ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจทุกรูปแบบ ทั้งในที่ดินกรรมสิทธิ์ และที่ดินของรัฐที่ได้รับอนุญาต

คู่มือการปลูกและการจัดการไม้ยูคาลิปตัส
05/04/2024

คู่มือการปลูกและการจัดการไม้ยูคาลิปตัส

คู่มือการปลูกและการจัดการไม้ยูคาลิปตัส โดยเครือข่ายความร่วมมือการปลูกและการจัดการไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ศูนย์กลางการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจครบวงจร คณะวนศาสตร์

สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถอ่านได้ผ่านช่องทางออนไลน์

https://heyzine.com/flip-book/3e5ff5facf.html

04/04/2024

ลิงค์รับชมพิธีมอบรางวัลองค์กรเกียรติยศ สร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า 2567

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณ 2567
24/03/2024

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของกรมป่าไม้ในปีงบประมาณ 2567

กรมป่าไม้โดยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2566 ได้คัดเลือกบุคคลที่มีผลงานทางการเกษตรดีเด่...
14/03/2024

กรมป่าไม้โดยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2566 ได้คัดเลือกบุคคลที่มีผลงานทางการเกษตรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ที่ปฏิบัติงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม ทำงานด้วยความอุตสาหะ มานะพยายาม และพร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงานด้านอาชีพปลูกสวนป่า ให้ปรากฏแก่สาธารณชน รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคคลอื่นต่อไป
โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก 4 ด้าน
1. ด้านความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน
2. ด้านผลงานและความสำเร็จของผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ
3. ด้านความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญชวน🔔📣 ผู้มีความสนใจรับชม แนวคิดการปลูกไม้เศรษฐกิจ ของคุณมนรัตน์ วิวิธธนากร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป...
08/03/2024

ขอเชิญชวน🔔📣
ผู้มีความสนใจรับชม แนวคิดการปลูกไม้เศรษฐกิจ ของคุณมนรัตน์ วิวิธธนากร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2566 จังหวัดพิจิตร

ขอเชิญชวน🔔📣 ผู้มีความสนใจรับชม แนวคิดการปลูกไม้เศรษฐกิจ ของคุณมนรัตน์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพก.....

ที่อยู่

61 กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625795588

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด