Clicky

สำนักงานเขตจตุจักร

สำนักงานเขตจตุจักร ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "จตุจักร ครอบครัวเดียวกัน"

เปิดเหมือนปกติ

📌สำรวจสถานที่รองรับการเลือกตั้งล่วงหน้า@ม.ราชภัฎจันทรเกษม...สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข...
17/03/2023

📌สำรวจสถานที่รองรับการเลือกตั้งล่วงหน้า@ม.ราชภัฎจันทรเกษม...

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่สำหรับการใช้เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่เขตจตุจักร ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร

📌ตรวจความเรียบร้อยงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงานเขต...สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ตรวจความเรียบร้อยการ...
17/03/2023

📌ตรวจความเรียบร้อยงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงานเขต...

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินงานของผู้รับจ้างในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารสำนักงานเขตฯ ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเขตจตุจักร

📌ประชุมผู้บริหารเขตฯ...สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมผู้บริหารเขตฯ เพื่อหารือข้อราชการและภารกิจต่างๆ ของสำนักงานเขตฯ ทั้งนี้ ...
17/03/2023

📌ประชุมผู้บริหารเขตฯ...

สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมผู้บริหารเขตฯ เพื่อหารือข้อราชการและภารกิจต่างๆ ของสำนักงานเขตฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร

📌ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ...สำนักงานเขตจตุจักร เป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวเพียร สุขสอาด มารดาเจ้าหน้าที่ฝ่าย...
16/03/2023

📌ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ...

สำนักงานเขตจตุจักร เป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวเพียร สุขสอาด มารดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตจตุจักร ผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฯ ณ วัดหนองใหญ่

📌จัดเก็บเศษวัสดุ #ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ แก้ไขร้องเรียนจากช่องทาง TraffyFondue โดยช่วยกันทำความ​สะอาด​เก็บ​เศษ​...
16/03/2023

📌จัดเก็บเศษวัสดุ

#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ แก้ไขร้องเรียนจากช่องทาง TraffyFondue โดยช่วยกันทำความ​สะอาด​เก็บ​เศษ​วัสดุ​ต่าง​ๆ ที่ว่าง บริเวณซอยพงษ์เพชรนิเวศน์แยก 4-1 👷‍♂️👷‍♀️

📌ทำความสะอาดจัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช 🌿🌹#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะและกำจัดวัชพื...
16/03/2023

📌ทำความสะอาดจัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช 🌿🌹

#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างทัศนียภาพที่ดีขึ้น บริเวณซอยพหลโยธิน​ 42 แยก​2 และ​ซอย​ลาดพร้าว​14 แยก 2-4 เขตจตุจักร🏵🌹👩‍🌾🌹🌻

#สำรวจบ้านรุกล้ำ 🏕🏞🏡สำนักงานเขตจตุจักร ลงพื้นที่สำรวจบ้านรุกล้ำ บริเวณชุมชนสามัคคีเทวสุนทร ซอยงามวงศ์วาน 59 เพื่อชี้แจงข...
16/03/2023

#สำรวจบ้านรุกล้ำ 🏕🏞🏡

สำนักงานเขตจตุจักร ลงพื้นที่สำรวจบ้านรุกล้ำ บริเวณชุมชนสามัคคีเทวสุนทร ซอยงามวงศ์วาน 59 เพื่อชี้แจงข้อมูลการปรับปรุงถนนและขอความร่วมมือเจ้าของบ้านรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำในที่ราชพัสดุร่วมกับ กอ.รมน., กรรมการชุมชนสามัคคีเทวสุนทร, ผู้แทน กอ.รมน.กทม.

จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสำนักงานเขตจตุจักร จัดสายตรวจเทศกิจ เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้ร...
16/03/2023

จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะ

สำนักงานเขตจตุจักร จัดสายตรวจเทศกิจ เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ติดในที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ใช้ทางสัญจรของประชาชนในถนนสายหลักและถนนสายรอง

— รัชดาภิเษก ซอย36

จัดเก็บเศษวัสดุ@วิภาฯ36สำนักงานเขตจตุจักร โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการพัฒนาความสะอาด จัดเก็บเศษวัสดุต่าง...
16/03/2023

จัดเก็บเศษวัสดุ@วิภาฯ36

สำนักงานเขตจตุจักร โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการพัฒนาความสะอาด จัดเก็บเศษวัสดุต่างๆ บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 36

1. สถานที่ดำเนินการ
📍 ซอยวิภาวดีรังสิต 36

2. สภาพปัญหาเดิม/วิธีการพัฒนา
📍สภาพปัญหาเดิม มีเศษวัสดุต่างๆ ตั้งวางบนทางสาธารณะ

3. การมีส่วนร่วม
📍เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ช่วยกันทำความสะอาดและจัดเก็บเศษวัสดุต่างๆ บนทางสาธารณะ

4. การใช้ประโยชน์
📍ทำให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่

📌ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบฯรายจ่ายเพิ่มเติม...สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ และผู้บริหารสถานศ...
15/03/2023

📌ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบฯรายจ่ายเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องบางกอก ชั้น บี2 อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 (ดินแดง)

📌ร่วมพิธีรับโอวาทจากผู้ว่าฯส่งนักกีฬาตัวแทนกทม.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ...สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ร่วมพ...
15/03/2023

📌ร่วมพิธีรับโอวาทจากผู้ว่าฯส่งนักกีฬาตัวแทนกทม.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ...

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ร่วมพิธีรับโอวาทจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" ทั้งนี้ สำนักงานเขตจตุจักร ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬา (ว่ายน้ำ) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ

📌หาความรู้..เพื่อไปประกอบอาชีพ..ทางนี้จ้า!!!      ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพต่าง ...
15/03/2023

📌หาความรู้..เพื่อไปประกอบอาชีพ..ทางนี้จ้า!!!

ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไปเป็นประจำทุกวัน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักรโดยวันนี้มีผู้เข้ารับการฝึกวิชาชีพ จำนวน 15 วิชาชีพ รวม 123 คน ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ จำนวน 20 วิชาชีพ เช่น เบเกอรี่ อาหารคาว คอมพิวเตอร์ ตัดผมชาย เสริมสวย เพ้นท์เล็บ เป็นต้น ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน และรา้ยละเอียดการรับสมัครได้ที่ Facebook : ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร หรือที่หมายเลขโทรศัพท์: 02-513-6654

📌สอดคล้องกับ #นโยบายกรุงเทพฯ9ดีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้าน #เศรษฐกิจดี และด้าน #เรียนดี ประเด็น : ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน

🥰 🚿🧽ทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามถนนในพื้นที่#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามเพื่อป้องกันการระบาดไ...
15/03/2023

🥰 🚿🧽ทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามถนนในพื้นที่

#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามเพื่อป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย #หยุดเชื้อ หลีกเลี่ยงสัมผัส 🙌🧚‍♀️ กรุงเทพฯปลอดภัย💕

ประชุมร่วมกับมูลนิธิเทอราไซเคิล...สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมร่วมกับมูลนิธิเทอราไซเคิล เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่...
15/03/2023

ประชุมร่วมกับมูลนิธิเทอราไซเคิล...

สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมร่วมกับมูลนิธิเทอราไซเคิล เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันในการผลัดด้านการท่องเที่ยวและผลืตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตจตุจักร และผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร

Photos from ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร's post
14/03/2023

Photos from ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร's post

📌ทำความสะอาดจัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช 🌿🌹🌼#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะและกำจัดวัชพ...
14/03/2023

📌ทำความสะอาดจัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช 🌿🌹🌼

#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืช เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างทัศนียภาพที่ดีขึ้น บริเวณซอยวิภาวดี​ 26 และ​ซอย​วิภาวดี​17 แยก​ 10 -​1, 3เขตจตุจักร🏵🌹👩‍🌾🌹🌻

ทำความสะอาดทางเท้า@หน้าสวนจตุจักร #ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ แก้ไขร้องเรียนจากช่องทาง TraffyFondue ล้าง​ทำ​ความสะอ...
14/03/2023

ทำความสะอาดทางเท้า@หน้าสวนจตุจักร

#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ แก้ไขร้องเรียนจากช่องทาง TraffyFondue ล้าง​ทำ​ความสะอาด​ ทางเท้า บริเวณถนนกำแพงเพชร 1 👷‍♂️👷‍♀️

⚡️หารือไฟฟ้าฯบางเขนแก้ปัญหาไฟฟ้าชำรุด-เปลี่ยนเป็นหลอดLEDทั้งหมด💡💡💡สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ประชุมร่วมกับผู้บร...
14/03/2023

⚡️หารือไฟฟ้าฯบางเขนแก้ปัญหาไฟฟ้าชำรุด-เปลี่ยนเป็นหลอดLEDทั้งหมด💡💡💡

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะชำรุดในพื้นที่ โดยการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ให้เป็นหลอด LED ทั้งหมด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพต้องสว่าง ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 402 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

📌จัดกิจกรรมBig Cleaningล้างทำความสะอาดตลาดปลา@ถนนกำแพงเพชร4...สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิ...
13/03/2023

📌จัดกิจกรรมBig Cleaningล้างทำความสะอาดตลาดปลา@ถนนกำแพงเพชร4...

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ร่วมกับผู้ค้าตลาดปลาสวยงาม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฉีดล้างทำความสะอาดจุดทำการค้า ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ณ บริเวณตลาดปลาสวยงาม ถนนกำแพงเพชร 4 เขตจตุจักร

ประชุมหารือการแก้ไขผลกระทบโครงการก่อสร้างกรู๊ฟ ลาดพร้าว 18...สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปั...
12/03/2023

ประชุมหารือการแก้ไขผลกระทบโครงการก่อสร้างกรู๊ฟ ลาดพร้าว 18...

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ กรู๊ฟ ลาดพร้าว 18 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโครงการฯ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร

📌ประชุมคณะกรรมการชุมชน....สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย สมาชิก...
10/03/2023

📌ประชุมคณะกรรมการชุมชน....

สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตจตุจักร คณะผู้บริหารเขตจตุจักร, ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ จากทางภาครัฐ รวมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวชุมชน พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละชุมชนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร

ประชุมผู้บริหารเขตฯ...สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมผู้บริหารเขตฯ เพื่อหารือข้อราชการและภารกิจต่างๆ ของสำนักงานเขตฯ ทั้งนี้ เ...
10/03/2023

ประชุมผู้บริหารเขตฯ...

สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมผู้บริหารเขตฯ เพื่อหารือข้อราชการและภารกิจต่างๆ ของสำนักงานเขตฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร

#ร่วมประชุมหารือกรณีคัดค้านโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองในที่ราชพัสดุสำนักงานเขตจตุจักร ร่วมประชุมหารือกรณีการคัดการดำเนินโคร...
09/03/2023

#ร่วมประชุมหารือกรณีคัดค้านโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองในที่ราชพัสดุ

สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมประชุมหารือกรณีการคัดการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองในที่ราชพัสดุ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงคลองเปรมประชากร ประเด็นข้อร้องเรียนกลุ่มประชาชนริมคลองเปรมประชากรในซอยงามวงศ์วาน 59 เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน พร้อมกับ พอช. หน่วยงานทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมชลประทาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์

📌ตรวจความเหมาะสมสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่....สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจ...
09/03/2023

📌ตรวจความเหมาะสมสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่....

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่เขตจตุจักร ทั้งนี้ เพื่อดูความเหมาะสมของสถานที่ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งฯ ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตจตุจักร

(จตุจักร) พัฒนาความสะอาดหลังคารอรถโดยสาร@หน้าบีทีเอสหมอชิต...สำนักงานเขตจตุจักร โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนิ...
09/03/2023

(จตุจักร) พัฒนาความสะอาดหลังคารอรถโดยสาร@หน้าบีทีเอสหมอชิต...

สำนักงานเขตจตุจักร โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการพัฒนาความสะอาด
เก็บกวาดเศษใบไม้บนหลังคาป้ายรถโดยสารสาธารณะ บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

1. สถานที่ดำเนินการ
📍 หน้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

2. สภาพปัญหาเดิม/วิธีการพัฒนา
📍สภาพปัญหาเดิม มีเศษใบไม้แห้งอยู่บนหลังคา สร้างความไม่สะอาด

3. การมีส่วนร่วม
📍เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด จำนวน 10 คน ช่วยกันทำความสะอาดหลังคาป้ายรถโดยสาร

4. การใช้ประโยชน์
📍ทำให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่

ลิงค์ :

📌ประชุมหารือป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่...สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ประชุมร่วมกับมูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน ซึ่งเป็...
08/03/2023

📌ประชุมหารือป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่...

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ประชุมร่วมกับมูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการในการกำจัดการค้ามนุษย์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการบูรณาการทำงานในการป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่เขตจตุจักร ณ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร

📌ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเสมียนนารีครบรอบ91ปี...สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้อำนวยการเขตฯ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ...
08/03/2023

📌ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเสมียนนารีครบรอบ91ปี...

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้อำนวยการเขตฯ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนวัดเสมียนนารี ครบรอบ 91 ปี โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเสมียนนารี เข้าร่วม ณ โรงเรียนวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร

📌ตรวจคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียน@โรงเรียนวัดเสมียนนารีสำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้อำนวยการเขตฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึ...
08/03/2023

📌ตรวจคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียน@โรงเรียนวัดเสมียนนารี

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้อำนวยการเขตฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ทั้งนี้ เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในสถานศึกษา พร้อมตรวจคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นต่อร่างกายของเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร

📌Big Cleaning Day ฉีดล้างลดฝุ่นละออง@ถนนวิภาวดีฯ....(7มีนาคม2566) เวลา 20.00 น.�สำนักงานเขตจตุจักร โดยคณะผู้บริหารเขตฯ น...
07/03/2023

📌Big Cleaning Day ฉีดล้างลดฝุ่นละออง@ถนนวิภาวดีฯ....

(7มีนาคม2566) เวลา 20.00 น.�สำนักงานเขตจตุจักร โดยคณะผู้บริหารเขตฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการล้างถนนลดฝุ่นละออง ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างถนนลดฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจร ทางเท้า ฉีดล้างใบไม้ และเช็ดถู ทำความสะอาดป้ายรอรถโดยสารประจำทาง และศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 ในพื้นที่ ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าว จนถึงหน้าบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร

(จตุจักร) ประชุมเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งในพื้นที่...(7มีนาคม2566) เวลา 15.00 น.สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมติดตามความคืบห...
07/03/2023

(จตุจักร) ประชุมเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งในพื้นที่...

(7มีนาคม2566) เวลา 15.00 น.
สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมติดตามความคืบหน้าการสำรวจหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่เขตจตุจักร ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งฯ ในพื้นที่ โดยมีผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ฝ่ายโยธา ชั้น 3 สำนักงานเขตจตุจักร

📌ประชุมคณะอนุฯพิจารณางบรายจ่ายเพิ่มเติม...นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ...
07/03/2023

📌ประชุมคณะอนุฯพิจารณางบรายจ่ายเพิ่มเติม...

นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเขตจตุจักร ลาดพร้าว และบางซื่อ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ของสำนักงานเขตจตุจักร และเขตบางซื่อ โดยมีผู้บริหารเขตจตุจักร และผู้บริหารเขตบางซื่อ เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงงบประมาณฯ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร

ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู-ลูกจ้าง...สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร...
07/03/2023

ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู-ลูกจ้าง...

สำนักงานเขตจตุจักร ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารเขตจตุจักร และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร

📌ร่วมพิธีเททองหล่อฯ@วัดเสมียนนารี....สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคล ขนาดหน้...
06/03/2023

📌ร่วมพิธีเททองหล่อฯ@วัดเสมียนนารี....

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคล ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว และท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร สูงขนาด 219 เซนติเมตร และพระพุทธโสธร ขนาดหน้าตัก 20 นิ้ว ของสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น ณ มลฑลประกอบพิธีหน้าศาลาการเปรียญ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร

🙏🙏ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา...สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขต พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระส...
06/03/2023

🙏🙏ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา...

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขต พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

>>>จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสำนักงานเขตจตุจักรจัดสายตรวจเทศกิจ จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม...
05/03/2023

>>>จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะ

สำนักงานเขตจตุจักรจัดสายตรวจเทศกิจ จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ติดในที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ใช้ทางสัญจรของประชาชนในถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่ #ซอยรัชดา36

ล้างทางม้าลาย​ลดฝุ่นละอองในพื้นที่💦💨#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ล้างทางม้าลาย​ลด​ฝุ่นละออง​ บริเวณ​ ถนน​พหลโยธิน ​แ...
05/03/2023

ล้างทางม้าลาย​ลดฝุ่นละอองในพื้นที่💦💨

#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ล้างทางม้าลาย​ลด​ฝุ่นละออง​ บริเวณ​ ถนน​พหลโยธิน ​และ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 🧹🚿🧽

ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร         สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตรวจเยี่ยมการเร...
05/03/2023

ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร

สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร หลักสูตรวันเสาร์-วันอาทิตย์ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร สาขาห้างโลตัส ลาดพร้าว และสาขาห้างยูเนี่ยนมอลล์
สอดคล้องกับ #นโยบายกรุงเทพฯ9ดีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้าน #เศรษฐกิจดี และด้าน #เรียนดี ประเด็น : ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน

ทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามถนนในพื้นที่#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามเพื่อป้องกันการระบาดไวรัส...
05/03/2023

ทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามถนนในพื้นที่

#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามเพื่อป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย #หยุดเชื้อ หลีกเลี่ยงสัมผัส 🙌🧚‍♀️ กรุงเทพฯปลอดภัย💕

ตรวจสอบการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ@ซอยลาดพร้าว 18....�สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ตรวจความเรียบร้อยการปรับปรุ...
04/03/2023

ตรวจสอบการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ@ซอยลาดพร้าว 18....
�สำนักงานเขตจตุจักร โดยผู้บริหารเขตฯ ตรวจความเรียบร้อยการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขในจุดที่ตรวจพบปัญหา เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณซอยลาดพร้าว 18 แยก 14-3 เขตจตุจักร

ที่อยู่

เลขที่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 34
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

*ประวัติศาสตร์...ก่อนจะเป็นจตุจักร* แต่เดิม ตำบลลาดยาว เป็นท้องที่ปกครองของอำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร สภาพทั่วไปเป็นทุ่งนา มีประชากรตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่เป็นกลุ่มๆ ตามริมคลองสายหลัก เช่น คลองเปรมประชากร คลองบางซื่อ คลองบางเขน คลองลาดยาว เป็นต้น ต่อมาจึงได้มีชุมชนและบ้านจัดสรรต่างๆ เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของตัวเมืองในช่วงหลังปี 2507 อันเป็นปีที่ขยายเขตเทศบางนครกรุงเทพซึ่งครอบคลุมตำบลลาดยาวด้วย ในปี 2514 มีการประกาศรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา ซึ่งเปลี่ยนการเรียกคำว่าตำบลและอำเภอใหม่ ตำบลลาดยาวจึงมีฐานะเป็น แขวงลาดยาว ขึ้นกับเขตบางเขน ภายหลังพื้นที่เขตบางเขนมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้นมาก พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต กระทรวงมหาดไทยจึงได้แยกแขวงลาดยาวและประกาศจัดตั้งเป็น เขตจตุจักร พร้อมกับจัดตั้งเขตดอนเมือง ในวันที่ 4 กันยายน 2532 และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงในเขตจตุจักรใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 5 แขวง เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการของเขต เพราะเดิมเขตจตุจักรมีเพียงแขวงเดียว แต่มีพื้นที่กว้างขวางและมีประชากรอาศัยหนาแน่น จึงมีเลขที่บ้านซ้ำกันเป็นจำนวนมาก การแบ่งเขตการปกครอง 1. ลาดยาว 2. เสนานิคม 3.จันทรเกษม 4.จอมพล 5.จตุจักร หมายเลขติดต่อฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเขตจตุจักร 1. ฝ่ายปกครอง โทร 025133444 2. ฝ่ายทะเบียน โท่ร 025139955 3. ฝ่ายโยธา โทร 025139953 4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร 025139947 5. ฝ่ายรายได้ โทร 025139714 6. ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร 025112658 7. ฝ่ายการศึกษา โทร 025124691 8. ฝ่ายการคลัง โทร 025139948 9. ฝ่ายเทศกิจ โทร 025139956 10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร 025139954

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025133444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตจตุจักรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตจตุจักร:

วิดีโอทั้งหมด

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Government Buildings อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ซอยในตำนาน วิภาวดี 9 ที่แอดชอบโพสบ่อยๆ ช่วงนี้สภาพกลับมาชิบหายถาวรแล้วนะครับ หลังจากดีอยู่พักนึง ยังไม่นับสภาพผิวถนน ฝาท่อเส้นนี้นะ

นี่แหละผลจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีมันสมองคิดแก้ที่ต้นเหตุ ดูงานมากี่ปี ก็ไม่ช่วย

สำนักงานเขตจตุจักร
อยากทราบการเก็บขยะของลาดพร้าวซอย 35 เพราะมาเก็บแค่ฝั่งเดียว อีกฝั่งไม่เก็บมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว ทั้งๆจ่ายค่าธรรมเนียมเต็ม 2 ปีไม่เคยขาด แต่ทำมั้ยเลือกบฏิบัติแต่บ้านหลังโตมาตลอดในปีนี้ อยากทราบเหตุผลด้วยค่ะ??!!!
ประท้วงไม่เอา บ้านมั่นคง ซอยงามวงศ์วาน 59

อย่าทำให้สี ดำ เป็นสีขาว
คนซื้อบ้านถูกต้องมีโฉนด เดือดร้อน
ควันหลง 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ไปร่วมงานของ สำนักงานเขตจตุจักร พิธีเปิดสะพานข้ามคลองเปรมประชากรหลัง วัดเสมียนนารี และภายในงานมีกิจกรรมจดทะเบียนสมรสภายใต้ชื่องาน "Bridge of [email protected] ณ บริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร หลังวัดเสมียนนารีพระอารามหลวงและ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 เขตจตุจักร

ดร.ฐาปนี โปร่งรัศมี
ผู้ชำนาญการ-ที่ปรึกษา
ประจำตัวสมาชิกรัฐสภา

#ดรฐาปนีโปร่งรัศมี #ดรฐาเขตจตุจักร #เขตจตุจักร #วาเลนไทน์ #14กุมภาพันธ์256
🙏🏻ขอขอบพระคุณ สำนักงานเขตจตุจักร อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ 🙏🏻

ในการเข้ามาตัดเเต่งกิ่งไม้ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เพื่อความปลอดภัยกับนักเรียนเป็นสำคัญ 🙏🏻

#กรุงเทพมหานคร
แจ้งเรื่องทางเท้าไม่เรียบ วันเดียวแก้ไขเรียบร้อย ขอชื่นชมค่ะ
#อันนี้เกินไปจริงๆ คนร้องเรียนมา

ถนนพหลโยธิน #ตรงข้ามกองปราบปราม ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านPub and Restaurants แถวนั้น จอดบนฟุตบาทยาวเป็นสิบๆคัน

สำนักงานเขตจตุจักร เขตคุณปล่อยเกิ้นเบอร์ไปปะ ???
เนื่องจากมีการปรับค่าเช่าริมราง ของตลาดนัดจตุจักร อย่างมากไม่คำนึงถึงผู้ค้า อันทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ค้าจริงระดับรากหญ้าซึ่งเจ้าของแผงค้าปล่อยเช่าช่วงกันเป็นทอดๆ ซึ่งขัด/ผิดสัญญาวัตถุประสงค์กับทางราชการ จึงขอร้องเรียนมายังผู้มีอำนาจควบคุมดูแล ได้โปรดยกเลิกสัญญาแผงค้า ต่างๆที่ปฎิบัติผิดวัตถุประสงค์และควบคุมไม่ให้มีการปล่อยเช่าช่วง หรือหามาตรการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดความเป็นธรรม เหมาะสมกับประชาชนโดยทั่วกัน
น้ำขยะหกแบบนี้ใครรับผิดชอบคับ
หน้าร้านก๊วยเตี๋ยวเรืออยุธบา แยกม.เกตร คนเดินสะดุดหกล้มไปหลายคนแล้ว เห็นมาเป็นอาทิตย์แล้ว รีบมาแก้ไขโดยด่วน
โอนทางธนาคารได้ไหมค่ะ
นี่พี้นที่กทม.แต่มีคนสร้างที่อยู่ถาวรเขตจะว่ายังไงคับผมถ่ายให้เห็นแล้วคับ
ผู้รับเหมาคอนโดจอดรถ ทุกวันจน เยียบฝาท่อแตก แบบนี้ใครรับผิดชอบครับ
สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขต มีนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางแคฝั่งธน สำนักงานเขต ลาดกระบัง สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักข่าวไทย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ สำรวจโลก สำนักงานข่าว @
#ทางร้านขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยครับ

กิจกรรม “หมากกระดาน สะท้านกรุงฯ” วันที่ 29-30 ต.ค.65 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พบกับการแข่งขันหมากรุกไทยและหมากฮอสของวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ (วินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่สมัครแข่งขันหมากรุก หมากฮอส ได้ที่ 50 สำนักงานเขต) นิทรรศการ “หมากรุกและหมากฮอสไทย” กิจกรรม Workshop การสอนเทคนิคการเล่นหมากรุกและหมากฮอส การแข่งขันวิ่งเปี้ยวนัดล้างตา ระหว่างเทศกิจเขตพระนครและตำรวจ สน.ชนะสงคราม การแข่งขันวิ่งเปี้ยวและวิ่งกระสอบชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร โดยทีมจากตัวแทนประชาชน 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ พร้อมชิงถ้วยและเงินรางวัล (สมัครแข่งได้ที่สำนักงานเขต) การออกร้านจำหน่ายสินค้าของดี 50 เขต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ในพื้นที่ การแสดงดนตรี และพบกับศิลปินรับเชิญ เพื่อสร้างความสนุกสนาน สร้างความสุขให้กับคนกรุงเทพฯ การฉายหนังกลางแปลง วันที่ 29 ต.ค.65 ฉายภาพยนตร์เรื่อง สตรีเหล็ก วันที่ 30 ต.ค.65 ฉายภาพยนตร์เรื่อง แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า

แล้วอย่าลืมมาพบกับทางและขอเชิญมาร่วมกันเยอะๆนะครับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รฟม. ฝั่งธน สำนักข่าวไทย
สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขต 50 เขต สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขต ลาดกระบัง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขต มีนบุรี สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานเขตสวนหลวง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตวัฒนา
ผู้สูงอายุอยู่เขตจตุจักรไม่มีบัตรทอง สามารถขอได้ที่ไหน
x

Government Buildings อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาท สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 16 - ม ชมรมกีฬายิงปืน ม.พัน 4 รอ. กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบ กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ตู้ดับเพลิง เครื่องดับเพลิง IHPP - สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภา Ursova recomm กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก