Clicky

Ophthalmology Rajavithi

Ophthalmology Rajavithi ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

เปิดเหมือนปกติ

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถีรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย (reserch fellow)
14/12/2022

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
รับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย (reserch fellow)

📢ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566https://dr...
08/11/2022
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ปี 2566.pdf

📢ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
https://drive.google.com/file/d/1rpG_bcIAi1EpNxaxWsCsTLvmWt6b9Ap6/view?usp=share_link
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 6 คนด้วยค่ะ

และจะมีการจัดการสัมภาษณ์รอบ 2 เพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอีก 1 ตำแหน่ง ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565
• หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
https://drive.google.com/file/d/18FX34AVeCA7ditJ2_ju5WgW7V6GniCQX/view?usp=share_link
• ใบสมัครของกลุ่มงาน
https://docs.google.com/document/d/11W6TPwgyPMV3Sn5vn_ljfcrypwY1rLLK/edit?usp=share_link&ouid=107362995866130892103&rtpof=true&sd=true

EDIT*
1. ขอให้ส่งใบสมัครในรูปแบบ PDF และเพิ่มเอกสารรายชื่อสถาบันที่ท่านเลือก 5 อันดับแรกในรอบที่ 1 มาด้วย
2. ปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง [email protected] หรือ 022062900 ต่อ ธุรการกลุ่มงานจักษุวิทยา

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและแพทย์ผู้ช่วยวิจัย ประจำปี 2566 ดังนี้- อนุสาขาต...
04/11/2022
รับสมัครFELLOW66 - Google Drive

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและแพทย์ผู้ช่วยวิจัย ประจำปี 2566 ดังนี้

- อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) 2 ตำแหน่ง
- อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina) 2 ตำแหน่ง
- อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- แพทย์ผู้ช่วยวิจัย (Research fellow) จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1WKv4DT5PDiglY5FsYXb9ls5QIJyEAWOV?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-206-2900 ต่อ 30731
อีเมล์ [email protected] และ [email protected]

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีการฝึกอบรม 2566เปิดรับสมัครวันที่ 3-31 ตุลาคม 25...
29/09/2022
แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านปี 2566.pdf

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีการฝึกอบรม 2566

เปิดรับสมัครวันที่ 3-31 ตุลาคม 2565
สามารถกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมกับหลักฐานต่างๆกับทางราชวิทยาลัยจักษุวิทยาแพทย์แห่งประเทศไทยและทางกลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี ตามประกาศด้านล่าง
• ประกาศของแพทยสภาเรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2566 และกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
https://www.tmc.or.th/Media/media-2022-09-15-10-16-16.pdf
https://www.tmc.or.th/Media/media-2022-09-15-10-16-20.pdf
• ประกาศของทางราชวิทยาจักษุแห่งประเทศไทยเรื่องรายละเอียดการรับสมัคร
http://www.rcopt.org/index.php?r=arart010/detail&id=1827
• หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
https://drive.google.com/file/d/18FX34AVeCA7ditJ2_ju5WgW7V6GniCQX/view?usp=sharing
• ใบสมัครของกลุ่มงาน
https://drive.google.com/file/d/1YDL8sFzdyikGeV_4T4w6ar3Sv0xtP-KG/view?usp=sharing

กำหนดการวันสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง [email protected] หรือ 022062900 ต่อ ธุรการกลุ่มงานจักษุวิทยา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคจอประสาทตาภายใต้หัวข้อ   Diabetic Retinopathy 2022ในวันที่ 29 กันยายน 2...
23/09/2022

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคจอประสาทตา
ภายใต้หัวข้อ Diabetic Retinopathy 2022
ในวันที่ 29 กันยายน 2565 รูปแบบออนไลน์

ทะเบียนฟรี !!! ได้แล้ววันนี้
ผ่านทาง QR code หรือ
https://rjcoeretina.com

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/19GYbqiJIU4ZX7on2FcGhc2OKU4ocs06Q?usp=sharing

ในปีนี้ งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (RCOPT 2022) จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล...
22/06/2022

ในปีนี้ งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (RCOPT 2022) จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา วันพุธที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี จะมีการบรรยายในหัวข้อ ophthalmic imaging interpretation from A-Z ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 Hall S เวลา 8.30-10.00 น.

จบไปแล้วนะคะสำหรับงาน Startup Ophthalmology 2022ที่จัดขึ้นวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 สำหรับคนที่พลาดงานในปีนี้ หวังว่าจะมี...
23/04/2022

จบไปแล้วนะคะสำหรับงาน Startup Ophthalmology 2022
ที่จัดขึ้นวันที่ 28-29 มีนาคม 2565
สำหรับคนที่พลาดงานในปีนี้ หวังว่าจะมีโอกาสพบกันในงาน Startup ophthalmology ในปีหน้านะคะ

จบไปแล้วนะคะสำหรับงาน Startup Ophthalmology 2022ที่จัดขึ้นวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 สำหรับคนที่พลาดงานในปีนี้ หวังว่าจะมี...
23/04/2022

จบไปแล้วนะคะสำหรับงาน Startup Ophthalmology 2022
ที่จัดขึ้นวันที่ 28-29 มีนาคม 2565
สำหรับคนที่พลาดงานในปีนี้ หวังว่าจะมีโอกาสพบกันในงาน Startup ophthalmology ในปีหน้านะคะ

หนังสือ Ocular imaging in glaucoma โดย รศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรืองสำหรับ จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้...
02/04/2022

หนังสือ Ocular imaging in glaucoma
โดย รศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง
สำหรับ จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้สนใจ
เนื้อหาทางคลินิกที่ทันสมัยในโรคต้อหิน UBM OCT ปัญญาประดิษฐ์
พร้อมภาพสี่สี มากกว่า 170 ภาพ
พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
จำนวน 340 หน้า
ราคา 800 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Line: giantt50 และ baipai25322
Email: [email protected]
และ มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬา สั่งซื้อผ่าน CUBOOK.com ช่วงนี้มี promotion

👏👏👏👏👏ทางกลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ อ.นพ.เกษม เสรีศิริขจร อาจารย์ประจำกลุ่มงานจักษุวิท...
27/03/2022

👏👏👏👏👏ทางกลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ อ.นพ.เกษม เสรีศิริขจร อาจารย์ประจำกลุ่มงานจักษุวิทยา ด้านต้อหิน ที่ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ประจำปีพ.ศ.2563 ค่ะ👏👏👏👏👏

👍พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียน start up สามารถซื้อหนังสือ "ปัญญาประดิษฐ์ทางจักษุวิทยาและการแพทย์อื่น โดย นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์ส...
23/03/2022

👍พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียน start up สามารถซื้อหนังสือ "ปัญญาประดิษฐ์ทางจักษุวิทยาและการแพทย์อื่น โดย นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข" ในราคาพิเศษลด 30% ซื้อได้ทั้งที่หน้างานสำหรับผู้มาประชุมด้วยตนเอง หรือสั่งซื้อที่ [email protected] สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ แล้วพบกันวันงานนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ "อาจารย์ บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง" อาจารย์ประจำกลุ่มงานจักษุวิทยา สาขาเฉพาะทางต้อหินรพ.ราชวิถีและนายแ...
18/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับ "อาจารย์ บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง" อาจารย์ประจำกลุ่มงานจักษุวิทยา สาขาเฉพาะทางต้อหินรพ.ราชวิถีและนายแพทย์ทรงคุณวุฒิรพ.สงฆ์ ที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามค่านิยมกรมการแพทย์ ประจำปี 2564 "80 ปีคนดีกรมการแพทย์"👏👏👏

update งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ของกลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี เพิ่มเติม 18/3/2565https://www.sciencedirect....
18/03/2022
Real-time diabetic retinopathy screening by deep learning in a multisite national screening programme: a prospective interventional cohort study

update งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ของกลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี เพิ่มเติม 18/3/2565

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589750022000176

Real-time diabetic retinopathy screening by deep learning in a multisite national screening programme: a prospective interventional cohort study - The Lancet digital health

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34708730/

Capacity building in screening and treatment of diabetic retinopathy in Asia-Pacific region

Diabetic retinopathy is a leading cause of preventable blindness, especially in low-income and middle-income countries (LMICs). Deep-learning systems …

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุม Startup Ophthalmology 2022 หลังชำระค่าร่วมประชุมแล้วhttps://docs.google.com/spreadshee...
14/03/2022
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานstartup2022(ชำระค่าร่วมประชุมแล้ว)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุม Startup Ophthalmology 2022 หลังชำระค่าร่วมประชุมแล้ว

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aQrz71dxNnrdf8pCVcXYr-HVxKW_kPydvTPBJwEP6qc/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1aQrz71dxNnrdf8pCVcXYr-HVxKW_kPydvTPBJwEP6qc/edit?usp=sharing

หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน สามารถแจ้งทีมงานพร้อมแนบ slip การโอน(ภายในวันที่ 11 มีนาคม) มาได้ทาง [email protected]
แล้วพบกันวัน 28-29 มีนาคม นะคะ

Sheet1 Onsite+Slitlamp 1,อรัชพร,เจียมจรรยา,Arutchaporn,Chiamchunya 2,อรอรีย์,สโรชนันท์จีน,Ornaree,Sarochananjeen 4,ศิมาภรณ์,เศรษฐวงศ์,Simaporn,Setthawong 5,ชยานันต์,หวังไ...

กำหนดการสำหรับงาน Startup ophthalmology 2022 ที่จะจัดในวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2565 นะคะ จดหมายเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชา...
13/03/2022

กำหนดการสำหรับงาน Startup ophthalmology 2022 ที่จะจัดในวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2565 นะคะ

จดหมายเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการได้แนบไว้ในlinkด้านล่างนะคะ

https://drive.google.com/file/d/1H2RzfCMxo-58qipObODKDVrrMBWQjxIw/view?fbclid=IwAR20GIi0AouYuTr_a7R4uRH39dfGDz_c_2RLZRtKDIj7OkTskvzZYueX1M8

วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ
11/03/2022

วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ

รวบรวมผลงานวิจัยของทางกลุ่มงานที่ได้รับการตีพิมพ์ update 7/3/2565 ขอแสดงความยินดีกับผู้ประพันธ์ทุกท่านค่ะClinical evalua...
07/03/2022
Clinical evaluation of ocular biometry of dual Scheimpflug analyzer, GALILEI G6 and swept source optical coherence tomography, ANTERION - PubMed

รวบรวมผลงานวิจัยของทางกลุ่มงานที่ได้รับการตีพิมพ์ update 7/3/2565 ขอแสดงความยินดีกับผู้ประพันธ์ทุกท่านค่ะ

Clinical evaluation of ocular biometry of dual Scheimpflug analyzer, GALILEI G6 and swept source optical coherence tomography, ANTERION
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35246594/

Ocular Surface Erosion after Suspected Exposure to Evaporated COVID-19 Vaccine
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35082653/

Appraisal of vitreous syphilis antibody as a novel biomarker for the diagnosis of syphilitic uveitis: a prospective case-control study
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35034091/

Treatment for Epstein-Barr Virus-associated uveitis confirmed by polymerase chain reaction: Efficacy of Anti-Viral Agents and a literature review
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35007895/

Simple Refixation of a Dislocated Haptic of Flanged Intraocular Lens Using a 25-gauge Needle
https://journals.lww.com/retinalcases/Abstract/9000/Simple_Refixation_of_a_Dislocated_Haptic_of.98456.aspx

Ocular manifestation and generalization after ocular onset in ocular myasthenia gravis: A 5-year analysis
https://apjai-journal.org/early-online/ap-260521-1141/

Deep learning to detect optical coherence tomography-derived diabetic macular edema from retinal photographs: a multicenter validation study
https://link.springer.com/article/10.1007/s40123-022-00471-5

Diagnosis of Polypoidal Choroidal Vasculopathy From Fluorescein Angiography Using Deep Learning
https://tvst.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2778345

Treatment Outcome of Wet Age-Related Macular Degeneration Management in Thailand: A Retrospective Real-World Study (TOWER Study)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S246865302200001X

Artificial Intelligence for Retinopathy of Prematurity: Validation of a Vascular Severity Scale against International Expert Diagnosis
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161642022001245

Grand Challenges in global eye health: a global prioritisation process using Delphi method
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666756821003020

Machine Explanations and Human Understanding
https://arxiv.org/abs/2202.04092

Human-AI Collaboration via Conditional Delegation: A Case Study of Content Moderation
https://vivlai.github.io/papers/chi2022.pdf

ULIME: Uniformly weighted Local Interpretable Model-agnostic Explanations for Image Classifiers
https://qspace.library.queensu.ca/handle/1974/29919

To evaluate the performance of a new swept source optical coherence tomography optical biometer, ANTERION, in ocular biometry and intraocular lens (IOL) calculation compared with the reference standard of Dual Scheimpflug Analyzer (GALILEI, G6). A prospective comparative study was conducted in a ter...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Startup Ophthalmology 2022 หลังจากทีมงานประชุมกัน งาน Startup Ophthalmo...
07/03/2022

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
กิจกรรม Startup Ophthalmology 2022

หลังจากทีมงานประชุมกัน งาน Startup Ophthalmology ในปีนี้ยังจัดในรูปแบบ hybrid ทั้งบบonline และ onsite ค่ะ

onsite+slitlamp 2,500 บาท
onsite เพียงอย่างเดียว 2,000 บาท
online 1,500 บาท
โปรดชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระได้ตามสิงค์ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdolr86IUPcikK-9t-T-LN05twdQzwUImbohXa_lnr4f67Usg/viewform?usp=sf_link

ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565
โดยใบเสร็จจะมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน
ส่วนผู้ที่เข้าร่วมแบบ online ทางทีมงานจะจัดส่งให้ภายหลัง

ประกาศๆ โอกาสสุดท้ายของผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม startup ophthalmology 2022 วันนี้เปิดรับสมัครเป็นวันสุดท้ายนะคะ รายละ...
28/02/2022

ประกาศๆ โอกาสสุดท้ายของผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม startup ophthalmology 2022 วันนี้เปิดรับสมัครเป็นวันสุดท้ายนะคะ รายละเอียดของงานและช่องทางการสมัครตามรายละเอียดโพสต์ด้านล่างนี้เลยนะคะ

รายชื่อของผู้ที่ได้รบการคัดเลือกให้เข้าร่วม workshop slit-lamp จะประกาศภายในวันที่ 7 มีนาคม รายละเอียดการชำระเงินจะแจ้งให้ทราบหลังประกาศรายชื่อนะคะ :)

กลับมาอีกครั้งสำหรับการประชุมประจำปี 2022
ของกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ขอเชิญแพทย์ใช้ทุนรวมถึงแพทย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุม
"Startup Ophthalmology Rajavithi 2022"
ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2565

ท่านจะได้พบกับเนื้อหาการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่
- โรคต้อหินเบื้องต้น
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบาหวานขึ้นจอตา
- ความรู้การใช้ยาทางจักษุวิทยา
- ภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยาที่ควรรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป
- เสวนาพูดคุยกับ อาจารย์ในกลุ่มวิชาจักษุวิทยา จักษุแพทย์ รวมถึง แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในเส้นทางการเป็นจักษุแพทย์และ
- การแนะแนวด้านการเขียนประวัติเพื่อเข้าสมัครแพทย์ประจำบ้าน (CV advisor)
- เปิดบ้านจักษุฯ ราชวิถี พาไปชมบรรกาศการทำงานของอาจารย์จักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน
- กิจกรรมพิเศษกับการจัดอบรมภาคปฏิบัติสำหรับการใช้ slit lamp เบื้องต้น เพื่อผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อเป็นจักษุแพทย์โดยเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- เข้าร่วมเฉพาะภาคบรรยาย online 1,500 บาท
- เข้าร่วมเฉพาะภาคบรรยาย On-site ที่รพ.ราชวิถี 2,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง )
- เข้าร่วมภาคบรรยาย On-site และภาคปฏิบัติ slit-lamp 2,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง )

*สำหรับการประชุม on-site เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมโรค COVID-19 ทางผู้จัดขอจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุมตามประกาศของทางกรุงเทพมหานครในช่วงเวลานั้นๆ ขอสงวนสิทธิ์หากมีผู้สมัครเกินจำนวน ทางผู้จัดจะเป็นผู้สุ่มคัดเลือกผู้ได้รับเข้าประชุมและผู้ที่เกินจำนวนจะได้เข้าร่วมภาคบรรยาย online แทน*
***ภาคปฏิบัติ slit-lamp รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน ขอสงวนสิทธิ์หากมีผู้สมัครเกินจำนวน ทางผู้จัดจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ได้รับการฝึกอบรมโดยให้สิทธิ์กับแพทย์ผู้ใช้ทุนปีที่ 2 ก่อน)***

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
สมัครได้ทาง QR code หรือ Link ใบสมัคร
https://forms.gle/7y2oP2A5Y1FsuoyY6
รายละเอียดการชำระจะแจ้งให้ทราบหลังประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email : [email protected]

👀 รู้หรือไม่ ???👀โดยส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคต้อหิน อาจจะไม่มีอาการอะไรเลย!!! ในช่วงสัปดาห์ต้อหินโลก World Glaucoma Week 2022...
27/02/2022

👀 รู้หรือไม่ ???👀

โดยส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคต้อหิน อาจจะไม่มีอาการอะไรเลย!!!

ในช่วงสัปดาห์ต้อหินโลก World Glaucoma Week 2022 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 6-12 มีนาคม 2565 พวกเราจึงอยากเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้รู้จักและตระหนักถึงภัยจากโรคต้อหิน
โดยเริ่มต้นด้วยการสำรวจความเสี่ยงของตัวเองและบุคคลใกล้ชิด หากมีความเสี่ยงเป็นโรคต้อหิน ควรเข้ารับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน🏥

เหลือเวลารับสมัครอีกไม่นานนะคะ สำหรับงานประชุม "Startup Ophthalmology Rajavithi 2022" ที่จัดโดยภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบ...
04/02/2022
เชิญประชุมวิชาการ โครงการ Startup2022 รพ.ราชวิถี.pdf

เหลือเวลารับสมัครอีกไม่นานนะคะ สำหรับงานประชุม "Startup Ophthalmology Rajavithi 2022" ที่จัดโดยภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี งานประชุมสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านจักษุวิทยา

ทางทีมงานขอตอบคำถามที่มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมถามเข้ามากันนะคะ
1. งานประชุม "Startup ophthalmology 2022" ไม่ได้จำกัดชั้นปีของผู้ที่เข้าร่วมประชุมค่ะ น้องๆนิสิตแพทย์/นักศึกษาแพทย์ ที่สนใจทางด้านจักษุวิทยาสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมได้เช่นเดียวกันค่ะ

2.ในส่วนของการประชุมแบบออนไลน์ (ผ่าน Zoom) ตอนนี้ยังไม่มีนโยบายบันทึกเทปสำหรับดูย้อนหลังนะคะ แนะนำให้เข้าร่วมประชุมแบบสดๆ ไปพร้อมๆกับผู้เข้าร่วมประชุมแบบ on-site นะคะ

สำหรับรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม workshop slitlamp จะประกาศทางหน้าpage อีกครั้งหลังหมดเขตรับสมัครนะคะ

สำหรับเอกสารเชิญเข้าร่วมประชุมได้แนบไว้ใต้โพสต์นี้แล้วค่ะ

👏👏👏ทางกลุ่มงานจักษุ รพ.ราชวิถีขอแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข อาจารย์หัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับรางวัล ...
01/02/2022

👏👏👏ทางกลุ่มงานจักษุ รพ.ราชวิถีขอแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข อาจารย์หัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับรางวัล Sasakawa Health Prize จาก WHO ประจำปี 2022 นี้ค่ะ👏👏👏

ประชาสัมพันธ์หนังสือสำหรับน้องๆที่สนใจเนื้อหาจักษุวิทยานะคะ📢 ใหม่! 🔥🔥🔥👀" ตำราจักษุวิทยาทางคลินิกRajavithi Clinical Ophth...
30/01/2022

ประชาสัมพันธ์หนังสือสำหรับน้องๆที่สนใจเนื้อหาจักษุวิทยานะคะ

📢 ใหม่! 🔥🔥🔥

👀" ตำราจักษุวิทยาทางคลินิก
Rajavithi Clinical Ophthalmology (RCO) " 👀

🍁 ตำราจักษุวิทยา ที่สรุปครอบคลุมเนื้อหาสำคัญที่แพทย์ทุกคนควรรู้​

🍁หนังสือจักษุวิทยาแบบ e-book เล่มแรกที่มีครบทุก subspecialty​

🍁 เนื้อหาแน่นขนัดจากอาจารย์จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน​

🍁 รูปสีสวย high definition ​

🍁 สรุปใจความสำคัญ พร้อมคำถามท้ายบท​

🍁 พิเศษ! VDO สอนการใช้ direct ophthalmoscope และ I&C เฉพาะคนที่ซื้อหนังสือเท่านั้น​

🏥 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเข้ากองทุนจักษุวิทยา มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อจักษุสาธารณกุศลต่อไป

Aviable at OOKBEE and MEB!
🌳 สะดวก ติดตัวไปได้ทุกที่ ลดการตัดไม้ทำลายป่า 🌳

https://ookb.ee/gsRZ4

http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiNjgzNjM0MyI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjE4MTczOTt9

Credit post T.HK

กลับมาอีกครั้งสำหรับการประชุมประจำปี 2022 ของกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญแพทย์ใช้ทุนรวมถึงแพทย์ที่สนใจทุกท...
04/01/2022

กลับมาอีกครั้งสำหรับการประชุมประจำปี 2022
ของกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ขอเชิญแพทย์ใช้ทุนรวมถึงแพทย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุม
"Startup Ophthalmology Rajavithi 2022"
ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2565

ท่านจะได้พบกับเนื้อหาการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่
- โรคต้อหินเบื้องต้น
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบาหวานขึ้นจอตา
- ความรู้การใช้ยาทางจักษุวิทยา
- ภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยาที่ควรรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป
- เสวนาพูดคุยกับ อาจารย์ในกลุ่มวิชาจักษุวิทยา จักษุแพทย์ รวมถึง แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในเส้นทางการเป็นจักษุแพทย์และ
- การแนะแนวด้านการเขียนประวัติเพื่อเข้าสมัครแพทย์ประจำบ้าน (CV advisor)
- เปิดบ้านจักษุฯ ราชวิถี พาไปชมบรรกาศการทำงานของอาจารย์จักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน
- กิจกรรมพิเศษกับการจัดอบรมภาคปฏิบัติสำหรับการใช้ slit lamp เบื้องต้น เพื่อผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อเป็นจักษุแพทย์โดยเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- เข้าร่วมเฉพาะภาคบรรยาย online 1,500 บาท
- เข้าร่วมเฉพาะภาคบรรยาย On-site ที่รพ.ราชวิถี 2,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง )
- เข้าร่วมภาคบรรยาย On-site และภาคปฏิบัติ slit-lamp 2,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง )

*สำหรับการประชุม on-site เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมโรค COVID-19 ทางผู้จัดขอจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุมตามประกาศของทางกรุงเทพมหานครในช่วงเวลานั้นๆ ขอสงวนสิทธิ์หากมีผู้สมัครเกินจำนวน ทางผู้จัดจะเป็นผู้สุ่มคัดเลือกผู้ได้รับเข้าประชุมและผู้ที่เกินจำนวนจะได้เข้าร่วมภาคบรรยาย online แทน*
***ภาคปฏิบัติ slit-lamp รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน ขอสงวนสิทธิ์หากมีผู้สมัครเกินจำนวน ทางผู้จัดจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ได้รับการฝึกอบรมโดยให้สิทธิ์กับแพทย์ผู้ใช้ทุนปีที่ 2 ก่อน)***

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
สมัครได้ทาง QR code หรือ Link ใบสมัคร
https://forms.gle/7y2oP2A5Y1FsuoyY6
รายละเอียดการชำระจะแจ้งให้ทราบหลังประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email : [email protected]

👏👏ทางกลุ่มงานขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ รศ.(พิเศษ) นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน ประจำก...
25/11/2021

👏👏ทางกลุ่มงานขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ รศ.(พิเศษ) นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน ประจำกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ที่ได้รับรางวัล "เหรียญทอง" ในการประกวดโครงการนวัตกรรม ของราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย
ในชื่อโครงการ "ความแม่นยำของการทำนายภาวะม่านตาตื้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Deep learning for anterior segment tomography to predict the present of Plateau Iris)"📢📢

12/11/2021
📯ประกาศกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) และ แพทย์ผู้ช่วยวิจัย...
10/11/2021
Share ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Fellow ประจำปีการศึกษา 2565 .pdf

📯ประกาศกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) และ แพทย์ผู้ช่วยวิจัย (Research Fellow)
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. อนุสาขาต้อหิน ( Glaucoma ) จำนวน 2 อัตรา หลักสูตร 1 ปี
2. อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina) จำนวน 2 อัตรา หลักสูตร 1 ปี
3. อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน 1 อัตรา หลักสูตร 1 ปี
4. แพทย์ผู้ช่วยวิจัย (Research Fellow) จำนวน 1 อัตรา หลักสูตร 2 ปี

หลักฐานประกอบการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครตามอนุสาขา จำนวน 1 ชุด ตามลิ้งด้านล่างนี้
- อนุสาขาต้อหิน https://docs.google.com/document/d/1nf2SrCRTrDCRR34I28Neq6Ur0ystKnDy/edit?usp=drivesdk&ouid=109778266001350462015&rtpof=true&sd=true
- อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา https://docs.google.com/document/d/1nuS6VqEuJRlUhynV2fwXzUs4XvafTOsb/edit?usp=drivesdk&ouid=109778266001350462015&rtpof=true&sd=true
- อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา https://docs.google.com/document/d/1o0tz3K-mZ_vAgPXg3G9Zy3GSPQL6s2GT/edit?usp=drivesdk&ouid=109778266001350462015&rtpof=true&sd=true
- แพทย์ผู้ช่วยวิจัย (research fellow) https://docs.google.com/document/d/1o3aw592FqIjCFrAzr4I4LwbzpD-uWtct/edit?usp=drivesdk&ouid=109778266001350462015&rtpof=true&sd=true
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ใบประกาศ/วุฒิบัตร/Transcript จำนวน 2 ชุด
4. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร จากผู้รับรอง/แนะนำอย่างน้อย 2 คน ได้แก่ อาจารย์ประจำโรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต อาจารย์ประจำโรงพยาบาลที่ผู้สมัครผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และผู้บังคับบัญชาตรงที่อยู่ใกล้ชิดที่สุด
(เช่น หัวหน้าแผนก หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ: เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ส่งใบสมัครได้ที่ธุรการกลุ่มงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี หรือทาง [email protected]

รายละเอียดตามแนบในประกาศด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1neQ1rLxdyMwt3U-8zSGzPHy01LZ85K_Z/view?usp=drivesdk

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-206-2900 ต่อ 30731 ธุรการกลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี หรือทาง [email protected]

📢ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีและ...
10/11/2021
Share ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 .pdf

📢ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับแพทย์ทั้ง 7 ท่านค่ะ
https://drive.google.com/file/d/1nMCDpUxwveDR8X3__H_p9wXCa6ZMyWF9/view?usp=drivesdk

12/10/2021

ประกาศการเปิดรับแพทย์ใช้ทุน elective

เนื่องจากจะมีการสัมภาษณ์รับแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 เริ่มคลี่คลายลงบ้าง ทางภาควิชาจึงจะเปิดรับแพทย์ใช้ทุนที่สนใจเพื่อมา Elective ที่โรงพยาบาลราชวิถี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง [email protected] หรือ
022062900 ต่อ 30731

*โดยแพทย์ใช้ทุนที่ต้องการมา elective ต้องได้รับวัคซีนครบตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป ไม่มีประวัติสัมผัสโรคและไม่มีอาการของการติดเชื้อทางระบบหายใจ หรือหากได้รับวัคซีนไม่ครบตามที่กำหนด ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR negative ภายใน 72 ชั่วโมง

01/10/2021
tmc.or.th

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีการฝึกอบรม 2565
สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564

โดยส่งใบสมัครกับทางราชวิทยาลัยจักษุวิทยาผ่านแพทยสภา และทางกลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี ตามประกาศด้านล่าง

รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครของทางราชวิทยาลัยจักษุวิทยา
http://www.rcopt.org/?r=arart010/detail&id=1921
ประกาศของทางราชวิทยาจักษุแห่งประเทศไทย
https://drive.google.com/file/d/1eW1j7AqvF5GOuVk4TJOHmTPCmbS0axgE/view?usp=drivesdk

หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
https://drive.google.com/file/d/1RVZFIQjgPQ3pmJ_LVI5qzCrAMDTTGYyK/view?usp=sharing

ใบสมัครของกลุ่มงาน (Link pdf อยู่ในเอกสารหลักเกณฑ์ค่ะ สำหรับท่านที่สะดวกพิมพ์สามารถใช้file word ได้จาก link ด้านล่างค่ะ)
https://docs.google.com/document/d/1cHXOWiIYX-PGuXlPhoJOBJIzM8FasNGN/edit?usp=drivesdk&ouid=101832773958249706920&rtpof=true&sd=true

กำหนดการวันสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 8 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง [email protected] หรือ
022062900 ต่อ ธุรการกลุ่มงานจักษุวิทยา

**เพิ่มเติมไฟล์ประกาศราชวิทยาลัยจักษุวิทยาแห่งประเทศไทย แก้ไขลิ้งค์เพื่อเข้าสมัครกับทางแพทยสภา ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

จบลงไปแล้วกับการประกวดงานวิจัยทางจักษุวิทยาของกรมการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ ๑กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๖๐๐ น.     ...
03/09/2021

จบลงไปแล้วกับการประกวดงานวิจัยทางจักษุวิทยาของกรมการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ ๑กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐-๑๖๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการประกวดงานวิจัยทางจักษุวิทยา แพทย์ ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดกรมการแพทย์ โดยมี นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยาเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง นพ.ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา เป็นผู้มอบรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร EMS โรงพยาบาลราชวิถี
ในรูปแบบ Hybrid - Virtual Meeting
ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดทุกท่านนะคะ

ขอเชิญผู้ที่สนใจ สั่งซื้อหนังสือ "ปัญญาประดิษฐ์ในจักษุวิทยา และการแพทย์อื่น" โดย ศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข เนื่อง...
03/09/2021

ขอเชิญผู้ที่สนใจ สั่งซื้อหนังสือ "ปัญญาประดิษฐ์ในจักษุวิทยา และการแพทย์อื่น" โดย ศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลราชวิถี

สามารถสั่งซื้อได้ที่ Email : [email protected] Line ID : giantt50 / baipai25322 หรือโทร 02-206-2946 สำนักงานจักษุราชวิถี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ“THE 6TH ASIA PACIFIC TELE - OPHTHALMOLOGY SOCIETY CONGRESS”ด้วยกรมการแพทย์ร่วมกับโร...
11/08/2021

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ“THE 6TH ASIA PACIFIC TELE - OPHTHALMOLOGY SOCIETY CONGRESS”
ด้วยกรมการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีและสมาคม ASIA PACIFIC TELE - OPHTHALMOLOGY SOCIETY (APTOS) จะจัดประชุมเชิงวิชาการ“THE 6TH ASIA PACIFIC TELE - OPHTHALMOLOGY SOCIETY CONGRESS”ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM WEBINAR ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ >> https://2021.asiateleophth.org/online-registration/

04/08/2021

ช่วงนี้ใกล้จะรับสมัครเรซิเดนท์ปีหน้า ขอเชิญรับชมวีดิโอแนะนำภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถีของเรากันนะคะ🥰🥰

จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประชุม startup 2021 ซึ่งเป็นการจัดประชุมออนไลน์ครั้งแรกของstart upทางทีมผู้จัดขอขอบพระคุณผู้เข้าร...
27/06/2021

จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประชุม startup 2021 ซึ่งเป็นการจัดประชุมออนไลน์ครั้งแรกของstart up

ทางทีมผู้จัดขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะ หวังว่าจะได้รับความรู้และความทรงจำดีๆกลับไปค่ะ

ทุกท่านสามารถเข้าชมภาพบรรยากาศได้ในโพสนี้ และสามารถส่งความคิดเห็นติชมมาได้เพื่อการพัฒนาการประชุมในครั้งต่อๆไปค่ะ

แล้วพบกันใหม่ปีหน้า start up 2022 🎉🎉🎉

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานstart up 2021 ทางผู้จัดงานจะดำเนินการส่ง QR code เพื่อเข้ากรุ๊ปไลน์เพื่อส่งสไลด์และลิ้งค์เข้าร่วมงา...
18/06/2021

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานstart up 2021

ทางผู้จัดงานจะดำเนินการส่ง QR code เพื่อเข้ากรุ๊ปไลน์เพื่อส่งสไลด์และลิ้งค์เข้าร่วมงานประชุมทางอีเมล์

ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมdownload application: Quizizz เพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม

หากท่านได้ทำการจ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ กรุณาส่งสลิปโอนเงินอีกครั้งทาง
Email : [email protected]

ที่อยู่

Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6623548164

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Ophthalmology Rajavithiผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

คลินิกกระดูกเด็ก การฌาปนกิจสงเคราะห์  องค์การ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึ กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม สำนักงานป้องกันและบำบัดการ กองพันทหารสารวัตรที่ 11 PMU-B บพค. International Affairs Division, MHESI โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไ NIA : National Innovation Agency, Thailand AI Government Center: AIGC คนละครึ่ง เฟส4 Thailand Cluster Hub กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรม กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ