กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน ภารกิจหลักคือการจัดหาพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวง พลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยรา...
04/07/2021

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยแข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กระทรวงพลังงาน

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยแข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กระทรวงพลังงาน

วันนี้ (2 ก.ค. 64 ) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระ...
02/07/2021

วันนี้ (2 ก.ค. 64 ) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถ.วิภาวดีรังสิต

ประกาศรายชื่อสำรองเนื่องจากมีผู้ไม่มาแจ้งรับของรางวัล เพจกระทรวงพลังงานจึงขอประกาศรายชื่อสำรอง 1 รางวัล ได้แก่ Jansiri K...
02/07/2021

ประกาศรายชื่อสำรอง
เนื่องจากมีผู้ไม่มาแจ้งรับของรางวัล เพจกระทรวงพลังงานจึงขอประกาศรายชื่อสำรอง 1 รางวัล ได้แก่
Jansiri Kaewchuay
ขอให้แจ้งที่อยู่รับรางวัลภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ครับ

........

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม “Save To Energy ภารกิจเส้นทางสู่การประหยัดพลังงาน” รายชื่อ
ผู้ที่ได้รับกระเป๋าสะพาย Xiaomi (พร้อมแท็คหนังห้อยกระเป๋าติดตราสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน)
จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1.Anglais Angkrid
2.Aisyah Sahoh
3.Bank Permpalung
4.Weena Oum
5.Keeta Rudolf
6.Maysa Paplern
7.Np Numpueng
8.Parichart Phaksim
9.Sumitscience Rittonew
10.Thanaporn Supasukol Min

ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องแจ้งที่อยู่สำหรับส่งของรางวัลภายใน 5 กรกฎาคม 2564
หากเกินระยะเวลากำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะมอบให้รายชื่อสำรองลำดับต่อไป

ประกาศรายชื่อสำรอง
เนื่องจากมีผู้ไม่มาแจ้งรับของรางวัล เพจกระทรวงพลังงานจึงขอประกาศรายชื่อสำรอง 1 รางวัล ได้แก่
Jansiri Kaewchuay
ขอให้แจ้งที่อยู่รับรางวัลภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ครับ

........

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม “Save To Energy ภารกิจเส้นทางสู่การประหยัดพลังงาน” รายชื่อ
ผู้ที่ได้รับกระเป๋าสะพาย Xiaomi (พร้อมแท็คหนังห้อยกระเป๋าติดตราสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน)
จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1.Anglais Angkrid
2.Aisyah Sahoh
3.Bank Permpalung
4.Weena Oum
5.Keeta Rudolf
6.Maysa Paplern
7.Np Numpueng
8.Parichart Phaksim
9.Sumitscience Rittonew
10.Thanaporn Supasukol Min

ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องแจ้งที่อยู่สำหรับส่งของรางวัลภายใน 5 กรกฎาคม 2564
หากเกินระยะเวลากำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะมอบให้รายชื่อสำรองลำดับต่อไป

กบง. ตรึงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2564) บรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื...
01/07/2021

กบง. ตรึงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2564)
บรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย และยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน มีมติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG หรือคงราคาขายปลีกที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (ไม่รวมค่าขนส่ง) ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

#กบง #ตรึงราคาLPG #กระทรวงพลังงาน #มีพลังงานมีความสุข #MinistryofEnergy #MoEN

กบง. ตรึงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2564)
บรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย และยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน มีมติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG หรือคงราคาขายปลีกที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (ไม่รวมค่าขนส่ง) ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

#กบง #ตรึงราคาLPG #กระทรวงพลังงาน #มีพลังงานมีความสุข #MinistryofEnergy #MoEN

แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตามนโยบาย 30/30ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน...
30/06/2021

แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตามนโยบาย 30/30

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ได้ออกแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบาย 30/30 คือการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ.2573 ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society) ในอนาคต ซึ่งขณะนี้หลาย ๆ ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ได้กำหนดเป้าหมายและมาตรการที่ชัดเจนในการส่งเสริม EV แล้ว

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 13 พ.ค.64 ที่ผ่านมา ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตและการใช้ EV ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการนำแนวทางต่าง ๆ ไปศึกษาถึงรายละเอียดและความเป็นไปได้ของมาตรการส่งเสริมต่างๆ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปโดยมาตรการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) : ปี 2564 – 2565
นำร่องส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั่วประเทศ
ระยะที่ 2 : ปี 2566 – 2568
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ 225,000 คัน รถจักรยานยนต์ 360,000 คัน และรถบัส/รถบรรทุก 18,000 คัน ภายในปี 2568 รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ เพื่อตอบสนองการผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแรกและถือว่าเป็นเป้าหมายการผลิตในระดับ Economy of Scale
ระยะที่ 3 : ปี 2569 – 2573
ขับเคลื่อนแผนและมาตรการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย 30/30 ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะทั้งสิ้น 725,000 คัน ประเภทรถจักรยานยนต์จะมีการผลิตทั้งสิ้น 675,000 คัน คิดเป็น 30% ของการผลิตในปี 2573 และรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองการผลิตในประเทศด้วย

ในวันนี้ เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ อีกทั้งประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิง อยากให้ทุกท่านช่วยผลักดันให้นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาท ในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เชื่อว่าจะทำให้สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่าง ๆ ดีขึ้นอย่างแน่นอน

#แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า #EV #มีพลังงานมีความสุข #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตามนโยบาย 30/30

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ได้ออกแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบาย 30/30 คือการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ.2573 ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society) ในอนาคต ซึ่งขณะนี้หลาย ๆ ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ได้กำหนดเป้าหมายและมาตรการที่ชัดเจนในการส่งเสริม EV แล้ว

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 13 พ.ค.64 ที่ผ่านมา ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตและการใช้ EV ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการนำแนวทางต่าง ๆ ไปศึกษาถึงรายละเอียดและความเป็นไปได้ของมาตรการส่งเสริมต่างๆ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปโดยมาตรการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) : ปี 2564 – 2565
นำร่องส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั่วประเทศ
ระยะที่ 2 : ปี 2566 – 2568
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ 225,000 คัน รถจักรยานยนต์ 360,000 คัน และรถบัส/รถบรรทุก 18,000 คัน ภายในปี 2568 รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ เพื่อตอบสนองการผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแรกและถือว่าเป็นเป้าหมายการผลิตในระดับ Economy of Scale
ระยะที่ 3 : ปี 2569 – 2573
ขับเคลื่อนแผนและมาตรการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย 30/30 ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะทั้งสิ้น 725,000 คัน ประเภทรถจักรยานยนต์จะมีการผลิตทั้งสิ้น 675,000 คัน คิดเป็น 30% ของการผลิตในปี 2573 และรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองการผลิตในประเทศด้วย

ในวันนี้ เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ อีกทั้งประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิง อยากให้ทุกท่านช่วยผลักดันให้นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาท ในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เชื่อว่าจะทำให้สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่าง ๆ ดีขึ้นอย่างแน่นอน

#แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า #EV #มีพลังงานมีความสุข #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

28/06/2021

กบง. ขยายเวลาคงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
พร้อมเดินหน้าเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติ (LNG) ระยะที่ 2
.
กบง. ขยายเวลาคงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย โดยถัง 15 กิโลกรัม อยู่ที่ 318 บาท มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 พร้อมมีมติเห็นชอบปริมาณการนำเข้า LNG ปี 2564 – 2566 เพื่อรองรับแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2
.
กระทรวงพลังงาน วันนี้ (28 มิถุนายน 2564) การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบการดำรงชีพและภาระค่าครองชีพของประชาชน ประกอบกับสถานการณ์ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน กบง. จึงได้เห็นชอบ ให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG หรือคงราคาขายปลีกที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน ติดตามสถานการณ์ราคา LPG แล้วนำเสนอแนวทางการทบทวนราคาขายหน้าโรงกลั่น LPG ต่อ กบง. พิจารณาอีกครั้ง
.
นอกจากนี้ กบง. ยังได้เห็นชอบปริมาณการนำเข้า Liquefied Natural Gas (LNG) ปี 2564 – 2566 เพื่อรองรับแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ให้สามารถในการนำเข้า LNG ที่ไม่กระทบต่อ Take or Pay สำหรับปี 2564 -2566 เท่ากับ 0.48, 1.74 และ 3.02 ล้านตันต่อปี ตามลำดับ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรปริมาณการนำเข้า LNG ตามโครงสร้างของกิจการก๊าซธรรมชาติในระยะที่ 2 คือ Regulated Market (กลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ. จัดหา LNG เพื่อนำมาใช้กับภาคไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ) และ Partially Regulated Market (กลุ่มที่จัดหา LNG เพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ ภาคอุตสาหกรรมและกิจการของตนเอง) สำหรับ New Demand และกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเข้าของ Shipper รวมทั้งกำกับดูแลต่อไป

26/06/2021

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีชาวบ้าน ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยแจ้งว่ามีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ทำการขุดเจาะใต้ดินเพื่อสำรวจหาแหล่งน้ำมันส่งผลทำให้เกิดปัญหาบ้านเรือนทรุดและแตกร้าวนั้น

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตรวจสอบแล้ว ขอยืนยันว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการขุดเจาะใต้ดินเพื่อการสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมแต่เป็นการดำเนินงานเพื่อกิจการอื่น

ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว ขอยืนยันว่า ไม่มีกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมใด​ ๆ​ ในบริเวณพื้นที่มีการร้องเรียนดังกล่าว

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอแจ้งว่าการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้น​ สามารถกระทำได้เฉพาะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเท่านั้น ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างเข้มงวด​ โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอด

Save To Energy ภารกิจเส้นทางสู่การประหยัดพลังงาน ‘พลังงาน’ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคน กระทรวงพลังงา...
24/06/2021

Save To Energy ภารกิจเส้นทางสู่การประหยัดพลังงาน

‘พลังงาน’ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคน กระทรวงพลังงานได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนใช้พลังงาน
อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่ออนุรักษ์พลังงานให้มีใช้ต่อไปนานๆ ในอนาคต และวิธีประหยัดพลังงาน สามารถทำได้ง่ายๆ หลากหลายวิธี

วันนี้ จึงขอเชิญช่วนทุกท่านมาร่วมสนุกกับการแชร์วิธีการประหยัดพลังงาน ผ่านกิจกรรม
Game on Facebook “Save To Energy ภารกิจเส้นทางสู่การประหยัดพลังงาน” ในการค้นหาเส้นทางการประหยัดพลังงานในแบบที่คุณทำเป็นประจำ
ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงลากเส้นจากจุด Start จนถึงจุดทางออก A , B หรือ C พร้อมแสดงความเห็น บอกวิธีประหยัดพลังงานในบ้านง่ายๆ แล้วแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะ วิธีใครได้ วิธีใครโดน ลุ้นรับไปเลย!กระเป๋าสะพาย Xiaomi (พร้อมแท็คหนังห้อยกระเป๋าติดตราสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน) จำนวน 10 รางวัล

กติกาการร่วมสนุก
1.กด Like Page Facebook กระทรวงพลังงาน

2.กด Share Post Game เป็นสาธารณะ

3.จับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เส้นทางจากจุด Start จนถึงทางออก A, B หรือ C แล้ว Comment
พร้อมแสดงความเห็นบอกวิธีประหยัดพลังงานในบ้านง่ายๆ ใต้ Post Game นี้

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ทางหน้า Page Facebook กระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ
-ผู้โชคดีต้องแจ้งที่อยู่สำหรับส่งของรางวัลภายใน 3 วัน หากเกินระยะเวลากำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์
และจะมอบให้รายชื่อสำรองลำดับต่อไป
- คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด

Save To Energy ภารกิจเส้นทางสู่การประหยัดพลังงาน

‘พลังงาน’ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคน กระทรวงพลังงานได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนใช้พลังงาน
อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่ออนุรักษ์พลังงานให้มีใช้ต่อไปนานๆ ในอนาคต และวิธีประหยัดพลังงาน สามารถทำได้ง่ายๆ หลากหลายวิธี

วันนี้ จึงขอเชิญช่วนทุกท่านมาร่วมสนุกกับการแชร์วิธีการประหยัดพลังงาน ผ่านกิจกรรม
Game on Facebook “Save To Energy ภารกิจเส้นทางสู่การประหยัดพลังงาน” ในการค้นหาเส้นทางการประหยัดพลังงานในแบบที่คุณทำเป็นประจำ
ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงลากเส้นจากจุด Start จนถึงจุดทางออก A , B หรือ C พร้อมแสดงความเห็น บอกวิธีประหยัดพลังงานในบ้านง่ายๆ แล้วแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะ วิธีใครได้ วิธีใครโดน ลุ้นรับไปเลย!กระเป๋าสะพาย Xiaomi (พร้อมแท็คหนังห้อยกระเป๋าติดตราสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน) จำนวน 10 รางวัล

กติกาการร่วมสนุก
1.กด Like Page Facebook กระทรวงพลังงาน

2.กด Share Post Game เป็นสาธารณะ

3.จับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เส้นทางจากจุด Start จนถึงทางออก A, B หรือ C แล้ว Comment
พร้อมแสดงความเห็นบอกวิธีประหยัดพลังงานในบ้านง่ายๆ ใต้ Post Game นี้

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ทางหน้า Page Facebook กระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ
-ผู้โชคดีต้องแจ้งที่อยู่สำหรับส่งของรางวัลภายใน 3 วัน หากเกินระยะเวลากำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์
และจะมอบให้รายชื่อสำรองลำดับต่อไป
- คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด

ขยายเวลา 6 เดือน ลด LPG ช่วยร้านค้า-หาบเร่-แผงลอยอาหารจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล...
24/06/2021

ขยายเวลา 6 เดือน ลด LPG
ช่วยร้านค้า-หาบเร่-แผงลอยอาหาร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงพลังงานจึง ได้มีมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงาน โดยสั่งการให้ ปตท. ขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อ
ก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน
100 บาท/คน/เดือน ต่อไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้อง
ประชาชนต่อไป

ขยายเวลา 6 เดือน ลด LPG
ช่วยร้านค้า-หาบเร่-แผงลอยอาหาร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงพลังงานจึง ได้มีมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงาน โดยสั่งการให้ ปตท. ขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อ
ก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน
100 บาท/คน/เดือน ต่อไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้อง
ประชาชนต่อไป

4 เทคนิค เชียร์ยูโร 2020 ให้สนุกและประหยัดพลังงานเมื่อกระแสศึกฟุตบอลยูโร 2020 เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนท์กีฬาที่สำคัญ และเก...
23/06/2021

4 เทคนิค เชียร์ยูโร 2020 ให้สนุกและประหยัดพลังงาน

เมื่อกระแสศึกฟุตบอลยูโร 2020 เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนท์กีฬาที่สำคัญ และเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้แฟนบอลชาวไทยต้องส่งใจเชียร์บอลอยู่ที่บ้าน เพราะต้องรักษามาตรฐานการป้องกันโควิด ไม่ให้เกิดคลัสเตอร์เชียร์บอลยูโร และคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโรจะสูงขึ้น ทั้งจากการเปิดเครื่องรับโทรทัศน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเปิดแอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้นในระหว่างชมการแข่งขันด้วย ดังนั้น เพื่อให้ได้รับชมกีฬาอย่างสนุกและได้ประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน กระทรวงพลังงาน มีข้อแนะนำง่าย ๆ 4 เทคนิคให้ ทุกคนไปปฏิบัติกันได้ ดังนี้

1.ไม่ควรเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ระหว่างรอชมกีฬา โดยไม่มีคนดู ควรเลือกดูหรือเชียร์เฉพาะในรอบที่มีทีมในดวงใจเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อถึงเวลาที่ออกอากาศ หรือตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเตือนความจำ หากเปิดทีวีทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูจะสิ้นเปลืองค่าไฟของท่านโดยไม่จำเป็น

2.ปิดโทรทัศน์ที่ตัวเครื่อง และถอดปลั๊กหลังใช้งาน ไม่ควรปิดโดยใช้รีโมทคอนโทรลอย่างเดียว ควรฝึกนิสัยการปิดที่เครื่องโดยตรง เพราะปิดด้วยรีโมทคอนโทรล โดยยังเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลาทั้งวันนั้น โทรทัศน์จะมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบภายในอยู่ตลอดเวลาจะทำให้สิ้นเปลืองไฟ และอาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้

3.เครื่องเดียวกันดูด้วยกัน แม้จะนั่งชมฟุตบอลด้วยกันภายในบ้าน แต่ควรรักษาระยะห่างสุขอนามัยให้ปลอดภัย เลิกเปิดโทรทัศน์พร้อมกันคนละเครื่อง คนละห้อง พ่อแม่ชวนลูก คนในครอบครัวมาดูพร้อมกันเครื่องเดียวกัน ประหยัดค่าไฟ แถมยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันด้วย

4.เลือกใช้โทรทัศน์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เชียร์กีฬาให้สนุกด้วยการ เลือกดูโทรทัศน์ที่ได้รับการรับรอง “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังที่ได้มาตราฐาน

หากทุกคนนำ 4 เทคนิคนี้ ไปปรับใช้ในทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดมหกรรมกีฬาต่าง ๆ ก็จะช่วยให้การดูกีฬานั้นได้ทั้งประโยชน์ สนุกสนานและประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

#กระทรวงพลังงาน #เชียร์ยูโร2020 #ประหยัดพลังงาน #มีพลังงานมีความสุข #MinistryofEnergy #MoEN

4 เทคนิค เชียร์ยูโร 2020 ให้สนุกและประหยัดพลังงาน

เมื่อกระแสศึกฟุตบอลยูโร 2020 เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนท์กีฬาที่สำคัญ และเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้แฟนบอลชาวไทยต้องส่งใจเชียร์บอลอยู่ที่บ้าน เพราะต้องรักษามาตรฐานการป้องกันโควิด ไม่ให้เกิดคลัสเตอร์เชียร์บอลยูโร และคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโรจะสูงขึ้น ทั้งจากการเปิดเครื่องรับโทรทัศน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเปิดแอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้นในระหว่างชมการแข่งขันด้วย ดังนั้น เพื่อให้ได้รับชมกีฬาอย่างสนุกและได้ประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน กระทรวงพลังงาน มีข้อแนะนำง่าย ๆ 4 เทคนิคให้ ทุกคนไปปฏิบัติกันได้ ดังนี้

1.ไม่ควรเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ระหว่างรอชมกีฬา โดยไม่มีคนดู ควรเลือกดูหรือเชียร์เฉพาะในรอบที่มีทีมในดวงใจเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อถึงเวลาที่ออกอากาศ หรือตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเตือนความจำ หากเปิดทีวีทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูจะสิ้นเปลืองค่าไฟของท่านโดยไม่จำเป็น

2.ปิดโทรทัศน์ที่ตัวเครื่อง และถอดปลั๊กหลังใช้งาน ไม่ควรปิดโดยใช้รีโมทคอนโทรลอย่างเดียว ควรฝึกนิสัยการปิดที่เครื่องโดยตรง เพราะปิดด้วยรีโมทคอนโทรล โดยยังเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลาทั้งวันนั้น โทรทัศน์จะมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบภายในอยู่ตลอดเวลาจะทำให้สิ้นเปลืองไฟ และอาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้

3.เครื่องเดียวกันดูด้วยกัน แม้จะนั่งชมฟุตบอลด้วยกันภายในบ้าน แต่ควรรักษาระยะห่างสุขอนามัยให้ปลอดภัย เลิกเปิดโทรทัศน์พร้อมกันคนละเครื่อง คนละห้อง พ่อแม่ชวนลูก คนในครอบครัวมาดูพร้อมกันเครื่องเดียวกัน ประหยัดค่าไฟ แถมยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันด้วย

4.เลือกใช้โทรทัศน์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เชียร์กีฬาให้สนุกด้วยการ เลือกดูโทรทัศน์ที่ได้รับการรับรอง “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังที่ได้มาตราฐาน

หากทุกคนนำ 4 เทคนิคนี้ ไปปรับใช้ในทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดมหกรรมกีฬาต่าง ๆ ก็จะช่วยให้การดูกีฬานั้นได้ทั้งประโยชน์ สนุกสนานและประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

#กระทรวงพลังงาน #เชียร์ยูโร2020 #ประหยัดพลังงาน #มีพลังงานมีความสุข #MinistryofEnergy #MoEN

ที่อยู่

อาคาร B ชั้น 22-25 ศูนย์ Energy Complex 555/2 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

เพราะ “พลังงาน” เป็นรากฐานสำคัญของทุกการพัฒนา และการดำรงชีวิต กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลพลังงานทั้งหมดของประเทศ เชื่อมั่นว่าพลังงานที่ยั่งยืน จะสร้างโลกที่ยั่งยืน วันนี้เราจึงมุ่งมันพัฒนาการบริหารจัดการด้านพลังงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน บนความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาระดับประเทศ และแผนพัฒนาพลังงานที่นานาประเทศให้ความสำคัญ ผ่านการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพลังงานของประเทศอย่างบูรณาการ ตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงพลังงาน ในการมุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย มีพลังงาน ...... อย่างเพียงพอ มีพลังงาน ...... อย่างทั่วถึง มีพลังงาน ...... อย่างยั่งยืน Energy is the basis of every life and development for all. Ministry of Energy, the government custodian of all energy related activities believes that sustainable energy will make a sustainable society. We make every effort to enhance energy management for the better quality of life. In addition, we align our directions with the world’s agenda as well as national, regional, and local development plans leading to the great collaboration among several agencies. As a result, we have Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) as one of the strategies to achieve the vision of providing the country and Thai people with... Sufficient Energy Affordable Energy Accessible Energy Sustainable Energy

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021407000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงพลังงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงพลังงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทำตัวอย่างแบบนี้ดีมากเลยครับ
วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน&monhasu ทำงานหัตถกรรมเยื่อไม้ ลายนูนต่ำ & เกษตรแปรรูป ค่ะ
กลุ่ม สว. กำลังทำขิงผง อยู่เขตจอมทอง กทม. อยากขอให้สนับสนุน โดมพลังงานแสงอาทิตย์ ตากขิงสดจ้า
ถามครับท่านตกลงเป็นอันว่าชาวบ้านธรรมดา ธรรมดาจะติดโซล่าเซลได้หรือไม่ ครับผม
ได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากสำหรับรางวัล และอยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้บ่อยๆนะครับ และหวังว่า ผมคงจะโชคดีได้รางวัลอีก ในกิจกรรมครั้งต่อๆไป
แจ้ง ขอมูลครับ ไม่รู้ จริง เท็จแค่ไหน อาจทำให้รัฐเสียหายได้ เลย ส่งมาให้ตรวจสอบครับ https://www.facebook.com/watch/?v=276367847320756
ทรัพยากรณ์ของประเทศ ทรัพยากรณ์ของแผ่นดิน ประชาชนในประเทศควรจะได้ใช้และบริโภคในราคาที่ถูกกว่าในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกไปยังต่างชาติ มองเด็กรุ่นหลังบ้าง เขาจะอยู่ยังไงหากพลังงานของชาติอยู่บนผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มที่ไม่ใช่ประชาชนในประเทศ ขายในประเทศแพงกว่าเพื่อนบ้านทั้งๆที่น้ำมันซื้อจากบ้านเรา
ความรู้ ความจริง ที่ ชัดเจน ตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ใช้อ้างอิงได้จริง เหมาะกับรัฐบาล ข้าราชการ นักการเมือง นักวิชาการ นักกฎหมาย ผู้บริหารประเทศ ผู้นำในสังคม ผู้กำหนด ผู้ออกนโยบายต่างๆ ผู้ออกกฎหมายต่างๆ และสื่อทุกคน ทุกแขนง ทุกองค์กร ประชาชนทุกคน ใช้ศึกษาก่อนคิด ก่อนทำ อะไรที่ไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝง เพื่อความสงบสุขที่แท้จริงในสังคม #เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือเบี้ยล่างเป็นสุนัขรับใช้ #ของผู้นำที่มีผลประโยชน์แอบแฝง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับโลก ~~~~~~~~~~~~ ศาสนาพุทธในอัฟกานิสถาน #1 https://youtu.be/6z9H2ojZzWc ศาสนาพุทธในอัฟกานิสถาน #2 https://youtu.be/cDt4ay2Ygzs ศาสนาพุทธในอัฟกานิสถาน #3 https://youtu.be/kVh_VUQDe8Q ศาสนาพุทธในอัฟกานิสถาน #4 https://youtu.be/BCUbRPAzb4o ~~~~~~~~~~~~ ทำคลอด พรบ.ตำรวจฉบับใหม่ https://news1live.com/playlist05/watch/NDXvtjR4PXg พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ร.บ. การสอบสวนคดีอาญา ฉบับของพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และ ฉบับของนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ #กฎหมายเสร็จนานมากแล้วจะครบ๑๐ปีแล้วครับท่าน #ชาติไหนจะได้เข้าสภาฯครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ~~~~~~~~~~~~ ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือ ความอยุติธรรม ความยุติธรรมที่ซื้อขายได้ คือ ความอยุติธรรม ความยุติธรรมที่ซื้อขายได้ คือ ความอัปยศของคนในกระบวนการยุติธรรมที่ซื้อขายได้ดั่งสัตว์เดรฉาน ไล่ไปตั้งแต่ผู้ควบคุมกำกับนโยบายไปจนถึงผู้ปฏิบัติ ~~~~~~~~~~~~ #ทำไมเวลาฟังรัฐบาล ฟังนักการเมือง ฟังข้าราชการ ฟังนักวิชาการ ไม่เคยละเอียด ลึก ชัดเจน มีหลักฐานอ้างอิง เหมือนฟังพระสักคนเดึยว สันติภาพ ต้องไม่มีความจัดแย้งใดๆ ต้องไม่มีวาระแอบแฝงใดๆ ยกเว้น สันติภาพจอมปลอม ~~~~~~~~~~~ สถานการณ์ " ภาคใต้ " เชิงประวัติศาสตร์ ที่รัฐบาล ข้าราชการ นักการเมือง นักวิชาการ ทุกคนต้องศึกษาให้เข้าใจ อย่างถูกต้อง ชัดเจน ก่อนพูด นำเสนอ คิด ทำนโยบายใดๆ สู่สาธารณะ https://youtu.be/OG_8NU8oPyw ~~~~~~~~~~~~ พุทธศาสนา เพื่อ สันติภาพโลก #สันติคือไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ #สันติต้องไม่มีวาระแอบแฝงใดๆ ข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่ ปัญญา ข้อมูลข่าวสารมาก แต่มี ปัญญา ไม่มากพอที่จะใช้ ข้อมูลข่าวสารที่มากมาย เราก็หลงทาง สับสน วุ่นวาย ยิ่งมีปัญหามากมาย #สิทธิเสรีภาพของตนเองต้องไม่ทำร้ายทำลายสิทธิเสรีภาพของคนอื่น https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4136402009705624&id=100000075981768&sfnsn=mo ~~~~~~~~~~~~ คนท้องถิ่น อุดหนุนสินค้าท้องถิ่น ท้องถิ่นมั่งคั่ง ท้องถิ่นมั่นคง ท้องถิ่นเจริญ คนไทย อุดหนุนสินค้าไทย ประเทศไทยมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง ประเทศไทยเจริญ รัฐบาลไทย ราชการไทย คนไทย อุดหนุนสินค้าไทย ประเทศไทยมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง ประเทศไทยเจริญ วันนี้รัฐบาลไทย ราชการไทย คนไทยอุดหนุนสินค้าไทย อย่างเต็มที่เพียงพอแล้วหรือยังครับ? วันนี้รัฐบาลไทย ราชการไทย มีความจริงใจที่จะออกสเปคงานครอบคลุมการใช้สินค้าไทยอย่างยุติธรรมแล้วหรือยังครับ?
แก้ไขปัญหา!!!....ใช้ปัญญาใช่ใช้แรงงาน"**พวกวัวหรือพวกควาย**"!!!...จีนเปิดสอบจอหงวน"**บู๊-บุ๋น**"!!!...แยกแยะ"**ปราญและขุนพล**"ชัดเจนจึงยิ่งใหญ่!!!....เสนอเปิดเวทีสัมนาพร้อมรางวัล ที่เหมาะสมครับท่าน!!!....👻👻👻