Rajanukul Institute

Rajanukul Institute เผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรม สาระความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับจิตเวชเด็ก
และเด็กผู้บกพร่อง. สถาบันราชานุกูลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและบริการด้านพัฒนาการและสติปัญญา ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย คือ “ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้มากที่สุดตามศักยภาพและอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนได้อย่างมีความสุข”

เปิดเหมือนปกติ

บริษัท ครอบครัว เป่ายิ้งฉุบ จำกัด สนับสนุนเสื้อยืดให้แก่ทีมบุคลากรสถาบันราชานุกูล ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีน จำนวน ...
04/06/2021

บริษัท ครอบครัว เป่ายิ้งฉุบ จำกัด สนับสนุนเสื้อยืดให้แก่ทีมบุคลากรสถาบันราชานุกูล ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีน จำนวน 100 ตัว สำหรับใส่ในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำวัน

ถาม-ตอบเกี่ยวกับผู้ป่วยที่จะมาเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ใช้ยาแบบไหน ควรต้องงดก่อนมาฉีดหรือไม่? โรคประจำตัวที่สามารถฉี...
02/06/2021

ถาม-ตอบเกี่ยวกับผู้ป่วยที่จะมาเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19

ใช้ยาแบบไหน ควรต้องงดก่อนมาฉีดหรือไม่? โรคประจำตัวที่สามารถฉีดวัคซีนได้? หากกำลังมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์อยู่ สามารถฉีดวัคซีนได้ไหม? และอีกหลากหลายข้อสงสัย เราจะมาไขคำตอบไปด้วยกันค่ะ

#RajanukulInstitute #ฉีดวัคซีน #โควิด19

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ด้วยเกล้าด้วยกร...
01/06/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันราชานุกูล

ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ https://www.royaloffice.th/

#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน #สถาบันราชานุกูล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันราชานุกูล

ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ https://www.royaloffice.th/

#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน #สถาบันราชานุกูล

31/05/2021

ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับยากินประจำของ กลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มออทิสติก สมาธิสั้น และแอลดี
ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19💉
.
กลุ่มยาต้านอาการซึมเศร้า💊💊***ไม่ต้องหยุดยา
• SSRI เช่น fluoxetin, sertralin, escitalopram
• SNRI เช่น venlafaxine, duloxetine
• Tricyclic antidepressant เช่น amitriptyline, nortriptyline, imipramine

และยารักษาโรคสมาธิสั้น ได้แก่ Methylphenidate 💊💊
**แนะนำงดยาในช่วงเช้าที่มาฉีดวัคซีนเท่านั้น**
.
สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกและผู้ป่วยโรคลมชัก ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนได้ตามปกติ
**ไม่จำเป็นต้องหยุดยา** 💉💉💉

#RajanukulInstitute #ฉีดวัคซีน #โควิด19

ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช.1. รับประทานยาต่อเนื่องและดูแลสุขภาพจิตของตนเอง2. พักผ่อน...
31/05/2021

ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช
.
1. รับประทานยาต่อเนื่องและดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน มีการออกกำลังกาย และ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
3. แนะนำให้ผู้ป่วยกินยาจิตเวชตามปกติ ไม่ควรงดยา หรือ เพิ่มยาหรือปรับยาก่อนฉีด เพราะอาจเกิดอาการถอนยาหรือ อาการข้างเคียงได้
4. ยาจิตเวชปลอดภัยสำหรับการฉีดวัคซีน ยังไม่มีรายงานถึงผลกระทบระหว่างยาจิตเวชกับวัคซีน
5.หากผู้ป่วยหรือญาติกังวลใจ อาจพูดคุยปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เรื่องการฉีดวัคซีน
.
อ้างอิงจาก
1.คำแนะนำเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช และ ญาติ
2. คำแนะนำการบริหารยาทางจิตเวช และ วัคซีนโควิด 19 สำหรับจิตแพทย์ และ บุคลากรการแพทย์
รับรองโดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
และ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช
.
1. รับประทานยาต่อเนื่องและดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน มีการออกกำลังกาย และ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
3. แนะนำให้ผู้ป่วยกินยาจิตเวชตามปกติ ไม่ควรงดยา หรือ เพิ่มยาหรือปรับยาก่อนฉีด เพราะอาจเกิดอาการถอนยาหรือ อาการข้างเคียงได้
4. ยาจิตเวชปลอดภัยสำหรับการฉีดวัคซีน ยังไม่มีรายงานถึงผลกระทบระหว่างยาจิตเวชกับวัคซีน
5.หากผู้ป่วยหรือญาติกังวลใจ อาจพูดคุยปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เรื่องการฉีดวัคซีน
.
อ้างอิงจาก
1.คำแนะนำเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช และ ญาติ
2. คำแนะนำการบริหารยาทางจิตเวช และ วัคซีนโควิด 19 สำหรับจิตแพทย์ และ บุคลากรการแพทย์
รับรองโดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
และ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล รับมอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง จาก มูลนิธิเวิร์...
30/05/2021
มูลนิธิเวิร์คพอยท์ มอบเครื่องวัดความดัน “สถาบันราชานุกูล” l ข่าวเวิร์คพอยท์ l 29 พ.ค. 64

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล รับมอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง จาก มูลนิธิเวิร์คพอยท์

เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มออทิสติก สมาธิสั้น และ แอลดี ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และสมาชิกครอบครัวที่อาศัยในบ้านเดียวกันที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 59 ปี

ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณมูลนิธิเวิร์คพอยท์มา ณ ทีนี้ด้วยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=0bI2Ahtn_uw

ติดตามข่าวสารได้ที่ช่อง เวิร์คพอยท์ กดหมายเลข 23 และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการได้ที่เว็บไซต์: https://www.workpointt...

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล จิตเวชสังกัด...
28/05/2021

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล จิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มเปราะบางที่มีความบกพร่องทางจิต และครอบครัว ณ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการลงทะเบียนและเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อยังต้องคำนึงถึงผู้ป่วยอีกกลุ่มในสังคม นั่นคือผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีความบกพร่องทางจิต เช่น เชาวน์ปัญญาบกพร่อง ออทิซึม โรคจิตเภท และโรคทางอารมณ์ เป็นต้น ซึ่งยังมีความยากลำบากในการเข้าถึงวัคซีนและมีความเสี่ยงจากอาการทางจิตที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการป้องกันการติดโรคของตนเอง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดให้มีหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับกลุ่มเฉพาะดังกล่าว และมอบหมายให้โรงพยาบาลสังกัด

กรมสุขภาพจิตทั่วประเทศจำนวน 20 แห่งดำเนินการทันที โดยเริ่มเปิดบริการครั้งแรกวันนี้ที่ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้ป่วยจิตเวชมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดมากกว่าประชาชนทั่วไปถึง 6 เท่า และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด 19 และใช้เตียงในหอผู้ป่วยวิกฤต มากกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับบุคคลที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เพื่อเกิดการกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็ว เท่าเทียม และทั่วถึง กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือผู้ป่วยจิตเวชที่กำลังรับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงสถานพยาบาลภาคเอกชนต่าง ๆ สามารถลงทะเบียน ณ โรงพยาบาลจิตเวชใกล้บ้านได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้ามารับบริการประมาณ 1 ล้านคน ภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร กล่าวเสริมว่า ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีความบกพร่องทางจิตนั้นเป็นประชาชนกลุ่มเฉพาะ

ที่จำเป็นต้องใช้ข้อปฏิบัติเฉพาะในการรับวัคซีน ได้แก่

1) รับบริการกับบุคคลและสถานที่คุ้นเคย โรงพยาบาลจิตเวชจึงเป็นที่ที่เหมาะสมในการให้บริการวัคซีน

2) รับบริการพร้อมสมาชิกในครอบครัว เพื่อลดความกังวล และง่ายต่อการติดตามมารับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตจะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่มีอาการรุนแรงในโรงพยาบาลและกลุ่มผู้ป่วยในที่กำลังจะกลับไปใช้ชีวิตในสังคม และให้ความยินยอมในการรับวัคซีน เป็นลำดับแรก จากนั้นจะกระจายไปยังผู้ป่วยจิตเวชอื่น ๆ เป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ผู้ป่วยจิตเวชทุกโรคสามารถรับวัคซีนได้โดยไม่ต้องหยุดยาหรือลดยาที่รับประทานแต่อย่างใด หากต้องการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนให้ติดต่อโรงพยาบาลจิตเวชใกล้บ้านท่าน หรือสถานพยาบาลที่ท่านรับบริการอยู่

******************* 28 พฤษภาคม 2564 *******************

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมทำข่าวการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โดย นายอนุท...
27/05/2021

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมทำข่าวการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19

โดย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก 2 สถาบันราชานุกูล ถ.ดินแดง กรุงเทพมหานคร

สื่อมวลชนติดต่อ คุณเปิ้ล สถาบันราชานุกูล 086-362-4983

เรียน ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถาบันราชานุกูล ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา กลุ่มออทิสติก สมาธิสั้นและแอลดี อาย...
27/05/2021

เรียน ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถาบันราชานุกูล
ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา กลุ่มออทิสติก สมาธิสั้นและแอลดี อายุ 18 ปี ขึ้นไปและสมาชิกครอบครัว
.
เพื่อลดความแออัดและลดการรอคอย
กรุณามาก่อนเวลานัด 10 นาที⏰
เนืองจากที่จอดรถมีจำกัด กรุณาใช้รถสาธารณะในการเดินทาง🚕🚌🚗

เรียน ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถาบันราชานุกูล
ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา กลุ่มออทิสติก สมาธิสั้นและแอลดี อายุ 18 ปี ขึ้นไปและสมาชิกครอบครัว
.
เพื่อลดความแออัดและลดการรอคอย
กรุณามาก่อนเวลานัด 10 นาที⏰
เนืองจากที่จอดรถมีจำกัด กรุณาใช้รถสาธารณะในการเดินทาง🚕🚌🚗

สถาบันราชานุกูล ของดการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 หากท่านมีภาวะต่อไปนี้ - กำลังป่วย มีไข้ (ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอเลื่อนน...
26/05/2021

สถาบันราชานุกูล ของดการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 หากท่านมีภาวะต่อไปนี้
- กำลังป่วย มีไข้ (ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอเลื่อนนัดไปก่อน)
- ผู้ที่กำลังรอผลตรวจ covid-19/ อยู่ระหว่างกักตัวสังเกตุอาการcovid-19 หรือผู้ที่เพิ่งหายป่วย covid-19 ไม่เกิน 3 เดือน
- หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์
- ผู้ที่อยู่ในภาวะสงสัยติดเชื้อ เช่น ตาแดง มีตุ่มผื่นตามตัว
- มีโรคประจำตัวที่ยังควบคุมไม่ได้ เช่น โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ
และมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน,ยาคีโม

#RajanukulInstitute #ฉีดวัคซีนโควิด19

สถาบันราชานุกูล ของดการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 หากท่านมีภาวะต่อไปนี้
- กำลังป่วย มีไข้ (ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอเลื่อนนัดไปก่อน)
- ผู้ที่กำลังรอผลตรวจ covid-19/ อยู่ระหว่างกักตัวสังเกตุอาการcovid-19 หรือผู้ที่เพิ่งหายป่วย covid-19 ไม่เกิน 3 เดือน
- หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์
- ผู้ที่อยู่ในภาวะสงสัยติดเชื้อ เช่น ตาแดง มีตุ่มผื่นตามตัว
- มีโรคประจำตัวที่ยังควบคุมไม่ได้ เช่น โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ
และมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน,ยาคีโม

#RajanukulInstitute #ฉีดวัคซีนโควิด19

คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี*.**ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจรับวัคซีน .ขอขอบคุณข้...
25/05/2021

คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19
สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี*
.
**ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจรับวัคซีน
.
ขอขอบคุณข้อมูล : สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19
สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี*
.
**ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจรับวัคซีน
.
ขอขอบคุณข้อมูล : สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

25/05/2021

เนื่องจากสถาบันราชานุกูลกำลังอยู่ในช่วงทำนัดบริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มออทิสติก สมาธิสั้นและแอลดี อายุ 18 ปี ขึ้นไปและสมาชิกครอบครัว (ไม่เกิน 60 ปี) ที่พักอาศัยในบ้านเดียวกัน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ซึ่งได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว เนื่องมาจากมีครอบครัวกลุ่มผู้บกพร่องจำนวนมากจึงทำให้มีคิวที่ยาวออกไปถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทำให้เราไม่สามารถจัดสรรบริการเพิ่มให้กับประชาชนทั่วไปได้อีก

จึงเรียนแจ้งให้ทราบว่าบัดนี้เราไม่สามารถเปิดให้บริการเพิ่มเติมหรือ Walk in ได้แล้ว

ขอให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการฉีดวัคซีนโควิดกทม. ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ผ่านเว็บ www. ไทยร่วมใจ .com (ไม่ต้องเว้นวรรค) ในวันที่ 27 พ.ค. 2564 หรือ สามารถจองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบ หมอพร้อม ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

ด้วยความเคารพ
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วยโรคไต
25/05/2021

คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19
สำหรับผู้ป่วยโรคไต

คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19
สำหรับผู้ป่วยโรคไต

คำแนะนำการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท**ผู้ที่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ ต้องมีอาการทางระบบประสาทคงที่...
25/05/2021

คำแนะนำการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท
**ผู้ที่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ ต้องมีอาการทางระบบประสาทคงที่หรือไม่อยู่ในภาวะอันตรายต่อชีวิต อย่างน้อย 4 สัปดาห์
.
ขอขอบคุณข้อมูล : กรมการแพทย์ และ สถาบันประสาทวิทยา

คำแนะนำการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท
**ผู้ที่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ ต้องมีอาการทางระบบประสาทคงที่หรือไม่อยู่ในภาวะอันตรายต่อชีวิต อย่างน้อย 4 สัปดาห์
.
ขอขอบคุณข้อมูล : กรมการแพทย์ และ สถาบันประสาทวิทยา

สถาบันราชานุกูล ขอแจ้งคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหืด **ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องหยุดยาควบคุมโรค ก่อนไปฉีด** .แต่หากได้รับยาชีวโมเ...
25/05/2021

สถาบันราชานุกูล ขอแจ้งคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหืด
**ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องหยุดยาควบคุมโรค ก่อนไปฉีด**
.
แต่หากได้รับยาชีวโมเลกุลควรเว้นระยะก่อนไปฉีดวัคซีนทุกชนิดอย่างน้อย 7 วัน
.
ขอขอบคุณข้อมูล : สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย

สถาบันราชานุกูล ขอแจ้งคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหืด
**ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องหยุดยาควบคุมโรค ก่อนไปฉีด**
.
แต่หากได้รับยาชีวโมเลกุลควรเว้นระยะก่อนไปฉีดวัคซีนทุกชนิดอย่างน้อย 7 วัน
.
ขอขอบคุณข้อมูล : สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จับมือ สถาบันราชานุกูลตั้งธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยในศูนย์พักคอย และ รพ.สนามเนื่...
25/05/2021

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จับมือ สถาบันราชานุกูล
ตั้งธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยในศูนย์พักคอย และ รพ.สนาม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 แพร่กระจายวงกว้างขึ้น และเริ่มมีการติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็ก สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก จึงใช้กิจกรรมการอ่านเพื่อสานพลังการเรียนรู้ โดยทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้ทำพิธีมอบธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย และกล่อง "อบก่อนอ่าน" กล่องฆ่าเชื้อระบบ UV สำหรับอบฆ่าเชื้อหนังสือ ณ สถาบันราชานุกูล ในวันนี้ (24 พ.ค. 2564)

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า “ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การที่เด็กเล็กไม่สามารถรวมกลุ่มกัน พ่อแม่พาไปห้องสมุดก็ไม่ได้ การเข้าถึงแหล่งความรู้บนโลกออนไลน์ก็เป็นอุปสรรคไม่เหมาะกับวัย อาจจะทำให้เด็กๆขาดทักษะการเรียนรู้ เพราะการปิดเทอมแต่ละครั้ง แม้จะไม่มีสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 แต่ทำให้เด็กๆ ขาดการเรียนรู้ร่วมเดือน หนังสือสำหรับเด็ก ยิ่งเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ เพราะช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น และเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพัน สร้างสายใยของครอบครัว ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ ตอนนี้ OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) รณรงค์ให้ทุกประเทศ เร่งส่งหนังสือไปให้เด็กที่บ้าน หรือตั้งจุดบริการแจกจ่ายหนังสือให้เด็ก เพราะพบว่าในครอบครัวยากจน เด็กยิ่งขาดโอกาสเข้าถึงหนังสือมากกว่าครอบครัวเด็กที่มีฐานะถึง 4 เท่า จึงขอเชิญชวนให้สมาคมหอการค้า ภาคธุรกิจ สมาคมห้องสมุดฯ ต่างๆ ช่วยเร่งสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ ช่วยกระตุ้นให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจไปพร้อมๆ การคลี่คลายวิกฤตการณ์”

ด้าน แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวหนุนข้อมูลว่า “ในกลุ่มเด็กเล็กการถูกกักตัว การจำกัดบริเวณ ขัดกับวิสัยของเด็ก อาจทำให้เด็กคับข้องใจ ไม่สามารถไปวิ่งเล่นกับเพื่อน ไปออกกำลังกายในสวน ขาดการจับกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ ยากที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน การมีหนังสือนิทาน ช่วยฟื้นสุขภาพจิตของเด็ก ยิ่งถ้าเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องราวต่างๆ ก็จะทำให้เด็กเข้าใจ ได้ดีขึ้น พ่อแม่ควรชักชวนให้เด็กๆ ร่วมทำกิจกรรมที่บ้าน ทั้งงานบ้าน และการเล่นด้วยกัน การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ยังเป็นกิจกรรมที่สมควรทำมากที่สุด เพราะช่วยพัฒนาเด็กในทุกมิติ ทั้ง กาย ใจ สังคม และสติปัญญา เด็กที่มีพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง จะมีระดับความมั่นใจ ความใจเย็น และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มากกว่าเด็กวัยเดียวกันที่ขาดผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง ขอขอบคุณ สสส. และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ที่เข้าสนับสนุนมุมหนังสือนิทาน รวมถึงสนับสนุนชุดหนังสือป้องกัน โควิด -19 ให้กับสถาบันราชานุกูล รวมถึง โรงพยาบาลบุษราคัม และ โรงพยาบาลสนาม อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ”

หน่วยงานและผู้สนใจร่วมสนับสนุน ชุดธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยในชุมชน และโรงพยาบาลสนาม / ศูนย์พักคอยป้องกันการติดเชื้อฯ ติดต่อได้ที่ เว็บไซต์ http://www.happyreading.in.th หรือ เพจ Facebook : อ่านยกกำลังสุข หรือ โทร.02-424-4616, 080-259-0909

สถาบันราชานุกูล ข้อแนะนำการเตรียมตัว ก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19.1 ตรวจสอบร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่มีไข้ งดดื่มเ...
24/05/2021

สถาบันราชานุกูล ข้อแนะนำการเตรียมตัว
ก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
.
1 ตรวจสอบร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่มีไข้ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชา-กาแฟ
2 แจ้งแพทย์ก่อนฉีด โรคประจำตัว
.
3 สิ่งสำคัญก่อนฉีด
• เตรียมเอกสาร/บัตรประชาชน
• ตรวจเช็ควันเวลาการนัดฉีด
• รักษามาตรการป้องกันพื้นฐานอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ
• ตรวจวัดอุณหภูมิความดันโลหิดและออกซิเจนในเลือด
• ดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี
• ฉีดวัคซีนแขนข้างที่ไม่ถนัด และสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีด
.
4 สิ่งสำคัญหลังฉีด
• นั่งสังเกตอาการ 30 นาที
• หากมีไข้ หรือปวดเมื่อย สามารถทานยาพาราเซตามอล
ได้ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง

#RajanukulInstitute #สถาบันราชานุกูล #ฉีดวัคซีน

คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19ผู้ที่แพ้อาหารหรือโรคภูมิแพ้ต่างๆ ฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่? .สามารถฉีดวัคซีนได้ เนื่องจา...
24/05/2021

คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19
ผู้ที่แพ้อาหารหรือโรคภูมิแพ้ต่างๆ ฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่?
.
สามารถฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากวัคซีนไม่ได้ผลิตจากสัตว์ อาหารทะเล ไข่
เว้นแต่ ผู้ที่มีอาการแพ้ในขั้นรุนแรง จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
.
ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 กรมประชาสัมพันธ์

คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19
ผู้ที่แพ้อาหารหรือโรคภูมิแพ้ต่างๆ ฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่?
.
สามารถฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากวัคซีนไม่ได้ผลิตจากสัตว์ อาหารทะเล ไข่
เว้นแต่ ผู้ที่มีอาการแพ้ในขั้นรุนแรง จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
.
ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 กรมประชาสัมพันธ์

สรุปประสิทธิผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยวัคซีนโควิด-19 ในคนไทยวัคซีนแอสตราซิเนกา และ วัคซีนซิโนแวก.วัคซีนของแอสตราซิเนกา-...
24/05/2021

สรุปประสิทธิผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย
วัคซีนแอสตราซิเนกา และ วัคซีนซิโนแวก
.
วัคซีนของแอสตราซิเนกา
-ก่อนฉีดวัคซีน 0% (ทุกรายตรวจไม่พบแอนติบอดีต่อเชื้อ)
-หลังฉีดเข็มแรก 4 สัปดาห์ ตรวจพบแอนติบอดี 97.26% (71 ใน 73 ราย) และมีปริมาณเฉลี่ย 47.5 unit/ml
-ยังไม่มีผลการตรวจหลังฉีดเข็มที่สอง เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลาฉีดเข็มที่สอง

เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอายุและตามเพศของผู้ฉีดวัคซีนแอสตราซิเนกาโดยละเอียดแล้ว พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราซิเนกาเข็มแรก เป็นเวลา 4 สัปดาห์นั้น
เพศชาย ตรวจพบแอนติบอดี 93.55% (29 ใน 31 ราย) และมีปริมาณเฉลี่ย 32.9 unit/ml
เพศหญิง ตรวจพบแอนติบอดี 100% (42 ใน 42 ราย) และมีปริมาณเฉลี่ย 62.3 unit/ml

-กลุ่มอายุ 18-59 ปี ตรวจพบแอนติบอดี 100% (44 ใน 44 ราย) และมีปริมาณเฉลี่ย 67.2 unit/ml
-กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี ตรวจพบแอนติบอดี 93.11 % (27 ใน 29 ราย) และมีปริมาณเฉลี่ย 28.1 unit/ml
.
วัคซีนของซิโนแวก
-ก่อนฉีดวัคซีน 0% (ทุกรายตรวจไม่พบแอนติบอดีต่อเชื้อ)
-หลังฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห์ ตรวจพบแอนติบอดี 65.96% (124 ใน 188 ราย) และมีปริมาณเฉลี่ย 1.9 unit/ml
-หลังฉีดเข็มที่สอง 4 สัปดาห์ ตรวจพบแอนติบอดี 99.49% (196 ใน 197 ราย) และมีปริมาณเฉลี่ย 85.9 unit/ml
ดังนั้น วัคซีนซิโนแวก สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก โดยเริ่มสร้างแอนติบอดีหลังฉีดเข็มแรก (ระดับยังต่ำ) และเพิ่มมากขึ้นหลังฉีดครบสองเข็ม ซึ่ง 99.49% ของผู้ที่ฉีดครบสองเข็มแล้วสามารถสร้างแอนติบอดีในระดับสูงมาก
.
สรุปว่า วัคซีนทั้งสองชนิดสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก ผู้ได้รับวัคซีนเกือบทุกรายสามารถสร้างแอนติบอดีในระดับสูง โดย 97.26% ของผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราซิเนกาเข็มแรกแล้ว 4 สัปดาห์ และ 99.49% ของผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวกสองเข็มแล้ว 4 สัปดาห์ สามารถสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

ขอขอบคุณข้อมูล:
- ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ และ
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

#อว #วัคซีน #สถาบันราชานุกูล

ที่อยู่

4737 ถนนดินแดง
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันราชานุกูล เป็นหน่วยงานของรัฐบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขยายบริการเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการให้ความรู้ ให้บริการ ส่งเสริมพัฒนาการ การฝึกทักษะเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยภารกิจหลักของสถาบันฯ คือ การพัฒนาด้านวิชาการมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม วิสัยทัศน์ (vision) :สถาบันราชานุกูลเป็นองค์กรหลักด้านพัฒนาสติปัญญาในระดับอาเซียน พันธกิจ (mission) : 1. พัฒนาเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญด้านภาวะบกพร่องสติปัญญาในระดับอาเซียน 2. บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวมในระดับตติยภูมิขั้นสูง 3. พัฒนาสถานบริการสุขภาพจิต ในการส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มเด็กปฐมวัย วัยเรียน ผู้พิการทางสติปัญญาการเรียนรู้ และออทิสติก ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic issue) : 1. พัฒนาศักยภาพสถาบันราชานุกูล ให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 2. พัฒนาเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 3. พัฒนาความเข้มแข็งสถานบริการสุขภาพจิต ในการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มเด็กปฐมวัย วัยเรียน ผู้พิการทางสติปัญญาการเรียนรู้ และออทิสติก 4. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ค่านิยม (core value) : “มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

02-248-8900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Rajanukul Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Rajanukul Institute:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณทางรพ.ที่ดูแลเด็กพิเศษให้มีทางเลือก
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้จะได้รับวัคซืน หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ได้อย่างไรครับ
ได้รับหรือยังค่ะ
น้องซิดนี่ เฟย์ เมรี่ แฮกเกอร์ตี้
ขอแนะนำการคู่มือการใช้อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปีขึ้น โดยมีรูปแบบของอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ และบอกประโยชน์ของการใช้ฝึกในทักษะต่างๆโดยแบ่งตามช่วงวัย เพื่อให้บุคลากรและผู้ปกครองได้นำไปใช้ประกอบการส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป
EMS
แถลงข่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน คุณหมอศักดาคุยเรื่องทุบมือถือเหตุการณ์เศร้าโศกเสียใจ ผ่าน youtube พิมพ์ค้นหา infone x-cite gorilla ทุกเวอร์ชั่น ถามมองทุบมือถือ คุณหมอศักดาบอกว่าห้ามไปทำงานโดยเด็ดขาดล่าสุดสอบถามแฟนเพจDrama Addict ในกรณีโทรศัพท์ทุบมือถือผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งนำตะปูอยู่ในโทรศัพท์อาจทำให้เกิดหน้าจอแตกไม่รับประกัน คลิปท้าลองนำพทุบมือถือผ่ามโพสต์ FacebookแฟนเพจDrama Addict ล่าสุดเว็บไซต์ YouTube ช่อง tvdmomo มีแจ้งข่าวว่า คลิกข้อมูลเป็นการสาธิต ควรศึกษาข้อมูลยืนอย่างว่าหน้าจอไม่แตก แค่จะอย่าทำคลิปให้สนุกให้คุณดูมีรอยยิ้มขอโทษสำหรับมีเนื้อหาแลัวจะคำขอโทษเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นอย่างนี้อีกจากการตรวจสอบให้ลบออกจากระบบ YouTube ให้เสร็จในเร็วๆนี้ในวันที่ 14 ธันวาคม ให้ให้คุณหมอศักดาขอให้งดใช้เครื่องมือสื่อสารนอกจากสิ่งฟุ่มเฟือยและมีราคาสูง