กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี

กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี Bureau of Technology Transfer and Dissemination Promote alternative energy and energy efficiency in micro sector such as communities, SMEs, government authorities and etc.

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
28/09/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เครื่องปรับอากาศใช้พลังงานมากขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
09/09/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จำนวน 69 คน ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี)

สุขสำราญ โคกหนองนา
01/09/2020

สุขสำราญ โคกหนองนา

🌞ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
👍ของเค้าดีจริงๆ ดอกแห้งไม่ดำ
🙏ขอบคุณศูนย์บริการวิชาการที่10 (จังหวัดพิษณุโลก) กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
31/08/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ควบคู่คุณธรรม นำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
28/08/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย,องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้งและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - จังหวัดปทุมธานี
26/08/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดการถ่ายทอด เผยเเพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ประจำปี 2563
📣หลักสูตรการผลิต และการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก
22/08/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณะอาจารย์และนักเรียน จากโครงการเข้าค่ายโครงงานบูรณาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอน ล่าง ศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 170 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
21/08/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "หลักสูตร เตาเผาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนคูณ

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
17/08/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ( จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับพลังงานจังหวัดสุรินทร์ นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 40 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก
07/08/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักสูตร "ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์" ภายใต้โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มีบุคลากรตำรวจเข้าร่วม จำนวน 30 คน

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก
07/08/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน" ภายใต้โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มีบุคลากรตำรวจเข้าร่วม จำนวน 30 คน

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก
24/07/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในสำนักงาน" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 32 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ได้รับความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศ และสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก
24/07/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "ประสิทธิภาพพลังงานในบ้านอยู่อาศัย" รุ่นที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จำนวน 37 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ได้รับความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัยให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องปรับอากาศ และสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
30/06/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หัวข้อ "การผลิตและการใช้งานเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบนอน)" ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
16/06/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

น้ำมันเชลล์ ดีเซล B20. มีส่วนประกอบของน้ำมันไบโอดีเซล 20% และดีเซล 80% ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น ปาล์มน้ำมัน คุณสมบัติสำคัญของไบโอดีเซลคือ สามารถย่อยสลายได้เองตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

25/05/2020
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หัวข้อ "การผลิตและการใช้งานเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
25/05/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หัวข้อ "การผลิตและการใช้งานเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง)" ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
22/05/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

“บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ทดแทน LPG”ปัญหามูลสัตว์จากฟาร์มสัตว์เลี้ยง และขยะหรือของเหลือใช้การเกษตรจากโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงานส่งเสริมให้มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในทุกภาค มีการสนับสนุนให้หันมาใช้พลังงานจากการผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ในครัวเรือน บ่อหมักก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานสะอาด ช่วยเปลี่ยนของเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะอินทรีย์ที่มีอยู่ มาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการ ย่อยสลายสารอินทรีย์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก๊าซมีเทนในอากาศ ส่วนกากตะกอนที่ผ่านการย่อยสลายสามารถนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น และสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนต่อไป
ที่มา สำนักงานส่งเสริมกี่มีส่วนร่วมของประชาชน และ https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_499202

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
15/05/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร เป็นเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาเผาถ่านแบบดั้งเดิม โดยใช้ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตรเป็นตัวเตา เตาประเภทนี้อาศัยความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่อยู่ในเตา ทำให้ไม้กลายเป็นถ่าน หรือที่เรียกว่า “กระบวนการคาร์บอไนเซชั่น (Carbonization)” นอกจากนี้ จากโครงสร้างที่มีลักษณะปิดทำให้สามารถควบคุมอากาศได้ จึงไม่มีการลุกติดไฟของเนื้อไม้ ผลผลิตที่ได้จึงเป็น ถ่านที่มีคุณภาพ ขี้เถ้าน้อย และผลพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่านอีกอย่างหนึ่งคือ “น้ำส้มควันไม้หรือ Wood Vinegar” ที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการเกษตรได้ด้วย

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
01/05/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

การควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบ้านพักอาศัยหรือใน
อาคารให้ได้แสงสว่างในระดับที่เหมาะสม

1. เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอาทิตย์ (Photo Sensor Control)
สามารถใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอาทิตย์เพื่อป้องกันไม่ให้
ไฟภายนอกอาคารเปิดทิ้งไว้ในช่วงเวลากลางวัน วิธีนี้สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดีโดยเซ็นเซอร์จะตรวจจับสภาพแสง โดยรอบ เมื่อมีแสงอาทิตย์เพียงพอไฟจะไม่ทํางาน เมื่อสภาพแสงน้อย หลังพระอาทิตย์ตก ไฟจะเปิดโดยอัตโนมัติ
2. เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor Control) เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะเปิดไฟภายนอกอาคาร โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวและปิดไฟดวงนั้นตามเวลา ที่ตั้งไว้ในระยะเวลาสั้นๆ มีประโยชน์มากสําหรับการรักษาความปลอดภัยรอบอาคาร
3. สวิตซ์หรี่ไฟ (Dimmer Controls) สวิตช์หรี่ไฟช่วยควบคุมแสงไฟในอาคารเมื่อหรี่ไฟหลอดไฟจะลดความสว่างและการใช้กําลังไฟฟ้าลง ข้อดีคือสวิตช์หรี่ไฟมีราคาไม่แพงและช่วยประหยัดพลังงานได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของหลอดไฟได้
4. ตัวตั้งเวลา(Timer Control) ตัวตั้งเวลาสามารถใช้งานเพื่อเปิดและปิดไฟทั้งภายในและภายนอกอาคารได้ตามเวลาที่กําหนด
5. เซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งาน (Occupancy Sensor Control)เซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานจะตรวจจับกิจกรรมภายในบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ เช่น จะเปิดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเข้ามาในห้องและปิดไฟทันทีหลังจากที่คนสุดท้ายออกจากห้องไป
แหล่งที่มา https://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=45577

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
24/04/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

กิจกรรม : 5 ส.ตัดหญ้าและตัดตกแต่ง กึ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์ฯ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ประจำเดือนเมษายน 2563

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
08/04/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่ และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
28/02/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ( จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 126 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีนายสุกรี คชพรม และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ให้การต้อนรับ และได้จัดเตรียมเจลให้ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมใช้ล้างมือ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิด-19

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก
21/02/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้" ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 2,400 คน

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก
14/02/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 - จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรจากหน่วยงานทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 36 คน เข้ารับการถ่ายทอดการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
04/02/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

วันที่ 24 ม.ค. 63 คณะครู/นักเรียน โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 255 คน เข้าศึกษาดูงานด้าน...
24/01/2020

วันที่ 24 ม.ค. 63
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 255 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ

วันที่ 22 ม.ค. 63 คณะผู้บริหารฯ/ครูฝึกฯ นำนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2/2562 กองกำกับการ 8 กองบังคั...
24/01/2020

วันที่ 22 ม.ค. 63 คณะผู้บริหารฯ/ครูฝึกฯ นำนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2/2562 กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 110 ท่าน ในกิจกรรม"การเสริมสร้างจิตสำนึกโดยการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทฯ" เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
23/01/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 วันที่ 21 มกราคม 2563 จำนวนผู้เข้าร่วม 61 คน

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
23/01/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

หน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนพลังงานในชุมชน จังหวัดยโสธร ณ โรงเรียนบ้านดอนกลอย จังหวัดยโสธร
ในวันที่ 20 มกราคม 2563 จำนวนผู้เข้าร่วม 95 คน

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
20/01/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

"KM.ศบ.6 พี่สอนน้องปั้นเตามหาเศรษฐี"
ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการแนะนำหาแหล่งดินสำหรับมาใช้ปั้นเตาพร้อมทั้งแนะนำการนวดและสัดส่วนการผสมของดิน ในวันที่ 3 นี้ เป็นการปั้นขึ้นรูปเตาและปรับแต่งเตาพร้อมทำรังผึ้งและการเจาะรูรังผึ้งของเตามหาเศรษฐี...ครับ

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
16/01/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

การหาแหล่งดินที่ มีความสำคัญต่อการผลิตเตามหาเศรษฐีมาก หากคัดเอาดินทั่วๆ ไปไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาผลิตเตา จะทำให้เกิดปัญหาปั้นขึ้นรูปได้ยาก เกิดการแตกร้าว ไม่คงทนเมื่อเผาเสร็จแล้ว

16/01/2020
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

การหาแหล่งดินที่ มีความสำคัญต่อการผลิตเตามหาเศรษฐีมาก หากคัดเอาดินทั่วๆ ไปไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาผลิตเตา จะทำให้เกิดปัญหาปั้นขึ้นรูปได้ยาก เกิดการแตกร้าว ไม่คงทนเมื่อเผาเสร็จแล้ว

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
15/01/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

เริ่มแล้ว KM.ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี)
"พี่สอนน้องปั้นเตามหาเศรษฐี" ใช้แล้วดี มีแล้วรวย
โดยพี่นิพนธ์ ยศพล

ที่อยู่

17 Rama 1 Rd, Kasatsuk Bridge, Pathumwan
Bangkok
10330

From National Stadium (MBK, Siam) by bus No. : 8, 15, 47, 204, 204 (air condition bus) From Hua Lamphong by bus No. : 7, 7 (air condition bus)

ข้อมูลทั่วไป

Bureau of Technology Transfer and Dissemination is executed under the Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Ministry of Energy, Thailand. Bureau of Technology Transfer and Dissemination has 10 regional centers that were established all over Thailand.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622236561

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กองทอดอะไร?
การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลีงงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่น 1 วันที่ 5 -6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ.มหาสารคาม ได้รับความรู้ เพิ่มเติมมากมาย ครับ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ทุกท่านครับ
อบรมโครงการถ่ยทอดและเผยแะร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอัปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิร