สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)

เปิดเหมือนปกติ

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station
02/11/2020

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

รีบใช้จ่ายภายใน 14 วัน เพื่อรักษาสิทธิโครงการคนละครึ่ง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากโครงการคนละครึ่งได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายมา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. จำนวนยอดใช้จ่ายสะสม 4,188.30 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 2,139.93 ล้านบาท และรัฐช่วยจ่ายอีก 2,048.37 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 225 บาทต่อครั้ง โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 4.7 แสนร้านค้า

รองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ย้ำว่าประชาชนที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้วขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนการยืนยันตัวตนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยง่าย (ดังแผนภาพประกอบ) และจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยเมื่อท่านเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก็จะสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ ท่านจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก

รองโฆษกกระทรวงการคลังร่วมกับนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ได้มีการลงพื้นที่สำรวจการดำเนินโครงการคนละครึ่งในจังหวัดภูเก็ตพบว่า มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการได้สำเร็จหรือมีการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไม่ได้ เนื่องจากจำรหัสเข้าใช้งานไม่ได้ หรือสแกนหน้าไม่สำเร็จ จึงทำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวมารอเข้าคิวยืนยันตัวตนที่สาขาเป็นจำนวนมาก และระบบของธนาคารได้ตรวจสอบพบว่ามีการรอคิวจำนวนมากของประชาชนในบางพื้นที่ เช่น สาขาในจังหวัดขอนแก่น ชัยนาท นครราชสีมา อีกด้วย ดังนั้น ธนาคารกรุงไทยจึงได้เร่งดำเนินการเพิ่มเครื่องยืนยันตัวตนกว่า 1,000 เครื่องใน 200 สาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะสาขาที่ระบบตรวจพบว่ามีการรอคิวของประชาชนเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเพิ่มจำนวนพนักงานอีกร้อยละ 20 ในแต่ละสาขา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ทันท่วงทีป้องกันการถูกตัดสิทธิ ตลอดจนแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อีกด้วย

โครงการคนละครึ่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 1 พ.ย. 63 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ทรงพระดำเนินทักทายพสกนิกร รับสั่ง เราก็รักประชาชน 🇹🇭]
.
เมื่อเวลา 20.20 น. ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปลี่ยน เครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในการนี้ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน มีพระปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด
.
ระหว่างที่ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวล ทักทายราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ อีกทั้งยังทรงโน้มพระวรกายเพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรอย่างไม่ถือพระองค์ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฎิสันถารตอบกับราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จและเปล่งเสียงถวายพระพร “เรารักในหลวง”ด้วยน้ำตาคลอเบ้า ซึ่งพระองค์ก็ตอบกลับไปว่า “เราก็รักประชาชน” และทรงมีพระราชฎิสันถารความตอนหนึ่งว่า “ต้องช่วยกันรักษาบ้านเมือง

#ทรงพระเจริญ

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ ]
.
บ้านหินลาดและบ้านนาไฮ เป็นหนึ่งในชุมชนตัวอย่างในโครงการพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำจากเขื่อนภูมิพลและแม่น้ำแม่ตื่น สำหรับนำไปใช้อุปโภคบริโภค และมีการปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกในครัวเรือนเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมถึงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เป็นการเพิ่มน้ำต้นทุนในระยะยาว

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ ]
.
โครงการพัฒนาชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดการชุมชน ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีปกาเกอะญอ ในการบริหารจัดการ ทำให้ชาวบ้านแม่ซา รวมถึงหมู่บ้านอื่นๆ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ชมอีกครั้งบรรยากาศการรับเสด็จจาก 23 ต.ค. 63 ณ พระบรมมหาราชวัง ก่อนวันพรุ่งนี้ 🇹🇭 ]
.
[ 💛 รับเสด็จ “ในหลวง-ราชินีฯ” เนืองแน่น ทรงมีพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดพสกนิกร 💜]
.
ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช” ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น โดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เลี้ยวขวาประตูวิเศษไชยศรี เข้าถนนหน้าพระลาน มุ่งหน้ายังถนนราชดำเนินใน บริเวณหน้าศาลหลักเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมโบกธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และพระนามาภิไธย ส.ท. และเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง ตลอดเส้นทางที่ล้นเกล้าทั้ง 4 พระองค์พระดำเนินผ่าน

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวงสู้ๆ

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ ]
.
สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายพื้นที่ ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร จึงเกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในท้องถิ่น และประชาชนในการดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[จิตอาสาชวนรู้จักรักษ์ศาสนา]
.
วัดกับชีวิตเด็กหรือวัยรุ่นดูจะเป็นเรื่องห่างไกลยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะเมื่อถามถึงวัด พวกเขาก็จะมองว่าการไปวัดเป็นอะไรที่น่าเบื่อมาก ซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก ในแง่ที่ว่าหากวันหนึ่งในอนาคต พวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และไม่ได้ปลูกฝังต่อถึงความสำคัญของวัดให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลาน "วัด" ในความคิดของคนรุ่นต่อๆ ไปก็อาจเป็นจะสิ่งที่ค่อยๆ เลือนหายไปจากระบบความคิด การรับรู้และเห็นความสำคัญ แต่การเข้าวัดนั้น ช่วยให้จิตใจสงบ มีสมาธิ เป็นที่พักผ่อนทางจิตใจ รวมถึง ได้คลุกคลีกับสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราสูงขึ้น เมื่อเรารู้ว่าอะไรที่ดี และควรทำ ก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจดี เป็นคนดีของสังคมไทย ที่ช่วยดำรงศาสนาที่เป็นที่รักของคนไทยให้อยู่สืบต่อไป

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#รักษ์ศาสนา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[Youth Power One Day Camp ตอน เรียนรู้ฟาร์มตัวอย่าง สร้างแนวทางจิตอาสา]
.
ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ กับ 1 วันแห่งมิตรภาพที่มาจากต่างที่ต่างถิ่น แต่มีจุดเป้าหมายเดียวกัน คือ เรียนรู้แนวทางการทำจิตอาสาและการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ จ.อ่างทอง

ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เพจเกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม ภายใต้โครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์ ปันสุขสู่สังคม (Youth Power) จัดกิจกรรม Youth Power One Day Camp ตอน...เรียนรู้ฟาร์มตัวอย่าง สร้างแนวทางจิตอาสา วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ จ.อ่างทอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการทำจิตอาสาของเยาวชน ด้วยวิถีชีวิตการสร้างอาชีพของคนในชุมชน จ.อ่างทอง ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ครับ
.
#YouthPower
#พลังเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุขสู่สังคม
#เกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม
#OSCY

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[จิตอาสาพาไป by มัลอาฬัม ep.1]
.
จิตอาสาพาไปเที่ยวชม “สะพานชลมารควิถี” สะพานติดทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ไปเที่ยวชม check in และเก็บภาพสวยๆ กันครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ต้นไม้ให้ร่มเงา ช่วยรักษาไว้ ให้ร่มเย็น 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" สร้างเสริมอุดมการณ์ ปลูกฝังจริยธรรม เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง พี่ๆจิตอาสาจะพาไปดู กิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ที่จะทำให้น้องๆเยาวชน ได้มีความรู้ทางจิตอาสามากขึ้น สนุกไปกับกิจกรรมนันทนาการมากมาย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ไปดูกันเลย "

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[แสงสว่าง แห่งความสุข สร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้]
.
ในขณะที่โลกยังคงดำเนินต่อไป เมืองพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้คนเสาะแสวงหาความสุขให้กับชีวิต แต่ยังคงมีผู้ยากไร้อีกหลายคน ที่ต้องการน้ำใจและความช่วยเหลือเพียงเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งความสุขของชีวิต
จิตอาสา 904 ...ยังคงช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน เพียงเพื่อเติมเต็มความสุขให้กันและกัน

#จิตอาสา904
#สร้างห้องน้ำใหม่ให้กับผู้ยากไร้

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 สร้างจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัยใส่ใจ 5ส. 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 🇹🇭🙏ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี 💛💜 ]
.
เชิญประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชีนี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวาย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00น.

Cr. http://www.phralan.in.th/

#ทรงพระเจริญ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ Ep.2 ฟาร์มโคนมแห่งชาติไทย จากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ]
.
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) หรือ ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค
.
ฟาร์มแห่งแรกที่มีดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ กว้างขวางใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พื้นที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมแห่งแรกอีกด้วย ที่ให้ประชาชนชาวไทยได้มาศึกษาหาความรู้ถึงอาชีพพระราชทาน และยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิเช่น ชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาฟาร์มโคนม การรีดนมวัว ดูสาธิตวิธีทำปุ๋ยจากนมวัว ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภายในฟาร์ม และ ในทุกๆปียังจัดให้มีงานฟาร์มโคนมแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร จนทำให้เรามีนมที่ดีดื่มกินจนถึงทุกวันนี้

#นมกล่องแรก

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[จิตอาสาพาเที่ยว ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904]
.
สำหรับรายการจิตอาสาพาเที่ยว EP.3 นี้ เราจะยังอยู่กันที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 เพื่อพาทุกท่านไปชมน้ำหมักแบบต่างๆ ที่มีประโยชน์แตกต่างกัน ใช้แตกต่างกัน และความสวยงามของการใช้ผลผลิตพื้นบ้านมาทำเป็นอาหารทานเล่น มีความ Chic ในตัว สามารถทำได้ง่ายๆเช่นกัน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ปฐมพยาบาลถูกวิธี ชีวีปลอดภัย 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ “ในหลวง-พระราชินี” เสด็จถวายผ้าพระกฐิน วัดหนองป่าพง จ.อุบลฯ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ -โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ และทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎร ]

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน หน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ ประกอบด้วย ตรวจโรคทั่วไป ตรวจด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจภาพจอประสาทตา และบริการด้านทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน การตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด -19 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน

และในวันนี้มีราษฎรมารับการตรวจรักษา จำนวน 1,143 คน โรคที่พบมากได้แก่ โรคตา โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบประสาท และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 10 คน ที่ป่วยด้วยโรคเนื้องอกหลอดเลือด โรคลำไส้ใหญ่ไม่มีปมประสาทแต่กำเนิด โรคลำไส้เล็กส่วนปลายตีบตัน โรคมะเร็ง และอื่น ๆ ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วย ด้วยทรงห่วงใย พร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย

เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มาจัดแสดง จากนั้นทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร โดยการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ อำเภอบุณฑริก และโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและจากสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ที่ดำเนินงานสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง

จากนั้นทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก และทรงรับของที่ราษฎรตั้งใจนำมาทูลเกล้าฯ เช่น ผ้าไหมลายพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่าง ๆ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดและทรงเป็นกันเอง ซึ่งราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” พร้อมกับโบกธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย และธงพระนามาภิไธยตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง ในวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง โดยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมืออันทันสมัย กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารสุกใหม่ พระราชทานอาหารและน้ำดื่ม แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าเป็นล้นพ้น

#ทรงพระเจริญ
#คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การดำเนินชีวิตภายใต้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน การหันมาพึ่งตัวเองให้มากขึ้น โดย

“ การทำเตาเผาถ่าน / การเผาถ่าน”
ที่เราสามารถผลิตเองได้

ก่อนที่เราจะเผาถ่าน เราต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นต้นทุนก่อน เมื่อต้นไม้โตขึ้นมาจะมีแขนงงอกออกมาที่ข้างลำต้น เราก็จะทำการตัดแต่งกิ่งนำมาเป็นดอกเบี้ย ต้นทุนเราก็ยังอยู่ เราจะใช้โดยไม่รู้จักหมด สามารถใช้ไม้กิ่งเล็ก ๆ ไม้แห้ง เศษไม้ ผลไม้ ดอกไม้ มาเป็นวัตถุดิบ ไม่ต้องตัดต้นไม้
เป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติได้กลับคืนมา เพื่อความอยู่รอดของลูกหลานของเราในอนาคต

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ น้ำส้มควันไม้ ]
.
เมื่อพูดถึงการเผาถ่าน นอกจากเราจะได้ถ่านแล้ว ในการเผาถ่านแต่ละครั้งจะได้ของแถมที่มากคุณค่าด้วยการสลายตัวของสารอาหารที่อยู่ในเนื้อไม้ สีน้ำตาลอมแดงหรือที่เรียกว่า “น้ำส้มควันไม้” สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตร ในครัวเรือน ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม เป็นประโยชน์อีกอย่างที่ได้จากการเผ่าถ่าน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ไฟป่ามา ป่าไม้หายหมด แล้วเราควรทำอย่างไร]
.
ในทุกปีประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่าที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่า และพืชพรรณไม้เป็นจำนวนมาก โดยต้นปีที่ผ่านมา ไฟป่าได้เผาทำลายพื้นที่ไปแล้ว 174,813ไร่ โดยสาหตุส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้น เช่น เข้าไปหาของป่า หรือบุรุกพื้นที่ป่า เป็นต้น
.
ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึง ประชาชนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งทางตรง และทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นดับไฟป่า การทำแนวกันไฟ รวมทั้ง การเผยแพร่ความรู้ต่างๆในการป้องกันเกิดไฟป่า เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

#จิตอาสา904
#ไฟป่าปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛 รับเสด็จ “ในหลวง-ราชินีฯ” เนืองแน่น ทรงมีพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดพสกนิกร 💜]
.
ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช” ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น โดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เลี้ยวขวาประตูวิเศษไชยศรี เข้าถนนหน้าพระลาน มุ่งหน้ายังถนนราชดำเนินใน บริเวณหน้าศาลหลักเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมโบกธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และพระนามาภิไธย ส.ท. และเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง ตลอดเส้นทางที่ล้นเกล้าทั้ง 4 พระองค์พระดำเนินผ่าน

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวงสู้ๆ

ที่อยู่

Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เฮงซวยจริงๆรอมาเดือนกว่าแล้วที่ต่อฉุกเฉินคงจะป้องกันคนต่างจังหวัดไปกระทรวงคลังมากว่ากลัวโรค
เรื่องข่าวปลอมทั้งหลาย สมควรรัฐต้องสามารถเข้าตรวจสอบ ทั้งเฟสบุ้คและยุทุป ยูทุปมีถูกผิดแต่เป็นหลักฐานในตัวเองเพราะเป็นวิดีโอ แต่บนเฟสบุ้คทำได้ทุกอย่าง แม้แต่ข้อความเดี่ยวๆ ไม่มีทีมา-ไป = เสนอให้ บช.อีเมล์เพื่อสมัครใช้บริการต้องรับรอง เช่นจากอีเมล์ @khonthai.com หรือที่ตรวจสอบตัวตนได้แล้วเท่านั้น = ปัญหาทีี่ใครโพสอะไรได้สบายๆทุกวันนี้เพราะมันไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวจริงๆนี่แหละครับ
ทำไม ถึงไม่หยุดวงการรถยนต์ หยุดผลิตก่อน วงการก่อสร้างบ้าน รถไฟฟ้าหยุดก่อสร้างก่อน ให้เดินเฉพาะระบบอาหาร ยารักษาโรค ธนาคาร หน่วยงานราชการ ปริมาณในท้องที่ก็ลดลง การรักษาน่าจะใช้เงินประมาณ 100,000/คนรวมที่พัก และอื่น ๆ ตามมา ถ้าเอามาเป็นค่าใช้กินอยู่ 5000บาท ต่อคนตามนโยบายรัฐ ก็สามารถใช้ได้ถึง 20 คน และถ้ายอมลดลงเหลือ 4,000 บาท ก็จำ่นวนเพิ่มขึ้น เอาเงินค่ารักษา ทั้งที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มาเป็นค่าให้คนอยู่บ้าน ค่าชดเชยเขาดีไหม ส่วนค่าเช่า คุณได้รับการงดจ่ายเงินต้น และดอก แล้วคนเช่าจะงดจ่ายค่าเช่าให้ผ่านเว่ลานี้ไปก่อนได้ไหม ทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันบริจาค ไม่ว่าใคร ในแผ่นดิน ก็จะผ่านไปได้ด้วยดี💗
ทำไม ถึงไม่หยุดวงการรถยนต์ หยุดผลิตก่อน วงการก่อสร้างบ้าน รถไฟฟ้าหยุดก่อสร้างก่อน ให้เดินเฉพาะระบบอาหาร ยารักษาโรค ธนาคาร หน่วยงานราชการ ปริมาณในท้องที่ก็ลดลง การรักษาน่าจะใช้เงินประมาณ 100,000/คนรวมที่พัก และอื่น ๆ ตามมา ถ้าเอามาเป็นค่าใช้กินอยู่ 5000บาท ต่อคนตามนโยบายรัฐ ก็สามารถใช้ได้ถึง 20 คน และถ้ายอมลดลงเหลือ 4,000 บาท ก็จำ่นวนเพิ่มขึ้น เอาเงินค่ารักษา ทั้งที่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มาเป็นค่าให้คนอยู่บ้าน ค่าชดเชยเขาดีไหม ส่วนค่าเช่า คุณได้รับการงดจ่ายเงินต้น และดอก แล้วคนเช่าจะงดจ่ายค่าเช่าให้ผ่านเว่ลานี้ไปก่อนได้ไหม ทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันบริจาค ไม่ว่าใคร ในแผ่นดิน ก็จะผ่านไปได้ด้วยดี
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (เพิ่มเติม) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล