ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand

ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand Twitter:@bankofthailand YouTube: https://www.youtube.com/bankofthailandofficial Facebook: ธนบัตร:Inthewallet HR:Career. BankofThailand ศคง.:hotline1213 PIER:Puey Ungphakorn Institute for Economic Research
(101)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ เป็นธนาคารกลางของประเทศไทย รับผิดชอบดูแลรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของชาติ ด้วยการมองไปข้างหน้าสู่อนาคตอย่างมีหลักการและรอบคอบ โดยร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานรัฐ องค์กรธุรกิจ นักวิชาการ และประชาชน เพื่อให้เศรษฐกิจการเงินของประเทศมีความมั่นคงและเสถียรภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร “เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย”

หน้าที่: มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง Promoting a stable financial environment to achieve sustainable and inclusive economic development

เปิดเหมือนปกติ

เงินบาทแข็งค่า ใครได้ ใครเสีย?การแข็งค่าของเงินบาทจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออก ผู้นำเข้า นักลงทุน และผู้ที่กู้เงินตราต...
10/11/2020

เงินบาทแข็งค่า ใครได้ ใครเสีย?

การแข็งค่าของเงินบาทจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออก ผู้นำเข้า นักลงทุน และผู้ที่กู้เงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งผู้ที่ได้ และเสียประโยชน์เสมอ
.
แต่เราสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพราะในช่วงที่เงินบาทแข็งค่า จะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ผู้ประกอบการจะปรับโครงสร้างการผลิต โดยนำเข้าสินค้าทุนจากต่างประเทศ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ได้ในราคาที่ถูกลง
.
ทั้งนี้ การดูแลค่าเงินบาทต้องพิจารณาผลกระทบให้รอบด้าน และเป็นไปไม่ได้เลยที่แบงก์ชาติจะฝืนตลาดเพื่อทำให้ค่าเงินบาทอ่อนหรือแข็งค่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน จะเป็นไปตามกลไกตลาด โดยแบงก์ชาติจะดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนมากจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครับ

#แบงก์ชาติ #ค่าเงินบาท #อัตราแลกเปลี่ยน

หากคุณเป็น SMEs ที่กำลังเผชิญความท้าทายในการทำธุรกิจ 🌐 มาลองศึกษากันครับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็นตัว...
09/11/2020

หากคุณเป็น SMEs ที่กำลังเผชิญความท้าทายในการทำธุรกิจ 🌐 มาลองศึกษากันครับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็นตัวช่วยขยายตลาดและกระจายความเสี่ยงอย่างไรบ้าง❔
.
บทความนี้ถอดบทเรียนความท้าทาย เทคโนโลยี และโอกาสของ SMEs ไทยจากกรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งผลการศึกษาชี้ว่าธุรกิจร้านอาหารในไทยส่วนมากเป็นกิจการขนาดย่อมที่ให้ผลตอบแทนไม่สูงนัก มีสภาพคล่องต่ำ และมีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเน้นย้ำว่าโอกาสในการอยู่รอดของร้านอาหารขึ้นอยู่กับทั้งสภาวะการแข่งขันในท้องถิ่นและคุณภาพของอาหารและบริการ
.
นอกจากนี้ บทความยังได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งในด้านการเป็นตัวกลางระหว่างร้านอาหารและลูกค้ารายใหม่ ๆ และในด้านการลดปัญหาข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างร้านอาหารและผู้บริโภคอีกด้วย
.
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ครับ 🍽 https://bit.ly/2U6P31Z

#แบงก์ชาติ #สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย #PIER #แพลตฟอร์มดิจิทัล #SMEs #ขยายตลาดและกระจายความเสี่ยง

📌แบงก์ชาติขยายการทดสอบระบบ NDID การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับการใช้บริการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เปิดบัญชีกองทุน ซื้...
09/11/2020

📌แบงก์ชาติขยายการทดสอบระบบ NDID การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับการใช้บริการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เปิดบัญชีกองทุน ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย และขอข้อมูลเครดิตจาก NCB
.
คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน แบงก์ชาติ เปิดเผยว่า ได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ขยายขอบเขตการทดสอบให้บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับลูกค้าที่ขอใช้บริการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เปิดบัญชีกองทุน ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย และขอข้อมูลเครดิตจาก NCB โดยในระยะแรกมีผู้ให้บริการพร้อมทดสอบรวม 17 แห่ง
.
ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น เว็บไซต์หรือโมบายแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ โดยใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนจากธนาคารที่ตนเองเคยเปิดบัญชีเงินฝากและถ่ายรูปโดยใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ไว้แล้ว ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน และปลอดภัยในการใช้บริการ โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนที่สาขาหรือสถานที่ทำการของผู้ให้บริการ
.
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการใช้บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารและผู้ให้บริการที่ร่วมการทดสอบ หรือทางเว็บไซต์ http://www.ndid.co.th/publication.html
.
และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3nj0v7B

#แบงก์ชาติ #NDID #การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

โลกก่อนโควิด 19 ไทยก็เผชิญความท้าทายหลายประการ ทั้งการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาหนี้ครัวเรือน และทักษะแรงงาน วิกฤติโคว...
08/11/2020

โลกก่อนโควิด 19 ไทยก็เผชิญความท้าทายหลายประการ ทั้งการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาหนี้ครัวเรือน และทักษะแรงงาน วิกฤติโควิด 19 จึงเปรียบเสมือนตัวเร่งให้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจและสังคม และยังกระตุ้นให้คนไทยต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันด้วย
.
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับล่าสุด ได้รับเกียรติจาก คุณธนา เธียรอัจฉริยะ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึงโลกหลังโควิด 19 วิธีปรับตัวของธุรกิจ การเปลี่ยน mindset ของผู้นำองค์กร และทักษะสำคัญชุดใหม่ของพนักงาน เพื่อปรับตัวให้รอดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
.
อ่านต่อโลกธุรกิจหลังโควิด 19 ในมุมมองของคุณธนาได้ที่นี่ครับ 🔆 https://bit.ly/34MyvCE

#แบงก์ชาติ #BOTMagazine #BOTพระสยามMagazine #โลกธุรกิจหลังโควิด19

8 ทางเลือกปรับโครงสร้างหนี้ที่ลูกหนี้ทุกคนควรรู้ 👉 ยืด · พัก · ลด · ยก · เพิ่ม · เปลี่ยน · ปิด · รี 👈.อย่ารอจนหนี้เสีย เ...
07/11/2020

8 ทางเลือกปรับโครงสร้างหนี้ที่ลูกหนี้ทุกคนควรรู้ 👉 ยืด · พัก · ลด · ยก · เพิ่ม · เปลี่ยน · ปิด · รี 👈
.
อย่ารอจนหนี้เสีย เมื่อคิดว่าเริ่มจะผ่อนไม่ไหว ให้รีบติดต่อสถาบันการเงิน จะได้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต
.
หากเป็นหนี้เสียแล้ว ก็ยังสามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมและผ่อนไหวได้
.
เตรียมตัวก่อนเข้าไปเจรจา คิดไว้คร่าว ๆ ว่าแนวทางปรับโครงสร้างหนี้แบบไหนที่เหมาะกับเรา
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ https://bit.ly/3eVmvQZ

#แบงก์ชาติ #ปรับโครงสร้างหนี้ #ทางเลือก #อย่ารอจนหนี้เสีย #หนี้เสียก็แก้ได้

07/11/2020
ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC

ตามไปดู 👀 วิธีบริหารจัดการ 'เงิน' ในช่วงที่เผชิญกับวิกฤตโควิด 19
กับ The Money Coach หรือ โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ ในกิจกรรม 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟬 ตอน "FinLit พิชิต COVID"
.
อย่าลืมกดติดตาม Facebook ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดี ๆ มีทั้งสาระและความบันเทิงครับ 😉

#ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BankOfThailandLearningCenter #BOTLC #BookTalk

ติดตามวิธีบริหารจัดการ 'เงิน' ในช่วงที่เผชิญกับวิกฤติ COVID-19
กับ The Money Coach หรือ โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ ในกิจกรรม 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟬 ตอน "FinLit พิชิต COVID"

สรุปว่าเราจะได้อะไร❔จากประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้🎯ฉบับใหม่ของแบงก์ชาติ.ถ้าใ...
06/11/2020

สรุปว่าเราจะได้อะไร❔จากประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้🎯ฉบับใหม่ของแบงก์ชาติ
.
ถ้าให้สรุปสั้น ๆ ประกาศฉบับนี้จะนำไปสู่เปลี่ยนแปลงใหญ่ในแนวปฏิบัติเรื่องการชำระหนี้ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดหนี้เสียของระบบการเงินโดยรวม และช่วยให้ลูกหนี้ที่ไม่ตั้งใจจะผิดนัดชำระหนี้ให้สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ เนื่องจากดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะไม่สูงเกินสมควรจนทำให้จ่ายหนี้ไม่ได้
.
รวมทั้งจะสร้างแรงจูงใจในระบบการเงินให้สมดุลมากขึ้น และจะช่วยลดจำนวนการฟ้องร้องดำเนินคดี นอกจากนี้ การปรับปรุงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้คำนวณจากฐานของงวดที่ผิดนัดจริง ก็จะช่วยทำให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งก็จะมีผลทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของไทยในภาพรวมด้วย
.
หากมีข้อสงสัยหรือเห็นว่าไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม สามารถสอบถามและร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ☎️ โทร. 1213 ครับ
.
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศฉบับใหม่ได้ที่นี่ครับ 👉 https://bit.ly/3l7vq5V

#แบงก์ชาติ #ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ #ลำดับการตัดชำระหนี้ #ประกาศฉบับใหม่ #ความเป็นธรรม #คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

ย้ำกันอีกครั้ง 📌 แบงก์ชาติได้กำชับสถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เต็มที่ โดยปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกมากขึ้น สำหรับล...
06/11/2020

ย้ำกันอีกครั้ง 📌 แบงก์ชาติได้กำชับสถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เต็มที่ โดยปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกมากขึ้น สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถกลับมาจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติ

สำหรับสินเชื่อซอฟต์โลนที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกจำนวนมาก ขณะนี้ บสย. ได้เข้ามาช่วยค้ำประกันในปีที่ 3-10 ในวงเงิน 57,000 ล้านบาท ทำให้ลูกหนี้ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อซอฟต์โลนได้ง่ายขึ้น โดยลูกหนี้ที่เคยขอซอฟต์โลนไปแล้วแต่สถาบันการเงินไม่มีความมั่นใจที่จะปล่อยกู้ก็สามารถกลับมาติดต่อขอสินเชื่อใหม่ได้
.
ลูกหนี้ที่มีปัญหาการติดต่อสถาบันการเงิน หรือยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันกับสถาบันการเงินสามารถแจ้งความต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้ไปยังสถาบันการเงินผ่าน "ทางด่วนแก้หนี้" เว็บไซต์ 💻 https://www.1213.or.th/App/DebtCase ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

#แบงก์ชาติ #สินเชื่อซอฟต์โลน #บสย #SME

แบงก์ชาติร่วมกับสถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เต็มที่ โดยให้ บสย. มาช่วยค้ำประกันสินเชื่อซอฟต์โลนเพิ่มเติม
.
ทั้งนี้ แบงก์ชาติได้กำชับสถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เต็มที่ โดยปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกมากขึ้นสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถกลับมาจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติ โดยการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย รวมถึงใช้มาตรการอื่นตามความเหมาะสม เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย การพักชำระค่างวด รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย
.
แม้ว่าสถาบันการเงินได้เริ่มดำเนินการช่วยลูกหนี้แล้ว สะท้อนจากตัวเลขการจัดชั้นหนี้เสื่อมคุณภาพและ NPL ที่ผ่านมายังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย NPL ของธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 3 อยู่ที่ 3.14% เทียบกับไตรมาส 2 ที่ 3.09% อย่างไรก็ดี ขอให้สถาบันการเงินเร่งให้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีก ขณะเดียวกันลูกหนี้ SMEs ที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอจ่ายหนี้ หรือคาดว่าอาจติดขัดเพราะรายได้ยังไม่ฟื้นตัว ขอให้รีบติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้
.
สำหรับสินเชื่อซอฟต์โลนที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกจำนวนมาก ขณะนี้ บสย. ได้เข้ามาช่วยค้ำประกันในปีที่ 3-10 ในวงเงิน 57,000 ล้านบาท ทำให้ลูกหนี้ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อซอฟต์โลนได้ง่ายขึ้น โดยลูกหนี้ที่เคยขอซอฟต์โลนไปแล้วแต่สถาบันการเงินไม่มีความมั่นใจที่จะปล่อยกู้ก็สามารถกลับมาติดต่อขอสินเชื่อใหม่ได้
.
ลูกหนี้ที่มีปัญหาการติดต่อสถาบันการเงิน หรือยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันกับสถาบันการเงินสามารถแจ้งความต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้ไปยังสถาบันการเงินผ่าน "ทางด่วนแก้หนี้" เว็บไซต์ 💻 https://www.1213.or.th/App/DebtCase ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#แบงก์ชาติ #สินเชื่อซอฟต์โลน #บสย #SME

เดือนที่ผ่านมามีการเปิดตัวโมเดลพันธมิตรทางธุรกิจแบบ Social banking อย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย เพื่อให้บริการธนาคารออนไ...
05/11/2020

เดือนที่ผ่านมามีการเปิดตัวโมเดลพันธมิตรทางธุรกิจแบบ Social banking อย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย เพื่อให้บริการธนาคารออนไลน์เต็มรูปแบบบนแอพโซเชียลมีเดีย 📲 วันนี้เลยอยากชวนมาทำความรู้จักกับ Social banking ให้มากขึ้น และช่วยกันคิดต่อว่าดีหรือไม่ที่มีธนาคารออนไลน์อยู่ใกล้ตัวครับ
.
อ่านเต็ม ๆ ได้ที่ 🌐 https://bit.ly/3oPqNQc

#แบงก์ชาติ #SocialBanking #ธนาคารออนไลน์

📌 ลำดับการตัดชำระหนี้ตามประกาศฉบับใหม่ของแบงก์ชาติจะ “ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก” เพื่อให้ลูกหนี้ทราบลำดั...
05/11/2020

📌 ลำดับการตัดชำระหนี้ตามประกาศฉบับใหม่ของแบงก์ชาติจะ “ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก” เพื่อให้ลูกหนี้ทราบลำดับการตัดชำระหนี้ที่ชัดเจน
.
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปจ่ายค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของงวดหนี้ที่ค้างชำระนานที่สุดก่อน ต่างจากแนวทางเดิมที่เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปตัดค่าธรรมเนียมทั้งหมด ตามด้วยดอกเบี้ยทั้งหมด ก่อนนำเงินส่วนที่เหลือมาตัดเงินต้น ซึ่งการปรับเกณฑ์ใหม่นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เงินงวดที่ลูกหนี้ผ่อนในแต่ละเดือนสามารถตัดถึงเงินต้นได้มากขึ้น ช่วยลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพหรือ NPL รวมทั้งช่วยให้ลูกหนี้มีกำลังใจในการจ่ายชำระหนี้ต่อเนื่อง และยังช่วยให้ประวัติการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้นครับ
.
อ่านย้อนหลังเกี่ยวกับประกาศฉบับใหม่ได้ที่นี่ครับ 👉 https://bit.ly/364N2ZT

#แบงก์ชาติ #ลำดับการตัดชำระหนี้ #ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก

คลินิกแก้หนี้ ฝากมาครับ 📢 ข่าวบิดเบือน: ใครเป็นหนี้ไม่ถึง 2 ล้าน รีบลงทะเบียนด่วน รัฐใช้หนี้ให้ .ความจริงคือ “คลินิกแก้ห...
05/11/2020

คลินิกแก้หนี้ ฝากมาครับ 📢 ข่าวบิดเบือน: ใครเป็นหนี้ไม่ถึง 2 ล้าน รีบลงทะเบียนด่วน รัฐใช้หนี้ให้
.
ความจริงคือ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ช่วยลูกหนี้ให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ ไม่ได้ปล่อยกู้‼️ ไม่ได้ใช้หนี้ให้‼️ แต่รวม “หนี้เสีย” บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน รวมเงินต้นไม่เกิน 2 ล้านบาท ไว้ที่เดียว ผ่อนจ่ายที่เดียว 💳💳
.
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-610-2266
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

#แบงก์ชาติ #SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย #เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์

📢ข่าวบิดเบือน : ใครเป็นหนี้ไม่ถึง 2 ล้าน รีบลงทะเบียนด่วน รัฐใช้หนี้ให้

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความเรื่อง ใครเป็นหนี้ไม่ถึง 2 ล้าน รีบลงทะเบียนด่วน รัฐใช้หนี้ให้ โดยพบว่า พาดหัวข่าวดังกล่าวบิดเบือน เนื่องจาก “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ไม่ได้ใช้หนี้ให้กับคนที่มีหนี้ไม่ถึง 2 ล้านบาท

ความจริงคือ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ช่วยลูกหนี้ให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ โดยรวม “หนี้เสีย” บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน รวมเงินต้นไม่เกิน 2 ล้านบาท ไว้ที่เดียว ผ่อนจ่ายที่เดียว ตัวอย่างเช่น หนี้ 10,000 บาท ผ่อนแค่ 120 บาท/เดือน, หนี้ 100,000 บาท ผ่อนแค่ 1,200 บาท/เดือน ดอกเบี้ย 4-7 % ต่อปี

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ไม่ได้ปล่อยกู้ !! ไม่ได้ใช้หนี้ให้ !! เราช่วยลูกหนี้ผ่อนชำระได้ตามความสามารถ

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-610-2266
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5
🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC มีอะไรดี ๆ มาบอก 📢.ติดตามแนวทางการวางแผนสู่อิสรภาพทางการเงิน กับ คุณนิภาพันธ์ พูนเสถีย...
05/11/2020

ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC มีอะไรดี ๆ มาบอก 📢
.
ติดตามแนวทางการวางแผนสู่อิสรภาพทางการเงิน กับ คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ หรือ “โค้ชนิ” นักวางแผนการเงิน ผู้เขียนหนังสือ “สมุดพกเศรษฐี” ในกิจกรรม Book Talk FES the series EP. 3
.
⏰ อังคารที่ 10 พ.ย. 63 เวลา 12.15 น.
.
░▒▓█ รับชมพร้อมกันในรูปแบบ 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝗲𝘀 ทางช่อง YouTube "ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC" █▓▒░
.
กด #Subscribe และ #กดกระดิ่ง 🔔 รอไว้ที่ >>> https://bit.ly/3bL3cJv จะได้ไม่พลาดกิจกรรมที่น่าสนใจครับ

#ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BankOfThailandLearningCenter #BOTLC #booktalk

10 พฤศจิกายนนี้ เที่ยง 15 นาที
เรามีนัดกันนะ 👀

ชวนติดตามแนวทางการวางแผนสู่อิสรภาพทางการเงิน กับ คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ หรือ “โค้ชนิ” นักวางแผนการเงิน ผู้เขียนหนังสือ “สมุดพกเศรษฐี” ในกิจกรรม Book Talk FES the series EP. 3

.
░▒▓█ รับชมพร้อมกันในรูปแบบ 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝗲𝘀 ทางช่อง YouTube "ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC" █▓▒░
.

⏰ อังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.15 น.

กด #Subscribe และ #กดกระดิ่ง 🔔 รอไว้ที่ >>> https://bit.ly/3bL3cJv เพื่อน ๆ จะได้ไม่พลาดกิจกรรมที่น่าสนใจจากเรา

— มาชมพร้อมกันนะ 😘 —

#ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ #BankOfThailandLearningCenter #BOTLC #BookTalk

ลูกหนี้ SMEs รู้ยัง ❔ แบงก์ชาติให้เวลาสถาบันการเงินเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้จนถึงสิ้นปี 63 ‼️.🔹สำหรับลูกหนี้ที่อยู่ระ...
05/11/2020

ลูกหนี้ SMEs รู้ยัง ❔ แบงก์ชาติให้เวลาสถาบันการเงินเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้จนถึงสิ้นปี 63 ‼️
.
🔹สำหรับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ สถาบันการเงินจะคงสถานะการจัดชั้นลูกหนี้จนถึงสิ้นปี 63 (stand still) เพื่อช่วยไม่ให้ลูกหนี้กลายเป็น NPL
.
🔹สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถกลับมาจ่ายหนี้ได้ให้รีบติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อขอขยายเวลาชะลอการชำระหนี้ตามความสามารถในการจ่ายหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายไม่เกิน 6 เดือน นับจากสิ้นปี 63
.
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ได้ที่ 📄 https://bit.ly/32e0NEA
.
หากลูกหนี้ที่มีปัญหาการติดต่อสถาบันการเงิน หรือยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันกับสถาบันการเงินได้ สามารถแจ้งความต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้ไปยังสถาบันการเงินผ่าน "ทางด่วนแก้หนี้" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 💻 https://www.1213.or.th/App/DebtCase

#แบงก์ชาติ #SME #ลูกหนี้SMEs #แก้หนี้เชิงรุกและตรงจุด #ทางด่วนแก้หนี้ #มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

วิธีสังเกต💸แบงก์ 1000 แบงก์ 500 ของจริง‼️แค่พลิกไปมาก็จะเห็นลวดลายด้านในกลิ้งได้ และเปลี่ยนสีได้ เหมือนไม้บรรทัดตอนพวกเร...
05/11/2020

วิธีสังเกต💸แบงก์ 1000 แบงก์ 500 ของจริง‼️
แค่พลิกไปมาก็จะเห็นลวดลายด้านในกลิ้งได้ และเปลี่ยนสีได้ เหมือนไม้บรรทัดตอนพวกเราเด็ก ๆ เลย
.
ติดตามทุกเรื่องของธนบัตรที่ได้ ธนบัตรทุกเรื่อง นะครับ

#แบงก์ชาติ #ธนบัตรทุกเรื่อง #ของจริงต้องกลิ้งได้ #สัมผัส #ยกส่อง #พลิกเอียง

สุดปัง! แบงก์ 1000 และ 500 บาท ของจริงต้องกลิ้งได้!?!? แค่พลิกไปมาก็จะเห็นลวดลายด้านในกลิ้งได้ และเปลี่ยนสีได้ เหมือนไม้บรรทัดตอนพวกเราเด็ก ๆ เลย... ทีนี้ อย่าลืมเล่นพลิกเอียงกลิ้ง ๆ กันบนธนบัตรก่อนรับทุกครั้งนะครับ #ของจริงต้องกลิ้งได้

ธนาคารกลางทำ QE แล้วดีจริงหรือ⁉️ มาลองดูกันว่าการทำ QE มีผลดี-ผลเสีย อะไรบ้างจากบทความนี้ครับ https://bit.ly/2TLL36S
04/11/2020

ธนาคารกลางทำ QE แล้วดีจริงหรือ⁉️ มาลองดูกันว่าการทำ QE มีผลดี-ผลเสีย อะไรบ้างจากบทความนี้ครับ https://bit.ly/2TLL36S

✨อีกจุดสำคัญที่ต้องรู้ในการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามประกาศฉบับใหม่ของแบงก์ชาติ คือ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี...
04/11/2020

✨อีกจุดสำคัญที่ต้องรู้ในการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามประกาศฉบับใหม่ของแบงก์ชาติ คือ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ “อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน 3%” ครับ
.
ตัวอย่างในรูปจะเห็นว่า จากเดิมผู้ให้บริการทางการเงินสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้เอง โดยส่วนใหญ่มักจะใช้อัตรา 15% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ตามประกาศใหม่ผู้ให้บริการจะสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ “อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกได้ไม่เกิน 3%” และยังสามารถพิจารณากำหนดในอัตราที่ต่ำกว่า 3% ได้ หากลูกหนี้มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
.
หลักคิดสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คือ ดอกเบี้ยผิดนัดต้องต่างจากดอกเบี้ยตามสัญญาบ้าง เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามกำหนด แต่ในอีกด้านหนึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องกำหนดดอกเบี้ยผิดนัดให้สูงมากเหมือนอย่างที่ผ่านมา พูดง่าย ๆ คือการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะคำนึงถึงภาระที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ให้บริการต้องติดตามหนี้ที่ค้างชำระ ควบคู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ด้วยครับ
.
อ่านความเดิมตอนที่แล้วของการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้ที่นี่ครับ 👉https://bit.ly/3mKKRRU

#แบงก์ชาติ #การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ #อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

อีก 5 วันเท่านั้น❣️ ใครยังไม่ได้ทำแบบสอบถามกับน้องอัฐบ้างคร้าบบบบบ...คลิกเลย 👉 https://bit.ly/3iiehEt หรือสแกน QR code ใ...
04/11/2020

อีก 5 วันเท่านั้น❣️ ใครยังไม่ได้ทำแบบสอบถามกับน้องอัฐบ้างคร้าบบบบบ...คลิกเลย 👉 https://bit.ly/3iiehEt หรือสแกน QR code ในรูปด้านล่างครับ
.
น้องอัฐอยากรู้🗣ทุกคนคิดเห็นยังไงกับแบงก์ชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลไปปรับปรุงการทำงานให้เป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้นครับ
.
สำหรับใครที่ร่วมตอบแบบสอบถามแล้ว ลุ้นรับหน้ากากผ้า😷และปฏิทินไดอารี📖ของแบงก์ชาติ โดยทีมงานจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดีจำนวน 300 คน (1 คนต่อ 1 สิทธิครับ)
.
มาช่วยน้องอัฐตอบแบบสอบถามกันเยอะ ๆ นะคร้าาาบบบบบบบ

#แบงก์ชาติ #PulseSurvey #แบบสำรวจความคิดเห็น

สงครามระหว่างสองมหาอำนาจ สหรัฐฯ🇺🇸และ🇨🇳จีน ที่ได้สร้างแรงกระเพื่อมต่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างมหาศาล มีจุดเริ...
03/11/2020

สงครามระหว่างสองมหาอำนาจ สหรัฐฯ🇺🇸และ🇨🇳จีน ที่ได้สร้างแรงกระเพื่อมต่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างมหาศาล มีจุดเริ่มต้นอย่างไรและส่งผลอย่างไรต่อไทย ตามไปอ่านกันเต็ม ๆ ได้ที่ 👉 https://bit.ly/34T9K7P

#แบงก์ชาติ #สหรัฐอเมริกา #จีน #ความขัดแย้ง #เศรษฐกิจและการค้าโลก

เรื่องนี้ต้องขยาย 🔎 การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามประกาศฉบับใหม่ของแบงก์ชาติที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย...
03/11/2020

เรื่องนี้ต้องขยาย 🔎 การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามประกาศฉบับใหม่ของแบงก์ชาติที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 จะมีการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ “เงินต้นที่ผิดนัดจริง” เท่านั้น โดยไม่รวมส่วนของเงินต้นของค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่าย ซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้จะทำให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนมากขึ้นครับ ⚖️
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.1213.or.th/th/Pages/defaultinterest.aspx

#แบงก์ชาติ #การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ #เรื่องนี้ต้องขยาย

ตามไปอ่าน BOT พระสยาม Magazine ฉบับล่าสุดว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ✨ .🔹 เริ่มด้วยที่มาที่ไปของมาตรการแบงก์ชาติที่ออกมาเพื่...
02/11/2020

ตามไปอ่าน BOT พระสยาม Magazine ฉบับล่าสุดว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ✨
.
🔹 เริ่มด้วยที่มาที่ไปของมาตรการแบงก์ชาติที่ออกมาเพื่อช่วยพยุงลูกหนี้รับมือวิกฤติโควิด 19
.
🔹 ตามติดด้วยการพลิกกระบวนท่าการตลาด หาทางรอดให้ธุรกิจในภาวะวิกฤติ จากชาบูสู่ดิลิเวอรี กับร้านเพนกวิน อีท ชาบู
.
🔹 นอกจากนั้นยังมี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa มาร่วมผนึกพลังพันธมิตร สร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัลไทย
.
🔹 ตื่นตาตื่นใจไปกับโครงการ Data Viz Art รังสรรค์ศิลปะด้วยข้อมูล
.
🔹 สำหรับคอลัมน์ Inspiration ฉบับนี้ มีแง่มุมดี ๆ จากคุณอาจิน จุ้งลก ลูกหนี้ที่คิดฆ่าตัวตาย สู่แกนนำปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ และอีกหนึ่งมุมมองของผู้บริหารชื่อดัง คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ที่มีคำตอบมากระตุกความคิดให้กับคนทำงานทุกระดับในองค์กร
.
🔹 ส่วนไฮไลต์ของฉบับนี้ ขอชวนคุณผู้อ่านมาทำความรู้จักกับผู้ว่าการแบงก์ชาติคนปัจจุบัน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา รวมทั้งความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าในการทำงานที่แบงก์ชาติ ในคอลัมน์ Special Scoop ครับ
.
สามารถอ่าน BOT พระสยาม Magazine ได้แล้วที่ https://bit.ly/324QwKB
.
#แบงก์ชาติ #BOTmagazine #มาตรการแบงก์ชาติ

ที่อยู่

273 ถนนสามเสน เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022835353

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สมาชิกใหม่สามารถทดลองเล่นเล่นฟรี3วัน 1วันจะได้รับเงิน24บาท 3วันจะได้เงิน72บาท เพิ่มเพื่อนไปใน หรือ line จะได้รับเงินเพิ่ม 35บาท ครบ3วัน จะได้รับทั้งหมด 107 เงินครบ 105 จะสามารถถอนเงินได้ฟรีๆ ลิงค์สมัครสมาชิกค่ะ http://www.youtuid.com/index.php/Home/Public/reg/smid/4782230 ไอดีไลน์:youtu01
สร้างรายได้กระจายรายได้พัฒนาประเทศ 🇹🇭 ทำให้ทุกคนทุกท่านทุกอาชีพ มีรายได้ใช้จ่าย ดีกว่า ออกกฎหมายจัดเก็บภาษี สร้างหนี้สิน ธนาคารสถาบันการเงิน ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่อนุมัติเงิน ทุกคนก็ไม่มีเงินชำระภาษี ยึดที่ดินยึดทรัพย์สิน ทำแบบนี้ผิดกฎหมาย สถาบันการเงิน โรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง มีไว้ให้ทุกคนทุกท่านทำงาน มีเงินมีรายได้ใช้จ่าย อนุมัติเงินให้ทุกคนทุกท่านทุกอาชีพมีเงินมีรายได้ใช้จ่าย ไม่มีหนี้สินในระบบนอกระบบ ทำแบบนี้ รวยทุกคน รวยทุกประเทศ ขอให้ทุกคนทุกท่านเข้าใจระบบการเงิน www.scb.co.th www.bot.or.th ขอบคุณครับ 🇹🇭🙏
สอบถามแอดมินครับ จะมีโครงการพักหนี้ของคลินิกแก้หนี้เพิ่มเติมถึงสิ้นปีไหมครับ ที่จะหมดเดือนนี้ รายได้ยังไม่พอจ่ายครับ
ไปเปิดบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส จรัล วันที่ 12/10/63 เวลาประมาณ 10.40 น. ทางเจ้าหน้าที่ บอก ธปท. เป็นคนสั่งให้ผู้เปิดบัญชี ต้องเขียนข้อมูลส่วนตัว มิฉะนั้นจะไม่ให้เปิดบัญชี เช่น ข้อมูลรายได้ต่อเดือน แหล่งที่มา มีทรัพย์สินอะไรบ้าง เป็นต้น มีเอกสารให้ข้อมูลส่วนตัว แก่บริษัทในเครือของ ธ.กรุงเทพ เช่น บ.กรุงเทพประกันภัย เป็นต้น ถ้าภรรยาผมมาคนเดียวคงอนุญาติไปเพราะไม่ทราบว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญอะไรตามมาบ้าง โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารอ้างเป็นข้อบังคับของ ธปท. ทั้งหมด จึงอยากทราบว่า ที่ทางเจ้าหน้าที่กล่าวอ้างนั่นจริงเหรอ ทำไมเปิดบัญชีธรรมดา ต้องมีเอกสารถึง 4-5 ชนิดให้เซนต์ ทำไม ธปท. ไม่ควบคุมการทำงานของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นหนัาที่หลักอันหนึ่งของ ธปท. แล้วจริงหรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย บังคับว่าประชาชนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก้ ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นการละเมิด เมื่อพิจารณาตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ สรุปแล้วเจ้าหน้าที่ ธนาคารและธนาคารทำถูกต้องแล้วใช่ไหม ถ้าไม่ถูกต้องทาง ธปท. จะดำเนินการอย่างไร
Spiritual wonder boy Sole representative of asblp group of companies and BANK OF asblp Islands of ancient maharlika (iam) 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 October 05, 2020 Letter of instruction No.12 series of 2020 to: all NATION CENTRAL BANK PARTICULARLY TO THE UNITED STATES central bank the (federal reserve system)/ united states TREASURY (UST) ; from: “saint GERMAIN TRUST” thru ”SPIRITUAL wonder boy” THE “sole representative” Of “asblp group of companies and BANK OF asblp; purchase, AND acquisition of all FALLING/declining CORPORATIONS/COMPANIES LISTED IN GLOBAL STOCK MARKET particularly IN NEW YORK, UNITED STATES OF AMERICA with conditions DATA AND INFORMATION of the instruction Present scenario: UNITED STATES OF AMERICA (USA) IS THE “BAROMETER” OF THE “GLOBAL ECONOMY AND FINANCE” OF THE “WORLD”, THE IN-COMING PRESIDENTIAL ELECTION ON NOVEMBER 3, 2020 OF THE UNITED STATES OF AMERICA (USA) and the present “corona virus pandemic” HAS BIG EFFECT TO THE “GLOBAL ECONOMY AND FINANCE” GOOD OR BAD Due to the “negative economic” effect of the “corona virus pandemic” the POSSIBLE SCENARIO THE “UNITED STATES OF AMERICA” (USA) STOCK MARKET PARTICULARLY THE “DOW JONES” AND “STANDARD AND POOR” STOCK MARKET WILL BE AFFECTED THAT AUTOMATICALLY be AFFECTED ALL STOCK MARKET GLOBALLY IN DIFFERENNT COUNTRIES affecting the daily lives of THE SUPER MAJORITY OF THE LESS THAN EIGHT BILLION (8,000,000,000-) PEOPLE WORLDWIDE. Page 1/5 letter on instruction no.12 series 2020 IN THAT SITUATIONS THE “SAINT GERMAIN TRUST” THRU “SPIRITUAL WORDER BOY” ISSUED THE “LETTER OF INSTRUCTION” (LOI) NO 12 SERIES 2020 INSTRUCTING ALL THE “NATION/S CENTRAL BANK” TO “ENGRAVE” (PRINT) NATION CURRENCY EQUIVALENT minimum TO THE “SEVENTY SEVEN PERCENT” (77%) AMOUNT OF “STOCK MARKET” UNDER THEIR INDIVIDUAL JURISDICTION (COUNTRY/NATION) THAT WILL SERVE AS “STAND-BY” FUNDS (buffer funds) TO BE USED TO PURCHASE ALL FALLING/declining shares of STOCK of the CORPORATIONS/COMPANIES falling/declining to aggregate total of minimum ten percent (10%) starting on october o7 , 2020 IN-FAVOR OF “ASBLP GROUP OF COMPANIES AND BANK OF ASBLP” THE PURCHASE WILL START OCTOBER 7, 2020 UP TO DECEMBER 31, 2020 CONDITIONS; before the “saint germain trust” will provide the “stand-by” funds (buffer funds), THE “UNITED states CONGRESS” (SENATE AND HOUSE OF REPRESENTATIVE) MUST RATIFY THE FOLLOWING: I. THE JANUARY 25, 2006 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) FINAL DECISION UNDER THE “ICJUN CASE NO. 4136” regarding the claims of almost all nations against the “axis powers” (Germany, japan and Italy) that the “axis powers” looted their assets and properties during the “2nd world war”. The “final decision” of the “international court of justice” (icj) “denied” all the claims of “claimant nations” in-favour of the “people of the Philippine islands”. Reference: Claims Filed dated November 20, 1945 final decision rendered January 25, 2006) II. September 10, 1976 sovereign (federal) agreement between the “united states government” represented by “united states president Gerald ford” and “Philippine president Ferdinand edralin marcos” regarding the “buy back” of the “Philippine islands” under “land original certificate of title” (o.c.t.) “no. 779” with constant measurement of four hundred fifty two thousand (452,000) square kilometres in favour of the “people of the Philippine islands” in consideration of “ten thousand” (10,000) metric tonnes of “gold” worth “twenty billion united states dollar” (us$20,000,000,000) during that time (September 10, 1976) Page 2/5 letter on instruction no.12 series 2020 The instruction/s: A. Upon ratification of the united states congress (senate and house of representatives): 1st the January 25, 2006 international court of justice (icj) “final decision” under “icjun case no. 4136” regarding the claims of almost all nations against the “axis powers” (Germany, japan, and Italy) that the “axis powers” looted their “assets and properties” during the “second world war”; 2nd the “September 10, 1976 sovereign (federal) agreement” between the “united states of America” (usa) government represented by united states “president Gerald ford” and “Philippine president Ferdinand edralin marcos” regarding the “buy back” of the “Philippine islands” under “land o.c.t. no. 779” with constant measurement of “452,000” square kilometres in favour of the “people of the Philippine islands” in considerations of “10,000” metric tonnes of “gold” 1. The united states central bank (federal reserve system) united states treasury (ust) will “engrave” equivalent minimum to us$6.2+ trillion the monetary value of the “ten thousand” (10,000) metric tonnes of “gold” belong to the “united states government” or to the more than 330,000,000+ Americans will be converted into “monetary value” on “us$200,000” per troy ounce equivalent to more than US$6,2+ trillion on “stand-by” funds (buffer funds) belong to the “united states of America” (usa) government to be used to purchase all “falling/declining” corporations/companies “stock market” to “stabilize” the united states of America (usa) stock market at the same time the “global stock market” and to “stabilize” the united states economy and eventually the global economy Financial assistance over and above the us$6.2trillion will be considered “loan” by the united states of America (usa) government with the following standard term and conditions: Repayment period :20 years extendable and Interest : 2.5% per annum Page 3/5 letter on instruction no.12 series 2020 B. All nation central bank are instructed to engrave nation currency equivalent to seventy seven percent (77%) of stock market value under their jurisdiction (nation/country) to be used as “stand-by fund” (buffer fund) to purchase all falling/declining shares of stock of all companies/corporations for aggregate total of “ten percent” (10%) at any given time. of the existing shares stock to stabilize the nation economy and finance; C. All financial assistance from “saint germain trust” is payable for twenty (20) years in “2.5%” interest per annum D. this letter of instruction no. 12 series 2020 will serve “official limited authority” coming from “spiritual wonder boy“ the “sole representative” of “asblp group of companies and bank of asblp” and “sole representative” of “saint germain trust” starting “ october 7, 2020 to December 31,2020, the nation/s central bank are now given the “powers and authority” to process legally the purchase, and acquire shares of stock to all falling/declining corporations/companies using the instructed specific newly engraved nation currency and the corporations/companies will continue its normal operations to stabilize the economy and finance of the particularly country/nation. E. that the “nation central bank” will get the currency reserve in “united states dollar” (us$) denomination at “asblp group of companies and bank of asblp bank” funds under “deposit in-trust” at the “depository bank” as “guarantee” “currency back-up reserve” for “engraving” new nation currency Page 4/5 letter on instruction no.12 series 2020 reminder: Criminal liability: owners, board of directors, officers, and employees and workers knowledgeable and part of the “conspiracy“ of all falling/declining corporation/companies are subject to FACE THE “crime against humanity” (economic sabotage, economic terrorism, treason, plunder FEDERAL CRIME, and other crimes subject to death penalty, imprisonment. confiscation and sequestration of asset and properties in-favour of “asblp group of companies and bank of asblp” The will of god always prevailed against the will of men God bless us all!!! Respectfully yours, ORIGINALLY SIGNED Spiritual wonder boy SOLE REPRESENTATIVE OF ASBLP GROUP OF COMPANIES AND bank of ASBLp CC: SAINT GERMAIN TRUST, ANTHONY SANTIAGO MARTIN (ASM) , united president Donald trump, unite state congress, united states senate, international court of justice (icj), united states securities and exchange commission (sec), the united states treasury (u.st.), the world bank group (wb), the bankers association of the world, the united nation organization (uno), all head of states (nations/countries) thru permanent representative to the united nation organization (uno), all head of states (country/nation) of the world, all depository bank of asblp group of companies and bank of asblp funds. Page 5/5 letter on instruction no.12 series 2020