Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT

Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

เปิดเหมือนปกติ

กนอ.ร่วมงานสัมมนาวิชาการในงาน Global Rubber Conference (GRC2020) ออกบูธนิทรรศการและการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โ...
12/11/2020

กนอ.ร่วมงานสัมมนาวิชาการในงาน Global Rubber Conference (GRC2020) ออกบูธนิทรรศการและการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมจาก 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคม ธุรกิจการเงินที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ที่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ในวันที่12 พฤศจิกายน 2563

กนอ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัล (Digital Pl...
09/11/2020

กนอ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Smart Energy) เพื่อยกระดับสู่การเป็นนิคมอุตสหากรรมเชิงนิเวศ ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

09/11/2020

❗️❗️ขอเชิญรับชม❗️❗️ Live สด
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัล และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงารแสงอาทิตย์ (Smart Energy)
ระหว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
🕐 13:00-15:00 น.
📍การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกนอ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่ากา...
09/11/2020

ประกาศรับสมัครผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กนอ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 63 - 8 ธ.ค. 63 (ในวันทำการ)

สามารถ Dowlaod ใบสมัครได้ที่ www.ieat.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร. 02 253 0561 ต่อ 4467 และ 1133

09/11/2020

❗️❗️บ่ายนี้ห้ามพลาด❗️❗️ Live สด
รับชมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัล และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงารแสงอาทิตย์ (Smart Energy)
ระหว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
🕐 13:00-15:00 น.
📍การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กนอ. อนุมัติจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานใหม่ 2 แห่ง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ตอบโจทย์นโยบายรัฐด้...
02/11/2020

กนอ. อนุมัติจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานใหม่ 2 แห่ง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ตอบโจทย์นโยบายรัฐด้านการลงทุน คาดทั้ง 2 นิคมฯ จะสร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศได้กว่า 70,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกือบ 20,000 คน

สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถควบคุมได้ดีมาก จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่...
28/10/2020

สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถควบคุมได้ดีมาก จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งคัด แต่มีหลายประเทศที่มีการระบาดรอบ 2 เช่น นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส สเปน ภายหลังการประกาศเลิกมาตรการล็อกดาวน์
กนอ. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งรณรงค์ให้คนไทยทุกคนยังคงให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และการรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นเพื่อลดโอกาสในการเกิดการระบาดรอบ 2 ในประเทศไทย
__________________________________

กนอ. ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจร
ระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
.
Thailand has been controlling the coronavirus quite effectively thanks to the cooperation of everyone in strictly following the government’s measures. Meanwhile, many countries are facing the second wave of the coronavirus after lifting the lockdown such as New Zealand, France and Spain.
The I-EA-T would like to be a part of the campaign, which asks people to keep their masks on, wash their hands regularly and maintain social distancing rules to protect themselves and others. It will help to reduce the risk of a second outbreak in Thailand.

__________________________________

I-EA-T - The regional leader in total solutions for industrial estate development with innovation towards sustainability
#กนอ #IEAT #INDUSTRIALCENTER #SMARTINVESTMENT #การ์ดอย่าตก #COVID19

The I-EA-T กนอ. มีแผนการปรับเปลี่ยนการบริการจัดการระบบสาธารณูปโภคสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตรกรรม ...
28/10/2020

The I-EA-T กนอ. มีแผนการปรับเปลี่ยนการบริการจัดการระบบสาธารณูปโภคสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตรกรรม แบ่งเป็น 5 โครงการ ได้แก่
1. Big Data and Internet of Things
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- พัฒนาระบบส่งสัญญาณและตรวจวัด
2. Renewable Energy and Clean Technology
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
3. Zero Waste and Recycling
- ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ให้เป็นน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
4. Utilities Improvement and Upgrade
- ปรับปรุงระบบผลิดน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
- ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ชนิด LED
- พัฒนาระบบจอดรถอัจฉริยะ (Smart Car Park)
5. IEAT Training Center
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร สนับสนุนแรงงานสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย Super Ctuster และ New S-Curve รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
__________________________________

กนอ. ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจร
ระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
.
The I-EA-T is planning to adjust its public utility management service towards Industry 4.0 with the following technologies and innovation:
1. Big Data and Internet of Things
- Developing a spatial data system พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- Developing signal and measurement systems
2. Renewable Energy and Clean Technology
- Installing solar power systems
3. Zero Waste and Recycling
- Improving the quality of treated wastewater for industrial usage
4. Utilities Improvement and Upgrade
- Upgrading water treatment plants and wastewater treatment plants to the latest technology
- Installing LED lighting systems
- Developing Smart Car Park systems
5. IEAT Training Center
- Establishing personnel development and training centres, supporting workers towards targeted industries Super Cluster and New S-Curve, and supporting the economic development plan in Eastern Thailand.
__________________________________

I-EA-T - The regional leader in total solutions for industrial estate development with innovation towards sustainability
#กนอ #IEAT #INDUSTRIALCENTER #SMARTINVESTMENT

จากข้อมูลของ U.S. International Trade Commission (USITC) เผยว่าตั้งแต่ต้นปีการนำเข้าของอเมริกาจากประเทศต่าง ๆ  มีการขยาย...
28/10/2020

จากข้อมูลของ U.S. International Trade Commission (USITC) เผยว่าตั้งแต่ต้นปีการนำเข้าของอเมริกาจากประเทศต่าง ๆ มีการขยายตัวลดลงกว่าร้อยละ 11.21 ในขณะที่การนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยกลับมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 9.64
โดยมีสินค้าที่ขยายตัวสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้
1. ไดโอด เติบโต 211.71%
2. เฟอร์นิเจอร์ เติบโต 141.09%
3. หม้อปลงไฟฟ้า เติบโต 62.91%
4. เครื่องประมวลผลข้อมูล เติบโต 52.98%
5. เครื่องปรับอากาศ เติบโต 39.55%
6. โทรศัพท์ เติบโต 26.00%
7. ข้าว เติบโต 24.19%
8. อาหารสัตว์ เติบโต 20.51%
9. ปลาปรุงแต่ง เติบโต 18.55%
10. เครื่องรับสำหรับวิทยุ เติบโต 13.30%

ข้อมูลจาก : U.S. International Trade Commission (USITC)
__________________________________

กนอ. ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจร
ระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
#กนอ #IEAT #INDUSTRIALCENTER #SMARTINVESTMENT #การ์ดอย่าตก #COVID19

According to the U.S. International Trade Commission (USITC), although the U.S.’ total imports declined by more than 11.21%, its imports from Thailand rose by over 9.64%.
The Top 10 products imported from Thailand as follows:
1. Diode grew 211.71%
2. Furniture grew 141.09%
3. Transformer grew 62.91%
4. Automatic Data Processing Machines grew 52.98%
5. Air conditioning machines grew 39.55%
6. Telephone set grew 26.00%
7. Rice grew 24.19%
8. Animal feed grew 20.51%
9. Prepared or preserved fish grew 18.55%
10. Transmission apparatus for radio broadcasting grew 13.30%

Source: U.S. International Trade Commission (USITC)
__________________________________

I-EA-T - The regional leader in total solutions for industrial estate development with innovation towards sustainability
#กนอ #IEAT #INDUSTRIALCENTER #SMARTINVESTMENT #การ์ดอย่าตก #COVID19

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีจำนวนการจัดตั้งนิคมฯ และท่าเรืออุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศที่จังหวัด “ระยอง” มากถึง 18 แ...
27/10/2020

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีจำนวนการจัดตั้งนิคมฯ และท่าเรืออุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศที่จังหวัด “ระยอง” มากถึง 18 แห่ง เนื่องจากระยองเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การขนส่งที่สำคัญของประเทศไทยและอยู่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ที่ให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับภาษีและไม่เกี่ยวกับภาษีแก่ผู้ที่ลงทุนในพื้นที่ ในปี พ.ศ.2563 นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองมีจำนวนแรงงานประมาณ 105,584 คน และมีโรงงานทั้งหมด 1,719 แห่ง โดยโรงงานเหล่านี้มีมูลค่าเงินลงทุนรวมกันมากถึง 1.4 ล้านล้านบาท คิดเป็น 8.3% GDP ประเทศไทย (เทียบกับ GDP ในปี 2562 มูลค่า 16.8 ล้านล้านบาท)
__________________________________
สนใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหรือขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ติดต่อที่
TEL : +662 253 0561 ต่อ 2124
Call Center : +662 207 2700
WEB : https://www.ieat.go.th
E-mail: [email protected]
#กนอ #IEAT #INDUSTRIALCENTER #SMARTINVESTMENT #MIT

The Industrial Estate Authority of Thailand has the largest number of industrial estates and port in Thailand with 18 places established in Rayong. Rayong is an important strategic location for transportation and covered by the EEC which offers tax and non-tax privileges to investors in this area. In 2019, industrial estates in Rayong province employed 105,584 workers and 1,719 factories with a total investment valued at 1.4 trillion baht, equivalent to 8.3% of the country’s 2019 GDP, which is amounted to 16.8 trillion baht.

__________________________________
Interested in Thai Industrial estate investment or further information, please contact:

TEL : +662 253 0561 Ext. 2124
Call Center : +662 207 2700
WEB : https://www.ieat.go.th
E-mail: [email protected]
#กนอ #IEAT #INDUSTRIALCENTER #SMARTINVESTMENT #MIT

ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล เพียงตอบ “แบบประเมินผลการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ก็มีสิทธิ์ได้ล...
27/10/2020

ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล เพียงตอบ “แบบประเมินผลการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับ Gift Card TESCO LOTUS มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล ไปได้ง่ายๆ

กติกาการร่วมสนุก
1. กด Like & Share โพสต์กิจกรรมนี้ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
2. คลิก Link https://forms.gle/CmKJEzXDAmtRT57PA และตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ
3. แคปภาพหน้าจอเมื่อตอบแบบสอบถามสำเร็จ แล้วคอมเมนท์ใต้โพสต์กิจกรรมนี้
เพียงแค่นี้คุณก็ได้ลุ้นเป็นผู้โชคดี รอรับรางวัลกันได้เลย

สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. โดยทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 20 ท่าน จากผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และจะประกาศผลทาง Facebook Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น.

กนอ. เผยแผนวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ในการยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับระบบ 5G แ...
26/10/2020

กนอ. เผยแผนวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ในการยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับระบบ 5G และยกระดับการผลิตไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยมีทั้งหมด 42 โครงการ ภายใต้ 5 แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1: Growth Strategy
- พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ บริการ ธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้องค์กร จำนวน 12 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: Green Strategy
- พัฒนาและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน จำนวน 13 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: Good Governance Strategy
- การยกระดับระบบการกำกับดูแลองค์กรสู่มาตรฐานสากล จำนวน 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4: Great Strategy
- การพัฒนาศักยภาพขององค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 9 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5: Global Competitiveness Strategy
- เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของลูกค้าและนักลงทุน จำนวน 7 โครงการ

กนอ.ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจและตอบสนองความท้าทายในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วโดยมุ่งยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

The Industrial Estate Authority of Thailand has cooperated with the Water and Environment Institute for Sustainability to organise the annual academic seminar “Eco Innovation Forum 2020” under the concept of adapting to change and the solution of Industry 4.0 for the New Normal.

The objective is to promote the development of eco-industrial towns, which fit the current situation of the Covid-19 epidemic. The event will have seminars to provide knowledge and exchange experience from the government, entrepreneurs and educational institutions through talks and exhibitions on 24th - 25th September 2020 at Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangkok
__________________________________

I-EA-T - The regional leader in total solutions for industrial estate development with innovation towards sustainability
#กนอ #IEAT #INDUSTRIALCENTER #SMARTINVESTMENT

The I-EA-T revealed its corporate plan 2018 - 2022 to improve technological innovation, especially digital technologies. The objective is to support 5G system and upgrade to Industry 4.0 while paying attention to the environment. There are 42 industrial estates under the following strategic plans:

Strategy 1: Growth Strategy
- 12 projects to develop and upgrade products, services and new businesses to create the organisation’s stability.
Strategy 2: Green Strategy
- 13 projects for eco-friendly participative management towards sustainability
Strategy 3: Good Governance Strategy
- 1 project to upgrade the corporate governance to international standards.
Strategy 4: Great Strategy
- 9 projects to enhance the organisation’s potential by innovation and technology.
Strategy 5: Global Competitiveness Strategy
- 7 projects to build the competitiveness of customers and investors.

The I-EA-T see the importance of creating new business opportunities and responding to the challenge of a fast-changing world. The organisation determinedly upgrades its industrial estates for sustainable development.

#กนอ #IEAT #INDUSTRIALCENTER #SMARTINVESTMENT

5 โครงการนิคมอุตสาหกรรมโดดเด่นประจำปี 25631. นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จังหวัดสระแก้วชายแดนด้านตะวันออกของไทย มีพรมแดนติดกับ...
26/10/2020

5 โครงการนิคมอุตสาหกรรมโดดเด่นประจำปี 2563
1. นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จังหวัดสระแก้วชายแดนด้านตะวันออกของไทย มีพรมแดนติดกับฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา อยู่ในพื้นที่ Special Economic Zone (SEZ) จึงได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุนในพื้นที่
2. นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) จังหวัดสงขลา อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทางภาคใต้ของไทย คือ มาเลเซีย อยู่ใกล้จุดกระจายสินค้าต่าง ๆ โดยทางบก อยู่ใกล้ด่านสะเดา และ ด่านปาดังเบซาร์, ทางน้ำ อยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ท่าเรือปีนัง และ ท่าเรือกลางมาเลเซีย, ส่วนทางอากาศ อยู่ใกล้สนามบินหาดใหญ่ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่ต้องนำเข้า-ส่งออกไปสู่ประเทศมาเลเซีย
3. โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง อุตสาหกรรมยางคอมปาวด์ และ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการเพิ่มความต้องการใช้ยางพาราให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เป็นจุดยุทธศาสตร์การขนส่งเช่นเดียวกับนิคมฯ สงขลา
4. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จึงได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย โดยเหมาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และ สินค้าเหลวสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
5. โครงการนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจึงได้รับสิทธิประโยชน์ของ EEC เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ New S-Curve โดยเฉพาะ และเป็นต้นแบบในการพัฒนา Smart Eco ของนิคมอุตสาหกรรม
__________________________________
สนใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหรือขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ติดต่อที่
TEL : +662 253 0561 ต่อ 2124
Call Center : +662 207 2700
WEB : https://www.ieat.go.th
E-mail: [email protected]
.
5 outstanding industrial estate projects in 2020
1. Sa Kaeo Industrial Estate: located in Sa Kaeo which is an Eastern border province sharing the frontier with Poi Pet (Cambodia). The industrial estate is developed in a Special Economic Zone (SEZ). Therefore, investors here are eligible for investment privileges.
2. Songkhla Industrial Estate (Sadao): Songkhla province covers a Special Economic Zone (SEZ) connecting to a neighbouring country in the South - Malaysia. The industrial estate is close to various distribution points including land (Sadao customs and Padang Besar customs), water (Songkhla deep sea port, Penang port and Port Klang) and air (Hat Yai airport). These factors make this industrial estate suitable for Import/Export businesses to Malaysia.
3. Rubber City Industrial Estate in Songkhla province is great for rubber innovation, rubber compound and related industries. It is established to respond to the government’s policy on increasing the demand for local rubber. It is also a strategic location for transportation similarly to Songkhla Industrial Estate.
4. Map Ta Phut Industrial Port Phase 3 is located in Rayong province which is a part of the Eastern Economic Corridor (EEC). Thus, investors are eligible for various investment privileges. The port is suitable for the Liquefied Natural Gas (LNG) industry and liquid products for the Petrochemical industry.
5. Smart Park Industrial Estate is located in Map Ta Phut Industrial Estate so that investors can enjoy privileges from the EEC. The project is to support the New S-Curve industries and especially to become the model of Smart Eco development in industrial estates.
__________________________________
Interested in Thai Industrial estate investment or further information, please contact:

TEL : +662 253 0561 ต่อ 2124
Call Center : +662 207 2700
WEB : https://www.ieat.go.th
E-mail: [email protected]
#กนอ #IEAT #INDUSTRIALCENTER #SMARTINVESTMENT #Rubbercity #Smartpark #SEZ #Songkla #Sakaeo #MIT #EEC

โครงการนิคมฯ ยางพารา (Rubber City) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดในการเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันรา...
22/10/2020

โครงการนิคมฯ ยางพารา (Rubber City) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดในการ
เพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันราคายางในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเพิ่มมูลค่ายางผ่านการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้าชนิดต่างๆ เช่น ถุงมือทางการแพทย์ ยางรถยนต์
ปัจจุบันมีเอกชนรายใหญ่ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าเมื่อเปิดโรงงานเต็มรูปแบบจะมีการรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรประมาณ 43,200 ตันต่อปี เป็นการสนับสนุนยางพาราจากเกษตกรในพื้นที่เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่แข็งแรงไปพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

__________________________________

กนอ. ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจร
ระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
.
The Rubber City project was set up to stimulate the demand for rubber usage in the industrial sector and increase rubber prices. Additionally, it can enhance the value of rubber by applying innovation to the production of various products such as medical gloves and tyres.
At the moment, a large private business has already signed a Land Lease Contract with expectation of buying from farmers 43,200 tonnes of latex per year when its factory is in operation. This can be seen as the support for local rubber to create a healthy ecosystem and achieve sustainable industrial development.

__________________________________
I-EA-T - The regional leader in total solutions for industrial estate development with innovation towards sustainability
#กนอ #IEAT #INDUSTRIALCENTER #SMARTINVESTMENT

ที่อยู่

618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022530561

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Industrial Estate Authority of Thailand : IEATผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Industrial Estate Authority of Thailand : IEAT:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💸 บริการเงินด่วนทันใจ สินเชื่อเงินสดสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่าน เรายินดีบริการให้คุณอย่างเต็มที่ให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน • เอกสารไม่ยุ่งยาก อนุมัติไว ให้วงเงินสูง • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ • ไม่ต้องมีคนค้ำหรือหลักทรัพย์ • ผ่านการอนุมัติรับเงินทันที ( ฟรีค่าธรรมเนียม ) สายด่วน Tel : 0861443602 (คุณธนพัฒน์) Line ID : 0861449999
ดูแล รอกเครนดี ราคางาม ช่างมืออาชีพ ถ้าอยากลองก็แค่ พิมพ์ sssc servic ครับผม ลองดูและรอกเครนคุณจะใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับโรงงาน ออฟฟิต หรือบริษัทที่ต้องการหาเจลล้างมือ ทางเรามีของพร้อมส่งคะ สามารถออกบิล vat หรือใบเสร็จรับเงินได้คะ สอบถามมาได้นะคะ ยกลังราคาถูกกว่านี้อีกคะ
ได้รับรางวัลเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ที่ร่วมกิจกรรมทางเพจเรียบร้อยแล้วนะคะ ดีงาม ขอบคุณอีกครั้งค่ะ 😊😊😊
NTC Design & Conveyor Service - Automation Machine & Material Handing - Production Line & Conveyor System - Tooling & JIG Fixture - Rack Shelf & Pallet - Fabrication part - Precision part - PCL & Electrical Controller - 2 D & 3 D Design - Etc. Contact : Mr. Thammanoon Klawkla Sale Manager Tel : +66822127855 ID Line : +66822127855 Mail : [email protected]
จอดซ้อนคันทั้งวันเช้ายันค่ำ ขับผ่านรถลำบากมากต้องข้ามไปอีกเลนเสี่ยงโดนรถสวนชนเอา พิกัด นิคมอุตฯบางพลี ซอย.3 #ร้องเจ้าที่ไม่สนใจมาดู #ไม่มีน้ำยาจัดการ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ #เข้าชมฟรี Smart Solution เชื่อมเทคโนโลยี เพิ่มโอกาส ทางธุรกิจให้คุณ ✨ ชมสายการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จาก ROBOTICS CLUSTER PAVILION ✨ รับบริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเครื่องจักรระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ฟรี! ✨ จับกระแส เทรนด์อุตสาหกรรมทั่วโลก จากวิทยากรพิเศษกว่า 50 องค์กร พร้อมแคมเปญส่วนลดแบบจัดเต็ม ✨ พบการแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ Robotics Cluster Pavilion และระบบอัตโนมัติต่างๆ โดยสถาบันไทย-เยอรมัน และคลินิกให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Center of Robotics Excellence (CoRE) 🚩 ที่งาน TIF 2020 ✅วันที่ 12-15 ก.พ. 63 เวลา 10:00 – 19:00 น. Hall101-Hall104 ณ ไบเทค บางนา 👉🏻ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่ https://register.thailandindustrialfair.com/register อัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทาง Line ID: https://lin.ee/1K3JUj4 Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/IndustrialFair/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 0 2838 9999 #TIF #TIF2020
หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร บริษัทเจ้าของภาษาและบริษัทต่างประเทศ เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ และตระหนักถึงประโยชน์ของความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานอย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้ มีความก้าวหน้า พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตลอดจนการออกเสียงสำเนียงที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญในด้านต่อไปนี้ - ทักษะภาษาทางด้านการสื่อสาร (อีเมลล์,ตัวต่อตัว,โทรศัพท์) - ทักษะภาษาทางด้านการตลาด - ทักษะภาษาทางด้านการเจรจาต่อรอง - ทักษะภาษาทางด้านการเงินและการธนาคาร - ทักษะภาษาทางด้านโลจิสติกส์ - ทักษะภาษาทางด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) - ทักษะภาษาทางด้านการสนับสนุนการบริหาร - ทักษะภาษาทางด้านการประชุมธุรกิจ - ทักษะภาษาทางด้านโครงการ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้พนักงานจำนวนมากๆ ในเวลาเดียวกัน เป็นการจัดอบรมพนักงานกลุ่มเล็ก - ขนาดกลาง ตั้งแต่ 1-15 ท่าน หลักสูตร 10 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง และ 30 ชั่วโมง (หรือมากกว่าขึ้นอยู่นโยบายของบริษัท และจำนวนผู้เรียน) และมีการสอบวัดผลเพื่อประเมินการเรียนการสอน ก่อนเรียน-หลังเรียน รายงานผลนักเรียน พร้อมได้รับใบรับรองหลังจากจบการเรียนการสอน จากสถาบันการศึกษาแคมบริดจ์สหราชอาณาจักร (Cambridge Academy Learning UK) หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมา ไม่เพียงเพื่อสนองความต้องการขององค์กร แต่เราให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และยังเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพของพนักงานในองค์กร ช่วยในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆด้านของพนักงานในองค์กร ของท่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางบริษัทมีทีมงานอาจารย์ผู้สอนเจ้าของภาษา UK, อเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่เป็นมืออาชีพ ผ่านการอบรมพร้อมทั้งได้รับใบรับรองมาตรฐาน อาจารย์ผู้สอนของเราทุกคนผ่านการทดสอบและประเมินผลการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพ มีประสบการณ์ สามารถจัดส่งหลักสูตรนอกสถานที่เพื่อความสะดวกของท่าน สามารถสอนในระดับสูงและให้ผู้เรียนได้รับประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้หลายองค์กรชั้นนำในเมืองไทยให้ความไว้วางใจในการบริการของเราเสมอมา อาทิเช่น JVCKENWOOD, Kayama Engineering, Turnbull Designs, AVLOG และ ACT เป็นต้น หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ชื่อ : Julian Ward โทร : +66 93 157 6420 LINE ID : julianward อีเมลล์ : [email protected] Facebook : Cambridge Academy Learning UK
#ห้องพยาบาลในสถานประกอบการสำคัญมากแค่ไหนในมุมมองของท่านผู้เคยไปใช้บริการ? #ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามในวิชาชีพพยาบาลในสถานประกอบการร่วมกัน #Smartnurse_for_you #Globalmedicalservicบริการจัดทีมแพทย์พยาบาลคุณภาพในสถานประกอบการทั่วไทย0957891641
ได้รับแล้วครับ ขอบคุณครับ😊🙏
สอบถาม.โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม​ตามส่ง.วอ​ อก​7หรือไม่ครับ