Clicky

ASEAN Thailand กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
https://asean.mfa.go.th/
FB: ASEAN Thailand
Twitter:
Instagram: aseanthailand

เปิดเหมือนปกติ

20/01/2023

🌟MFA Blockdit Weekly Roundup
🧧ประจำวันที่ ๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

📌 การประชุมสุดยอดอาเซียน-อียู สมัยพิเศษ เมื่อเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นโอกาสที่ผู้นำของ 🇹🇭 ได้พบปะกับประธานคณะมนตรียุโรป และผู้นำประเทศสมาชิกอียู 🇪🇺

และไทยได้ใช้โอกาสนี้ผลักดันประเด็นอะไรบ้าง❓ติดตามได้จาก
https://www.blockdit.com/posts/63bfd5f413c1919352abb59c

📌AI 🤖 ความยั่งยืน 🌿 และผู้พิการ🦽

สามสิ่งนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร 🤝 ไปหาคำตอบกันจากวิสาหกิจเพื่อความยั่งยืน Vulcan Coalition กับนวัตกรรมทางสังคมที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน
https://www.blockdit.com/posts/63bfd73af701211b58c11ac8

📌ในการเยือนไทยครั้งแรกของ ๒ ผู้นำเขตเศรษฐกิจในห้วงการประชุมเอเปค รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ 🇺🇸จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างไรกับไทย ❓

และไทยได้ผลักดันประเด็นอะไรกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย 🇦🇺 บ้าง❓
https://www.blockdit.com/posts/63c51245b66c4f8774668b36

📌กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างมีพัฒนาก้าวกระโดดด้านใดบ้าง และจีน 🇨🇳 มีบทบาทสำคัญอย่างไร ❓

ไปเรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาคกัน
https://www.blockdit.com/posts/63ca0dcdfba7ce8fe13c877b

#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล

20/01/2023
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียนรายละเอียดเพิ่ม...
18/01/2023
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ กรมอาเซีย....

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ (ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ใน 2 หลักสูตร1. การพัฒนาความ...
18/01/2023

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ (ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ใน 2 หลักสูตร
1. การพัฒนาความพร้อมและความยืดหยุ่นของระบบอาชีวศึกษาและฝึกอบรมของอาเซียน
2. ทักษะในการคาดการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

กำหนดการรับสมัคร: จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร: เป็นบุคคลสัญชาติอาเซียน จบปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานในภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาที่ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างน้อย 4 ปี และได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุในประกาศแจ้งเวียนนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 คณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงนิวเดลี (ANDC) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียจัดงาน ASEAN-India B...
17/01/2023

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 คณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงนิวเดลี (ANDC) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียจัดงาน ASEAN-India Bazaar เป็นครั้งแรกในกรุงนิวเดลี ณ ลานเอนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
.
ภายในงานประกอบด้วยการออกร้านจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงนิวเดลีทั้ง 10 แห่งและกระทรวง Tribal Affairs ของอินเดีย จำนวน 14 คูหา โดยได้จัดจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองของประเทศตน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีซึ่งประกอบด้วยการตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน และความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียเพื่อชิงรางวัล และการแสดงทางวัฒนธรรมจากไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และอินเดียซึ่งสนับสนุนโดย
สภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแห่งอินเดีย ตลอดจนการสาธิตการประกอบอาหารจากฟิลิปปินส์ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากชาวอินเดีย คณะทูตานุทูต และชุมชนอาเซียนในกรุงนิวเดลีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน
.
ASEAN-India Bazaar เป็นข้อริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีในฐานะประธาน ANDC (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565-มกราคม 2566) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย เสริมสร้างความตระหนักรู้และความนิยมอาเซียนในอินเดียในระดับประชาชน และร่วมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย และปีแห่งมิตรภาพอาเซียน-อินเดีย

Photos from ASEAN's post
16/01/2023

Photos from ASEAN's post

12/01/2023

Secretary-General Kao Kim Hourn received a courtesy call from the Permanent Representative of Thailand to ASEAN Amb. Urawadee Sriphiromya at the Secretariat on Wednesday 11 January 2023.

ASEAN Thailand

Timeline photos
10/01/2023

Timeline photos

We are pleased to announce that the new Secretary-General of ASEAN Dr. Kao Kim Hourn has assumed office today.

Prior to taking on this new role, he has served as a two-term Minister Delegate attached to the Prime Minister of Cambodia since September 2013. Dr Kao’s career has focused on strengthening Cambodia’s international relations particularly in ASEAN, driving policy advocacy, and promoting education and development. Dr Kao has also authored dozens of books about ASEAN.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ ก...
09/01/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานโครงการเสริมสร้างคว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน ส...

🎉🎉🎉 Happy New Year 2023 🎉🎉🎉
01/01/2023

🎉🎉🎉 Happy New Year 2023 🎉🎉🎉

นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอาเซียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงกา...
31/12/2022

นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอาเซียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

31/12/2022
Photos from กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ's post
31/12/2022

Photos from กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ's post

ผลสำเร็จการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน - สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ EU - ASEAN 2022
28/12/2022
ผลสำเร็จการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน - สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ EU - ASEAN 2022

ผลสำเร็จการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน - สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ EU - ASEAN 2022

ผลสำเร็จการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน - สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ EU - ASEAN 2022 ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2565 ณ กรุงบรัสเซลส.....

Infographic : ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย (สถานะ ธันวาคม 65)
27/12/2022

Infographic : ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย (สถานะ ธันวาคม 65)

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังก...
20/12/2022
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สัง

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

สามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร :

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กร....

Photos from ASEAN's post
19/12/2022

Photos from ASEAN's post

Infographic : ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐอเมริกา (สถานะ ธันวาคม 65)
19/12/2022

Infographic : ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐอเมริกา (สถานะ ธันวาคม 65)

📌📌ขยายเวลาลงทะเบียนออกไป จนถึง 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 📌📌
16/12/2022

📌📌ขยายเวลาลงทะเบียนออกไป จนถึง 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 📌📌

"ขยายเวลาลงทะเบียน"

โดยที่มีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ว่าประสงค์จะขอลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา "ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล ภาค 2" ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.30 น.

สมาคมฯ จึงพิจารณาขยายเวลาลงทะเบียนออกไป จนถึง 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Photos from ไทยคู่ฟ้า's post
15/12/2022

Photos from ไทยคู่ฟ้า's post

Infographic : ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา (สถานะ ธันวาคม 65)
14/12/2022

Infographic : ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา (สถานะ ธันวาคม 65)

14/12/2022
(English below)ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมอาเซียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 พลเ...
06/12/2022

(English below)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมอาเซียน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 พลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมี พลโท ธนพล เป๋อรุณ หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากกรมเอเชียตะวันออกร่วมด้วย โดยสองฝ่ายได้หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมอาเซียนและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติสำหรับปี 2566 เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในภารกิจการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในอาเซียน และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Mine Action Centre: ARMAC)

Director-General of Thailand Mine Action Centre (TMAC) calls on Director-General of Department of ASEAN Affairs

On 1 December 2022, General Supathat Narindarabhakdi, Director-General of Thailand Mine Action Centre (TMAC), along with TMAC’s executive board, paid a courtesy call on Ms. Usana Berananda, Director-General of Department of ASEAN Affairs, at the Ministry of Foreign Affairs, on the occasion of the former’s assumption of duty—with presence of Lieutenant-General Thanapol Pearoon, Chief of Military Affairs Coordination Office to the Ministry of Foreign Affairs, as well as representatives from Department of East Asian Affairs. The two sides discussed cooperation between Department of ASEAN Affairs and TMAC in 2023 to promote Thailand’s role in Humanitarian Mine Action in ASEAN as well as support the work of ASEAN Regional Mine Action Centre (ARMAC).

ผู้แทนไทยใน AWPR และอธิบดีกรมอาเซียน หารือประเด็นสตรีกับสมาชิกวุฒิสภา(English below) ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกาย...
01/12/2022

ผู้แทนไทยใน AWPR และอธิบดีกรมอาเซียน หารือประเด็นสตรีกับสมาชิกวุฒิสภา
(English below) ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ผู้แทนไทยในทำเนียบสตรีอาเซียนเพื่อสันติภาพ (ASEAN Women for Peace Registry: AWPR) พร้อมด้วยนางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน เข้าพบนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานกรรมาธิการวุฒิสภาการต่างประเทศ และสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ และนางผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ เพื่อแนะนำบทบาทหน้าที่ของ AWPR
สมาชิกวุฒิสภามีท่าทีสนับสนุนบทบาทของ AWPR ให้บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะให้สตรีมีบทบาทนำในการขจัดความยากจน และส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานและสร้างรายได้พื้นฐาน และเมื่อสตรีซึ่งมีสัดส่วนครึ่งหนึ่งของประชากรโลก มีความยั่งยืน ครอบครัวก็จะมีรากฐานที่มั่นคงและช่วยปกป้องเยาวชนจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ

Thailand’s representative to AWPR and DG of the Department of ASEAN Affairs met with Senators to discuss Women’s role.

On 28 November 2022, Mrs. Nongnuth Petcharatana, Thailand’s representative to ASEAN Women for Peace Registry (AWPR) and Ms. Usana Berananda, Director General of the Department of ASEAN Affairs, met with Thailand’s senators namely, Mrs. Pikulkaew Krairiksh, Chairperson of the Senate Committee on Foreign Affairs, Mr. Virasakdi Futrakul, Professor Kanchanaratt Leevirojana, and Mrs. Panit Nitithanprapas to discuss ways and means to promote role and responsibility of the AWPR.
The senators expressed support to the mandate and the work of the AWPR. They recommended that women can take a leading role in poverty elimination and access to proper education, particularly vocational education, as this will open doors for jobs which generate basic income for them. Once women – half of the world population – are self-sustained, their families then have strong foundation that could prevent their children from involving in possible armed conflict.

Infographic : ความสัมพันธ์อาเซียน - นิวซีแลนด์
28/11/2022

Infographic : ความสัมพันธ์อาเซียน - นิวซีแลนด์

ขอเชิญคุณครูระดับประถมปลายเเละมัธยมศึกษา เข้าร่วมสัมมนา "ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล ภาค 2"  ซึ...
24/11/2022

ขอเชิญคุณครูระดับประถมปลายเเละมัธยมศึกษา เข้าร่วมสัมมนา "ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล ภาค 2" ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. เเบบ online (Zoom Webinar) หรือ on-site ณ Auditorium room ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
📌 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมตลอดการสัมมนาและตอบคำถามก่อน-หลัง การบรรยาย จะได้รับประกาศนียบัตร จาก สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
📝 ลงทะเบียนภายใน 15 ธันวาคม 2565 ได้ที่ https://forms.gle/Hkj1USLY8WMZ6Xor6 หรือ จาก QR Code ท้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสัมมนา ข้างล่างนี้

ขอเชิญคุณครูระดับประถมปลายเเละมัธยมศึกษา เข้าร่วมสัมมนา "ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล ภาค 2" ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. เเบบ online (Zoom Webinar) หรือ on-site ณ Auditorium room ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📌 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมตลอดการสัมมนาและตอบคำถามก่อน-หลัง การบรรยาย จะได้รับประกาศนียบัตร จาก สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
📝 ลงทะเบียนภายใน 15 ธันวาคม 2565 ได้ที่ https://forms.gle/Hkj1USLY8WMZ6Xor6 หรือ จาก QR Code ท้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสัมมนา ข้างล่างนี้
.
สำหรับผู้สนใจทั่วไป (โดยไม่รับประกาศนียบัตร) สามารถติดตาม การถ่ายทอดได้ทาง Facebook เพจ ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University เเละ ASEAN Association-Thailand ในวันเวลาข้างต้น
.
เนื่องจากการสัมมนา ภาค 2 นี้เป็นระดับ Advance ต่อเนื่องจากภาคเเรก ดังนั้น ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาเป็นครั้งแรก ควรได้ทบทวนเนื้อหาจากการสัมมนาภาคเเรก ซึ่งสามารถดูได้จากคลิปความยาว 5 ชั่วโมง 30 นาที (แบ่งเป็น 2 ช่วง ๆ ละ 3 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ได้ที่ Facebook “ ASEAN Studies Center Chulalongkorn University” หรือตามลิงค์
Part1. https://fb.watch/fWlF5JwiW9/
Part2. https://fb.watch/fWlCHoETTD/
เพื่อประโยชน์ในการเข้าใจเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง
.
📍 หมายเหตุ
1. ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาและรับประกาศนียบัตร
2. รับผู้เข้าสัมมนา online จำนวนไม่เกิน 900 คน ลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
3. เนื่องจากยังคงต้องเฝ้าระวังการเเพร่ระบาดของโควิด-19 จึงสามารถรับผู้ที่จะร่วมการสัมมนา onsite ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ในจำนวนจำกัด ในชั้นนี้จึงเปิดให้เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนา onsite จากโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพียงไม่เกิน 100 คน สำหรับผู้สนใจจะเข้าร่วมการสัมมนา onsite โปรดติดต่อสมาคมอาเซียนฯ

❗️ สอบถามเพิ่มเติม
📞 089-5228914 และ 082-4451459
📧[email protected]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมอาเซีย...
15/11/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถ.....

📌📌📌 New Update 📌📌📌มารู้จักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community (AEC) กันเถอะ [สถานะ พ.ย. 2565]สามารถอ่านฉ...
15/11/2022

📌📌📌 New Update 📌📌📌
มารู้จักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community (AEC) กันเถอะ [สถานะ พ.ย. 2565]
สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ QR code ภายในภาพ

Photos from ASEAN's post
14/11/2022

Photos from ASEAN's post

Photos from กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand's post
11/11/2022

Photos from กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand's post

Photos from กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand's post
11/11/2022

Photos from กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand's post

Timeline photos
11/11/2022

Timeline photos

The 40th and 41st ASEAN Summits and Related Meetings have officially commenced today.

The programme includes a Plenary and a Retreat Session among multiple Summits and the opening of the photo exhibition on Cambodia’s contribution to the ASEAN and the ASEAN-UN Summit.

Learn more about today’s schedule.


Have a glimpse www.asean.org

Timeline photos
10/11/2022

Timeline photos

Today, the ASEAN Summit Related Meetings have an early start before the plenary. Notable events include:
- Royal audience with His Majesty King Norodom Sihamoni, King of Cambodia
- Signing Ceremonies of the Instruments of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) by Applicants
- ASEAN Leaders’ interface with AIPA representatives
- ASEAN Leaders’ interface with youth representatives
- ASEAN Leaders’ interface with ASEAN-BACFollow the Summit at www.asean.org

Timeline photos
10/11/2022

Timeline photos

Live from Phnom Penh this weekend: The 40th and 41st ASEAN Summits!

The ASEAN Summit is the highest policy-making body in ASEAN comprising the Heads of State or Government of ASEAN Member States. This year, the ASEAN Summits will be held under Cambodia ASEAN Chairmanship with the theme 2022 ACT: Addressing Challenges Together.

Stay tuned to learn about the daily schedule and meeting results!

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียนรายละ...
09/11/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองการเมืองและความมั.....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองการเมืองแล...
03/11/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานโครงการเสริมสร้างคว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน ส...

กรมอาเซียนมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมอาเซียน จำนวน 1 อัตรา โดยจะปิด...
28/10/2022
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมอาเซียน - กรมอาเซีย

กรมอาเซียนมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมอาเซียน จำนวน 1 อัตรา โดยจะปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดและใบสมัคร :

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมอาเซียน

ชุด Infographic : ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน APSC
25/10/2022

ชุด Infographic : ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน APSC

ที่อยู่

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างปร
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622035000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ASEAN Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ASEAN Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แคนาดาได้ประกาศให้ความช่วยเหลือมูลค่า 3.5 ล้านเหรียญแคนาดากับกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 ซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคในการให้ความมั่นใจว่าประเทศสมาชิกของอาเซียนจะมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงแห่งทุนที่จำเป็นสำหรับ
💉วัคซีน
😷อุปกรณ์การแพทย์
🧬 การวิจัย

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand ASEAN Thailand Royal Thai Embassy, Ottawa Royal Thai Consulate-General Vancouver
Seminar on Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership

Source: ASEAN Thailand

Do you want a Vlog on Christmas decorations in Thailand?

Comment down below🧡

Take Me Out Thailand
EXPAT PATTAYA
Phuket Patong
Phuket Expats
Thailand Pattaya
ASEAN Thailand
Amazing Thailand
TourismThailand
Pre-Vedic Mohenjodaro Buddhism & Meditation in the Nuclear Age.
Part - 3
MOHENJODARO BUDDHISM WAS BEFORE HINDUISM
by Mr. SONA KANTI BARUA
THE STATUE OF THE UNIVERSAL KING BODHISATTVA MOHENJODARO ( Maha Sudassana Sutra) SPEAKS THE PRE-VEDIC BUDDHIST THOUGHT AND MEDITATION IN INDIA. Nobody could deny the statue of King Sudassana Bodhisattva exists at Mohenjodaro Museum (Pakistan) before the age of Vedic Age in India. But political Hinduism rejected it again and again. Vedic Hindu Religion and Political Hinduism have destroyed name of Pre-Vedic Buddhist heritage of the Mohenjodaro Bodhisattva
Nepal’s Kathmandu Bauddhastan (Buddhist Monument) is the KASSAPA BUDDHA MEMORIAL place in the history of Buddhism. Mohenjodaro Bodhisattva (Maha Sudassana Sutra) speaks of Pre-Vedic Buddhism of Kassapa Buddha (Dhammapada Verse 196 and Magandiya Sutta of the Majjhima Nikaya) and he bears the 32 Maha Purusa Lakkhana Great man signs with deep meditative posture. Rigveda reports Vedic king Indra tookover Mohenjodaro and Harappa, according to the Rig Veda (10/86/23, 8/6/46 (for money and security Vedic saints prayed to King Indra 1/105/8 & 10/33/2). King Indra (1600 B.C.) destroyed Kassapa Buddha’s Pre-historical Buddhism. Former Buddhas and archaeological evidences are recorded in his famous book entitled “Buddhism: The Religion of Mohenjodaro and Harappa Cities by Swapan Kumar Biswas” West Bengal, Calcutta
PRE-VEDIC BUDDHIST INDIA IN INDUS CIVILIZATION
The statue of a universal Bodhisattva king hermit in the Mohenjodaro describes the magnificence and grandeur of a Bodhisattva king (Universal King) who ruled over the four quarters of the world. According to the Mahaparinibbana Sutta and other Buddhist text revealed that hermit king ruled over his dominations righteously and finally abandoning all attachments and practicing absorption (Jhana) he passed away and reached the blissful Brahma realm. Political Hinduism did not mention any Pre-Vedic Buddhist matter but Brahmanism falsely ordered that Buddhism is a branch of Brahmanism.
The National Museum of Karachi (Pakistan) reported relating to the Universal king Mohenjodaro Bodhisattva (Buddhist Chakkavadi universal emperor) :
The village that surrounds the great Kāṣyapa stupa is generally known by the name of Bauḍḍha. ...which in Tibetan is called Yambu Chorten Chenpo (Tibetan: ཡམ་བུའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ། Wylie: yam bu'i mchod rten chenpo). Yambu is the general name by which Kāthmāndu is known in Tibet; and Chorten Chenpo means great stupa. The real name of the stupa in full is, however, Jya Rung Khashor Chorten Chenpo, which may be translated into: "Have finished giving the order to proceed with." The stupa has an interesting history of its own which explains this strange name. It is said in this history that Kāṣyapa was a Buḍḍha that lived a long time before Shākyamuni Buḍḍha. after Kāṣyapa Buḍḍha's demise, a certain old woman, with her four sons, interred this great sage's remains at the spot over which the great mound now stands, the latter having been built by the woman herself. Before starting on the work of construction, she petitioned the King of the time, and obtained permission to "proceed with" building a tower. By the time that, as a result of great sacrifices on the part of the woman and her four sons, the groundwork of the structure had been finished, those who saw it were astonished at the greatness of the scale on which it was undertaken. Especially was this the case with the high officials of the country, who all said that if such a poor old dame were allowed to complete building such a stupendous tower, they themselves would have to dedicated a temple as great as a mountain, and so they decided to ask the King to disallow the further progress of the work. believed that even if a person who has committed great sins circles around the stupa even once shall be granted one chance to atone for their sins.
Indian Philosophy in Buddhism : Ramayana and Mahabharata were originated from Buddhist Jatakas: ( Katha Sarith Sagar, Weekly Bartaman, 2 January 2016 Ms. Purba Sengupta. Kolkata. India). Ramayana (Jataka 461) and Mahabharata (Jataka 454) editions in the Buddhist Jataka. Ramayana was originated from (1) the Buddhist Dasaratha Jatake (Thai Pali Canon 27/317) and the Vessantara Jataka (Thai Pali Vol. No. 28 Jataka No. 425). Jataka Edition of Basudeva (454) story and the story of the Mahabharata was clearly mentioned in several Jatakas including Bhuridatta Jataka (28/ 258) mentions, “Yo Ajjuno (Arjuna) Balava Bhimseno.” Life of Sri Krisna in the Ghata Jataka ( 454) There are Vasudeva Jataka (28/63), Dhumanari Jataka and Dasa Brahmana Jataka (27/ 232 & 400). But Magandiya, this verse was uttered by former Buddhas, fully self-awakened Ones (Majjhima Nikya Sutta No. 175 – Magandiya Sutta). The Mahavastu Avadana records the following relevant lines addressed to Bodhisattva Gautama Siddhartha:
Relating to the Buddhist Meditation at Mohenjodaro. : BUDDHIST MEDITATION in the practice of the statue of the Mohenjodaro Bodhisattva ( King Maha Sudassana who had 32 Maha Purusa Lakkhana Greatman signs) Bodhisattva at the Mohenjodaro Museum. Last two world wars taught mankind that Science and political power without ethics and universal morality spells destruction. Science plus religion like Buddhism without dogma can save the world. According to Buddhism ignorance is the ultimate beginning of life. This question so frequently put is ignorance manifest. To speak of a beginning where there is no entity is a sheer impossibility. A process can have to no beginning but as it is beginning constantly, have no end, but is ceasing constantly. Not to understand this is ignorance, and dependent on ignorance and raised karma-formations,
Universal Buddhist India sings the glory of Buddhism and whereas after India regained political independence from the British, the Government of Prime Minister Jawaharlal Nehru took the wheel of Buddha’s Dharma wheel (Ashok cakra) on the national flag, the official seal of the government contains Ashokan symbols of the beating the drums of righteousness in all the four quarters of the world symbolized by the roaring lions facing the directions and surmounted by the sacred wheel of the Buddha. At that time Indian Government made certain changes and gave representation to Buddhists to protect, control, maintain and develop the world Buddhists’ most sacred place of Buddha Gaya for the benefit of Buddhist worship.
Dr, Lal Mani said, “Another figure on a seal is supposed to be that of a "priest". This human figure shows only the upper half of the body, the eyes are almost closed, seemingly in meditation; he wears a beard and long hair; the cloth on his body is thrown in peculiarly Buddhist monk's manner, keeping the right arm uncovered. here is the prototype of a historic bhikkhu or monk in concentration. There is then a stone figure of a man, clearly seated in meditation, dating from the second millennium B. C. Lastly we may mention the figure of another Muni or ascetic found on a fayence seal from Mohenjodaro, depicting a man seated in cross-legged yogic posture. He is flanked by two human worshippers with raised and folded hands apparently in adoration: behind each of these worshippers is a snake (naga) in half-rearing posture. [102] There are some more Harappan figures depicting ascetics which have not been considered here due to lack of space. “
Hundreds of Buddhist inscriptions were found, they have been satisfactorily gave an overall pre-historic pictures of ancient Buddhism, their languages, cultures and custom etc. None of these scholars seems to have taken into account the Buddhist tradition of six ‘Past Buddha s’ who are believed to have flourished before Sakyamuni Buddha in pre-historic ages. Dr. H. Zimmer observes that, “following long history of rigid resistance, the exclusive and esoteric Brahman mind of the A***n invaders opened up, at least, and received suggestions and influences from the native civilization. Later many made their fertile fields, they brought the rivers. Plants spread over the deserts, waters filled the Hallows (IV, 33).”
Even now Political Hinduism took over Buddhagaya and Buddhism. World Buddhists have requested the Honorable Prime Minister of India to issue an appropriate writ /order or direction directing the quashing of Section 3(3) of The Buddhagaya Temple Act, 1949; (1) an appropriate writ/order or direction directing that the Head of the Bodh Gaya Temple will be a Buddhist and not a Hindu;
. Brahmanism has rejected the South Asian Assura civilization before the Ariyan intruders. Emperor Asoka’s rock edicts were written in Pali of Brahmi alphabets. Thai, Bengali, Burmese, Tibetan, Combodia, Laos, Nepal, Tamil, Sri Lanka, & Sanskrit’s Devanagari alphabets (40 languages alphabets) were originated from the Brahmi alphabets.
Hundreds of Buddhist inscriptions were found in Mohenjodaro and Harappa, they have been satisfactorily gave an overall pre-historic pictures of ancient Buddhism, their languages, cultures and custom etc. None of these Hindu scholars seems to have taken into account the Buddhist tradition of six ‘Past Buddhas’ who are believed to have flourished before Sakyamuni Buddha in pre-historic ages. Dr. H. Zimmer observes that, “following long history of rigid resistance, the exclusive and esoteric Brahman mind of the A***n invaders opened up, at least, and received suggestions and influences from the native civilization. Later many made their fertile fields, they brought the rivers. Plants spread over the deserts, waters filled the Hallows (IV, 33).”
In Mohenjodaro and Harappa cities the civilization of Kassapa Buddha’s Buddhism had been a mighty stream of thought and a tremendous fountain of Indus civilization as we found the statue of the Bodhisattva king (the priest). Vedic king Indra destroyed the Moahenodaro and Harappa as we have discovered the holy Rigveda contains 1,028 hymns with, 10,600 verses which are collected in ten books. Two hymns of the Rigveda (VII, 18 and 33) report a “Battle of Ten Kings.” Vedic hymns praise the chief god of the A***ns, king Indra, as a breaker of the forts (purandara). (in 1786 Sir William Jones, the founder of the Asiatic Society of Calcutta).
Archeological discoveries of Bodhisattva king Mahasudassana (who had 32 great man signs or Mahapurusa Lakkhana) and other Buddhist evidence in the ancient cities of Mohenjodaro (Mohenjodaro Museum) on the river Indius and in Sindh and Harappa on one of its tributraries in Punjab indicate that civilizations in India began with Buddhism of ancient Buddhas (Kanakamuni and Kassapa Buddhas) about 3000 B. C. Lord Gautama Buddha said, “Health is the highest gain, Nibbana the highest bliss. But Mr. Magandiya, this verse was uttered in ancient days by former Buddhas (Kassapa Buddha & Kanakamuni Buddha) -fully all enlightened Ones. (No.75. Magandiya Sutta, Majjhima Nikaya).” Indian history reported that Ariyan King Indra destroyed the Kassapa Buddha’s Buddhism in Mohenjodaro and Harappa cities and Pre-Vedic Buddhist India was confiscated by Vedic rulers. A***n Vedic King Indra destroyed pre-historic Buddhism and took over Mohenzodaro and Harappa according to the Rig Veda (10/86/23, 8/6/46 (for money and security Vedic saints prayed to King Indra 1/105/8 & 10/33/2).
Writer Mr. Sona Kanti Barua is a famous author of several books and President, Indo-Canadian Buddhist Council of Toronto. Phone 416 269 1020. [email protected]
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางแล กรมยุโรป - Europetouch เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIPROM Motorway Thailand Digital DIP Geoparks Thailand กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร Thailand INNO BIZ Champion กรมธนารักษ์ : The Treasury Department สืบสวนนครบาล IDMB DIPROM Station - สถานีดีพร้อม กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ