โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ

โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ สถานศึกษาหลัก ในการฝึกอบรมวิชางานสารบรรณ และงานธุรการ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สปน.
10/10/2020

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สปน.

รร.สบ.สบ.ทร.จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สร้างสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกายระหว่างคณะครูข้าราชการ รร.สบ.สบ...
26/07/2019

รร.สบ.สบ.ทร.จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สร้างสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกายระหว่างคณะครูข้าราชการ รร.สบ.สบ.ทร.และนักเรียนหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ค.๖๒ ระหว่าง ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

คณะครูและนักเรียนหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒ ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโ...
26/07/2019

คณะครูและนักเรียนหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒
ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม มีจิตอาสาและรู้จักบำเพ็ญตนให้ประโยชน์ ต่อส่วนรวมตามพระราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ จก.สบ.ทร.กรุณาให้เกียรติมาปัจฉิมนิเทศ นร.หลักสูตรการธุรการ ที่จะปิดการอบรมในวันพ...
25/07/2019

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ จก.สบ.ทร.กรุณาให้เกียรติมาปัจฉิมนิเทศ นร.หลักสูตรการธุรการ ที่จะปิดการอบรมในวันพรุ่งนี้✨✨

การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ของนักเรียนหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒
22/07/2019

การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ของนักเรียนหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒

นักเรียนหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒ ศึกษาหาความรู้ตามลำพัง
22/07/2019

นักเรียนหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒
ศึกษาหาความรู้ตามลำพัง

นักเรียนหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเอกสารและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท ปตท.จำกั...
22/07/2019

นักเรียนหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒

นักเรียนหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒ สวดมนต์ประจำสัปดาห์
22/07/2019

นักเรียนหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒
สวดมนต์ประจำสัปดาห์

การสอบ Pre test และการปฐมนิเทศ ของ นร.หลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒
06/06/2019

การสอบ Pre test และการปฐมนิเทศ ของ นร.หลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒
06/06/2019

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๖๒

รร.สบ.สบ.ทร.นำคณะครูและนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๖๒ ร่วมทำกิจกรรมบำเ...
22/04/2019

รร.สบ.สบ.ทร.นำคณะครูและนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๖๒ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณรอบวัดและภายในวัดโมลีโลกยารามวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๘๐๐-๐๘๔๕

รร.สบ.สบ.ทร. ได้อาราธนา พระมหาอภิลักษณ์ ปัญญาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๙  ...
17/04/2019

รร.สบ.สบ.ทร. ได้อาราธนา พระมหาอภิลักษณ์ ปัญญาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๙ เปรียญธรรม ๙ ประโยค มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “การครองตนด้วยคุณธรรม” เมื่อวันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘๑๕ - ๐๙๐๐

รร.สบ.สบ.ทร. นำนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๖๒ ไปศึกษาดูงานการปฏิบัติงา...
17/04/2019

รร.สบ.สบ.ทร. นำนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๖๒ ไปศึกษาดูงานการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานเอกสาร ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จว.นนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เม.ย.๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐

รร.สบ.สบ.ทร.นำคณะครูและนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ ร่วมทำกิ...
08/02/2019

รร.สบ.สบ.ทร.นำคณะครูและนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณรอบวัดและภายในวัดชิโนรสารามวรวิหาร ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐

รร.สบ.สบ.ทร.นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒เดินทางไปศึกษาดูงานน...
08/02/2019

รร.สบ.สบ.ทร.นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒เดินทางไปศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ม.ค.๖๒

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐ...
24/12/2018

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. (วิชาการพิมพ์) และ เหล่า สบ. รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ โดยนางศศิพร ปาณิกบุตร วิทยากรจากสำนักงาน กปร. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ ระหว่าง ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐

รร.สบ.สบ.ทร.จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สร้างสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกายระหว่างคณะครูข้าราชการ รร.สบ.สบ...
24/12/2018

รร.สบ.สบ.ทร.จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สร้างสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกายระหว่างคณะครูข้าราชการ รร.สบ.สบ.ทร.และนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. (วิชาการพิมพ์) และ เหล่า สบ. รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ ระหว่าง ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

รร.สบ.สบ.ทร.นำคณะนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. (วิชาการพิมพ์) และ เหล่า สบ. รุ่นที่ ๑...
24/12/2018

รร.สบ.สบ.ทร.นำคณะนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. (วิชาการพิมพ์) และ เหล่า สบ. รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ ไปศึกษาดูงาน ณ กสบ.สบ.ทร. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ ระหว่าง ๐๘๓๐ – ๑๐๐๐

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพชั้น จ.อ . พรรค พศ. เหล่า สบ. (วิชาการพิมพ์) และรุ่นที่1 ประจำปี งป.62
26/11/2018

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพชั้น จ.อ . พรรค พศ. เหล่า สบ. (วิชาการพิมพ์) และรุ่นที่1 ประจำปี งป.62

ข้าราชการโรงเรียนสารบรรณ ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสารบรรณ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
10/10/2018

ข้าราชการโรงเรียนสารบรรณ ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสารบรรณ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสารบรรณ ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ที่สอบเลื่อนฐา...
16/07/2018

โรงเรียนสารบรรณ ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ที่สอบเลื่อนฐานะได้ ในปีนี้ ......

ได้แก่ ..
รุ่นที่ ๑
จ.อ.หญิง อัญรินทร์ พรสิรีพัฒน์
จ.อ.ณัฐพล โตมั่นคง
จ.อ.จาตุรงค์ ปัญสุวรรณ์
จ.อ.บุญเรือง พลชะลี
จ.อ.หญิง ชุติณธร เนื่องวัง
จ.อ.บัญชา หอมจันทร์
จ.อ.ณภัทร เพชรรัตน์
จ.อ.พีรพงษ์ เพ็งธรรม
จ.อ.ธวัชชัย กรอบมุข
จ.อ.ประณต พวงสมบัติ
จ.อ.ฐปนรรฆ์ สุดภักดี
จ.อ.ธีระวุฒิ นามวงษา
จ.อ.ธนาทิตย์ ปานเนตร
จ.อ.ณัฐพล นำผล
จ.อ.ภานุวัฒน์ สุทธินิมิตร
จ.อ.หญิง ชลิตา พรับดี
จ.อ.จตุพร สามารถกุล
จ.อ.ปัญญา ภูลายยาว
จ.อ.วิษณุวัฒน์ ผาบสละ
จ.อ.หญิง มณีรัตน์ เทียนหอม
จ.อ.กิต์ติเชษฐ์ ศรีนวลชาติ
จ.อ.ถิรเดช อิ่มน้อย
จ.อ.วิษณุ เขตจำนันต์
จ.อ.เฉลิมพงษ์ วงษ์สุวรรณ
จ.อ.กรกฤษ เรืองกฤษ
จ.อ.ธนัช ชุ่มเจริญสุข
จ.อ.หญิง โนรี แสงประทุม
จ.อ.ชลณภัทร ปัญญาถา
จ.อ.วัชรพัฒน์ ขุนศรีจันทร์
จ.อ.ภาณุวัฒน์ ป้องเจริญ
จ.อ.หญิง กาญจน์วัลย์ โยธีเสวต
จ.อ.อธิการ พรเจริญ
จ.อ.อัศวิน พรอนันต์ไพบูลย์
จ.อ.ศราวุฒิ วงษ์พัฒน์
จ.อ.ทศพล เทศดนตรี
จ.อ.ภูริพงษ์ รอดพิลา

รุ่นที่ ๒
จ.อ.อธิปไตย ศิริรัชญานนท์
จ.อ.ทรงยศ อยู่คง
จ.อ.พรเทพ ทรัพย์ประดิษฐ์
จ.อ.พิรวัช ปัญญาอมรรัตน์
จ.อ.สิทธิชัย ฤทธิ์สวาท
จ.อ.ปภาวิชญ์ ชยาภิบาล
จ.อ.ยุทธนา ลาภเกิด
จ.อ.หญิง วณิชชา บรรดิษจีน
จ.อ.พิริยะ บุญตาระวะ
จ.อ.ธนัชพันธ์ นิลโกศล
จ.อ.สาโรจน์ นาคพรม
จ.อ.หญิง ชเนตติมณฑ์ นักกีฬา
จ.อ.หญิง สาธิตา โพธิ์แก่นแก้ว
จ.อ.หญิง ชุลีภรณ์ ชัยสิทธิ์
จ.อ.หญิง อัจฉรา วงษา
จ.อ.วีรยุทธ ทองโสม
จ.อ.หญิง จิณณ์ณณัช ภวิศธนาธรณ์
จ.อ.มนตรี เจริญฤทธิ์
จ.อ.นิวัติ เต๊ะสมัน
จ.อ.อดิเทพ เทศทอง
จ.อ.เศรษฐบุตร เหมทานนท์
จ.อ.สมหวัง กาญจนบริบูรณ์
จ.อ.หญิง พรรณทิพา ทองประสิทธิ์
จ.อ.กิตตพณ ธีรทัศนกุล
จ.อ.หญิง อาพันธ์ชนก อิ่มนาค
จ.อ.ธวัชชัย วงศ์ฮาด
จ.อ.หัสพร ตลึงจิตร
จ.อ.วุฒิชัย อินทปัตถา
จ.อ.วฬุพงษ์ คงกะเรียน
จ.อ.วรัญธร ศรีสร้อยพร้าว
จ.อ.อนุรักษ์ ช้อยจังหรีด
จ.อ.สหบดี พานารถ
จ.อ.ธนวัฒน์ รักไทย
จ.อ.ยศวีร์ แจ้งกิจ
จ.อ.ชัยชนะ ประวิเศษ
จ.อ.หญิง สุทธาวดี แสนมาตย์

ชั่วโมงวิชา พลศึกษา ของ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ.
11/05/2018

ชั่วโมงวิชา พลศึกษา ของ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ.

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
11/05/2018

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ รร.สบ.สบ.ทร.
11/05/2018

บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ รร.สบ.สบ.ทร.

รร.สบ.สบ.ทร. นำคณะครู และนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๖๑ ร่วมทำบุญถวายส...
10/04/2018

รร.สบ.สบ.ทร. นำคณะครู และนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๖๑ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันจักรี ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เม.ย.๖๑

นร.หลักสูตร พ.จ.อ. งป.61 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
05/04/2018

นร.หลักสูตร พ.จ.อ. งป.61 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

นาวาโท วิทยา  สวัสดิ์มี ให้เกียรติมาแนะนำแนวทางด้านงานสารบรรณ และการธุรการ ให้แก่นักเรียน หลักสูตร พ.จ.อ. งป.61
05/04/2018

นาวาโท วิทยา สวัสดิ์มี ให้เกียรติมาแนะนำแนวทางด้านงานสารบรรณ และการธุรการ ให้แก่นักเรียน หลักสูตร พ.จ.อ. งป.61

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๖๑
04/04/2018

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๖๑

16/03/2018

นักเรียนฯ ที่สำเร็จการอบรม จาก รร.สบ.สบ.ทร. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชา ต่าง ๆ สามารถสอบถาม หรือโพสกระทู้ ได้ที่แฟนเพจ รร.สบ.สบ.ทร. จะมีครูตอบข้อสงสัยและอธิบาย ทุกคำถาม
ยกตัวอย่าง วิชาสารบรรณและธุรการ รวมทั้ง วิชาระเบียบและข้อบังคับได้แก่ ครูตฤณสิษฐ์ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ ครูไมตรี และวิชาภาษาไทยเป็นผู้อำนวยการ ฯ

กราบมุฑิตาจิต สักการะ วันเกิดท่านอาจารย์ ณ วัดอรุณ ฯ
16/03/2018

กราบมุฑิตาจิต สักการะ วันเกิดท่านอาจารย์ ณ วัดอรุณ ฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพฯ จ่าเอก รุ่นที่ 2/61
16/03/2018

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพฯ จ่าเอก รุ่นที่ 2/61

การศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๑
07/03/2018

การศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน
หลักสูตร
อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๑

การศึกษาดูงาน ณ ศฝท.ยศ.ทร. ของนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. รุ่นที่ 2 งป.61
07/03/2018

การศึกษาดูงาน ณ ศฝท.ยศ.ทร. ของนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. รุ่นที่ 2 งป.61

ข้าราชการ รร.สบ.สบ.ทร. ร่วมชมงาน “ อุ่นไอรัก คลายความหนาว “ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑
13/02/2018

ข้าราชการ รร.สบ.สบ.ทร. ร่วมชมงาน “ อุ่นไอรัก คลายความหนาว “ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑

ที่อยู่

ซอยวังเดิม 3
Bangkok Yai
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok Yai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องฝึกฝนเข้มแข็ง เขม็งตัว วิชาทหารกันด้วย!! มั่นใจได้ว่า นร.ทุกท่าน จักได้ดีในวิชาชีพ