โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

คติพจน์ : ความรู้คู่คุณธรรม
คำขวัญ : ลูกพ่อขุน วินัยดี มีปัญญา น้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม

ตราประจำโรงเรียน : พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พฤกษาสัญลักษณ์ : ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)
(พฤกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒)

สีประจำโรงเรียน : น้ำเ

งิน-ทอง
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สีทอง หมายถึง ยุคที่รุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย
เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร
อักษรย่อภาคปรกติ : สธ.มร. / D.S.R.U.
อักษรย่อภาคภาษาอังกฤษ : DSRU English Program

ขอแสดงความชื่นชม🎉🎊เด็กชายศิริกร จรุงคนธ์ ม.3/8 นักเรียนชมรมดนตรีไทยผ่านการสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ “ด้านดนตรีไทย...
14/03/2024

ขอแสดงความชื่นชม🎉🎊
เด็กชายศิริกร จรุงคนธ์ ม.3/8 นักเรียนชมรมดนตรีไทย
ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ “ด้านดนตรีไทยร่วมสมัย”🎼
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

🏌️⛳️น่านฟ้า อัครินทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน    ด.ช อัครินทร์ รัตรสาร "น่านฟ้า" นักเร...
14/03/2024

🏌️⛳️น่านฟ้า อัครินทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน
ด.ช อัครินทร์ รัตรสาร "น่านฟ้า" นักเรียนชั้น ม.1/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน รายการ SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2024 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ณ.สนาม Lotus Valley Golf Resort จ.ฉะเชิงเทรา

ทีมแฮนด์บอล🤾🏼‍♀️ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแฮนด์บอล “สตรีสมุทรปราการคัพ ครั้งท...
14/03/2024

ทีมแฮนด์บอล🤾🏼‍♀️ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแฮนด์บอล “สตรีสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13” ณ โรงเรียรสตรีสมุทรปราการ รุ่น 15 ปี และ 18 ปีหญิง ผลการแข่งขัน ทีมแฮนด์บอล รุ่น 15 ปีหญิง ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้
ด.ญ.วิมวิภา สุริวงษ์ ม.๓/๖
ด.ญ.สุภัทรตา ยอดศรีเมือง ม.๓/๗
ด.ญ.สุนิตา ยอดศรีเมือง ม.๓/๓
ด.ญ.ณัฐธยาน์ วะรงค์ ม.๒/๗
ด.ญ.พิชยดา อนันตเจริญ ม.๒/๙
ด.ญ. ธมกร เปียเนตร์ ม.๑/๔
ด.ญ.กวิสรา เชิดชูกุลวงศ์ ม.๑/๙
ด.ญ.ธรรมนิตย์ พฤกษวงศ์สิน ม.๑/๙
ด.ญ.ภัทราพร บุญแก้ว ม.๑/๓
ด.ญ.ซาร่า ศาตพร เชอร์เปียว ม.๑/๙
ด.ญ.รติมา ชื่นชูกลิ่น ม.๑/๗
ด.ญ.วรวลัญช์ รังประเสริฐ ม.๑/๗
ด.ญ.ปรารถนา ปรางค์ศรีทอง ม.๑/๗
ด.ญ.สุทธิกานต์ พรบุญญพัฒน์ ม.๑/๕
ด.ญ.บุญญรัตน์ ทองครบุรี ม.๑/๓
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมกีฬา
อ.ภัทร์ หาสาสน์ศรี
อ.สิรภพ สารมิตร
นายกิตติคุณ อริยา
นางสาวกุลปริยา อริยา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2566     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.พ. 2567 เวลา 14.30 - 16.30 น. ...
14/03/2024

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2566
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.พ. 2567 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอภิรมย์ ณ นคร DS1 ชั้น 2 โดยท่านรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) อ.ดร.ธัชพล พลรัตน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
โดยมีกิจกรรมและการแสดงของนักศึกษา ประกอบไปด้วย
- การมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาฝึกฯ 2 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่โครงงานเรียนร่วมฯ และจิตอาสารับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของฝ่ายกิจการพิเศษ
- การแสดงของของนักศึกษา 2 ชุด คือ ละครเวที “ฟ้าจรดทราย” The musical และ การร้องเพลงประสานเสียง “กว่าจะรัก”
- นักศึกษาฝึกฯ 2 กล่าวความรู้สึก และตัวแทนอาจารย์นิเทศก์กล่าวอวยพรนักศึกษา
- พิธีมุติตาจิตต่อผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ประจำชั้น
เพื่อให้นักศึกษาฯ ได้ร่วมกันฝึกฝนการทำงานร่วมกัน ด้วยการสร้างสรรค์การแสดงต่างๆ สำหรับการมุติตาจิตแด่คณะผู้บริหาร อาจารย์นิเทศก์ ฯ และยังสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา สังคมต่อไปด้วยดี

ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการ  ประกาศรายชื่อ ม.3 ที่มีสิทธิ์เข้าแผนการเรียน ม.4/67 (เกณฑ์ 5 เทอม และ เกณฑ์ 2 เทอม) โดยให้...
13/03/2024

ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการ
ประกาศรายชื่อ ม.3 ที่มีสิทธิ์เข้าแผนการเรียน ม.4/67 (เกณฑ์ 5 เทอม และ เกณฑ์ 2 เทอม) โดยให้นักเรียนตรวจสอบจาก Link ที่แนบมาดังนี้
https://drive.google.com/.../1nCuRHEfNHhGquPAy2q2.../view...

ฝ่ายวิชาการขอประกาศรายชื่อ ม.3 ที่มีสิทธิ์เข้าแผนการเรียน ม.4/67 (เกณฑ์ 5 เทอม และ เกณฑ์ 2 เทอม) โดยให้นักเรียนตรวจสอบจาก Link ที่แนบมาดังนี้

https://drive.google.com/file/d/1nCuRHEfNHhGquPAy2q2mwIWGiQRrnqfj/view?usp=sharing

11/03/2024

📢ประกาศจากฝ่ายวิชาการ สำหรับนักเรียน ม.3
📍วันที่ 18 - 22 มีนาคม ลงชื่อยืนยันแผนการเรียนที่เลือกได้
📍วันที่ 19 เมษายน ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 (เฉพาะนักเรียนที่จบการศึกษา ม.3 และไม่ติดเงื่อนไขกิจการนักเรียน)
📍วันที่ 26 เมษายน มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2567

10 มี.ค. 67 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (นักเรียนใหม่)อย่าลืมปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้1. ตรวจสอบรายชื่อ และอ่านรายล...
09/03/2024

10 มี.ค. 67
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (นักเรียนใหม่)
อย่าลืมปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ และอ่านรายละเอียดท้ายประกาศ (สแกนคิวอาร์โค้ดในภาพ)
2. เตรียมเอกสารและหลักฐานการมอบตัว (รายละเอียดสามารถสแกน QR code จากในภาพ)
***ขอความกรุณาผู้ปกครองจัดพิมพ์แบบหน้าเดียวเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสารในขั้นตอนการรับมอบตัว***

***ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.***

นายกันตินันท์ อดิศัยสิริบุตร ม.5/4(7)การแข่งขันรายการ 🇹🇭  11th Asian Age Group Aquatics Championship 2024 @ New Cark Ci...
08/03/2024

นายกันตินันท์ อดิศัยสิริบุตร ม.5/4(7)
การแข่งขันรายการ 🇹🇭 11th Asian Age Group Aquatics Championship 2024 @ New Cark City ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2567

▶️Mixed Duet Technical คะแนน 181.5717
▶️Mixe Duet Free คะแนน 132.210
🔆รวม 2 รายการ ได้คะแนน 313.7821 ได้ลำดับที่ 1 เหรียญทอง🥇

▶️Team Technical and Team Free คะแนน 289.4750 ลำดับที่ 2 เหรียญเงิน🥈

▶️Team Acobatic คะแนน 133.9867 ลำดับที่ 2 เหรียญเงิน🥈

นางสาวธัญญาภรณ์ หอมนาน ชั้น ม.4/5 นักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ประเภท Technical Team - Fre...
08/03/2024

นางสาวธัญญาภรณ์ หอมนาน ชั้น ม.4/5 นักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
ประเภท Technical Team - Free Team ได้คะแนนรวม 289.4750 อยู่อันดับที่ 2 ได้รับเหรียญเงิน🥈
ประเภท Acrobatic Team ได้คะแนน 133.9867 อยู่อันดับที่ 2 ได้รับเหรียญเงิน🥈
รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญเงิน
ในการแข่งขัน Asian Age Group Championships ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม ณ เมืองนิวคลาร์ก สาธารณรัฐฟิลิปินส์

08/03/2024

ประกาศฝ่ายวิชาการเรื่อง ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.1, 2, 4 และ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 และ 12 มีนาคม 2567

https://drive.google.com/file/d/1yfea4VFohgwqa7Eqthkv86B4fA5wQgrN/view?usp=drivesdk

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 02-310-8362

📢📢📢โอกาสดีๆสำหรับชาวสาธิตรามมาถึงแล้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ GMM MUSIC ขอเชิญชวนนักเรียนที...
08/03/2024

📢📢📢โอกาสดีๆสำหรับชาวสาธิตรามมาถึงแล้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ GMM MUSIC
ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถในการร้องเพลง 🎤
สมัครเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อโอกาสในการเป็นศิลปินฝึกหัด สังกัด GMM MUSIC

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มีนาคม 2567
ออดิชั่น 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องดนตรีสากล อาคารดีเอส5 ชั้น2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : อ.กิติภัทร ภูวะปัจฉิม (087-814-4535)

📣โครงการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด (Intensive English Course)🇬🇧 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั...
06/03/2024

📣โครงการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด (Intensive English Course)

🇬🇧 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) แจ้งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด (Intensive English Course) ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นฝึกฝนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง โดยเน้นทักษะทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาคการศึกษาใหม่ โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 28 มีนาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

🧑‍⚕️ สปสช.และบริษัท คลินิก เฮลท์ จำกัด ส่งมอบ 💊 เวชภัณฑ์​และสนับสนุน​การใช้ 📱แอปพลิเคชันสุขภาพ "คลินิก”   🏥 วันศุกร์ท...
04/03/2024

🧑‍⚕️ สปสช.และบริษัท คลินิก เฮลท์ จำกัด ส่งมอบ 💊 เวชภัณฑ์​และสนับสนุน​การใช้ 📱แอปพลิเคชันสุขภาพ "คลินิก”

🏥 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่จาก สปสช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท คลินิก เฮลท์ จำกัด ส่งมอบแท็บเล็ต เวชภัณฑ์ยากลุ่มโรคทั่วไป 42 อาการ และได้สนับสนุนในการใช้บริการแอปพลิเคชันคลินิกต่อครั้ง ครั้งละ 10 บาท ในการใช้ เพื่อไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ส่งมอบให้ผู้บริหารโรงเรียนฯ เพื่อใช้ในโครงการห้องพยาบาลอีเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการพัฒนาห้องพยาบาลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมนักเรียน ผู้ถือสิทธิบัตรทอง เพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ “พบหมอออนไลน์ ส่งยาถึงบ้าน โรคทั่วไป 42 อาการ ผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพ คลินิก” ในการพบแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันโดยนายแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการ และรับยาที่ห้องพยาบาลแล้วนำกลับไปทานต่อเนื่องที่บ้านได้

🤝 องค์กรนักเรียนสาธิตรามฯ ร่วมทำ MOU กับสภานักเรียนโรงเรียนเทพลีลา   🗓️ วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 องค์กรนักเรี...
04/03/2024

🤝 องค์กรนักเรียนสาธิตรามฯ ร่วมทำ MOU กับสภานักเรียนโรงเรียนเทพลีลา

🗓️ วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 องค์กรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 และคณาจารย์จากหน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียนเข้าศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนเทพลีลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียน ผ่านการทำกิจกรรมภายในโรงเรียน การประชุม การวางแผนงาน และการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ องค์กรนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) และสภานักเรียน โรงเรียนเทพลีลา ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายสภานักเรียน ตลอดจนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองสถาบันต่อไป

💙💛 องค์กรนักเรียนสาธิตรามฯ ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   🏫 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567 คณาจาร...
04/03/2024

💙💛 องค์กรนักเรียนสาธิตรามฯ ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

🏫 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567 คณาจารย์จากหน่วยพัฒนาองค์กรพาองค์กรนักเรียนรุ่น 47 นำโดยประธานนักเรียนและรองประธานนักเรียน พร้อมด้วยผู้สมัครประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 🔎 เข้าศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียน ผ่านการทำกิจกรรมภายในโรงเรียน การประชุม การวางแผนงาน และการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และเพื่อสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายสภานักเรียน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถาบันต่อไป

♟️🏆ทีมหมากรุก​-หมากฮอส​ไทย คว้ารางวัล​ในรายการ The Mall LifeStore Chess & Makruk of Life 2024  ขอแสดง​ความยินดี​กับ​ที...
04/03/2024

♟️🏆ทีมหมากรุก​-หมากฮอส​ไทย คว้ารางวัล​ในรายการ The Mall LifeStore Chess & Makruk of Life 2024

ขอแสดง​ความยินดี​กับ​ทีมนักกีฬา​หมากรุก​-หมากฮอส​ไทย รร.สาธิต​ฯ​ ฝ่าย​มัธยม​ ที่ได้​รับรางวัล​จาก​การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย - หมากฮอสไทย รายการ The Mall LifeStore Chess & Makruk of Life 2024 จัด​ขึ้น​ระหว่าง​วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ชั้น 3 บริเวณด้านหน้า MCC Hall, The Mall Life Store Bangkapi กรุงเทพฯ​

🏆 ประเภท​การแข่งขัน​และ​รางวัล​ที่ได้รับ 🏅

1. ประเภทกีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
🏅รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 : ด.ช.นภนวินทร์ วงค์คำจันทร์ ม.3/8
🏅รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 : ด.ช.ฐสิษฐ์ เลาะมะ ม.2/9
🏅รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 4 : ด.ช.สุรชิต พิริภัณฑ์ ม.3/5

2. รุ่นประชาชน
🏆 รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม (best lady) : นางสาว อชิรญา สุลัยหมัด ม.6/1(2)

3. ประเภทกีฬาหมากฮอสไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
🏅 รางวัลชนะเลิศ : นาย ทักษพล เทพศักดิ์ ม.3/5

4. รุ่นประชาชน
🏅 รางวัลชมเชยอันดับที่ 8 : นาย ปัญญพัชร์ ธนาภัทรพิศุทธ์ ม.6/1(1)

ใครมีบัตรแล้วมาเจอกันได้ในงาน “เฉลิมฉลอง 5 ทศวรรษ สาธิตราม Beyond the Future”มินิคอนเสิร์ต จาก ศิลปินศิษย์เก่าและศิษย์ปั...
02/03/2024

ใครมีบัตรแล้วมาเจอกันได้ในงาน “เฉลิมฉลอง 5 ทศวรรษ สาธิตราม Beyond the Future”
มินิคอนเสิร์ต จาก ศิลปินศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
🎤วง สินเจริญ บราเธอร์ส
🎤วง YELLOWSKRT
🎤วง DS.RU. Band
📍วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
⏰⏰เริ่มลงทะเบียน 17.00 น. งานเริ่ม 18.00 น.
🏤ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต

#สาธิตรามBeyondtheFuture #สินเจริญบราเธอร์ส #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยม #สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง #สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใครมีบัตรแล้วมาเจอกันได้ในงาน “เฉลิมฉลอง 5 ทศวรรษ สาธิตราม Beyond the Future”
มินิคอนเสิร์ต จาก ศิลปินศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
🎤วง สินเจริญ บราเธอร์ส
🎤วง YELLOWSKRT
🎤วง DS.RU. Band
📍วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
⏰⏰เริ่มลงทะเบียน 17.00 น. งานเริ่ม 18.00 น.
🏤ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต

#สาธิตรามBeyondtheFuture #สินเจริญบราเธอร์ส #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยม #สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง #สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

01/03/2024

ชวน เพื่อน และ พี่ น้อง ร่วมกันฉลอง 50 ปีสถาปนาโรงเรียน ในงาน “เฉลิมฉลอง 5 ทศวรรษ สาธิตราม Beyond the Future”

พบกับศิลปินศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
🎤 วง สินเจริญ บราเธอร์ส
🎤 วง YELLOWSKRT
🎤 วง DS.RU. Band

📌 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
⏰ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
🏫 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ

🎫 บัตรราคา 1,000 บาท (รับคูปองอาหารมูลค่า 200 บาท)
👕 เสื้อที่ระลึกราคา 399 บาท

รายละเอียดตามโปสเตอร์

🩵 สวัสดีวันศุกร์ หมดมุกคำคล้องจองแล้ววว... 🩵สอบเสร็จแล้ว อย่าลืมส่งงานด้วยนะ💙💛 โชคดีในการสอบทุกคนนะคะ💙💛 🌐 : www.ds.ru.a...
01/03/2024

🩵 สวัสดีวันศุกร์ หมดมุกคำคล้องจองแล้ววว... 🩵
สอบเสร็จแล้ว อย่าลืมส่งงานด้วยนะ
💙💛 โชคดีในการสอบทุกคนนะคะ💙💛

🌐 : www.ds.ru.ac.th
Facebook fanpage : satitram.official
Instagram : pr_dsru

29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
🧡 สวัสดีวันพฤหัสฯ ม.ต้นตื่นเต้นจัดๆ สอบวันสุดท้ายแล้ววว... 🧡สอบเสร็จแล้ว อย่าลืมส่งงานด้วยนะ💙💛 โชคดีในการสอบทุกคนนะคะ💙💛 ...
29/02/2024

🧡 สวัสดีวันพฤหัสฯ ม.ต้นตื่นเต้นจัดๆ สอบวันสุดท้ายแล้ววว... 🧡
สอบเสร็จแล้ว อย่าลืมส่งงานด้วยนะ
💙💛 โชคดีในการสอบทุกคนนะคะ💙💛

🌐 : www.ds.ru.ac.th
Facebook fanpage : satitram.official
Instagram : pr_dsru

💚 สวัสดีวันพุธ เตรียมตัวให้พร้อมสุดๆ การสอบก็เป็นเรื่องง่าย 💚- อย่าลืมพกบัตรนักเรียน- เตรียมอุปกรณ์ทำข้อสอบให้พร้อม- เช็...
28/02/2024

💚 สวัสดีวันพุธ เตรียมตัวให้พร้อมสุดๆ การสอบก็เป็นเรื่องง่าย 💚

- อย่าลืมพกบัตรนักเรียน
- เตรียมอุปกรณ์ทำข้อสอบให้พร้อม
- เช็คห้องสอบให้ดี

💙💛 โชคดีในการสอบทุกคนนะคะ💙💛

🌐 : www.ds.ru.ac.th
Facebook fanpage : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
Instagram : pr_dsru

⚠️🚫 มหาวิทยาลัย​ราม​คำแหง​แจ้งหลีกเลี่ยง​เส้นทาง​ถนน​รามคำแหง​  เนื่องด้วย​ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญ...
27/02/2024

⚠️🚫 มหาวิทยาลัย​ราม​คำแหง​แจ้งหลีกเลี่ยง​เส้นทาง​ถนน​รามคำแหง​

เนื่องด้วย​ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 รุ่นที่ 48 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567 และการซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 -29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2567 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

⚠️การซ้อมใหญ่ วันที่ 28 -29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2567 : ผู้ปกครอง​สามารถ​เข้า-ออกประตู​ เพื่อรับ-ส่งนักเรียน​ ได้ตามปกติ​
⛔ วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567 : ทางมหาวิทยาลัย​ไม่อนุญาต​ให้บุคคล​ภายนอก​ที่ไม่มีบัตรประจำตัว​นำรถยนต์​เข้ามาจอดในบริเวณ​มหาวิทยาลัย​
⚠️ จึงขอแจ้งผู้เดินทาง​หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนรามคำแหง ทั้งวันฝึกซ้อมและวันพิธีฯ และขอให้บุคลากร​ ผู้ปกครอง​ และ​นักเรียน​ทุกคน​เผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าในช่วงดังกล่าว

🩷 สวัสดีวันอังคาร อย่าลืมเอกสารเข้าสอบนะ 🩷- พกบัตรนักเรียน- เตรียมอุปกรณ์ทำข้อสอบให้พร้อม- เช็คห้องสอบให้ดี💙💛 โชคดีในการ...
27/02/2024

🩷 สวัสดีวันอังคาร อย่าลืมเอกสารเข้าสอบนะ 🩷

- พกบัตรนักเรียน
- เตรียมอุปกรณ์ทำข้อสอบให้พร้อม
- เช็คห้องสอบให้ดี

💙💛 โชคดีในการสอบทุกคนนะคะ


🌐 : www.ds.ru.ac.th
Facebook fanpage : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
Instagram : pr_dsru

24 กุมภาพันธ์​ 2567​ 🪷 วันมาฆบูชา​ 🪷   วันมาฆบูชา 2567 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ คำว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อขอ...
24/02/2024

24 กุมภาพันธ์​ 2567​ 🪷 วันมาฆบูชา​ 🪷

วันมาฆบูชา 2567 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ คำว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า "มาฆปุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ส่วน มาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
🪷🙏 ซึ่งวันมาฆบูชานี้ เป็นวันที่พระภิกษุ 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ 4 และในวันนี้ พระพุทธเจ้ายังทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" ซึ่งเราถือกันว่า หลักคำสอนนี้เป็นหลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ "การทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจ​ให้​บริสุทธิ์" ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

🔎ที่มา:
https://www.thairath.co.th/horoscope/belief/2764397
https://www.sanook.com/campus/910849/

"เพชรพราว" คว้า 3 เหรียญทอง​🥇🥇🥇 รายการ "Korat Taekwondo Championship 2024"    ขอแสดง​ความยินดี​กับ​ "ของขวัญ" หรือ ด....
23/02/2024

"เพชรพราว" คว้า 3 เหรียญทอง​🥇🥇🥇 รายการ "Korat Taekwondo Championship 2024"

ขอแสดง​ความยินดี​กับ​ "ของขวัญ" หรือ ด.ญ.เพชรพราว เพชรภู่ นักเรียนชั้น ม.1/EPA สามารถ​คว้าชัยชนะ​จากการเข้าร่วม​แข่งขันเทควันโดรายการ "Korat Taekwondo Championship 2024" โดยคว้ารางวัล​มาได้ถึง 3 เหรียญทอง 🥇🥇🥇 ดังนี้

🥇เหรียญทองเทควันโดพุมเซ่ (ท่ารำ) ประเภทบุคคลหญิงสายดำ รุ่นอายุ 13-14 ปี

🥇เหรียญทองเทควันโดพุมเซ่ (ท่ารำ) ประเภทคู่ผสมสายดำ รุ่นอายุ 13-14 ปี

🥇เหรียญทองเทควันโดพุมเซ่ (ท่ารำ) ประเภททีมหญิงสายดำ รุ่นอายุ 13-14 ปี

23/02/2024

🎉ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวสาธิตราม ร่วมงาน "Beyond The Futre" เฉลิมฉลอง 5 ทศวรรษสาธิตราม และรับชมการแสดงสุดพิเศษของพวกเรา DSRUBAND และพี่ๆ สินเจริญบราเธอร์ส YELLOWSKRT จัดเต็มไปเล้ยยยยย🫶
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต
บัตรราคา 1,000 บาท (รับคูปองอาหารมูลค่า 200 บาท)
บัตรราคา 400 บาท (รับคูปองอาหารมูลค่า 100 บาท) ***เฉพาะรุ่น 42-46
ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ คุณชลลี่
Tel: 081-639-8006
Line: choolly2519
#สาธิตรามBeyondtheFuture

📣 กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ...
22/02/2024

📣 กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.3 (นักเรียนภายนอก) เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

3 มี.ค. 67 > 8.30 น. สอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่
> 13.00 น. ทดสอบความสามารถพิเศษ

8 มี.ค. 67 > ประกาศผลสอบรอบที่ 1

10 มี.ค. 67 > มอบตัวนักเรียน

12 มี.ค. 67 > ประกาศผลสอบรอบที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่ยื่นความจำนงประสงค์เรียน)

31 มี.ค. 67 > มอบตัวนักเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ : 02 310 8362

ที่อยู่

282 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623108456

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม):

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด