ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ Bangkok Metropolitan Administration
(1)

เปิดเหมือนปกติ

เขตบางกอกใหญ่ ร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหม...
18/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ ร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ปรกอรุณ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนัก...
18/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทำการตรวจสุขลักษณะตู้น้ำดื่มและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ณ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และคุ้มครองสุขภาพอนามัยแก่ผู้บริโภคในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19😷วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม...
18/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19😷

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกเช้า ในจุดที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัส เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#prenvibangkokyai
#covid-19

#เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเข...
17/11/2020

#เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่เป็นหัวหน้าคณะฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการประเภทอู่ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ และอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองให้แก่ประชาชน ณ สถานประกอบการในบริเวณถนนอิสรภาพ

เขตบางกอกใหญ่ตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านอาหารรายใหม่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอก...
17/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านอาหารรายใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ แนะนำสถานประกอบการร้านอาหารรายใหม่ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อให้ได้ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ ร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหม...
17/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ ร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ วัดชุมชนจำเนียรสุข3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่เฝ้าระวัง COVID 19 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้ว...
17/11/2020

บางกอกใหญ่เฝ้าระวัง COVID 19

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การลงระบบ BKK-COVID และประชาสัมพันธ์พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

อาหารสะอาด ปลอดภัย เขตบางกอกใหญ่ใส่ใจตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม...
16/11/2020

อาหารสะอาด ปลอดภัย เขตบางกอกใหญ่ใส่ใจตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจประเมินสุขลักษณะด้านกายภาพ ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร และตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และยังเป็นการให้ความรู้แก่กับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ในร้านจำหน่ายอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยเคร่งครัด ณ ร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ห่วงใย อันตรายจากฝุ่นจิ๋ว PM 2.5วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการรณ...
16/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ห่วงใย อันตรายจากฝุ่นจิ๋ว PM 2.5

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองให้แก่ประชาชนในชุมชนเพชรเกษม 1 เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องและรู้จักการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นจิ๋ว PM 2.5

บางกอกใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย🦟วันที่ 16 พฤศจิกายน 2...
16/11/2020

บางกอกใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย🦟

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รณรงค์ ปรับปรุงสภาพแวดล้ม ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมแจกแผ่นพับความรู้และทรายอะเบท เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและที่มาจากยุงลาย บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

#prenvibangkokyai

เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบห...
16/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามแผนการรณรงค์"สัปดาห์ฆ่ายุงลาย" ณ ชุมชนเพชรเกษม 1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19😷วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม...
16/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19😷

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกเช้า ในจุดที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัส เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#prenvibangkokyai
#covid-19

บางกอกใหญ่เฝ้าระวัง COVID 19 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ให้คำ...
13/11/2020

บางกอกใหญ่เฝ้าระวัง COVID 19

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การลงระบบ BKK-COVID การในสถานประกอบการ กวดขัน ตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ บริเวณเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
#prenvibangkokyai

เขตบางกอกใหญ่ ร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหม...
13/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ ร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ ประชาสัมพันธ์การสุขาภิบาลอาหารในตลาดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนิน...
13/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ ประชาสัมพันธ์การสุขาภิบาลอาหารในตลาด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการจัดบอร์ดแนะนำให้ความรู้ตามหลักการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ค้าในตลาด ประชาสัมพันธ์อันตรายของเชื้อโรคที่มาจากอาหาร เพื่อให้ตระหนักถึงภัยร้ายแฝงที่มองไม่เห็น พร้อมประชาสัมพันธ์พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ในตลาดเพื่อให้ผู้ค้าในตลาดปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยเคร่งครัด และแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ค้าและประชนทั่วไป ณ ตลาดทั้ง 4 แห่งในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19😷วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม...
13/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19😷

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกเช้า ในจุดที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัส เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#prenvibangkokyai
#covid-19

บางกอกใหญ่รักชาติ เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี🇹🇭วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวสุรีย์ พ...
13/11/2020

บางกอกใหญ่รักชาติ เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี🇹🇭

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำข้าราชการและบุคลากรฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ลานด้านหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะสถานประกอบการร้านอาหารวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ฝ...
12/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ และความปลอดภัยในสถานที่จำหน่ายอาหาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องปัญหาฝุ่นละอองและมาตรการป้องกันฝุ่นละอองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยเคร่งครัด

เขตบางกอกใหญ่ตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านอาหารรายใหม่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอก...
12/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านอาหารรายใหม่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ แนะนำสถานประกอบการร้านอาหารรายใหม่ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อให้ได้ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ ถนนจรัญสนิทวงศ์

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยใส่ใจชุมชนพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม...
12/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยใส่ใจชุมชนพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม และมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

📌#บางกอกใหญ่ #เฝ้าระวังป้องกัน  RSV ในเด็กเล็ก👼👶(12 พ.ย.63) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่  ลงพื้นที่...
12/11/2020

📌#บางกอกใหญ่ #เฝ้าระวังป้องกัน RSV ในเด็กเล็ก👼👶

(12 พ.ย.63) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมแนะนำมาตรการป้องกันควบคุมโรคจากเชื้อไวรัส RSV แก่สถานศึกษา และขอร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อเฝ้าระวังเด็กเล็ก หากพบว่ามีเด็กป่วย ต้องรีบแยกเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังเด็กคนอื่นๆ และควรรีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว รวมทั้งให้แจ้งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หรือศูนย์บริการสาธารณสุข 33 (วัดหงส์รัตนาราม)

เขตบางกอกใหญ่ตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านอาหารรายใหม่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอก...
11/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านอาหารรายใหม่

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ แนะนำสถานประกอบการร้านอาหารรายใหม่ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อให้ได้ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ ถนนอิสรภาพ และถนนวังเดิม

บางกอกใหญ่เฝ้าระวัง COVID 19 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ให้คำ...
11/11/2020

บางกอกใหญ่เฝ้าระวัง COVID 19

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การลงระบบ BKK-COVID การในสถานประกอบการ กวดขัน ตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
#prenvibangkokyai

เขตบางกอกใหญ่ ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนห...
11/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่สถานประกอบการ ณ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยใส่ใจชุมชนพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม...
11/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยใส่ใจชุมชนพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ณ ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ห่วงใย อันตรายจากฝุ่นจิ๋ว PM 2.5วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่โดย นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผ...
10/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ห่วงใย อันตรายจากฝุ่นจิ๋ว PM 2.5

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่โดย นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย พร้อมคณะในการตรวจบริเวณฌาปนสถาน และประสิทธิภาพของเตาเผาศพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องฝุ่น PM 2.5 แก่ผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่เฝ้าระวัง COVID 19 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ให้คำ...
10/11/2020

บางกอกใหญ่เฝ้าระวัง COVID 19

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การลงระบบ BKK-COVID การในสถานประกอบการ กวดขัน ตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ บริเวณถนนเพชรเกษมทั้งสองฝั่ง แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
#prenvibangkokyai

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยชุมชนพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อ...
10/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยชุมชนพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แก่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนวัดเครือวัลย์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านยาและสุขภาพ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานบางกอกใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้า...
09/11/2020

บางกอกใหญ่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านยาและสุขภาพ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานบางกอกใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้บริโภค เกี่ยวกับการเลือกซื้อ ใช้ การเก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ และแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ COVID-19
(อ้างอิง กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร)

เขตบางกอกใหญ่ พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบา...
09/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แก่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ วัดนาคกลาง และชุมชนวัดนาคกลาง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านอาหารรายใหม่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใ...
09/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านอาหารรายใหม่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ แนะนำสถานประกอบการร้านอาหารรายใหม่ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อให้ได้ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ ถนนเพชรเกษมฝั่งเลขคี่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่เฝ้าระวัง COVID 19 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ให้คำแ...
09/11/2020

บางกอกใหญ่เฝ้าระวัง COVID 19

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การลงระบบ BKK-COVID การในสถานประกอบการ กวดขัน ตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ บริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งคู่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
#prenvibangkokyai

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยสถานศึกษา ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนห...
06/11/2020

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยสถานศึกษา ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

ที่อยู่

1 Rachadapisak Rd. Thapra
Bangkok
10600

รถเมล์ สาย 91ก, 80ก

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การจำกัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024570069

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้วันอาทิตย์แทนที่ได้พักผ่อนเงียบๆ ปัญหาเดิมๆ จากบ้านเลขที่ 20 ซอยจำเนียรสุข 1 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ที่มี นายไพโรจน์ วิทยสัมฤทธิ์ เป็นเจ้าของอาคาร กลับปล่อยให้ลูกจ้างทำงานบนชั้น 2 และชั้น 3 สร้างความรำคาญเดือดร้อนอยู่เป็นประจำ ทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ ยังไม่รวมถึงวันจันทร์-วันเสาร์ ที่ก็ทำความเดือดร้อนจนถึง 3 ทุ่ม ทีกับบ้านพักตนเองและครอบครัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกลับปิดเงียบ แต่ปล่อยให้คนงานที่อาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านเลขที่ 20 ก่อความรำคาญ .... ถ้าอ้างเรื่องสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ ก็ไม่ควรมีสิทธิเกินเลยไปสร้างปัญหาให้ผู้อื่น จึงขอร้องทุกข์มายังเขตบางกอกใหญ่ ว่าจะแก้ไขอะไรได้มากกว่าการตรวจสอบ 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลอ้างตามว่า บ้านเลขที่ 20 ใช้สำหรับเป็นที่เก็บของ (ทางเขตสามารถติดต่อทางผมแล้วนัดตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ครับ) *** จากรูปแนบที่ทางเจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ถ่ายไว้ ทั้งโต๊ะเก้าอี้เหล่านี้ที่มีการลาก เลื่อน หรือแม้แต่มีการทุบเพื่อรองเท้าและกระเป๋า ป.ล. หวังว่าทางเจ้าหน้าที่เขตคงไม่สรุปอีกว่า ขณะตรวจสอบไม่พบการกระทำใดๆ ให้เกิดเสียงหรือการสั่นสะเทือนรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงนะครับ... ซึ่งมันไม่จริง
เรียนท่าน ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ด้วยทางบ้านกระผมและคนรอบข้างบ้านรวมทั้งคนในซอยบางพื้นที่ ๆ อยู่ใกล้ ๆ กับบ้านเลขที่ 108/27 ซอยวัดราชสิทธิ์ (ต้นตะโก) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 ที่มีการเลี้ยงแมวไว้จำนวนหลายตัว คนที่เดินผ่านไปมาจะได้กลิ่นของขี้แมวที่ถ่ายไว้เรี่ยราดแถว ๆ หน้าบ้านชาวบ้านบริเวณนั้น ตามหลังคาบ้าน รวมทั้งบ้านข้างเคียงจะได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้กันทั้งนั้นครับ อยากให้ทางสำนักงานเขตช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ด้วยครับ เพราะเดือดร้อนและรำคาญกับกลิ่นนี้มากที่สุดแล้วครับ (วันหลังจะถ่ายภาพความน่าเกลียดมาลงใน FB เลยครับ) ขอบพระคุณครับ ชาวบ้านซอยต้นตะโก