กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์

กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ประวัติกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ ฯ ชื่อของ “กองพันทหารม้าที่ ๓” (ม.พัน.๓ รอ.) ได้ก่อกำเนิดขึ้นมา ๒ ระยะ เช่นเดียวกับ ม.พัน.๒ กล่าวคือ ในครั้งแรกเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนชื่อจาก “กรมทหารบกม้านครราชสีมา ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” มาเป็น “กองพันทหารม้าที่ ๓ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” เมื่อ พ.ศ .๒๔๗๐ มีที่ตั้งอยู่ในค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ร้อยเอกหลวงรถเร่งรบ (เยื้อน ม้าเร็ว) เป็นผู้บังคับกองพันท่านแรก และได้ใช้ชื่อนี้ติดต่อกันเรื่อยมา เป็นเวลา ๒๖ ปี จนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๕ กองพันทหารม้าที่ ๓ จึงแปรสภาพเป็น “กองพันทหารม้าที่ ๖” ชื่อของ “กองพันทหารม้าที่ ๓” จึงได้สลายไปในระยะแรก นาม “กองพันทหารม้าที่ ๓” ได้ก่อกำเนิดอีกครั้งในปีเดียวกัน (พ.ศ.๒๔๙๕) นั้นเอง แต่เป็นคนละหน่วยกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือเป็นหน่วยที่แปรสภาพจาก “กองพันรถรบที่ ๑” มาเป็น “กองพันทหารม้าที่ ๓ ยานเกราะ” เป็นหน่วยขึ้นตรงของ “กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ” (ม.๑ รอ.) เรียกนามย่อว่า “ม.๑ รอ. พัน.๓” มีที่ตั้งอยู่ ณ ถนนทหาร เกียกาย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อแรกที่แปรสภาพ “ม.๑ รอ. พัน.๓” ใหม่ๆ ก็ยังคงใช้ยานเกราะ ของกองพัน รถรบเดิมเป็นยานรบหลักเรื่อยมา จนกระทั่งปี ๒๕๐๓ จึงได้แปรสภาพเป็นหน่วยในโครงการช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกา มีสภาพเป็น “กองพันทหารม้า (ยานยนต์)” ใช้รถเกราะและรถถังแบบเก่าๆ ซึ่งตกค้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นยานรบหลัก ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๔ มีการปรับปรุงแก้ไขอัตราอีกครั้ง โดยรวมเอา “ม.๑ รอ. พัน.๒” และ “ม.๑ รอ. พัน.๓” เป็นกองพันเดียวกัน เรียกว่า “ม.๑ รอ. พัน.๓” ใช้ อจย.๑๗ – ๕๕ ก. ลงวันที่ ๒๖ ก.ค.๒๕๐๓ (กองพันทหารม้ายานยนต์) ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๙๑/๔๙๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๐๔ ใช้ยานยนต์ล้อ ตามโครงการช่วยเหลือทางการทหารที่ซิ่มสร้างจากประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้ยานยนต์ประเภทนี้เป็นยานรบหลักอยู่เป็นเวลาถึง ๑๕ ปี ต่อมา พ.ศ.๒๕๑๙ มีเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดหน่วยใหม่มาใช้ อจย.๑๗ – ๕๕ ก. ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๑๘ หรือ พัน.ม.
(51)

(ยานยนต์) ใช้รถเกราะคอมมานโด V – ๑๕๐ ซึ่งมีทั้งแบบติดตั้ง ปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร , แบบลำเลียงพล และแบบติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มิลลิเมตร เป็นยานรบหลัก ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๕๘/๑๙ ลงวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๑๙ ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๓ กองทัพบกได้รายงานขอพระราชทานสถาปนาให้ “กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” เขียนคำย่อว่า “ม.พัน.๓ รอ.” และประดับพระปรมาภิไธยย่อ “รร.๖” ที่หน้าอกเสื้อเบื้องขวา ต่อมา พ.ศ.๒๕๓๑ กองพลทหารม้าที่ ๒ รายงานขออนุมัติกองทัพบก แปรสภาพ/ปรับการจัดไปเป็น “กองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ” (พัน.ม. (ก.)) โดยใช้ อจย.๑๗ – ๒๕ พ. ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๒๘ ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๑๒/๒๕๓๑ ซึ่งใช้รถสายพานลำเลียงพล แบบ ๘๕ (รสพ.๘๕ ประกอบด้วย รถสายพานบังคับการ , รถสานพานติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๒ มิลลิเมตร , รถสายพานติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร) เป็นยานรบหลักเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน วันสถาปนาหน่วย ตรงกับวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๐๔ ซึ่งเป็นวันที่ได้รวมเอา “ม.๑ รอ. พัน.๒” และ “ม.๑ รอ. พัน.๓” เป็นกองพันเดียวกัน เรียกว่า “ม.๑ รอ. พัน.๓” โดยใช้ อจย.๑๗ – ๕๕ ก. ลงวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๐๓ (กองพันทหารม้ายานยนต์) ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๙๑/๔๙๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๐๔

02/07/2012

ในวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2555 นี้
ทางหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ
มีกำหนดการให้ทหารใหม่ เดินทางไกลที่จังหวัดนครนายก

เป็นการฝึกการใช้ชีวิตในป่า
ญาติพี่น้องของทหารใหม่ทุกนายไม่ต้องเป็นห่วง ทางหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านไว้เป็นอย่างดีแล้ว

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เนื่องจาก ทาง website กองพันทหารม้าที่ 3 รอ.มีการใช้ FANPAGE ของ facebookจึงอยากให้เพื่อน ๆ เข้าไปกด...
02/07/2012
กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
เนื่องจาก ทาง website กองพันทหารม้าที่ 3 รอ.

มีการใช้ FANPAGE ของ facebook
จึงอยากให้เพื่อน ๆ เข้าไปกด LIKE ที่หน้าแฟนเพจนี้ด้วย

และเวลามีข่าวอะไรจะอัพเดท จะเริ่มค่อย ๆ เปลี่ยนไปลงในหน้าแฟนเพจเป็นหลัก
เพจที่เป็นแบบกดรับเพื่อนได้ กำลังจะไม่ค่อยอัพเดทแล้วนะครับ


กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ
http://www.rta.mi.th/25010u/25012u

ประวัติกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ ฯ

ชื่อของ “กองพันทหารม้าที่ ๓” (ม.พัน.๓ รอ.) ได้ก่อกำเนิดขึ้นมา ๒ ระยะ เช่นเดียวกับ ม.พัน.๒ กล่าวคือ ในครั้งแรกเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนชื่อจาก “กรมทหารบกม้านครราชสีมา ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” มาเป็น “กองพันทหารม้าที่ ๓ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” เมื่อ พ.ศ .๒๔๗๐ มีที่ตั้งอยู่ในค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ร้อยเอกหลวงรถเร่งรบ (เยื้อน ม้าเร็ว) เป็นผู้บังคับกองพันท่านแรก และได้ใช้ชื่อนี้ติดต่อกันเรื่อยมา เป็นเวลา ๒๖ ปี จนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๕ กองพันทหารม้าที่ ๓ จึงแปรสภาพเป็น “กองพันทหารม้าที่ ๖” ชื่อของ “กองพันทหารม้าที่ ๓” จึงได้สลายไปในระยะแรก

นาม “กองพันทหารม้าที่ ๓” ได้ก่อกำเนิดอีกครั้งในปีเดียวกัน (พ.ศ.๒๔๙๕) นั้นเอง แต่เป็นคนละหน่วยกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือเป็นหน่วยที่แปรสภาพจาก “กองพันรถรบที่ ๑” มาเป็น “กองพันทหารม้าที่ ๓ ยานเกราะ” เป็นหน่วยขึ้นตรงของ “กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ” (ม.๑ รอ.) เรียกนามย่อว่า “ม.๑ รอ. พัน.๓” มีที่ตั้งอยู่ ณ ถนนทหาร เกียกาย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อแรกที่แปรสภาพ “ม.๑ รอ. พัน.๓” ใหม่ๆ ก็ยังคงใช้ยานเกราะ ของกองพัน รถรบเดิมเป็นยานรบหลักเรื่อยมา จนกระทั่งปี ๒๕๐๓ จึงได้แปรสภาพเป็นหน่วยในโครงการช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกา มีสภาพเป็น “กองพันทหารม้า (ยานยนต์)” ใช้รถเกราะและรถถังแบบเก่าๆ ซึ่งตกค้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นยานรบหลัก

ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๔ มีการปรับปรุงแก้ไขอัตราอีกครั้ง โดยรวมเอา “ม.๑ รอ. พัน.๒” และ “ม.๑ รอ. พัน.๓” เป็นกองพันเดียวกัน เรียกว่า “ม.๑ รอ. พัน.๓” ใช้ อจย.๑๗ – ๕๕ ก. ลงวันที่ ๒๖ ก.ค.๒๕๐๓ (กองพันทหารม้ายานยนต์) ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๙๑/๔๙๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๐๔ ใช้ยานยนต์ล้อ ตามโครงการช่วยเหลือทางการทหารที่ซิ่มสร้างจากประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้ยานยนต์ประเภทนี้เป็นยานรบหลักอยู่เป็นเวลาถึง ๑๕ ปี
ต่อมา พ.ศ.๒๕๑๙ มีเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดหน่วยใหม่มาใช้ อจย.๑๗ – ๕๕ ก. ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๑๘ หรือ พัน.ม. (ยานยนต์) ใช้รถเกราะคอมมานโด V – ๑๕๐ ซึ่งมีทั้งแบบติดตั้ง ปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร , แบบลำเลียงพล และแบบติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มิลลิเมตร เป็นยานรบหลัก ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๕๘/๑๙ ลงวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๑๙

ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๓ กองทัพบกได้รายงานขอพระราชทานสถาปนาให้ “กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” เขียนคำย่อว่า “ม.พัน.๓ รอ.” และประดับพระปรมาภิไธยย่อ “รร.๖” ที่หน้าอกเสื้อเบื้องขวา
ต่อมา พ.ศ.๒๕๓๑ กองพลทหารม้าที่ ๒ รายงานขออนุมัติกองทัพบก แปรสภาพ/ปรับการจัดไปเป็น “กองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ” (พัน.ม. (ก.)) โดยใช้ อจย.๑๗ – ๒๕ พ. ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๒๘ ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๑๒/๒๕๓๑ ซึ่งใช้รถสายพานลำเลียงพล แบบ ๘๕ (รสพ.๘๕ ประกอบด้วย รถสายพานบังคับการ , รถสานพานติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๒ มิลลิเมตร , รถสายพานติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร) เป็นยานรบหลักเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

วันสถาปนาหน่วย

ตรงกับวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๐๔ ซึ่งเป็นวันที่ได้รวมเอา “ม.๑ รอ. พัน.๒” และ “ม.๑ รอ. พัน.๓” เป็นกองพันเดียวกัน เรียกว่า “ม.๑ รอ. พัน.๓” โดยใช้ อจย.๑๗ – ๕๕ ก. ลงวันที่ ๖ ก.ค.๒๕๐๓ (กองพันทหารม้ายานยนต์) ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๙๑/๔๙๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๐๔

ที่อยู่

1158 ถนน ทหาร แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต
Bangkok
10300

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 3 / 90 / 117

ข้อมูลทั่วไป

เกียรติประวัติกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ ฯ พ.ศ.๒๔๗๑ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้ทรงพระกรุณาดำรงตำแหน่ง “ผู้บัญชาการพิเศษ” เพื่อเป็นเกียรติยศแห่ง “กองพันทหารม้าที่ ๓” พ.ศ.๒๔๙๖ : ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ (รัชกาลปัจจุบัน) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๔๙๖ โดยมี พันตรี สมศักดิ์ ปัญจมานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓ (ในขณะนั้น) เป็นผู้รับพระราชทาน พ.ศ.๒๕๒๓ : กองทัพบกได้รายงานขอพระราชทานสถาปนาให้ “กองพันทหารม้า ที่ ๓” (ม.พัน.๓) เป็นหน่วยรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๑/๑๐๕๒๐ ลงวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๒๓ ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงให้แปรสภาพหน่วย “กองพันทหารม้า ที่ ๓” (ม.พัน.๓) เป็น “กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” (ม.พัน.๓ รอ.) ประดับพระปรมาภิไธยย่อ “รร.๖” ไว้ที่หน้าอกเสื้อเบื้องขวา แจ้งความ ณ วันที่ ๗ ก.ค.๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๓๘ : จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพกองทัพไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลปัจจุบัน) ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี โดยมี พันโท วรายุทธ ด้วงกลัด ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ (ในขณะนั้น) เป็นผู้ควบคุม พ.ศ.๒๕๔๒ : จัดกำลัง ๑ หมู่ธง เข้าร่วมพิธีสวนสนามสาบานตนของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ (รัชกาลปัจจุบัน) ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา โดยมี พันโท วรายุทธ ด้วงกลัด ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ (ในขณะนั้น) เป็นผู้ควบคุม พ.ศ.๒๕๔๙ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลปัจจุบัน) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยทหาร ณ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งกองพันทหารม้า ที่ ๓ รักษาพระองค์ ฯ ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล (ผืนใหม่) เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๒๕๔๙ โดยมี พันโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ (ในขณะนั้น) เป็นผู้รับพระราชทาน พ.ศ.๒๕๔๙ : จัดกำลัง ๑ หมู่ธง เข้าร่วมพิธีสวนสนามสาบานตนของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ (รัชกาลปัจจุบัน) ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมี พันโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ (ในขณะนั้น) เป็นผู้ควบคุม พ.ศ.๒๕๕๓ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการขอคืนพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึ่งปฏิบัติภารกิจในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งมีกำลังพล ของหน่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ได้รับพระราชทานวโรกาสเฝ้ารับเสด็จฯ จำนวน ๑ นาย คือ พันโท นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ เกียรติประวัติการปฏิบัติราชการสนามชายแดน พ.ศ.๒๔๘๓ : กองพันทหารม้าที่ ๓ โดยการนำของ พ.ต.หลวงชำนาญจักรศิลป ผู้บังคับกองพัน (ในขณะนั้น) ได้ออกปฏิบัติราชการสนามกรณีพิพาทอินโดจีน ณ อำเภอเดชอุดม และ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๔๘๔ : กองพันทหารม้าที่ ๓ เป็นกำลังส่วนหนึ่งของ กรมทหารม้าเฉพาะกิจ ที่ ๓๕ (ม.๓๕) ซึ่งได้รับมอบภารกิจให้ทำการลาดตระเวนและตรึงกำลังข้าศึกมิให้ล่วงล้ำแนวชายแดน บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พันตรี หม่อมหลวงสุบรรเสนีย์ เป็นผู้บังคับกองพัน (ในขณะนั้น) พ.ศ.๒๔๘๕ : กองพันทหารม้าที่ ๓ โดยการนำของ พันตรี จรัญ วาทยานนท์ ผู้บังคับกองพัน (ในขณะนั้น) เป็นกำลังส่วนหนึ่งของ กองพลทหารม้า (พล.ม.) มีภารกิจในการเข้าตียึด เมืองมะ เมืองลา ในกรณีพิพาทอินโดจีน พ.ศ.๒๔๙๔ : กองพันทหารม้าที่ ๓ ส่งกำลัง ๑ กองร้อย ไปร่วมปราบจลาจล ภายใน พระนคร (กรุงเทพมหานคร) โดยมี ร้อยโท อุดม อุณหเลขกะ เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๑๒ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ (พัน.ม. (ก.)) ด้วยการสนธิกำลัง โดยมี พันโท ชัยชนะ ธารีฉัตร ผบ.ม.๑ รอ. พัน.๓ เป็น ผู้บังคับ กองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ (ผบ.พัน.ม.ยานเกราะ) กองพลทหารอาสาสมัคร (พล.อสส.) ร่วมปฏิบัติการรบ ณ ประเทศเวียดนามใต้ พ.ศ.๒๕๑๔ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อยลาดตระเวน (ร้อย.ลว.) ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยโท สุพจน์ วงศ์ชั้น เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๑๕ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองพัน ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) ด้วยการสนธิกำลัง กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี พันโท ยุทธพันธ์ มกรมณี ผบ.ม.๑ รอ. พัน.๓ เป็น ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๓๑ (พัน.ม.๓๑) กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) และ ร้อยเอก ประสิทธิ์ มงคลธรรม เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ ๑ (ผบ.ร้อย.ม.๑) พ.ศ.๒๕๑๖ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยโทสหชัย ชวนไชยสิทธิ์ เป็นผู้บังคับกองร้อย พ.ศ.๒๕๑๗ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยเอกเฉลิมพล บุศยกุล เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๑๘ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองพัน ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) ด้วยการสนธิกำลัง กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี พันตรี วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ รอง ผบ.ม.๑ รอ. พัน.๓ เป็น ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๑๓๑ (พัน.ม.๑๓๑) กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) และ ร้อยโท สุริยา สกุลชาติ เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารม้า (ผบ.ร้อย.ม.) พ.ศ.๒๕๑๙ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ หมวดทหารม้า (มว.ม.) สมทบกองพันทหารม้าที่ ๑๑๑ (พัน.ม.๑๑๑) กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยโท ขัตติยะ สวัสดิผล เป็นผู้บังคับหมวด (ผบ.มว.) และจัดกำลัง ๑ หมวดลาดตระเวน (มว.ลว.) ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) โดยมี ร้อยโท พิบูลย์ มุ่งหมาย เป็นผู้บังคับหมวด (ผบ.มว.) พ.ศ.๒๕๒๐ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสมทบ กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยเอกสุรชัย อรุณบุตร เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๒๑ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสนับสนุน กองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) กรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ จังหวัดน่าน โดยมี ร้อยเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) และจัดกำลัง ๑ หมวดลาดตระเวน (มว.ลว.) ไปสนับสนุนกองพลทหารม้าส่วนหน้า (พล.ม.สน.) โดยมี ร้อยโทประจักษ์ ช้างสำลี เป็นผู้บังคับหมวด (ผบ.มว.) พ.ศ.๒๕๒๒ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสมทบ กองพันทหารม้า ที่ ๑๑ (ม.พัน.๑๑) กรณีป้องกันอธิปไตยด้านตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ร้อยเอกสุริยา สกุลชาติ เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๒๓ : กองพันทหารม้าที่ ๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๑ (ฉก.ม.๑) กรณีป้องกันอธิปไตยด้านตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ร้อยเอก สุรชัย อรุณบุตร เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๒๔ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกองบังคับการกองพัน (ทก.พัน.ลว.) , หมวดป้องกัน และจัด ๑ กองร้อย สนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่ ๒ (ฉก.พล.ม.๒) ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ ณ จว.ปราจีนบุรี โดยมี พันโท เฉลิมพล บุศยกุล ผบ.ม.พัน.๓ รอ. เป็น ผู้บังคับกองพันลาดตระเวน (ผบ.พัน.ลว.) และ ร้อยเอก สรยุทธ ศรคำรณ เป็นผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน (ผบ.ร้อย.ลว.) พ.ศ.๒๕๒๕ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ไปสมทบ กองพันลาดตระเวน หน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่ ๒ (พัน.ลว.ฉก.พล.ม.๒) ปฏิบัติภารกิจ ตามแผนป้องกันประเทศ ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ร้อยเอก ขัตติยะ สวัสดิผล เป็นผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.) พ.ศ.๒๕๒๖ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ หมวดลาดตระเวน (มว.ลว.) ไปสมทบ กองร้อยลาดตระเวน กองพันทหารม้าเฉพาะกิจที่ ๔๑๑ (ร้อย.ลว.พัน.ม.ฉก.ที่ ๔๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ร้อยโท ชูชีพ ดำแดง เป็นผู้บังคับหมวด (ผบ.มว.) พ.ศ.๒๕๒๘ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกองบังคับการกองพัน หน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่ ๒ (พัน.ม.ฉก.พล.ม.๒) และจัดกำลัง ๑ กองร้อยกองบังคับการ (ร้อบ.บก.) ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ ณ จว.ปราจีนบุรี โดยมี พันโท เฉลิมพล บุศยกุล ผบ.ม.พัน.๓ รอ. เป็น ผู้บังคับกองพันทหารม้า หน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่ ๒ (ผบ.พัน.ม. ฉก.พล.ม.๒) และ ร้อยเอก วรายุทธ ด้วงกลัด เป็นผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ (ผบ.ร้อย.บก.) และจัดกำลัง ๑ กองร้อยลาดตระเวน (ร้อย.ลว.) โดยมี ร้อยเอก ดำรงพล เชิดสงวน เป็นผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน (ผบ.ร้อย.ลว.) พ.ศ.๒๕๔๕ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ กองพัน และ ๑ กองร้อยทหารม้า (ร้อย.ม.) ไปสนับสนุน กองกำลังนเรศวร (กกล.นเรศวร) ด้วยการสนธิกำลัง ปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ ณ จังหวัดตาก โดยมี พันโท สมพจน์ สังข์ดา ผบ.ม.พัน.๓ รอ. เป็น ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๒๑๓ (พัน.ม.๒๑๓) และ ร้อยเอก มหิธร บุญครอง เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ ๓๑ (ผบ.ร้อย.ม.๓๑) พ.ศ.๒๕๔๖ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลังฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ไปสมทบ กองพันทหารม้าที่ ๒๑๑ (พัน.ม.๒๑๑) สนับสนุน กองกำลัง ผาเมือง (กกล.ผาเมือง) ปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมี ร้อยโท สุรพงษ์ กาญจนโพธิ์ เป็น นายทหารฝ่ายข่าวกรอง กองพันทหารม้าที่ ๒๑๑ (ฝอ.๒ ม.พัน.๒๑๑) พ.ศ.๒๕๔๖ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (ชพส.) สนับสนุนกองกำลังผาเมือง (กกล.ผาเมือง) ปฏิบัติตามแผนป้องกันยาเสพติด ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี ร้อยโท ดำรง วิเศษโวหาร เป็น หัวหน้าชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (หน.ชพส.) พ.ศ.๒๕๔๘ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ กองพัน และ ๑ กองร้อยทหารม้า (ร้อย.ม.) ไปสนับสนุน กองกำลังผาเมือง (กกล.ผาเมือง) ด้วยการสนธิกำลัง ปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันโท สมพจน์ สังข์ดา ผบ.ม.พัน.๓ รอ. เป็น ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๒๑๓ (พัน.ม.๒๑๓) และ ร้อยเอก คมสัน ปาโมกข์ เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ ๓๑ (ผบ.ร้อย.ม.๓๑) พ.ศ.๒๕๔๙ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ กองพัน ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในกรุงเทพมหานคร ณ พื้นที่เขตบางรัก , เขตสาทร , เขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม และจัดกำลังรักษาปมคมนาคมสำคัญและแหล่งเศรษฐกิจในพื้นที่เขตปทุมวัน โดยมี พันโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ เป็นผู้บังคับกองพันรักษาความสงบเรียบร้อย (ผบ.พัน.รส.ม.พัน.๓ รอ.) พ.ศ.๒๕๕๑ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลังฝ่ายอำนวยการสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา (ฉก.ยะลา) ฝึกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี ร้อยโท กฤษฎา พงศ์เลิศโกศล เป็น นายทหารฝ่ายข่าวกรอง หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา (ฝอ.๒ ฉก.ยะลา) และ ร้อยโท เชาวรัฐ ฐิตะปัญญา เป็น นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา (ฝอ.๕ ฉก.ยะลา) และจัดกำลัง ๑ หมวดทหารม้า (มว.ม.) สมทบ ร้อย.ม.๒๑๑๓ โดยมี ร้อยโท ณัฐวุฒิ สุขญาติ เป็นผู้บังคับหมวด (ผบ.มว.) พ.ศ.๒๕๕๒ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลัง ๑ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (ชพส.) สนับสนุนกองกำลังผาเมือง (กกล.ผาเมือง) ปฏิบัติตามแผนป้องกันยาเสพติด ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ร้อยโท ประจินต์ ตั้งใจ เป็น หัวหน้าชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (หน.ชพส.) พ.ศ.๒๕๕๓ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลังพล ๑ กองพันรักษาความสงบเรียบร้อย (พัน.รส.ม.พัน.๓ รอ.) ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในกรุงเทพมหานคร ตามประกาศสถานการณ์การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีจลาจลของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โดยมี พันโท นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ เป็นผู้บังคับกองพัน พ.ศ.๒๕๕๓ : จัดกำลังพล ๑ กองบังคับการควบคุม สนธิกำลังกับกองพันทหารม้าที่ ๒๗ รักษาพระองค์ แปรสภาพเป็น กองร้อยรถสายพาน (ร้อย.รสพ.) ปฏิบัติภารกิจกรณีขอคืนพื้นที่การชุมนุม จากกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) บริเวณถนนดินสอ กรุงเทพมหานคร (เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓) โดยมี พันโท นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ เป็นผู้บังคับกองพัน พ.ศ.๒๕๕๓ : กองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ฯ จัดกำลังพล ๑ กองพันรักษา ความสงบเรียบร้อย (พัน.รส.ม.พัน.๓ รอ.) ปฏิบัติภารกิจกรณีกระชับพื้นที่/กระชับวงล้อมพื้นที่ การชุมนุมจากกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) บริเวณถนนสีลม (แยกศาลาแดง) จนถึงแยกสารสิน กรุงเทพมหานคร (เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓) โดยมี พันโท นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ เป็นผู้บังคับกองพัน

เบอร์โทรศัพท์

02-241-4071

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีรถเมล์สายอะไรผ่าน
ขอทราบเบอร์ติดต่อ ม.พัน.3 รอ. หน่อยครับ
วัสดีจ้า....
มีคนรู้จักฉันมั้ย
เนื่องด้วย คนชื่อ วศิน นามสกุล แตงจุ้ย facebook หมู่จุก แตงจุ้ย เอาหมวกทหารมาใส่ ทั้งทั้ง ที่คนชื่อ วศิน แตงจุ้ย เป็นตำรวจ และบางที เอารถมอเตอร์ไซ ตำรวจ ตระเวน ตรวจชี่คน ทั้งทั้ง ที่ถูกปลดออก จากตำรวจแล้ว และ ด่าทอ พระเจ้า และพูดว่า ตัวเอง ยิ่งใหญ่ดว่า พระเจ้า และพูดว่า ใหนพระเจ้า และ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กับยาเสพติด และมีส่วนเกี่ยวข้อง กับ บ่อนการ พนัน และเคยจ้างแรงงานพม่า และข้าคนตายแต่ยังลอยนวล และเอา เก้าอี้กรมคุมประ พฤติ มาไว้ใกล้หิ้งพระ และ มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ การค้า ประเวณี เพราะ มีน้องสาว ที่ชื่อ แหม่ม เที่ยวค้า ประเวณี อยู่ แถว บริเวณ องค์พระปฐมเจดี ที่อยู่ คนชื่อ วศิน แตงจุ้ย 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเจริญยนต์ [ หิรัญ ] 2. บ้านเลขที่ 12 ม.5 ต. บางแขม อ.เมือง จำหวัด นครปฐม 73000 3. หรือ โรงน้ำแข็ง ชื่อร้าน จำนง
เนื่องด้วย คนชื่อ วศิน นามสกุล แตงจุ้ย facebook หมู่จุก แตงจุ้ย เอาหมวกทหารมาใส่ ทั้งทั้ง ที่คนชื่อ วศิน แตงจุ้ย เป็นตำรวจ และบางที เอารถมอเตอร์ไซ ตำรวจ ตระเวน ตรวจชี่คน ทั้งทั้ง ที่ถูกปลดออก จากตำรวจแล้ว และ ด่าทอ พระเจ้า และพูดว่า ตัวเอง ยิ่งใหญ่ดว่า พระเจ้า และพูดว่า ใหนพระเจ้่า และ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กับยาเสพติด และมีส่วนเกี่ยวข้อง กับ บ่อนการ พนัน และเคยจ้างแรงงานพม่า และเอา เก้าอี้กรมคุมประ พฤติ มาไว้ใกล้หิ้งพระ และ มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ การค้า ประเวณี เพราะ มีน้องสาว ที่ชื่อ แหม่ม เที่ยวค้า ประเวณี อยู่ แถว บริเวณ องค์พระปฐมเจดี ที่อยู่ คนชื่อ วศิน แตงจุ้ย 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเจริญยนต์ [ หิรัญ ] 2. บ้านเลขที่ 12 ม.5 ต. บางแขม อ.เมือง จำหวัด นครปฐม 73000 3. หรือ โรงน้ำแข็ง ชื่อร้าน จำนง
อยากทราบเกี่ยวกับจะปล่อยทหารใหม่กับบ้านจะส่งถึงใหนคะให้กับเองรึมาส่งตัวจังหวัดขอบคุณคะ
นีคือคำพูดของทหารเหรอครับพิจารนาด้วยครับ
ทหารม้ารักษาพระองค์ม.พัน3รอเขตเกียวกายเขาสอนให้มาด่าผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทหารเขาฝึกให้มาด่าผู้หญิงหรอค่ะทุกคนดูเอาค่ะว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีแต่โพสว่าคนอื่นเขา จริงไหมค่ะพี่ๆๆทหารเขาไม่ด่าผู้หญิงใช่ไหมค่ะ