Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center

Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน เป็นศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา
ตั้งอยุ่ที่ ชั้น 8 ตึกจุฑาธุช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนพรานนก
แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
(2)

เปิดเหมือนปกติ

Congratulations to Ethicon Endosurgery Thailand for the launching of their new product!!!‘Advanced Gynecological Endosco...
10/07/2021

Congratulations to Ethicon Endosurgery Thailand for the launching of their new product!!!

‘Advanced Gynecological Endoscopy - Introducing the new advanced bipolar, Enseal X1 Curved Jaw’
Thursday, 8th July 2021
Venue: TG-MET Center

Special thanks to…
Assoc Prof Amphan Chalermchokcharoenkit for the grand opening, kind introduction, and informative discussion.

Our 3 invited speakers…Dr. Tomonori Hada, Asst Prof Aranya Yantapant, and Asst Prof Saguanchok Luanratanakorn, for the tips and tricks and valuable experience sharing.

Our two moderators, Asst Prof Srithean Lertvikool and Asst Prof Pattaya Hengrasmee, for the strategic questioning and discussion.

With increased familiarity and experience gaining in the utilization of this new instrument, we’re looking forward to receiving valuable feedbacks and suggestions from the MIS community. Hopefully in the next few months, there’ll be more information and surgical tips and techniques to share with all of you.

#EnsealX1CurvedJaw
#AdvancedBipolar
#Ethicon

A 3-in-1 ceremony for our staff and fellows!!!‘TG-MET Farewell Party for 2020-2021 Fellowship Training’‘Welcome Ceremony...
04/07/2021

A 3-in-1 ceremony for our staff and fellows!!!

‘TG-MET Farewell Party for 2020-2021 Fellowship Training’
‘Welcome Ceremony for 2021-2022 Fellowship Training’
‘Birthday Celebration for Prof Amphan’

ศูนย์ฝึกอบรมสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน สาขาวิชาการใช้กล้องเพื่องส่องตรวจและรักษาโรคทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ ความพยายาม และความมีน้ำอดน้ำทน ของแพทย์เฟลโล่ของเรา ผศ.นพ. วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา (Assist. Prof. Vuthinun Achariyapota) และ นพ.ไพบูลย์ โสภาธนารักษ์ (Dr. Paiboon Sophontanarak) ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในข่วงสถานการณ์โควิดมาตลอด 1 ปี จนบรรลุเป้าหมาย แม้เส้นทางข้างหน้าอาจจะไม่ราบเรียบ มีหลุมมีบ่อบ้าง แต่เรามั่นใจว่าการวากรากฐานไว้อย่างมั่นคง ทั้งอาวุธทางปัญญา (knowkedge) และความชำนิชำนาญ (skills) จะช่วยกรุยทางสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้าอย่างปลอดภัย

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต...
03/07/2021

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขา ผ่านกล้องไทย– เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขา ผ่านกล้องไทย– เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Our most recent achievement in the field of gynecological laparoscopy!!!“Effects of delayed suprapubic port removal on p...
03/07/2021

Our most recent achievement in the field of gynecological laparoscopy!!!

“Effects of delayed suprapubic port removal on post-laparoscopic shoulder pain: a randomized controlled trial”

https://gynecolsurg.springeropen.com/articles/10.1186/s10397-021-01087-6

Our most recent achievement in the field of gynecological laparoscopy!!!

“Effects of delayed suprapubic port removal on post-laparoscopic shoulder pain: a randomized controlled trial”

https://gynecolsurg.springeropen.com/articles/10.1186/s10397-021-01087-6

The next move in advanced gynecological laparoscopy!!!The Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training center and E...
01/07/2021

The next move in advanced gynecological laparoscopy!!!

The Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training center and Ethicon cordially invite you to…

‘Advanced Gynecological Endoscopy - Introducing the new advanced bipolar, Enseal X1 Curved Jaw’
Thursday, 8th July 2021
Showtime: 17:00 - 19:00 hours (GMT+7)
Live from the TGMET via Zoom broadcasting in Thai & English version.
Free registration

In order to enhance surgical performance and outcomes of laparoscopic surgery, all you need are meticulous skills, good assistants, and user-friendly instruments. One of the modern medical technology to comfort and safeguard your operation is the advanced vessel sealers. Therefore, let’s come and join the launching of the new kid on the block from Ethicon, Johnson & Johnson. We’ve got lots of interesting tips and experiences from both domestic and international experts to share with you!
So…don’t miss!!!

#Ethicon
#EnsealX1CurvedJaw
#AdvancedBipolar

The next move in advanced gynecological laparoscopy!!!

The Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training center and Ethicon cordially invite you to…

‘Advanced Gynecological Endoscopy - Introducing the new advanced bipolar, Enseal X1 Curved Jaw’
Thursday, 8th July 2021
Showtime: 17:00 - 19:00 hours (GMT+7)
Live from the TGMET via Zoom broadcasting in Thai & English version.
Free registration

In order to enhance surgical performance and outcomes of laparoscopic surgery, all you need are meticulous skills, good assistants, and user-friendly instruments. One of the modern medical technology to comfort and safeguard your operation is the advanced vessel sealers. Therefore, let’s come and join the launching of the new kid on the block from Ethicon, Johnson & Johnson. We’ve got lots of interesting tips and experiences from both domestic and international experts to share with you!
So…don’t miss!!!

#Ethicon
#EnsealX1CurvedJaw
#AdvancedBipolar

Coming-up tomorrow at lunch time!!!Let’s enjoy while having lunch.
22/06/2021

Coming-up tomorrow at lunch time!!!
Let’s enjoy while having lunch.

Vaginal estrogen: Is it a PPE for a POP?
01/06/2021

Vaginal estrogen: Is it a PPE for a POP?

Popping-up next week!!!
DKSH Live Webinar
“Role of Vaginal Estrogen in the Treatment of Pelvic Organ Prolapse”
Wednesday, 9 June 2021
Time: 17:30-18:30 (GMT+7)
Speaker: Asst Prof Dr. Pattaya Hengrasmee
Free registration / Session in Thai

Pelvic organ prolapse or POP is highly prevalent among women with advancing age. Hence, it is epidemiologically indicated that menopause is a major risk factor for POP development with symptoms and severity increasing after menopause. Although it is difficult to differentiate the effects of declining estrogen levels in menopause from overall aging deterioration, it is clear that pelvic organs and their surrounding muscular and connective tissue supports are estrogen responsive. As a result, there are questions that need to be answered.

Can application of vaginal estrogen...
1. Prevent or delay POP development?
2. Relieve POP-related symptoms?
3. Enhance the success of conservative treatment for POP?
4. Maintain the surgical outcomes of POP repair?
5. Prevent or fix POP treatment-related complications?

Let’s find out all the answers together. We’ll see you soon!
#DKSHThailand
#SirirajUrogyn

The new hope in fighting against endometriosis!!!
14/05/2021

The new hope in fighting against endometriosis!!!

Welcome back after Songkran festival to the 4th episode of TSGE webinar 2021!!!

‘The New Hope in Endometriosis Treatment: balancing pain and fertility management’
Date: Wednesday, 19th May 2021
Time: 12:30-13:30 (GMT+7)
Sponsored by Abbot

Live from TG-MET center in Thai version
CME credit 1.0
Free registration at
https://www.v-meetingroom.com/

Endometriosis, an inflammatory disease process affecting reproductive aged women, is associated with pain and infertility. This inflammation alters the pelvic environment, leading to poorer egg quality and embryo development, as well as impaired implantation. Severe endometriosis also causes anatomical damage to ovaries and fallopian tubes. Several treatment interventions, either alone or in conjunction with medically assisted reproduction, aim at improving a woman’s fertility. RCTs of both medical and surgical treatments for women with endometriosis-related infertility demonstrated beneficial effect of surgical laparoscopy to improve fertility outcomes. However, there are limited evidence to support the use of pre- and post-operative hormonal treatment after surgery to improve spontaneous pregnancy rates.

Dydrogesterone, an oral progestogen, has been claimed to have no decreased fertility effect and can be used during pregnancy. Therefore, this may be a promising hormonal Rx choice after laparoscopic surgery for endometriosis in women with future fertility desire.

#Abbot
#Duphaston

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนม...
02/04/2021

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา
ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามบรมราชกุมารี
สาขาวิชาการใช้กลัองเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอน้อมถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา
ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามบรมราชกุมารี
สาขาวิชาการใช้กลัองเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอน้อมถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

That's what friends are for!!!The Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center would like to thank ERBE and ...
27/03/2021

That's what friends are for!!!

The Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center would like to thank ERBE and New LifeMed Co.,Ltd. for their continuing support and donation of the advanced electrosurgical units, ‘VIO 3 with integrated APC’ to enhance and strengthen our fellowship training in gynecological minimally invasive surgery.

#ERBE #NewLifeMed #VIO3

‘งานบําเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓’โดย คณะแพทยศาสตร์ศิ...
21/03/2021

‘งานบําเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓’
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Cremation ceremony in remembrance of our great teachers who have donated their bodies for the benefit of medical science and mankind.

ศูนย์ฝึกอบรมสหสาขาผ่านกล้อง ไทย-เยอรมัน ขอร่วมรำลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ใหญ่ พร้อมน้อมส่งดวงวิญญาณของทุกท่านสู่สุคติภพ
Photo by Komtip Teachabarikiti

TSGE, in collaboration with TG-MET Center, proudly presents‘Preventive Intervention to Overcome Re-operation Crisis’Date...
18/03/2021

TSGE, in collaboration with TG-MET Center, proudly presents
‘Preventive Intervention to Overcome Re-operation Crisis’
Date : 31 March 2021
Time: 12:30-14:30 (GMT+7)
In partnership with JS Vision and Ethicon
Live from TG-MET Center in Thai version
Free registration at www.tsge.in.th

TSGE, in collaboration with TG-MET Center, proudly presents
‘Preventive Intervention to Overcome Re-operation Crisis’
Date : 31 March 2021
Time: 12:30-14:30 (GMT+7)
In partnership with JS Vision and Ethicon
Live from TG-MET Center in Thai version
Free registration at www.tsge.in.th

TG-MET International Workshop 2021 Live webinarUnprecedented view of complex laparoscopic surgery : In depth surgical vi...
02/03/2021

TG-MET International Workshop 2021 Live webinar
Unprecedented view of complex laparoscopic surgery : In depth surgical video presentation

Registration : www.tgmet.in.th

Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center, in collaboration with The Thai Society of Gynaecologic Endosco...
25/02/2021

Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center, in collaboration with The Thai Society of Gynaecologic Endoscopists, is sending you an invitation to participate in our annual international workshop of the year.

TG-MET International Cadaveric Workshop 2021 - Hybrid webinar
“Unprecedented View of Complex Laparoscopic Surgery: In-depth surgical video presentation”

3-5 March 2021 (Time zone: GMT +7)
Live from TG-MET center in English version!
Free registration at www.tgmet.in.th

Do you agree with us?
A short surgical VDO demonstration can only give the audience a glimpse of the idea, not the insight, of the whole story. To become enlightened of the purpose and the details of the conveying message from each demonstrated surgical procedure, we need more time and thorough explanation while watching, just like having a mentor standing by and guiding us through a difficult case.

Therefore, we’re offering you the new look of the surgical showcase from many renowned world authorities in GYN minimally invasive surgery during this very soon coming live webinar in which each session will give you plenty of time to see, focus, discuss, and appreciate.

So don’t hesitate. You are all welcomed to enjoy our show!!!

An all-in-one webinar to make you understand about laparoscopic ultrasonic devices!!!TSGE, in collaboration with Thai-Ge...
09/02/2021

An all-in-one webinar to make you understand about laparoscopic ultrasonic devices!!!

TSGE, in collaboration with Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center, cordially invites you to our 8th TSGE webinar.
‘Advanced Ultrasonic Devices in Gynecological MIS Procedures: discussion & experience sharing’

Date: 24 February 2021
Time: 12:30 - 14:30 (GMT+7)
Sponsored by Ethicon, Johnson & Johnson

The introduction of ultrasonic energy into surgical dissecting devices was considered a significant technological breakthrough in GYN minimally invasive surgery. Many ultrasonic devices offer coagulation, cutting, and dissecting as an all-in-one system with less thermal spreading. However, to achieve the best surgical outcomes, the familiarity in electrosurgery and meticulous dissecting skills are required.

So come join us for better understanding of the currently marketing laparoscopic ultrasonic devices in terms of their efficacy and potential pitfalls, as well as for improvement of anatomical knowledge and surgical dissecting skills.

Live from TG-MET center in Thai version
CME credit 2.0
Free registration: https://www.v-meetingroom.com/

An all-in-one webinar to make you understand about laparoscopic ultrasonic devices!!!

TSGE, in collaboration with Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center, cordially invites you to our 8th TSGE webinar.
‘Advanced Ultrasonic Devices in Gynecological MIS Procedures: discussion & experience sharing’

Date: 24 February 2021
Time: 12:30 - 14:30 (GMT+7)
Sponsored by Ethicon, Johnson & Johnson

The introduction of ultrasonic energy into surgical dissecting devices was considered a significant technological breakthrough in GYN minimally invasive surgery. Many ultrasonic devices offer coagulation, cutting, and dissecting as an all-in-one system with less thermal spreading. However, to achieve the best surgical outcomes, the familiarity in electrosurgery and meticulous dissecting skills are required.

So come join us for better understanding of the currently marketing laparoscopic ultrasonic devices in terms of their efficacy and potential pitfalls, as well as for improvement of anatomical knowledge and surgical dissecting skills.

Live from TG-MET center in Thai version
CME credit 2.0
Free registration: https://www.v-meetingroom.com/

New non-opioid non NSAID IV analgesic for better postoperative pain controlSpeaker: Assoc.Prof.Amphan Chalermchokcharoen...
18/01/2021

New non-opioid non NSAID IV analgesic for better postoperative pain control

Speaker: Assoc.Prof.Amphan Chalermchokcharoenkit
Department of Gynecology
Siriraj hospital

Guest speaker: Assoc.Prof.Suwimon Tangwiwat
Department of Anesthesiology
Siriraj hospital

🇹🇭 Session in Thai
_________________________

วันที่ 27 มกราคม 2564
🕐 เวลา 12:30 - 13:30 น.
_________________________
More information: https://www.tsge.in.th
Registration: www.v-meetingroom.com

New non-opioid non NSAID IV analgesic for better postoperative pain control

Speaker: Assoc.Prof.Amphan Chalermchokcharoenkit
Department of Gynecology
Siriraj hospital

Guest speaker: Assoc.Prof.Suwimon Tangwiwat
Department of Anesthesiology
Siriraj hospital

🇹🇭 Session in Thai
_________________________

วันที่ 27 มกราคม 2564
🕐 เวลา 12:30 - 13:30 น.
_________________________
More information: https://www.tsge.in.th
Registration: www.v-meetingroom.com

Happy New Year 2021Best wishes for happiness, wellness, success, and best of the best throughout this new normal year!!!...
01/01/2021

Happy New Year 2021
Best wishes for happiness, wellness, success, and best of the best throughout this new normal year!!!
From...TG-MET Team

APGET Short Webinar seriesLaparoscopic Excision of Deep EndometriosisDate: 10 Jan 2021Time:  14:00 HKT GMT+8
15/12/2020

APGET Short Webinar series
Laparoscopic Excision of Deep Endometriosis
Date: 10 Jan 2021
Time: 14:00 HKT GMT+8

In-Depth Dicussion in Deep Endometriosis Management: evidence and experienceDate: 23 December 2020Time:  12:30-14:30 (GM...
15/12/2020

In-Depth Dicussion in Deep Endometriosis Management: evidence and experience
Date: 23 December 2020
Time: 12:30-14:30 (GMT+7)
Registration now :
https://www.v-meetingroom.com

20/11/2020

So excited to welcome everyone soon!!!

ป.ล. เรียนเชิญสมาชิกชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับฟังรายงานผลประกอบการ กิจกรรมวิชาการต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา และแผนงานในอนาคตของชมรมฯ ในเวลา 12:00 น. ก่อนเริ่มการประชุมวิชาการ โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับท่านที่มาเข้าร่วมประชุมที่ศูนย์ฝึกอบรมสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน สามารถนำรถมาจอดได้ฟรีที่ อาคารหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ค่ะ

ที่อยู่

8th Floor, Juthadhuch Building, Siriraj Hospital
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+662-4194744-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Centerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Training Center:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด