ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคุม และดูแล ศูนย์นันทนาการกรุงเทพมหานคร 34 แห่ง ที่ให้บริการประชาชนด้านกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ

 #สนส. สวท. จัดกิจกรรมนันทนาการในสวนสาธารณะ     วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการ...
11/05/2024

#สนส. สวท. จัดกิจกรรมนันทนาการในสวนสาธารณะ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ โดยศูนย์นันทนาการของกรุงเทพมหานคร สังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 1,2 และ3 ได้จัดกิจกรรมนันทนาการในสวนสาธารณะ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์นันทนาการ ประจำปี 2567
กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทย-สากล ดนตรีไทย ดนตรีสากล กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมคหกรรม ฯลฯ ณ สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แห่ง ดังนี้
1. สวนหนองจอก
2. อุทยานเบญจสิริ
3. สวนสราญรมย์
4. สวนหลวงพระราม 8
5. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย)
6. สวนทวีวนารมย์
****ขอขอบคุณสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สวนจัดกิจกรรม***

📣 ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์...
09/05/2024

📣 ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์นันทนาการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4)

ผู้ดำเนินงาน : กลุ่มงานนันทนาการ 1
Report : Pae Chayapeerakorn PR.สวท.

 #สวท.ลงพื้นที่การก่อสร้างศูนย์นันทนาการ @ พื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้า    (3 พฤษภาคม 67) เวลา 14.00 น. นายสิงห์ ลิ้มพิรั...
03/05/2024

#สวท.ลงพื้นที่การก่อสร้างศูนย์นันทนาการ @ พื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้า
(3 พฤษภาคม 67) เวลา 14.00 น. นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงพื้นที่การก่อสร้างศูนย์นันทนาการแห่งใหม่ ในพื้นที่ของเคหะชุมชนร่มเกล้า ซึ่งอยู่ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์นันทนาการฯ ในการเพิ่มพื้นที่การออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการแก่ประชาชนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยมีนางณปภัช ละออเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ และนายปณต ปานสมุทร์ นักนันทนาการชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 2
ร่วมลงพื้นที่และให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างศูนย์ฯ ดังกล่าว
@ การเคหะชุมชนร่มเกล้า สาขาร่มเกล้า1

#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
#ส่วนนันทนาการ

“ศูนย์นันทนาการ…Big Cleaning Day”          💦🧹🧽💦🧹🧽💦🧹🧽   วันพุธต้นเดือน ศูนย์นันทนาการของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกร...
01/05/2024

“ศูนย์นันทนาการ…Big Cleaning Day”
💦🧹🧽💦🧹🧽💦🧹🧽
วันพุธต้นเดือน ศูนย์นันทนาการของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ตามนโยบายของผู้บริหารสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้ศูนย์ฯในสังกัด จัดกิจกรรมทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ โดยมีข้าราชการ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ และเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารทำการ อาทิ ห้องกิจกรรม ห้องน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้องสำนักงาน ลานอเนกประสงค์ ลานออกกำลังกาย จุดคัดกรอง สนามกีฬา อุปกรณ์ต่างๆ และพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และยังช่วยลดการแพร่กระจายของฝุ่นละออง pm 2.5

@ ศูนย์นันทนาการกรุงเทพมหานคร
#ส่วนนันทนาการ
#สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

(28 เม.ย 2567) เวลา 15.00 น. นางณปภัช ละออเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด...
29/04/2024

(28 เม.ย 2567) เวลา 15.00 น. นางณปภัช ละออเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยนางสิณิสาแจ้งจรัส หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นของสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกศูนย์ฯ พร้อมทั้งตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์นันทนาการบางเขนที่ผ่านมา โดยมี นายสราวุฒิ แสงสกล หัวหน้าศูนย์นันทนาการบางเขน ให้การต้อนรับ

29/04/2024
📣 ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์นันทนาการของกรุงเ...
29/04/2024

📣 ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์นันทนาการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4)

ผู้ดำเนินงาน : กลุ่มงานนันทนาการ 1
Report : Pae Chayapeerakorn PR.สวท.

27/04/2024
 #สำนักนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ #ส่วนนันทนาการ
27/04/2024

#สำนักนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ #ส่วนนันทนาการ

(24 เม.ย. 2567 เวลา 15:30 น.) นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาราชการในตำแหน่...
24/04/2024

(24 เม.ย. 2567 เวลา 15:30 น.) นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้ศูนย์นันทนาการในสังกัดส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ในเรื่องต่างๆอาทิ การเบิกจ่ายค่าผู้นำกิจกรรม อาสาฯ การให้บริการของศูนย์นันทนาการกับประชาชนผู้ใช้บริการ และรวมไปถึงการเตรียมพร้อมการลงตรวจเยี่ยมศูนย์ของคณะอนุกรรมการสภาฯ

โดยในการนี้นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1, 2 และ 3 พร้อมข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์นันทนาการทั้ง 34 แห่ง เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

@ห้องประชุมชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

#ส่วนนันทนาการ #สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

📣 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 💦🔫****วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567@ ศูนย์นันทนาการดอนเมือง  ⏰ ตั้งแต่เวลา...
10/04/2024

📣 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 💦🔫

****วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567
@ ศูนย์นันทนาการดอนเมือง
⏰ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
@ ศูนย์นันทนาการวัดฉัตรแก้วจงกลณี
⏰ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 14.00 น.
@ ศูนย์นันทนาการวัดธาตุทอง
⏰ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
@ ศูนย์นันทนาการทุ่งครุ
⏰ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น.

#ส่วนนันทนาการ
#สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

📸 : ศูนย์นันทนาการดอนเมือง, ศูนย์นันทนาการวัดฉัตรแก้วจงกลณี, ศูนย์นันทนาการวัดธาตุทอง, ศูนย์นันทนาการทุ่งครุ
Report : Pae Chayapeerakorn PR.สวท.

💦💦💦💦💦💦💦💦

ที่อยู่

Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:29
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621238722

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด