สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บริการสื่อสารสนเทศหลากหลาย เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ พัฒนาระบบเครือข่ายและผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัย การเรียนการสอนออนไลน์ และศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(3)

เปิดเหมือนปกติ

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า คณะบุคลากรของ...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า คณะบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

🔸 กิจกรรม Arit Tour 🔸 #สอนการค้นคว้าฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย บุคลากรงานวิทยบริการ สอนการค้นคว้าฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยทั้ง...
19/10/2020

🔸 กิจกรรม Arit Tour 🔸 #สอนการค้นคว้าฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย บุคลากรงานวิทยบริการ สอนการค้นคว้าฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปกรรม นิเทศศิลป์และออกแบบประยุกต์ศิลป์ #สำนักวิทยบริการฯแหล่งความรู้คู่ชุมชนประชาคมจันทรเกษม 16/10/2563

"ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"...........................................๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน...
13/10/2020

"ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"
...........................................
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากร และผู้บริหาร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

09/10/2020
แนะนำสำนักและอาคาร29

ฝากแชร์ ให้กับนักศึกษาของเราด้วยนะคะ 💥"Online library tour" 💥 เที่ยวท่องห้องสมุดแบบออนไลน์ ในยุค New Normal #เรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าใช้บริการและรับบริการทรัพยากรสารสนเทศ จากสำนักวิทยบริการฯ สำหรับนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นอื่นๆ ที่ยังไม่เคยเข้าใช้บริการ ค่ะ 💖

#ประมวลภาพมุทิตาจิต "พี่หน่า" หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ #ด้วยรักจากใจ #ฮักนะพี่หน่า 23 กันยายน 2563
06/10/2020

#ประมวลภาพมุทิตาจิต "พี่หน่า" หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ #ด้วยรักจากใจ #ฮักนะพี่หน่า 23 กันยายน 2563

28/09/63 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการ ของสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้รับรางวัล "#คนดีศรีจันทรเกษม...
29/09/2020

28/09/63 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการ ของสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้รับรางวัล "#คนดีศรีจันทรเกษม" ในงาน พิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๓" ณ ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพิ่มเติมรอบทำบัตร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1#วันเดียวเท่านั้น#งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
25/09/2020

เพิ่มเติมรอบทำบัตร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
#วันเดียวเท่านั้น
#งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ 💝 "ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา 💝 ...
18/09/2020

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ 💝 "ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา 💝 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม✨✨👬👫👭

💢 กิจกรรม Arit Tour 💢 #สอนการค้นคว้าฐานข้อมูล 👉 บุคลากรงานวิทยบริการ สอนการค้นคว้าฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยทั้งภาษาไทยและภ...
15/09/2020

💢 กิจกรรม Arit Tour 💢 #สอนการค้นคว้าฐานข้อมูล 👉 บุคลากรงานวิทยบริการ สอนการค้นคว้าฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำโดยอาจารย์วิจิตร จารุโณประถัมป์ #สำนักวิทยบริการฯแหล่งความรู้คู่ชุมชนประชาคมจันทรเกษม

📢 สำนักวิทยบริการฯ #งดให้บริการบุคคลภายนอก ตามมาตรการ การป้องกันของโรคติดเชื้อโควิด 19 จนกว่าจะมีประกาศเปิดให้ใช้บริกา...
13/09/2020

📢 สำนักวิทยบริการฯ #งดให้บริการบุคคลภายนอก ตามมาตรการ การป้องกันของโรคติดเชื้อโควิด 19 จนกว่าจะมีประกาศเปิดให้ใช้บริการตามปกติ #ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ♥💖♥

✨ #ภาพเก่าเล่าเรื่อง ✨ สำนักวิทยบริการฯ เชิญชมนิทรรศการภาพอดีต ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม... ณ บริเวณด้าน...
10/09/2020

✨ #ภาพเก่าเล่าเรื่อง ✨ สำนักวิทยบริการฯ เชิญชมนิทรรศการภาพอดีต ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม... ณ บริเวณด้านข้างและหน้าตึกสำนักวิทยบริการฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี..💝.. "CRU. คือที่อยู่ ที่เกิด ที่เติบโต"..CR.รศ. ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล #รุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ #รุ่นเก่ารื้อฟื้นความทรงจำกันหน่อยมั้ยคะ😀😀

(ช่วงบ่าย) 9/9/63ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมบุคลากรฯ ประจำปีการศึกษา 1/2563 และร่วมแสดงความยิน...
09/09/2020

(ช่วงบ่าย) 9/9/63ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมบุคลากรฯ ประจำปีการศึกษา 1/2563 และร่วมแสดงความยินดี🎉🎉 ีิกับ บุคลากรของสำนักวิทยฯ ที่ได้รับรางวัล✨ ดาว ประดับ จันทร์✨ จากมหาวิทยาลัย

(ช่วงเช้า) 9/9/63 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมทำบุญครบรอบ 80 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 9/9/6...
09/09/2020

(ช่วงเช้า) 9/9/63 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมทำบุญครบรอบ 80 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 9/9/63 ณ ชั้น 3 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สำนักวิทยบริการฯ จัดให้ #ลดค่าปรับหนังสือที่เกินกำหนดไม่ว่าจะเก...
02/09/2020

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สำนักวิทยบริการฯ จัดให้ #ลดค่าปรับหนังสือที่เกินกำหนดไม่ว่าจะเกินไปมากแค่ไหนก็เหลือเพียงเล่มละ10บาทเท่านั้น ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2563 โอกาสดี ปีละครั้ง พลาดแล้ว จะเสียดาย !!!

📢.✨.กันยา..ลดค่าปรับ✨ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย...👉 สำนักวิทยบริการฯ ร่วมฉลอง🎉 ครบรอบวันสถาปนา 8...
25/08/2020

📢.✨.กันยา..ลดค่าปรับ✨ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย...👉 สำนักวิทยบริการฯ ร่วมฉลอง🎉 ครบรอบวันสถาปนา 80 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม🎉 #ลดค่าปรับหนังสือที่เกินกำหนดทุกเล่มเหลือเพียงเล่มละ10บาทเท่านั้น.หากคืน ภายในวันที่ 1 ถึง 15 กันยายน 2563📌

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2563>>อ่านจดหมายข่าวประ...
24/08/2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
>>อ่านจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่ [https://arit.chandra.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=204]

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563>>อ่านจดหมายข่าวประ...
24/08/2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
>>อ่านจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่ https://arit.chandra.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=204

กำหนดการทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 #งานเทคโนโลยีสารสนเทศ#สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20/08/2020

กำหนดการทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1
#งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
#สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

📣📣 ห้อง study room เพิ่มมาใหม่อีก 3 ห้อง พร้อมให้บริการ ตามมาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อ covid -19 #การพัฒนางานบริการ #แนวป...
20/08/2020

📣📣 ห้อง study room เพิ่มมาใหม่อีก 3 ห้อง พร้อมให้บริการ ตามมาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อ covid -19 #การพัฒนางานบริการ #แนวปฏิบัติการใช้ห้องstudyRoom #พื้นที่เพื่อการเรียนรู้( Learning Space) #สำนักวิทยบริการฯพื้นที่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

📢📢 แนวปฏิบัติการใช้ห้อง Study Room ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 📣📣 ห้อง Study Room ...
19/08/2020

📢📢 แนวปฏิบัติการใช้ห้อง Study Room ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
📣📣 ห้อง Study Room พร้อมให้บริการแล้วนะคะ 💖💖

14 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ...
14/08/2020

14 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวิทยสภา ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

🙏🏻ทรงพระเจริญ 🙏🏻#เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยเกล...
12/08/2020

🙏🏻ทรงพระเจริญ 🙏🏻

#เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

#ฝากแชร์ให้นักศึกษาปี 1 ค่ะ📣📣 ขั้นตอน การค้นหาอีเมลของ นักศึกษาปี 1 ดังนี้ 📌📌👉 1.ไปที่ Link  https://view-awesome-table...
11/08/2020

#ฝากแชร์ให้นักศึกษาปี 1 ค่ะ
📣📣 ขั้นตอน การค้นหาอีเมลของ นักศึกษาปี 1 ดังนี้ 📌📌
👉 1.ไปที่ Link https://view-awesome-table.com/-MELxc4FAZrJ1c5Sh_Jx/view
👉 2. ป้อนรหัสประจำตัว กด enter จะปรากฏ E-mail
👉 3.ให้นำ E-mail ที่ได้ไปล็อกอินผ่าน Gmail (google) โดยใช้ Password คือ รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก ของนักศึกษา และนำ E-mail ไป สมัคร WiFi ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ต่อ 📑📒📑

นักศึกษาชั้นปีที่1 รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย63 สามารถค้นหา e-mail Address ได้โดย ใช้รหัสนักศึกษาค้นหา ตามLink https://v...
10/08/2020
Awesome Table

นักศึกษาชั้นปีที่1 รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย63 สามารถค้นหา e-mail Address ได้โดย ใช้รหัสนักศึกษาค้นหา ตามLink https://view-awesome-table.com/-MELxc4FAZrJ1c5Sh_Jx/view

10 สิงหาคม 2563 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...
10/08/2020

10 สิงหาคม 2563 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

👉 🔰 วรรณกรรมของ "แม่" ที่ร้อยเรียงทุกบทบาทของความเป็น "แม่"👵👩🙆 และน่าอ่าน มาใช้บริการได้ ที่ วิทยบริการฯ(ห้องสมุด) นะ...
04/08/2020

👉 🔰 วรรณกรรมของ "แม่" ที่ร้อยเรียงทุกบทบาทของความเป็น "แม่"👵👩🙆 และน่าอ่าน มาใช้บริการได้ ที่ วิทยบริการฯ(ห้องสมุด) นะคะ #12สิงหาคม #วันแม่💖💖

ประกาศ จากสำนักวิทยบริการฯ หรือห้องสมุด มรภ.จันทรเกษม เรื่อง "งดให้บริการบุคคลภายนอก" ตามมาตรการ การป้องกันของโรคติดเชื้...
03/08/2020

ประกาศ จากสำนักวิทยบริการฯ หรือห้องสมุด มรภ.จันทรเกษม เรื่อง "งดให้บริการบุคคลภายนอก" ตามมาตรการ การป้องกันของโรคติดเชื้อโควิด 19

🙏 "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" 🙏... เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ...
28/07/2020

🙏 "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" 🙏

... เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ✨✨✨

ที่อยู่

39/1 Chandrakasem Rajabhat University, Ratchadapisek Road, Kwang Chankasem, Chatujak District,
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

เวลาเปิดให้บริการ ภาคเรียนปกติ จันทร์-พฤหัสบดี 08.30 - 19.30 น. ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เสาร์ ปิดบริการ อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. -------------------------------------------------- ภาคเรียนฤดูร้อน จันทร์-พฤหัสบดี 08.30 - 19.00 น. ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เสาร์ ปิดบริการ อาทิตย์ 09.00 - 16.30 น. -------------------------------------------------- ปิดภาคเรียน จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 19:30
อังคาร 08:00 - 19:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 19:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2513-6784

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนาพร้อมกระจกนิรภัย 5มม...ชั้นวางปรับระดับได้..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..ตั้งค่าความชื้นได้เอง..ISO9001..ตั้งค่าความชื้นได้เอง..www.weifothailand.com