โรงเรียนข่าวทหารบก : Army Intelligence School - AIS

โรงเรียนข่าวทหารบก : Army Intelligence School - AIS ปรัชญา •"รอบรู้งานข่าว ก้าวพร้อมคุณธรรม นำด้วยวินัย"• วิสัยทัศน์ • โรงเรียนข่าวทหารบก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการข่าวของกองทัพบก ในการผลิตบุคลากรด้านการข่าวมืออาชีพ ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป
(1)

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนข่าวทหารบก : Army Intelligence School - AIS's cover photo
04/05/2019

โรงเรียนข่าวทหารบก : Army Intelligence School - AIS's cover photo

เมื่อ 24 เม.ย.62 พล.ท.สิริพจน์ รำไพกุล จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการข่าว...
27/04/2019

เมื่อ 24 เม.ย.62 พล.ท.สิริพจน์ รำไพกุล จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการข่าว รุ่นที่ 28

เมื่อ 24 เม.ย.62 พล.ท.สิริพจน์ รำไพกุล จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการข่าว รุ่นที่ 28

เมื่อ 26 เม.ย.62 พล.ท.สิริพจน์ รำไพกุล จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ น...
27/04/2019

เมื่อ 26 เม.ย.62 พล.ท.สิริพจน์ รำไพกุล จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ นนส.ทบ. เหล่าทหารการข่าว รุ่นที่ 2 ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ 26 เม.ย.62 พล.ท.สิริพจน์ รำไพกุล จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ นนส.ทบ. เหล่าทหารการข่าว รุ่นที่ 2 ณ รร.ขว.ทบ.

๑๙ - ๒๑ เม.ย. ๖๒ นนส.เหล่า ขว. รุ่นที่ ๒ ปฏิบัติธรรม ณ วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
21/04/2019

๑๙ - ๒๑ เม.ย. ๖๒ นนส.เหล่า ขว. รุ่นที่ ๒ ปฏิบัติธรรม ณ วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

๑๙ - ๒๑ เม.ย. ๖๒ นนส.เหล่า ขว. รุ่นที่ ๒ ปฏิบัติธรรม ณ วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

๑๙ - ๒๑ เม.ย. ๖๒ นนส.เหล่า ขว. รุ่นที่ ๒ ปฏิบัติธรรม ณ วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
20/04/2019

๑๙ - ๒๑ เม.ย. ๖๒ นนส.เหล่า ขว. รุ่นที่ ๒ ปฏิบัติธรรม ณ วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

๑๙ - ๒๑ เม.ย. ๖๒ นนส.เหล่า ขว. รุ่นที่ ๒ ปฏิบัติธรรม ณ วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

เมื่อ 29 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 : กิจกรรมพัฒนา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุมแสง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพ...
29/03/2019

เมื่อ 29 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 : กิจกรรมพัฒนา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุมแสง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เมื่อ 29 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 : กิจกรรมพัฒนา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุมแสง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เมื่อ  27 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 ฝึกภาคสนาม  ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน, การลาดตระเวนรวบรวมข่าวสารของหน่วย...
29/03/2019

เมื่อ 27 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน, การลาดตระเวนรวบรวมข่าวสารของหน่วยทหารขนาดเล็ก

เมื่อ 27 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน, การลาดตระเวนรวบรวมข่าวสารของหน่วยทหารขนาดเล็ก

เมื่อ 28 มี.ค. 62 นนส.ทบ.เหล่า ขว. รุ่นที่ 2  ฝึกภาคสนาม  ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน, ปฏิบัติภารกิจชุดปฏิบัติการกิจการพล...
28/03/2019

เมื่อ 28 มี.ค. 62 นนส.ทบ.เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน, ปฏิบัติภารกิจชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พบปะประชาชน ช่วยเหลือชุมชน

เมื่อ 28 มี.ค. 62 นนส.ทบ.เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน, ปฏิบัติภารกิจชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พบปะประชาชน ช่วยเหลือชุมชน

เมื่อ 25 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน , การทดสอบกำลังใจ
26/03/2019

เมื่อ 25 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน , การทดสอบกำลังใจ

เมื่อ 25 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน , การทดสอบกำลังใจ

เมื่อ 26 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2  ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน วิชาการดำรงชีพในป่า
26/03/2019

เมื่อ 26 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน วิชาการดำรงชีพในป่า

เมื่อ 26 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน วิชาการดำรงชีพในป่า

เมื่อ 22 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2  ตรวจความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกภาคสนาม ฯ
26/03/2019

เมื่อ 22 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 ตรวจความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกภาคสนาม ฯ

เมื่อ 22 มี.ค. 62 นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ 2 ตรวจความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกภาคสนาม ฯ

เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๖๑ ผอ.กกศ.รร.ขว.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว และนายสิบนักเรียนหลักสูตรนายสิบอาวุโ...
25/12/2018

เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๖๑ ผอ.กกศ.รร.ขว.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว และนายสิบนักเรียนหลักสูตรนายสิบอาวุโส ดูงาน ณ ศบบ. และ ร้อย.คปม. พล.ป.

เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๖๑ ผอ.กกศ.รร.ขว.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว และนายสิบนักเรียนหลักสูตรนายสิบอาวุโส ดูงาน ณ ศบบ. และ ร้อย.คปม. พล.ป.

เมื่อ ๖ ธ.ค. ๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบเครื่องหมายเหล่า ขว. ให้แก...
06/12/2018

เมื่อ ๖ ธ.ค. ๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบเครื่องหมายเหล่า ขว. ให้แก่ นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ รร.ขว.ทบ. โดยมี รอง จก.ขว.ทบ., ผอ.สวส.ขว.ทบ., หน.นขต. และอาจารย์ รร.ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีฯ

เมื่อ ๖ ธ.ค. ๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบเครื่องหมายเหล่า ขว. ให้แก่ นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ รร.ขว.ทบ. โดยมี รอง จก.ขว.ทบ., ผอ.สวส.ขว.ทบ., หน.นขต. และอาจารย์ รร.ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีฯ

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. กรุณามาบรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ผชท.ไทย/ตปท. ประจ...
26/11/2018

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. กรุณามาบรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ผชท.ไทย/ตปท. ประจำปี ๖๒ ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. กรุณามาบรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ผชท.ไทย/ตปท. ประจำปี ๖๒ ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๑ ผอ.กกศ.รร.ขว.ทบ. นำคณะอาจารย์  นทน. หลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ ๒๘ และ นสน. หลักสูตรนายสิบอาว...
25/11/2018

เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๑ ผอ.กกศ.รร.ขว.ทบ. นำคณะอาจารย์ นทน. หลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ ๒๘ และ นสน. หลักสูตรนายสิบอาวุโส รุ่นที่ ๒๖ รับฟังบรรยายสรุปและดูงาน ณ พัน.ขกท. โดยมี รอง ผบ.พัน.ขกท. ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๑ ผอ.กกศ.รร.ขว.ทบ. นำคณะอาจารย์ นทน. หลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ ๒๘ และ นสน. หลักสูตรนายสิบอาวุโส รุ่นที่ ๒๖ รับฟังบรรยายสรุปและดูงาน ณ พัน.ขกท. โดยมี รอง ผบ.พัน.ขกท. ให้การต้อนรับ

นนส.ฯ ขว.รุ่นที่ ๒ : ปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน
14/11/2018

นนส.ฯ ขว.รุ่นที่ ๒ : ปฏิบัติตาม รปจ. ประจำวัน

หลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ ๒๘ : ร่วมออกกำลังกาย บ่ายวันพุธ (๗ พ.ย. ๖๑)
07/11/2018

หลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ ๒๘ : ร่วมออกกำลังกาย บ่ายวันพุธ (๗ พ.ย. ๖๑)

หลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ ๒๘ : ร่วมออกกำลังกาย บ่ายวันพุธ (๗ พ.ย. ๖๑)

เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๖๑ พล.ต. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ. ผู้แทน จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ผชท.ทบ.ไทย/ต...
07/11/2018

เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๖๑ พล.ต. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ. ผู้แทน จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ณ รร.ขว.ทบ. โดยมี พล.ต. เทอดศักดิ์ ดำขำ ผอ.สวส.ขว.ทบ. และ หน.นขต.ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีฯ

เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๖๑ พล.ต. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ. ผู้แทน จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ณ รร.ขว.ทบ. โดยมี พล.ต. เทอดศักดิ์ ดำขำ ผอ.สวส.ขว.ทบ. และ หน.นขต.ขว.ทบ. เข้าร่วมพิธีฯ

เมื่อ ๒ พ.ย. ๖๑ พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ. เหล่าทหารการข่าว รุ่นที...
06/11/2018

เมื่อ ๒ พ.ย. ๖๑ พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ. เหล่าทหารการข่าว รุ่นที่ ๒ ณ รร.ขว.ทบ. โดยมี พล.ต. วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท. พร้อมทั้ง หน.นขต.ขว.ทบ. และ ขกท. และกำลังพล เข้าร่วมพิธีฯ

เมื่อ ๒ พ.ย. ๖๑ พล.ท. วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ. เหล่าทหารการข่าว รุ่นที่ ๒ ณ รร.ขว.ทบ. โดยมี พล.ต. วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท. พร้อมทั้ง หน.นขต.ขว.ทบ. และ ขกท. และกำลังพล เข้าร่วมพิธีฯ

เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๑ พล.ต.เทอดศักดิ์ ดำขำ ผอ.สวส.ขว.ทบ. ผู้แทน จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพันทหาร...
22/10/2018

เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๑ พล.ต.เทอดศักดิ์ ดำขำ ผอ.สวส.ขว.ทบ. ผู้แทน จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ ๒๘ ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๑ พล.ต.เทอดศักดิ์ ดำขำ ผอ.สวส.ขว.ทบ. ผู้แทน จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ ๒๘ ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ 28 ส.ค.61 พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. /ผบ.รร.ขว.ทบ. และ พ.อ.วัชรวิทย์ ณรงค์พันธุ์ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. พร้อมด้ว...
07/09/2018

เมื่อ 28 ส.ค.61 พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. /ผบ.รร.ขว.ทบ. และ พ.อ.วัชรวิทย์ ณรงค์พันธุ์ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการ รร.ขว.ทบ. ร่วมพิธีบวงสรวงกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต

...........................

กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์สุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าคุณจอมมารดาเอม เมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2381
เสด็จทิวงคตเมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2428 พระชันษา 48 ปี

เมื่อ 28 ส.ค.61 พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. /ผบ.รร.ขว.ทบ. และ พ.อ.วัชรวิทย์ ณรงค์พันธุ์ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการ รร.ขว.ทบ. ร่วมพิธีบวงสรวงกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต

...........................

กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์สุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าคุณจอมมารดาเอม เมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2381
เสด็จทิวงคตเมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2428 พระชันษา 48 ปี

เมื่อ ๑๐ ส.ค.๖๑ พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรฝ่ายอำนวยการด้านการข่าว ปี ๖๑ ณ รร.ขว.ทบ...
10/08/2018

เมื่อ ๑๐ ส.ค.๖๑ พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรฝ่ายอำนวยการด้านการข่าว ปี ๖๑ ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ ๑๐ ส.ค.๖๑ พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรฝ่ายอำนวยการด้านการข่าว ปี ๖๑ ณ รร.ขว.ทบ.

หลักสูตรการประสานงานข่าวกับผู้บริหารของหน่วยงานในพื้นที่ กทม. ปี ๖๑- โดยเมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๑  พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว....
26/07/2018

หลักสูตรการประสานงานข่าวกับผู้บริหารของหน่วยงานในพื้นที่ กทม. ปี ๖๑

- โดยเมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมฯ

หลักสูตรการประสานงานข่าวกับผู้บริหารของหน่วยงานในพื้นที่ กทม. ปี ๖๑

- โดยเมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมฯ

เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๑ พล.ต. เทอดศักดิ์ ดำขำ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเสมีย...
26/07/2018

เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๑ พล.ต. เทอดศักดิ์ ดำขำ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำต่างประเทศ ปี ๖๑ ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๑ พล.ต. เทอดศักดิ์ ดำขำ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำต่างประเทศ ปี ๖๑ ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. และคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมกันปลูกต้นไม้  "ต้นร...
09/06/2018

เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. และคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ "ต้นรวงผึ้ง" เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ. และคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยกำลังพล ขว.ทบ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ "ต้นรวงผึ้ง" เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ., พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ., พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ข...
27/04/2018

เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ., พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ., พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท., หน.นขต.ขว.ทบ. และผู้แทนจาก ขกท. ร่วมพิธีปิดการศึกษาและประดับเครื่องหมายยศ นนส.ทบ. เหล่าทหารการข่าว รุ่นที่ ๑ ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ., พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ., พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท., หน.นขต.ขว.ทบ. และผู้แทนจาก ขกท. ร่วมพิธีปิดการศึกษาและประดับเครื่องหมายยศ นนส.ทบ. เหล่าทหารการข่าว รุ่นที่ ๑ ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ., พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ., พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ข...
27/04/2018

เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ., พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ., พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท., หน.นขต.ขว.ทบ. และผู้แทนจาก ขกท. ร่วมพิธีปิดการศึกษาและประดับเครื่องหมายยศ นนส.ทบ. เหล่าทหารการข่าว รุ่นที่ ๑ ณ รร.ขว.ทบ.

เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๑ พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ จก.ขว.ทบ., พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ., พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท., หน.นขต.ขว.ทบ. และผู้แทนจาก ขกท. ร่วมพิธีปิดการศึกษาและประดับเครื่องหมายยศ นนส.ทบ. เหล่าทหารการข่าว รุ่นที่ ๑ ณ รร.ขว.ทบ.

พ.อ.วัชรวิทย์ ณรงค์พันธ์ุ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. นำ นนส.ทบ. เหล่า ขว. ปฏิบัติธรรม ณ วัดสังฆทาน ระหว่าง ๒๐ - ๒๒ เม.ย.๖๑
21/04/2018

พ.อ.วัชรวิทย์ ณรงค์พันธ์ุ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. นำ นนส.ทบ. เหล่า ขว. ปฏิบัติธรรม ณ วัดสังฆทาน ระหว่าง ๒๐ - ๒๒ เม.ย.๖๑

พ.อ.วัชรวิทย์ ณรงค์พันธ์ุ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. นำ นนส.ทบ. เหล่า ขว. ปฏิบัติธรรม ณ วัดสังฆทาน ระหว่าง ๒๐ - ๒๒ เม.ย.๖๑

เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๑ พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเลือกหน่วยของ นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุุ่นที่ ๑ โดยมี พ...
21/04/2018

เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๑ พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเลือกหน่วยของ นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุุ่นที่ ๑ โดยมี พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท. เข้าร่วมพิธีฯ

เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๑ พล.ต.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รอง จก.ขว.ทบ. เป็นประธานในพิธีเลือกหน่วยของ นนส.ทบ. เหล่า ขว. รุุ่นที่ ๑ โดยมี พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท. เข้าร่วมพิธีฯ

เมื่อ ๙ เม.ย.๖๑ รร.ขว.ทบ. จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. ระหว่าง พล.ต.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ กับ พ.อ.วัชรวิทย์ ณรงค...
16/04/2018

เมื่อ ๙ เม.ย.๖๑ รร.ขว.ทบ. จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. ระหว่าง พล.ต.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ กับ พ.อ.วัชรวิทย์ ณรงค์พันธุ์

เมื่อ ๙ เม.ย.๖๑ รร.ขว.ทบ. จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ รอง ผบ.รร.ขว.ทบ. ระหว่าง พล.ต.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ กับ พ.อ.วัชรวิทย์ ณรงค์พันธุ์

นนส.ฯ ฝึกการลาดตระเวนในภูมิประเทศ ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน
01/04/2018

นนส.ฯ ฝึกการลาดตระเวนในภูมิประเทศ ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน

เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๑ นนส.ฯ เหล่า ขว. ทำการทดสอบกำลังใจ ระหว่างการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน
28/03/2018

เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๑ นนส.ฯ เหล่า ขว. ทำการทดสอบกำลังใจ ระหว่างการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน

เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๑ นนส.ฯ เหล่า ขว. ทำการทดสอบกำลังใจ ระหว่างการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน

เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๑ พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานพิธีติดตั้งรูปสัญลักษณ์พญาอินทรีประกอบเครื่องหมายเหล่าทหารกา...
22/03/2018

เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๑ พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานพิธีติดตั้งรูปสัญลักษณ์พญาอินทรีประกอบเครื่องหมายเหล่าทหารการข่าว ณ รร.ขว.ทบ. โดยมี พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท., หน.นขต. รวมทั้งกำลังพล ขว.ทบ. และ ขกท. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๑ พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานพิธีติดตั้งรูปสัญลักษณ์พญาอินทรีประกอบเครื่องหมายเหล่าทหารการข่าว ณ รร.ขว.ทบ. โดยมี พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท., หน.นขต. รวมทั้งกำลังพล ขว.ทบ. และ ขกท. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๑ พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานรับมอบ Mini UAV และ Small UAV จาก พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ...
28/02/2018

เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๑ พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานรับมอบ Mini UAV และ Small UAV จาก พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท. เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาของกำลังพลด้านการข่าว และเป็นการแสดงผลงานวิจัย/พัฒนาด้านการข่าวของ ขกท. ณ บก.รร.ขว.ทบ. โดยมี หน.นขต.ขว.ทบ. และ หน.นขต.ขกท. เข้าร่วมพิธีฯ

เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๑ พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ. เป็นประธานรับมอบ Mini UAV และ Small UAV จาก พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ์ ผบ.ขกท. เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาของกำลังพลด้านการข่าว และเป็นการแสดงผลงานวิจัย/พัฒนาด้านการข่าวของ ขกท. ณ บก.รร.ขว.ทบ. โดยมี หน.นขต.ขว.ทบ. และ หน.นขต.ขกท. เข้าร่วมพิธีฯ

เมื่อ ๓ ก.พ.๖๑ พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนส.ทบ.เหล่า ขว. ณ ช.พัน.๕...
06/02/2018

เมื่อ ๓ ก.พ.๖๑ พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนส.ทบ.เหล่า ขว. ณ ช.พัน.๕๑ จ.ราชบุรี

เมื่อ ๓ ก.พ.๖๑ พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ จก.ขว.ทบ./ผบ.รร.ขว.ทบ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนส.ทบ.เหล่า ขว. ณ ช.พัน.๕๑ จ.ราชบุรี

ที่อยู่

เลขที่ 2 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Bangkok
10200

สาย 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 82, 86 และ ปอ.524

ข้อมูลทั่วไป

ปณิธาน • สร้างบุคลากรให้มีความรู้ด้านการข่าว พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบวินัย เพื่อให้สามารถตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2281-6870

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนข่าวทหารบก : Army Intelligence School - AISผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนข่าวทหารบก : Army Intelligence School - AIS:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด