สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. Official Fanpage

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. Official Fanpage สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. http://www.smoscience.net/
(4)

👉ขั้นตอนการคัดกรอง COVID - 19 การเข้า - ออก อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 👈#เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COV...
10/07/2020

👉ขั้นตอนการคัดกรอง COVID - 19 การเข้า - ออก อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 👈
#เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID 19✌️

😷ขอความร่วมมือก่อนขึ้นอาคารเรียนกรุณาปฏิบัติตาม😷
👉ขั้นตอนการคัดกรอง COVID - 19 การเข้า - ออก อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 👈
#เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID 19✌️

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอฝากช่องทางการติดตามอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะ 😁😁😁😁
07/07/2020
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. (@Smosci_KMUTNB) | Twitter

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอฝากช่องทางการติดตามอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะ 😁😁😁😁

The latest Tweets from สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. (@Smosci_KMUTNB). สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย.....

ขอความร่วมมือ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป
03/07/2020

ขอความร่วมมือ นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้า-ออก มจพ. อย่าลืมเช็คอินและเช็คเอาท์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณในความร่วมมือ จนกว่าเราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด19 ไปด้วยกัน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
03/07/2020

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้า - ออก มจพ. #อย่าลืมเช็คอินและเช็คเอาท์

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
02/06/2020

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2563

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
05/05/2020

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ประกาศ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในช่วง...
27/03/2020

ประกาศ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Cr.https://www.kmutnb.ac.th

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
13/03/2020

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

นักศึกษาและบุคลากร มจพ. สามารถติดตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ของ มจพ.ได้ที่ http://covid-19.kmutnb.ac.th/

🔴ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน กรอกแบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ

▶️แบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและสุขภาพ (นักศึกษา)
https://forms.gle/MUrQVKCTAnyciQh46

▶️แบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและสุขภาพ (บุคลากร)
https://forms.gle/WVTdsQpKSgGPVNJCA

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
09/03/2020

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ประกาศ การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า มหาวิทยาลัยขอเลื่อนการสอบปลายภาค 2/2562 และหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 10 -15 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดการสอบใหม่เป็นไปตามประกาศ

สำหรับ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ให้จัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 ตามปกติ ยกเว้นการสอบในรายวิชาที่มีการสอบร่วมกับ มจพ. กรุงเทพฯ ให้เลื่อนการสอบตามกำหนดการใหม่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
02/03/2020

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ด่วน!!!💥💥
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มาใช้สิทธิกันเยอะๆนะคะ
05/02/2020

มาใช้สิทธิกันเยอะๆนะคะ

พรุ่งนี้ ‼️ สำหรับการเลือกตั้ง สภานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา

⭕️ เริ่มเปิดคูหาตั้งแต่เวลา 09:00 - 17:00

สามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งได้ที่คูหาประจำคณะตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
29/01/2020

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

อย่าลืม! แวะมาที่งานเทคโนฯ นิทรรศ KMUTNB OPEN HOUSE 2020 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ณ หอประชุมประดู่แดง 2) งาน Open House เปิดบ้านให้เยี่ยมชมทุกคณะ ณ มจพ.กรุงเทพมหานคร

🏘️เทคโนฯ นิทรรศ KMUTNB OPEN HOUSE 2020
🏘️เปิดบ้านวิทยาศาสตร์
⏳วันที่ 30 มกราคม จนถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
24/01/2020

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

#ห้ามพลาด! มาค้นหาตัวเอง เลือกคณะที่ชอบ สาขาที่ใช่
เรียนแล้วจะประกอบอาชีพอะไร? แวะมาร่วมกิจกรรม
ในระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563

👨‍🔬งานเทคโนฯ นิทรรศ KMUTNB OPEN HOUSE 2020
👩‍🔬งานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์

22/01/2020
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน มจพ. KMUTNB Open House 2020 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 1 ก.พ. 2563 ณ มจพ. กรุงเทพฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง

ภายในงาน พบกับอาจารย์และรุ่นพี่ให้คำแนะนำ ปรึกษา และกิจกรรม workshop มากมาย

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.
21/01/2020

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.

มาพบหน้าพบตานักกีฬาและชนิดกีฬา
ที่คว้าเหรียญรางวัล
5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง
ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
"The Sun Games 2020"
มาจากกีฬาอะไร และมีใครกันบ้างนะ go...go....
#OneteamKMUTNB

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
03/01/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

📌 9 มกราคม 2563 เตรียมพบกับ "Finn Space" ณ ชั้นล่างอาคาร 79

พื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษา พร้อมบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
บริการ IT Clinic รับแจ้งปัญหาและให้คำปรึกษา

พร้อมร่วมกิจกรรมภายในงาน รับ Flash Drive Card 16 GBฟรี!!! ด่วนๆ เพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น (เวลา 12.00น.)

แล้วพบกันนะคร๊า ❤️

*ชั้นล่าง อาคาร 79 ติดกับ U-store

Science Ambassador Kmut'nb
30/11/2019

Science Ambassador Kmut'nb

มาแล้วจ้ากับโฉมหน้าผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรม ประจำปี 2562
ในปีนี้งานของเราจะจัดใน ตอน Fascination of Thailand

ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาผู้ที่จะได้รับรางวัล "Facebook Vote 2019"
โดยทำการกดอิโมติคอน หรือแชร์รูปของผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบ
เปิดโหวตแล้วตอนนี้ จนถึง วันที่ 17 ธันวาคม เวลา 23:59 น.

แล้วมาลุ้นว่า ใครจะได้เป็นทูตกิจกรรมประจำปี 2562 และบุคคลที่ท่านชื่นชอบจะได้รับตำแหน่ง Facebook Vote 2019 หรือไม่

ร่วมเชียร์ ร่วมส่งกำลังใจ ให้กับพวกเขาได้ในวันที่ 17 และ 18 ธันวาคม เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป
ณ ลานสวนปาล์ม มจพ.กรุงเทพฯ

แล้วเจอกันนะคะ

ฝากกดLike กดShare ด้วยนะค้าบบบบ
28/11/2019

ฝากกดLike กดShare ด้วยนะค้าบบบบ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
15/11/2019

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามปฏิทินการกู้ยืมปีการศึกษา 2562

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทุกชั้นปี ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562หาก...
14/11/2019

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทุกชั้นปี ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง inbox หรือโทรศัพท์มือถือ
📱0613977780 จ๋า
📱0944857119 จูน

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์นี้
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://drive.google.com/open?id=19cUrt6loyC8WkptRSa3A1GBMlblnLBOe

#เราจะกลับมาพบกันอีก
08/11/2019

#เราจะกลับมาพบกันอีก

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยประทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 256...
08/11/2019

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยประทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2562 (รอบแนะนำตัว) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดประกอบด้วย

#นางนพมาศบุคลากร
หมายเลข 7 นางสาวกิตศิญา ชูช่วยสุวรรณ
หมายเลข 11 นางสาววรารักษ์ โครตเพชร

#นางนพมาศนักศึกษา
หมายเลข 2 นางสาวธิดารัตน์ สกุลนุ่ม

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานประเพณี พร้อมทั้งเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกคนโดยจะมีการประกวดรอบคัดเลือกอีกครั้ง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ เวทีสวนปาล์ม มจพ.กรุงเทพ

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยประทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2562 (รอบแนะนำตัว) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดประกอบด้วย

#นางนพมาศบุคลากร
หมายเลข 7 นางสาวกิตศิญา ชูช่วยสุวรรณ
หมายเลข 11 นางสาววรารักษ์ โครตเพชร

#นางนพมาศนักศึกษา
หมายเลข 2 นางสาวธิดารัตน์ สกุลนุ่ม

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานประเพณี พร้อมทั้งเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกคนโดยจะมีการประกวดรอบคัดเลือกอีกครั้ง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ เวทีสวนปาล์ม มจพ.กรุงเทพ

King Mongkut's University of Technology North Bangkok
22/10/2019

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-555-2000 ต่อ 1626,1627

ช่วงนี้ระวังหน่อยยย ฝนอาจจะตกลงมาบ่อยๆ~ สิ่งที่ตามมากับฝนก็คือ โรคไข้เลือดออก ด้วยความเป็นห่วงจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศา...
22/10/2019

ช่วงนี้ระวังหน่อยยย ฝนอาจจะตกลงมาบ่อยๆ~ สิ่งที่ตามมากับฝนก็คือ โรคไข้เลือดออก ด้วยความเป็นห่วงจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จึงนำวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกมาให้เพื่อนๆทุกคน
เพื่อเตรียมรับมือและป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกครับ

เนื่องจากทางสโมสรนักศึกษาคณะวิศวะ สจล. ได้เก็บกระเป๋าของนักศึกษาคณะวิทย์ มจพ.ได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้รู้จักติดต่อรับคืนได้น...
18/09/2019

เนื่องจากทางสโมสรนักศึกษาคณะวิศวะ สจล. ได้เก็บกระเป๋าของนักศึกษาคณะวิทย์ มจพ.ได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้รู้จักติดต่อรับคืนได้นะครับที่เบอร์ 089-934-5742

04/09/2019

สรุปคะแนน กีฬาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 25
ณ วันที่ 4 กันยายน2562
1 IMI 59 คะแนน
2 IC 58 คะแนน
3 AS 36 คะแนน
4 MA 28 คะแนน
5 AFET 22 คะแนน
6 CS 17 คะแนน
7 BT 16 คะแนน

04/09/2019

สรุปคะแนน กีฬาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 25
ณ วันที่ 4 กันยายน2562
1 IC 49 คะแนน
2 IMI 41 คะแนน
3 AFET 22 คะแนน
4 MA 18 คะแนน
5 BT 10 คะแนน
6 AS และ CS 5 คะแนน

29/08/2019

สรุปคะแนน กีฬาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 25
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
1 IMI 13 คะแนน
2 IC 9 คะแนน
3 MA 7 คะแนน
4 CS 4 คะแนน
5 BT 3 คะแนน AS 3 คะแนน
7 AFET 1 คะแนน

น้องนักศึกษาเจ้าของบัตร หรือคนที่รู้จักเจ้าของบัตร สามารถติดต่อรับบัตรคืนได้ที่เบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับ ผู้พบบัตรเก็บบั...
17/08/2019

น้องนักศึกษาเจ้าของบัตร หรือคนที่รู้จักเจ้าของบัตร สามารถติดต่อรับบัตรคืนได้ที่เบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับ ผู้พบบัตรเก็บบัตรได้ที่ ลุมพีนี พิบูลสงคราม
081 089 0333 คุณอาคมินทร์

มาช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดด้วยการกดไลค์รูปในเพจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในการตัดสินรางวัล "FACEBOOK VOTE " เริ่ม...
23/06/2019

มาช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดด้วยการกดไลค์รูปในเพจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในการตัดสินรางวัล "FACEBOOK VOTE " เริ่มโหวตตั้งแต่ตอนนี้ จนถึง วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 12:00 น.
น้องๆเฟรซชี่ รหัส 62 อย่าลืมมาช่วยเชียร์ผู้เข้าประกวดทุกคนได้ ในงานSCI DAY ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน
แล้วมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็น ดาว-เดือนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2562
#SCIFRESHY2019
#BeHopeful62

มาช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดด้วยการกดไลค์รูปในเพจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในการตัดสินรางวัล "FACEBOOK VOTE " เริ่มโหวตตั้งแต่ตอนนี้ จนถึง วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 12:00 น.
น้องๆเฟรซชี่ รหัส 62 อย่าลืมมาช่วยเชียร์ผู้เข้าประกวดทุกคนได้ ในงานSCI DAY ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน
แล้วมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็น ดาว-เดือนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2562
#SCIFRESHY2019
#BeHopeful62

08/03/2019
KMUTNB PHOTO CLUB

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=817721785232209&id=131351666902782

ขอเชิญชวนเพื่อนพี่น้องทุกคน
ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกเป็น
Ambassador KMUTNB PHOTO CLUB
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 25 มีนาคม2562
และทำการคัดเลือกตั้งแต่
วันที่ 26 มีนาคม
ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องชมรม PHOTO CLUB
ชั้น 6 ตึก 40 ปี
https://goo.gl/forms/yhSlRt3RoBwiOryI3
#KMUTNBPHOTOCLUB

มาแล้ววว ทูตกิจกรรมของเราในปีนี้ มาช่วยเชียร์ กดไลค์ กดแชร์ ให้กำลังใจกับผู้สมัครด้วยนะครับบงานจะมีวันที่ 5 - 6 มีนาคม น...
18/02/2019

มาแล้ววว ทูตกิจกรรมของเราในปีนี้
มาช่วยเชียร์ กดไลค์ กดแชร์ ให้กำลังใจกับผู้สมัครด้วยนะครับบ
งานจะมีวันที่ 5 - 6 มีนาคม นี้นะครับ

>>> มาแล้วจ้าาา สำหรับโฉมหน้าผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 รักน้องรักเพื่อนรักพี่คนไหน มาช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดด้วยการกดไลค์รูปในเพจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในการตัดสินรางวัล "FACEBOOK VOTE 2018" และอย่าลืมมาช่วยเชียร์ผู้เข้าประกวดทุกคนได้ ในวันงาน ยังมีกิจกรรมร่วมสนุก แจกรางวัลอีกมากมาย

อีกทั้งมาร่วมลุ้นว่าปีนี้ใครจะได้ครองตำแหน่ง Sci-Boy , Sci-Girl และตำแหน่งทูตกิจกรรมอีกกว่า 20 ตำแหน่ง

ในวันงาน วันที่ 5 - 6 มีนาคม นี้ ณ ลานสวนปาล์ม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปจ้าาา

ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปเลยยยยยย

กลับมาอีกครั้งกับการคัดเลือกตำแหน่งอันทรงคุณค่าของ "ลูกพระจอมเกล้า" ขอเชิญชวนนักศึกษา มจพ. ทั้ง 3 วิทยาเขต ที่สนใจเข้าร่...
08/02/2019

กลับมาอีกครั้งกับการคัดเลือกตำแหน่งอันทรงคุณค่าของ
"ลูกพระจอมเกล้า" ขอเชิญชวนนักศึกษา
มจพ. ทั้ง 3 วิทยาเขต ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือก
ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร
ประจำปีการศึกษา 2561
สามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่ https://goo.gl/Pqb3W6

กลับมาอีกครั้งกับการคัดเลือก
ตำแหน่งอันทรงคุณค่าของ
"ลูกพระจอมเกล้า" ขอเชิญชวนนักศึกษา
มจพ. ทั้ง 3 วิทยาเขต ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือก
ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร
ประจำปีการศึกษา 2561
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. - 12 มี.ค. 2562
สามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่ https://goo.gl/Pqb3W6

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
30/01/2019

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2130294903702701&id=237817212950489
23/01/2019

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2130294903702701&id=237817212950489

เชิญชวนนักศึกษาทุกท่านมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
"คุณเท่านั้นที่จะ ตัดสิน"

ที่อยู่

Bangkok
10800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. Official Fanpageผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีทั่วไป เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"