กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร

กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สส.
30/09/2021

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สส.

วันที่ 30 กันยายน 2564 กรมการทหารสื่อสาร จัดกระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร ระหว่าง คุณกนกพร จิเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารสื่อสาร (ท่านเดิม)ส่งมอบหน้าที่ให้กับ คุณณัฐนาฏ เร้าเสถียร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารสื่อสาร (ท่านปัจจุบัน) ณ ตึกกองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
30/09/2021

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ระหว่าง พลโท นพดล จิเจริญ กับ พลโท วรพจน์ เร้าเสถียร ณ ลานหน้าตึกกองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 0900 น.

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
10/08/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
28/07/2021

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร
29/06/2021

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 พล.ท.นพดล จิเจริญ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร

พิธีขอขมาลาอุปสมบท
24/06/2021

พิธีขอขมาลาอุปสมบท

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.64 พล.ท.นพดล จิเจริญ จก.สส. เป็นประธานพิธี ขอขมาลาอุปสมบท ของข้าราชการ - ลูกจ้าง สังกัด สส. ประจำปี 2564 ณ บก.สส.

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล
02/06/2021

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 0800
พล.ท.นพดล จิเจริญ จก.สส.
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ บก.สส.

มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา 2019” 🦠🦠ศบค.19 ทบ ได้ออกหนังสือ มาตราการโควิด ห้วงสงกรา...
09/04/2021

มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา 2019” 🦠🦠
ศบค.19 ทบ ได้ออกหนังสือ มาตราการโควิด
ห้วงสงกรานต์ พร้อม แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

Photos from Army Spoke Team's post
09/04/2021

Photos from Army Spoke Team's post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
01/04/2021

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
01/04/2021

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
01/04/2021

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

01/04/2021

รายชื่อกำลังพลที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น และหลักสูตรนายสิบอาวุโส ในวันพุธที่ ๗ เม.ย. ๖๔ และวันพฤหัสบดีที่ ๘ เม.ย. ๖๔
-เวลา ๐๘๐๐ รายงานตัว/รับฟังคำชี้แจงการทดสอบฯ ณ สนามสอบ
-เวลา ๐๘๓๐ เริ่มทำการทดสอบฯ พร้อมกันทุกสนามสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ 👇🏻👇🏻

https://signal.rta.mi.th/web/inform/documents/File_20210331EWK8I.pdf

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
23/02/2021

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นั้น
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กำหนดให้แต่ละส่วนราชการจัดพิธีมอบให้แก่ ผู้ที่ได้รับพระราชทานฯ
ในการนี้วันที่ 18 ก.พ. 64 เวลา 14.00 น. พล.ท.นพดล จิเจริญ เจ้ากราทหารสื่อสาร ได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับผู้ได้รับพระราชทาน ในส่วนของ สส. จำนวน 13 นาย ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 นาย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 12 นาย

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
17/02/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

17/02/2021
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ตอนที่ 1

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ตอนที่ 1

17/02/2021

กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเพื่อเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ส. โดยมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อายุ 18 - 29 ปี จำนวน 30 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่https://signal.rta.mi.th/web/inform/documents/File_20210217NROBC.pdf

#กรมการทหารสื่อสาร
#มาเป็นทหารกันเถอะ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร
01/02/2021

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 พล.ท.นพดล จิเจริญ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post
18/01/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
15/01/2021

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 พล.ท.นพดล จิเจริญ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้บังคับบัญชาของกรมการทหารสื่อสาร ร่วมลงนามถวายพระพรให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post
02/01/2021

Photos from กรมการทหารสื่อสาร's post

พิธีอวยพรปีใหม่ จก.สส. และมอบเงินบำรุงขวัญ
30/12/2020

พิธีอวยพรปีใหม่ จก.สส. และมอบเงินบำรุงขวัญ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 0700 พล.ต.อัครพล พงษ์สวัสดิ์ รอง จก.สส. ได้นำกำลังพลข้าราชการ สส.และแม่บ้าน อวยพร จก.สส. และประธาน สม.สส. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ ห้องประชุม รร.ส.สส.

Photos from สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร's post
30/12/2020

Photos from สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร's post

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร
30/12/2020

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 พล.ท.นพดล จิเจริญ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร
07/12/2020

กรมการทหารสื่อสาร

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.63 พล.ท.นพดล จิเจริญ จก.สส. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 โดยมี ผบช. และ ญาติของทหารใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

กรมการทหารสื่อสาร
04/12/2020

กรมการทหารสื่อสาร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 พล.ท.นพดล จิเจริญ จก.สส. และภริยา เป็นประธานพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี ผบช.สส., หน.นขต.สส., สม.สส. กำลังพลและครอบครัว ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมพิธี ณ บก.สส.

SMART Soldiers Strong ARMY
17/11/2020

SMART Soldiers Strong ARMY

“ในหลวง-พระราชินี” ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ

19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสรวลให้แก่พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค หลังเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย "เฉลิมรัชมงคล" (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ขณะที่ พสกนิกรได้สวมเสื้อสีเหลือง พร้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชูเหนือศีรษะ พร้อมทั้งโบกธงชาติและธงประจำพระองค์ (เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563)

#เรารักในหลวง
#พิทักษ์ราชัน
#SMARTSoldiersStrongArmy

กรมการทหารสื่อสาร
28/10/2020

กรมการทหารสื่อสาร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 พลโท นพดล จิเจริญ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 32 ในการสถาปนากรมทหารสื่อสารที่ 1

กรมการทหารสื่อสาร
28/10/2020

กรมการทหารสื่อสาร

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.63 พล.ท.นพดล จิเจริญ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ให้การต้อนรับ พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมด้านส่งกำลังบำรุง เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของ กรมการทหารสื่อสาร ณ กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร
14/10/2020

กรมการทหารสื่อสาร

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 พล.ท.นพดล จิเจริญ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร และภริยา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ณ วัดเทพรัตนาราม จว.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผบช., หน.นขต. และคณะแม่บ้าน กำลังพล และประชาชน จว.สมุทรสาคร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

กรมการทหารสื่อสาร
08/10/2020

กรมการทหารสื่อสาร

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2563 เวลา 0830 น. พล.ท.นพดล จิเจริญ จก.สส. และภริยา นำคณะ ผบช. และ หน.นขต. ร่วมอวยพรวันเกิดแก่อดีต จก.สส. พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว ณ บ้านพัก สส.

กรมการทหารสื่อสาร
30/09/2020

กรมการทหารสื่อสาร

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ระหว่าง พลโท วสันต์ สวนแก้ว กับ พลตรี นพดล จิเจริญ ณ ลานหน้าตึกกองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 0900 น.

กรมการทหารสื่อสาร
15/09/2020

กรมการทหารสื่อสาร

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 0630 พลโท วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ของกรมการทหารสื่อสารเข้าร่วมพิธี และในเวลา 0800 พลโท วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ร่วมกับคณะแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลของ กรมการทหารสื่อสาร เข้าร่วมพิธีสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบิดาแห่งเหล่าทหารสื่อสาร ณ ตึกกองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร
19/08/2020

กรมการทหารสื่อสาร

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 0930 พลเอก ธเนศ กาลพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกองทัพบก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รุ่นพิเศษ 6 ณ ห้องประชุม โรงเรียนทหารสื่อสาร โดยมี พลตรี อุชุกร ทรงวรัชญ์ เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร ให้การต้อนรับ

ที่อยู่

43 หมู่ 6 ซอยพหลโยธิน 49/2 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622973370

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการภาพ กรมการทหารสื่อสารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมพลัด2/28สิบตรีกองประจําการครับผม
วันนี้ นั่งรถเมล์ผ่าน กองการภาพฯ เพิ่งทราบว่า ทหารก็มีหน่วยงานลักษณะนี้ด้วยค่ะ น่าสนใจค่ะ
เผื่อจะใช้ประโยชน์ได้บ้าง ครับผม