งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร งานด้านกิจการนิสิต แบบ กึ่งทางการครับ ขอรบกวนช่วยกันเพื่มเพื่อน กด like เป็นสมาชิก และรับทราบข่าวสาร งานทางด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานิสิตของน้องๆ นิติฯ จุฬาฯ กันด้วย ขอบคุณครับ
(3)

เปิดเหมือนปกติ

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563ขอให้นิสิตที่ต้องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กรอกข้อมูลที่ https://qrgo.page.l...
06/10/2020

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้นิสิตที่ต้องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กรอกข้อมูลที่ https://qrgo.page.link/RKxvM และดำเนินการส่งเอกสารประกอบที่ CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยวชั้นล่าง ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนดำเนินการ รายการเอกสารที่ต้องใช้ สามารถดูเพิ่มเติมได้ในลิงก์กรอกเอกสาร

📌 ขอให้นิสิตทุกคนเข้าระบบ Blackboard เพื่อตรวจสอบว่ามีรายวิชาที่ตนเองลงทะเบียนไว้ เพื่อให้การสอบกลางภาค ในวันที่ 5 - 9 ต...
04/10/2020

📌 ขอให้นิสิตทุกคนเข้าระบบ Blackboard เพื่อตรวจสอบว่ามีรายวิชาที่ตนเองลงทะเบียนไว้ เพื่อให้การสอบกลางภาค ในวันที่ 5 - 9 ตุลาคม นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
04/10/2020

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
28/09/2020

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

📌 ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

Chula Library หอสมุดกลาง จุฬาฯ
25/09/2020

Chula Library หอสมุดกลาง จุฬาฯ

❗️วันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
ปิดให้บริการนะคะ ❗️

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเ...
23/09/2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวและสอดคล้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิน
ผลการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงออกแนวปฏิบัติการให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพก (Laptop) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์

สำหรับนิสิตคณะนิติศาสตร์ สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืม (Labtop) โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านลิงค์ Google Forms ภายในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ดังลิงค์นี้ https://forms.gle/NAd7qiSk2dQw1rb5A

Faculty of Law, Chulalongkorn University
21/09/2020

Faculty of Law, Chulalongkorn University

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "สถาบันการศึกษา กับพื้นที่แห่งเสรีภาพ"

ในโครงการสัมมนาทางวิชาการตามความร่วมมือทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และศูนย์กฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

โดยรับชมผ่านทาง fb: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ เส้นทางเดินรถและคนเดิน และมาตรการความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญ
18/09/2020
การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ เส้นทางเดินรถและคนเดิน และมาตรการความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญ

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ เส้นทางเดินรถและคนเดิน และมาตรการความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปร […]

18/09/2020
Office of the Registrar Chulalongkorn University

Office of the Registrar Chulalongkorn University

📌นิสิตที่ต้องการ "ลดรายวิชา" ดำเนินการในระบบได้ถึงวันที่ 18 ก.ย. 63 (23.59 น.) หากลดรายวิชาในช่วงนี้ จะไม่มีปรากฏใน Transcript 📌

📌การถอนรายวิชา (W) ดำเนินการในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.-30 ต.ค. 63 รายวิชาที่ถอนจะปรากฏใน Transcript โดยมีการแสดงผลเป็น "W"📌

📢พบกันอีกครั้งกับโครงการ Chula LegalTech ปีที่ 2 !!หลังจากที่ Chula LegalTech ปีที่ 1 ได้รับการตอบรับจากนิสิตเป็นอย่างดี...
18/09/2020

📢พบกันอีกครั้งกับโครงการ Chula LegalTech ปีที่ 2 !!
หลังจากที่ Chula LegalTech ปีที่ 1 ได้รับการตอบรับจากนิสิตเป็นอย่างดี ในปีนี้คณะนิติศาสตร์จึงได้กลับมาจัดโครงการ Chula LegalTech ปีที่ 2 เพื่อสานต่อความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางกฎหมายต่อไป
เปิดโอกาสให้นิสิตจุฬา ฯ ทุกคณะ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและเรียนรู้ข้ามศาสตร์ พร้อมทั้งใช้ทักษะในการวางแผนธุรกิจในนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางกฎหมายที่นิสิตได้คิดสร้างสรรค์ขึ้น
Chula LegalTech นี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังมีเงินรางวัลสำหรับทีมผู้เข้าแข่งขันรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทอีกด้วย!!!
รู้อย่างนี้แล้วรีบฟอร์มทีม (ในทีมต้องมีนิสิตจุฬาฯ คณะนิติศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน) แล้วมาสมัครได้เลย สมัครเข้าแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://bit.ly/chulalegaltech2020schedule

Chula Library หอสมุดกลาง จุฬาฯ
18/09/2020

Chula Library หอสมุดกลาง จุฬาฯ

🌈🌤 ใกล้มาแล้วววว สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับว่าที่บัณฑิตท่านใด ที่ยังไม่มีไอเดียการแต่งหน้า เรามีคลิปวีดิโอเทคนิคการแต่งหน้าด้วยตัวเอง💄💋 แบบง่าย ๆ โดย ครูเปา ชมบงกช อู่สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Make up มาแชร์และแนะนำไอเดีย เทคนิคการแต่งหน้าด้วยตัวเอง เพื่อวันสำคัญของเรากันค่ะ

และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านล่วงหน้านะคะ 🎊🎈🎉

▶️ http://eresource.car.chula.ac.th/chula-media/details.asp?ID=2557

Faculty of Law, Chulalongkorn University
16/09/2020

Faculty of Law, Chulalongkorn University

📢 พรุ่งนี้ (17 กย.) 2ทุ่ม EP.2 HR Department
พบกับผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA มาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในส่วน #ทรัพยากรบุคคล ที่ทุกองค์กร/หน่วยงานต้องครอบครอง
⏳นับถอยหลังกับ TDPG3.0 - Business Functions
เปิดตัวโครงการ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลบุคคล 3.0"
👍ลงลึกกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลกิจกรรมขององค์กรธุรกิจ เช่น Marketing&Sales, HR, Sensitive Data, IT
🤝ด้วยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA ทั้งกฎหมายและความปลอดภัยไซเบอร์
#ห้องเรียนออนไลน์ #Premiere

Faculty of Law, Chulalongkorn University
15/09/2020

Faculty of Law, Chulalongkorn University

📢พบกันอีกครั้งกับโครงการ Chula LegalTech ปีที่ 2 !!

หลังจากที่ Chula LegalTech ปีที่ 1 ได้รับการตอบรับจากนิสิตเป็นอย่างดี ในปีนี้คณะนิติศาสตร์จึงได้กลับมาจัดโครงการ Chula LegalTech ปีที่ 2 เพื่อสานต่อความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางกฎหมายต่อไป

เปิดโอกาสให้นิสิตจุฬา ฯ ทุกคณะ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและเรียนรู้ข้ามศาสตร์ พร้อมทั้งใช้ทักษะในการวางแผนธุรกิจในนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางกฎหมายที่นิสิตได้คิดสร้างสรรค์ขึ้น

Chula LegalTech นี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังมีเงินรางวัลสำหรับทีมผู้เข้าแข่งขันรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทอีกด้วย!!!

รู้อย่างนี้แล้วรีบฟอร์มทีม (ในทีมต้องมีนิสิตจุฬาฯ คณะนิติศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน) แล้วมาสมัครได้เลย สมัครเข้าแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/chulalegaltech2020schedule

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ...
14/09/2020
เยาวชนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ - Google Drive

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจ ำปี 2564 สำหรับนิสิตที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด จำนวน 5 ด้าน
1) ด้านวิชาการ
2) ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
3) ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ
4) ด้านกีฬาและนันทนาการ
5) ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
นิสิตผู้ประสงค์รับคัดเลือกพร้อมผลงานโดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา มายังงานกิจการนิสิต ห้อง 107 ชั้น 1 ภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังลิงค์ที่แนบมานี้

https://drive.google.com/drive/folders/1sruZTB5jcLHwwMn-6DoTLpaHE0uxR1dc?usp=sharing

Faculty of Law, Chulalongkorn University
13/09/2020

Faculty of Law, Chulalongkorn University

📣📣📣📣 พรุ่งนี้ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ #LawChula ขอเชิญ #บัณฑิต #มหาบัณฑิต และ #ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ร่วมงานสังสรรค์ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน และรับของที่ระลึกใน
“งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562″

ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

#LawChula

มีรถบัสบริการรับ-ส่ง บัณฑิต จากหอประชุมฯ ไปคณะนะคะ
13/09/2020

มีรถบัสบริการรับ-ส่ง บัณฑิต จากหอประชุมฯ ไปคณะนะคะ

มีรถบัสบริการรับ-ส่ง บัณฑิต จากหอประชุมฯ ไปคณะนะคะ

Faculty of Law, Chulalongkorn University
11/09/2020

Faculty of Law, Chulalongkorn University

🎥 ฉายแล้วเดือนนี้
Quiet Place in LAW : ดินแดนห้องสมุดลดการใช้เสียง

📚 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งการเตรียมตัวสอบ ขอให้น้อง ๆ ทุกคนใช้พื้นที่ห้องสมุด อ่านหนังสือกันอย่างสงบและลดการใช้เสียง เพื่อไม่รบกวนเพื่อน ๆ นะคะ

#QuietSeptember
#LawChulaLibrary

Chula Library หอสมุดกลาง จุฬาฯ
10/09/2020

Chula Library หอสมุดกลาง จุฬาฯ

🌙 เทศกาล 24/7 🌙
สำหรับการสอบภาคการศึกษาต้น มาแล้วจ้า 🌟

⭐️เริ่มนอนดึกได้ตั้งแต่ 14 ก.ย. - 8 ต.ค 63📚

❗️แถมข่าวดีอีกด้วย❗️
▶️ ตั้งแต่ วันที่ 9 ต.ค. เป็นต้นไป หอสมุดกลาง จุฬาฯ เราเปิดบริการ ชั้น 4-ชั้น 5 ถึงเวลา 21.00 น. ✔️

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทุนอาหารกลางวันแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ประพฤติดี แต...
08/09/2020

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทุนอาหารกลางวันแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยให้นิสิตมารับประทานอาหารที่สมาคมฯ ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ของวันที่มีการศึกษา
สำหรับนิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ ห้อง 107 ชั้น 1 อาคารเทพทวาราวดี หรือลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1tKo2lPb-wSqyw4J9NrWoxICHY8zR7ZTU?usp=sharing
หรือที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.cuaa.chula.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

🔥SMEs ต้องชนะ!🔥เมื่อวิกฤตโควิตเป็นพิษต่อเศรษฐกิจ แต่ชีวิตของSMEsต้องดำเนินต่อไป แต่ในเมื่อกฎหมายไม่ได้เอื้อต่อSMEsในสถาน...
03/09/2020

🔥SMEs ต้องชนะ!🔥
เมื่อวิกฤตโควิตเป็นพิษต่อเศรษฐกิจ แต่ชีวิตของSMEsต้องดำเนินต่อไป แต่ในเมื่อกฎหมายไม่ได้เอื้อต่อSMEsในสถานการณ์เช่นนี้ SMEsจะต้องเตรียมตัวรอดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้ได้อย่างไร เราจะค้นพบไปด้วยกัน
.....​
speaker✨
1.คุณรับขวัญ ชนดำรงค์กุล
(Founder of Lawxtech )
2.คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ (พี่โจ้)
( Ceo & Co-founder of QueQ)
3.คุณอติชาต ทองเครือ
(founder of Mahassajan Wedding Decor & Organizer)
....
🚩รายละเอียดการจัดงาน🚩
วันเสาร์ที่ 5/9/63 เวลา 13.00-16.00
สถานที่ : Siam Square One ที่ Siam innovation district ชั้นใต้ดิน
*กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
🎉ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!!🎉
ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1DTkufSvJFqAkB6vCG6ZxOiZopEpWuZFoF90K3GSCfEE/edit
ตั้งการ์ดให้มั่นแล้วก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน!

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย I Student Council of Chulalongkorn University
03/09/2020

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย I Student Council of Chulalongkorn University

ด่วน ! แฮกเกอร์ป่วนเซิร์ฟเวอร์อีเมลจุฬา กระทบบัญชีนิสิตแล้วกว่า 80 ชีวิต แนะนำตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวทันที

.

ในช่วงสัปดาห์นี้ มีนิสิตจำนวนหลายท่านพบปัญหาตรงกัน นั่นคือไม่สามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชี Chula ID ได้ อาทิ ChulaWiFi, Reg Chula, Google Drive, Microsoft Teams, CUNEX ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ถูกลดรายวิชาเรียน ไปจนถึงมีข้อมูลส่วนบุคคลสูญหายไปเป็นจำนวนมาก เช่น รูปภาพใน Google Drive ที่ใช้บัญชีอีเมลจุฬา เป็นต้น โดยในเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประสบปัญหาดังกล่าวแล้วมากกว่า 80 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนิสิตที่เป็นช่างภาพ

ทางสภานิสิตจุฬาฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อประเด็นดังกล่าว และได้มีการส่งต่อเรื่องให้กรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์สิทธิดำเนินความคืบหน้าต่อไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้เพื่อน ๆ นิสิตทุกคนตรวจสอบการ log-in เข้าใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับบัญชีอีเมลจุฬา หรือ Chula ID อาทิ Blackboard, Adobe, Google Drive, Reg Chula ฯลฯ รวมทั้งตรวจสอบประวัติการใช้งาน หากพบปัญหาในการเข้าใช้ หรือตรวจพบการเข้าใช้งานที่ผิดปกติ กรุณาติดต่อสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IT Chula) อาคารจามจุรี 3 ชั้น 4 เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นการด่วน ‼️

.

ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพและความเป็นส่วนตัวของนิสิตทุกท่าน และขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตทุกคนปลอดภัย,

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

02/09/2020
Faculty of Law, Chulalongkorn University

Faculty of Law, Chulalongkorn University

📢 นับถอยหลังกับ TDPG3.0 - Business Functions
เปิดตัวโครงการ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลบุคคล 3.0"
👍ลงลึกกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลกิจกรรมขององค์กรธุรกิจ เช่น Marketing&Sales, HR, Sensitive Data, IT
🤝ด้วยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA ทั้งกฎหมายและความปลอดภัยไซเบอร์

Chula Library หอสมุดกลาง จุฬาฯ
31/08/2020

Chula Library หอสมุดกลาง จุฬาฯ

⁉️ เปิดให้บริการห้องสมุดสาขาจามจุรี 10 ในรูปแบบใหม่ Unmanned Library 📚 31 ส.ค. นี้

Faculty of Law, Chulalongkorn University
31/08/2020

Faculty of Law, Chulalongkorn University

[UPDATE] 📣📣
🎊 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (onsite) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) 🎊 #LawChula

🎊 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (onsite) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 1) 🎊

🧚🏻‍♀️ พบกับบทสัมภาษณ์สุด exclusive 🧚🏻‍♀️ จากพี่ๆศิษย์เก่าจากหลากหลายสาขาอาชีพแบบละเอียดยิบสุดๆ 🤩👏🏻💖ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปร...
18/08/2020

🧚🏻‍♀️ พบกับบทสัมภาษณ์สุด exclusive 🧚🏻‍♀️ จากพี่ๆศิษย์เก่าจากหลากหลายสาขาอาชีพแบบละเอียดยิบสุดๆ 🤩👏🏻

💖ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 👩🏻‍🏫 อัยการ👨🏻‍⚖️ หรือล่าม🧑🏻‍💼 (อดีตเป็นที่ปรึกษากฎหมาย)

💥โหหห จัดเต็มแบบนี้ พลาดไม่ได้แล้วนะเนี่ยย💥

🖥 ถ้าพร้อมแล้วก็กดรับชมวิดิโอข้างล่างนี้ได้เล้ยยย👇🏻👇🏻

CU NEX
07/08/2020

CU NEX

🚨วันนี้ NEXKY มีประกาศกำหนดการชำระค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม 📣 มาอัปเดตให้แล้ว~

เพื่อน ๆ ที่แสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เสร็จเรียบร้อย 😃 ระบบได้ทำการขยายระยะเวลาให้เพื่อน ๆ สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 📅 โดยไม่ต้องเสียค่าปรับแล้วนะ✔️

ส่วนเพื่อน ๆ คนไหน ที่ไม่ได้แสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ❌ จะต้องลงทะเบียนเรียนสาย ในช่วงวันที่ 10 - 21 สิงหาคม และต้องชำระค่าปรับตามที่สนท. กำหนด 💰

ที่สำคัญ 📍เพื่อน ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เสร็จเรียบร้อย และเลือกวิธีการชำระค่าเล่าเรียนโดยหักบัญชีอัตโนมัติ 💸 ในเทอมนี้จะมีการตัดบัญชี 2 รอบด้วยกัน ได้แก่ ช่วงวันที่ 5 - 9 สิงหาคม และ ช่วงวันที่ 19 - 23 สิงหาคม ส่วนเพื่อน ๆ ที่ทำการลงทะเบียนเรียนสายระบบจะหักบัญชีอัตโนมัติในช่วงวันที่ 19 - 23 สิงหาคม อย่าลืมฝากเงินเข้าบัญชีกันด้วยนะ 😄

#CUNEXPAYMENT

Chulalongkorn University
07/08/2020

Chulalongkorn University

10 สิงหาคมนี้ จุฬาฯ จะเปิดเทอม (ปีการศึกษา1/63) แล้วนะคะ ขอต้อนรับทุกคนสู่รั้วจุฬาฯ ค่ะ 🥰

Faculty of Law, Chulalongkorn University
06/08/2020

Faculty of Law, Chulalongkorn University

“...ควรจะช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่เหยียบย่ำ
ควรจะรับใช้ ไม่ควรคิดเป็นนายคน”

รำลึกพระคุณูปการ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๐๐
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

.......

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#LawChula

Faculty of Law, Chulalongkorn University
05/08/2020

Faculty of Law, Chulalongkorn University

📣 WE'RE HIRING STUDENT EDITORS

วารสารนิติปริทัศน์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรีที่อยากมีประสบการณ์และได้ทำงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ทั้งยังได้เรียนรู้จากผลงานวิชาการจากนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำของประเทศ

หน้าที่หลัก: พิสูจน์อักษร ตรวจสอบรูปแบบการอ้างอิง

🖲 สมัครโดยการส่ง resume มาที่ [email protected] ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (รับสมัครเฉพาะนิสิตปริญญาตรี จุฬาฯ เท่านั้น!!!)
#NitiparitatJournal #LawChula

CU NEX
04/08/2020

CU NEX

#CUNEXFAQ

Q : การขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ต้องใช้เอกสารใดประกอบบ้าง ❓

A : เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่

1. ใบเสร็จรับเงิน โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากฟีเจอร์ “การชำระเงิน” บนแอปพลิเคชัน CU NEX ซึ่งจะขึ้นให้เพื่อน ๆ ดาวน์โหลดหลังชำระค่าเล่าเรียนแล้วประมาณ 3-5 วัน (หากเพื่อน ๆ คนไหนยังกดดาวน์โหลดไม่ได้ ไม่ต้องตกใจ ทางทีมงานกำลังเร่งทยอยอัปเดตใบเสร็จให้อยู่น้า)

2. สำเนาประกาศจุฬาฯ เรื่องอัตราค่าเล่าเรียน บนหน้าเว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th

👉สำหรับนิสิตใหม่ 2563 -->https://www.reg.chula.ac.th/New%20Student%20Fee_2563.pdf
👉สำหรับนิสิตปัจจุบัน - 2562 -->https://www.reg.chula.ac.th/r57.pdf

CU for Freshmen
04/08/2020

CU for Freshmen

🎊Welcome CU104🎊
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ เฟรชชี่ CU104 ทุกคนเลยนะคะ💕

🛎ฮั่นแน่~~ พร้อมที่จะติดตามข่าวสารของคณะ สำนักวิชา หรือสถาบันของตัวเองกันรึยังงงง และนี่คื้ออออ คืออออ
📍ช่องทางการติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารสำหรับน้อง ๆ ปี 1 โดยแยกตามคณะสำนักวิชา หรือสถาบันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปจอยกันเล้ยย🎉

🌈สำหรับน้อง ๆ ที่ยังรอลุ้นผลในรอบต่อไป พี่ ๆ ทุกคนรอต้อนรับน้อง ๆ และเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราน้องพี่สีชมพูกัน💗

🗣ช่องทางการประชาสัมพันธ์สำหรับน้อง ๆ เฟรชชี่ สามารถติดตามได้ที่ เพจ CU for Freshmen เลยนะคะ🥰

🎊Welcome CU104🎊
Congratulations to all CU104 Freshmen 💕

🛎Are you ready to get to know your faculty / school / institute? If so, here are
📍 The Contact information for each faculty, school and institute. 🎉

🌈For those who are still waiting for the result of the next round of admission, we are truly looking forward to meeting you all, and really hoping we will see you at CU! 💗

🗣 For news and update for freshmen will be posted on
page : CU for Freshmen
Stay Tuned! 🥰

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
page : องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อบจ.)
Line Official อบจ. : @sgcu.chula
Instagram : sgcu.chula

For more information, please visit
page : องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อบจ.)
Line Official อบจ. : @sgcu.chula
Instagram : sgcu.chula

#WelcomeCU104
#CU104
#TCAS63
#dek63
#ทีมจุฬา

Faculty of Law, Chulalongkorn University
02/08/2020

Faculty of Law, Chulalongkorn University

❣️ Welcome Freshy
#LawChula
#เพราะเราอยากให้น้องได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัด #โครงการพิเศษ สำหรับนิสิตใหม่ รุ่น New Normal ที่ต้องเรียนออนไลน์กัน

โครงการอบรมเตรียมความพร้อม - นิติทักษะสำหรับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ทั้ง ภาคปกติ และ ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 💻

#LawChulaNewNormal

เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมกันนะจ๊ะ 💟

Faculty of Law, Chulalongkorn University
01/08/2020

Faculty of Law, Chulalongkorn University

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.ภัคจิรา วิชัยดิษฐ นิสิตชั้นปีที่ 4
คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ที่ได้รับทุนการศึกษา International Pathway Scholarship 2020 มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University: ANU) 🇦🇺

เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อปริญญาโทในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) ณ เมืองแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 1 ปี

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง #LawChula และ #ANU
🎉🎉🎉

ที่อยู่

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022182017

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR หรือ inbox FB ขอบคุณ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานวิจัย ที่ทำขึ้นเพื่อนิสิตจุฬาฯ ป.ตรีได้มั้ยคะ #อยากให้นิสิตมีความสุขในการศึกษาอยู่ที่นี่ จากนิสิตจุฬาฯ ป.โท (ผู้วิจัย) ค่ะ^^
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานค่ะ!! 🎉รับสมัครงาน ด่วน🎉 เจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ & เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำศูนย์การเรียนรู้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) วุฒิป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,ท่องเที่ยว,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,มนุษยศาสตร์หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 30 ปี (รับทุกเพศ) TOEIC : ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน เงินเดือน : 20,000 บาท เวลางาน : 8.30-17.30 สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (แยกบางขุนพรหม) ทำงาน : อังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) การแต่งกาย : มี Uniform ให้ เริ่มงาน : ตุลาคม 61 (ทันที) สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุน เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพฟรี สนใจส่งรูป+ประวัติ+ใบคะแนนToeic+สำเนาปชช.+ทะเบียนบ้าน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line ID : ems016 / 097-0453272
*ขออนุญาติฝากข่าว .."ประชาสัมพันธ์".. ครับ ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/photos/a.114011078724013.7040.113929135398874/881944931930620/?type=3&theater
วันนี้ร้าน Anna & Charlie's Café ใจดี มีเมนู Signature ของทางร้านมาฝาก "ปลาหมึกผัดไข่เค็ม" พร้อมสูตร ส่วนผสม และวิธีการทำ https://www.facebook.com/annacharliecafe/videos/1861116390584687/
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ครับ งานวิ่งครั้งแรก ของคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ จุดเปิด-สิ้นสุดอยู่ที่ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดซิง อุทยาน 100 ปี เลยทีเดียว) และ วิ่งชมคณะต่างๆ ในจุฬาเกือบทุกคณะในมหาวิทยาลัย^^ ผู้สนใจสามารถคลิ๊กที่ลิ้งลงทะเบียน https://goo.gl/NjADCT หรือ QR code ตามรูป อัตราค่าลงทะเบียน (ทั้ง 2 ประเภท มินิมาราธอน และ Fun run ค่าลงทะเบียนเท่ากัน) - นักเรียน และนิสิต-นักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 299 บาท พร้อมส่งบัตรนักเรียน-นิสิต-นักศึกษา - ประชาชนทั่วไป 499 บาท - VIP เริ่มต้นที่ 999 บาท 4 พย 60 ตั้งแต่ 10.00 น. ลงทะเบียนและรับเสื้อ ณ สยามฯ วัน 5 พย 60 เวลา 5.00 น. อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วพบกันครับ รายละเอียดเพิ่มเติม #sahavaterun