สำนักงานเขตตลิ่งชัน

สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ยินดีให้บริการค่ะ :D

เปิดเหมือนปกติ

งานกำจัดโควิดไม่มีวันหยุด           วันที่ 4 ก.ค.64  เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชัน ทำความสะอาดสะพานลอย เช็ด...
04/07/2021

งานกำจัดโควิดไม่มีวันหยุด

วันที่ 4 ก.ค.64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชัน ทำความสะอาดสะพานลอย เช็ดราวสะพานลอย ป้ายรถประจำทาง เพื่อเป็นการช่วยยับยั้งป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในที่สาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกป้ายรถโดยสาร และสะพานลอยในพื้นที่ เราทำความสะอาดกันทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด #ตลิ่งชันไม่ประมาทการ์ดไม่ตก

ti | LINE TIMELINE
04/07/2021
ti | LINE TIMELINE

ti | LINE TIMELINE

วันนี้ (4 ก.ค. 64) เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ โรยสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย.....

03/07/2021
Kittiphong69 | LINE TIMELINE
03/07/2021
Kittiphong69 | LINE TIMELINE

Kittiphong69 | LINE TIMELINE

วันที่ 3 ก.ค.64 ขตช.1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการดูแลแค้มป์คนงานอิตาเลี่ยนไทย และบางเชือกหนัง 4 โดยมี...

ยอดมนุษย์ชุดส้มตลิ่งชันพร้อมปฏิบัติงาน29 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชันดำเนินการกวาดไล่น้ำฝนที่ท่วม...
29/06/2021

ยอดมนุษย์ชุดส้มตลิ่งชันพร้อมปฏิบัติงาน
29 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชันดำเนินการกวาดไล่น้ำฝนที่ท่วมขังบนผิวจราจร พร้อมเก็บขยะหน้าตะแกรง เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบนถนน อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

28/06/2021

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 28-30 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------
📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
✍️ ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............
⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ
📲 🌟 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ 🌟
-----------------------------

ตลิ่งชันตรวจเข้มตามมาตรการ Bubble & Seal แคมป์ก่อสร้าง26 มิ.ย. 64 สำนักงานเขตตลิ่งชัน นำโดยนายดลจิตร์  เสรีรักษ์ ผู้อำนว...
26/06/2021

ตลิ่งชันตรวจเข้มตามมาตรการ Bubble & Seal แคมป์ก่อสร้าง
26 มิ.ย. 64 สำนักงานเขตตลิ่งชัน นำโดยนายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน นางภัสรา นทีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจด้านความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดยพันเอก ยุทธพรหม จักษุรักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน สถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเข้มแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ตลิ่งชัน ตามมาตรการ Bubble and Seal พร้อมดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยการ SWAB ให้แก่กลุ่มคนงาน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

ตลิ่งชันสู้ทั้งฝุ่น ทั้งโควิด ไม่เว้นวันหยุด26 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชันดำเนินการล้างทำความสะอ...
26/06/2021

ตลิ่งชันสู้ทั้งฝุ่น ทั้งโควิด ไม่เว้นวันหยุด
26 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชันดำเนินการล้างทำความสะอาด กำจัดฝุ่นละอองดินทรายบนท้องถนน เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ pm 2.5 พร้อมทั้งทำความสะอาดสะพานลอย เช็ดราวสะพานลอย ป้ายรถประจำทาง เพื่อเป็นการยับยั้งป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) #ตลิ่งชันไม่ประมาทการ์ดไม่ตก

26/06/2021

ตลิ่งชันร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

ตลิ่งชันร่วมต้านยาเสพติดสำนักงานเขตตลิ่งชัน นำโดย นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ โรยส...
25/06/2021

ตลิ่งชันร่วมต้านยาเสพติด
สำนักงานเขตตลิ่งชัน นำโดย นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ โรยสุวรรณ นางภัสรา นทีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมคณะผู้บริหารเขต ให้ความสำคัญในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

>>>วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

Mobile Uploads
24/06/2021

Mobile Uploads

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 25 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------

📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
✍️ ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............

⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

📲 🌟 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ 🌟
-----------------------------

ใส่ใจทุกการเดินทาง เขตตลิ่งชันยินดีบริการ24 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชัน ดำเนินการทำความสะอาด กวา...
24/06/2021

ใส่ใจทุกการเดินทาง เขตตลิ่งชันยินดีบริการ
24 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชัน ดำเนินการทำความสะอาด กวาดผิวจราจร เก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้า บรมราชชนนี ขาออกเพื่อช่วยรักษาความสะอาดและความสะดวกแก่ประชาชนใช้เส้นทาง โดยต้องปฏิบัติงานให้ทันเวลาช่วงปิดการจราจร...เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

ตลิ่งชันร่วมแรงร่วมใจ..แก้ไขปัญหาลักลอบทิ้ง23 มิ.ย. 64 ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายให้นางภัสรา นทีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยก...
23/06/2021

ตลิ่งชันร่วมแรงร่วมใจ..แก้ไขปัญหาลักลอบทิ้ง
23 มิ.ย. 64 ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายให้นางภัสรา นทีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้ง โดยการจัดเก็บขยะมูลฝอยพร้อมตั้งแบริเออร์ป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้ง บริเวณถนนพรานนก-พุทธมณฑล (เชิงสะพานคลองลัดวัดสะพาน) เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ตลิ่งชัน

ขอบคุณในน้ำใจที่มอบให้ชาวตลิ่งชัน22 มิ.ย. 64 นางภัสรา นทีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอา...
22/06/2021

ขอบคุณในน้ำใจที่มอบให้ชาวตลิ่งชัน
22 มิ.ย. 64 นางภัสรา นทีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับคณะจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ที่นำอาหารพร้อมถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนชุมชนหมู่1,3 บางพรม เขตตลิ่งชัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สำนักงานเขตตลิ่งชัน ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

21/06/2021

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 22 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------

📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
✍️ ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............

⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

📲 🌟 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ 🌟
-----------------------------

ที่ตลิ่งชัน กิจกรรมดีๆเรามีเสมอ19 มิ.ย.64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชัน ร่วมกิจกรรมตามโครงการการจัดการขยะชุ...
19/06/2021

ที่ตลิ่งชัน กิจกรรมดีๆเรามีเสมอ
19 มิ.ย.64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชัน ร่วมกิจกรรมตามโครงการการจัดการขยะชุมชนบ้านคู่คลองและพัฒนาสุขภาวะตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งสาธิตการประดิษฐ์กระถางต้นไม้ ตุ๊กตา จากยางรถยนต์

การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ คือ การนำขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ โดยกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งทุกคนสามารถทำได้โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละ ประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และสำนักงาน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

18/06/2021

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 19 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------

📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
✍️ ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............

⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
18/06/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

กรมอนามัย ยกความเข้ม 3 ระดับ จัดการมูลฝอยติดเชื้อช่วงระบาดโควิด-1
18/06/2021
กรมอนามัย ยกความเข้ม 3 ระดับ จัดการมูลฝอยติดเชื้อช่วงระบาดโควิด-1

กรมอนามัย ยกความเข้ม 3 ระดับ จัดการมูลฝอยติดเชื้อช่วงระบาดโควิด-1

เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมแรงร่วมใจ..แก้ไขปัญหาลักลอบทิ้ง💪💪💪วันที่ 17 มิถุนายน 2564นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายนางภัสรา...
17/06/2021

ร่วมแรงร่วมใจ..แก้ไขปัญหาลักลอบทิ้ง💪💪💪
วันที่ 17 มิถุนายน 2564
นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายนางภัสรา นทีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้ง(:)โดยการทำแนวรั้ว บริเวณถนนพรานนก-พุทธมณฑล (เลยจุดกลับรถคลองบางขุนศรี) เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ตลิ่งชัน

ตลิ่งชันตรวจคัดกรองโควิด-19 17 มิ.ย. 64 ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายให้ นางภัสรา นทีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมหัว...
17/06/2021

ตลิ่งชันตรวจคัดกรองโควิด-19
17 มิ.ย. 64 ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายให้ นางภัสรา นทีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายรายได้ และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย การตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 บริเวณวัดอินทราวาส แขวงบางระมาด โดยมีประชาชนมาเข้ารับการตรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,060 ราย

สำนักงานเขตตลิ่งชัน ร่วมกับ สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ และกองสรรพาวุธเบาที่ 1

>>>ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการ SWAB เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

☆ให้บริการตรวจระหว่างวันที่ 14 - 20 มิ.ย.64
☆เวลา 08.00-16.00 น.
☆ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่) แขวงบางระมาด
■ เริ่มแจกบัตรคิว 6.00 น.
🇹🇭รับเฉพาะคนไทยเท่านั้น

ประชาชนที่สนใจสามารถ walk-in รับการตรวจคัดกรองได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยให้บริการวันละ 1,000 คน

#ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สิ่งที่ต้องเตรียมมา ได้แก่
😀บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
🖋ปากกาส่วนตัว (เพื่อลงทะเบียน และลดการสัมผัสระหว่างบุคคล)

ตลิ่งชันตรวจคัดกรองโควิด-19 14 มิ.ย. 64 นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ โรยสุวรรณ นางภ...
14/06/2021

ตลิ่งชันตรวจคัดกรองโควิด-19
14 มิ.ย. 64 นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ โรยสุวรรณ นางภัสรา นทีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย การตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 บริเวณวัดอินทราวาส แขวงบางระมาด โดยมีประชาชนมาเข้ารับการตรวจจำนวนทั้งสิ้น 868 ราย

สำนักงานเขตตลิ่งชัน ร่วมกับ สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และกองสรรพาวุธเบาที่ 1

>>>ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการ SWAB เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

☆ให้บริการตรวจระหว่างวันที่ 14 - 20 มิ.ย.64
☆เวลา 08.00-16.00 น.
☆ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่) แขวงบางระมาด
■ เริ่มแจกบัตรคิว 6.30 - 15.00 น.
🇹🇭รับเฉพาะคนไทยเท่านั้น

ประชาชนที่สนใจสามารถ walk-in รับการตรวจคัดกรองได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยให้บริการวันละ 1,000 คน

#ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สิ่งที่ต้องเตรียมมา ได้แก่
😀บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
🖋ปากกาส่วนตัว (เพื่อลงทะเบียน และลดการสัมผัสระหว่างบุคคล)

ตลิ่งชันตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี!สำนักงานเขตตลิ่งชัน ร่วมกับ สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา กองพันทหา...
11/06/2021

ตลิ่งชันตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี!
สำนักงานเขตตลิ่งชัน ร่วมกับ สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ และกองสรรพาวุธเบาที่ 1

>>>ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการ SWAB เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

☆ให้บริการตรวจระหว่างวันที่ 14 - 20 มิ.ย.64
☆เวลา 08.00-16.00 น.
☆ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่) แขวงบางระมาด
🇹🇭รับเฉพาะคนไทยเท่านั้น
■เริ่มแจกบัตรคิว6.30 - 15.00 น.
ประชาชนที่สนใจสามารถ walk-in รับการตรวจคัดกรองได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยให้บริการวันละ 1,000 คน

#ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สิ่งที่ต้องเตรียมมา ได้แก่
😀บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
🖋ปากกาส่วนตัว (เพื่อลงทะเบียน และลดการสัมผัสระหว่างบุคคล)

ตลิ่งชันตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี!
สำนักงานเขตตลิ่งชัน ร่วมกับ สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ และกองสรรพาวุธเบาที่ 1

>>>ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการ SWAB เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

☆ให้บริการตรวจระหว่างวันที่ 14 - 20 มิ.ย.64
☆เวลา 08.00-16.00 น.
☆ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่) แขวงบางระมาด
🇹🇭รับเฉพาะคนไทยเท่านั้น
■เริ่มแจกบัตรคิว6.30 - 15.00 น.
ประชาชนที่สนใจสามารถ walk-in รับการตรวจคัดกรองได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยให้บริการวันละ 1,000 คน

#ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สิ่งที่ต้องเตรียมมา ได้แก่
😀บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
🖋ปากกาส่วนตัว (เพื่อลงทะเบียน และลดการสัมผัสระหว่างบุคคล)

ตลิ่งชันสู้ทั้งฝุ่น ทั้งโควิด11 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชันดำเนินการล้างทำคาวมสะอาด กำจัดฝุ่นละอ...
11/06/2021

ตลิ่งชันสู้ทั้งฝุ่น ทั้งโควิด
11 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชันดำเนินการล้างทำคาวมสะอาด กำจัดฝุ่นละอองดินทรายบนท้องถนน เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ pm 2.5 พร้อมทั้งทำความสะอาดสะพานลอย เช็ดราวสะพานลอย ป้ายรถประจำทาง เพื่อเป็นการยับยั้งป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) #ตลิ่งชันไม่ประมาทการ์ดไม่ตก

Ti | LINE TIMELINE
10/06/2021
Ti | LINE TIMELINE

Ti | LINE TIMELINE

ตลิ่งชันตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมะกอก วันนี้ (10 มิ.ย. 64) เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตร...

ยอดมนุษย์ชุดส้มพร้อมปฏิบัติงาน8 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชัน ดำเนินการกวาดไล่น้ำฝนที่ท่วมขัง...
08/06/2021

ยอดมนุษย์ชุดส้มพร้อมปฏิบัติงาน
8 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชัน ดำเนินการกวาดไล่น้ำฝนที่ท่วมขังบนผิวจราจร พร้อมเก็บขยะหน้าตะแกรง การเร่งระบายน้ำจากปริมาณฝนที่ตกลงมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วน

สำนักงานเขตตลิ่งชัน ขอเชิญชมนิทรรศการ
08/06/2021

สำนักงานเขตตลิ่งชัน ขอเชิญชมนิทรรศการ

สำนักงานเขตตลิ่งชัน ขอเชิญชมนิทรรศการ

Timeline Photos
08/06/2021

Timeline Photos

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 8 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------
📄เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
✍️ ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

Ti | LINE TIMELINE
07/06/2021
Ti | LINE TIMELINE

Ti | LINE TIMELINE

#ตลิ่งชันไม่ทิ้งกัน ร่วมแบ่งปันสู้ภัย #COVID-19 วันนี้ (7 มิ.ย. 64) นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด...

Ti | LINE TIMELINE
07/06/2021
Ti | LINE TIMELINE

Ti | LINE TIMELINE

วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ โรยสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเ.....

ตลิ่งชันใส่ใจ เข้าถึงทันที ป้องกันโควิด-19>>>นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ได้มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ...
07/06/2021

ตลิ่งชันใส่ใจ เข้าถึงทันที ป้องกันโควิด-19

>>>นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ได้มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่บริเวณซอยบางพรม 11 จากกรณีมีผู้แจ้งพบผู้ป่วยติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019

>>>จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่แค้มป์พระราม 3 ในบางครั้งได้มาช่วยงานบริเวณแค้มป์ของเขตตลิ่งชัน และนอนพักบริเวณแคร่แยกจากคนอื่นๆ ช่วงรอปฏิบัติงานกลางคืน บริเวณอุโมงค์ เขตบางกอกน้อย โดยผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่าได้ swab กลุ่มเสี่ยงทุกคนแล้วครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 64 ผลเป็นลบ และได้ก้กกันตัวที่บ้านพักบริเวณซอยบางพรม จำนวน 5 คน ด้านกายภาพบ้านพักคนงานก่อสร้าง.มีการแยกกันรับประทานอาหาร น้ำดื่ม ห้องน้ำแยกใช้ฝักบัว และมีการแสกนอุณหภูมิ ก่อนปฏิบัติงาน

>>>เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้จัดทำข้อมูลจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงานเขต ปฏิบัติตามมาตรการของแค้มป์คนงานก่อสร้าง และเพิ่มจุดล้างมือบริเวณทางเข้า -ออก ของแค้มป์ หากพบผู้มีอาการของโรค ให้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา ทันที พร้อมทั้งนัดหมายมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักกันตัว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.

>>>สำนักงานเขตตลิ่งชันมีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อได้รับข้อมูลว่ามีผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง จะเร่งดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรค โดยทันที

เขตตลิ่งชันยินดีต้อนรับ🙏 7 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชัน ดำเนินการล้างทำความสะอาดฝุ่นละออง ทางเดิน...
07/06/2021

เขตตลิ่งชันยินดีต้อนรับ🙏
7 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชัน ดำเนินการล้างทำความสะอาดฝุ่นละออง ทางเดินเท้า ลานจอดรถโดยรอบสำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อความสะอาดเรียบร้อย และลดฝุ่นละอองในอากาศ

ตลิ่งชันสู้ฝุ่น สู้โควิด4 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชันดำเนินการล้างทำคาวมสะอาด กำจัดฝุ่นละอองดินท...
04/06/2021

ตลิ่งชันสู้ฝุ่น สู้โควิด
4 มิ.ย. 64 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชันดำเนินการล้างทำคาวมสะอาด กำจัดฝุ่นละอองดินทรายบนท้องถนน เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ pm 2.5 พร้อมทั้งทำความสะอาดสะพานลอย เช็ดราวสะพานลอย ป้ายรถประจำทาง เพื่อเป็นการยับยั้งป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) #ตลิ่งชันไม่ประมาทการ์ดไม่ตก

ที่อยู่

Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2424-1415

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตตลิ่งชันผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตตลิ่งชัน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #ส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ Islocal Ramkhamhaeng
ออกคำสั่ง​มาติดไว้และก็มาตรวจสอบ​ตามหน้าที่และมาฉีดยาตามคำสั่ง​แต่สิ่งที่ทำไม่ได้ผลอะไร​ ประสิทธิภาพ​การทำงาน​ แย่มาก​ ร้อนทุกข์​มาเป็น​ปีสรุป​ทำได้แค่นี้​ บ้านเลขที่89/6​ เขตตลิ่งชัน​ แขวง​บางเชือก​หนัง​ กรุงเทพฯ​ ชุมชน​วัดเกาะ
สวัสดีค่ะ ขอเชิญร่วมลงทะเบียน งานสัมมนาออนไลน์สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ที่จะจัดในพฤหัสบดีที่ 6 พค. เวลา 13.30-15.00 น. นี้ ลิ้งค์ลงทะเบียน https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvdOmqpjoqHNJaKR9_defsCP9WA6m-E0wt ขอบคุณค่ะ __________________ ช่องทางการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ : สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด – 19 📌 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.🗓 เข้าร่วมโดย ระบบ Zoom ลิ้งค์เข้าร่ามงาน https://us02web.zoom.us/meeting/85230281066 Meeting ID : 852 3028 1066 Passcode : 343435 หรือชมผ่านระบบ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChCfvqAy4rKxnlHKL7Njxmw สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมฯ โทร. 0-2318-3371,08-0397-9963 XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us
รบกวนทางเขตด้วยค่ะ​ กิ่งไม้ที่บ้านหักลงมาตรงซอยทางเดิน​เท้าข้างซีด้าร์แมนชั่น​ ละสายไฟกลัวว่าจะเป็นอันตราย​ ทางเราจะแจ้งให้มาตัดกิ่งไม้ได้ที่เบอร์ไหนค่ะ
ฝากเขตตลิ่งชัน ช่วยดูแลด้วยครับ ตลาดกรุงนนท์ มีเหตุที่ ผู้ค้าในตลาด ติดโตวิด มาจาก ตลาดบางแค 1 ราย จึงทำการปิดทำการตลาด เพื่อล้างและควบคุมเชื้อ เป็นเวลา 3 วัน 16-18 มีค. แต่ร้าน 7 -11 ที่อยู่หน้าตลาด กลับไม่ยอมหยุดทำการ เหมือนร้านค้าอื่นๆ อยากให้ทางเขต เข้าไปดูแลด้วย
อยากให้สร้างสะพานลอยคนข้าม ถนนพรานนก-พุทธมณฑล น่ะครับ ถนนกว้างมาก รถวิ่งเร็ว ไม่มีเกาะกลาง คนไปมาลำบาก รบกวนช่วยพิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้า
ช่วยมาตรวจสอบ/จัดระเบียบการจราจร การจอดรถของผู้มาใช้บริการ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ด้วยนะค่ะ ที่จอดรถมีเยอะค่ะ ไม่ใช่ทางโค้งขึ้นลงสะพานค่ะ 😔😔😔😔
เรียนแจ้งให้ทราบเพื่อการแก้ไขค่ะ ทางวิ่งรอบสวนน้ำนั้นเกือบดีละค่ะ เนื่องจากทางค่อนข้างแคบเวลาวิ่งออกกำลังกาย หลบหลีกกันด้านข้างมีการทรุดตลอดเส้นทาง ประชาชนที่มาออกกำลังกายตอนเช้าเสี่ยงขาพลิกตกทางมากค่ะ ไฟส่องสว่างเป็นแบบ motion detector ซึ่งบางทีก็ไม่ติด ค่อนไปในทางไม่ติด หรือติดช้า ทำให้ต้องวิ่งไปมืดๆอยู่ดีค่ะ น้ำในบึง มันดูเหมือนเน่านะคะ เพราะพบปลาตายบางวัน น้ำมีฟองๆ ขออนุญาตแจ้งเพื่อคนที่มาออกกำลังกายค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียน จนท.เขตฯ ครับ (ฝ่ายงานโยธาฯ ) ถนนบางระมาด - สาย๑ คลองลัดมะยม เมื่อทำปรับพี้นถนน สูงขี้นดังนี้แล้ว(ประมาณ 30 ซม.) ทำให้ต่างระดับ รถเข้าบ้านไม่ได้ นั้น เป็นการดำเนินการของ ผู้รับเหมา ให้ทำให้ดี เสมอกัน ประชาชนเข้า ออก ได้ ตามปกติ หรือไม่ ครับ ?
ทำถนนเลอะเทอะไม่นึกถึงชาวบ้าน​ ห่วยแตก​ ถ.สาย1วัดโพธ์​ ไปไหนกันหมดเทศกิจ
ตลาดน้ำคลองลัดมะยมโซน ๑ ริมคลอง,โซน๒ และ โซน๓ ปิดทำการในวันเสาร์ที่ ๒๖ และอาทิตย์ที่ ๒๗ ธ.ค.๖๓ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับพ่อค้า แม่ค้า และลดการแออัด ชุมนุมกันของประชาชนครับ จากกรณีการแพร่ระบาดของ โควิด19 ในขณะนี้
วันนี้ท่านผู้ว่ากทม.กราบนมัสการพระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมเยี่ยมชมวัดโพธิ์