สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพจของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่การวิจัยจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัย และนวัตกรรม
(18)

เปิดเหมือนปกติ

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 2,123 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 57.089 ล้านโดส...
07/06/2021

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 2,123 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 57.089 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 4.21 ล้านโดส"
➡️(7 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,123 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 38.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 302 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 139 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 57.089 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (35.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 29.043 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 4,218,094 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 44.1%
🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,123 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 763.07 ล้านโดส (27.3% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 301.64 ล้านโดส (47.1%)
3. สหภาพยุโรป จำนวน 269.73 ล้านโดส (30.4%)
4. อินเดีย จำนวน 231.32 ล้านโดส (8.5%)

2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (65.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (61.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3. บาห์เรน (61.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
4. อิสราเอล (58.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
5. ชิลี (50.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. สหราชอาณาจักร (50.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
7. สหรัฐอเมริกา (50.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
8. กาตาร์ (47.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
9. ฮังการี (47.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
10. อุรุกวัย (42.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)

3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 57.8%
2. อเมริกาเหนือ 17.5%
3. ยุโรป 16.73%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.05%
5. แอฟริกา 1.64%
6. โอเชียเนีย 0.28%

4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 56,531,335 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 29,043,779 โดส (5.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 5,965,651 โดส (2.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
3. กัมพูชา จำนวน 4,938,642 โดส (14.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
4. ไทย จำนวน 4,218,094 โดส (3.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
5. สิงคโปร์ จำนวน 4,047,651 โดส (35.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
6. มาเลเซีย จำนวน 3,574,376 โดส (5.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
8. เวียดนาม จำนวน 1,248,559 โดส (0.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
9. ลาว จำนวน 1,000,196 โดส (6.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
10. บรูไน จำนวน 57,566 โดส (6.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 6,592,949 โดส
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 4,218,094 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 2,855,041 โดส (4.31% ของประชากร)
-เข็มสอง 1,363,053 โดส (2.06% ของประชากร)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

🇹🇭🇹🇭🇹🇭 7 มิถุนา วาระแห่งชาติสร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกันทั่วประเทศ"วัคซีนเพื่อคนไทย" ก้าวต่อไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นIt's ...
07/06/2021

🇹🇭🇹🇭🇹🇭 7 มิถุนา วาระแห่งชาติ
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกันทั่วประเทศ
"วัคซีนเพื่อคนไทย" ก้าวต่อไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

It's Time to Vaccinate 💉🧬

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว
#วัคซีน #โควิด #COVID19 #vaccine #7มิถุนา

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564🇹🇭🇹🇭ประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,419 รายรวมผู้ต...
07/06/2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,419 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 179,886 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,347 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 91 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 32 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 949 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 49,851 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,269 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 33 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 129,516 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,999 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,101 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,296 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(943) ปริมณฑล (597) จังหวัดอื่น ๆ (756)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 32 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สระแก้ว(27) ปัตตานี(1) จันทบุรี(1) และภูเก็ต(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศจอร์แดน 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 28 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 174 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 157 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.2)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,408 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 612,366 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 101,232 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 27.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 93.9
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 97 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 144,317 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 106 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,225 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 616,815 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,241 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 34,244 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 263 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,963 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 246 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 206 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 53 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

#COVID19 #โควิด19 #วช

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564ณ เวลา 16.00 น. คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่า...
07/06/2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
ณ เวลา 16.00 น. คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในระดับดีมาก แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
#DustBoy #pm2_5

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
https://pm2_5.nrct.go.th

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
ณ เวลา 16.00 น. คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในระดับดีมาก แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
#DustBoy #pm2_5

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
https://pm2_5.nrct.go.th

📢📌วช. หนุน มรภ.บุรีรัมย์ นำเทคนิคออกแบบโครงสีผ้า รังสรรค์ผ้าไหมมัดหมี่ร่วมสมัย เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม กระตุ้นการท่องเที่ย...
07/06/2021

📢📌วช. หนุน มรภ.บุรีรัมย์ นำเทคนิคออกแบบโครงสีผ้า รังสรรค์ผ้าไหมมัดหมี่ร่วมสมัย เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม กระตุ้นการท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับว่าเป็นผ้าไหมทอมือคุณภาพดี มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญา ช่วยส่งเสริมสินค้าชุมชน และจังหวัด โดยปัจจุบัน พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผ้าไหมของผู้บริโภค มักเลือกจากลวดลายและสีสันที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการมากขึ้น ดังนั้น กลุ่มผู้ผลิตควรคำนึงถึงปัจจัยความต้องการของผู้บริโภค และเร่งพัฒนาให้สอดรับกับตลาด

รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยและดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้เทคนิคออกแบบโครงสีในผ้าไหมมัดหมี่ร่วมสมัยเพื่อเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ จนเกิดเป็นเทคนิคที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ในหลายรูปแบบ โดยมีการอบรมถ่ายทอด พร้อมส่งเสริมให้เกิดการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในหมู่บ้านเขตชนบทของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมกว่า 6 กลุ่ม อาทิ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์ และ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ เล่าว่า ได้นำองค์ความรู้เรื่องการจัดโครงสร้างสี ตามหลักทฤษฎีสี มาใช้ออกแบบสีในการมัดหมี่ที่เส้นด้ายพุ่ง โดยใช้โครงสร้างสีแบบเอกรงค์ (การใช้สีเดียว ที่มีน้ำหนักสีอ่อนไปจนถึงแก่ หรือสีตระกูลเดียวกัน) และแบบพหุรงค์ (การใช้สีหลาย ๆ สีร่วมกัน) และมีการเพิ่มเทคนิคการออกแบบสีของผ้าไหม โดยนำเส้นด้ายยืนสีกลางที่มีน้ำหนักสีต่างกัน มาเปลี่ยนค่าน้ำหนักของสีผ้า เช่น สีดำกับสีเทา สีน้ำตาลเข้มกับสีน้ำตาลอ่อน เป็นต้น โดยมีการแยกเส้นพุ่งที่มีการมัดหมี่ไปทอขัดกับเส้นด้ายยืนที่ต่างสี จึงช่วยเพิ่มความหลากหลายของสีสันผ้าไหมมัดหมี่ให้มีความร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี

ด้านกลุ่มผู้ผลิตจะได้ผ้าไหมมัดหมี่ที่มีสีสันหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ช่วยลดเวลา และค่าจ้างแรงงานในการผลิต เพิ่มมูลค่า และสามารถเป็นสินค้าที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดได้สำเร็จ เนื่องจากมีการสร้างอัตลักษณ์จนเป็นที่จดจำ และทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ส่งผลให้มีการสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า จนเกิดการผลิตซ้ำเพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่ได้ในทุกยุคทุกสมัย

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชน โดยความร่วมมือของภาคส่วนวิจัยที่มีความพร้อมในการสนับสนุนองค์ความรู้ไปถ่ายทอด เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน เป็นฐานรากการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

#วช #นวัตกรรม #วิถีไทย #บุรีรัมย์ #ผ้าไหมมัดหมี่ #ผ้าไทย #ภูมิปัญญา #งานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่

🎉🎉กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ...
07/06/2021

🎉🎉กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 🎉🎉
📌ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับเครือข่ายขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่
📍 📍ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564📍 📍
📌เวลา 09.00 - 10.00 น.📌
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ : https://rgj-rri-conference.nrct.go.th/

🎉🎉กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 🎉🎉
📌ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับเครือข่ายขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่
📍 📍ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564📍 📍
📌เวลา 09.00 - 10.00 น.📌
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ : https://rgj-rri-conference.nrct.go.th/

🎉🎉สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข...
07/06/2021

🎉🎉สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “โจทย์วิจัยท้าทายไทยกับผลงาน คปก. และ พวอ. ในยุควิถีใหม่” 🎉🎉
พบผู้ร่วมเสวนาดังนี้
1. "ทุน คปก. และ พวอ. กับ โจทย์วิจัยท้าทายไทยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. "คุยกับ ครอบครัว คปก. และ พวอ. ถึง "บูรณาการงานวิจัย (พื้นฐาน) ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในโจทย์วิจัยท้าทายไทย"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. "โควิด-19 และข้อคิดบางประการในการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. "ศตวรรษที่ 21: ถึงเวลาหากินในเขตทะเลน้ำลึก..... ถึงเวลาคน คปก.-พวอ."
โดย เภสัชกรหญิง ดร.วรอนงค์ พฤกษากิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ดำเนินรายการ โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📍 📍ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564📍 📍
📌เวลา 10.00 - 12.00 น.📌
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ : https://rgj-rri-conference.nrct.go.th/

🎉🎉สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “โจทย์วิจัยท้าทายไทยกับผลงาน คปก. และ พวอ. ในยุควิถีใหม่” 🎉🎉
พบผู้ร่วมเสวนาดังนี้
1. "ทุน คปก. และ พวอ. กับ โจทย์วิจัยท้าทายไทยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. "คุยกับ ครอบครัว คปก. และ พวอ. ถึง "บูรณาการงานวิจัย (พื้นฐาน) ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในโจทย์วิจัยท้าทายไทย"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. "โควิด-19 และข้อคิดบางประการในการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. "ศตวรรษที่ 21: ถึงเวลาหากินในเขตทะเลน้ำลึก..... ถึงเวลาคน คปก.-พวอ."
โดย เภสัชกรหญิง ดร.วรอนงค์ พฤกษากิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ดำเนินรายการ โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📍 📍ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564📍 📍
📌เวลา 10.00 - 12.00 น.📌
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ : https://rgj-rri-conference.nrct.go.th/

07/06/2021
โครงการวิจัย แหล่งกำเนิด PM 2.5 คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตร

ปัจจุบันปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้มีการศึกษาและทำการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่นเดียวภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตร์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยแหล่งกำเนิด PM2.5 โดยได้รับ การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ในการวิจัยเรื่องคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการลดปัญหามลพิษทางอากาศ สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #ฝุ่นpm25 #ผลงานวิจัยเด่นวช

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล...
07/06/2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564

คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 3 - 17 ug/m3
แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
#DustBoy #pm2_5

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
https://pm2_5.nrct.go.th

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564

คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 3 - 17 ug/m3
แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
#DustBoy #pm2_5

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
https://pm2_5.nrct.go.th

7 มิ.ย. 64 เป็นวันดีเดย์ให้คนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมงาน ได้ประมวล 7  ข้อแนะนำเตรียมตัว ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-191. 2 ว...
07/06/2021

7 มิ.ย. 64 เป็นวันดีเดย์ให้คนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมงาน ได้ประมวล 7 ข้อแนะนำเตรียมตัว ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

1. 2 วันก่อน และหลังฉีดวัคซีน ให้งดออกกำลังกายหนักหรือยกน้ำหนักและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2. การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
3. ถ้ามีไข้หรือปวดเมี่อยมาก ทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ดซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ต้องห่าง 6 ชั่วโมง
4. ฉีดแยนข้างที่ไม่ค่อยถนัดและหลังฉีดวัคซีนสองวัน อย่าใช้แขนนั้นยกของหนัก
5. วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500-1,000 CC งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮลอล์
6. หลังฉีดแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที ควรเผื่อเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในช่วงเวลาที่จะไปฉีดวัคซีน
7. ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้ว ให้กดนั่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที
แจ้งแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
- โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา หรือวัคซีน การตั้งครรภ์
- ข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ
เพิ่มเติม
- ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมบัครประชาชน
- วันเวลานัดการฉีด
รักษามาตรการป้องกันพทื้นฐานอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์
แหล่งที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

#เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

7 มิ.ย. 64 เป็นวันดีเดย์ให้คนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมงาน ได้ประมวล 7 ข้อแนะนำเตรียมตัว ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

1. 2 วันก่อน และหลังฉีดวัคซีน ให้งดออกกำลังกายหนักหรือยกน้ำหนักและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2. การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
3. ถ้ามีไข้หรือปวดเมี่อยมาก ทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ดซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ต้องห่าง 6 ชั่วโมง
4. ฉีดแยนข้างที่ไม่ค่อยถนัดและหลังฉีดวัคซีนสองวัน อย่าใช้แขนนั้นยกของหนัก
5. วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500-1,000 CC งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮลอล์
6. หลังฉีดแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที ควรเผื่อเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในช่วงเวลาที่จะไปฉีดวัคซีน
7. ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้ว ให้กดนั่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที
แจ้งแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
- โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา หรือวัคซีน การตั้งครรภ์
- ข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ
เพิ่มเติม
- ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมบัครประชาชน
- วันเวลานัดการฉีด
รักษามาตรการป้องกันพทื้นฐานอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์
แหล่งที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

#เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ที่อยู่

196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

รถโดยสารสาธารณะ

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี 7 ภารกิจหลัก เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม และที่เกิดขึ้นใหม่ไปใช้ในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเชิงนโยบายให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาประเทศ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625612445

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

- ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ
- ฐานข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
- ให้รางวัลด้านการวิจัยของประเทศ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะนัยต้องการทำงานวิจัยที่เมืองไทยเป็นนักศืกษาของอังกฤษไม่ทราบว่านัยสามารถใช้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมของอังกฤษทำงานวิจัยเก็บข้อมูลได้เลยหรือว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะกรุณาแนะนำด้วยค่ะหรือส่งลิงให้นัยศึกษาด้วยค่ะขอบคุณล่วงหน้ามากๆค่ะ
#มีรูปครอบครัวใครโดนขโมยมั๊ยครับ ชื่อลำดับที่ 4, 11และ 13 มักจะมีพฤติกรรมขโมยรูปท่านอื่นมาร่วมกิจกรรมประจำ ตรวจสอบพิจารณาให้ดีๆนะครับ ก่อนทำการมอบรางวัล กลุ่มบุคคลนี้ชอบขโมยรูปภาพผู้ใช้เฟสบุ๊คท่านอื่นๆมาร่วมสนุกอยู่เสมอ นะครับ
สวัสดีค่ะ รางวัลที่ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ดีๆของทางเพจ"สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ"ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็น"อุปกรณ์สายคล้องหน้ากากอนามัย"รักษ์โลก ดิฉันขอขอบคุณที่ทางเพจทำการจัดส่งรางวัลนี้มาให้ ขณะนี้ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทางเพจมีกิจกรรมที่ดีๆและมีข่าวสารที่ดีๆที่น่าติดตามแบบนี้ตลอดไปค่ะ ขอขอบคุณจากใจค่ะ
ครอบครัวนี้รักษางานและทำงานดีๆให้ประเทศชาติในนามสภาวิจัยแห่งชาติและวช มายาวนาน
ขอรบกวนค่ะ จะขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากกรมบัญชีกลาง แต่เข้าระบบไม่ได้เลยค่ะ รบกวนขอหน่วยงานผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (เนื่องจากย้ายที่อยู่ ไม่ได้รับเอกสารเลยค่ะ) ขอรบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ โปรดส่ง เอกสารมาที่ ฐิติรัตน์ แบบวา เลขที่ 219/152 ซอย 25 ถนนบางบัวทอง ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"WEIFO"..รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง..สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website:www.weifothailand.com
ขออนุญาตแอดมินค่ะ 📢📢 เปิดรับสมัครรอบใหม่ สมัครก่อน...มีสิทธิ์ก่อน ฟรี!! คูปองดิจิทัล มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ SMEs ในพื้นที่ภาคกลาง 💰💰ให้ทุนสนับสนุนในการซื้อ/ใช้บริการซอฟต์แวร์หรือฮาร์ตแวร์จาก Digital Provider ภายใต้โครงการ mini Transformation Voucher(sparkles) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (sparkles) 👍ติดตามข่าวสารได้ที่ : 💻 https://www.icti.fti.or.th 📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV 📱 : https://www.facebook.com/icticlub/ 🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A (magic wand)ลงทะเบียนจองสิทธิ์ คลิก https://forms.gle/hHUwRwescMBAqmdUA