ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ Bangkok Metropolitan Administration
(1)

เปิดเหมือนปกติ

เขตบางกอกใหญ่ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำน...
08/09/2020

เขตบางกอกใหญ่ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ณ ชุมชนหลังโรงเคลือบ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก🦟วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบาง...
08/09/2020

เขตบางกอกใหญ่ พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก🦟

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
03/09/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยชุมชน พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 3 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำน...
03/09/2020

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยชุมชน พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ชุมชนเพชรเกษม 1 เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเข้ม!! เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19วันที่ 3 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อ...
03/09/2020

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเข้ม!! เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำโดยนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าพระ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน ฉบับที่ 8 - 13 กรณีการผ่อนปรนการเปิดสถานประกอบการ และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8 - 13) ในสถานประกอบการตามประกาศฯ ณ ถนนเพชรเกษมฝั่งเลขคี่ ทั้งนี้ ได้ตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการได้ อาทิ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ตลาด ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น
โดยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรการการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ download application " ไทยชนะ " ให้ผู้มาใช้บริการลงทะเบียน check in - check out ผ่าน application ดังกล่าว ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค covid-19
ภาพข่าว #PrEnvibangkokyai
#covid19

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ 💦วันที่ 2 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงา...
02/09/2020

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ 💦

วันที่ 2 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทำการตรวจสุขลักษณะตู้น้ำดื่ม และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ณ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 และซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และคุ้มครองสุขภาพอนามัยแก่ผู้บริโภค

เขตบางกอกใหญ่ ร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายใ...
02/09/2020

เขตบางกอกใหญ่ ร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแก่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ บ้านเลขที่ 685 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยชุมชน พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำน...
02/09/2020

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยชุมชน พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่ ห่วยใย..ใส่ใจความปลอดภัยด้านอาหารวันที่ 2 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางก...
02/09/2020

บางกอกใหญ่ ห่วยใย..ใส่ใจความปลอดภัยด้านอาหาร

วันที่ 2 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทำการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ณ ร้านออลคาเฟ่ ในเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปากซอยจรัญฯ 3 สาขายูนิโอ จรัญฯ 3 และสาขาจรัญฯ 13/2

บางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19วันที่ 2 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขา...
02/09/2020

บางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19

วันที่ 2 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกเช้าในจุดที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสทุกชั้น เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#prenvibangkokyai
#covid-19

เขตบางกอกใหญ่ จัดโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติดวันที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกให...
01/09/2020

เขตบางกอกใหญ่ จัดโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด

วันที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม อบรมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด โดยมีหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท แอพพาเรลครีเอชั่น จำกัด เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติด ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในการนี้ได้ทำการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/เข้ารับการบำบัดรักษา

เขตบางกอกใหญ่ประชุมแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการสุขาภิบาลตลาดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบ...
31/08/2020

เขตบางกอกใหญ่ประชุมแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการสุขาภิบาลตลาด

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการสุขาภิบาลตลาด ร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ดูแลตลาดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารในตลาด และดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขาภิบาลอาหารในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเข้ม!! เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้...
31/08/2020

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเข้ม!! เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน ฉบับที่ 8 - 13 กรณีการผ่อนปรนการเปิดสถานประกอบการ และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8 - 13) ในสถานประกอบการตามประกาศฯ ณ ถนนอิสรภาพ และถนนเพชรเกษม ทั้งนี้ ได้ตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการได้ อาทิ ไซต์งานก่อสร้าง ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
โดยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรการการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ download application " ไทยชนะ " ให้ผู้มาใช้บริการลงทะเบียน check in - check out ผ่าน application ดังกล่าว ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค covid-19
ภาพข่าว #PrEnvibangkokyai
#covid19

บางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุข...
31/08/2020

บางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกเช้าในจุดที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสทุกชั้น เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#prenvibangkokyai
#covid-19

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเข้ม!! เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้...
28/08/2020

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเข้ม!! เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน ฉบับที่ 8 - 13 กรณีการผ่อนปรนการเปิดสถานประกอบการ และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8 - 13) ในสถานประกอบการตามประกาศฯ ณ เพชรเกษมซอย 4 ทั้งนี้ ได้ตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการได้ อาทิ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี สถาบันกวดวิชา เป็นต้น
โดยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรการการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ download application " ไทยชนะ " ให้ผู้มาใช้บริการลงทะเบียน check in - check out ผ่าน application ดังกล่าว ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค covid-19
ภาพข่าว #PrEnvibangkokyai
#covid19

บางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุข...
28/08/2020

บางกอกใหญ่ปลอดภัย ไร้ COVID-19

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ทุกเช้า ในจุดที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสทุกชั้น เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#prenvibangkokyai
#covid-19

เขตบางกอกใหญ่เข้าแถวเคารพธงชาติวันที่ 28 สิงหาคม 2563  เวลา 08.00 น.  นายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ...
28/08/2020

เขตบางกอกใหญ่เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำข้าราชการและบุคลากร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสดุดีจอมราชา ณ ลานด้านหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงออก ถึงความรักและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

ในการนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตได้ให้หลักคิดในการปฏิบัติงานด้วยความตรงต่อเวลา มีจิตใจในการบริการ และมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักง...
27/08/2020

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทำการตรวจสุขลักษณะตู้น้ำดื่ม และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ณ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และคุ้มครองสุขภาพอนามัยแก่ผู้บริโภ

ทำอาหารต้องใส่ใจ บางกอกใหญ่ ห่วงใยความปลอดภัยด้านอาหารวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทำกา...
27/08/2020

ทำอาหารต้องใส่ใจ บางกอกใหญ่ ห่วงใยความปลอดภัยด้านอาหาร

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทำการตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจประเมินสุขลักษณะด้านกายภาพ ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร และตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ณ ร้านบะหมี่บ้านยาย ถนนพาณิชยการธนบุรี พร้อมประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาถังดักไขมัน

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยชุมชน พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก🦟วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อ...
27/08/2020

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยชุมชน พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก🦟

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ชุมชนตรอกตาแทน ชุมชนลานโพธิ์ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสถานศึกษาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการ...
27/08/2020

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสถานศึกษาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำโดยนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก

โดยให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับสถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง แม่ครัว แม่ค้า นักการ คือจะต้องคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน หรือสถานศึกษาหากเด็กมีอาการไข้ ไม่สบาย ต้องหยุดเรียนทันที สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดจุดที่สัมผัสที่ใช้ร่วมกันบ่อย ๆ
ภาพข่าว #PrEnvibangkokyai
#covid19

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยชุมชน พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก🦟วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อ...
26/08/2020

เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยชุมชน พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก🦟

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ชุมชนวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเข้ม!! เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้...
26/08/2020

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเข้ม!! เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าพระ และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน ฉบับที่ 8 - 13 กรณีการผ่อนปรนการเปิดสถานประกอบการ และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8 - 13) ในสถานประกอบการตามประกาศฯ ณ ถนนเพชรเกษมฝั่งเลขคี่ ทั้งนี้ ได้ตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการได้ อาทิ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ตลาด ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี เป็นต้น
โดยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรการการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ download application " ไทยชนะ " ให้ผู้มาใช้บริการลงทะเบียน check in - check out ผ่าน application ดังกล่าว ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค covid-19
ภาพข่าว #PrEnvibangkokyai
#covid19

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเข้ม!! เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้...
25/08/2020

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเข้ม!! เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าพระ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน ฉบับที่ 8 - 13 กรณีการผ่อนปรนการเปิดสถานประกอบการ และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8 - 13) ในสถานประกอบการตามประกาศฯ ณ ถนนเพชรเกษมฝั่งเลขคู่ ทั้งนี้ ได้ตรวจติดตามสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการได้ อาทิ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี เป็นต้น
โดยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรการการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ download application " ไทยชนะ " ให้ผู้มาใช้บริการลงทะเบียน check in - check out ผ่าน application ดังกล่าว ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค covid-19
ภาพข่าว #PrEnvibangkokyai
#covid19

เขตบางกอกใหญ่ ประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอ...
24/08/2020

เขตบางกอกใหญ่ ประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู้แทนจากศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม พร้อมด้วยอาจารย์และผู้ค้าจากโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ม...
24/08/2020

เขตบางกอกใหญ่ตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำในสถานศึกษา พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม และโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจแนะนำการสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเข...
24/08/2020

เขตบางกอกใหญ่ ตรวจแนะนำการสุขาภิบาลอาหารโรงเรียน

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ลงตรวจแนะนำสุขลักษณะโรงอาหารในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม และโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก โดยทำการตรวจประเมินด้านกายภาพ และด้านคุณภาพอาหาร พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร และน้ำดื่ม เพื่อตรวจหารสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ และสร้างความปลอดภัยในอาหารให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาในการบริโภคอาหารจากโรงเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
#PrEnvibangkokyai

ที่อยู่

1 Rachadapisak Rd. Thapra
Bangkok
10600

รถเมล์ สาย 91ก, 80ก

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การจำกัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024570069

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้วันอาทิตย์แทนที่ได้พักผ่อนเงียบๆ ปัญหาเดิมๆ จากบ้านเลขที่ 20 ซอยจำเนียรสุข 1 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ที่มี นายไพโรจน์ วิทยสัมฤทธิ์ เป็นเจ้าของอาคาร กลับปล่อยให้ลูกจ้างทำงานบนชั้น 2 และชั้น 3 สร้างความรำคาญเดือดร้อนอยู่เป็นประจำ ทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ ยังไม่รวมถึงวันจันทร์-วันเสาร์ ที่ก็ทำความเดือดร้อนจนถึง 3 ทุ่ม ทีกับบ้านพักตนเองและครอบครัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกลับปิดเงียบ แต่ปล่อยให้คนงานที่อาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านเลขที่ 20 ก่อความรำคาญ .... ถ้าอ้างเรื่องสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ ก็ไม่ควรมีสิทธิเกินเลยไปสร้างปัญหาให้ผู้อื่น จึงขอร้องทุกข์มายังเขตบางกอกใหญ่ ว่าจะแก้ไขอะไรได้มากกว่าการตรวจสอบ 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลอ้างตามว่า บ้านเลขที่ 20 ใช้สำหรับเป็นที่เก็บของ (ทางเขตสามารถติดต่อทางผมแล้วนัดตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ครับ) *** จากรูปแนบที่ทางเจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ถ่ายไว้ ทั้งโต๊ะเก้าอี้เหล่านี้ที่มีการลาก เลื่อน หรือแม้แต่มีการทุบเพื่อรองเท้าและกระเป๋า ป.ล. หวังว่าทางเจ้าหน้าที่เขตคงไม่สรุปอีกว่า ขณะตรวจสอบไม่พบการกระทำใดๆ ให้เกิดเสียงหรือการสั่นสะเทือนรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงนะครับ... ซึ่งมันไม่จริง
เรียนท่าน ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ด้วยทางบ้านกระผมและคนรอบข้างบ้านรวมทั้งคนในซอยบางพื้นที่ ๆ อยู่ใกล้ ๆ กับบ้านเลขที่ 108/27 ซอยวัดราชสิทธิ์ (ต้นตะโก) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 ที่มีการเลี้ยงแมวไว้จำนวนหลายตัว คนที่เดินผ่านไปมาจะได้กลิ่นของขี้แมวที่ถ่ายไว้เรี่ยราดแถว ๆ หน้าบ้านชาวบ้านบริเวณนั้น ตามหลังคาบ้าน รวมทั้งบ้านข้างเคียงจะได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้กันทั้งนั้นครับ อยากให้ทางสำนักงานเขตช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ด้วยครับ เพราะเดือดร้อนและรำคาญกับกลิ่นนี้มากที่สุดแล้วครับ (วันหลังจะถ่ายภาพความน่าเกลียดมาลงใน FB เลยครับ) ขอบพระคุณครับ ชาวบ้านซอยต้นตะโก