Dmapwa ระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.

เปิดเหมือนปกติ

05/01/2021

📣เรียนผู้ใช้งานระบบ DMAMA ครับ
⏩ขณะนี้ทางทีม ADMIN DMAMA ได้ดำเนินการปรบแก้ Server ที่ใช้รับข้อมูลของอุปกรณ์ Data Logger ยี่ห้อ Mercury รุ่น CL-27
หรือ Wisco CL-27 เรีบยร้อยแล้ว ข้อมูลกำลังทยอยเข้าระบบครับ รวมถึงข้อมูลที่ไม่สามารถส่งเข้ามาได้ขณะปรับปรุงระบบ(ข้อมูลย้อนหลัง)
📣ขอให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลในระบบ DMAMA ด้วยครับ หากข้อมูลมาไม่ครบหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน สามารถแจ้งมาได้ทางช่องทางนี้เลยครับผม
ขออภัยในความไม่สะดวกสบายครับ 👏

04/01/2021

📣เรียนผู้ใช้งานระบบ DMAMA ทุกท่านครับ ด้วยทางทีมงานDMAMA ได้ทำการปรับปรุงเครื่อง Server ของ Logger ยี่ห้อ Mercury รุ่น CL-27 หรือ Wisco CL-27 แต่เนื่องจากเกิดปัญหาระหว่างดำเนินการปรับปรุง มีผลให้ล้าช้ากว่ากำหนด ทำให้ข้อมูลของ Logger ยี่ห้อดังกล่าว ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบ DMAMA ได้ชั่วคราว
👩‍💻🧑‍💻เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินแก้ไข้ เพื่อให้ระบบฯสามารถกลับมาใช้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
ขออภัยผู้ใช้งานที่น่ารักทุกท่านมา ณ ที่นี่ด้วยครับ😚

เนื่องจาก กองคอมฯ ได้แจ้งว่ามีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบ dmama ได้ในวันที่ 27-28 พย. 2563 ขออภ...
26/11/2020

เนื่องจาก กองคอมฯ ได้แจ้งว่ามีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบ dmama ได้ในวันที่ 27-28 พย. 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ด้วย

📣ถึงผู้ใช้งานที่น่ารักทุกท่านครับ👨‍💻ทางทีมงาน Admin #DMAMA​ กำลังเร่งแก้ไขระบบให้อยู่นะครับ  ไหนๆก็เข้าหน้าหนาวแล้ว❄️ ใจ...
19/11/2020

📣ถึงผู้ใช้งานที่น่ารักทุกท่านครับ
👨‍💻ทางทีมงาน Admin #DMAMA​ กำลังเร่งแก้ไขระบบให้อยู่นะครับ ไหนๆก็เข้าหน้าหนาวแล้ว❄️ ใจเย็นๆลงหน่อยนะครับ
😤เรื่องใจร้อนให้เป็นหน้าที่ของทาง Admin เองก็พอครับ ตอนนี้หัวร้อนมาก เพราะต้องการให้ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ​สูงสุดครับผม ตอนนี้รองานเครือข่ายปรับปรุงระบบให้แล้วเสร็จก่อนนะครับ

🙏🙏🙏ต้องกราบขออภัยผู้ใข้งานที่น่ารักทุกท่าน ในความไม่สะดวกในช่วงนี้ด้วยนะครับ

19/11/2020

เนื่องจาก กองคอมฯ ได้แจ้งว่ามีการปรับปรุงระบบเครือข่าย ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบ dmama ได้ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พย. 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ด้วย

เนื่องจาก กองคอมพิวเตอร์ฯ ได้แจ้งว่ามีการซ่อมแซมระบบเครือข่าย ส่งผลให้ระบบ dmama ไม่สามารถใช้งานได้ในวันที่ 6 พ.ย. 63 เว...
05/11/2020

เนื่องจาก กองคอมพิวเตอร์ฯ ได้แจ้งว่ามีการซ่อมแซมระบบเครือข่าย ส่งผลให้ระบบ dmama ไม่สามารถใช้งานได้ในวันที่ 6 พ.ย. 63 เวลา 23.00-24.00น. และ 7 พ.ย. 63 เวลา 00.00-07.00น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ด้วย

26/10/2020

ขณะนี้ Cloud Network มีปัญหาเจ้าหน้าที่​กำลังประสานงานผู้เกี่ยวข้อง​เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข ขออภัย​ใน​ความไม่สะดวก

16/10/2020

📣🚧(16 ต.ค. 63) ทางกระทรวงดิจิตอล​(GDCC)​ยังดำเนินการแก้ไขเรื่องระบบ Network ที่ใช้งานกับระบบ DMAMA ไม่แล้วเสร็จ
👨‍💻ทางเจ้าหน้าที่ทีมงานDMAMA ได้เร่งติดตามสถานการณ์​อย่างใกล้ชิด โดยจะเร่งให้ระบบกลับมาใช้งานได้ ภายในวันนี้ครับ
🙎ทางทีมงานDMAMAต้องขออภัย​ผู้ใช้งานที่น่ารักทุกท่านมา ณ ที่นี่ด้วยนะครับ 🙏

15/10/2020

ขณะนี้ network ที่ระบบ dmama ใช้งานกำลังมีปัญหา ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไข จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

30/07/2020

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 2:00 ถึง 5:00 สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะทำการปรับปรุงเครือข่าย ส่งผลให้ระบบ dmama ไม่สามารถใช้งานได้ในบางขณะ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ด้วย

22/07/2020
PWA

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:00 กองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะทำการปรับปรุงระบบเครือข่าย ส่งผลให้ระบบ dmama ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ด้วย

16/07/2020

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 ผู้ดูแลระบบจะทำการย้าย database ส่งผลให้ระบบ dmama ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ด้วย

📢Smart Logger ของ กปภ. เริ่มทำการแจกจ่ายลงสู่สาขาแล้วนะครับ ทีมงานติดตั้งอย่างแข็งขัน  #DMAMA#SMART_LOGGER
13/06/2020

📢Smart Logger ของ กปภ. เริ่มทำการแจกจ่ายลงสู่สาขาแล้วนะครับ
ทีมงานติดตั้งอย่างแข็งขัน
#DMAMA
#SMART_LOGGER

กปภ.เขต ๑ ร่วมกับ กทป. จัดทำโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA กปภ.สาขาจันทบุรี
.
เมื่อวันที่ ๙ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ โดยงานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๑ ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีลดน้ำสูญเสีย กองเทคโนโลยีสารสนเทศระบบประปา (กทป.) จัดทำโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ โดยได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ Smart logger พร้อมอบรมการติดตั้งและปรับค่าอุปกรณ์ฯ ตามแผนงานติดตั้งระบบ DMA และมาตรวัดน้ำหลัก ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ กปภ.สาขาจันทบุรี จ.จันทบุรี เพื่อให้ กปภ.สาขา สามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เจ้าหน้าที่กำลัง QC อย่างเข้มแข็ง เริ่ม แจกจ่ายเดือน มิ.ย.63 นี้นะครับ#DMAMA#SMART_LOGGER
04/06/2020

เจ้าหน้าที่กำลัง QC อย่างเข้มแข็ง เริ่ม แจกจ่ายเดือน มิ.ย.63 นี้นะครับ
#DMAMA
#SMART_LOGGER

📢Smart Logger ของ กปภ.  Lot 1 🔘เตรียมปล่อยของออกสู่กปภ.สาขา เร็วๆนี้แล้วพบกันนะครับ#DMAMA_TEAM#PWA_SMARTLOGGER
30/05/2020

📢Smart Logger ของ กปภ. Lot 1
🔘เตรียมปล่อยของออกสู่กปภ.สาขา เร็วๆนี้
แล้วพบกันนะครับ
#DMAMA_TEAM
#PWA_SMARTLOGGER

การหรี่น้ำในเวลากลางคืนเยอะเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะครับ มันมีปัจจัยหลายอย่าง เราควรบริหารจัดหารแรงดันด้วยข้อมูล หลักการ และเ...
25/10/2019

การหรี่น้ำในเวลากลางคืนเยอะเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะครับ มันมีปัจจัยหลายอย่าง เราควรบริหารจัดหารแรงดันด้วยข้อมูล หลักการ และเหตุผล นะครับ
#จากประสบการณ์99ปี

ทางเลือกของการจัดการความดันน้ำ
Water Pressure Management Solutions

03/10/2019

📣ประกาศจาก กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(อีกครั้ง)
ด้วยกองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะดำเนินการปรับปรุงระสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในระหว่าง วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 น.ถึง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น. โดยการดำเนินการครั้งนี้จะมีผลทำให้ระบบ PWAMail & Cloud Driveไม่สามารถให้บริการได้เป็นการชั่วคราวในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

🚧 ประกาศนี้มีผลให้ระบบต่างๆ ของกปภ. ทั้งหมด ยกเว้น PWA Mail ไม่สามารถใช้งานได้เน้อ ขอให้ทางผู้ใช้งานที่น่ารักทุกท่าน เตรียมความพร้อมในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนี้ด้วยนะครับ

15/08/2019

🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧🚧
📣แจ้งข่าว การ MA ระบบ SIM VPN ของ กปภ.
กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กคค.) จะดำเนินการทดสอบวงจรสื่อสาร VPN กปภ.สนญ. วันที่ 15 ส.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง 16 ส.ค. 2562 เวลา 01.00 น.
ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งาน SIM VPN ณ ช่วงเวลาดังกล่าว

ตามนี้เลยนะครับ ท่านผู้ใช้งานที่น่ารักของเราระบบ #DMAMA และ Line bot dmama จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งภายหลังจากที่เจ้าหน้...
23/06/2019

ตามนี้เลยนะครับ ท่านผู้ใช้งานที่น่ารักของเรา
ระบบ #DMAMA และ Line bot dmama จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการ MA ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จครับผม

10/05/2019

🗣ประกาศนะครับ
SIM ที่ทาง กปภ.แจกให้ไปติดตั้งในระบบ DMA ทั้ง 10 เขต สัปดาห์หน้า หากมีเขตไหนไปดำเนินการติดตั้งแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ ให้โทรประสานงานได้ที่เบอร์ดังนี้นะครับ
👉1. 02-5518741
👉2. 02-5518742
👉3. 02-5518743
👉4. 02-5518744
👉5. 089-1209463 หน.งานเครือข่ายครับ

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ

👉โบนัส อย่างเป็นทางการครับ
07/05/2019

👉โบนัส อย่างเป็นทางการครับ

👉 PWA SIM VPN ดำเนินการจัดส่งไปยัง กรจ. ทั้ง 9 เขตเรียบร้อยแล้วนะครับ👉 เมื่อได้ของแล้วรบกวนทางเจ้าหน้าที่ทำตามเอกสารที่แ...
29/04/2019

👉 PWA SIM VPN ดำเนินการจัดส่งไปยัง กรจ. ทั้ง 9 เขตเรียบร้อยแล้วนะครับ
👉 เมื่อได้ของแล้วรบกวนทางเจ้าหน้าที่ทำตามเอกสารที่แนบไปในกล่องด้วยนะครับ ไม่งั้นอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันได้นะครับ
👉 SIM จะเริ่มใช้งานได้วันที่ 2 พ.ค. 62 นะครับ
👉 APN = PWA.SCADA

ปล.เขต 7 รอก่อนนะครับ เนื่องจากยังไม่ได้ลงไปเบิกให้นะ คาดว่าน่าจะประมาณสัปดาห์หน้า จะสามารถดำเนินการจัดส่งให้นะครับ

🙌สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับ ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขสมหวังในปีใหม่ไทยนี้นะครับ  ใครที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ก็ขอให้ปลอดภัยทุ...
13/04/2019

🙌สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับ ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขสมหวังในปีใหม่ไทยนี้นะครับ ใครที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆท่านนะครับ
🙌และใครจำเป็นต้องดื่มเมสุราเมลัย ⛐ห้ามขับรถนะครับ หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็กินให้ยับให้ขับไม่ไหวไปเลยครับ ฮ้าๆ ฟื้นมาแล้วตั้งหลักดีๆค่อยกลับ หรือไม่ก็เรียกคนที่ไว้ใจได้มารับกลับไป จะดีกว่านะครับ

ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงาน #DMAMA

กปภ. หยุด แต่ระบบ #DMAMA ไม่หยุดให้บริการนะครับ หากทีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อผ่านทาง facemessenger ในหน้าแรกของ DMA...
09/04/2019

กปภ. หยุด แต่ระบบ #DMAMA ไม่หยุดให้บริการนะครับ
หากทีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อผ่านทาง facemessenger ในหน้าแรกของ DMAMA ได้นะครับ
#เราจะม้ายหยุดค่ะ

✡✡✡ค่าสำหรับใช้ในการพยากรณ์(เดาอย่างมีหลักการ)ปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำสำหรับหาน้ำสูญเสียหรือไว้ใช้คำนวนหาความต้องการใ...
26/03/2019

✡✡✡ค่าสำหรับใช้ในการพยากรณ์(เดาอย่างมีหลักการ)ปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำสำหรับหาน้ำสูญเสียหรือไว้ใช้คำนวนหาความต้องการใช้น้ำ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ค่าที่ได้ค่อยข้างเชื่อถือได้เลยทีเดียว
➰➰➰ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ลองหาข้อมูลในพื้นที่มาเสริม เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับ
⚠ปล.อย่าลืมเอาข้อมูลใน #DMAMA มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ด้วยนะครับ
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

26/03/2019

🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊ประกาศๆ🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊
กปภ.สาขาไหนใช้งาน SIM TRUE ของ ทางกปภ. แล้วใช้งานไม่ได้ในขณะนี้ สามารถโทรไปสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการได้ที่เบอร์ 025518741 งานเครือข่าย คับ
#SIMFAIL

26/03/2019

🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊ประกาศๆ🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊
กปภ.สาขาไหนใช้งาน SIM TRUE ของ ทางกปภ. แล้วใช้งานไม่ได้ในขณะนี้ สามารถโทรไปสอบความคืบหน้าในในการดำเนินการได้ที่เบอร์ 025518741 งานเครือข่าย คับ
#SIMFAIL

16/03/2019

ขณะนี้ ระบบ SIM ของ กปภ. กลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับ

16/03/2019

ขณะนี้มีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับ ทำให้สาย Fiber Optic ที่เป็น Link ของ SIM กปภ. ขาด เบื้องต้นได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมให้อย่างเร่งด่วน ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ Post นี้ด้วยนะครับ สาขาที่ใช้ Sim ของ กปภ. จะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

07/03/2019

ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ

07/03/2019

ขณะนี้ระบบเครือข่ายของ กปภ. มีปัญหา เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนให้อยู่ครับ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ปัญหาของน้ำสูญเสียเป็นสิ่งที่ กปภ. พยายามแก้ปัญหามากันอย่างยาวนาน บทความของลุงช้างเป็นบทความที่ทำให้ผู้ที่บริหารจัดการน้...
07/03/2019

ปัญหาของน้ำสูญเสียเป็นสิ่งที่ กปภ. พยายามแก้ปัญหามากันอย่างยาวนาน บทความของลุงช้างเป็นบทความที่ทำให้ผู้ที่บริหารจัดการน้ำสูญเสีย สามารถมองเห็นแนวทางที่จะนำไปสู่การจัดการน้ำสูญเสียได้อย่างแท้จริง
Credit : ลุงช้าง การวิจัยพัฒนาระบบประปา

กลุ่มเสี่ยงของน้ำสูญเสีย ที่ไม่ควรถูกมองข้าม

>>>ก่อนอื่น Add Friend จาก QR Code ในรูปที่ Post ก่อนนะครับ
24/12/2018

>>>ก่อนอื่น Add Friend จาก QR Code ในรูปที่ Post ก่อนนะครับ

👉วันนี้มี Trick ดีๆ มาฝากพี่น้องชาว #DMAMA ครับ เป็นเรื่องราวของ MNF ครับ👉👉ในหน้า รานงาน MNF สามารถช่วยเราวิเคราะห์น้ำสู...
06/12/2018

👉วันนี้มี Trick ดีๆ มาฝากพี่น้องชาว #DMAMA ครับ เป็นเรื่องราวของ MNF ครับ
👉👉ในหน้า รานงาน MNF สามารถช่วยเราวิเคราะห์น้ำสูญเสียเบื้องต้นได้นะครับ โดยในหน้านี้จะมีข้อมูลของ MNF ปัจจุบัน MNF ย้อนหลัง 3 เดือน และ ปริมาณการจ่ายน้ำรายวัน แสดงออกมาให้ดูพร้อมๆกันเลย แล้วมันจะช่วยเราวิเคราะห์ยังไงได้บ้าง? เดี๋ยวมาดูกันครับ
1. ให้ดูก่อนว่า MNF ปัจจุบัน มันเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานหรือว่าเพิ่มขึ่นจากวันก่อนๆมาเยอะไหม โดยให้เข้าไปดูในกราฟ MNF นะครับ(อยู่ใน Graph & Night Flow >> Graph MNF ) หรือไม่ก็ดู ค่าเฉลี่ย MNF 3 เดือนย้อนหลัง ในตารางเลยก็ได้
2. ให้ดูว่าปริมาณการจ่ายน้ำรายวันมันเกินเป้าหรือเปล่า (สาขาน่าจะมีตารางการจ่ายน้ำเข้าพื้นที่อยู่แล้วนะครับโดยคิดจากจำนวน ผชน. ความยาวเส้นท่อ สภาพท่อ โดยให้สอบถามสูตรจาก กรจ. ได้เลยนะครับ)
3. ถ้าเกิด MNF เกินจากปัจจุบัน และ ปริมาณการจ่ายน้ำรายวันเพิ่มขึ้น แสดงว่า น่าจะมีการแตกรั่ว💦เพิ่มขึ้นแน่นอนครับ แนะนำให้ไปดูข้อมูล Advance Graph ครับ เพื่อวิเคราะห์โดยละเอียดอีกที

👩🏻‍💼📣การที่เราใช้ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์จะทำให้เราสามารถเลือก Zone พื้นที่ในการลดน้ำสูญเสียได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับ อีกทั้งสามารถเลือกจุดหรือพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูยเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย

💝ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงาน #DMAMA ครับ💝

ที่อยู่

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625518755

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Dmapwaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศด่วน ขณะนี้(20/07/61)สาขาที่ใช้งาน SIM กปภ. จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินประสานงานงานเครือข่าย กปภ. เร่งแก้ไขให้ครับ
ระบบมีปัญหาหรือเปล่าครับ เข้าไม่ได้มาหลายวันแล้วครับ