ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

ผู้ว่าฯ อัศวิน
24/07/2020

ผู้ว่าฯ อัศวิน

กทม.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กทม.จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคลอง ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาสังคม และด้านสาธารณภัย ตลอดเดือนก.ค.63 เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี อีกทั้งเป็นการระดมความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเสริมสร้างความสมานฉันในสังคมจากประชาชนและทุกภาคส่วนอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสภาพคลอง 50 เขต 50 คลอง การให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปในโรงพยาบาลสังกัดกทม. ทั้ง 11 แห่ง การมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแก่โรงเรียนในสังกัดกทม.และประชาชน การให้ความรู้ในการป้องกันตัวจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และกิจกรรม Big Cleaning Day การพัฒนาความสะอาดทางเท้า เกาะกลาง และถนนสายต่างๆ การป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและศาสนสถาน การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส และการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาล เป็นต้น

(24 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดชัยพฤกษมาลา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหา...
24/07/2020

(24 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดชัยพฤกษมาลา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี
@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดชัยพฤกษมาลา
#สนส.
#สวท.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

#สนส.นำข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา เนื่องในวโรกาสวัน...
24/07/2020

#สนส.นำข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(24 ก.ค. 63 เวลา 09.30 -10.30) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานลงนามถวายพระพร ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดกิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) และถนนมิตรไมตรี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ในการนี้นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ นำข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

@ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)
#สวท.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

(24 ก.ค. 63 เวลา 14.00 - 15.00 น.) นายพีระพงศ์ ศิริเกษม ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเ...
24/07/2020

(24 ก.ค. 63 เวลา 14.00 - 15.00 น.) นายพีระพงศ์ ศิริเกษม ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานพระราม 9 พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานพระราม 9
#สนส.
#สวท.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

(24 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโร...
24/07/2020

(24 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี
@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน
#สนส.
#สวท.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

(23 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดธาตุทอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกา...
24/07/2020

(23 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดธาตุทอง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี
@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดธาตุทอง
#สนส.
#สวท.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
24/07/2020

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

โดยวันที่ 24 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น.นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว เป็นประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมนำกล่าวปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมี นายสมบูรณ์ หอมนาน รองสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว พร้อมผู้บริหารและส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดรวมทั้งประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมรวมพลจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่ ถนนมิตรไมตรีโดยการทำความสะอาดพื้นถนนเริ่มตั้งแต่สี่แยกไฟแดง หน้ากองโรงงานช่างกล ถึงแยกธนาคารออมสิน และทาสีรั้วศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

(23 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคล...
24/07/2020

(23 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี
@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา
#สนส.
#สวท.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

(24 ก.ค.63 เวลา10.00 น.) ข้าราชการศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางเขน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและ...
24/07/2020

(24 ก.ค.63 เวลา10.00 น.) ข้าราชการศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางเขน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
@ สำนักงานเขตบางเขน

#สวท.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25...
24/07/2020

#สวท.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2563

(24 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น.) นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2563 ในเรื่องต่างๆอาทิ
1. การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ตามแผนยกระดับการบริหารภาครัฐ
2. การดำเนินการยกระดับงานบริการประชาชนที่เป็นงานบริการจดแจ้งให้เป็นระบบ e-Service
3. การรายงานผลการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
4. การเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการประชาชนผ่านศูนย์รับคำขออนุญาต
5. การเสนอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC)

ในการนี้นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

@ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

#สนส.ประเมินรับรองคุณภาพและมาตรฐานศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย    (23 ก.ค. 63 เวลา 13.00 - 15.00 น.) สำนักงานนันทนาการแ...
23/07/2020

#สนส.ประเมินรับรองคุณภาพและมาตรฐานศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย
(23 ก.ค. 63 เวลา 13.00 - 15.00 น.) สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่ประเมินรับรองคุณภาพและมาตรฐานศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย เพื่อตรวจความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาระบบบริการและการจัดกิจกรรม ด้านการจัดการทางกายภาพ ด้านการสนับสนุน มาตรฐานของการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ มาตรฐานส้วมของศูนย์ฯ และกิจกรรมตามมาตรฐานขั้นต่ำของศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (นายวิศาล กองเงิน) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ (นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม) เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 , 2 , 3 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 3 และหัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานพระราม 9
@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย
#สนส.
#สวท.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

23/07/2020

#พิธีไหว้ครูดนตรี #ครั้งที่ 54
#ประจำปี 2563

"อาเศียรวาทราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2563
- ประพันธ์คำร้อง : นายชนุดิศ เกตุชรา
- บรรจุเพลง : ส.อ.ไชยชนะ เต๊ะอ้วน
หัวหน้ากลุ่มงานดุริยางค์ไทย

#23/7/63
#กองการสังคีต
#สวท.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

#สนส.ร่วมกับกองการสังคีต รำถวายมือพิธีไหว้ครูดนตรี กองการสังคีต ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563   (23 ก.ค. 63 เวลา 10.30 - 1...
23/07/2020

#สนส.ร่วมกับกองการสังคีต รำถวายมือพิธีไหว้ครูดนตรี กองการสังคีต ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563

(23 ก.ค. 63 เวลา 10.30 - 11.00 น.) นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ นำข้าราชการ ตำแหน่งผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์ และอาสาสมัครด้านนันทนาการ(นาฏศิลป์) ของศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร ทั้ง 35 แห่ง เข้าร่วมรำถวายมือกับอาสาสมัครนาฏศิลป์ กองการสังคีต ชื่อชุดการแสดง " อาเศียรวาทราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว " เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2563

โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการรำถวายมือและร่วมพิธีในครั้งนี้

@ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์สร้างสุขทุกวันกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)
#สวท.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

#สวท.ร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี กองการสังคีต ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563   (23 ก.ค. 63 เวลา 09.09 น.) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อ...
23/07/2020

#สวท.ร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี กองการสังคีต ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563

(23 ก.ค. 63 เวลา 09.09 น.) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และครูอาจารย์ บริเวณปรัมพิธีไหว้ครูดนตรี กองการสังคีต ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์วิเชียร อ่อนละมูล รองหัวหน้าภาควิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษมเป็นผู่อ่านโองการ เพื่อประกอบพิธีไหว้ครู

คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ ถวายเครื่องสังเวยแด่ครูอาจารย์บริเวณปรัมพิธี พร้อมเข้าพิธีเจิมหน้าเพื่อเป็นศิริมงคล

ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคคลากรในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

@ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์สร้างสุขทุกวันกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)
#สวท.

# พิธีสงฆ์ # พิธีไหว้ครูดนตรี กองการสังคีต ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563   (23 ก.ค. 63 เวลา 06.00 - 08.30 น.) นายสงวน สันแด...
23/07/2020

# พิธีสงฆ์ # พิธีไหว้ครูดนตรี กองการสังคีต ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563

(23 ก.ค. 63 เวลา 06.00 - 08.30 น.) นายสงวน สันแดง ผู้อำนวยการกองการสังคีต เป็นประธานในพิธีสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายภัตราหารเช้าพร้อมทั้งปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ข้าราชการ บุคคลากรในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี

@ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)
#สวท.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

#สวท.ประชุมหารือการก่อสร้างศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรีแห่งใหม่   (22 ก.ค. 63 เวลา 14.00 - 15.30 น.) นายเกรียงไกร จงเจริ...
22/07/2020

#สวท.ประชุมหารือการก่อสร้างศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรีแห่งใหม่

(22 ก.ค. 63 เวลา 14.00 - 15.30 น.) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกับนายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ในเรื่องต่างๆอาทิ
- การก่อสร้างอาคารศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรีแห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ดินบริจาคจากนางศิริรัตน์ โกศลสมบัติ จำนวน 5 ไร่ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 106355 ระวาง 5136 IV 8826-12,8 เลขที่ดิน 6626 หน้าสำรวจ 28223 ตำบลแสนแสบ อำเภอมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
1. แนวทางการก่อสร้างศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรี
2. การปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นทางเข้า - ออก พื้นที่ดินบริจาคให้ใช้เป็นทางสาธารณะประโยชน์
3. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะประโยชน์
4. การใช้ประโยชน์ในที่ดินของกรมธนารักษ์ ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นที่ก่อสร้างศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรี ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด
โดยมติที่ประชุมเห็นควรดำเนินการตามข้อ 1,2 และ 3 ไปในคราวเดียวกัน และจะได้ดำเนินการส่งมอบโฉนดที่ดินให้กับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบ นิติกร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรี ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตมีนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

@ ห้องประชุม 1 ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง ชั้น 2 สำนักงานเขตมีนบุรี
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

#สนส.ประชุมติดตามงานและมอบหมายงานศูนย์สร้างสุขทุกวัยในสังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3   (22 ก.ค. 63 เวลา 10.00 - 12.00 น.) น...
22/07/2020

#สนส.ประชุมติดตามงานและมอบหมายงานศูนย์สร้างสุขทุกวัยในสังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3

(22 ก.ค. 63 เวลา 10.00 - 12.00 น.) นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวพรรณี อังคณานิจ หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 3 เป็นประธานการประชุมติดตามงานและมอบหมายงานศูนย์สร้างสุขทุกวัยในสังกัดกลุ่มงานนันทนาการ 3 ครั้งที่ 2/2563 จำนวนทั้ง 7 ศูนย์ฯ ประกอบด้วย ศูนย์ฯบางขุนเทียน ศูนย์จอมทอง ศูนย์ฯทุ่งครุ ศูนย์ฯสะพานพระราม 9 ศูนย์วัดเวฬุราชิณ ศูนย์ฯอัมพวา และศูนย์ฯวชิรเบญจทัศ ในเรื่องต่างๆอาทิ
- พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2563 กองการสังคีต วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารกีฬาเวศน์ 2 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)
- พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2563 สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกีฬาเวศน์ 2 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)
- การขอนัดสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุ ในหัวข้อ "สื่อสังคมออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร" ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563
- การดำเนินงานของศูนย์สร้างสุขทุกวัยวชิรเบญจทัศ
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องเงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี
- เรื่องเกษียณอายุราชการ
- โครงการการออกกำลังกายเพิ่มพลังชีวิต
- การลงลายมือชื่อในสมุดปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง อาสาสมัคร และวิทยากร ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร อาสาสมัคร และค่าอาหารทำการนอกเวลา
- การตรวจสอบคุรุภัณฑ์ที่ชำรุดเพื่อดำเนินการจำหน่าย พร้อมจัดทำคำของบประมาณเพื่อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทดแทน
- การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อของบประมาณปี 2565 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดคุรุภัณฑ์
- การรับสมัครสมาชิกรูปแบบใหม่ เครื่องอ่านบัตรประชาชน สมัครผ่าน Google Form
- การเตรียมความพร้อมในช่วงที่ศูนย์ฯปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2563
- การจัดให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ
- การเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากสำนักงานตรวจสอบภายใน(สตน.)
- Smart Tv อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
- กล่าวชื่นชมเรื่องความสะอาดของศูนย์ฯ
- เรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์ฟิตเนส(Fitness)

โดยมีหัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

@ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวชิรเบญจทัศ
#สนส.
#สวท.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

#สนส.ร่วมกับกองการสังคีต ฝึกซ้อมรำถวายมือในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2563    (22 ก.ค. 63 เวลา 10.00 - 12.00 น.) นาย...
22/07/2020

#สนส.ร่วมกับกองการสังคีต ฝึกซ้อมรำถวายมือในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2563

(22 ก.ค. 63 เวลา 10.00 - 12.00 น.) นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางดวงสมรพรหมผุย หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 2 จัดข้าราชการ ตำแหน่งผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์ และอาสาสมัครด้านนันทนาการ(นาฏศิลป์) ของศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานครทั้ง 35 แห่ง ร่วมรำถวายมือกับอาสาสมัครด้านนาฏศิลป์ของกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต

กำหนดการจัดงานมีขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 - 15.00 น. ณ อาคารกีฬาเวศน์ 2 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)

โดยมีนายปณต ปานสมุทร์ หัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ฝึกซ้อมรำถวายมือ
@ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

📢...ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว งดกิจกรรมและการให้การบริการของศูนย์เยาวชนเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกร...
22/07/2020

📢...ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว งดกิจกรรมและการให้การบริการของศูนย์เยาวชนเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

#สวท.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร     (22 ก.ค. 63 เวลา 09.30 - 12.00 น....
22/07/2020

#สวท.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร

(22 ก.ค. 63 เวลา 09.30 - 12.00 น.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563

ในการนี้นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

@ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

#สนส.ศึกษาดูงานอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (21 ก.ค. 63 เวลา 09.30 - 12.00 น.) นายวิ...
21/07/2020

#สนส.ศึกษาดูงานอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(21 ก.ค. 63 เวลา 09.30 - 12.00 น.) นายวิศาลกองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและข้อมูลประกอบการก่อสร้างอาคารศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรีแห่งใหม่ และเป็นข้อมูลการบริหารงานศูนย์ฯระดับมิติใหม่ในอนาคต โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในรายละเอียดของสถานที่พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่จริง และมีรองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง อาจารย์บุญช่วย จารุมาลัย รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

อาคารเฉลิมราชราชสุดากีฬาสถาน(CU Sports Complex) เป็นอาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ 5 ชั้น ภายในอาคารประกอบด้วย
1. สนามแบตมินตัน(Indoor) ลักษณะพื้นยาง มี 6 สนาม
2. สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 50 เมตร(Outdoor) ชั้น M ขนาดสระ 50x25 เมตร ลึก 2.5 เมตร 10 ลู่
3. ศูนย์ออกกำลังกาย(Fitness Center) ชั้น 2 เครื่องออกกำลังกายมาตรฐานครบครัน ทันสมัย ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. สนามกีฬาประเภทการต่อสู้(Indoor Sports) ชั้น 3 มีสนามฝึกซ้อมกีฬาศิลปะป้องกันตัว เช่น มวย เทควันโด ยูโด คาราเต้ และไอคิโด
5. สนามกีฬาอเนกประสงค์(Indoor Sports) ชั้น 4 ให้บริการเฉพาะกิจกรรมพิเศษและการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แบตมินตัน ดาบสากล ดาบไทย เทควันโด และกีฬาอื่นๆอีกมากมาย

ทั้งนี้หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1,2,3 หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบ หัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัยมีนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้

@ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ที่อยู่

189 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 17 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มกรุงเทพเหนือ 1 ศูนย์ฯ จตุจักร เขตจตุจักร ระดับมิติใหม่ ที่อยู่ 111/1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 หัวหน้าศูนย์ฯ นายสุวรรณ ไชยดี ติดต่อ 0 2591 7961 , 09 9789 4879 2 ศูนย์ฯ ดอนเมือง เขตดอนเมือง ระดับมิติใหม่ ที่อยู่ 501 รร.บำรุงรวิวรรณ ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 10210 หัวหน้าศูนย์ฯ นายไพฑูรย์ บ้านเกาะ ติดต่อ 0 2566 32910 , 2566 32920 , 2566 3293 , 08 1554 9493 3 ศูนย์ฯ หลักสี่ เขตหลักสี่ ระดับ A ที่อยู่ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 หัวหน้าศูนย์ฯ นายจีระวัตน์ หอมกลิ่น ติดต่อ 0 2591 3319 , 0 2591 3320 , 06 5527 5489 4 ศูนย์ฯ บางเขน เขตบางเขน ระดับ B ที่อยู่ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กทม. 10220 หัวหน้าศูนย์ฯ นายสราวุฒิ แสงสกล ติดต่อ 0 2521 0271 , 08 3080 4108 5 ศูนย์ฯ วชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร ระดับ B ที่อยู่ ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กทม. 10900 หัวหน้าศูนย์ฯ นายสมชาย ฤกษ์จำนงค์ ติดต่อ 0 2537 9172 , 08 8672 2529 6 ศูนย์ฯ เตชะวณิช เขตบางซื่อ ระดับ B ที่อยู่ 796 ถนนเตชะวณิช เขตบางซื่อ กทม. 10800 หัวหน้าศูนย์ฯ นางสาวเบญจพร กาญจนสิงห์ ติดต่อ 0 2587 0689 , 08 6405 6449 กลุ่มกรุงเทพใต้ 7 ศูนย์ฯ ลุมพินี เขตปทุมวัน ระดับมิติใหม่ ที่อยู่ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330 หัวหน้าศูนย์ฯ นายชยพล ศรีหิรัญ ติดต่อ 0 2252 8035 , 08 6311 6371 8 ศูนย์ฯ คลองเตย เขตคลองเตย ระดับ A ที่อยู่ ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กทม. 10110 หัวหน้าศูนย์ฯ นายวิชัย ชายศรี ติดต่อ 0 2350 2482 , 08 0657 8119 9 ศูนย์ฯ บ่อนไก่ เขตปทุมวัน ระดับ A ที่อยู่ ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330 หัวหน้าศูนย์ฯ นายปณต ปานสมุทร์ ติดต่อ 0 2252 9028 , 08 1421 5045 10 ศูนย์ฯ บางนา เขตบางนา ระดับ A ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260 หัวหน้าศูนย์ฯ นางสิณิสา แจ้งจรัส ติดต่อ 0 2173 5078 , 08 1928 3982 11 ศูนย์ฯ วัดดอกไม้ เขตยานนาวา ระดับ B ที่อยู่ ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 หัวหน้าศูนย์ฯ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สารภี เมรสนัด ติดต่อ 0 2294 1533 , 08 9692 7539 12 ศูนย์ฯ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา ระดับ B ที่อยู่ 1325 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 หัวหน้าศูนย์ฯ นางหทัยชนก กล่ำถวิล ติดต่อ 0 2390 0699 , 08 1560 8525 กลุ่มกรุงเทพกลาง 13 ศูนย์ฯ เกียกกาย เขตดุสิต ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ ถนนทหาร แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 หัวหน้าศูนย์ฯ นางวิลาสิณี ศรีปรางค์ทอง ติดต่อ 0 2243 3160 , 0 2243 3161 , 09 4427 6543 14 ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ เขตพระนคร ระดับ B ที่อยู่ 264/1 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กทม. 10200 หัวหน้าศูนย์ฯ นายชัยวัฒน์ รัตนเอกวาที ติดต่อ 0 2281 1070 , 08 2518 2353 15 ศูนย์ฯ สวนอ้อย เขตดุสิต ระดับ B ที่อยู่ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กทม. 10300 หัวหน้าศูนย์ฯ นางศรีวรรณ เสมมณี ติดต่อ 0 2243 2706 , 06 2359 6519 16 ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ระดับ B ที่อยู่ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 หัวหน้าศูนย์ฯ นางสุจารี ภู่ระยับ ติดต่อ 0 2281 1081 , 08 1206 8208 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 17 ศูนย์ฯ บางกะปิ เขตบางกะปิ ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ 99 ซ.รามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 หัวหน้าศูนย์ฯ นายศรุติ เดชวิถี ติดต่อ 0 2374 2902 , 08 7772 2239 18 ศูนย์เยาวชนสะพานสูง เขตสะพานสูง ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ 29 ซ.รามคำแหง 118 ถ.รามคำแหง แขวง-เขต สะพานสูง กทม. 10240 หัวหน้าศูนย์ฯ นายภัคใจ จันปุ่ม ติดต่อ 0 2372 0577 , 08 5021 0211 19 ศูนย์ฯ หนองจอก เขตหนองจอก ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ 50 หมู่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530 หัวหน้าศูนย์ฯ นายสว่าง บุหลั่นเพ็ง ติดต่อ 0 2548 3846 , 0 2548 3847 , 0 2548 3848 , 08 1910 3423 20 ศูนย์ฯ คลองสามวา เขตคลองสามวา ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ 19 ซ.เลียบคลองสอง 19 ม.มโนรมย์ 4 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510 หัวหน้าศูนย์ฯ นางพรทิพย์ ทองศิลป ติดต่อ 0 2548 0621 , 08 4655 8110 21 ศูนย์ฯ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ระดับ A ที่อยู่ ถนนนวมินทร์ ซอย 51 เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 หัวหน้าศูนย์ฯ นายสมาน สืบสาย ติดต่อ 0 2375 8512 , 09 1604 9493 22 ศูนย์ฯ ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง ระดับ A ที่อยู่ ถนนสุขุมวิท 77 เขตลาดกระบัง กทม. 10520 หัวหน้าศูนย์ฯ นางอุษา ศรีเกษ ติดต่อ 0 2326 6828 , 08 1913 4636 23 ศูนย์ฯ มีนบุรี เขตมีนบุรี ระดับ A ที่อยู่ ที่ทำการชั่วคราว ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 หัวหน้าศูนย์ฯ นายวิบูลย์ศักดิ์ นิลสาร ติดต่อ 0 2175 4063 , 08 2114 5869 กลุ่มกรุงธนเหนือ 24 ศูนย์ฯ ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ 108 หมู่ 1 ซ.ทวีวัฒนา 9 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา กทม. 10170 หัวหน้าศูนย์ฯ นายกวี มั่นมะโน ติดต่อ 0 2487 3201 , 0 2487 3202 , 0 2487 3203 , 09 3496 4595 25 ศูนย์ฯ บางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 หัวหน้าศูนย์ฯ ว่าที่ร้อยตรี ณัฏฐาวีรกร ตาซื่อ ติดต่อ 0 2409 5911 , 0 2409 59130 , 2409 5914 , 06 1159 6263 26 ศูนย์ฯ สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด ระดับ A ที่อยู่ สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) เขตบางพลัด กทม. 10700 หัวหน้าศูนย์ฯ ว่าที่ร้อยตรี ปุริน ตามตรง ติดต่อ 0 2424 2663 , 09 2852 6415 27 ศูนย์ฯ วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน ระดับ A ที่อยู่ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 หัวหน้าศูนย์ฯ นายถาวร แสงจรูณ ติดต่อ 0 2433 4597 , 08 6362 0879 28 ศูนย์ฯ จอมทอง เขตจอมทอง ระดับ A ที่อยู่ ถนนพระราม 2 ซอย 40 เขตจอมทอง กทม. 10150 หัวหน้าศูนย์ฯ นายชัยรัตน์ ทองปอนด์ ติดต่อ 0 2416 5040 , 09 9584 8920 29 ศูนย์ฯ วัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด ระดับ B ที่อยู่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กทม. 10700 หัวหน้าศูนย์ฯ นางดวงตา เลี่ยมแจ่ม ติดต่อ 0 2424 5792 , 08 1466 0716 30 ศูนย์ฯ วัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี ระดับ B ที่อยู่ ถนนเทอดไท เขตธนบุรี กทม. 10600 หัวหน้าศูนย์ฯ นางวันเพ็ญ ศักดิ์นาวีพร ติดต่อ 0 2465 5138 , 08 1588 3808 31 ศูนย์ฯ อัมพวา เขตบางกอกน้อย ระดับ B ที่อยู่ 111 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 หัวหน้าศูนย์ฯ นางสาวพัชรินทร์ บุญสิริจรัสพร ติดต่อ 0 2412 0712 0 , 9 4646 5974 กลุ่มกรุงธนใต้ 32 ศูนย์ฯ บางแค (เรืองสอน) เขตบางแค ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ 81 ซอยกาญจนาภิเษก 003 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160 หัวหน้าศูนย์ฯ นางสาวศิริรัตน์ ภัทรเมธีกิจ ติดต่อ 0 2445 6123 , 0 2445 6124 , 08 1909 1703 33 ศูนย์ฯ บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน ระดับ มิติใหม่ ที่อยู่ ถนนพระราม 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 หัวหน้าศูนย์ฯ นางสาวจิดาภา พรรณรัตน์ ติดต่อ 0 2416 5739 , 08 1613 4396 34 ศูนย์ฯ สะพานพระราม 9 เขตราษฏร์บูรณะ ระดับ A ที่อยู่ อาคารบริหารเงินออมฯ ชั้น 3 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 หัวหน้าศูนย์ฯ นายกิตติเชษฐ์ สายปัญญานิธิยศ ติดต่อ 0 2463 3761 , 0 2463 3762 , 08 9662 3741 35 ศูนย์ฯ ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ระดับ A ที่อยู่ ถนนประชาอุทิศ 90 เขตทุ่งครุ กทม. 10140 หัวหน้าศูนย์ฯ นายจารึก ณรงค์ฤทธิ์เดโช ติดต่อ 0 2464 2616-7 , 08 9957 8036

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:29
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622460327

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถึงท่าน ผอ วิศาล กองเงิน ท่านได้มีคำสั่งให้ศูนย์กีฬาเยาวชนเฉพาะ สนามแบดมินตัน สามารถเล่น ได้สนามละ2คน ใช่ไหมครับ ประกาศและคำสั่งต่างที่ออกมา บังคับใช้ เอกชนอย่างเดียวใช่ไหมครับซึ่งสามารถเล่นได้ ฝั่งละไม่เกิน3คน
สอบถาม มาตราการ เกี่ยวกับกีฬาในร่ม แบดมินตัน ที่ออกมานั้น สามารถเล่นได้ ฝั่งละไม่เกิน3คน ถูกต้องไหมครับ บังคับใช้ ทั้งเอกชน และหน่วยงานของรัฐ หรือเปล่าครับ และหน่วยงานของรัฐ สามารถออก กฎระเบียบ เพื่อลดทอนคำสั่งได้หรือไม่ ขอบคุณครับ อบคุณครับ
🤩สอนทำกระถางต้นไม้ จากผ้าขนหนู อุปกรณ์น้อย วิธีทำง่ายๆ ลองทำกันดูเลยค่ะ https://www.facebook.com/100007909239567/videos/2573760139564269/
ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยสิ่งของที่รับบริจาคได้แก่ - ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย เทียน ไฟแซ๊ค - ชุดชั้นในสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ (ของใหม่) - ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย - อาหารสุนัข อาหารแมว - น้ำดื่ม อาหารกึ่งรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง - **งดรับบริจาคเงินนะคะ** โดยศูนย์ฯจะรวบรวมส่งมอบสิ่งของที่รับบริจาคให้แก่ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เพื่อส่งมอบให้พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน
ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี จัดกิจกรรมศูนย์สร้างสุขทุกวัยลีลาศเพื่อสุขภาพ จัดสอนทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 10.00 12.00 น. จัดสอนโดยครูหมวย
ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้ว จงกลณีศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้ว จงกลณีศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้ว จงกลณี ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้ว จงกลณีศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้ว จงกลณี จัดสอนโยคะเพื่อสุขภาพ ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 18.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 12.00 น. จัดสอนโดยครูเจี๊ยบ