Clicky

KMUTT Science And Industrial Park

KMUTT Science And Industrial Park เป็นหน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบด้านการถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี

เปิดเหมือนปกติ

📌 ประชาสัมพันธ์ค่าาา 📌เรียนเชิญผู้ประกอบการ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย(ฟรีตลอดการเข้าร่วมโครงการ)📢หั...
31/03/2022

📌 ประชาสัมพันธ์ค่าาา 📌

เรียนเชิญผู้ประกอบการ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
(ฟรีตลอดการเข้าร่วมโครงการ)

📢หัวข้อ : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้เป็น Highly skill talent สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

📃หลักสูตร : เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying technology)

⏳ระยะเวลา: 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565)

🏰จัดขึ้นโดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดโครงการพร้อมใบสมัคร คลิกที่นี่ 👇
https://drive.google.com/.../18gNZby.../view

📲ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
👩🏻คุณยมิษฐา ดาวเด่น 0838464791
👧🏻คุณกัญยาณี ทิพย์มณี 0642755558

#Spraydryingtechnology
#เครื่องอบแห้ง
#โครงการฟรี

📣ของดีและฟรี มีมาให้อีกแล้ว!!!!

📣 ประชาสัมพันธ์งานอบรม เรียนเชิญผู้ประกอบการ ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรีตลอดการเข้าร่วมโครงการ) รายละเอียดดังด้านล่าง 👇👇

📣หัวข้อ : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้เป็น Highly skill talent สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

📣หลักสูตร : เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying technology)

⏳ระยะเวลา: 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565)

🏫จัดขึ้นโดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

🗞ประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้ :ฝึกทักษะในการคิด วิเคราะห์ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในระดับ bench scale รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ ประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying technology) สรุปเลือกหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อทดสอบ รวมทั้งทดลองในระดับขยายขนาดได้ สามารถ
คำนวณสมดุลมวลและสมดุลพลังงานในเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยได้ สามารถประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งได้ และสามารถที่จะวิเคราะห์ช่องว่างในการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเครื่องอบแห้งได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

รายละเอียดโครงการพร้อมใบสมัคร คลิกที่นี่ 👇
https://drive.google.com/file/d/18gNZby_mdd22q4MysBwjuYf2LcOUahQg/view

📲ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
👩🏻คุณยมิษฐา ดาวเด่น 0838464791
👧🏻คุณกัญยาณี ทิพย์มณี 0642755558

#Spraydryingtechnology
#เครื่องอบแห้ง
#โครงการฟรี

📢 EXIM Bank ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย“เผยทางรอดSMEs ด้วยตลาดส่งออก”• ร่วมรับฟังประเด็นร้อนเผยเทคนิคการสร้างธุรก...
04/03/2022

📢 EXIM Bank ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

“เผยทางรอดSMEs ด้วยตลาดส่งออก”

• ร่วมรับฟังประเด็นร้อน
เผยเทคนิคการสร้างธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม
• แชร์ประสบการณ์-เส้นทางนวัตกรรมไทยสู่การค้าระดับโลก การเดินทางของนักวิจัยไทยสู่บอร์ดบริหารบริษัทสตาร์ทอัพยาในฮ่องกงมูลค่ากว่า 4 พันล้านใน 2 ปี
• ถกสถานการณ์ตลาดส่งออก ทางรอดของธุรกิจไทยในปีขาล

📌พบกัน
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
เวลา 13.30 - 16.00 น. (รับฟังผ่าน Zoom)

🚩สมัครร่วมฟังสัมมนา คลิกเลย
https://bit.ly/EXIMxTSP

📢สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "𝐑&𝐃 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭 𝐔𝐩" แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนา...
14/01/2022

📢สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.
เปิดรับข้อเสนอโครงการ "𝐑&𝐃 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭 𝐔𝐩"
แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มีเป้าหมายที่จะบริการภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในมหาวิทยาลัยได้
เพื่อเพิ่มการใช้งาน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่า (Value added) ของผลิตภัณฑ์ และสร้างมาตรฐาน (Standard) ให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้

💰 โดยการสนับสนุนจะมี 2 รูปแบบ คือ
1. โครงการประเภทที่ 1
การใช้ห้องปฏิบัติการ ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
โดยสนับสนุนไม่เกิน 80% ของค่าบริการ หรือ
สูงสุดไม่เกิน 𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 บาท ต่อหนึ่งโครงการ
2. โครงการประเภทที่ 2
การใช้โรงงานต้นแบบ และห้องปฏิบัติการ ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทดสอบตลาด และยกระดับผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนไม่เกิน 80% ของค่าบริการ หรือ
สูงสุดไม่เกิน 𝟑𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 บาท ต่อหนึ่งโครงการ

📄 คุณลักษณะของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้ขอรับการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ต้องไม่ใช่นักวิจัย
2. เป็นนิติบุคคล หรือ ไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้
3. มีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตรวจสอบชัดเจน ไม่ใช่มีเพียงงานวิจัย
4. มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนภายในระยะเวลาโครงการ
5. ต้องขอโครงการร่วมกับสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
6. จองเข้าใช้บริการผ่านระบบ STDB ผ่านเว็บไซต์ http://stdb.mhesi.go.th/

📌 หมายเหตุ: ให้การสนับสนุนเฉพาะห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบที่อยู่ในระบบ STDB เท่านั้น 📌

⏳ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ⏳

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและรายละเอียดโครงการได้ที่ Link ด้านล่างนี้🔻🔻🔻
https://shorturl.asia/hF5nC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👩 ดร.ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี
☎️ 064 775 5167, 02 470 7325
📧 [email protected]

#KMUTT #SAIPARK #ถ่ายทอดเทคโนโลยี
#สนับสนุนผู้ประกอบการ

🎉 🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในการประกวด Thai-BISPA Incubatee Award For Potential Technology Transfe...
25/11/2021

🎉 🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในการประกวด Thai-BISPA Incubatee Award For Potential Technology Transfer 🎉 🎉

เนื่องด้วยในปี 2021 สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. ได้ส่ง บริษัท Smartmed Group2019 ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Thai-BISPA Awards 2020/2021 ในสาขาผู้ประกอบการดีเด่น (Incubatee Award)
ในการนี้ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบริษัท
ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเชิญเข้าพิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards 2020/2021 เวลา 10.15-11.00 & AABI Awards 2021 เวลา14.45-15.45น. ต่อไป

📈 เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการ ภายใต้การดูแลของหน่วยบ่มเพาะฯ และอุทยานวิทย์ฯ ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.64-23 ม.ค.65
และ ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://tbd2021.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตอนนี้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าที่หน้าเว็บ 👇👇www.fiinnovationcontest.comเพื่อเข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รวมทั้งกิจกรรมอ...
10/11/2021

ตอนนี้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าที่หน้าเว็บ
👇👇
www.fiinnovationcontest.com
เพื่อเข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รวมทั้งกิจกรรมอีกมากมาย
มาลงทะเบียนกันเยอะๆ นะคะ

📢เมืองนวัตกรรมอาหารพร้อมเสิร์ฟ 🍽 นวัตกรรมใหม่จากอาณาจักรอาหารถึงบ้านคุณ กับงาน Food Innopolis Innovation Contest 2021 ‘Local Wisdom to Global Living’ Demo Days

กลับมาแล้ว ศึกไอเดียนวัตกรรมอาหารสุดเจ๋งประจำปี 2021
กับโครงการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest

พบกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ของ 42 สุดยอดทีม Food Innovators ทั้ง 3 รุ่น
🌱 Fly Weight ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
✨ Light Weight ระดับปริญญาตรี
💥 Heavy Weight ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป

ในหัวข้อ “Food Heritage Innovation นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร” และ “Future Lifestyle Food Innovation นวัตกรรมอาหารสําหรับการใช้ชีวิตแห่งอนาคต”

รวมทั้งกิจกรรมอีกมากมายจากผู้ร่วมดำเนินงาน บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ พร้อมทั้งผู้สนับสนุนหลักอย่าง บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

🗓 19-21 พฤศจิกายน 2564 นี้
⏰ 10.00 – 16.00 น.
🖥 เข้าชมฟรี ง่าย ๆ ได้ที่บ้าน
เพียงลงทะเบียนที่ www.fiinnovationcontest.com
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม www.fiinnovationcontest.com
หรือทาง page : FI Innovation Contest

ติดตามข่าวสารดี ๆ ที่ page : FI Innovation Contest
#FoodInnopolis
#FoodInnovation
#FIInnovationContest

📣 📣 เปิดรับสมัครแล้ว 📣 📣 โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สำหรับเหล่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแผนธุรกิจในมือพร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจ ม...
10/11/2021

📣 📣 เปิดรับสมัครแล้ว 📣 📣
โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สำหรับเหล่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแผนธุรกิจในมือพร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจ มาเข้าร่วม “โครงการแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565”

📖 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
.

📖 คุณสมบัติผู้สมัคร
📌 บุคคลธรรมดา หรือบุคคลจดทะเบียนนิติบุคคล (สัญชาติไทย)
📌 อายุไม่ต่ำกว่า 20-60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
📌 ไม่เคยเข้าร่วมแผนบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีกับเครือข่ายภูมิภาค
📌 มีผลิตภัณฑ์ หรือมีแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีการใช้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
📌 มีแผนธุรกิจชัดเจน (Concept Model)
📌 มีความพร้อมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.

📖 รายละเอียด
โครงการแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นพื้นฐาน ซึ่งในระหว่างการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละกิจการ โดยกิจกรรมนี้เน้นการสร้างพัฒนาการแบบก้าวกระโดดให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
.

📖 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.
Tel : 02 470 7325-26 หรือ 089 951 2670
E-Mail : [email protected]
Facebook : KMUTT Science And Industrial Park
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏด้านล่าง
👇👇

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสมัครเข้าชมกิจกรรม Food Innopolis DEMO DAYs ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 ลงทะเบียนได้ที่ www.fii...
05/11/2021
Food Innopolis Innovation Contest 2021 Demo Days งานแสดงนวัตกรรมจากไอเดียของนวัตกรรุ่นใหม่! 19-21 พ.ย. นี้

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสมัครเข้าชมกิจกรรม Food Innopolis
DEMO DAYs ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนได้ที่ www.fiinnovationcontest.com

ข่าวประชาสัมพันธ์หัวข้อ Food Innopolis Innovation Contest 2021 Demo Days งานแสดงนวัตกรรมจากไอเดียของนวัตกรรุ่นใหม่! 19-21 พ.ย. นี้ อ่านต่อได้....

📣 เปิดรับสมัครแล้ว"โครงการสนับสนุนการลงทุนจากกระทรวงพลังงาน 2564" เมื่อปรับเปลี่ยนแอร์เป็นระบบ VRV VRF และ Chiller เพื่อ...
19/10/2021

📣 เปิดรับสมัครแล้ว
"โครงการสนับสนุนการลงทุนจากกระทรวงพลังงาน 2564" เมื่อปรับเปลี่ยนแอร์เป็นระบบ VRV VRF และ Chiller เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีเงินสนับสนุนให้สูงสุดถึง 3 ล้านบาทต่อราย
.

📌 สนับสนุน 20% สำหรับโรงงานหรืออาคารควบคุมที่ใช้หม้อแปลงขนาด 1000kw ขึ้นไป
📌 สนับสนุน 30% สำหรับโรงงานหรืออาคารนอกข่ายควบคุม วิสาหกิจชุมชน
📌 มีเงินสนับสนุนเงินลงทุนสูงสุดถึง 3 ล้านบาท
.

👉 เปิดรับสมัครวันนี้ - 21 ม.ค.65 หรือจนกว่าเงินจะหมด
.

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน
โทร 08 6609 8154

ท่านใดสนใจกรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น
https://forms.office.com/r/VkLef1tS2M
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏด้านล่าง
👇👇

📣 ขอเชิญชวนสถานประกอบการ SMEs ในพื้นที่ กทม. และ ภาคกลาง เข้าร่วม "กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกตามแนว BCG Model" โดยไม่มีค่...
19/10/2021

📣 ขอเชิญชวนสถานประกอบการ SMEs ในพื้นที่ กทม. และ ภาคกลาง เข้าร่วม "กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกตามแนว BCG Model" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม #ฟรี💯
.

BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนา 3 เศรษฐกิจ ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเปิดโอกาสให้ SMEs พัฒนาสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด BCG
.

📌คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. สถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติหรือมีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐผู้เข้าร่วมโครงการ
2. สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และจังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคกลาง
.

📌ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1. ลดต้นทุน / ลดของเสีย / เพิ่มมูลค่าจากของเสีย
2. โอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุน (Invertor) / หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน / สถาบันการเงิน
3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
4. เตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสหกรรมสีเขียว
5. ได้รับใบรับรองการเข้าร่วมโครงการ (หากได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม)
.

📌โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ดังเอกสารแนบ)
- ผ่านทางอีเมล [email protected] หรือ
- ผ่านช่องทางออนไลน์โดยสแกน QR code
👉 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
.

ถ้ามีข้อสงสัย ⁉️ สอบถามได้ตลอดนะคะ
📱 คุณดวงกมล บุญบำรุง (จูน)/ 0989984149
📱 คุณอภิญญา​ พัวพัฒนกุล (จิน)/ 0646209555

ท่านสามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่
FB: BCG Economy Model for SMEs Thailand

ที่อยู่

อาคาร BRI มจธ. บางขุนเทียน 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624707325

เว็บไซต์

https://sai.kmutt.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ KMUTT Science And Industrial Parkผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง KMUTT Science And Industrial Park:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📌 ประชาสัมพันธ์ค่าาา 📌 เรียนเชิญผู้ประกอบการ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรีตลอดการเข้าร่วมโครงการ) 📢หัวข้อ : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้เป็น Highly skill talent สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 📃หลักสูตร : เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying technology) ⏳ระยะเวลา: 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565) 🏰จัดขึ้นโดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายละเอียดโครงการพร้อมใบสมัคร คลิกที่นี่ 👇 https://drive.google.com/.../18gNZby.../view 📲ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 👩🏻คุณยมิษฐา ดาวเด่น 0838464791 👧🏻คุณกัญยาณี ทิพย์มณี 0642755558 #Spraydryingtechnology #เครื่องอบแห้ง #โครงการฟรี
📢 EXIM Bank ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย “เผยทางรอดSMEs ด้วยตลาดส่งออก” • ร่วมรับฟังประเด็นร้อน เผยเทคนิคการสร้างธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม • แชร์ประสบการณ์-เส้นทางนวัตกรรมไทยสู่การค้าระดับโลก การเดินทางของนักวิจัยไทยสู่บอร์ดบริหารบริษัทสตาร์ทอัพยาในฮ่องกงมูลค่ากว่า 4 พันล้านใน 2 ปี • ถกสถานการณ์ตลาดส่งออก ทางรอดของธุรกิจไทยในปีขาล 📌พบกัน วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. (รับฟังผ่าน Zoom) 🚩สมัครร่วมฟังสัมมนา คลิกเลย https://bit.ly/EXIMxTSP
📢สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "𝐑&𝐃 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭 𝐔𝐩" แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเป้าหมายที่จะบริการภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในมหาวิทยาลัยได้ เพื่อเพิ่มการใช้งาน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่า (Value added) ของผลิตภัณฑ์ และสร้างมาตรฐาน (Standard) ให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ 💰 โดยการสนับสนุนจะมี 2 รูปแบบ คือ 1. โครงการประเภทที่ 1 การใช้ห้องปฏิบัติการ ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยสนับสนุนไม่เกิน 80% ของค่าบริการ หรือ สูงสุดไม่เกิน 𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 บาท ต่อหนึ่งโครงการ 2. โครงการประเภทที่ 2 การใช้โรงงานต้นแบบ และห้องปฏิบัติการ ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทดสอบตลาด และยกระดับผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนไม่เกิน 80% ของค่าบริการ หรือ สูงสุดไม่เกิน 𝟑𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 บาท ต่อหนึ่งโครงการ 📄 คุณลักษณะของผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ผู้ขอรับการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ต้องไม่ใช่นักวิจัย 2. เป็นนิติบุคคล หรือ ไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ 3. มีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตรวจสอบชัดเจน ไม่ใช่มีเพียงงานวิจัย 4. มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนภายในระยะเวลาโครงการ 5. ต้องขอโครงการร่วมกับสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 6. จองเข้าใช้บริการผ่านระบบ STDB ผ่านเว็บไซต์ http://stdb.mhesi.go.th/ 📌 หมายเหตุ: ให้การสนับสนุนเฉพาะห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบที่อยู่ในระบบ STDB เท่านั้น 📌 ⏳ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ⏳ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและรายละเอียดโครงการได้ที่ Link ด้านล่างนี้🔻🔻🔻 https://shorturl.asia/hF5nC สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👩 ดร.ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี ☎️ 064 775 5167, 02 470 7325 📧 [email protected] #KMUTT #SAIPARK #ถ่ายทอดเทคโนโลยี #สนับสนุนผู้ประกอบการ
🎉 🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในการประกวด Thai-BISPA Incubatee Award For Potential Technology Transfer 🎉 🎉 เนื่องด้วยในปี 2021 สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. ได้ส่ง บริษัท Smartmed Group2019 ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Thai-BISPA Awards 2020/2021 ในสาขาผู้ประกอบการดีเด่น (Incubatee Award) ในการนี้ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบริษัท ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเชิญเข้าพิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards 2020/2021 เวลา 10.15-11.00 & AABI Awards 2021 เวลา14.45-15.45น. ต่อไป 📈 เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการ ภายใต้การดูแลของหน่วยบ่มเพาะฯ และอุทยานวิทย์ฯ ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.64-23 ม.ค.65 และ ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://tbd2021.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ตอนนี้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าที่หน้าเว็บ 👇👇 www.fiinnovationcontest.com เพื่อเข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รวมทั้งกิจกรรมอีกมากมาย มาลงทะเบียนกันเยอะๆ นะคะ
📣 📣 เปิดรับสมัครแล้ว 📣 📣 โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สำหรับเหล่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแผนธุรกิจในมือพร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจ มาเข้าร่วม “โครงการแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565” 📖 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564 . 📖 คุณสมบัติผู้สมัคร 📌 บุคคลธรรมดา หรือบุคคลจดทะเบียนนิติบุคคล (สัญชาติไทย) 📌 อายุไม่ต่ำกว่า 20-60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร 📌 ไม่เคยเข้าร่วมแผนบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีกับเครือข่ายภูมิภาค 📌 มีผลิตภัณฑ์ หรือมีแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีการใช้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 📌 มีแผนธุรกิจชัดเจน (Concept Model) 📌 มีความพร้อมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . 📖 รายละเอียด โครงการแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นพื้นฐาน ซึ่งในระหว่างการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละกิจการ โดยกิจกรรมนี้เน้นการสร้างพัฒนาการแบบก้าวกระโดดให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน . 📖 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. Tel : 02 470 7325-26 หรือ 089 951 2670 E-Mail : [email protected] Facebook : KMUTT Science And Industrial Park หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏด้านล่าง 👇👇
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสมัครเข้าชมกิจกรรม Food Innopolis DEMO DAYs ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 ลงทะเบียนได้ที่ www.fiinnovationcontest.com