โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) เดิมตั้งอยู่ในวัดตลิ่งชัน ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนในระดับประถมศึกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2475 โดยมีนายอุรัจน์ สุขคงทอง เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนขณะนั้น 86 คน เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2477 นายโพธิ์ นางเล็ก ปิ่นทอง ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ป.01 จำนวน 2 ชั้น มีชั้นละ 3 ห้องเรียน และเปิดใช้อาคารเรียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2479 โดยใช้ชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า “โรงเรียนเทศบาล 48 (ปิ่นทองสัณฐาคาร)” ต่อมาวันที่ 22 มิถุนายน 2500 พระครูทิวากรคุณ (หลวงปู่กลีบ)เล็งเห็นว่าสถานที่ตั้งโรงเรียนคับแคบไม่สามารถขยายและปรับปรุงอาคารเดิมได้ จึงได้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดจำนวน 4 ไร่ 3 งาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปี 2510 สร้างอาคารเรียนแบบ 004 ปี 2519 สร้างอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 2 หลัง ปี 2526 สร้างอาคารเรียนแบบ สนศ.363 ปี 2538 สร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ได้ให้บริการสถานที่แก่ชุมชนนอกเวลาราชการเพื่อการเล่นกีฬา
(3)

เปิดเหมือนปกติ

29/9/63 ผู้ใหญ่ใจดีจากโครงการร้อยมือล้านใจ ช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร เข้ามอบ นมกล่อง+นมอัดเม็ด+ถุงเท้า รวมทั้งสิ้น 170 ...
29/09/2020

29/9/63
ผู้ใหญ่ใจดีจากโครงการร้อยมือล้านใจ ช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร เข้ามอบ นมกล่อง+นมอัดเม็ด+ถุงเท้า รวมทั้งสิ้น 170 ชุด ให้เเก่นักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน โดยมีนายนพดล คำพุฒ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับมอบสิ่งของ

28/9/63พิธีมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ "คุณครูรัตนา หล้าล้ำ" โดยมีประธานนักเรียนเป็นตัวเเทนกล่าวคำขอขมา เเละทุ...
28/09/2020

28/9/63
พิธีมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ
"คุณครูรัตนา หล้าล้ำ" โดยมีประธานนักเรียนเป็นตัวเเทนกล่าวคำขอขมา เเละทุกคนร่วมกันมอบดอกไม้เเสดงมุทิตาจิต เเก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ
ณ โดมโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)

เช้าวันศุกร์อันเเสนสดใส !!!
25/09/2020

เช้าวันศุกร์อันเเสนสดใส !!!

23/9/63 ขอขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มวิตามินซี C-Vitt ที่นำเครื่องดื่มมากเเจกให้เเก่นักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชันทุกคน
24/09/2020

23/9/63
ขอขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มวิตามินซี C-Vitt ที่นำเครื่องดื่มมากเเจกให้เเก่นักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชันทุกคน

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของคุณครูรัตนาหล้าล้ำ ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เ...
21/09/2020

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมมุทิตาจิต
เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของคุณครูรัตนา
หล้าล้ำ ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 9.30 น. ณ บริเวณโดม โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

18/09/63 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลิ่งชัน ให้เกียรติเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นัก...
18/09/2020

18/09/63
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลิ่งชัน ให้เกียรติเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับยาเสพติด อาทิเช่น วาดภาพระบายสี แต่งเรื่องจากภาพที่กำหนด เป็นต้น และมีนักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร และพยาบาลจากศูนย์สาธารณสุข 47 ชัยพฤกษมาลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของยาเสพติด ประเภทของยาเสพติด การดูแลตัวเองให้ห่างจากยาเสพติด แก่นักเรียนอีกด้วย

18/9/63 กิจกรรมใส่บาตรประจำเดือนกันยายน 2563
18/09/2020

18/9/63
กิจกรรมใส่บาตรประจำเดือนกันยายน 2563

15/9/63ฝ่ายรักษาสำนักงานเขตตลิ่งชันให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการทำน้ำยาเอนกประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน
15/09/2020

15/9/63
ฝ่ายรักษาสำนักงานเขตตลิ่งชันให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการทำน้ำยาเอนกประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

14/09/2563 พิธีมอบทุนการศึกษารองศาสตราจารย์สมใจ เขียวสด ผู้อุปการะโรงเรียนวัดตลิ่งชัน
14/09/2020

14/09/2563
พิธีมอบทุนการศึกษารองศาสตราจารย์สมใจ เขียวสด ผู้อุปการะโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

11/9/63 เวลา 15.30 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)
13/09/2020

11/9/63 เวลา 15.30 น.
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)

28/8/2562 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
29/08/2020

28/8/2562
จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ไปลามาไหว้ให้เคารพรู้นอบนบวันทาเป็นราศียามประสบพบกันอัญชลี มีไมตรีต่อกันวันทนา #น้องไหว้พี่#พี่ไหว้น้อง
28/08/2020

ไปลามาไหว้ให้เคารพ
รู้นอบนบวันทาเป็นราศี
ยามประสบพบกันอัญชลี
มีไมตรีต่อกันวันทนา

#น้องไหว้พี่
#พี่ไหว้น้อง

21/8/2563 กรมบังคับคดี เข้ามาให้ความรู้เเก่นักเรียนชัันประถมศึกษาปีที่6 ในโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธร...
26/08/2020

21/8/2563
กรมบังคับคดี เข้ามาให้ความรู้เเก่นักเรียนชัันประถมศึกษาปีที่6 ในโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช รวมไปถึง...
24/08/2020

14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช รวมไปถึงทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน

20/8/2563พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานใ...
20/08/2020

20/8/2563
พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์
และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โดยมีท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานในพิธี และนายชูชาติ สุวรรณนที
ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ,หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตตลิ่งชัน และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตลิ่งชันเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

20/8/63 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
20/08/2020

20/8/63
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12/08/2020

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

31/7/63 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
31/07/2020

31/7/63
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกา...
26/07/2020

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

19/7/2563 ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
19/07/2020

19/7/2563
ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

สวัสดีเช้าวันศุกร์ 🍃💙🏫
17/07/2020

สวัสดีเช้าวันศุกร์ 🍃💙🏫

3/6/2563 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน เเละวิธีการใส่เเละถอดห...
04/07/2020

3/6/2563 (ช่วงบ่าย)
เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน เเละวิธีการใส่เเละถอดหน้ากากอนามัย ให้เเก่นักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

3/7/2563 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่วัดนครป่าหมากและวัดตลิ่งชัน เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีท่านผู้อำน...
04/07/2020

3/7/2563
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่วัดนครป่าหมากและวัดตลิ่งชัน เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีท่านผู้อำนวยการ ตัวแทนครูและนักเรียนในการถวายเทียนพรรษาทั้ง 2 วัด

มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2...
25/06/2020

มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

#ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่โรงเรียนได้กำหนดอย่างเคร่งครัดจักขอบพระคุณยิ่ง

24/6/2563 คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมสภากรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2...
24/06/2020

24/6/2563
คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
สภากรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 นำโดยนางสาวดวงพร รุจิเรข ประธานอนุกรรมการ
นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน
และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ได้เดินตรวจบริเวณโรงเรียน อาทิเช่น จุดคัดกรองหน้าโรงเรียน
จุดล้างมือบริเวณรอบโรงเรียน สนามหน้าอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องเรียน ฯลฯ ซึ่งได้รับคำชมเชยและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงบางส่วนซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำไปแก้ไขให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ต่อไป

23/6/63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตตลิ่งชัน เข้ามาล้างพื้นสนามบริเวณหน้าอาคารเรียน โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ป...
23/06/2020

23/6/63
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตตลิ่งชัน เข้ามาล้างพื้นสนามบริเวณหน้าอาคารเรียน โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

22/6/2563 ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพรสุวัชร์  ไชยรัตน์ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุง...
22/06/2020

22/6/2563
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพรสุวัชร์ ไชยรัตน์
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีไทย

16-6-63 หัวหน้าฝ่ายสิ่งเเวดล้อมเเละสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เเละเจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้าตรวจเยี่ยมการเตรีย...
16/06/2020

16-6-63
หัวหน้าฝ่ายสิ่งเเวดล้อมเเละสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เเละเจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนในด้านของสถานที่เเละสิ่งเเวดล้อม

New Normal in Talingchan school
16/06/2020

New Normal in Talingchan school

มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะ
12/06/2020

มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ว่าที่ร้อยตรีจีรวุฒิ โรยสุวรรณ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์เเละรักษาการใน...
11/06/2020

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ว่าที่ร้อยตรีจีรวุฒิ โรยสุวรรณ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์เเละรักษาการในตำเเหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ได้เข้ามาติดตามการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)

เปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 นะคะ #อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนด้วยนะ #SocialDistancing #NewNormal
11/06/2020

เปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 นะคะ

#อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนด้วยนะ
#SocialDistancing
#NewNormal

19/05/2020
เเนะนำการรับชม DLTV ทางโทรศัพท์มือถือ

วิดีโอ เเนะนำการเรียนผ่าน DLTV บนโทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ปกครองเเละนักเรียน ที่บ้านไม่มีทีวี หรือมีทีวีเเต่ไม่มีกล่องรับสัญญาณที่ถ่ายทอด DLTV มีวิธีรับชมได้ 3 ช่องทาง ได้เเก่
ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV ผ่านทาง Youtube Channel เเละผ่านทางเเอปพลิเคชัน DLTV

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ว่าที่ร้อยตรีจีรวุฒิ โรยสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ เเละรักษาการในตำเเหน่งห...
18/05/2020

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ว่าที่ร้อยตรีจีรวุฒิ โรยสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ เเละรักษาการในตำเเหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ได้เข้ามาติดตามการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ ของคุณครูโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

ห่วงใยนะตลิ่งชัน 💓🥰
05/05/2020

ห่วงใยนะตลิ่งชัน 💓🥰

ที่อยู่

ถนน ชักพระ
Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024247044

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คิดถึงมากๆ#จากศิษย์เก่า​คนหนึ่ง
#ศิษย์เก่า รร.วัดตลิ่งชัน จบ ป.6 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2524 38 ปีละไวจิง คิดถึง ครูทรง ครูปริศนา
คิดถึงเพื่อนน่าจะปี41-42คิดถึบทุกคน
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/?fref=tsแนะนำค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ค่ะ กดเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้เลยค่ะ ตอนนี้ทางค่ายมีโปรโมชั่น นักเรียน 20 คน ฟรี ครู 1 ท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ