(1)

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพบุคลากร และพัฒนาเครือข่าย ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ภายใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2557 วิสัยทัศน์ " เป็นศูนย์วิชาการชั้นนำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" พันธกิจ * พัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ * พัฒนาเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ * เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มเป้าหมาย * หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและท้องถิ่น * เจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ * ภาคเอกชน * สถาบันการศึกษา * ประชาชนทั่วไป * สื่อมวลชน Climate Change International technical and Training Center (CITC) is "one stop technical and training" and network platform on climate change mitigation and adaptation for Southeast Asia region.CITC was established by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization ) or TGO under Ministry of Natural Resources ans Environment, the Royal Thai Government in 2014. Vision " Become a leading climate change training center in Southeast Asia " Mission * Provide capacity development on climate change mitigation and adaptation through training and other service * Function as a regional climate change networking platform * Promote knowledge dissemination on climate change mitigation and adaptation Targets * Central and Local Governments * Climate Change Coordinator Officer * Private Agencies * Academic Institutions * General Public * Media

Winnonie แพลตฟอร์มวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากบางจาก ที่จะช่วยลดหนี้ให้พี่วิน
21/07/2020
Winnonie แพลตฟอร์มวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากบางจาก ที่จะช่วยลดหนี้ให้พี่วิน

Winnonie แพลตฟอร์มวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากบางจาก ที่จะช่วยลดหนี้ให้พี่วิน

คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช CEO บางจาก เล่าถึงโครงการ Winnonie แพลตฟอร์มวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่ช่วยให้ชีวิตพี่วินดีข...

เที่ยวแบบเดิมได้ไหม ? ทำไมต้อง Low Carbon
21/07/2020

เที่ยวแบบเดิมได้ไหม ? ทำไมต้อง Low Carbon

มีความจริงอันแสนเศร้า ที่บอกว่าการเที่ยวแบบเดิมทำร้ายโลกไปมากแค่ไหน
.
ถึงแม้ใครจะไม่รู้ แต่โลกรู้ ฟ้าดินรู้ และ Low carbon journey อย่างเราต้องรู้ เพราะนักเดินทางแปลว่าอิสระ เราจะไม่ยอมเที่ยวแบบทำร้ายโลกไปมากกว่านี้หรอก !
.
มาร่วมสร้างสังคมการท่องเที่ยวที่ดีต่อโลกใบนี้ด้วยกันเถอะ

#LowCarbonContest #VlogTheJourney #tgo #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

21/07/2020
404 Not Found

--#ขยายเวลารับสมัคร ถึง 31 กรกฎาคม 2563
ถึงเวลาสร้างสรรค์ V l o g ของคุณ
มาจุดเทรนด์ท่องเที่ยวแนวใหม่
ใส่ใจลดโลกร้อน
.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
ขอชวนคุณส่ง V l o g ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เข้าประกวด ใน
[ Low Carbon Contest : Vlog – The Journey ]
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท
.
ไม่จำกัดเพศและวัย
จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้
ส่ง Vlog* ท่องเที่ยวที่คุณมั่นใจว่า Low Carbon ที่สุด พร้อมโชว์ไอเดียรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกในทริปท่องเที่ยวของคุณ
.
(*สามารถนำวิดีโอหรือ Vlog ที่เคยถ่ายหรือเผยแพร่แล้วส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยส่งประกวดรางวัลอื่นมาก่อน)
.
พร้อมเข้าร่วม L i v e W o r k s h o p
พบวิทยากรพิเศษที่จะมาช่วยติวเข้มเทคนิคการทำ Vlog และเข้าถึงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน
.
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทางแฟนเพจ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน
.
ล ง ท ะ เ บี ย น ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น https://forms.gle/5CChf5gaRxwVa2jSA
▮ ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
▮ ปิดรับผลงานวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ร า ง วั ล
▮รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
▮รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
▮รางวัล Popular Vote 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท
▮ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มูลค่าไม่เกินกว่า 2,000 บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม
http://www.tgo.or.th/…/ind…/th/page/low-carbon-contest-vlog-
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน
Low Carbon Contest
ติดต่อ โทร 0-2547-2700 ต่อ 319,120
#LowCarbonContest #VlogTheJourney
#tgo #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( CITC )โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ขอเชิญชว...
17/07/2020

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( CITC )
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ได้ที่ https://web.ocsc.go.th/forking/

เที่ยวอย่างไรให้ยังสนุก เติมพลังชีวิต แต่ก็รบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด!
17/07/2020

เที่ยวอย่างไรให้ยังสนุก เติมพลังชีวิต แต่ก็รบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด!

เที่ยวอย่างไรให้ยังสนุก เติมพลังชีวิต แต่ก็รบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด!
ผู้ที่รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจและมีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อม อาจทราบกันอยู่แล้วว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณขยะ และการสูญเสียน้ำ ในสัดส่วนที่มากแค่ไหน
.
แต่ในเมื่อเรายังต้องใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ งานการที่แบกบนบ่าก็เหนื่อยแทบขาดใจ การออกไปเปิดหูเปิดตา ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไป สูดอากาศในสถานที่ที่ไม่เคยได้กลิ่น และพาตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติบ้างในบางจังหวะชีวิต การไม่เที่ยวเลยเพราะกังวลจะซ้ำเติมสถานการณ์โลกร้อนดูจะโหดร้ายกับตัวเองไปสักนิด น่านะ… มันยังมีวิธีให้เราท่องเที่ยวได้และดูแลโลกเท่าที่เราทำไหวอยู่
.
และในเมื่อเรากำลังจะทำ Vlog สไตล์ Low Carbon อยู่แล้ว Vlog the Journey ขอช่วยรวบรวมวิธีท่องเที่ยวอย่างรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด ยังสนุก แถมในกิจกรรมระหว่างท่องเที่ยวยังเก็บมาเป็นคอนเทนต์มาเล่า มาแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ได้นำไปปรับใช้กันด้วย
.
แต่ก่อนจะว่ากันที่เคล็ดลับการเที่ยว ขอรวบรวม fun fact เรื่องสิ่งแวดล้อมเล็กๆ มาเป็นน้ำจิ้ม เพื่อบิลด์อารมณ์กันสักนิดหนึ่งด้วยค่ะ (ฮา)
.
องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ World Tourism Organization (UNWTO) คาดการณ์ว่า เฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการ ”เดินทาง” ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์จากกิจกรรมทั้งหมดของมนุษย์ และจะเพิ่มเป็น 5.3 เปอร์เซ็นต์ใน ค.ศ. 2030 ปริมาณการปล่อยก๊าซภายในช่วง ค.ศ. 2016-2030 จะเพิ่มจาก 1,597 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ถึง 1,998 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (แต่ทั้งนี้เป็นการคาดการณ์ในรายงาน ค.ศ. 2018 ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังประเมินไม่ได้ว่าตัวเลขนี้จะเป็นจริงแค่ไหน อาจลดหรือเพิ่มเนื่องจาก new normal ผู้คนเรื่องการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนไป)
.
ส่วนการท่องเที่ยวใน ”ภาพรวม” วิจัยของ Nature Climate Change เผยแพร่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2018 ระบุการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งการเดินทาง ชอปปิง และอาหาร จะมีตัวเลขถึง 4.5 กิกะตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือคิดเป็น 8 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด
.
อย่างที่บอกว่าเราคงหยุดกิจกรรมท่องเที่ยวลงไม่ได้หมดจดเด็ดขาด แต่เรามีส่วนในการลดอัตราเร่งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมท่องเที่ยวได้ และ Vlog ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ของคุณ อาจสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ทั้งสนุกและกระทบธรรมชาติน้อยที่สุดด้วย

จะมีวิธีอะไรบ้าง ไปดูกันเล้ย! :)

สวมแว่นตานักท่องเที่ยวแบบ Low Carbon
เรื่อง: ณิชากร ศรีเพชรดี
#Vlog the Journey

16/07/2020
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน

ขอชวนมาเตรียมความพร้อมก่อนลงมือ Vlog
ด้วย Live Workshop ติวเข้ม
กับ Speaker ที่จะมาแนะนำเคล็ดลับ สู่การเป็น Low Carbon Vlogger

พิเศษ!! ลุ้นรับของรางวัล สำหรับผู้แชร์และร่วมคอมเมนต์คำถามใน Live

#LIVE Stand by หน้าจอพบกัน
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.30-17.00 น.

ขอชวนมาเตรียมความพร้อมก่อนลงมือ Vlog
ด้วย Live Workshop ติวเข้ม
กับ Speaker ที่จะมาแนะนำเคล็ดลับ สู่การเป็น Low Carbon Vlogger

พิเศษ!! ลุ้นรับของรางวัล สำหรับผู้แชร์และร่วมคอมเมนต์คำถามใน Live

#LIVE Stand by หน้าจอพบกัน
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.30-17.00 น.

13/07/2020
09/07/2020
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

งานแถลงข่าว อบก. จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
"Low Carbon Contest : VLOG-the Journey"

การแถลงข่าว ทส.
เรื่อง อบก. จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
"Low Carbon Contest : VLOG-the Journey"
และ เรื่อง ทธ. เตรียมความพร้อม "รับมือธรณีพิบัติภัยในช่วงฤดูฝน"

04/07/2020
ขั้วโลกใต้จะร้อนเร็วขึ้นเป็น 3 เท่า น้ำแข็งละลายในอัตราเร่งในทุกวัน ไม่กี่ปี ละลายไป 3.3 ล้านล้านตัน ท่วมเท็กซัสถึง 4 เม...
30/06/2020
ขั้วโลกใต้จะร้อนเร็วขึ้นเป็น 3 เท่า น้ำแข็งละลายในอัตราเร่งในทุกวัน ไม่กี่ปี ละลายไป 3.3 ล

ขั้วโลกใต้จะร้อนเร็วขึ้นเป็น 3 เท่า น้ำแข็งละลายในอัตราเร่งในทุกวัน ไม่กี่ปี ละลายไป 3.3 ล้านล้านตัน ท่วมเท็กซัสถึง 4 เมตร ชาวโลกจะรับมืออย่างไร

NEWS ขั้วโลกใต้จะร้อนเร็วขึ้นเป็น 3 เท่า น้ำแข็งละลายในอัตราเร่งในทุกวัน ไม่กี่ปี ละลายไป 3.3 ล้านล้านตัน ท่วมเ....

กรุงเทพธนาคม พร้อมเดินเรือใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม ดีเดย์ 1 ก.ค. นำร่อง 2 ลำ รับเปิดเทอม
30/06/2020
คนกรุงเตรียมพร้อมนั่ง “เรือพลังงานไฟฟ้า”

กรุงเทพธนาคม พร้อมเดินเรือใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม ดีเดย์ 1 ก.ค. นำร่อง 2 ลำ รับเปิดเทอม

กรุงเทพธนาคม พร้อมเดินเรือใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม ดีเดย์ 1 ก.ค. นำร่อง 2 ลำ รับเปิด...

แบรนด์เบลเยียมไอเดียกรีน แปลงขยะของเล่นเก่า บดพลาสติกรีไซเคิล ขาวสร้างเฟอร์นิเจอร์ใหม่! ดีไซน์เก๋ ทันสมัย ลดขยะในสิ่งแวด...
30/06/2020

แบรนด์เบลเยียมไอเดียกรีน แปลงขยะของเล่นเก่า บดพลาสติกรีไซเคิล ขาว
สร้างเฟอร์นิเจอร์ใหม่! ดีไซน์เก๋ ทันสมัย ลดขยะในสิ่งแวดล้อม

แบรนด์เบลเยียมไอเดียกรีน แปลงขยะของเล่นเก่า บดพลาสติกรีไซเคิล ขาว
สร้างเฟอร์นิเจอร์ใหม่! ดีไซน์เก๋ ทันสมัย ลดขยะในสิ่งแวดล้อม

มลพิษจากพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ที่ผ่านมาหลายคนเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาลดการใช้พลาสติกกันมากมาย แต่เรามักมองข้ามเจ้าพวกของเล่นเด็กที่ก็ทำมาจากพลาสติกเหมือนกัน และสร้างผลกระทบที่ไม่น่ารักต่อโลกเหมือนหน้าตาของมันเลย

ecoBirdy แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ใน Antwerp ประเทศเบลเยียมจึงผุดไอเดีย แปรรูปของเล่นเด็กที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นเฟอร์นิเจอร์จากชิ้นส่วนรีไซเคิลล้วน 100% ไม่มีอะไรผสมอย่างเก้าอี้ โต๊ะ ที่เก็บของและโคมไฟ ให้ชีวิตใหม่แก่ของเล่นและเพิ่มความเป็นมิตรต่อโลกให้กับพวกมัน

ไอเดียนี้เกิดขึ้นหลังจากทางแบรนด์ได้ศึกษาการนำของเล่นเด็กมารีไซเคิลอย่างยั่งยืนเป็นเวลา 2 ปี พวกเขานำของเล่นที่ไม่ใช้แล้วหรือของเล่นที่ได้จากตามโรงเรียนต่าง ๆ มาทำความสะอาด บดให้ละเอียดด้วยเครื่อง และแยกสีเพื่อมาทำเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์ทันสมัยและสีสันสดใส

Vanessa และ Joris สองผู้ก่อตั้ง ecoBirdy กล่าวว่า “พวกเราพบว่าของเล่นพลาสติกใช้พลาสติกจำนวนมาก เยอะกว่าของใช้ชนิดอื่น ๆ เราเลยตั้งเป้าว่าจะทำให้ระบบนิเวศของโลกเราได้รับผลกระทบจากพลาสติกร้ายนี้น้อยลงด้วยการให้ชีวิตใหม่กับมัน ในขณะเดียวกัน เราได้ใช้นวัตกรรมใหม่ที่มีไว้สำหรับการรีไซเคิลพลาสติกโดยเฉพาะ ดังนั้นจะไม่มีการเพิ่มสีหรือเรซินใหม่ในการทำเฟอร์นิเจอร์เลย”

เมื่อเทียบกับพวกขวดน้ำพลาสติก ของเล่นพลาสติกถือว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเยอะหรืออาจจะมากกว่าอยู่พอสมควร เพราะของเล่นไม่สามารถนำมาประกอบเป็นอย่างอื่นได้ และกลุ่มเป้าหมายก็เฉพาะเจาะจงมาก ดังนั้นตอนนี้หลายบริษัทผู้ผลิตของเล่นจึงเริ่มลงทุนเพื่อหาวิธีเปลี่ยนให้ของเล่นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันยกใหญ่ เพราะสุดท้าย ในวันที่เด็ก ๆ โตเป็นผู้ใหญ่ ของเล่นของพวกเขาก็ยังคงอยู่ และอาจจะอยู่ต่อไปบนโลกนี้อีก 400 - 1,000 ปี

พอเข้าไปส่องคอลเลคชั่นแรกของแบรนด์ ecoBirdy แล้วจะเห็นให้ได้ว่าแต่ละเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ที่เก็บของหรือโคมไฟตั้งโต๊ะนั้นน่ารักมาก มีชื่อเรียกพิเศษสำหรับแต่ละชิ้นด้วย และดูยังไงก็ไม่เห็นถึงร่องรอยของของเล่นเก่า ๆ เลย แต่ละอันมีสีสันสดใส ดีไซน์เก๋ ๆ น่าใช้มาก ใครเป็นสายแต่งห้องต้องลองไปดูเลยนะ

https://www.ecobirdy.com/#
https://www.designboom.com/design/ecobirdy-recycled-toys-furniture-01-21-2018/

ณิชากร บัวทรัพย์
Environman

Environman
24/06/2020

Environman

#ชนิดป่าไม้ในประเทศไทย แต่ละภาคมีป่าแบบไหนบ้าง?ตอนนี้ประเทศไทยเหลือป่าเท่าไหร่? | เป็นยังไงไปดู!

รู้หรือไม่ ป่าชุมชนใกล้บ้าน ที่ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาและบริหารจัดการอยู่นั้นเป็นป่าประเภทใด?

วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้กับชนิดป่าในประเทศไทยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ เป็นยังไงไปดูกันเลย!

ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณน้ำฝนทำให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นต่างกัน สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
- ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)
- ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)

#ป่าประเภทไม่ผลัดใบได้แก่
- ป่าดิบเขา: ปกคลุมยอดเขาสูง มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี พบได้ทุกภาคของประเทศไทย เป็นป่าต้นน้ำลำธาร

- ป่าสนเขา: สภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็น มีช่วงหน้าเย็นเป็นระยะเวลานาน พบตามยอดเขาสูงทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ป่าดิบชื้น: พบบริเวณที่ราบหรือบนภูเขา พบในภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศที่มีปริมาณน้ำฝนเกินกว่า 1,600 มม./ปี

- ป่าดิบแล้ง: มีพันธุ์ไม้ผลัดใบและไม่ผลัดใบในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน มีช่วงเวลาแล้งยาวนาน 3-4 เดือน พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ป่าพรุ: ขึ้นในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สภาพดินเป็นกรดจัด มีซากพืชทับถมหนาพบในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก

- ป่าชายเลน: สังคมพืชขึ้นบนเดินเลน ตามแนวชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำน้ำกร่อย และน้ำทะเลท่วมถึง พบบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านตะวันตกของภาคใต้

#ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)
- ป่าเต็งรัง: พบในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ป่าเบญจพรรณ: เป็นป่าโปร่ง มีการผลัดใบในฤดูแล้ง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

ขอบคุณ
ป่าชุมชนออนไลน์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

ร่มธรรม ขำนุรักษ์
environman

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา
19/06/2020

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

ช่วงนี้ฝนตกทุกวัน ผมนำความห่วงใยและสาระน่ารู้มาฝากทุกคนครับ รู้หรือไม่? ว่าปี 2562 ที่ผ่านมา มีขยะกว่า 46,507 ตัน ถูกทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง ซึ่งส่วนหนึ่งอุดตันท่อระบายน้ำ เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ #ฝนตกเมื่อไหร่น้ำท่วมเมืองเมื่อนั้น
.
แล้วขยะที่ทำให้น้ำท่วมเมืองมาจากไหน? ทางแรก มาจากขยะที่หลุดร่วงจากถังขยะ หรือ การทิ้งขยะไม่ลงถัง เมื่อฝนตกหรือลมพายุพัด ขยะจึงไหลลงท่อระบายน้ำ ซึ่งขยะที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอด แก้วน้ำพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก เศษวัชพืช รวมไปถึง เครื่องนอน หมอน มุ้ง ?!? ทางที่สองมาจากกลุ่มคนบางกลุ่มที่มักง่าย ทิ้งขยะดังกล่าวลงแม่น้ำลำคลองโดยตรง ซึ่งส่งผลเสียต่อการระบายน้ำ และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำเป็นอย่างมากครับ
.
ฤดูฝนมาถึงอีกครั้งแล้ว เพื่อลดโอกาสเกิดน้ำท่วมเมืองเหมือนปีที่ผ่านมา นอกจากการขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐแล้ว พวกเราประชาชนทุกคน ก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองได้ เพียงแค่ทิ้งขยะให้ลงถัง และลดการสร้างขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งหลาย ไม่ว่าจะถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หลอดพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก ขวดน้ำ ฯลฯ ถ้าใครที่สามารถคัดแยกขยะพลาสติกได้ ก็ขอให้มาร่วม #ส่งพลาสติกกลับบ้าน กับผมได้ที่ https://www.facebook.com/sendplastichome/ นะครับ ✌

#TopVarawut #MNRE #ส่งพลาสติกกลับบ้าน

บางจาก เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มแก๊สโซฮอล์ S EVO FAMILY ยกระดับ E20 S EVO คุณภาพพรีเมียมแต่ราคาเดิม สอดคล้องกับความต้องการใช...
19/06/2020
บางจาก เปิดตัวแก๊สโซฮอล์ S EVO FAMILY - ข่าวในวงการรถยนต์ - Autospinn.com

บางจาก เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มแก๊สโซฮอล์ S EVO FAMILY ยกระดับ E20 S EVO คุณภาพพรีเมียมแต่ราคาเดิม สอดคล้องกับความต้องการใช้ E20 ที่เติบโตต่อเนื่องและคาดว่าจะเป็นน้ำมันพื้นฐานของไทย

บางจาก เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มแก๊สโซฮอล์ S EVO FAMILY ยกระดับ E20 S EVO คุณภาพพรีเมียมแต่ราคาเดิม สอดคล้องกับความต้องการ...

ชี้เป้ามือใหม่หัดกรีน! 3 แหล่งช้อปปิ้งไอเท็มของคนรักษ์โลก
19/06/2020
ชี้เป้ามือใหม่หัดกรีน! 3 แหล่งช้อปปิ้งไอเท็มของคนรักษ์โลก

ชี้เป้ามือใหม่หัดกรีน! 3 แหล่งช้อปปิ้งไอเท็มของคนรักษ์โลก

กระแสรักษ์โลกที่กำลังเริ่มมาแรงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วทำให้ชาวกรีนหัวใจรักษ์โลกได้ออกมาเผยแพร่ life-style กรีน .....

ตลอดปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) กำหนดให้ “TIME FOR NATURE ถึงเวลา…คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ" เป็นแนวคิดหลั...
15/06/2020
แยกพลาสติกสะอาด หนุนโรดแมปประเทศไทย

ตลอดปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) กำหนดให้ “TIME FOR NATURE ถึงเวลา…คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ" เป็นแนวคิดหลักในการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก กระตุ้นให้ผู้คนปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ทำลายธรรมชาติให้น้อยลง ซึ่งปัญหาขยะพลาสติกกำลังเป็นวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

ตลอดปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) กำหนดให้ “TIME FOR NATURE ถึงเวลา…คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ" เป็นแนวคิดห...

ถึงเวลาสร้างสรรค์ V l o g ของคุณมาจุดเทรนด์ท่องเที่ยวแนวใหม่ใส่ใจลดโลกร้อน.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหา...
05/06/2020

ถึงเวลาสร้างสรรค์ V l o g ของคุณ
มาจุดเทรนด์ท่องเที่ยวแนวใหม่
ใส่ใจลดโลกร้อน
.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
ขอชวนคุณส่ง V l o g ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เข้าประกวด ใน
[ Low Carbon Contest : Vlog – The Journey ]
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท
.
ไม่จำกัดเพศและวัย
จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้
ส่ง Vlog* ท่องเที่ยวที่คุณมั่นใจว่า Low Carbon ที่สุด พร้อมโชว์ไอเดียรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกในทริปท่องเที่ยวของคุณ
.
(*สามารถนำวิดีโอหรือ Vlog ที่เคยถ่ายหรือเผยแพร่แล้วส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยส่งประกวดรางวัลอื่นมาก่อน)
.
พร้อมเข้าร่วม L i v e W o r k s h o p
พบวิทยากรพิเศษที่จะมาช่วยติวเข้มเทคนิคการทำ Vlog และเข้าถึงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน
.
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทางแฟนเพจ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน
.
ล ง ท ะ เ บี ย น ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น https://forms.gle/5CChf5gaRxwVa2jSA
▮ ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 19 กรกฎาคม 2563
▮ ปิดรับผลงานวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ร า ง วั ล
▮รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
▮รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
▮รางวัล Popular Vote 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท

▮ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มูลค่าไม่เกินกว่า 2,000 บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม
http://www.tgo.or.th/…/ind…/th/page/low-carbon-contest-vlog-
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน
Low Carbon Contest
ติดต่อ โทร 0-2547-2700 ต่อ 319,120

#LowCarbonContest #VlogTheJourney
#tgo #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ถึงเวลาสร้างสรรค์ V l o g ของคุณ
มาจุดเทรนด์ท่องเที่ยวแนวใหม่
ใส่ใจลดโลกร้อน
.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
ขอชวนคุณส่ง V l o g ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เข้าประกวด ใน
[ Low Carbon Contest : Vlog – The Journey ]
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท
.
ไม่จำกัดเพศและวัย
จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้
ส่ง Vlog* ท่องเที่ยวที่คุณมั่นใจว่า Low Carbon ที่สุด พร้อมโชว์ไอเดียรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกในทริปท่องเที่ยวของคุณ
.
(*สามารถนำวิดีโอหรือ Vlog ที่เคยถ่ายหรือเผยแพร่แล้วส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยส่งประกวดรางวัลอื่นมาก่อน)
.
พร้อมเข้าร่วม L i v e W o r k s h o p
พบวิทยากรพิเศษที่จะมาช่วยติวเข้มเทคนิคการทำ Vlog และเข้าถึงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน
.
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทางแฟนเพจ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน
.
ล ง ท ะ เ บี ย น ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น https://forms.gle/5CChf5gaRxwVa2jSA
▮ ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 19 กรกฎาคม 2563
▮ ปิดรับผลงานวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ร า ง วั ล
▮รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
▮รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
▮รางวัล Popular Vote 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท

▮ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มูลค่าไม่เกินกว่า 2,000 บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม
http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/page/low-carbon-contest-vlog-
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน
Low Carbon Contest
ติดต่อ โทร 0-2547-2700 ต่อ 319,120

#LowCarbonContest #VlogTheJourney
#tgo #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

!!! วันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้ว การประกวด Low Carbon Contest : Vlog-The Journey  ใครสนใจชอบทำ Vlog ชอบทำ...
05/06/2020

!!! วันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้ว การประกวด Low Carbon Contest : Vlog-The Journey ใครสนใจชอบทำ Vlog ชอบทำคลิปต่างๆ ห้ามพลาดเลยทีเดียว แถมงานนี้มีรางวัลอีกด้วยนะ
.
รายละเอียดการประกวด
Low Carbon Contest : Vlog-The Journey
.
ถึงเวลาสร้างสรรค์ Vlog ของคุณ
มาจุดเทรนด์ท่องเที่ยวแนวใหม่ ห่วงใยโลกกว่าที่เคย
.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
ขอชวนคุณส่ง Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เข้าประกวด ใน
Low Carbon Contest : Vlog – The Journey
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท
.
ไม่จำกัดเพศและวัย
จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้
ส่ง Vlog*ท่องเที่ยวที่คุณมั่นใจว่า Low Carbon ที่สุด
พร้อมโชว์ไอเดียรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกในทริปท่องเที่ยวของคุณ
(*สามารถนำวิดีโอหรือ Vlog ที่เคยถ่ายหรือเผยแพร่แล้วส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยส่งประกวดรางวัลอื่นมาก่อน)
.
พร้อมเข้าร่วม Live Workshop
พบวิทยากรพิเศษที่จะมาช่วยติวเข้มเทคนิคการทำ Vlog
และเข้าถึงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ทาง Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน
.
ลงทะเบียนร่วมแข่งขันที่ >> https://forms.gle/YMNCuZLSUD9GsDqG9
ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ปิดรับผลงานวันที่ 20 สิงหาคม 2563
.
#รางวัล Low Carbon Contest : Vlog – The Journey
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
รางวัล Popular Vote 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท
.
ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มูลค่าไม่เกินกว่า 2,000 บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
.
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด
http://www.tgo.or.th/
https://www.facebook.com/tgo.or.th
https://www.facebook.com/LowCarbonContest
.
ติดต่อ โทร 0-2547-2700 ต่อ 319,120
#LowCarbonContest #VlogTheJourney #tgo #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รายละเอียดการประกวด
Low Carbon Contest : Vlog-The Journey
.
ถึงเวลาสร้างสรรค์ Vlog ของคุณ
มาจุดเทรนด์ท่องเที่ยวแนวใหม่ ห่วงใยโลกกว่าที่เคย
.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
ขอชวนคุณส่ง Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เข้าประกวด ใน
Low Carbon Contest : Vlog – The Journey
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท
.
ไม่จำกัดเพศและวัย
จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้
ส่ง Vlog*ท่องเที่ยวที่คุณมั่นใจว่า Low Carbon ที่สุด
พร้อมโชว์ไอเดียรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกในทริปท่องเที่ยวของคุณ
(*สามารถนำวิดีโอหรือ Vlog ที่เคยถ่ายหรือเผยแพร่แล้วส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยส่งประกวดรางวัลอื่นมาก่อน)
.
พร้อมเข้าร่วม Live Workshop
พบวิทยากรพิเศษที่จะมาช่วยติวเข้มเทคนิคการทำ Vlog
และเข้าถึงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ทาง Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน
.
ลงทะเบียนร่วมแข่งขันที่ >> https://forms.gle/YMNCuZLSUD9GsDqG9
ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ปิดรับผลงานวันที่ 20 สิงหาคม 2563
.
#รางวัล Low Carbon Contest : Vlog – The Journey
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
รางวัล Popular Vote 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท
.
ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มูลค่าไม่เกินกว่า 2,000 บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
.
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด
http://www.tgo.or.th/
https://www.facebook.com/tgo.or.th
https://www.facebook.com/LowCarbonContest
.
ติดต่อ โทร 0-2547-2700 ต่อ 319,120
#LowCarbonContest #VlogTheJourney #tgo #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ที่อยู่

120 Ratthaprasasanabhakti Building, 9th Fl. The Government Complex Commemorating His Majesty, Chaeng Wattana Road, Laksi Bangkok 10210
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

021419854

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CITC Societyผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CITC Society:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณมากนะคะ 😊
ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ะ เตรียมตัวให้พร้อม นี่คือโอกาสดีที่สุด ที่เราจะได้เริ่มต้นลงมือเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปด้วยกัน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ขอชวนรับคำท้า 4 ภารกิจสุดง่าย แต่มีความหมายสำหรับโลกของเรา ในปฏิบัติการ #TheLowCarbonerContest รอบบุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 105,000 บาท โดยเราจะประกาศภารกิจใหม่ ทุกสัปดาห์ ทางเพจ The Low Carboner Contest เริ่มภารกิจที่แรก #TrashTracking 16-22 กรกฎาคม 2561 ภารกิจที่ 2 #พกขวดน้ำ 23-29 กรกฎาคม 2561 ภารกิจที่ 3 #ตามหาคุณปู่ต้นไม้ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 และภารกิจสุดท้าย #ถุงผ้าไม่ต้องเย็บ 6-12 สิงหาคม 2561 21 คนแรกที่ทำภารกิจต่อเนื่องจนครบภารกิจที่ 4 รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท แต่เหนืออื่นใด นี่คือการเริ่มต้นลงมือทำอย่างแท้จริง ถ้าพร้อมแล้ว #ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม และรอรับภารกิจแรกจากเรา ที่ https://goo.gl/forms/xYT5BDlrXU7QmKWD3 สอบถามรายละเอียด Inbox : facebook.com/TheLowCarbonerContest E-mail : [email protected] Tel : 0-2547-2700 ต่อ 120, 319 กิจกรรมสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
#4thCITC2018
#4thCITC2018
At the 4th CITC Regional Conference in Bangkok#4thCITC2018
#4th citc2018
ได้รับชุดเครื่องเขียนเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณ🙏กิจกรรมดีๆจากเพจ CITC Society มากๆนะค่ะ และได้รับชุดเครื่องเขียนเก๋ๆเรียบร้อยแล้วค่ะ💓
ได้รับของรางวัลแล้ว ขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆ ส่งมอบรางวัลถึงบ้าน ให้จริงแจกจริง ขอบคุณค่ะ