ASEAN Thailand กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ https://asean.mfa.go.th/ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ https://asean.mfa.go.th/ FB: ASEAN Thailand Twitter: ASEAN_THAILAND Instagram: aseanthailand #ASEANThailand
(24)

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้...
21/12/2020

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ .... https://bit.ly/38kWwS1

#ASEAN
#ASEANThailand

ข่าวสารอาเซียน: บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37  #ASEAN#ASEANThailand
21/12/2020

ข่าวสารอาเซียน: บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37

#ASEAN
#ASEANThailand

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
16/12/2020

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

กรมอาเซียน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
พนักงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ)
วันเปิด - ปิดรับสมัคร : บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2563

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://asean.mfa.go.th
#Job #JobMFA #Job2020

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
16/12/2020

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ ๕๓ ให้โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ นายศรากร เสนะเวส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ โรงเรียนได้นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรียน และเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนได้จัดซุ้มเกมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย

ข่าวสารอาเซียน: ไทยร่วมมือกับอาเซียนในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านข้อริเริ่มความเกื้อกูลฯ และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึ...
15/12/2020

ข่าวสารอาเซียน: ไทยร่วมมือกับอาเซียนในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านข้อริเริ่มความเกื้อกูลฯ และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประเทศไทย

#ASEAN
#ASEANThailand

กรมอาเซียนเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน จำนวน...
14/12/2020
ประกาศกรมอาเซียน เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างคว

กรมอาเซียนเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน จำนวน 1 อัตรา

โดยจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3a4LanH

ประกาศกรมอาเซียน เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน ....

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสม...
14/12/2020

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี ... https://bit.ly/3mfGii2

#ASEANThailand

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดกิจกรรม “The Essentials of Human Rights Due Diligence in Business: A Tr...
07/12/2020
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดกิจกรรม “The Essentials of Human Rights Due Diligence in Business: A Training for ASEAN

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดกิจกรรม “The Essentials of Human Rights Due Diligence in Business: A Training for ASEAN Institutions” .... https://bit.ly/3gkvpKg

#ASEANThailand

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดกิจกรรม “The Essentials of Human Rights Due Diligence in Business: A Training for ASEAN Institutions”

Happy National Day of LAO PDR.#ASEANThailand
02/12/2020

Happy National Day of LAO PDR.

#ASEANThailand

27/11/2020
Saranrom Radio

Saranrom Radio

“คนไทยได้อะไรจากการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

สัมภาษณ์สด นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน โดย นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 - 16.00 น.

27/11/2020
Saranrom Radio

Live!! “คนไทยได้อะไรจากการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”
สัมภาษณ์สด นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน โดย นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 - 16.00 น.

“คนไทยได้อะไรจากการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

สัมภาษณ์สด นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน โดย นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 - 16.00 น.

Spokesman Live!!! 🎥 #คุยรอบโลกกับโฆษก กต. เรื่อง “คนไทยได้อะไรจากการประชุมอาเซียน” ติดตามสัมภาษณ์สด นายอสิ ม้ามณี รองอธิ...
26/11/2020

Spokesman Live!!! 🎥
#คุยรอบโลกกับโฆษก กต.

เรื่อง “คนไทยได้อะไรจากการประชุมอาเซียน”

ติดตามสัมภาษณ์สด นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน โดย ธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. นี้ เวลา 15.30-16.00 น.

Spokesman Live!!! 🎥
#คุยรอบโลกกับโฆษก กต.

เรื่อง “คนไทยได้อะไรจากการประชุมอาเซียน”

ติดตามสัมภาษณ์สด นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน โดย ธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย. นี้ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

นายกรัฐมนตรีย้ำความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา การสนับสนุนงานอาสาสมัคร และการเป็นหุ้นส่...
16/11/2020
นายกรัฐมนตรีย้ำความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา การส

นายกรัฐมนตรีย้ำความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา การสนับสนุนงานอาสาสมัคร และการเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งและรับผิดชอบร่วมกัน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 11

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีย้ำความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา การสนับสนุนงานอาสาสม.....

นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง RCEP เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก และฟื้นฟูเ...
16/11/2020
นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง RCEP เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ภูมิภาค ดึง

นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง RCEP เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก และฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง RCEP เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากทั.....

นายกรัฐมนตรีย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียน เพื่อสันติภาพที่ถาวรและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของภูมิภาค ในการประชุมสุดยอดเอเ...
16/11/2020
นายกรัฐมนตรีย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียน เพื่อสันติภาพที่ถาวรและความเจริญเติบโตที่ยั

นายกรัฐมนตรีย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียน เพื่อสันติภาพที่ถาวรและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของภูมิภาค ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียน เพื่อสันติภาพที่ถาวรและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของภูมิภาค ใ....

นายกรัฐมนตรีเสนอมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค และวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย...
16/11/2020
นายกรัฐมนตรีเสนอมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค และวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีเสนอมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค และวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีเสนอมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค และวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมสุดยอ....

นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางน้อมนำปรัชญา "ขาดทุน คือกำไร" รับสถานการณ์โควิด-19 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแลนด์#ASEANThaila...
16/11/2020
นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางน้อมนำปรัชญา "ขาดทุน คือกำไร" รับสถานการณ์โควิด-๑๙ ในการประชุมสุดย

นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางน้อมนำปรัชญา "ขาดทุน คือกำไร" รับสถานการณ์โควิด-19 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแลนด์

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางน้อมนำปรัชญา "ขาดทุน คือกำไร" รับสถานการณ์โควิด-๑๙ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแล....

นายกรัฐมนตรีย้ำความสำคัญของบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค และเน้นความร่วมมือในการร่วมพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด-19 ใ...
16/11/2020
นายกรัฐมนตรีย้ำความสำคัญของบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค และเน้นความร่วมมือใ

นายกรัฐมนตรีย้ำความสำคัญของบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค และเน้นความร่วมมือในการร่วมพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด-19 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 8

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีย้ำความสำคัญของบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค และเน้นความร่วมมือในการร่วมพัฒนาและผ....

นายกรัฐมนตรีร่วมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในการประชุมสุดยอดอาเซียน...
16/11/2020
นายกรัฐมนตรีร่วมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิ

นายกรัฐมนตรีร่วมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 23

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีร่วมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในกา...

นายกรัฐมนตรีร่วมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในการประชุมสุดยอดอาเซียน...
16/11/2020
นายกรัฐมนตรีร่วมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิ

นายกรัฐมนตรีร่วมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 23... https://bit.ly/2ID8Kwa

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีร่วมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในกา...

นายกรัฐมนตรีเสนอความร่วมมือเร่งด่วนด้านสาธารณสุข ความเชื่อมโยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ...
14/11/2020
นายกรัฐมนตรีเสนอความร่วมมือเร่งด่วนด้านสาธารณสุข ความเชื่อมโยง และการพัฒนาอย่างยั่งย

นายกรัฐมนตรีเสนอความร่วมมือเร่งด่วนด้านสาธารณสุข ความเชื่อมโยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12... https://bit.ly/3nAQcfh

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีเสนอความร่วมมือเร่งด่วนด้านสาธารณสุข ความเชื่อมโยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมผู้น...

นายกรัฐมนตรีกระตุ้นความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการรับมือโควิด-19เมื่อวัน...
14/11/2020

นายกรัฐมนตรีกระตุ้นความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการรับมือโควิด-19
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระตุ้นความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการรับมือโควิด-๑๙ รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงดิจิทัล และการสร้างความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12

On 13 November 2020, H.E. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, urged cooperation between Mekong sub-regional countries and Japan on public health focusing on Universal Health Coverage (UHC) and mitigating impacts of COVID-19 ,economic recovery, connectivity, digital and Sustainable Development Goals (SDGs) in the 12th Mekong-Japan Summit.

#ASEANThailand
#ASEANSummit37th

นายกรัฐมนตรีกระตุ้นความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการรับมือโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระตุ้นความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการรับมือโควิด-๑๙ รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงดิจิทัล และการสร้างความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๒

On 13 November 2020, H.E. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, urged cooperation between Mekong sub-regional countries and Japan on public health focusing on Universal Health Coverage (UHC) and mitigating impacts of COVID-19 ,economic recovery, connectivity, digital and Sustainable Development Goals (SDGs) in the 12th Mekong-Japan Summit.

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พลเ...
14/11/2020

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ผลักดันความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อโควิด-19 และการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหว่างอนุภูมิภาคกับโลก ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2

On 13 November 2020, H.E. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, supported the enhancing of Strategic Partnership between Mekong countries and the Republic of Korea and highlighted public health cooperation in response to COVID-19 and connectivity of sub-regional and global supply chains in the 2nd Mekong-ROK Summit.

#ASEANThailand
#ASEANSummit37th

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ผลักดันความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อโควิด-๑๙ และการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหว่างอนุภูมิภาคกับโลก ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒

On 13 November 2020, H.E. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, supported the enhancing of Strategic Partnership between Mekong countries and the Republic of Korea and highlighted public health cooperation in response to COVID-19 and connectivity of sub-regional and global supply chains in the 2nd Mekong-ROK Summit.

14/11/2020
นายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม ASEAN Business and Investment Summit ประจำปี ค.ศ. 2020

นายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์เสนอแนวคิด “สามใหม่” เพื่อใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการฟื้นตัวจากโควิด-19 ในการประชุม ASEAN Business and Investment Summit ประจำปี ค.ศ. 2020

https://youtu.be/7yMUZJfGuhU

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีผลักดันความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำ...
14/11/2020
นายกรัฐมนตรีผลักดันความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ใน

นายกรัฐมนตรีผลักดันความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2... https://bit.ly/2H0zg1T

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีผลักดันความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในการประชุมผู้นำกรอ....

การยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียสู่ความเป็น "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์"... https://bit.ly/2KbjFhr #ASEANThailand
14/11/2020
การยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียสู่ความเป็น "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์" - กรมอาเซียน กระ

การยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียสู่ความเป็น "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์"... https://bit.ly/2KbjFhr

#ASEANThailand

การยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียสู่ความเป็น "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์"

นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือการผลิตและกระจายยาและวัคซีนต้านโควิด-19 และส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-...
14/11/2020
นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือการผลิตและกระจายยาและวัคซีนต้านโควิด-๑๙ และส่งเสริมการฟื้น

นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือการผลิตและกระจายยาและวัคซีนต้านโควิด-19 และส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 17... https://bit.ly/32GRs8m

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือการผลิตและกระจายยาและวัคซีนต้านโควิด-๑๙ และส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในการปร...

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ส...
14/11/2020
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อฟื้น

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 21... https://bit.ly/3f0anAc

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในการป.....

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนปี 2564 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน... https://bit.ly/38InKE0 #ASEANThail...
14/11/2020
นายกรัฐมนตรีสนับสนุนปี ๒๕๖๔ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน - กร

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนปี 2564 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน... https://bit.ly/38InKE0

#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนปี ๒๕๖๔ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
13/11/2020

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

ไทยสนับสนุนให้ปี ๒๕๖๔ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน พร้อมย้ำความสำคัญการค้าพหุภาคี และสานต่อความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัล

วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ำความสำคัญของการค้าพหุภาคี สานต่อความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน-จีน และสนับสนุนให้ปี ๒๕๖๔ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่างเพื่อความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

On 12 November 2020, H.E. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, emphasised free and open multilateral trade, success of the Year of Digital Economy cooperation, announced 2021 as the ASEAN-China Year of Sustainable Development Cooperation, and urged all parties to seek common grounds and set aside differences for win-win cooperation, at the 23rd ASEAN-China Summit.

ข่าวเด่น :
www.mfa.go.th/th/content/23rdaseanchinasummit

นายกรัฐมนตรีมุ่งการพัฒนาที่มั่นคง เศรษฐกิจที่มั่งคั่ง และสังคมที่ยังยืน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 23 htt...
13/11/2020
นายกรัฐมนตรีมุ่งการพัฒนาที่มั่นคง เศรษฐกิจที่มั่งคั่ง และสังคมที่ยังยืน ในการประชุมสุ

นายกรัฐมนตรีมุ่งการพัฒนาที่มั่นคง เศรษฐกิจที่มั่งคั่ง และสังคมที่ยังยืน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 23 https://bit.ly/3kqIa6s

#ASEANThailand
#ASEAN2020vn

นายกรัฐมนตรีมุ่งการพัฒนาที่มั่นคง เศรษฐกิจที่มั่งคั่ง และสังคมที่ยังยืน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ.....

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำอาเซียนในพิธีเปิดตัวรายงานการทบทวนกึ่งวาระของแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กรอบการฟื้นฟูที่ครอบ...
12/11/2020
นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดตัวรายงานการทบทวนกึ่งวาระแผนงานประชาคมอาเซียน กรอบการฟื้นฟูห

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำอาเซียนในพิธีเปิดตัวรายงานการทบทวนกึ่งวาระของแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน และคลังสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องผ่านระบบทางไกล

PM Prayut joined ASEAN leaders in the official release of the Mid-term Review of ASEAN Community Vision 2025 Blueprints, & the ASEAN Comprehensive Recovery Framework, and the launching of the ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies during 37th ASEAN Summit.

อ่านข่าวเพิ่มเติม: https://t.co/lDrtjWbn99

#ASEANThailand
#ASEAN2020VN

นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดตัวรายงานการทบทวนกึ่งวาระแผนงานประชาคมอาเซียน กรอบการฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙ และคลั...

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือด้านสาธารณสุขในการรับมือโควิด-19 การพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนของอาเซียน มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่า...
12/11/2020
นายกรัฐมนตรีมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือสาธารณสุข ฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบโควิด-๑๙ รับมือ

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือด้านสาธารณสุขในการรับมือโควิด-19 การพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนของอาเซียน มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผลักดันวาระประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน ที่การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 เต็มคณะเช้านี้

PM Prayut, at 37thASEANSummit Plenary, emphasised ASEAN unity in tackling COVID-19 and coop to ensure vaccine security&self-reliance, inclusive recovery, the need to promote digital econ & push fwd people's agenda while leaving no one behind & strengthening ASEAN Centrality.

อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://t.co/tPCwNEC4z4

#ASEAN2020
#ASEANThailand

นายกรัฐมนตรีมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือสาธารณสุข ฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบโควิด-๑๙ รับมือความท้าทายใหม่ ใน.....

เปิดฉากแล้ว !!! การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 37 อาเซียนผนึกกำลังขับเคลื่อนพลวัต พร้อมรับมือและฟื้นฟูอาเซียนหลังโ...
12/11/2020

เปิดฉากแล้ว !!! การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 37 อาเซียนผนึกกำลังขับเคลื่อนพลวัต พร้อมรับมือและฟื้นฟูอาเซียนหลังโควิด-19

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 37 โดยนายเหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นของอาเซียนที่จะขับเคลื่อนพลวัตของความร่วมมือ ความเชื่อมโยงในภูมิภาค การรับมือและฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด-19 ตลอดจนรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

On 12 November 2020, H.E. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, attended the 37th ASEAN Summit Opening Ceremony where H.E. Mr. Nguyễn Xuân Phúc, Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam, reaffirmed ASEAN commitment and political will to maintain momentum of cooperation, enhance connectivity, cope with covid-19, ensure ASEAN’s centrality and advance cooperation in various areas in rapidly changing world.

#ASEAN2020VN
#ASEANThailand

เปิดฉากแล้ว !!! การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ อาเซียนผนึกกำลังขับเคลื่อนพลวัต พร้อมรับมือและฟื้นฟูอาเซียนหลังโควิด-๑๙

วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ โดยนายเหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นของอาเซียนที่จะขับเคลื่อนพลวัตของความร่วมมือ ความเชื่อมโยงในภูมิภาค การรับมือและฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด-๑๙ ตลอดจนรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

On 12 November 2020, H.E. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, attended the 37th ASEAN Summit Opening Ceremony where H.E. Mr. Nguyễn Xuân Phúc, Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam, reaffirmed ASEAN commitment and political will to maintain momentum of cooperation, enhance connectivity, cope with covid-19, ensure ASEAN’s centrality and advance cooperation in various areas in rapidly changing world.

#ASEAN2020VN

ที่อยู่

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 10400
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สำเร็จและบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุด ยอดและเป้าหมายของการจัดตั้งอาเซียน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวที ระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ASEAN Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ASEAN Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่อนาคต และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

We dare to dream, we care to share , together for ASEAN

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ FB: ASEAN Thailand Twitter: ASEAN_THAILAND Instagram: aseanthailand #ASEANThailand

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Pre-Vedic Mohenjodaro Buddhism & Meditation in the Nuclear Age. Part - 3 MOHENJODARO BUDDHISM WAS BEFORE HINDUISM by Mr. SONA KANTI BARUA THE STATUE OF THE UNIVERSAL KING BODHISATTVA MOHENJODARO ( Maha Sudassana Sutra) SPEAKS THE PRE-VEDIC BUDDHIST THOUGHT AND MEDITATION IN INDIA. Nobody could deny the statue of King Sudassana Bodhisattva exists at Mohenjodaro Museum (Pakistan) before the age of Vedic Age in India. But political Hinduism rejected it again and again. Vedic Hindu Religion and Political Hinduism have destroyed name of Pre-Vedic Buddhist heritage of the Mohenjodaro Bodhisattva Nepal’s Kathmandu Bauddhastan (Buddhist Monument) is the KASSAPA BUDDHA MEMORIAL place in the history of Buddhism. Mohenjodaro Bodhisattva (Maha Sudassana Sutra) speaks of Pre-Vedic Buddhism of Kassapa Buddha (Dhammapada Verse 196 and Magandiya Sutta of the Majjhima Nikaya) and he bears the 32 Maha Purusa Lakkhana Great man signs with deep meditative posture. Rigveda reports Vedic king Indra tookover Mohenjodaro and Harappa, according to the Rig Veda (10/86/23, 8/6/46 (for money and security Vedic saints prayed to King Indra 1/105/8 & 10/33/2). King Indra (1600 B.C.) destroyed Kassapa Buddha’s Pre-historical Buddhism. Former Buddhas and archaeological evidences are recorded in his famous book entitled “Buddhism: The Religion of Mohenjodaro and Harappa Cities by Swapan Kumar Biswas” West Bengal, Calcutta PRE-VEDIC BUDDHIST INDIA IN INDUS CIVILIZATION The statue of a universal Bodhisattva king hermit in the Mohenjodaro describes the magnificence and grandeur of a Bodhisattva king (Universal King) who ruled over the four quarters of the world. According to the Mahaparinibbana Sutta and other Buddhist text revealed that hermit king ruled over his dominations righteously and finally abandoning all attachments and practicing absorption (Jhana) he passed away and reached the blissful Brahma realm. Political Hinduism did not mention any Pre-Vedic Buddhist matter but Brahmanism falsely ordered that Buddhism is a branch of Brahmanism. The National Museum of Karachi (Pakistan) reported relating to the Universal king Mohenjodaro Bodhisattva (Buddhist Chakkavadi universal emperor) : The village that surrounds the great Kāṣyapa stupa is generally known by the name of Bauḍḍha. ...which in Tibetan is called Yambu Chorten Chenpo (Tibetan: ཡམ་བུའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ། Wylie: yam bu'i mchod rten chenpo). Yambu is the general name by which Kāthmāndu is known in Tibet; and Chorten Chenpo means great stupa. The real name of the stupa in full is, however, Jya Rung Khashor Chorten Chenpo, which may be translated into: "Have finished giving the order to proceed with." The stupa has an interesting history of its own which explains this strange name. It is said in this history that Kāṣyapa was a Buḍḍha that lived a long time before Shākyamuni Buḍḍha. after Kāṣyapa Buḍḍha's demise, a certain old woman, with her four sons, interred this great sage's remains at the spot over which the great mound now stands, the latter having been built by the woman herself. Before starting on the work of construction, she petitioned the King of the time, and obtained permission to "proceed with" building a tower. By the time that, as a result of great sacrifices on the part of the woman and her four sons, the groundwork of the structure had been finished, those who saw it were astonished at the greatness of the scale on which it was undertaken. Especially was this the case with the high officials of the country, who all said that if such a poor old dame were allowed to complete building such a stupendous tower, they themselves would have to dedicated a temple as great as a mountain, and so they decided to ask the King to disallow the further progress of the work. believed that even if a person who has committed great sins circles around the stupa even once shall be granted one chance to atone for their sins. Indian Philosophy in Buddhism : Ramayana and Mahabharata were originated from Buddhist Jatakas: ( Katha Sarith Sagar, Weekly Bartaman, 2 January 2016 Ms. Purba Sengupta. Kolkata. India). Ramayana (Jataka 461) and Mahabharata (Jataka 454) editions in the Buddhist Jataka. Ramayana was originated from (1) the Buddhist Dasaratha Jatake (Thai Pali Canon 27/317) and the Vessantara Jataka (Thai Pali Vol. No. 28 Jataka No. 425). Jataka Edition of Basudeva (454) story and the story of the Mahabharata was clearly mentioned in several Jatakas including Bhuridatta Jataka (28/ 258) mentions, “Yo Ajjuno (Arjuna) Balava Bhimseno.” Life of Sri Krisna in the Ghata Jataka ( 454) There are Vasudeva Jataka (28/63), Dhumanari Jataka and Dasa Brahmana Jataka (27/ 232 & 400). But Magandiya, this verse was uttered by former Buddhas, fully self-awakened Ones (Majjhima Nikya Sutta No. 175 – Magandiya Sutta). The Mahavastu Avadana records the following relevant lines addressed to Bodhisattva Gautama Siddhartha: Relating to the Buddhist Meditation at Mohenjodaro. : BUDDHIST MEDITATION in the practice of the statue of the Mohenjodaro Bodhisattva ( King Maha Sudassana who had 32 Maha Purusa Lakkhana Greatman signs) Bodhisattva at the Mohenjodaro Museum. Last two world wars taught mankind that Science and political power without ethics and universal morality spells destruction. Science plus religion like Buddhism without dogma can save the world. According to Buddhism ignorance is the ultimate beginning of life. This question so frequently put is ignorance manifest. To speak of a beginning where there is no entity is a sheer impossibility. A process can have to no beginning but as it is beginning constantly, have no end, but is ceasing constantly. Not to understand this is ignorance, and dependent on ignorance and raised karma-formations, Universal Buddhist India sings the glory of Buddhism and whereas after India regained political independence from the British, the Government of Prime Minister Jawaharlal Nehru took the wheel of Buddha’s Dharma wheel (Ashok cakra) on the national flag, the official seal of the government contains Ashokan symbols of the beating the drums of righteousness in all the four quarters of the world symbolized by the roaring lions facing the directions and surmounted by the sacred wheel of the Buddha. At that time Indian Government made certain changes and gave representation to Buddhists to protect, control, maintain and develop the world Buddhists’ most sacred place of Buddha Gaya for the benefit of Buddhist worship. Dr, Lal Mani said, “Another figure on a seal is supposed to be that of a "priest". This human figure shows only the upper half of the body, the eyes are almost closed, seemingly in meditation; he wears a beard and long hair; the cloth on his body is thrown in peculiarly Buddhist monk's manner, keeping the right arm uncovered. here is the prototype of a historic bhikkhu or monk in concentration. There is then a stone figure of a man, clearly seated in meditation, dating from the second millennium B. C. Lastly we may mention the figure of another Muni or ascetic found on a fayence seal from Mohenjodaro, depicting a man seated in cross-legged yogic posture. He is flanked by two human worshippers with raised and folded hands apparently in adoration: behind each of these worshippers is a snake (naga) in half-rearing posture. [102] There are some more Harappan figures depicting ascetics which have not been considered here due to lack of space. “ Hundreds of Buddhist inscriptions were found, they have been satisfactorily gave an overall pre-historic pictures of ancient Buddhism, their languages, cultures and custom etc. None of these scholars seems to have taken into account the Buddhist tradition of six ‘Past Buddha s’ who are believed to have flourished before Sakyamuni Buddha in pre-historic ages. Dr. H. Zimmer observes that, “following long history of rigid resistance, the exclusive and esoteric Brahman mind of the Aryan invaders opened up, at least, and received suggestions and influences from the native civilization. Later many made their fertile fields, they brought the rivers. Plants spread over the deserts, waters filled the Hallows (IV, 33).” Even now Political Hinduism took over Buddhagaya and Buddhism. World Buddhists have requested the Honorable Prime Minister of India to issue an appropriate writ /order or direction directing the quashing of Section 3(3) of The Buddhagaya Temple Act, 1949; (1) an appropriate writ/order or direction directing that the Head of the Bodh Gaya Temple will be a Buddhist and not a Hindu; . Brahmanism has rejected the South Asian Assura civilization before the Ariyan intruders. Emperor Asoka’s rock edicts were written in Pali of Brahmi alphabets. Thai, Bengali, Burmese, Tibetan, Combodia, Laos, Nepal, Tamil, Sri Lanka, & Sanskrit’s Devanagari alphabets (40 languages alphabets) were originated from the Brahmi alphabets. Hundreds of Buddhist inscriptions were found in Mohenjodaro and Harappa, they have been satisfactorily gave an overall pre-historic pictures of ancient Buddhism, their languages, cultures and custom etc. None of these Hindu scholars seems to have taken into account the Buddhist tradition of six ‘Past Buddhas’ who are believed to have flourished before Sakyamuni Buddha in pre-historic ages. Dr. H. Zimmer observes that, “following long history of rigid resistance, the exclusive and esoteric Brahman mind of the Aryan invaders opened up, at least, and received suggestions and influences from the native civilization. Later many made their fertile fields, they brought the rivers. Plants spread over the deserts, waters filled the Hallows (IV, 33).” In Mohenjodaro and Harappa cities the civilization of Kassapa Buddha’s Buddhism had been a mighty stream of thought and a tremendous fountain of Indus civilization as we found the statue of the Bodhisattva king (the priest). Vedic king Indra destroyed the Moahenodaro and Harappa as we have discovered the holy Rigveda contains 1,028 hymns with, 10,600 verses which are collected in ten books. Two hymns of the Rigveda (VII, 18 and 33) report a “Battle of Ten Kings.” Vedic hymns praise the chief god of the Aryans, king Indra, as a breaker of the forts (purandara). (in 1786 Sir William Jones, the founder of the Asiatic Society of Calcutta). Archeological discoveries of Bodhisattva king Mahasudassana (who had 32 great man signs or Mahapurusa Lakkhana) and other Buddhist evidence in the ancient cities of Mohenjodaro (Mohenjodaro Museum) on the river Indius and in Sindh and Harappa on one of its tributraries in Punjab indicate that civilizations in India began with Buddhism of ancient Buddhas (Kanakamuni and Kassapa Buddhas) about 3000 B. C. Lord Gautama Buddha said, “Health is the highest gain, Nibbana the highest bliss. But Mr. Magandiya, this verse was uttered in ancient days by former Buddhas (Kassapa Buddha & Kanakamuni Buddha) -fully all enlightened Ones. (No.75. Magandiya Sutta, Majjhima Nikaya).” Indian history reported that Ariyan King Indra destroyed the Kassapa Buddha’s Buddhism in Mohenjodaro and Harappa cities and Pre-Vedic Buddhist India was confiscated by Vedic rulers. Aryan Vedic King Indra destroyed pre-historic Buddhism and took over Mohenzodaro and Harappa according to the Rig Veda (10/86/23, 8/6/46 (for money and security Vedic saints prayed to King Indra 1/105/8 & 10/33/2). Writer Mr. Sona Kanti Barua is a famous author of several books and President, Indo-Canadian Buddhist Council of Toronto. Phone 416 269 1020. [email protected]