กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร

กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร หน่วยงานราชการ
(5)

02/06/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทีมแอดมินเพจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี : We love Her Majesty Queen Suthida Fanpage ขอร่วมเผยแพร่ พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้านพระปรีชาสามารถด้านการบิน

ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการอบรมด้านการบิน
ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทรงทำการบินกับเครื่องบิน แบบ Cessna T 41
ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรศิษย์การบินทหารบกอากาศยานปีกติดลำตัว
ชั้นมัธยม ของโรงเรียนการบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทรงทำการบินกับเครื่องบิน แบบ Cessna T 41
ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทรงทำการบินกับเครื่องบิน แบบ CT-4E และ PC-9
เสด็จ ฯ ไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป ออกใบอนุญาตโดย สำนักงานการบินพลเรือน แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดังนี้ ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล PPL (A) ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna 172, Mooney M-20, Piper PA-34 Seneca ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี CPL (A) โดยมี Type Rating ของเครื่องบินแบบ Boeing 737 300-900 และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL-Theory)
ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ Boeing 737-400 และ Boeing 737-800
----
Royal Biography of Her Majesty Queen Suthida of Thailand In Aviation Training Courses

8 December B.E. 2553 - Aviation Course, Civil Aviation Unit, Royal Thai Air Force, Type: Cessna T 41
16 January B.E. 2554- Army Tactical Fixed Wing Combat Course, Army Aviation School, Royal Thai Army, Type: Cesna T 4l
6 December B.E. 2555- Royal Thai Air Force Flying School, Type: CT-4E and PC-9
-Additional Aviation Training in the Federal Republic of Germany
-Qualified for European Union pilot licenses by the Civil Aviation Authority of Germany: Private Pilot License PPLA), Types: Cessna 172, Mooney M-20, Piper PA-34 Seneca, Commercial Plot License CPL/A, Type Rating Bocing 737 300-900 and Airline Transport Pilot License (ATPL-Theory)
-Qualifed for Airline Transport Pilot License -Aeroplane iued by the Civil Avjation Authority of Thailand
Current Aviation Activities Co-pilot of the Royal Flight Aircraft Boeing 737-400 and 737-800
____________________________________
#ในหลวงวชิราลงกรณ #มหาจักรีบรมราชวงศ์
#ทรงพระเจริญ #เรารักในหลวง
#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #รัชกาลที่10 #ประเทศไทย
#พระราชินีสุทิดา #สมเด็จพระราชินี #สมเด็จพระบรมราชินี #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #ทรงพระสิริโฉมงามสง่า #ทรงพระสิริโฉมสง่างาม

02/06/2023
22/05/2023

สร้อยพระศอและพระกุณฑลไพลินประดับเพชร พระราชนิยม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสร้อยพระศอและพระกุณฑลไพลินประดับเพชร ในโอกาสเสด็จออกพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการหม่อนไหมระหว่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังคงนำมาทรงในอีกหลายวาระโอกาส
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสร้อยพระศอและพระกุณฑลไพลินประดับเพชร ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ และสมเด็จพระราชินีคามิลลา แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
-----
Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother wore Sapphire Diamond Necklace and Sapphire Earring on the His Majesty King Maha Vajiralongkorn and Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother granted International Sericultural Commission Louis Pasteur Award to Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother.
Her Majesty Queen Suthida wore Sapphire Diamond Necklace and Sapphire Earring on the attend the Coronation of Their Majesties King Charles III and Queen Camilla of the United Kingdom with other Monarchs and Members of Foreign Royal Families at Westminster Abbey in London, England, United Kingdom.
____________________________________
#ในหลวงวชิราลงกรณ #มหาจักรีบรมราชวงศ์
#ทรงพระเจริญ #เรารักในหลวง #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #รัชกาลที่10 #ประเทศไทย
#พระราชินีสุทิดา #สมเด็จพระราชินี #สมเด็จพระบรมราชินี #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #ทรงพระสิริโฉมงามสง่า #ทรงพระสิริโฉมสง่างาม

22/05/2023

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค ลอนดอน (The Landmark London) ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#สานสัมพันธ์พระราชวงศ์ไทยอังกฤษ

22/05/2023

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา​ ๐๘.๐๓​ น.​ ตามเวลา​ท้องถิ่น​ของ​กรุง​ลอนดอน​ สหราชอาณาจักร พระบาทสมเด็​จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ และ​สมเด็จ​พระนางเจ้า​ ฯ​ พระบรม​ราชินี​ ประทับเครื่อง​บินพระที่นั่ง​ ของบริษั​ท​ การบินไทย​ จำกัด​ (มหาชน)​ เที่ยวบินที่​ TG8886 เสด็จ​ถึง​ท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเต็ด​ โดยมีเอกอัคราช​ฑูต​ ณ​ กรุง​ลอนดอน​ และผู้แทนพระองค์สมเด็จ​พระเจ้าชาลส์​ที่​ ๓ แห่งสหราชอาณาจักร​บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ​ ผู้แทนพิเศษ​ของรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การต่างประเทศและการพัฒนา​สหราชอาณาจักร​ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท​รับเสด็จ ณ ​ท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเต็ด​ กรุงลอนดอน
-----
On 4 May 2023 His Majesty King Maha Vajiralongkorn and Her Majesty Queen Suthida of Thailand by Thai Airway International Airport ​(TG8886) arrival London Stansted Airport has Ambassador in London, Representative of His Majesty King Charles III of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Special Representative to the Secretary of State for Foreign Affairs and Development, United Kingdom to welcome at London Stansted Airport in London.
____________________________________
#ในหลวงวชิราลงกรณ #มหาจักรีบรมราชวงศ์
#ทรงพระเจริญ #เรารักในหลวง #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #รัชกาลที่10 #ประเทศไทย
#พระราชินีสุทิดา #สมเด็จพระราชินี #สมเด็จพระบรมราชินี #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #ทรงพระสิริโฉมงามสง่า #ทรงพระสิริโฉมสง่างาม

22/05/2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 70 พรรษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 70 พรรษา ที่ทุ่งหนองแด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่กว่า 50 ไร่

โดยในปี 2537 ทรงมีพระราชประสงค์ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาด ที่ 9 อุดรธานี ขึ้นใหม่ เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่เคยเปิดทำการ เมื่อปี 2473 และได้ปิดทำการเมื่อปี 2517 เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน และเป็นศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และจังหวัดชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงช่วยเหลือประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มก่อสร้างปี 2563 แล้วเสร็จปี 2565 ประกอบด้วยอาคาร 6 หลัง พื้นที่ใช้สอยรวม 4,900 ตารางเมตร

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารรักษาพยาบาลและที่ทำการ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระครูสถิตวโรกาส (สุวิทย์ ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดธาตุสว่างโนนยาง จังหวัดอุดรธานี ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังคลังสัมภาระผู้ประสบภัย เป็นอาคารขนาด 1 ชั้น บนเนื้อที่กว่า 14 ไร่ ภายในมีการสำรองเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการบรรเทาทุกข์ อาทิ ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ที่จะมีสำรองคงคลัง จำนวน 1,000 ชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน หากเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที โดยผู้ประสบภัยพิบัติสามารถขอรับความช่วยเหลือ ผ่านแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

ที่อาคารดูแลผู้สูงอายุ เป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ ในเรื่องการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดอบรมแก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาทิ การทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอัมพาต ผู้พิการ และผู้สูงอายุ รวมถึงการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อฝึกให้ผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตัวเอง การให้คำแนะนำ และฝึกให้ญาติดูแลกลุ่มผู้ป่วยอย่างถูกวิธี

ที่อาคารรักษาพยาบาลและที่ทำการฯ ทอดพระเนตรห้องตรวจโรคต่าง ๆ ซึ่งเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน มีแพทย์เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษา อาทิ ห้องทำการพยาบาล, ห้องวัดสายตา, ห้องทันตกรรม และห้องผ่าตัดเล็ก โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7

22/05/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย (Mr. Alex Geiger Soffia) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางอาลีน อ็องตวน ฟัฏฏุล (Mrs. Aline Antoine Faddoul) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเฝ้า ฯ ด้วย

#สืบสานรักษาต่อยอด

22/05/2023

ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในกาพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นตามประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และแปลงนาทดลอง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
----
Invite the public to attend,Their Majesties King Vajiralongkorn and Queen Suthida of Thailand presided over the annual Royal Ploughing Ceremony 2023 held according to the tradition for bringing luck to the agricultural profession nationwide at Sanam Luang in front of the Grand Palace and the farming section of Royal Chitralada Project for Social Development in Dusit Palace in Bangkok, Kingdom of Thailand.
_________________________________
#ในหลวงวชิราลงกรณ #มหาจักรีบรมราชวงศ์
#ทรงพระเจริญ #เรารักในหลวง
#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #รัชกาลที่10 #ประเทศไทย
#พระราชินีสุทิดา #สมเด็จพระราชินี #สมเด็จพระบรมราชินี #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #ทรงพระสิริโฉมงามสง่า #ทรงพระสิริโฉมสง่างาม

22/05/2023

“ขอเชิญชวนพสกนิกรไทยร่วมรับเสด็จ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเนื่องในโอกาส พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เวลา 17.00 น.
วันที่ 17 พฤษภาคม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เวลา 08.00 น.

#ทรงพระเจริญ
#ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

22/05/2023

✨พิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ของมูลนิธิชัยพัฒนา

✨วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยใน จังหวัดเชียงราย

✨โดย เวลา 10.15 น. ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 3,480 กิโลกรัม แก่เกษตรกร 21 ราย ในตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ที่ประสบอุทกภัยในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน เมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่นาได้รับความเสียหาย 232 ไร่

✨โดยมีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมหมู่บ้าน ตำบลป่าแดด

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ

✨มูลนิธิชัยพัฒนา จึงมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ดำเนินงานผลิตพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีเกษตรกรในตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน

✨นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 คุณภาพดีของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรที่ประสบอุทกภัยในฤดูกาลปลูกข้าวปีที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง ด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่ง

#มูลนิธิชัยพัฒนา #ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ #เชียงราย

21/04/2023

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.1 เบื้องแรกประชาธิปไตย-------------------------------หากพูดถึง “การปกครองระบอบประชาธิปไต...

06/04/2023

วัดประจำรัชกาลที่ 1 - 10 ในราชวงศ์จักรี
ไหว้พระ 10 วัด 10 รัชกาล ในกรุงเทพ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
วัดประจำรัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 3 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 4 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 7 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 9 วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 8 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
วัดประจำรัชกาลที่ 10 วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

#วันจักรี #4เมษายน #ประวัติศาสตร์ที่ต้องเล่า
#กรมการทหารสื่อสาร
#กองทัพบก

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัด...
02/04/2023

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย

#อพสธ
#สมเด็จพระเทพ

 #ทรงพระเจริญ2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ...
02/04/2023

#ทรงพระเจริญ
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและพนักงาน กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2566

31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอ...
31/03/2023

31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2330 และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" หรือ "วันเจษฎา" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

#วันพระนั่งเกล้า
#วันเจษฎา
#กรมการทหารสื่อสาร

สิทธิทหารกองประจำการ ขอเลื่อนกำหนดปลดจากกองประจำการ #ตรวจเลือกทหาร66 #ทหารกองประจำการ #กรมการทหารสื่อสาร
23/03/2023

สิทธิทหารกองประจำการ ขอเลื่อนกำหนดปลดจากกองประจำการ

#ตรวจเลือกทหาร66
#ทหารกองประจำการ
#กรมการทหารสื่อสาร

ข้อดีของการเป็นทหารกองประจำการ #ตรวจเลือกทหาร66 #ทหารกองประจำการ #กรมการทหารสื่อสาร
23/03/2023

ข้อดีของการเป็นทหารกองประจำการ

#ตรวจเลือกทหาร66
#ทหารกองประจำการ
#กรมการทหารสื่อสาร

 #มูลนิธิภูบดินทร์ ในหลวง จัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 3  กันยายน  พ.ศ. 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได...
15/03/2023

#มูลนิธิภูบดินทร์ ในหลวง จัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพ เรื่อง จัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์
1) ช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ที่ดินของรัฐทุกประเภท อาทิเช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ราชพัสดุ หรือที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทางราชการเป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมายของพื้นที่นั้นๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพสอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี ตามวิถีชุมชนท้องถิ่น และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ
2) ส่งเสริมชุมชนให้มีการจัดการ ใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิต
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานงานหน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม
4) ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมในพื้นที่ดังกล่าว
5) ดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหรือโปรดให้ดำเนินการตามที่มีพระราชดำริเห็นสมควร และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดยมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษา รวมถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ
#ทรงพระเจริญ
#ภูบดินทร์
#กรมการทหารสื่อสาร

11/08/2022
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.65 เวลา 0800-0900  พ.อ. เอกวัฒน กิรติรัตนพฤกษ์ หก.กภ.สส. ได้นำกำลังพลข้าราชการ นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง...
12/07/2022

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.65 เวลา 0800-0900 พ.อ. เอกวัฒน กิรติรัตนพฤกษ์ หก.กภ.สส. ได้นำกำลังพลข้าราชการ นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และพลทหาร กภ.สส. เข้าประกอบพิธีเวียนเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที...
31/05/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา แถลงการณ์ และประกาศสำนักพ...

17/02/2022

📢📢 ประกาศ!! กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจำปี 2565 จำนวน 76 อัตราโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์⬇️⬇️
https://signal.rta.mi.th/web/inform/advertise_detail.php?id=89
#กรมการทหารสื่อสาร
#รับสมัครพนักงานราชการ
#จำนวน76อัตรา

03/02/2022
03/02/2022

วันทหารผ่านศึก “วีรกรรมผู้กล้าชำนาญจุ้ย”
#วันทหารผ่านศึก
#เราผู้กล้ารบ
#เชิดชูเกียรติทหารกล้า

02/02/2022

" 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก " เพื่อเชิดชูเกียรติทหารกล้า และแสดงความขอบคุณในความเสียสละของทหารผ่านศึก และครอบครัว ที่ได้ปกป้องเอกราช อธิปไตย และผืนแผ่นดินไทยไว้ให้คนรุ่นหลังสืบต่อไป

29/06/2021

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 พล.ท.นพดล จิเจริญ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร

ที่อยู่

43 หมู่ 6 ซอยพหลโยธิน 49/2 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625213370

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการภาพ กรมการทหารสื่อสารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ภาพถ่ายกองการภาพ.กรมการทหารสี่
เฟสมาเตือน ว่าเพจคุณนิ่งมากๆ.ก็เราเอามาลงหมดแล้ว..จึงต้อง
จัดเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่นะครับผม
ภาพรุ่นเสือดำผลัดที่ 2 บันทึกภาพ
และเก็บรักษาโดย พันเอก สมจริง สิงหเสนี
ในสมัยที่อยู่ กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร
ผมพลัด2/28สิบตรีกองประจําการครับผม
วันนี้ นั่งรถเมล์ผ่าน กองการภาพฯ เพิ่งทราบว่า ทหารก็มีหน่วยงานลักษณะนี้ด้วยค่ะ น่าสนใจค่ะ
เผื่อจะใช้ประโยชน์ได้บ้าง ครับผม
#}