Clicky

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน ภารกิจหลักคือการจัดหาพัฒนาและบริห? กระทรวง พลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

10/05/2022

#รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2
#พี่เต้อชวนรู้
.
พี่เต้อเชิญชวนร่วมกันประหยัดไฟฟ้าลงอย่างน้อย 10%
.
เครื่องทำน้ำอุ่นกินไฟมาก วิธีใช้เครื่องทำน้ำอุ่นให้ประหยัด เปิดใช้เท่าที่จำเป็น ปรับค่าความร้อนให้พอเหมาะ
.
#พพ #EnergyDEDE #พลังงานดีชีวีมีสุข

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานได้พบ...
10/05/2022

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานได้พบหารือทวิภาคีกับนาย ลี ชวน เต็ก ปลัดกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยนายเควิน ช็อก เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของ Energy Market Authority ประเทศสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวนโยบายในการพัฒนาภาคพลังงาน แนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงงานในสถานการณ์วิกฤติพลังงานโลก รวมถึงได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านพลังงานสะอาด การซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดน การซื้อขายและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศต่อไป

09/05/2022

#รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2
#พี่เต้อชวนรู้
.
วิธีประหยัดพลังงานธรรมดาที่ได้ผลไม่ธรรมดา
.
พี่เต้อเชิญชวนร่วมกันประหยัดไฟฟ้าลงอย่างน้อย 10%
.
ในปัจจุบันที่ราคาพลังงานโลกปรับสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลกระทบทั้งต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความเดือดร้อนและกระทบค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆ การหันมาร่วมมือกันประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการง่ายๆ ก็สามารถประหยัดได้อย่างน้อย 10% หรือมากกว่านั้น ด้วยการปรับพฤติกรรมง่ายๆ ทำได้ทันที
.
พี่เต้อจะชวนมาเริ่มกันที่ประหยัดไฟเครื่องปรับอากาศ โดยปรับเพิ่มอุณหภูมิอย่างน้อย 1 องศา ตั้งเวลาปิดก่อนเลิกใช้ประมาณครึ่งชั่วโมง หมั่นล้างแอร์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
.
#พพ #EnergyDEDE #พลังงานดีชีวีมีสุข

05/05/2022

“พลังงาน” ลุยโครงการ “วินเซฟ”
ช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์ 3 เดือน ไม่ให้ขยับค่าโดยสารกระทบประชาชน

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากที่สถานการณ์ด้านราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลง ส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานของโลก รวมทั้งปัจจุบันความต้องการเชื้อเพลิงพลังงานทุกประเภทมีมากขึ้นหลังจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย แม้ว่าที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ออกมาตรการต่างๆ แต่เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การช่วยเหลืออาจจะไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้ แต่กระทรวงพลังงานมิได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินในกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 กระทรวงพลังงานได้นำเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะต่อ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และได้มีมติเห็นชอบ “โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ” โดยมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานดำเนินโครงการ และเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง โดยให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบก จำนวนสิทธิรวม 106,655 ราย จะได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมัน ไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน รวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระประชาชนจากการปรับขึ้นค่าโดยสาร

ด้านนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือเรียกว่าโครงการ “วินเซฟ” โดยดำเนินการร่วมกับผู้ค้าน้ำมันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กำหนดแนวทางดำเนินโครงการ และธนาคารกรุงไทย เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ถุงเงิน และ เป๋าตัง เพื่อรองรับการใช้สิทธิ “วินเซฟ” โดยให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างป้ายเหลือง) ที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบก (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565) ในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน

“กรมธุรกิจพลังงาน เร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ “วินเซฟ” นี้ ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ สามารถกดยืนยันสิทธิ ที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แบนเนอร์ “สิทธิวินเซฟ” และสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการสามารถ กดยืนยันสิทธิ ที่แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และเริ่มใช้สิทธิ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ณ สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนการใช้งานจะมีความคล้ายกับโครงการคนละครึ่ง ที่จะต้องเติมเงินเข้าไปในบัญชีก่อน ถึงจะสามารถใช้งานได้ โดยขณะนี้มีสถานีบริการน้ำมันสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,000 แห่ง และสถานีบริการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรอกแบบแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ (สำหรับสถานีบริการ) ได้ที่ www.doeb.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center โครงการฯ โทร 0 2794 4308 – 9 (ในวันและเวลาราชการ) จึงขอเชิญชวนกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์สาธารณะทั่วประเทศที่เข้าเกณฑ์รับสิทธิเข้าร่วมโครงการการดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน รวมทั้งขอความร่วมมือไม่ขึ้นค่าโดยสารเพื่อลดภาระพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการ”
นางสาวนันธิกา กล่าว

#วินเซฟ #โครงการรัฐ #ยืนยันสิทธิ
#มอเตอร์ไซค์รับจ้าง #เบนซิน
#มติครม #มติกบง
#กรมธุรกิจพลังงาน #กระทรวงพลังงาน

‘วันฉัตรมงคล’ 4 พฤษภาคมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับบรมราชาภิ...
04/05/2022

‘วันฉัตรมงคล’ 4 พฤษภาคม
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้น เป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี

03/05/2022

❄️ แอร์ ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ ⭐️⭐️⭐️
.
📌 รู้หรือไม่ หากเลือกใช้แอร์หรือเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว จะช่วยประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น
.
⚡ ค่าไฟฟ้าตามระดับประสิทธิภาพ ⚡
เบอร์ 5 917.12 บาท/เดือน
เบอร์ 5 ★ 850.90 บาท/เดือน
เบอร์ 5 ★★ 793.60 บาท/เดือน
เบอร์ 5 ★★★ 743.53 บาท/เดือน
.
⭐️⭐️⭐️ เพราะฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ ดังนั้นหากทุกคนหันมาใช้แอร์หรือเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากเบอร์ 5 ติดดาว พร้อมทำตามวิธีประหยัดไฟฟ้า เช่น เปิดอุณหภูมิ 26 -27 องศาเซลเซียส พร้อมเปิดพัดลมควบคู่กัน จะช่วยประหยัดค่าไฟและเงินในกระเป๋าได้มากขึ้น ที่สำคัญยังถือเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานในขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานในปัจจุบันอีกด้วย
.
📌 หมายเหตุ ค่าไฟฟ้าคำนวณจาก
1.เครื่องปรับอากาศ Fixed Speed 12,000 บีทียู/ชั่วโมง
2.อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.96 บาท
.
#ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 #วิธีประหยัดค่าไฟ #SaveEnergyforALL #ร่วมผ่านวิกฤตด้านพลังงานไปด้วยกัน #กฟผ #EGAT #EGATforALL

02/05/2022

#รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2
.
ตอนนี้ใครๆก็มองหาความประหยัด
อีกหนึ่งสัญลักษณ์ความประหยัดพลังงาน นั่นก็คือ
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง นั่นเองครับ
.
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง คือ ฉลากที่แสดงค่าประสิทธิภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์ โดยค่าประสิทธิภาพที่ปรากฏบนตัวฉลาก เป็นค่า ประสิทธิภาพที่ได้จากการทดสอบจริงตามมาตรฐานที่กำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบฉลากประสิทธิภาพสูงของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีลักษณะเหมือนกัน จะต่างกันบริเวณข้อความด้านล่าง ซึ่งจะระบุชนิด และแสดงค่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
.
โดย พพ. ได้ส่งเสริมการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานที่ พพ. ได้จัดทำขึ้น โดยได้ดำเนินการแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันมีการมอบฉลากไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 44,046,788 ใบ เกิดผลประหยัดพลังงาน 870.891 ktoe คิดเป็นมูลค่า 33,146 ล้านบาท
.
#พพ #EnergyDEDE #พลังงานดีชีวีมีสุข

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขอพระองค์...
29/04/2022

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงพลังงาน

26/04/2022

👕 เตารีด ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ ⭐️⭐️⭐️
.
📌 รู้หรือไม่ หากเลือกใช้เตารีดที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว จะช่วยประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น
.
⚡ ค่าไฟฟ้าตามระดับประสิทธิภาพ ⚡
เบอร์ 5 18.16 บาท/เดือน
เบอร์ 5 ★ 14.80 บาท/เดือน
เบอร์ 5 ★★ 11.44 บาท/เดือน
เบอร์ 5 ★★★ 8.07 บาท/เดือน
.
⭐️⭐️⭐️ เพราะฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ ดังนั้นหากทุกคนหันมาใช้เตารีดที่มีฉลากเบอร์ 5 ติดดาว พร้อมทำตามวิธีประหยัดไฟฟ้า เช่น ถอดปลั๊กก่อนเลิกใช้ 1 นาที จะช่วยประหยัดค่าไฟและเงินในกระเป๋าได้มากขึ้น ที่สำคัญยังถือเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานในขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานในปัจจุบันอีกด้วย
.
📌 หมายเหตุ ค่าไฟฟ้าคำนวณจาก
1. เตารีดไฟฟ้า (แบบแห้ง) 1,000 วัตต์
2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.96 บาท
.
#ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 #วิธีประหยัดค่าไฟ #SaveEnergyforALL #ร่วมผ่านวิกฤตด้านพลังงานไปด้วยกัน #กฟผ #EGAT #EGATforALL

25/04/2022

#รวมพลังานไทยลดใช้พลังงานหาร2
.
วิธีประหยัดพลังงานดีๆ โซนห้องนั่งเล่น
.
โทรทัศน์
เลือกซื้อพัดลมที่ติดฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5 ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
.
พัดลมไฟฟ้า
เลือกซื้อพัดลมที่ติดฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5 ปรับระดับ Speed 1 ระดับ, ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
.
เครื่องปรับอากาศ
เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่ติดฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5 เพิ่มอุณหภูมิ 1 องศา, ล้างเครื่องปรับอากาศ 2 ครั้ง/ปี
.
#พพ #EnergyDEDE #พลังงานดีชีวีมีสุข

22/04/2022

#รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2
.
ในบ้านยุคใหม่มีการแบ่งส่วนการใช้งานของบ้านอย่างหลากหลายตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน อีกหนึ่งห้องที่ได้รับความนิยม นั่นก็คือห้องซักล้าง ซึ่งมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่หลายอย่าง เราไปดูกันว่าหากจะประหยัดพลังงานในอุปกรณ์เหล่านี้ ต้องทำอย่างไร
.
ห้องซักล้าง
เครื่องซักผ้า
ควรใส่ผ้าแต่พอเหมาะ ไม่น้อยเกินไปไม่มากจนเกินกำลังเครื่อง ใส่ผ้าที่จะซักตามคำแนะนำของแต่ละเครื่อง หากมีแสงแดดไม่ควรใช้เครื่องอบแห้ง ควรจะนำเสื้อผ้าที่ซักเสร็จมาตากแดด
.
เตารีด
เตารีดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อน ซึ่งในการรีดแต่ละครั้งจะกินไฟมากดังนั้นจึงควรรู้จัดวิธีใช้อย่างประหยัดและปลอดภัย ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า อย่าพรมน้ำจนเปียกแฉะ
ดึงเต้าเสียบออกก่อนจะรีดเสร็จประมาณ 2-3 นาที แล้วรีดต่อไปจนเสร็จ
.
เครื่องอบผ้า
จริง ๆ แล้วเครื่องอบผ้าไม่ได้มีความจำเป็นมากนักกับทุกคน เพราะอากาศอย่างบ้านเราไม่ได้ชื้นตลอด สามารถตากผ้าให้แห้งสนิทได้แม้ไม่ต้องผ่านกระบวนการอบ แต่หากใครที่มีความจำเป็นต้องอบผ้าเป็นประจำ ควรเลือกเครื่องอบผ้าที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นภายในตัวเครื่อง ซึ่งมีไว้ให้เรากำหนดระดับความชื้น ความแห้งของผ้าที่เราต้องการได้อย่างสะดวก และจะตัดกระบวนการอบผ้าโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดไฟได้อีกพอสมควร
.
#พพ #EnergyDEDE #พลังงานดีชีวีมีสุข

Photos from กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน's post
22/04/2022

Photos from กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน's post

19/04/2022

#รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2
.
จากที่ พพ. ได้เคยมาจัดอันดับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่กินไฟสูงกันไปแล้ว
ครั้งนี้ พพ. จะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกวิธีและประหยัดเงินในกระเป๋าคุณ โดยแบ่งโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าตามห้องภายในบ้านกันครับ
.
ถ้าจะมี 1 ห้องภายในบ้านที่เราใช้เวลาอยู่ในนั้นมากที่สุด หลายๆคนคงต้องนึกถึงห้องนอน ซึ่งเฉลี่ยเวลาที่เราอยู่ภายในห้องนอนนั้นเป็นเวลา 6-12 ชม. เกือบครึ่งวันเลยทีเดียว เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องทำงานหนักๆในขณะที่เราอยู่ในห้องนอนนั้น อาทิ
.
ห้องนอนประหยัดไฟ
เครื่องปรับอากาศ
วิธีประหยัดไฟคือ ให้คุณเลือกใช้ที่มีประสิทธิภาพสูงและควรเหมาะสมกับขนาดของห้องของคุณ และก็ต้องติดตั้งไว้ในระดับที่สูงพอดี การใช้งานก็คือ ในระหว่างที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่นั้นควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด และควรปิดผ้าม่านเพื่อป้องกันแสงแดดและป้องกันความร้อนจากภายนอก คุณควรตั้งอุณหภูมิไม่ให้ต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส และถ้ามีพัดลม คุณสามารถเปิดพัดลดเพื่อช่วยเพิ่มความเย็นได้ด้วย และที่สำคัญคุณควรปิดเครื่องทุกครั้งถ้าไม่ได้ใช้งาน และไม่ควรเปิดทิ้งไว้เวลาที่ไม่อยู่ในห้อง ที่สำคัญ ปิดแอร์เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 2.5-6.0 บาท/ชม.
พัดลม
คือตัวช่วยสำคัญ ที่จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดไฟมากขึ้น ตำแหน่งการวางพัดลมที่ดีคือ
1. วางใกล้กับเครื่องปรับอากาศ
วางพัดลมให้ด้านหลังอยู่ถัดจากเครื่องปรับอากาศ จะช่วยให้ลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศไหลเวียนได้เต็มที่จากบนลงล่าง
2. เป่าไปที่เพดาน
เนื่องจากพัดลมตั้งโต๊ะสามารถปรับทิศทางลมได้หลายทิศทาง จึงปรับให้เป่าไปที่เพดานห้องได้ ซึ่งจะช่วยให้อากาศในห้องไหลเวียนดีขึ้น
3. วางหันหน้าออกนอกหน้าต่าง
เพื่อแลกเปลี่ยนอากาศภายนอกกับภายในห้อง ควรวางพัดลมหันออกนอกหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในและดูดอากาศภายนอกเข้าสู่ตัวห้อง
4วางบนโต๊ะหรือเก้าอี้
วางบนโต๊ะหรือเก้าอี้ เพื่อให้ลมเย็นพัดไปได้ไกลขึ้น ช่วยเพิ่มอากาศเย็นภายในห้อง
.
หลอดไฟ
ใช้หลอดไฟ LED แล้วปิดไฟเข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อสุขภาพที่ดี
.
#พพ #EnergyDEDE #พลังงานดีชีวีมีสุข

18/04/2022
รายการ Energy DEDE Happy Life EP.3

ประหยัดไฟยังไง ให้ได้โบนัส

ข้อมูลดีๆ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

#รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2

5 วิธี ฉลองสงกรานต์วิถีใหม่ ให้ปลอดภัยจากโควิด"ปีใหม่ไทย" หรือ "เทศกาลสงกรานต์" ปีนี้เป็นแบบวิถีใหม่ เพราะสถานการณ์ "โคว...
13/04/2022

5 วิธี ฉลองสงกรานต์วิถีใหม่ ให้ปลอดภัยจากโควิด

"ปีใหม่ไทย" หรือ "เทศกาลสงกรานต์"
ปีนี้เป็นแบบวิถีใหม่ เพราะสถานการณ์ "โควิด-19" ยังคงไม่สงบ ทำให้คนไทยอาจจะต้องเปลี่ยนการฉลองสงกรานต์จากการเล่นสาดน้ำเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมา เป็นการแสดงความรัก ความห่วงใยต่อญาติผู้ใหญ่ในแบบอื่น ๆ กัน

กระทรวงพลังงาน ขอแนะ 5 วิธีฉลองสงกรานต์วิถีใหม่ ให้ปลอดภัยจากโควิดได้ ดังนี้

• สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
ชวนคนในครอบครัวร่วมกันสรงน้ำพระที่บ้านแทนการเดินทางไปนอกสถานที่เพื่อช่วย ลดความเสี่ยงในกระจายเชื้อจากการพบปะผู้คน

• ทำบุญออนไลน์
เปลี่ยนจากการเดินทางไปทำบุญที่วัด เป็นการทำบุญออนไลน์ผ่านระบบ Internet Banking เป็นอีกวิถีหนึ่งที่ช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้คน

• Video Call หาญาติผู้ใหญ่
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายๆครอบครัวมักมารวมตัวกันพร้อมหน้า เพื่อรดน้ำดำหัว ขอพรจากญาติผู้ใหญ่ ด้วยในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ หากปรับเปลี่ยนเป็นการ Video Call ในการพบปะพูดคุยแทนการเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยง และห่างไกลโรค จากการเดินทางไกลไปถึงต่างจังหวัดได้

• สั่งอาหาร เดลิเวอรี่ ช่วงสงกรานต์
ในยุคที่บริการขนส่ง ออนไลน์ เป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว การร่วมฉลองปีใหม่ไทยภายในครอบครัว ด้วยการสั่งอาหารเดลิเวอร์รี่ มารับประทานร่วมกันที่บ้านแทนการออกไปทานอาหารนอกบ้าน
ลดระยะเวลาในการเดินทาง ลดการเสี่ยงโรค

• ทำความสะอาดบ้าน และดูแลใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
เทศกาลวันหยุดยาวเช่นนี้ หากมีเวลาว่าง ชวนคนในบ้านช่วยกันทำความสะอาดบ้าน พร้อมทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้สะอาดลดการสะสมของเชื้อโรคแบคทีเรีย และยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วย

แม้การแสดงออกในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ อาจจะต้องห่างกันด้วยระยะทาง แต่หากปฏิบัติตามวิธีข้อแนะนำเหล่านี้ จะทำให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 แน่นอน อาจจะเปลี่ยนวิธีการหน่อยแต่ความหมาย และสิ่งที่ต้องการสื่อถึงคนที่เรารักยังคงเดิมนะครับ สุขสันต์วันสงกรานต์ ดูแลรักษาสุขภาพกันทุกท่านครับ

#รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2
#5วิธีฉลองสงกรานต์วิถีใหม่ให้ปลอดภัยจากโควิด #ประหยัดพลังงาน #มีพลังงานมีความสุข #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

ที่อยู่

555/1 Vibhavadi Rangsit Rd
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621407000

เว็บไซต์

http://www.energy.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงพลังงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงพลังงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนช่วยแก้ปัญหา เรื่องราคาส่งก็NGVหน่อยครับ
ทำไมรถที่ออกจากกระทรวงพลังงาน สามารถเลี้ยวขวามุ่งหน้ากรุงเกษมได้ ทั้งๆที่เป็นเส้นทึบครับ หรือไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฏจราจร
Have mercy on us y'all help spread this VDO, the world will have no pollution, it's a way to make mechanical engines in various industrial factories. able to control Reduce air pollution Stop greenhouse gas emissions immediately, join the campaign to reduce global warming, simple principles.
Have mercy on us y'all help spread this VDO, the world will have no pollution, it's a way to make mechanical engines in various industrial factories. able to control Reduce air pollution Stop greenhouse gas emissions immediately, join the campaign to reduce global warming, simple principles.
แจ้งข่าวถึง กระทรวงพลังงาน ครับท่าน เว็บไซท์ของท่าน ถูกแฮค และฝังหน้าโฆษณาพนันออนไลน์ลงไป ซึ่งเป็นวิธีที่พวกเว็บการพนันและแฮคเกอร์สายมืด มันใช้เพื่อปั่น SEO ให้ขึ้นหน้าค้นหาอันดับต้นๆในกูเกิ้ล อันนี้โดเมนหลักของท่าน https://www.dede.go.th/ อันนี้ หน้าที่ถูกแฮคเกอร์ฝังข้อมูลลงไป https://www.dede.go.th/media/ หน่วยงานและ จนท ที่เกี่ยวข้องรีบแก้ไขด่วนๆครับผม
เรามีทรัพย์พยากรเยอะแยะทำไมเราไม่ลงทุนทำเอง ผลิตเอง ใช้เองในประเทศ เราจะได้ใช้ของถูก ไม่ต้องซื้อเขา
รอใช้รถพลังงานอากาศอยู่คับ
“พลังงาน” ดีเดย์ ดีเซลตุลา ราคาเดียว “ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร” ช่วยประชาชน เริ่ม 11 ต.ค. นี้ . กระทรวงพลังงาน โดย กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศปรับส่วนผสมขั้นต่ำของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล B7 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (B10) ทั้ง 2 ชนิดให้เหลือร้อยละ 6 และกำหนดให้เป็นน้ำมันดีเซลมาตรฐานชั่วคราว พร้อมปรับลดให้เหลือราคาเดียวกัน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชน โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงอยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมมาตรการรับมืออย่างทันท่วงที ต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนอย่างอย่างดีที่สุด และขอเน้นย้ำเรื่องการเติมน้ำมันดีเซล ประชาชนสามารถใช้บริการที่ตู้หัวจ่ายได้ทั้งดีเซล B7 และดีเซลธรรมดา (B10) เพราะทางสถานีบริการจะปรับเป็นน้ำมันดีเซล มาตรฐานเดียวกันชั่วคราว และสามารถใช้ได้กับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลทุกรุ่นทุกยี่ห้อ . หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน โทร 08 6609 8154
ถึงหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยงข้อง พวกคุณกำลังเล่นเกมส์อะไรกันอยู่ ปล่อยให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาแพงเป็นอันดับหนึ่งของโลกทั้งฯที่ประเทศไทยสามารถผลิตเองได้ และช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้พวกคุณกำลังรีดไถประชาชนตาดำฯชัดฯ
สมัยก่อน E20 ห่างกับ 91 ,95 10กว่าบาท พอเห็นคนเติม E20มาก ขึ้นจะเท่ากันแล้ว ตระกูลปรสิตกุมอำนาจใครจะทำอะไรได้ ☺️ กระทรวงพลังงาน 🖕
โครงการ รถพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย มีเปิดตัวเมื่อเกือบ 7ปีก่อน ของนิสสันมั้ง หรือมิตซูไม่แน่ใจ แต่หลังประกาศเปิดตัวเปิดจอง ก็เป็นอันยุบโครงการทันที เพราะอะไร กระทรวงพลังงาน รู้ดีแก่ใจ ที่รัฐไทยมันไม่ผลักดันเพราะอะไรรู้ดีแก่ใจ มันรู้เต็มอกว่าถ้ารถพลังงานแสงอาทิตย์ออกมาได้ น้ำมัน บ่อเงินบ่อทองของพวกมันเจ๊งแน่นอน ไม่โกงตรงนี้ ตอนนี้จะให้ไปโกงตรงไหนตอนไหน ❓
น้ำมันขึ้นได้ทุกวันพรุ่งนี้ก็ขึ้นอีกไม่เห็นใจประชาชนกันบ้างเลยเหรอในยุคโควิดแบบนี้จากลิตร20+จนตอนนี้30+แล้วต่อไปข้าวของก็จะแพงพอแพงแล้วไม่ลงอยากทราบว่าพวกท่านๆๆทั้งหลายได้มองเห็นความลำบากของประชาชนมั้ย