สำนักงาน กกพ.

สำนักงาน กกพ. กำกับกิจการพลังงานด้วยความเป็นธรรม

กำกับดูแลประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรมต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการะลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใสเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

6 ผลงานเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงาน กกพ.กกพ. มุ่งเน้นการดำเนินงานตามภารก...
31/12/2023

6 ผลงานเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566
ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
และสำนักงาน กกพ.
กกพ. มุ่งเน้นการดำเนินงานตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงาน ระยะที่ 5
(ปี 2566 - 2573)
1. สนับสนุนพลังงานสะอาดเพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality
2. ส่งเสริมการให้บริการไฟฟ้าทั่วถึงตามนโยบายภาครัฐ
3. ส่งเสริมการแข่งขันที่เหมาะสมเป็นธรรม
4. กำกับอัตราค่าบริการพลังงานที่เหมาะสมเป็นธรรม สะท้อนต้นทุนการประกอบกิจการพลังงานประสิทธิภาพ
5. ยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
6. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#สำนักงานกกพ

28/12/2023

หยุดยาวปีใหม่
ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับ

14/12/2023

ติดตามรับชมรายการ ERC Showtime #3 EP.4
ร่วมหาคำตอบ รายงาน CoP คืออะไร? สำคัญและจำเป็นขนาดไหน? ทำไมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องจัดทำรายการฉบับนี้

#กกพ #สำนักงานกกพ


#พลังงานแสงอาทิตย์

13/12/2023

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับเรา “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน” ยินดีรับบุคลากรที่มีความสนใจเพื่อสนับสนุนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) (ส่วนกลาง) จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทนไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถเฉพาะบุคคล)
หากผู้ใดสนใจเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานของเรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://pdf.erc.or.th/MenuInternal/detail/430 หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 022073599 ต่อ 309
*รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566*

13/12/2023

เชิญรับชมรายการ ERC Showitme #3 EP.3
กับการติดตั้ง Solar Rooftop ยังไงให้คุ้มค่า และขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย

#กกพ #สำนักงานกกพ


#พลังงานแสงอาทิตย์

12/12/2023

ERC Showtime #3 EP. 2
ไขข้อสงสัย การขอใบอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ของผู้ประกอบการ ต้องทำอย่างไร?

#กกพ #สำนักงานกกพ


#พลังงานแสงอาทิตย์

10/12/2023
08/12/2023

แนะนำแนวทางการขอใบอนุญาตติดตั้ง Solar ☀️⚡️
การติดตั้ง Solar ช่วยลดการใช้พลังงาน และเป็นหนึ่งในทางเลือกพลังงานสะอาดเพื่อโลก แต่ทราบหรือไม่ว่าการติดตั้ง Solar ต้องขอใบอนุญาตอย่างไรบ้าง❔
#กกพ #สำนักงานกกพ

#โซลาร์ #ติดตั้งโซลาร์
#กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #กกพ #พลังงานสะอาด

ข่าวสาร ความเป็นไปในสังคมทุกแง่มุม
AD: [email protected] ส่งข่าว: [email protected]

08/12/2023

ERC Showtime #3 EP. 1
ใครอยากติด Solar Rooftop ฟังทางนี้ได้เลย สำนักงาน กกพ. เปิดเวทีสัมมนาฯ สร้างความรู้ความเข้าใจการขอรับอนุญาตโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

#กกพ #สำนักงานกกพ


#พลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้  (7 ธันวาคม 2566) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจารพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) นำโดยนายคมกฤช ตันตระวาณิช เลขาธิการสำนักงาน...
07/12/2023

วันนี้ (7 ธันวาคม 2566) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจารพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) นำโดยนายคมกฤช ตันตระวาณิช เลขาธิการสำนักงาน กกพ. และผู้บริหารสำนักงาน กกพ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษาของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนในชนบทที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และช่วยสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมถึงโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษา ตลอดจนเพื่อมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนอีกด้วย
โดยพิธีลงนามดังกล่าว ได้จัดขึ้น ณ ห้องชัยจินดา อาคารศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเดน กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.erc.or.th/th/news-release/2960

#สำนักงานกกพ

7 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรร...
07/12/2023

7 ธันวาคม 2566
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
#สำนักงานกกพ

5 ธันวาคม 2566วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติไทยและวันพ่อแห่...
04/12/2023

5 ธันวาคม 2566
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
คณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
#สำนักงานกกพ

04/12/2023

กระทรวงพลังงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยสามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 6 -13 ธันวาคม 2566 ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ชั้น 23 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน
ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน https://www.energy.go.th/th

30/11/2023

เชิญติดตามรับฟัง ERC Podcast 🎧⚡
ตอนที่ 2 ขั้นตอน และวิธีการในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ชวนมาทำความรู้จัก ระเบียบบ กกพ. ว่าด้วยการรับฟังความเห็น
และทำความเข้าใจกับประชาชน ในการพิจารณาออกใบอนุญาต
กิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565


#กกพ #สำนักงานกกพ

29/11/2023

เชิญติดตามรับฟัง ERC Podcast 🎧⚡
ตอนที่ 1 การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ หรือ รายงาน CoP
ชวนมาทำความรู้จัก ระเบียบบ กกพ. ว่าด้วยการรับฟังความเห็น
และทำความเข้าใจกับประชาชน ในการพิจารณาออกใบอนุญาต
กิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565


#กกพ #สำนักงานกกพ

"กกพ.” ประกาศค่าเอฟที 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย มีผลงวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 2567        กกพ...
29/11/2023

"กกพ.” ประกาศค่าเอฟที 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย มีผลงวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 2567
กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 53/2566 (ครั้งที่ 881) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) และมีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
"การพิจารณาปรับค่าเอฟทีในงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 2567 นี้ กกพ. คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อศักยภาพความมั่นคงในการบริการพลังงานของ กฟผ. โดยเป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และคืนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ กฟผ. รับภาระไว้บางส่วน เพื่อให้ กฟผ. มีสภาพคล่องในการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้เท่าที่จำเป็น”
กกพ. ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกันประหยัด การใช้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ง่ายๆ 5 ป. ได้แก่ ปลด หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จ ปิด หรือดับไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 26 องศา เปลี่ยน มาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นร่มเงาลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้าน จะสามารถช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงราคาแพง
#กกพ #สำนักงานกกพ

#ค่าไฟ #ค่าเอฟที #ค่าไฟฟ้า

กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็น "การรวมกิจการพลังงานของผู้ประกอบกิจการพลังงานระหว่างบริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษั...
28/11/2023

กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็น "การรวมกิจการพลังงานของผู้ประกอบกิจการพลังงานระหว่างบริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย"
เพื่อให้เป็นตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ในกิจการพลังงาน พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกพ. จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยให้ประชาชนและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ สามารถแสดงความเห็นต่อการรวมกิจการตามใบอนุญาตการประกอบกิจการดังกล่าว มายังฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2566 ได้ที่... https://www.erc.or.th/th/listen-to-opinions/517

#กกพ #สำนักงานกกพ

28/11/2023

คพข. ผู้แทนผู้ใช้พลังงานที่มาจากประชาชน ทำงานร่วมกับประชาชน เพื่อประชาชน ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนการให้....

16/11/2023

เนื่องมีการนำเสนอข่าว ในรายการสืบสวนความจริง สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22 ที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับข้อเท็จส่งผลให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดในการปฎิบัติหน้าที่ของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร
บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงความถูกต้องและแก้ไขเนื้อหาในรายการเรียบร้อยแล้ว

“กกพ.” รับฟังความเห็น 3 กรณีสะท้อนต้นทุนเอฟทีรอบ ม.ค. - เม.ย. 67 และภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. 95,777 ล้านบาท ณ. ปลาย ส.ค. 66...
10/11/2023

“กกพ.” รับฟังความเห็น 3 กรณีสะท้อนต้นทุนเอฟทีรอบ ม.ค. - เม.ย. 67 และภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. 95,777 ล้านบาท ณ. ปลาย ส.ค. 66
จากสถานการณ์ราคา LNG ในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงในช่วงกลางปี 66 ส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าจริงที่เกิดขึ้นในรอบเอฟทีงวด พ.ค. – ส.ค. 66 มีค่าต่ำกว่าประมาณการ ประกอบกับมีเงินส่งคืนส่วนต่างราคาก๊าซจากการดำเนินการตามมติ กพช. ในวันที่ 25 พ.ย. 65 ที่กำหนดให้ ปตท. ต้องคิดค่าก๊าซในรอบ ม.ค - เม.ย. 66 ตามราคาประมาณการ ซึ่งทำให้มีเงินค่าต้นทุนส่วนเกินก๊าซนำมาคืนเป็นส่วนลดค่าก๊าซในรอบ พ.ค. - ส.ค. 66 เพิ่มเติม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในรอบ พ.ค. - ส.ค. 66 มีค่าต่ำกว่าประมาณการ และทำให้ กฟผ. มีภาระต้นทุนคงค้างลดลงเหลือ 95,777 ล้านบาทในปลายเดือนสิงหาคม 66 แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ราคา LNG ในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้นตามความต้องการใช้ LNG ที่เพิ่มมากขึ้นตามสภาพฤดูหนาวในยุโรปและส่งผลให้การประมาณการต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในรอบ ม.ค.- เม.ย. 67 เพิ่มขึ้นเป็น 64.18 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งสะท้อนปริมาณการนำเข้า LNG เพื่อชดเชยก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 50/2566 (ครั้งที่ 878) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 มีมติรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริงประจำรอบเดือน พ.ค. - ส.ค. 2566 และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่าเอฟทีสำหรับงวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 2567 พร้อมให้สำนักงาน กกพ. นำค่าเอฟทีประมาณการและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กฟผ. ไปรับฟังความคิดเห็นในกรณีต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้
กรณีที่ 1 (จ่ายคืนภาระต้นทุนค้างทั้งหมด) แบ่งเป็นเอฟทีขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือน ม.ค. - เม.ย. 67 จำนวน 64.18 สตางค์ต่อหน่วย และเงินเรียกเก็บเพื่อชำระภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. จำนวน 95,777 ล้านบาทในงวดเดียว รวมเท่ากับ 216.42 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วยแล้วทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.95 บาทต่อหน่วย ตามรายงานการคำนวณตามสูตรเอฟที
กรณีที่ 2 (จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน 1 ปี) แบ่งเป็นเอฟทีขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือน ม.ค. - เม.ย. 2567 จำนวน 64.18 สตางค์ต่อหน่วย และเงินเรียกเก็บเพื่อทยอยชำระภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. จำนวน 95,777 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น 3 งวดๆ ละจำนวน 31,926 ล้านบาท รวมเท่ากับ 114.93 สตางค์ต่อหน่วยสำหรับเดือน ม.ค. – เม.ย. 2567 เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพิ่มขึ้นเป็น 4.93 บาทต่อหน่วย
กรณีที่ 3 (จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน 2 ปี) แบ่งเป็นเอฟทีขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือน ม.ค. - เม.ย. 2567 จำนวน 64.18 สตางค์ต่อหน่วย และเงินเรียกเก็บเพื่อทยอยชำระภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. จำนวน 95,777 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น 6 งวดๆ ละจำนวน 15,963 ล้านบาท รวมเท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วยสำหรับเดือน ม.ค. – เม.ย. 2567 เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพิ่มขึ้นเป็น 4.68 บาทต่อหน่วย
นายคมกฤช กล่าวว่า สำหรับผลการคำนวณประมาณค่าเอฟทีและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กฟผ. ทั้ง 3 กรณีที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นไปตามการประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงโดย ปตท. และ กฟผ. นำค่าประมาณการดังกล่าวมาคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้า (ภายใต้โครงสร้างราคาก๊าซในปัจจุบัน) ซึ่งสำนักงาน กกพ. ได้จัดทำสรุปสมมุติฐานที่ใช้การประมาณการค่าเอฟทีในรอบคำนวณเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2566 เทียบกับการคำนวณในปีฐาน พ.ค. – ส.ค. 2558 และรอบประมาณการค่าเอฟทีเดือน ม.ค. – เม.ย. 2567
และในปัจจุบันก๊าซธรรมชาติในอ่าวยังอยู่ระหว่างปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 200-400 ล้านลูกบากฟุตต่อวันเป็น 800 ล้านลูกบากฟุตต่อวันในเดือน เม.ย. 2567 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเข้า LNG เพื่อชดเชยก๊าซในอ่าวไทย ซึ่งหากมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะทำให้ต้องนำเข้า LNG เพิ่มมากขึ้นอีกตามลำดับ นอกจากนี้ สถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่ยังยืดเยื้อประกอบกับสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันดิบดูไบ และราคา LNG มีความผันผวนสูงจึงมีความเสี่ยงที่ต้นทุนค่าไฟฟ้าในรอบเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2566 และ ม.ค. - เม.ย. 2567 เปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการ อย่างไรก็ตาม กกพ. จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม มีความมั่นคง และเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ สำนักงาน กกพ. ยังคงเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการนำเข้า LNG และลดความผันผวนของราคาพลังงาน
ทั้งนี้ กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. https://www.erc.or.th/th/listen-to-opinions/514 ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 พฤศจิกายน 2566 ก่อนที่จะมีการสรุปและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.erc.or.th/th/news-release/2935

#กกพ #สำนักงานกกพ
#ค่าเอฟที #ค่าFt
#ค่าไฟฟ้า #ค่าไฟ

10/11/2023

📢 ขอเชิญติดตามรับชมเวที “ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ผลการคำนวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) และข้อเสนอทางเลือก เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาเพื่อประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนมกราคม - เมษายน 2567”
โดย นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในฐานะโฆษก กกพ. ⚡️
🗓️วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน page สำนักงาน กกพ.
สำนักงาน กกพ. ประจำเขตทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ
1. สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 เชียงใหม่
2. ฝ่าย สนง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จังหวัดพิษณุโลก
3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 -นครสวรรค์
4. กกพ.เขต 4 จังหวัดขอนแก่น
5. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 5 - อุบลราชธานี
6. สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 6 นครราชสีมา
7. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต7สระบุรี
8. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 8 ชลบุรี
9. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 9 - กาญจนบุรี
10. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 10 ราชบุรี
11. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 11 สุราษฎร์ธานี
12. ERC 12 Songkhla
13. สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13-กรุงเทพมหานคร

#กกพ #สำนักงานกกพ
#ค่าเอฟที #ค่าไฟฟ้า #ค่าไฟ

06/11/2023

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

🎉ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “เลือกทีมที่ชอบ ระหว่างทีมชอบอยู่บ้านหรือทีมชอบเดินทาง พร้อมคอมเมนต์ 4 ทริครักษ์...
02/11/2023

🎉ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “เลือกทีมที่ชอบ ระหว่างทีมชอบอยู่บ้านหรือทีมชอบเดินทาง พร้อมคอมเมนต์ 4 ทริครักษ์โลกแบบคูล ๆ ” ได้แก่
1. Sothaya Sukseangsri
2. Pichaya Phatthanajaroen
3. Suparada Janta
4. Lax ChokAnan
5. Sofia Madasid
6. Akira Kaisa
7. Pookiesasi Prabpai
8. Patcharee Tonaor Rattanarat
9. Chaisiri Anantayanon
10. สิรินันท์ จันทร์เรือง
11. Khun Phian
12. เยาวณี สุขใจ
13. Nilobon Vorapongpat
14. Kajeerat Ph
15. นรินทร์ ภักดีไพบูลย์ผล
16. May Maytinee
17. Kanokwan Kerdsang

👉ผู้โชคดีสามารถยืนยันตัวตนโดยแจ้งชื่อ - ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลกลับมาทาง inbox เพจ สำนักงาน กกพ.
ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

📍หมายเหตุ: หากเลยกำหนดแล้วผู้โชคดี ยังไม่ทำการยืนยันตัวตนกลับมาทาง inbox เพจ สำนักงาน กกพ. ถือเป็นการสละสิทธิ์ และทางทีมงานขอมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในรายชื่อสำรองถัดไป

27/10/2023

สำนักงาน กกพ. ขอชวนทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม โดยการเลือกตอบคำถามว่าคุณเองอยู่ทีมไหน ⁉️ ระหว่างทีมชอบอยู่บ้านหรือทีมชอบเดินทาง

📍เพียงคุณเลือกทีมที่ชอบพร้อมคอมเมนต์ 4 ทริครักษ์โลกแบบคูลๆ ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 🌍 ที่สามารถทำได้ง่ายๆ จากตัวเรา แถมยังเป็นส่วนช่วยโลกได้อีกด้วย 💚 และอย่าลืมแชร์โพสต์เป็นสาธารณะ เพื่อลุ้นรับรางวัล “กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์” จากสำนักงาน กกพ. จำนวน 20 รางวัล

กติกาการร่วมสนุก
👉🏻 กด ติดตาม Page Facebook สำนักงาน กกพ.
👉🏻 กด Like & Share Post กิจกรรม “เปิดเป็นสาธารณะ”
👉🏻 ร่วมสนุกกิจกรรมได้โดยการเลือกตอบคำถามว่าคุณอยู่ทีมไหน ระหว่างทีมชอบอยู่บ้านหรือทีมชอบเดินทาง พร้อมแชร์ 4 ทริครักษ์โลกแบบคูลๆ ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พร้อมแท็ก เพื่อนจำนวน 2 คน มาร่วมเล่นกิจกรรม ลงใต้โพสต์เกมส์ 🎮

🗓 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2566 และติดตามการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ทางหน้า Page Facebook สำนักงาน กกพ.

📢 หมายเหตุ
- ผู้โชคดีต้องแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัลภายใน 3 วัน หากเกินระยะเวลากำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้รายชื่อสำรองลำดับต่อไป
- คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด

กำกับกิจการพลังงานด้วยความเป็นธรรม

☀️☀️ “กกพ.” หนุนนโยบายรัฐ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลดค่าไฟฟ้า สร้างโอกาสธุรกิจสีเขียว ลดโลกร้อนสำนักงาน กกพ. เปิด...
27/10/2023

☀️☀️ “กกพ.” หนุนนโยบายรัฐ ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ลดค่าไฟฟ้า สร้างโอกาสธุรกิจสีเขียว ลดโลกร้อน
สำนักงาน กกพ. เปิดเวทีสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ “หลักเกณฑ์การอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการขออนุญาต การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบครบวงจร ครั้งที่ 1 สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังานและสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และครั้งที่ 2 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้บริการ หรือผู้สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งละกว่า 350 คน พร้อมเปิดคลินิกไขทุกปัญหาและให้คำปรึกษาการขอติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยมีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 26 และวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
ตามรายละเอียดได้ที่.. https://www.erc.or.th/th/news-release/2930
📝…สามารถรับชมสาระน่ารู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่

🎬 กกพ. กับการพัฒนาระบบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
https://www.youtube.com/watch?si=8RUdxrM-hiw-0g3b&v=BEhknYeJ4I8&feature=youtu.be
🎬 สำนักงาน กกพ. สนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ผ่านโครงการโซลาร์ภาคประชาชนพลังงาน
https://youtu.be/k1xFjxVrJdQ?si=AlWl7LFOOv_znR_L
🎬 คลิป (ไม่) ลับ เปิดข้อสงสัย เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
https://www.youtube.com/watch?v=FcCE0s9UHas
#กกพ
#สำนักงานกกพ


#นโยบายรัฐบาล
#ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

สำนักงาน กกพ. ขอเชิญชวนชมงานเสวนา เรื่อง The Lessons Learned from PM25 and Right to Clean Air วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา...
25/10/2023

สำนักงาน กกพ. ขอเชิญชวนชมงานเสวนา เรื่อง The Lessons Learned from PM25 and Right to Clean Air วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.30 น. ที่ SEA Junction ชั้น 4 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นวิทยากรข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครพนักงานประจำปีงบ 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผ...
25/10/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครพนักงานประจำปีงบ 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ https://www.erc.or.th และ Scan QR Code ได้ที่ภาพด้านล่าง
หรือ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 02-2073599 ต่อ 743
#กกพ
#สำนักงานกกพ

24/10/2023

อยากอินเทรนด์ โพสต์บิลค่าไฟดูตรงนี้ 👇🏼


#กกพ #สำนักงานกกพ

กำกับกิจการพลังงานด้วยความเป็นธรรม

สำนักงาน กกพ. เข้าร่วมการประชุม The 3rd APEFเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมกา...
24/10/2023

สำนักงาน กกพ. เข้าร่วมการประชุม The 3rd APEF
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เข้าการร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงานแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 3 (The Third Asian and Pacific Energy Forum: The 3rd APEF) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตามเป้าหมายที่ 7 (SDG7) ณ ห้องประชุม ESCAP HALL ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และสำนักงาน กกพ. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “Building a security, Sustainable and interconnected energy future for Asia and The Pacific” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการประชุม The 3rd APEF ในระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน

#กกพ #สำนักงานกกพ

17/10/2023

Climate Change วิกฤตครั้งใหญ่ของโลก ‘เรา’ ในฐานะประชากรโลกหนึ่งคน จะมีส่วนร่วมในการกอบกู้โลกจากวิกฤตครั้งนี้ได้อ...

13 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหาก...
13/10/2023

13 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) นำโดยนายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี รองเลขาธิก...
12/10/2023

วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) นำโดยนายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. และผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ วันนวมินทรมหาราช พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาดพระราชกรณียกิจ ร.9 รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการ ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานพระพรหม และโถงล็อบบี้ อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

วันนี้ (วันพุธที่ 11 ต.ค. 66) นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรรมการ นำผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน กกพ...
11/10/2023

วันนี้ (วันพุธที่ 11 ต.ค. 66) นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรรมการ
นำผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน กกพ. ร่วมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติวันนวมินทรมหาราช “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” เพื่อน้อมนำสืบสานพระราชปณิธานด้านการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ จากหลากหลายโครงการที่ทรงริเริ่ม เพื่อสร้างประโยชน์คุโณปการด้านพลังงานแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป ณ โถงหน้าพระสุริยเทพ ชั้น 19 สำนักงาน กกพ.

กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็น "การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด"เพื่อให้เป็นไป...
09/10/2023

กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็น "การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด"
เพื่อให้เป็นไปประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2565 ประชาชนและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ สามารถแสดงความเห็นต่อการขอโอนสิทธิดังกล่าว มายังฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 12 ตุลาคม 2566 ได้ที่... https://www.erc.or.th/th/listen-to-opinions/512

#กกพ #สำนักงานกกพ

กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็น "การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด"เพื่อให้เป็นไ...
09/10/2023

กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็น "การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด"
เพื่อให้เป็นไปประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2565 ประชาชนและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ สามารถแสดงความเห็นต่อการขอโอนสิทธิดังกล่าว มายังฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2566 ได้ที่... https://www.erc.or.th/th/listen-to-opinions/513

#กกพ #สำนักงานกกพ

ที่อยู่

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น19/20
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622073599

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน กกพ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงาน กกพ.:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด