TUPP แฟนเพจอย่างเป็นทางการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ แฟนเพจโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

เปิดเหมือนปกติ

📌 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณจิรฐา แก้วมา ผู้ปกครองของ...
25/11/2021

📌 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณจิรฐา แก้วมา ผู้ปกครองของนางสาวภัสรัญ แก้วมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

📌นางสาวบุญชิตา ศรีวงศ์งาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9โรงเรียนเตรียมอดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้าร่วมนัดแข่ง SAT-Fu...
25/11/2021

📌นางสาวบุญชิตา ศรีวงศ์งาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9โรงเรียนเตรียมอดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้าร่วมนัดแข่ง SAT-Future Junior golf Thailand Road to Alpine junior golf team 2021 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
🏅

📌วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการในการตรวจหาเชื้อแบบ Antigen ...
22/11/2021

📌วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการในการตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📌วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการในการตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📌ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม TUPP Environment Project Contest 2021 โครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด...
22/11/2021

📌ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม TUPP Environment Project Contest 2021 โครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิงแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564 ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

📅สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 ธันวาคม 2564

🌐 สมัครได้ที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Hq8h5fIzQRzgf6fk8IWFMFjGUzxHtKqRE2QRr10PBd48oQ/viewform

อ่านรายเอียดได้ที่โปสเตอร์กิจกรรม👇👇

📌ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม TUPP Environment Project Contest 2021 โครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิงแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564 ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

📅สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 ธันวาคม 2564

🌐 สมัครได้ที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Hq8h5fIzQRzgf6fk8IWFMFjGUzxHtKqRE2QRr10PBd48oQ/viewform

อ่านรายเอียดได้ที่โปสเตอร์กิจกรรม👇👇

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร ศักดิศรีกรม ในโอกาสได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถ...
21/11/2021

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร ศักดิศรีกรม ในโอกาสได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาพื้นฐานแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร ศักดิศรีกรม ในโอกาสได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาพื้นฐานแห่งประเทศไทย

📌โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกตุกาญจน บัวนาค ในโอกาสได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถา...
21/11/2021

📌โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกตุกาญจน บัวนาค ในโอกาสได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาพื้นฐานแห่งประเทศไทย

📌โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกตุกาญจน บัวนาค ในโอกาสได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาพื้นฐานแห่งประเทศไทย

นายปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟรายการSingha-Tsgu Junior Future Tour2021-2022ที่สนามกอล์ฟวอเตอร์มิล เมื่อวัน...
21/11/2021

นายปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟรายการSingha-Tsgu Junior Future Tour2021-2022ที่สนามกอล์ฟวอเตอร์มิล เมื่อวันที่17ต.ค.64 เพื่อเก็บคะแนนไปแข่งขันกอล์ฟที่ต่างประเทศ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

นายปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟรายการSingha-Tsgu Junior Future Tour2021-2022ที่สนามกอล์ฟวอเตอร์มิล เมื่อวันที่17ต.ค.64 เพื่อเก็บคะแนนไปแข่งขันกอล์ฟที่ต่างประเทศ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

📌ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเติมเงินเข้าในบัตรนักเรียน เพื่อใช้จ่ายในร้านค้าโรงอาหาร สามารถเติมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้✅ เติมเง...
20/11/2021

📌ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเติมเงินเข้าในบัตรนักเรียน เพื่อใช้จ่ายในร้านค้าโรงอาหาร สามารถเติมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

✅ เติมเงินผ่านระบบแอปพลิเคชันธนาคารทุกธนาคาร
✅ เติมผ่านเคาเตอร์บริเวณโรงอาหาร

ดูวิธีการเติมเงินเข้าบัตรนักเรียนได้ที่ลิงก์ Youtube
🔴 https://youtu.be/0hKCJiqEypE

📌ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเติมเงินเข้าในบัตรนักเรียน เพื่อใช้จ่ายในร้านค้าโรงอาหาร สามารถเติมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

✅ เติมเงินผ่านระบบแอปพลิเคชันธนาคารทุกธนาคาร
✅ เติมผ่านเคาเตอร์บริเวณโรงอาหาร

ดูวิธีการเติมเงินเข้าบัตรนักเรียนได้ที่ลิงก์ Youtube
🔴 https://youtu.be/0hKCJiqEypE

📌วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และบุ...
20/11/2021

📌วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On-Site จาก นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล และนางสาวภิลดาภา เรืองทองสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ในครั้งนี้ นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำตรวจความพร้อมด้านอาคาร สถานที่สำหรับการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site

📌วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On-Site จาก นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล และนางสาวภิลดาภา เรืองทองสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ในครั้งนี้ นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำตรวจความพร้อมด้านอาคาร สถานที่สำหรับการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site

📌แนวทางการเปิดเรียน On-Site วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และแนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ATK ...
19/11/2021

📌แนวทางการเปิดเรียน On-Site วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และแนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ATK ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

โปรดอ่านวิธีการปฏิบัติ กำหนดการ และการเตรียมเเอกสารอย่างละเอียด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบลงทะเบียนรับการตรวจ ATK โดยการสแกน QR Code 👇👇
หรือที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1c_EnCfX6sHhNEvyGka93vgu3LVDIp8ct/view?usp=sharing

📌วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะผู...
19/11/2021

📌วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรนักพัฒนา แม่บ้าน ผู้ประกอบการค้า และครูต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 119 คน เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 Rapid Antigen (ATK) โดยหน่วยบริการเลขที่ 42537 เอลซ่าคลินิกเวชกรรม ร่วมกับ สปสช. ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนแบบออนไซต์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล และนางสาวภิลดาภา เรืองทองสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ร่วมสังเกตการณ์ ผลการตรวจ คือ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

📣 ผลการคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit (ATK) ของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเ...
19/11/2021

📣 ผลการคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit (ATK) ของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site

📌นางสาวบุญชิตา ศรีวงศ์งาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 เข้าคัดเลือกนักกีฬา โครงการทีมชาติไทย ผ่านรอบแรกเป็นอันดับที่ ...
19/11/2021

📌นางสาวบุญชิตา ศรีวงศ์งาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 เข้าคัดเลือกนักกีฬา โครงการทีมชาติไทย ผ่านรอบแรกเป็นอันดับที่ 6 ณ สนามกรังปรีช์ เข้ารอบสุดท้ายที่สนามสิงห์ปารค์ ขอนแก่น

📌นางสาวบุญชิตา ศรีวงศ์งาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 เข้าคัดเลือกนักกีฬา โครงการทีมชาติไทย ผ่านรอบแรกเป็นอันดับที่ 6 ณ สนามกรังปรีช์ เข้ารอบสุดท้ายที่สนามสิงห์ปารค์ ขอนแก่น

แจ้งกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน
17/11/2021

แจ้งกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน

แจ้งกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน

📌ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในรูปแบบ On-site (เรียนที่สถานศึกษา)ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
17/11/2021

📌ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในรูปแบบ On-site (เรียนที่สถานศึกษา)ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

📌ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในรูปแบบ On-site (เรียนที่สถานศึกษา)ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

📌ประกาศผลการคัดเลือกผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ร้านกาแฟและป้ายศูนย์การเรียนรู้ TUPP Learning Community Center 🎉🎉
17/11/2021

📌ประกาศผลการคัดเลือกผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ร้านกาแฟและป้ายศูนย์การเรียนรู้ TUPP Learning Community Center 🎉🎉

📌รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2...
16/11/2021

📌รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 📅

📌รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 📅

📌เวลา 09:30 น. นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO...
15/11/2021

📌เวลา 09:30 น. นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย ATK ของบริษัทพี-แอดวานซ์ คอนสตรัคชัน จำกัด บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ตามแผนรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

📌เวลา 09:30 น. นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย ATK ของบริษัทพี-แอดวานซ์ คอนสตรัคชัน จำกัด บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ตามแผนรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

📣📣ประชาสัมพันธ์ รายการผู้บริหารพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 7 วันที่ 15 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น. เพื่ออัปเดตข่าวสารของโรงเรียน และต...
13/11/2021

📣📣ประชาสัมพันธ์ รายการผู้บริหารพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 7 วันที่ 15 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น. เพื่ออัปเดตข่าวสารของโรงเรียน และตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง

📣📣ประชาสัมพันธ์ รายการผู้บริหารพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 7 วันที่ 15 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น. เพื่ออัปเดตข่าวสารของโรงเรียน และตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง

📌 E-book คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม...
12/11/2021

📌 E-book คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ 👇
https://anyflip.com/rqzvz/mexf/

📌 E-book คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ 👇
https://anyflip.com/rqzvz/mexf/

📌ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์
09/11/2021
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอ

📌ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

เชิญชวนทุกท่านเข้าไปกดไลก์ กดแชร์ และแสดงความรู้สึกต่อผลงานทั้ง 2 ช่องทาง 👇👇👇 เพื่อเป็นกำลังใจแรงใจ ให้คุณครูธีรพงษ์ สดใ...
09/11/2021

เชิญชวนทุกท่านเข้าไปกดไลก์ กดแชร์ และแสดงความรู้สึกต่อผลงานทั้ง 2 ช่องทาง 👇👇👇 เพื่อเป็นกำลังใจแรงใจ ให้คุณครูธีรพงษ์ สดใส และคุณครูอานนท์ ปานะจำนงค์ กันนะคะ 🙏🏻🙏🏻

#ร่วมส่งกำลังใจด้วยการ…

⚫️ Tiktok : กดหัวใจ ❤️

ที่ลิงก์ https://vt.tiktok.com/ZSe6kJLvo/ 👈🏻👈🏻👈🏻

🔵 Facebook : กดไลก์ 👍 กดแชร์ ✅ กดแสดงความรู้สึก❤️

ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/100010562289400/posts/1528826474146081/?d=n 👈🏻👈🏻👈🏻

📌 ขอเชิญชวนร่วมโหวตการแข่งขัน sing a science : ร้องให้ได้เรื่อง ในหัวข้อ “ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว” บอกเล่าเรื่องราวเทคนิคเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวด้วยการเข้าไปกดแสดงความรู้สึกใน Facebook Total Reaction และเข้าไปกดหัวใจใน TikTok ในวันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ผลงานของครูธีรพงษ์ สดใส Tiktok : @Te-ratop ❤️ #singasciencebynsmthailand ✨

หรือที่ลิงก์ https://vt.tiktok.com/ZSe6kJLvo/ 👈🏻👈🏻👈🏻

📌📌กดไลก์ 👍 กดแสดงความรู้สึก❤️
ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/100010562289400/posts/1528826474146081/?d=n 👈🏻👈🏻👈🏻

คะแนนจะนับจาก reaction ใน facebook

โดยพิจารณาจากเกณฑ์คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การตัดสิน : คะแนนรวมคิดเป็น 100% แบ่งเป็น

รางวัลจากคณะกรรมการ
🔸เนื้อเพลงมีความหมายตรงตามโจทย์ 30%
🔸ความคิดสร้างสรรค์ 30%
🔸เนื้อหาทางวิชาการ 20%
🔸 การแสดงความรู้สึก Facebook Total Reactions 10% ✅✅✅
🔸ยอดผู้เข้าชมใน Tiktok ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10% ✅✅✅

⭐️รางวัล Popular Vote มาจากการแสดงความรู้สึก Facebook Total Reactions และ ยอดกดหัวใจ❤️ ใน Tiktok ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ✅✅✅

#singasciencebynsmthailand
#nsmthailand

📌วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดการประชุมโรงเรียนศูนย์ความเป็...
08/11/2021

📌วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดการประชุมโรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ ในระยะที่ 3 ร่วมกับผู้แทนจากศูนย์ SEAMEO STEM-ED และผู้แทนจากสถาบัน การศึกษาแห่งชาติ NIE ประเทศสิงคโปร์ โดยมีนายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ และคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมใน รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม (Zoom)

📌วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดการประชุมโรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ ในระยะที่ 3 ร่วมกับผู้แทนจากศูนย์ SEAMEO STEM-ED และผู้แทนจากสถาบัน การศึกษาแห่งชาติ NIE ประเทศสิงคโปร์ โดยมีนายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ และคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมใน รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม (Zoom)

📌โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ นำโดยท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ได้ดำเนินการจัด “โครงการปันน้ำใจ สานสาย...
08/11/2021

📌โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ นำโดยท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ได้ดำเนินการจัด “โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์” กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อ ในรูปแบบออนไลน์ ระดับชั้นม.3 และ ม.6 ระหว่างวันที่ 22–29 พฤศจิกายน ผลการจัดกิจกรรม นักเรียนในโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์และโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างดี

📌โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ นำโดยท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ได้ดำเนินการจัด “โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์” กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อ ในรูปแบบออนไลน์ ระดับชั้นม.3 และ ม.6 ระหว่างวันที่ 22–29 พฤศจิกายน ผลการจัดกิจกรรม นักเรียนในโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์และโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างดี

📌วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ นำโดย นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรง...
08/11/2021

📌วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ นำโดย นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู ได้รับเกียรติจาก ท่านนิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ท่านปรีชา จิตรสิงห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พล.อ.ต.ม.ล.เฉกฉันท์ เกษมสันต์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ท่านภักดี คงดำ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ท่านโสภา อมราศรัยศรี กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ และดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเสริมศักยภาพ และเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อ ตามโครงการปันน้ำใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ณ ห้องสโมสร TUPP โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 22-29 ตุลาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและนักเรียนที่สนใจได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ

📌วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ นำโดย นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู ได้รับเกียรติจาก ท่านนิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ท่านปรีชา จิตรสิงห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พล.อ.ต.ม.ล.เฉกฉันท์ เกษมสันต์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ท่านภักดี คงดำ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ท่านโสภา อมราศรัยศรี กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ และดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเสริมศักยภาพ และเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อ ตามโครงการปันน้ำใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ณ ห้องสโมสร TUPP โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 22-29 ตุลาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและนักเรียนที่สนใจได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์
05/11/2021
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอ

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

📌ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรม เพื่อชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในกิจกรรม    🔶 การ...
05/11/2021

📌ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรม
เพื่อชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในกิจกรรม

🔶 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ร้านกาแฟ (Coffee Shop)
🔶 การประกวดออกแบบป้ายชื่อศูนย์การเรียนรู้ TUPP Learning Community Center

✅โดยอ่านรายละเอียด เกณฑ์การตัดสิน วิธีการส่งผลงาน ระยะเวลา ได้ที่โปสเตอร์ของกิจกรรม หรืออ่านเพิ่มเติมฉบับเต็มได้จากลิงก์👇👇👇

https://drive.google.com/drive/folders/16gGyK4qnNTPKlfRiTsMve7sEoXD_CcXJ

🎉ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

📌ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิร่วมกิจกรรม
เพื่อชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในกิจกรรม

🔶 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ร้านกาแฟ (Coffee Shop)
🔶 การประกวดออกแบบป้ายชื่อศูนย์การเรียนรู้ TUPP Learning Community Center

✅โดยอ่านรายละเอียด เกณฑ์การตัดสิน วิธีการส่งผลงาน ระยะเวลา ได้ที่โปสเตอร์ของกิจกรรม หรืออ่านเพิ่มเติมฉบับเต็มได้จากลิงก์👇👇👇

https://drive.google.com/drive/folders/16gGyK4qnNTPKlfRiTsMve7sEoXD_CcXJ

🎉ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

📌นางสาวบุญชิตา ศรีวงศ์งาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันรายการ TJDT Tour 2021-2022...
03/11/2021

📌นางสาวบุญชิตา ศรีวงศ์งาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันรายการ TJDT Tour 2021-2022 เก็บคะแนนสนามที่ 5 ณ สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ วันที่ 29 – 31 ตุลาคม

📌นางสาวบุญชิตา ศรีวงศ์งาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันรายการ TJDT Tour 2021-2022 เก็บคะแนนสนามที่ 5 ณ สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ วันที่ 29 – 31 ตุลาคม

📌 ขอเชิญชวนร่วมโหวตการแข่งขัน sing a science : ร้องให้ได้เรื่อง ในหัวข้อ “ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว” บอกเล่าเรื่อง...
03/11/2021

📌 ขอเชิญชวนร่วมโหวตการแข่งขัน sing a science : ร้องให้ได้เรื่อง ในหัวข้อ “ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว” บอกเล่าเรื่องราวเทคนิคเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวด้วยการเข้าไปกดแสดงความรู้สึกใน Facebook Total Reaction และเข้าไปกดหัวใจใน TikTok ในวันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ผลงานของครูธีรพงษ์ สดใส Tiktok : @Te-ratop ❤️ #singasciencebynsmthailand ✨

หรือที่ลิงก์ https://vt.tiktok.com/ZSe6kJLvo/ 👈🏻👈🏻👈🏻

📌📌กดไลก์ 👍 กดแสดงความรู้สึก❤️
ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/100010562289400/posts/1528826474146081/?d=n 👈🏻👈🏻👈🏻

คะแนนจะนับจาก reaction ใน facebook

โดยพิจารณาจากเกณฑ์คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การตัดสิน : คะแนนรวมคิดเป็น 100% แบ่งเป็น

รางวัลจากคณะกรรมการ
🔸เนื้อเพลงมีความหมายตรงตามโจทย์ 30%
🔸ความคิดสร้างสรรค์ 30%
🔸เนื้อหาทางวิชาการ 20%
🔸 การแสดงความรู้สึก Facebook Total Reactions 10% ✅✅✅
🔸ยอดผู้เข้าชมใน Tiktok ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10% ✅✅✅

⭐️รางวัล Popular Vote มาจากการแสดงความรู้สึก Facebook Total Reactions และ ยอดกดหัวใจ❤️ ใน Tiktok ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ✅✅✅

#singasciencebynsmthailand
#nsmthailand

📌 ขอเชิญชวนร่วมโหวตการแข่งขัน sing a science : ร้องให้ได้เรื่อง ในหัวข้อ “ร้องบอก Trick แชร์ วิทย์ รอบตัว” บอกเล่าเรื่องราวเทคนิคเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวด้วยการเข้าไปกดแสดงความรู้สึกใน Facebook Total Reaction และเข้าไปกดหัวใจใน TikTok ในวันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ผลงานของครูธีรพงษ์ สดใส Tiktok : @Te-ratop ❤️ #singasciencebynsmthailand ✨

หรือที่ลิงก์ https://vt.tiktok.com/ZSe6kJLvo/ 👈🏻👈🏻👈🏻

📌📌กดไลก์ 👍 กดแสดงความรู้สึก❤️
ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/100010562289400/posts/1528826474146081/?d=n 👈🏻👈🏻👈🏻

คะแนนจะนับจาก reaction ใน facebook

โดยพิจารณาจากเกณฑ์คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การตัดสิน : คะแนนรวมคิดเป็น 100% แบ่งเป็น

รางวัลจากคณะกรรมการ
🔸เนื้อเพลงมีความหมายตรงตามโจทย์ 30%
🔸ความคิดสร้างสรรค์ 30%
🔸เนื้อหาทางวิชาการ 20%
🔸 การแสดงความรู้สึก Facebook Total Reactions 10% ✅✅✅
🔸ยอดผู้เข้าชมใน Tiktok ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10% ✅✅✅

⭐️รางวัล Popular Vote มาจากการแสดงความรู้สึก Facebook Total Reactions และ ยอดกดหัวใจ❤️ ใน Tiktok ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ✅✅✅

#singasciencebynsmthailand
#nsmthailand

ที่อยู่

199 ซอยร่มเกล้า17 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
Bangkok
10520

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 15:30
พุธ 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
ศุกร์ 08:30 - 15:30
เสาร์ 09:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621306445

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ TUPPผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ ขออนุญาตฝากข่าวและเชิญชวนน้องๆเยาวชน ส่งโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ชุมชน/สังคม เพื่อพิจารณามอบทุนดำเนินโครงการให้เกิดขึ้นได้จริง 20 ทุน มูลค่ารวม700,000บาท ค่ะ สมัครได้แล้ววันนี้-วันที่25สค.2563นี้ค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม หรือตัวอย่างที่เคยได้ทุนที่ FBPage และ www.จิตสำนึกรักเมืhttp://xn--72c6a7a3b6g.com/ ค่ะ คู่มือใบสมัคร โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี12 ช่องทางที่ 1 สามารถดาวโหลดใบสมัครผ่าน ทาง qr code หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrvoyHAdDwZ7B3JXvCy5uHQyq4JmfTcZC2QBASilCweZfqow/viewform
โรงอาหารมีบิงซูแล้ว
อยากทราบรายละเอียดการเรียนเสริมศักยภาพของ ม.1 ค่ะ
รบกวนขอเบอร์คุณครูพัสดุด้วยคับ จะติดต่อ เรื่องงาน ประกวดราคา e-bidding คับ
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ปัญหาการจราจรติดขัด สะสมในซอยโรงเรียนครับ ขอเสนอดังนี้ครับ เวลาที่นักเรียนแต่ละห้องเลิกเรียนแล้ว ทางโรงเรียนน่าจะให้ผู้ปกครองมารับได้เลย ไม่ต้องมารอปล่อยพร้อมกัน เพื่อลดการสะสมของรถครับ ผมเชื่อว่าปัญหาจราจรจะดีขึ้นกว่าทุกวันนี้ครับ ผมเข้าหมู่บ้านแทบไม่ได้ รถติดมากครับ
ปัญหาการจราจรติดขัด สะสมในซอยโรงเรียนครับ ขอเสนอดังนี้ครับ เวลาที่นักเรียนแต่ละห้องเลิกเรียนแล้ว ทางโรงเรียนน่าจะให้ผู้ปกครองมารับได้เลย ไม่ต้องมารอปล่อยพร้อมกัน เพื่อลดการสะสมของรถครับ ผมเชื่อว่าปัญหาจราจรจะดีขึ้นกว่าทุกวันนี้ครับ ผมเข้าหมู่บ้านแทบไม่ได้ รถติดมากครับ
เรื่องการเดินทางไป-กลับ โรงเรียน ทางประตูหลัง ขอให้เปิดประตูเล็กให้นักเรียนสามารถเข้าออกได้ไหมครับ ผู้ปกครองเองไม่ได้เอารถยนต์ ไปรับไปส่งแล้ว เพราะรู้ว่ารถยนต์ผู้ปกครองสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแถวนั้น จึงไม่ต้องเอารถยนต์เข้าไปแต่เปลี่ยนเอารถมอเตอร์ไซค์ ไปรับส่งแทน ซึ่งผมมองว่า ท่าน ผอ.คงอนุโลมให้สามารถนำส่งด้วยรถมอเตอร์ไซค์ ได้ไหม ? ถ้าผู้ปกครองจะเอารถยนต์ไปส่ง ขอให้นำไปส่งด้านหน้าได้ไหม หรือถ้าส่งด้านหลังให้ส่งแค่ทางลงสะพานแล้วให้เด็กเดินเข้าไปเองได้ไหมจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแถวนั้น ฝากท่าน ผอ. ด้วยครับว่าถ้าจะปิดประตูหลังถาวร ก็ได้แต่ขอให้ทางที่จะตัดใหม่เสร็จก่อนได้ไหมครับ เพราะเด็ก ทางถนนคุ้มเกล้ามีจำนวนมาก อยู่ครับ ครั้นจะให้อ้อมไปทางหน้าโรงเรียน และออกถนนใหญ่ ด้วยมอเตอร์ไซด์ นั้นอยาจทำให้เด็กไม่ปลอดภัยจากการเดินทางก็ได้นะครับ
เนื่องในว้นครูชื่งคำว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติเป็นอาชีพอ้นทรงเกรียติในนามเครือข่ายผู้ปกครองขออวยพรให้คุณครูทุกท่านจงประสพแต่คาวมสุขและคาวมเจริญ ♡♡พ็ญวิสา ผาสุขธรรม♡♡
เรียนฝ่ายวิชาการ​ กรุณาทบทวนเอกสารการเรียนการสอน​อีกสักครั้ง​ ขนาดครึ่งกระดาษ​ A4 เล็กเกินไปสำหรับการเรียนการอ่าน​ค่ะ เสียสายตามาก​ (เป็นการประหยัดกระดาษที่ส่งผลเสียมาก)​ อีกทั้งดำจนอ่านไม่ออก​อีก​ เข้าใจว่าสำเนามาจาก​ textbook.ที่มีสีสัน เวลาสำเนาก็ต้องพิจารณาปรับความเข้มของหมึกด้วยค่ะ
อยากทราบ วันและเวลาการรับสอบเข้า ม.1 ปี2562 คะ