Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center

Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน เป็นศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา
ตั้งอยุ่ที่ ชั้น 8 ตึกจุฑาธุช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนพรานนก
แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เปิดเหมือนปกติ

Back as promised this coming Wednesday!!!
06/11/2021

Back as promised this coming Wednesday!!!

With Thailand’s re-opening, we’d like to welcome everyone to the 10th episode of TSGE live webinar 2021!!!
“Experience Sharing: How to manage intraoperative and prevent postoperative adhesions”
Date: Wednesday, 10th November 2021
Time: 12:00 - 13:30 (GMT+7)
Sponsored by LG Chem Life Science

As we know that one important advantage of gynecological laparoscopic surgery is minimal tissue trauma resulting in less postoperative adhesions. This is why many GYN MIS surgeons often think that adding anti-adhesive agent at the end of the operation is not necessary and rather too costly and time-consuming. But is it true for every procedure and situation? Even in the hands of expert who can perform such meticulous laparoscopic surgery with the best surgical techniques, postoperative intraabdominal adhesions and adhesion-related morbidities can still occur. Therefore, GYN MIS specialists should keep themselves up-to-date with the information regarding adhesion prevention and make reasonable, informed decision in selecting the most appropriate anti-adhesive agent for each procedure.

Live from TG-MET center in Thai version
CME credit 1.0
Free registration at
https://www.v-meetingroom.com/

#TsgeLiveWebinar2021
#LGChemLifeScience

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร20 October 2021The 5-Yea...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

20 October 2021
The 5-Year Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

๕ ปี แห่งการจากไกล ธ ยังคงสถิตในดวงใจนิจนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

#ในหลวงของแผ่นดิน

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

20 October 2021
The 5-Year Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

๕ ปี แห่งการจากไกล ธ ยังคงสถิตในดวงใจนิจนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

#ในหลวงของแผ่นดิน

Coming-up next week!!!Tips, tricks, and applied techniques for advanced vessel sealers.
15/09/2021

Coming-up next week!!!
Tips, tricks, and applied techniques for advanced vessel sealers.

Let’s check this out!!!
The 8th episode of TSGE webinar 2021
“Advanced Vessel Sealer: A ‘must-have’ rescuer to be listed in your laparoscopic surgical toolbox”
Date: Wednesday, 22nd September 2021
Time: 12:30 - 14:30 (GMT+7)
Sponsored by Erbe & New Lifemed Co.,Ltd.

Hemostasis is considered to be of prime importance to the success of laparoscopic surgery. In a bloodless operative field, clear visualization of vital structures and precise dissection into the correct tissue planes can be achieved. Both prevention and control of intraoperative bleeding require the timely and appropriate use of laparoendoscopic technology, either mechanical, topical, or energy-induced hemostasis. Nowadays, electrosurgery, especially bipolar cautery, has become the gold standard of energy source for achieving laparoscopic hemostasis due to safety, versatility, and better ergonomics. More advanced bipolar devices combine bipolar current together with tissue apposition and compression to create a strong tissue seal, providing excellent hemostasis for vessels up to 7 mm with less lateral thermal spread. Nevertheless, the use of any energy-based device does not preclude the need for surgical skills. Before adding any of these devices to your laparoscopic surgical toolbox, basic knowledge and understanding in electrosurgery and appropriate training should be readily acquired.

So come join us in a friendly atmosphere to enjoy the talk and listen to the shared experiences from the GYN MIS experts on how they choose a vessel sealer and what tips and tricks they apply to efficiently utilize this instrument.

Live from TG-MET center in English version
CME credit 2.0
Free registration at
https://www.v-meetingroom.com/

#TSGEwebinar
#erbesingapore
#NewLifeMed

ประกาศ!!!รับสมัครแพทย์อบรมต่อยอดด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปีการศึกษา 2565ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่https://www.tg...
09/09/2021

ประกาศ!!!
รับสมัครแพทย์อบรมต่อยอดด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปีการศึกษา 2565

ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่
https://www.tgmet.in.th/thai-program

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้าพร...
11/08/2021

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอน้อมถวายพระพร ขอพระองค์พรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอน้อมถวายพระพร ขอพระองค์พรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

A job well done!!!The TG-MET team was proud to be part of the virtual Siriraj O&G Annual Conference 2021‘H.O.P.E. Hold-o...
05/08/2021

A job well done!!!
The TG-MET team was proud to be part of the virtual Siriraj O&G Annual Conference 2021
‘H.O.P.E. Hold-on…Pain ends’

Our responsibility was to provide solid information, tips, tricks, and expertise techniques on…
‘Laparoscopic Conservative Surgery in Deep Endometriosis’
Date: Thursday, 5th August 2021
Time: 13:20 - 14:10 (GMT+7)

Thanks to our moderator and the two speakers for the professional and powerful presentation.

For re-run session, please visit
https://sirirajhall.com/index.php

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒...
28/07/2021

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอน้อมถวายพระพร ขอพระองค์พรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอน้อมถวายพระพร ขอพระองค์พรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

You are cordially invite to the annual conference of Siriraj Obstetrics and Gynaecology Department in virtual version.‘H...
26/07/2021

You are cordially invite to the annual conference of Siriraj Obstetrics and Gynaecology Department in virtual version.
‘H.O.P.E. Hold-on…Pain ends’
3-6 August 2021

Let’s meet the experts in GYN minimally invasive surgery. We offer you the trends, tips, and techniques in both medical and conservative surgical management of deep endometriosis in women with fertility desire and those with pain priority.
‘Laparoscopic Conservative Surgery in Deep Endometriosis’
Date: Thursday, 5th August 2021
Time: 13:20 - 14:10 (GMT+7)
Speakers:
Asst Prof Pattaya Hengrasmee
Asst Prof Pisutt Srichaikul
Moderator:
Assoc Prof Amphan Chalermchokcharoenkit
#DeepEndometriosis
#GynMIS

Congratulations to Ethicon Endosurgery Thailand for the launching of their new product!!!‘Advanced Gynecological Endosco...
10/07/2021

Congratulations to Ethicon Endosurgery Thailand for the launching of their new product!!!

‘Advanced Gynecological Endoscopy - Introducing the new advanced bipolar, Enseal X1 Curved Jaw’
Thursday, 8th July 2021
Venue: TG-MET Center

Special thanks to…
Assoc Prof Amphan Chalermchokcharoenkit for the grand opening, kind introduction, and informative discussion.

Our 3 invited speakers…Dr. Tomonori Hada, Asst Prof Aranya Yantapant, and Asst Prof Saguanchok Luanratanakorn, for the tips and tricks and valuable experience sharing.

Our two moderators, Asst Prof Srithean Lertvikool and Asst Prof Pattaya Hengrasmee, for the strategic questioning and discussion.

With increased familiarity and experience gaining in the utilization of this new instrument, we’re looking forward to receiving valuable feedbacks and suggestions from the MIS community. Hopefully in the next few months, there’ll be more information and surgical tips and techniques to share with all of you.

#EnsealX1CurvedJaw
#AdvancedBipolar
#Ethicon

A 3-in-1 ceremony for our staff and fellows!!!‘TG-MET Farewell Party for 2020-2021 Fellowship Training’‘Welcome Ceremony...
04/07/2021

A 3-in-1 ceremony for our staff and fellows!!!

‘TG-MET Farewell Party for 2020-2021 Fellowship Training’
‘Welcome Ceremony for 2021-2022 Fellowship Training’
‘Birthday Celebration for Prof Amphan’

ศูนย์ฝึกอบรมสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน สาขาวิชาการใช้กล้องเพื่องส่องตรวจและรักษาโรคทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ ความพยายาม และความมีน้ำอดน้ำทน ของแพทย์เฟลโล่ของเรา ผศ.นพ. วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา (Assist. Prof. Vuthinun Achariyapota) และ นพ.ไพบูลย์ โสภาธนารักษ์ (Dr. Paiboon Sophontanarak) ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในข่วงสถานการณ์โควิดมาตลอด 1 ปี จนบรรลุเป้าหมาย แม้เส้นทางข้างหน้าอาจจะไม่ราบเรียบ มีหลุมมีบ่อบ้าง แต่เรามั่นใจว่าการวากรากฐานไว้อย่างมั่นคง ทั้งอาวุธทางปัญญา (knowkedge) และความชำนิชำนาญ (skills) จะช่วยกรุยทางสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้าอย่างปลอดภัย

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต...
03/07/2021

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขา ผ่านกล้องไทย– เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขา ผ่านกล้องไทย– เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Our most recent achievement in the field of gynecological laparoscopy!!!“Effects of delayed suprapubic port removal on p...
03/07/2021

Our most recent achievement in the field of gynecological laparoscopy!!!

“Effects of delayed suprapubic port removal on post-laparoscopic shoulder pain: a randomized controlled trial”

https://gynecolsurg.springeropen.com/articles/10.1186/s10397-021-01087-6

Our most recent achievement in the field of gynecological laparoscopy!!!

“Effects of delayed suprapubic port removal on post-laparoscopic shoulder pain: a randomized controlled trial”

https://gynecolsurg.springeropen.com/articles/10.1186/s10397-021-01087-6

The next move in advanced gynecological laparoscopy!!!The Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training center and E...
01/07/2021

The next move in advanced gynecological laparoscopy!!!

The Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training center and Ethicon cordially invite you to…

‘Advanced Gynecological Endoscopy - Introducing the new advanced bipolar, Enseal X1 Curved Jaw’
Thursday, 8th July 2021
Showtime: 17:00 - 19:00 hours (GMT+7)
Live from the TGMET via Zoom broadcasting in Thai & English version.
Free registration

In order to enhance surgical performance and outcomes of laparoscopic surgery, all you need are meticulous skills, good assistants, and user-friendly instruments. One of the modern medical technology to comfort and safeguard your operation is the advanced vessel sealers. Therefore, let’s come and join the launching of the new kid on the block from Ethicon, Johnson & Johnson. We’ve got lots of interesting tips and experiences from both domestic and international experts to share with you!
So…don’t miss!!!

#Ethicon
#EnsealX1CurvedJaw
#AdvancedBipolar

The next move in advanced gynecological laparoscopy!!!

The Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training center and Ethicon cordially invite you to…

‘Advanced Gynecological Endoscopy - Introducing the new advanced bipolar, Enseal X1 Curved Jaw’
Thursday, 8th July 2021
Showtime: 17:00 - 19:00 hours (GMT+7)
Live from the TGMET via Zoom broadcasting in Thai & English version.
Free registration

In order to enhance surgical performance and outcomes of laparoscopic surgery, all you need are meticulous skills, good assistants, and user-friendly instruments. One of the modern medical technology to comfort and safeguard your operation is the advanced vessel sealers. Therefore, let’s come and join the launching of the new kid on the block from Ethicon, Johnson & Johnson. We’ve got lots of interesting tips and experiences from both domestic and international experts to share with you!
So…don’t miss!!!

#Ethicon
#EnsealX1CurvedJaw
#AdvancedBipolar

Coming-up tomorrow at lunch time!!!Let’s enjoy while having lunch.
22/06/2021

Coming-up tomorrow at lunch time!!!
Let’s enjoy while having lunch.

Vaginal estrogen: Is it a PPE for a POP?
01/06/2021

Vaginal estrogen: Is it a PPE for a POP?

Popping-up next week!!!
DKSH Live Webinar
“Role of Vaginal Estrogen in the Treatment of Pelvic Organ Prolapse”
Wednesday, 9 June 2021
Time: 17:30-18:30 (GMT+7)
Speaker: Asst Prof Dr. Pattaya Hengrasmee
Free registration / Session in Thai

Pelvic organ prolapse or POP is highly prevalent among women with advancing age. Hence, it is epidemiologically indicated that menopause is a major risk factor for POP development with symptoms and severity increasing after menopause. Although it is difficult to differentiate the effects of declining estrogen levels in menopause from overall aging deterioration, it is clear that pelvic organs and their surrounding muscular and connective tissue supports are estrogen responsive. As a result, there are questions that need to be answered.

Can application of vaginal estrogen...
1. Prevent or delay POP development?
2. Relieve POP-related symptoms?
3. Enhance the success of conservative treatment for POP?
4. Maintain the surgical outcomes of POP repair?
5. Prevent or fix POP treatment-related complications?

Let’s find out all the answers together. We’ll see you soon!
#DKSHThailand
#SirirajUrogyn

The new hope in fighting against endometriosis!!!
14/05/2021

The new hope in fighting against endometriosis!!!

Welcome back after Songkran festival to the 4th episode of TSGE webinar 2021!!!

‘The New Hope in Endometriosis Treatment: balancing pain and fertility management’
Date: Wednesday, 19th May 2021
Time: 12:30-13:30 (GMT+7)
Sponsored by Abbot

Live from TG-MET center in Thai version
CME credit 1.0
Free registration at
https://www.v-meetingroom.com/

Endometriosis, an inflammatory disease process affecting reproductive aged women, is associated with pain and infertility. This inflammation alters the pelvic environment, leading to poorer egg quality and embryo development, as well as impaired implantation. Severe endometriosis also causes anatomical damage to ovaries and fallopian tubes. Several treatment interventions, either alone or in conjunction with medically assisted reproduction, aim at improving a woman’s fertility. RCTs of both medical and surgical treatments for women with endometriosis-related infertility demonstrated beneficial effect of surgical laparoscopy to improve fertility outcomes. However, there are limited evidence to support the use of pre- and post-operative hormonal treatment after surgery to improve spontaneous pregnancy rates.

Dydrogesterone, an oral progestogen, has been claimed to have no decreased fertility effect and can be used during pregnancy. Therefore, this may be a promising hormonal Rx choice after laparoscopic surgery for endometriosis in women with future fertility desire.

#Abbot
#Duphaston

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนม...
02/04/2021

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา
ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามบรมราชกุมารี
สาขาวิชาการใช้กลัองเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอน้อมถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา
ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามบรมราชกุมารี
สาขาวิชาการใช้กลัองเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอน้อมถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

That's what friends are for!!!The Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center would like to thank ERBE and ...
27/03/2021

That's what friends are for!!!

The Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center would like to thank ERBE and New LifeMed Co.,Ltd. for their continuing support and donation of the advanced electrosurgical units, ‘VIO 3 with integrated APC’ to enhance and strengthen our fellowship training in gynecological minimally invasive surgery.

#ERBE #NewLifeMed #VIO3

‘งานบําเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓’โดย คณะแพทยศาสตร์ศิ...
21/03/2021

‘งานบําเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓’
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Cremation ceremony in remembrance of our great teachers who have donated their bodies for the benefit of medical science and mankind.

ศูนย์ฝึกอบรมสหสาขาผ่านกล้อง ไทย-เยอรมัน ขอร่วมรำลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ใหญ่ พร้อมน้อมส่งดวงวิญญาณของทุกท่านสู่สุคติภพ
Photo by Komtip Teachabarikiti

ที่อยู่

8th Floor, Juthadhuch Building, Siriraj Hospital
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+662-4194744-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Centerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด