สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด Line สหกรณ์ ม.มหิดล : @musaving (มี @ ด้วยนะครับ) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อแต่ละสาขา ดังนี้ สาขาศิริราช -> 0-2444-7741-3, 0-2419-7543-5, 0-2419-8363-4 สาขารามาฯ -> 0-2201-1283 สาขาเขตร้อน ->0-2354-9147, 0-2354-9100 -19 ต่อ 1301 สาขาศาลายา -> 0-2441-0300-2. 0-2441-0310 สาขาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์(บางพลี) -> 0-2174-4020-1
(15)

เปิดเหมือนปกติ

📣แจ้งให้ทราบครับ รายละเอียดตามภาพ
19/10/2020

📣แจ้งให้ทราบครับ รายละเอียดตามภาพ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้*******************************************๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต พ...
13/10/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
*******************************************
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร
*******************************************
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

📣แจ้งให้ทราบครับ
09/10/2020

📣แจ้งให้ทราบครับ

📣ขอยกเลิก การจัดสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ครับ 🙏เนื่องจาก จำนวนผู้สมัครไปสัมม...
06/10/2020
ยกเลิก สัมมนาสมาชิกใหม่ 2563.pdf

📣ขอยกเลิก การจัดสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ครับ 🙏

เนื่องจาก จำนวนผู้สมัครไปสัมมนาไม่ถึงเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด

📣แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563
02/10/2020

📣แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563

📣แจ้งให้ทราบครับ รายละเอียดตามภาพ
22/09/2020

📣แจ้งให้ทราบครับ รายละเอียดตามภาพ

22/09/2020
📣ประกาศจากสมาคมฌาปนกิจฯ เรื่อง อายุการสมัครเป็นสมาชิกสมทบและการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกหลักของ สส.มม.ที่ต้องการพา...
14/09/2020
ประกาศจากสมาคมฌาปนกิจฯ เรื่อง อายุการสมัครเป็นสมาชิกสมทบและการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงห

📣ประกาศจากสมาคมฌาปนกิจฯ เรื่อง อายุการสมัครเป็นสมาชิกสมทบและการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

สมาชิกหลักของ สส.มม.ที่ต้องการพาสมาชิกสมทบมาสมัคร ถ้าสนใจรีบพามาสมัครนะครับ

📣แจ้งให้ทราบครับ วันอาทิตย์นี้ระบบทุกอย่างจะปิดนะครับ เพื่อทำการปรับปรุงระบบภายในสหกรณ์ขออภัยในความไม่สะดวกครับ🙏
11/09/2020

📣แจ้งให้ทราบครับ วันอาทิตย์นี้ระบบทุกอย่างจะปิดนะครับ เพื่อทำการปรับปรุงระบบภายในสหกรณ์

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ🙏

⏰ขยายเวลาให้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกใหม่ 1-5 ปี ประจำปี 2563 ถึง 18 กันยายน 2563 นี้ปิดรับลงทะเบียน รอประกาศผลต่อไป...
10/09/2020

⏰ขยายเวลาให้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกใหม่ 1-5 ปี ประจำปี 2563 ถึง 18 กันยายน 2563 นี้

ปิดรับลงทะเบียน รอประกาศผลต่อไป ครับ

👉ข่าวสารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ นะครับ แจ้งให้สมาชิกทราบ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ และผู้ที่สนใจจ...
08/09/2020

👉ข่าวสารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ นะครับ แจ้งให้สมาชิกทราบ

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ และผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางไลน์ของสมาคมฯ ได้แล้วตอนนี้ ที่ Line Official: @faamu ครับ

👉ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 (ทางออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2563 (...
03/09/2020
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารขอทุน (วันที่ 3-31).pdf

👉ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 (ทางออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2563 (เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์)

- รายชื่อที่แสดงหมายความว่าท่านได้ส่งเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โปรดรอการพิจารณาการอนุมัติอีกทีในภายหลัง

ขอบคุณครับ🙏

รายละเอียดทุนสวัสดิการสุขภาพอนามัย ล่าสุด ครับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป สามารถขอรับ...
03/09/2020
ระเบียบ...กองทุนสวัสดิการสุขภาพอนามัยสมาชิก พ.ศ.2563.pdf

รายละเอียดทุนสวัสดิการสุขภาพอนามัย ล่าสุด ครับ
สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป สามารถขอรับสวัสดิการส่วนนี้ได้แล้วครับ

👉ย้ำอีกครั้ง...อีเมล mahidol_coop_deposit@yahoo.com ยกเลิกใช้งานแล้วนะครับ ขอให้สมาชิกที่โอนเงินเข้ามายังสหกรณ์ โปรดส่งห...
03/09/2020

👉ย้ำอีกครั้ง...อีเมล [email protected] ยกเลิกใช้งานแล้วนะครับ ขอให้สมาชิกที่โอนเงินเข้ามายังสหกรณ์ โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมายังบัญชีอีเมลใหม่ดังนี้
>> [email protected]

ขอบพระคุณครับ🙏

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี ...
31/08/2020
ร่างกฎกระทรวงการลงทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563 …..ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สามารถร่วมแสดงว่าความคิดเห็นในฟอร์มของทางกรมส่งเสริมได้เลยครับ

รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี ...

👉ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 (ทางออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 สิงหาคม 2563 (...
27/08/2020
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารขอทุน (วันที่ 3-25).pdf

👉ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 (ทางออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 สิงหาคม 2563 (เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์)

- รายชื่อที่แสดงหมายความว่าท่านได้ส่งเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โปรดรอการพิจารณาการอนุมัติอีกทีในภายหลัง

ขอบคุณครับ🙏

📣ประกาศ เรื่องการยื่นเอกสารการขอทุนบุตรสมาชิกให้ยื่นเรื่องขอทุนการศึกษาบุตรได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น👉ส่วนเอก...
27/08/2020
ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก(สำหรับสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องเอกสาร).pdf

📣ประกาศ เรื่องการยื่นเอกสารการขอทุนบุตรสมาชิก
ให้ยื่นเรื่องขอทุนการศึกษาบุตรได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

👉ส่วนเอกสารจากสถานศึกษาที่ยังได้ไม่ครบถ้วน (ใบเสร็จ , ใบรับรองจากสถานศึกษา , ผลการศึกษา) อนุโลมยื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ถึงวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

📣แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2563
21/08/2020

📣แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2563

📣แจ้งให้ทราบครับ รายละเอียดตามภาพ
21/08/2020

📣แจ้งให้ทราบครับ รายละเอียดตามภาพ

👉ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 (ทางออนไลน์) - รายชื่อที่แสดงหมายความว่าท่านได้ส...
19/08/2020
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารขอทุน (วันที่ 3-15).pdf

👉ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 (ทางออนไลน์)

- รายชื่อที่แสดงหมายความว่าท่านได้ส่งเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โปรดรอการพิจารณาการอนุมัติอีกทีในภายหลัง

ขอบคุณครับ🙏

12/08/2020
📣เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกใหม่ 1-5 ปี ประจำปี 2563 👉 วันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563👉 ณ โรงแรมลอง...
11/08/2020

📣เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกใหม่ 1-5 ปี ประจำปี 2563

👉 วันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
👉 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
👉 รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน (จับฉลากรายชื่อสมาชิก กรณีที่สมัครเกิน 120 ท่าน)

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่ลิ้งก์ https://forms.gle/uX1c2hyfebxyizTW9

รายละเอียดการสัมมนาจะประกาศเพิ่มในภายหลังนะครับ🙏

10/08/2020

📣หมดแล้วนะครับ สำหรับลำไย...ขอบคุณทุกท่านที่สนใจครับ🙏

06/08/2020

ขณะนี้แอปสหกรณ์และระบบสมาชิกออนไลน์ กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ

ขออภัยที่ทำให้สมาชิกรอนานครับ🙏

📣แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
06/08/2020

📣แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

👉ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอทุนบุตรสมาชิกออนไลน์ (เฉพาะสมาชิกที่เคยได้รับทุนการศึกษาในปี 2562 เท่านั้นนะครับ)https://musaving...
03/08/2020
คู่มือการขอทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563.pdf

👉ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอทุนบุตรสมาชิกออนไลน์
(เฉพาะสมาชิกที่เคยได้รับทุนการศึกษาในปี 2562 เท่านั้นนะครับ)

https://musaving.icoopsiam.com --> ลิ้งก์เข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์เพื่อยื่นเอกสารขอทุนบุตรสมาชิก

หากท่านพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อกลับที่หมายเลข 0-2419-7543-5, 0-2419-8363-4 ติดต่อฝ่ายไอที🙏

ที่อยู่

เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624447741

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามค่ะ มีการเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่ะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์บุคคลากรทุกท่านโดยเฉพาะที่ศาลายา สำหรับท่านที่สนใจที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ขอบพระคุณครับ
แอปมีปัญหารึเปล่าครับ เข้าไปถอนเงินไม่ได้เลยตั้งแต่เมื่อวาน ตอนช่วงเย็นจนถึงวันนี้ครับ
ขอสอบถามครับว่าทำไม ช่วง2-เดือนมานี้มายอดเรียกเก็บค่าฌาปนกิจฯ มากกว่าเดิมหลายเท่า
ปิดตู้แบบนี้ทั้งหมด คนทำงานเข้าจะกด ปรับสมุดก็ไม่ได้ วางแผน
สมัครใหม่ทำอย่างไรหรือ
งวด145งวด กู้สามัญได้กี่เท่า...ช่วยตอบค่ะ..?
สอบถามว่าการโอนเงินไปมาจากกสิกรเข้าสหกรณ์ หรือสหกรณ์ไปกสิกร มียอดลิมิตต่อวันไหมครับ มีค่าธรรมเนียมไหมครับ
ตู้ atm ก็มีแล้ว อยากให้มีตู้ฝากเงินได้แล้วครับ บางทีอยากฝากน้อยๆก็เกรงใจจนท.
กรณี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ มีผลกระทบกับ สหกรณ์ออมทรัพท์ม.มหิดล อะไรบ้าง และทีมบริหาร จะดำเนินการ หรือ รับผิดชอบ อย่างไร (รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เข้าไปเป็นปาก เป็นเสียง ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง)
จากกรณีที่บริษัทการบินไทยบริหารขาดทุนเป็นอย่างมาก จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่คะ และมีมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะ
เรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ะ ขออนุญาตเรียนถามค่ะว่าวันที่ 17 เม.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ยังไม่สามารถเข้าทำเรื่องจองกู้ฉุกเฉินพิเศษได้ค่ะ ไม่ทราบระบบเสียหรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ