สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นบริการ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจพัฒนา เพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมีสุข

ทำเพราะหน้าที่ก็ใช่ แต่ก็ทำด้วยใจนะ😉#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด>> วันที่ 22 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเว...
22/09/2020

ทำเพราะหน้าที่ก็ใช่ แต่ก็ทำด้วยใจนะ😉
#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด

>> วันที่ 22 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศ
พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้แห้ง
บริเวณใต้สะพานกลับรถสวนพัฒนภิรมย์
>>เพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: เสาวรักษ

22/09/2020
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

🌨 รถอาจจะติด...งั้นลดควันพิษด้วยการใช้รถ เรือ ราง กันนะคะ🚗🛶🚄

#ช่วงนี้หน้าฝนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

🌍 [ World Car Free Day ] 22 กันยายน 2563 วันนี้กรุงเทพมหานคร ขอชวนทุกคน ลดการใช้รถส่วนตัว หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ล้อ ราง เรือ ในการเดินทางกันนะคะ 🚌 🚉 🛥

#เขตประเวศ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต ครั้งที่ 1/63 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30น.นายวรเศรษฐ์ วิศาลศั...
21/09/2020

#เขตประเวศ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต ครั้งที่ 1/63

21 กันยายน 2563 เวลา 09.30น.นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์
ผู้อำนวยการเขตประเวศ ในฐานะประธานอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตประเวศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต ครั้งที่ 1/2563
เพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการและการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก โดยมีอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตประเวศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 57ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนในเขตพื้นที่ ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางเสาวลักษณ์ บุญณรงค์ หัวหน้ากลุ่มหลักประกันสุขภาพ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

✨วัชพืชที่รก เราจะกำจัดให้หมด✨#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด>> วันที่ 21 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศพัฒนา...
21/09/2020

✨วัชพืชที่รก เราจะกำจัดให้หมด✨
#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด

>> วันที่ 21 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศ
พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษใบไม้แห้ง และกำจัดวัชพืชบนทางเท้า
บริเวณซอยหมู่บ้านเสรี
>>เพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: เสาวรักษ

👭ป้ายรถเมล์สะพานลอยในพื้นที่ประเวศสะอาด เพราะเรามั่นดูแล👏👏 #เขตประเวศพัฒนาทำความสะอาดเพื่อป้องกันไวรัส(COVID-19)(21 ก.ย....
21/09/2020

👭ป้ายรถเมล์สะพานลอยในพื้นที่ประเวศสะอาด เพราะเรามั่นดูแล👏👏 #เขตประเวศพัฒนาทำความสะอาดเพื่อป้องกันไวรัส(COVID-19)

(21 ก.ย.63)​ พี่ๆ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พัฒนาทำความสะอาดเช็คทำความสะอาด
สะพานลอยและป้ายรถเมล์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )
บริเวณสะพานลอยถนนอ่อนนุช,สะพานลอยมอเตอร์ทับช้าง และป้ายรถเมล์ถนนอ่อนนุช
เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการในพื้นที่เขตประเวศ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: เสาวรักษ

🚘👨‍🔧😊บำรุงรักษารถให้พร้อมใช้งาน...เพื่อบริการประชาชน#เขตประเวศ ตรวจสภาพรถยนต์ของสำนักงานเขตวันนี้ ( 21 ก.ย. 63) เวลา 8....
21/09/2020

🚘👨‍🔧😊บำรุงรักษารถให้พร้อมใช้งาน...เพื่อบริการประชาชน#เขตประเวศ ตรวจสภาพรถยนต์ของสำนักงานเขต

วันนี้ ( 21 ก.ย. 63) เวลา 8.15 น. นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ นำทีมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสภาพรถยนต์ของสำนักงานเขตประเวศ ณ ลานจอดรถ หน้าสำนักงานเขตประเวศ พร้อมมอบนโยบายการทำงานแก่พนักงานขับรถยนต์ส่วนราชการ โดยกำชับให้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ มิให้ปล่อยควันดำและมลพิษเกินค่ามาตรฐาน หมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อไม่ปฏิบัติงาน

ภาพ/ข่าว : วิมลมาศ

😊💟🌡เข้าพื้นที่อย่างปลอดภัย...ต้องใส่ใจคัดกรอง#เขตประเวศ ตั้งจุดคัดกรอง โควิด – 19>>เช้าวันนี้ ( 21 ก.ย. 63 ) ประเวศยังคง...
21/09/2020

😊💟🌡เข้าพื้นที่อย่างปลอดภัย...ต้องใส่ใจคัดกรอง#เขตประเวศ ตั้งจุดคัดกรอง โควิด – 19

>>เช้าวันนี้ ( 21 ก.ย. 63 ) ประเวศยังคงคุมเข้มในการคัดกรองและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของข้าราชการลูกจ้างและประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในสำนักงานเขต บริการจุดล้างทำความสะอาดมือ พร้อมทั้งมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้คอยบริการประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ บริเวณจุดคัดกรอง ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ ภายใต้นโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (covid-19) กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว: วิมลมาศ

ริมทางสะอาด วิบๆ✨ ✨#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด>> วันที่ 20 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศพัฒนาทำความสะอาด...
20/09/2020

ริมทางสะอาด วิบๆ✨ ✨
#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด

>> วันที่ 20 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศ
พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้แห้ง
บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่28 (ซอยสุดทางรัก)
>>เพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: เสาวรักษ

เราทำความสะอาดต่อเนื่อง☔ฝนตกเราก็ไม่หวั่น#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด>> วันที่ 19 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขต...
19/09/2020

เราทำความสะอาดต่อเนื่อง☔ฝนตกเราก็ไม่หวั่น
#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด

>> วันที่ 19 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศ
พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้แห้ง และเศษดิน หน้าตะแกรงท่อระบาย
บริเวณ ถนนศรีนครินทร์ ถนนอ่อนนุช ถนนรามคำแหง2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
>>เพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อให้น้ำมีการระบายได้ดี
ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: เสาวรักษ

👍👷‍♂️👷‍♀️ เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ 🤝😊(19 ก.ย.63)​ เวลา 09.00 น. นายวรเศรษฐ์ ...
19/09/2020

👍👷‍♂️👷‍♀️ เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ 🤝😊

(19 ก.ย.63)​ เวลา 09.00 น. นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยมี นายแสวง จันทพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ และคณะบริหารสภาเด็กเยาวชนเขตประเวศให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม จากนั้นผู้อำนวยการเขตประเวศ ได้ร่วมทาสีรั้วที่ทำการชุมชน และผนังห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ โดยในปีนี้ สภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ได้ส่งผลงานโครงการเยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน เข้าร่วมคัดเลือกตามโครงการจิตสำนึกเมืองไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการพิจารณาให้สภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ได้รับทุนดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน 35,000 บาท ซึ่งได้นำทุนมาพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน และที่ทำการชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ โดยการวาดภาพ และระบายสีผนังห้องเรียนทั้งด้านในและด้านนอก ทาสีรั้วที่ทำการชุมชน และผลิตสื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย

ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมคณะบริหารสภาเด็กยาวชนเขตประเวศทุกคน ที่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเกิดจากแนวคิดมุมมองต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน “ร่วมคิด ร่วมทำสร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ ความรักและความสามัคคีในสังคม เกิดกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน การประสานงานความร่วมมือองค์กรเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับเขต ทำให้เด็กยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนเอง ชุมชนและสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ ให้มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว : กิตติศักดิ์

ทำทุกตรอก😉 สะอาดทุกซอย👏👏#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด>> วันที่ 18 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศพัฒนาทำความ...
18/09/2020

ทำทุกตรอก😉 สะอาดทุกซอย👏👏
#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด

>> วันที่ 18 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศ
พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้แห้ง และตัดหญ้า
บริเวณถนนสุขาภิบาล2 ซอย15
>>เพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: เสาวรักษ

เราทำความสะอาดทุกวัน เพื่อทุกคน#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด>> วันที่ 18 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศพัฒน...
18/09/2020

เราทำความสะอาดทุกวัน เพื่อทุกคน
#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด

>> วันที่ 18 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศ
พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้แห้ง และเศษดิน หน้าตะแกรงท่อระบาย
บริเวณ ถนนสุขาภิบาล2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
>>เพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อให้น้ำมีการระบายได้ดี
>>ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตประเวศช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังขยะหรือจุดพักขยะที่ทางสำนักงานเขตได้ตั้งไว้เพื่อความสะอาดและไม่ให้เศษขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำ
ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: เสาวรักษ

✳เขตประเวศ ร่วมประกวดผลงานในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 🔸วันที่ 17 กันยายน 2563นายวร...
17/09/2020

✳เขตประเวศ ร่วมประกวดผลงานในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

🔸วันที่ 17 กันยายน 2563
นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นำชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลฯในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563
>>โดยชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชน 40ไร่ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดบูทนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
>>ทั้งนี้มีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขต ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมรับเสด็จฯ และร่วมแสดงความยินดี

🔴TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

เขตประเวศ วัดสวย สุเหร่าสะอาด 😊#เขตประเวศทำความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่(17 ก.ย. 63)​ พี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พัฒนาทำความสะ...
17/09/2020

เขตประเวศ วัดสวย สุเหร่าสะอาด 😊
#เขตประเวศทำความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่

(17 ก.ย. 63)​ พี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะเศษใบไม้แห้ง และล้างห้องน้ำ
บริเวณสุเหร่าเราะห์มาตุ้ล
เพื่อความสะอาดและความเรียบร้อยของศาสนสถานในพื้นที่
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ:ฝ่ายรักษาความสะอาด
ข่าว:เสาวรักษ

⛪วัดสะอาด เราได้บุญ🙏😉#เขตประเวศทำความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่(17 ก.ย. 63)​ พี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พัฒนาทำความสะอาดเก็บกว...
17/09/2020

⛪วัดสะอาด เราได้บุญ🙏😉
#เขตประเวศทำความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่

(17 ก.ย. 63)​ พี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะเศษใบไม้แห้ง ล้างพื้นและล้างห้องน้ำ
บริเวณวัดทุ่งเศรษฐี
เพื่อความสะอาดและความเรียบร้อยของศาสนสถานในพื้นที่
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ:ฝ่ายรักษาความสะอาด
ข่าว:เสาวรักษ

💟😷🌡วันพฤหัสบดี...ที่นี่มีจุดคัดกรอง#เขตประเวศ ตั้งจุดคัดกรอง โควิด – 19>>เช้าวันนี้ ( 17 ก.ย. 63 ) ประเวศยังคงคุมเข้มในก...
17/09/2020

💟😷🌡วันพฤหัสบดี...ที่นี่มีจุดคัดกรอง#เขตประเวศ ตั้งจุดคัดกรอง โควิด – 19

>>เช้าวันนี้ ( 17 ก.ย. 63 ) ประเวศยังคงคุมเข้มในการคัดกรองและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของข้าราชการลูกจ้างและประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในสำนักงานเขต บริการจุดล้างทำความสะอาดมือ พร้อมทั้งมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้คอยบริการประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ บริเวณจุดคัดกรอง ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ ภายใต้นโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (covid-19) กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว: วิมลมาศ

🌧️☔ พกร่ม... ออกจากบ้านกันด้วยนะ... 😷😍
17/09/2020

🌧️☔ พกร่ม... ออกจากบ้านกันด้วยนะ... 😷😍

⛈19 ก.ย.นี้ กรุงเทพฯ เตรียมรับมือฝนตกหนักจากพายุ “โนอึล”

🌪กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่า วันที่ 18-20 ก.ย.นี้ พายุโซนร้อน “โนอึล” ระดับ 3 จะเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรง และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบจากฝนที่เพิ่มขึ้นในวันที่ 19 ก.ย.63 ครับ

👷‍♂️👷‍♀️กทม.ได้แจ้งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง เพื่อให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด โดยขณะนี้กทม.ได้พร่องน้ำในคลองสายต่างๆ รวมถึงแก้มลิงทุกแห่ง มีการขุดลอกคลอง และจัดเก็บวัชพืชในคลองอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมท่อระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ และธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้การระบายน้ำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร รถหน่วยซ่อมบำรุง รถยก รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบและแก้ไขจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมในช่วงฝนตก ตลอดจนประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

📣ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและเกิดน้ำท่วมขังบ่อยครั้งยกของขึ้นที่สูง และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อความปลอดภัย

📱☎️ประชาชนสามารถติดตามการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝน ทางช่องทางต่างๆ ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม. ได้แก่ เว็บไซต์ http://dds.bangkok.go.th, เฟซบุ๊ค bkk.best ทวิตเตอร์ bkk_best และไลน์ @bkk_best และแจ้งเหตุน้ำท่วมขัง โทร. 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

👦🧒 เขตประเวศประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน ครั้งที่ 1 📢👨‍👩‍👧‍👦นายวรเศรษฐ...
17/09/2020

👦🧒 เขตประเวศประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน ครั้งที่ 1 📢👨‍👩‍👧‍👦

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยเด็กมีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เ
ฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี ในอัตราเดือนละ 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนอายุ ครบ 6 ปี ตามระเบียบกรมกิจกรรมเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2561 และได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด #ประจำเดือนกันยายน #ครั้งที่ 1 จำนวน 24 ราย โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็ปไซต์สำนักงานเขตประเวศ http://www.bangkok.go.th/prawet/page/sub/2439/title/0/info/218890/ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น1 สำนักงานเขตประเวศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 02 328 7428 ต่อ 6386 - 7

ไร้ขยะ ไร้วัชพืชรก😊#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด>> วันที่ 16 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศพัฒนาทำความสะอาด...
16/09/2020

ไร้ขยะ ไร้วัชพืชรก😊
#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด

>> วันที่ 16 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศ
พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้แห้ง และตัดหญ้า
บริเวณถนนสุขาภิบาล2
>>เพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: เสาวรักษ

😊👨‍🔧🏘ติดตามความคืบหน้า..แก้ไขปัญหาในชุมชน#เขตประเวศติดตามการแก้ไขปัญหากรณีกันสาดทรุดตัวในพื้นที่วันนี้ (16 ก.ย.2563) นาย...
16/09/2020

😊👨‍🔧🏘ติดตามความคืบหน้า..แก้ไขปัญหาในชุมชน#เขตประเวศติดตามการแก้ไขปัญหากรณีกันสาดทรุดตัวในพื้นที่

วันนี้ (16 ก.ย.2563) นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามตามคืบหน้าการแก้ไขปัญหากันสาดทรุดตัวภายในซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รื้อถอนกันสาดดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาให้เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่พักอาศัยต่อไป

ภาพ:สารทูล
ข่าว: วิมลมาศ

👭ป้ายรถเมล์สะพานลอยในพื้นที่ประเวศสะอาด เพราะเรามั่นดูแล👏👏 #เขตประเวศพัฒนาทำความสะอาดเพื่อป้องกันไวรัส(COVID-19)(16 ก.ย....
16/09/2020

👭ป้ายรถเมล์สะพานลอยในพื้นที่ประเวศสะอาด เพราะเรามั่นดูแล👏👏 #เขตประเวศพัฒนาทำความสะอาดเพื่อป้องกันไวรัส(COVID-19)

(16 ก.ย.63)​ พี่ๆ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พัฒนาทำความสะอาดเช็คทำความสะอาด
สะพานลอยและป้ายรถเมล์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )
บริเวณสะพานลอยถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ป้ายรถเมล์ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการในพื้นที่เขตประเวศ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: เสาวรักษ

💟😷👩‍👧‍👦เช้าวันพุธ....ประจำจุดคัดกรอง#เขตประเวศ ตั้งจุดคัดกรอง โควิด – 19>>เช้าวันนี้ ( 16 ก.ย. 63 ) ประเวศยังคงคุมเข้มใน...
16/09/2020

💟😷👩‍👧‍👦เช้าวันพุธ....ประจำจุดคัดกรอง#เขตประเวศ ตั้งจุดคัดกรอง โควิด – 19

>>เช้าวันนี้ ( 16 ก.ย. 63 ) ประเวศยังคงคุมเข้มในการคัดกรองและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของข้าราชการลูกจ้างและประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในสำนักงานเขต บริการจุดล้างทำความสะอาดมือ พร้อมทั้งมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้คอยบริการประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ บริเวณจุดคัดกรอง ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ ภายใต้นโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (covid-19) กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว: วิมลมาศ

😊เราทำความสะอาดเต็มที่ในหน้าที่ของเรา💪#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด>> วันที่ 15 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประ...
15/09/2020

😊เราทำความสะอาดเต็มที่ในหน้าที่ของเรา💪
#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด

>> วันที่ 15 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศ
พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ ตัดหญ้า และตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางสัญจร
บริเวณซอยอุดมสุข60
>>เพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: เสาวรักษ

😊เรารักความสะอาด เราต้องมีพื้นที่ๆสะอาด😊#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด>> วันที่ 15 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตป...
15/09/2020

😊เรารักความสะอาด เราต้องมีพื้นที่ๆสะอาด😊
#ประเวศพัฒนาทำความสะอาด

>> วันที่ 15 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ #เขตประเวศ
พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้แห้ง และเศษดิน หน้าตะแกรงท่อระบาย
บริเวณถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขาภิบาล2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถนนอ่อนนุช
>>เพื่อความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อให้น้ำมีการระบายได้ดี
>>ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตประเวศช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังขยะหรือจุดพักขยะที่ทางสำนักงานเขตได้ตั้งไว้เพื่อความสะอาดและไม่ให้เศษขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำ
ตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ: ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
ข่าว: เสาวรักษ

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #เขตประเวศตรวจแนะนำสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันCOVID-19    วันที่ ​15 กันยายน 63 : นายวรเศรษ...
15/09/2020

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #เขตประเวศตรวจแนะนำสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันCOVID-19

วันที่ ​15 กันยายน 63 : นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ​ และคณะผู้บริหารเขต นำทีมชุดตรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล​, เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลประเวศ ตรวจแนะนำสนามซ้อมชนไก่ในพื้นที่เขตประเวศ ​ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19​ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#ผอ.เขตประเวศนำทีมร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.30 ...
15/09/2020

#ผอ.เขตประเวศนำทีมร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ สมาคมประเวศสงเคราะห์ เขตประเวศ นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ นำทีมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่เขตประเวศ ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง โดยในปีนี้เป็นการแจกเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ยากไร้ขาดแคลนในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 300 ชุด ทั้งนี้ สำนักงานเขตประเวศ ได้อำนวยความสะดวกและให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ยืนเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนเข้ารับสิ่งของและอาหาร เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพ: สารทูล
ข่าว:วิมลมาศ

ที่อยู่

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81
Bangkok
10250

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนเข้ามาตรวจซอยอ่อนนุช 88/4 ด้วยครับหมู่บ้านโดนยึดที่กลับรถไป 2 ที่ยังมีการปลูกสิ่งปลูกสร้างใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งอาจจะเป็นกึ่งถาวรและในซอยวางของเกะกะกันมากถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท้ายหมู่บ้านจะลำบากรวมทั้งรถขยะก็เข้าออกลำบากด้วยครับรบกวนท่านผู้ใหญ่ช่วยดูแลด้วยครับ
ขอชื่นชมค่ะพนักงาน ของเขตประเวศ กทม.เหุตเกิดทีบริเวณ หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ซอย30เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ฝากคืนเจ้าของคนดีในสังคม ขอใหเจริญๆๆมีความสุขนะคะ(เจ้าของได้รับคืนแล้วค่ะ)
อยากให้สำนักงานเขตเข้ามาช่วยจัดการปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะ @ข้างสวน 50 พรรษา ราม2 ฝนตก น้ำท่วมขัง เริ่มมีกลิ่นเหม็น สัญจรเข้าออกลำบากค่ะ ต้นไม้ที่ล้มทับถนน ทางเจ้าของบ้านต้องตัดเอง เพราะเข้าบ้านไม่ได้ . . ปล. มีการแจ้งไปทาง inbox แล้วเเต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบ เลยขอพื้นที่ตรงนี้เป็นสื่อกลางในการแจ้งปัญหาค่ะ รบกวนด้วยนะคะเพราะลำบากในการเข้าออกบ้านจริงๆ
ไม่รู้มันมาจอดทำไม ตั้งแต่ 8.00 น.ไม่ไปเสียที
รถตู้คอนเทนเนอร์นี้มาจอดกีดขวางการจราจรตั้งแต่ 8.00 น.แล้ว ไม่ขยับไปไหนเสียที โทรแจ้งบริษัทแม็กซเวย์ที่รับผิดชอบแล้วยังเพิกเฉย รบกวนเขตแจ้งย้ายออกไปจอดที่อื่นด้วยค่ะ เมื่อวานก็ขนของทั้งวัน รถโฟค-ลิปก็ขนกันสองคันยัน 17.00 น.น่ารำคาญมาก รบกวนแจ้งบริษัทให้ด้วยอย่าสร้างความรำคาญให้บ้านพักที่อยู่อาศัย เบอร์บริษัท 02 3660263 ตรงโกดัง4 เมื่อไรจะย้ายไปอยู่โซนนิ่งที่อื่นเสียทีคะ
ขอร้องเรียนครับ ซอยอ่อนนุช88/4หมู่บ้านประเวศวิลล่า เป็นหมู่บ้านเล็กๆ โดนบ้านที่ติดกับที่ไว้สำหรับกลับรถยึดไปเป็นของส่วตัวล้อมรั้วเป็นเขตบ้านตัวเองมีอยู่สองช่องโดนยึดหมด และและบางบ้านจอดรถหน้าบ้านกินที1เลนถนนทำให้เข้าออกไปในหลังหมู่บ้านยากมากครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ บางบ้านเอาต้นไม้มาปลูกบนถนนส่วนรวมเลยครับ กรีดขางทางรถเข้าออกหมู่บ้านครับ ขอความกรุณาท่านด้วยครับ รถขยะก็เข้าออกลำบากมากแล้วถ้าสมมุติเกิดเหตุเพลิงไหม้จะทำยังไงคนอยู่ท้ายหมู่บ้านก็ลำบากคงไม่หมดรบกวนท่านผู้ใหญ่ช่วยเข้ามาดูแลด้วยครับ
รบกวนช่วยเช็คซอยอ่อนนุช 66 หน่อยค่ะ ไฟที่เสาไฟฟ้าดับ 4 วันแล้ว ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเลยค่ะ ตั้งแต่แยก 19 เป็นต้นไป ดับทั้งซอยเลยค่ะ ต้องแจ้งเขต หรือแจ้งการไฟฟ้า รบกวนหน่อยค่ะ
ขอร้องเรียนครับ ซอยอ่อนนุช88/4หมู่บ้านประเวศวิลล่า เป็นหมู่บ้านเล็กๆ โดนบ้านที่ติดกับที่ไว้สำหรับกลับรถยึดไปเป็นของส่วตัวล้อมรั้วเป็นเขตบ้านตัวเองมีอยู่สองช่องโดนยึดหมด และและบางบ้านจอดรถหน้าบ้านกินที1เลนถนนทำให้เข้าออกไปในหลังหมู่บ้านยากมากครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ บางบ้านก็เอาต้นไม้มาปลูกบนถนนซึ่งไว้ใช้การสัญจรส่วนรวมเป็นที่กีดขวางจราจรอย่างมากรบกวนท่านผู้ใหญ่ช่วยดูแลด้วยครับ
ต้องการร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างของบ้านในหมู่บ้านลลิลที่ไม่เว้นระยะตามกฎหมาย แต่โทรหาฝ่ายโยธาเท่าไหร่ก็สายไม่ว่างคะ รบกวนช่วยโทรกลับ 095-249-1504 หรือแจ้งช่องทางที่สามารถส่งคำร้องเรียนด้วยคะ ขอบคุณคะ
วันที่22/6/20ได้ไปที่เขตประเวศ ไปที่ชั้น4ทำเรื่องเงินอุดหนุนบุตรพนักงานพูดจาไม่ได้เรื่องบริการแย่มากคะ ไม่รู้ว่าเขตรับมาเป็นพนักงานได้ยังไง แย่มากคะ😡😡
#ซ.อ่อนนุช65แยก15-2-1 ไร้การเหลียวแลช่วยเหลือตัวเอง โดยใช้แรงงานเด็กน้อยในชุมชนช่วยกันคนละไม้ละมือ #ทำให้ผู้ใหญ่มันดู
ต้นไม้ข้างทางหักพาดทับสายไฟ เห็นแล้วน่ากลัวไม่รู้ต้องแจ้งฝ่ายไหน ฝากดูแลช่วยเหลือหน่อยครับ พิกัด ซ.อ่อนนุช88แยก14