กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รู้ใช้ รู้รักษา รู้คุณค่า ร่วมพัฒนาน้ำบาดาล Line : @gdf60

Youtube : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(8)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นายอุโรม  แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น  และนายสุรัตน์  บัวพันธ์ ผู้อำ...
16/07/2021

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น และนายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แอ่งนครราชสีมา-อุบลราชธานี แอ่งอุดรธานี-สกลนครและแอ่งเลย)พร้อมตรวจสอบรถเจาะขนาดลึก1,000เมตร และอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินโครงการ ณ บ้านหินขาว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น....

#โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล...ติดตามการใช้น้ำบาดาลบ่อยักษ์ส่งน้ำระยะไกลแก้ไขภัยแล้ง 💦•นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยาก...
15/07/2021

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล...ติดตามการใช้น้ำบาดาลบ่อยักษ์ส่งน้ำระยะไกลแก้ไขภัยแล้ง 💦

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ณ บ้านวังกรานต์ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ แนะนำแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ และการใช้ประโยชน์แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังน้ำซับ เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น เพื่อเตรียมส่งมอบให้ท้องถิ่นดูแลและใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป

ประกาศ...#เลื่อน ❗❗❗เนื่องด้วยในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เกิดการแพร่ระบาดม...
14/07/2021

ประกาศ...#เลื่อน ❗❗❗

เนื่องด้วยในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เกิดการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง มิให้เกิดการแพร่ระบาด และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงขอเลื่อนประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่ง #นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล และตำแหน่ง #นักธรณีวิทยา ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดพ้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งทุกตำแหน่งได้ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล www.dgr.go.th หรือทาง https://gdf.thaijobjob.com

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2666 7183 (ในวันและเวลาราชการ)

💧💧💧💧💧

Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/

#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล

ประกาศ...#เลื่อน ❗❗❗

เนื่องด้วยในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เกิดการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง มิให้เกิดการแพร่ระบาด และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงขอเลื่อนประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่ง #นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล และตำแหน่ง #นักธรณีวิทยา ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดพ้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งทุกตำแหน่งได้ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล www.dgr.go.th หรือทาง https://gdf.thaijobjob.com

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2666 7183 (ในวันและเวลาราชการ)

💧💧💧💧💧

Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/

#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล

13/07/2021
อธิบดีฯ น้ำบาดาล ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญ...
11/07/2021
อธิบดีฯ น้ำบาดาล ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระ

อธิบดีฯ น้ำบาดาล ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน 9 หมู่บ้าน
#โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=193

--------------------------

Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/
#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล

อธิบดีฯ น้ำบาดาล ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างแหล่.....

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรhttps://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=192---------------...
08/07/2021
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=192

--------------------------
Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/
#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

📣 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเ...
07/07/2021

📣 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) 📝

💧 ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล
💧 ตำแหน่งนักธรณีวิทยา

📅 ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
💻 ทาง https://gdf.thaijobjob.com , www.dgr.go.th
และ Facebook กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
☎ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2666 7183

❇ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

--------------------------
Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/
#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล

📣 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) 📝

💧 ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล
💧 ตำแหน่งนักธรณีวิทยา

📅 ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
💻 ทาง https://gdf.thaijobjob.com , www.dgr.go.th
และ Facebook กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
☎ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2666 7183

❇ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

--------------------------
Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/
#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล

การใช้งานบ่อน้ำบาดาลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหมั่นตรวจสอบดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และช่วยให้บ่อน้ำบาดาลม...
07/07/2021

การใช้งานบ่อน้ำบาดาลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหมั่นตรวจสอบดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และช่วยให้บ่อน้ำบาดาลมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

3 ข้อ ต้องรู้ ป้องกันบ่อน้ำบาดาลปนเปื้อน
👉บ่อน้ำบาดาลต้องอยู่ห่างจากชายคาไม่น้อยกว่า 1 เมตร
👉 บ่อน้ำบาดาลต้องอยู่ห่างจากส้วมซึม ถังเกรอะ หรือร่องระบายน้ำโสโครก ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
👉 ตรวจสอบรอยแตกร้าว หรือรอยรั่วของท่อกรุทุก 1 ปี หากพบความผิดปกติของบ่อน้ำบาดาลต้องรีบดำเนินการแก้ไข เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่บ่อ

การใช้งานบ่อน้ำบาดาลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหมั่นตรวจสอบดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และช่วยให้บ่อน้ำบาดาลมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

3 ข้อ ต้องรู้ ป้องกันบ่อน้ำบาดาลปนเปื้อน
👉บ่อน้ำบาดาลต้องอยู่ห่างจากชายคาไม่น้อยกว่า 1 เมตร
👉 บ่อน้ำบาดาลต้องอยู่ห่างจากส้วมซึม ถังเกรอะ หรือร่องระบายน้ำโสโครก ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
👉 ตรวจสอบรอยแตกร้าว หรือรอยรั่วของท่อกรุทุก 1 ปี หากพบความผิดปกติของบ่อน้ำบาดาลต้องรีบดำเนินการแก้ไข เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่บ่อ

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #บ่อน้ำบาดาล #ป้องกัน #ปนเปื้อน #น้ำบาดาล

ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล- ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล- ตำแหน่งนักธร...
06/07/2021
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | Department of Groundwater Resources

ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
- ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล
- ตำแหน่งนักธรณีวิทยา

สามารถเช็ครายชื่อได้ที่ลิ้งก์ด้านล้างนี้ ⬇⬇⬇
http://www.dgr.go.th/th/news-career/5343

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | Department of Groundwater Resources

🚰👨‍🔧🔧 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสนองพระราชดำริในหลวง...เร่งก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขพื้นที่ขาดแคลนน้ำ💦🚰⛲   นายศักดิ์ด...
06/07/2021

🚰👨‍🔧🔧 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสนองพระราชดำริในหลวง...เร่งก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขพื้นที่ขาดแคลนน้ำ💦🚰⛲
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโครงการสำรวจศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปร ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง โดยปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งหอถังเก็บน้ำรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง พร้อมกับก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง และระบบประปาบาดาลเพื่อส่งกระจายน้ำระยะไกลให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

#โครงการสำรวจศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปรตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

#โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล โครงการศึกษาสํารวจจุดจ่ายน้ําบาดาลเพื่อประชา...
05/07/2021

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล โครงการศึกษาสํารวจจุดจ่ายน้ําบาดาลเพื่อประชาชน 💦

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล โครงการศึกษาสํารวจจุดจ่ายน้ําบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564) แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลหนองแก ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาชา นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรม

4 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว...
04/07/2021

4 กรกฎาคม 2564
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

4 กรกฎาคม 2564
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

“ดร.พิสิฐ” รองประธานกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ เสนอให้ส่งเสริมการใช้ “น้ำบาดาลเพื่อการบริโภค” เพราะสะอาดกว่าน้ำท่า และไม่...
03/07/2021
เสนอ น้ำบาดาลเพื่อการบริโภค สะอาดกว่าน้ำท่าไร้สารเคมี เจือปน ไม่ต้องใช้คลอรีน

“ดร.พิสิฐ” รองประธานกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ เสนอให้ส่งเสริมการใช้ “น้ำบาดาลเพื่อการบริโภค” เพราะสะอาดกว่าน้ำท่า และไม่มีสารเคมี เจือปน ไม่ต้องใช้คลอรีน แถมประเทศไทยมีปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บถึง 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2807165

“ดร.พิสิฐ” รองประธานกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ เสนอให้ส่ …

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2564https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddat...
01/07/2021
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2564

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2564

https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=191

--------------------------

Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/

#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2564

บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล” เฝ้าระวังระดับน้ำและคุณภาพน้ำใต้ดิน
30/06/2021
“บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล” เฝ้าระวังระดับน้ำและคุณภาพน้ำใต้ดิน

บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล” เฝ้าระวังระดับน้ำและคุณภาพน้ำใต้ดิน

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิด …

รับสมัครวันสุดท้ายแล้วน้าาา 🥰
30/06/2021

รับสมัครวันสุดท้ายแล้วน้าาา 🥰

📣 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 📣
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
🔴 ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก. (กพ.) 🔴

🔺 จำนวน 2 ตำแหน่ง 24 อัตรา 🔺

💧 นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 12 อัตรา

💧 นักธรณีวิทยา จำนวน 12 อัตรา

💻 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : https://gdf.thaijobjob.com/

📍 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2564

📘 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dgr.go.th/th/news-career/5211

☎ สอบถามเพิ่มเติม : 0 2666 7183 (ในวันและเวลาราชการ)

🔍 ตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง http://203.21.42.34/acc/index.html

--------------------------

Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/

#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล
#สมัครงานงานราชการ
#งานราชการ

การส่งมอบจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน อ.งาว จ.ลำปาง พร้อมเปิดเวทีชุมชน รับฟังปัญหาความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลhttps:...
23/06/2021
การส่งมอบจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน อ.งาว จ.ลำปาง พร้อมเปิดเวทีชุมชน รับฟังปัญหาความต้

การส่งมอบจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน อ.งาว จ.ลำปาง พร้อมเปิดเวทีชุมชน รับฟังปัญหาความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล

https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=190

--------------------------
Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/

#โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล

การส่งมอบจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน อ.งาว จ.ลำปาง พร้อมเปิดเวทีชุมชน รับฟังปัญหาความต้องการของกลุ่มผู้ใ...

เปิดรับสมัครวันนี้วันแรกนะครับ 📣📣คลิกสมัครสอบ >>> https://gdf.thaijobjob.com/202106/index.phpสอบถามเพิ่มเติม : 0 2666 71...
23/06/2021

เปิดรับสมัครวันนี้วันแรกนะครับ 📣📣
คลิกสมัครสอบ >>> https://gdf.thaijobjob.com/202106/index.php
สอบถามเพิ่มเติม : 0 2666 7183 (ในวันและเวลาราชการ)

📣 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 📣
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
🔴 ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก. (กพ.) 🔴

🔺 จำนวน 2 ตำแหน่ง 24 อัตรา 🔺

💧 นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 12 อัตรา

💧 นักธรณีวิทยา จำนวน 12 อัตรา

💻 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : https://gdf.thaijobjob.com/

📍 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2564

📘 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dgr.go.th/th/news-career/5211

☎ สอบถามเพิ่มเติม : 0 2666 7183 (ในวันและเวลาราชการ)

🔍 ตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง http://203.21.42.34/acc/index.html

--------------------------

Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/

#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล
#สมัครงานงานราชการ
#งานราชการ

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2564https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=188------------...
21/06/2021
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2564

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2564
https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=188

--------------------------
Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/

#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2564

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการแก้ปัญหาการเจาะในหินโพร่ง / หินก้อนใหญ่ / ดินเหนียว / ชั้นน...
18/06/2021

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการแก้ปัญหาการเจาะในหินโพร่ง / หินก้อนใหญ่ / ดินเหนียว / ชั้นน้ำที่มีแรงดันสวนกลับ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักบริหารกลาง จัดการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (Groundwater Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 6 เรื่อง “เทคนิคการแก้ปัญหาการเจาะในหินโพรง/หินก้อนใหญ่/ดินเหนียว/ชั้นน้ำที่มีแรงดันสวนกลับ” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลในระดับบุคคลและองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

#โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

📣 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 📣เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล🔴 ไม่ต้องสอบผ่าน ...
16/06/2021

📣 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 📣
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
🔴 ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก. (กพ.) 🔴

🔺 จำนวน 2 ตำแหน่ง 24 อัตรา 🔺

💧 นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 12 อัตรา

💧 นักธรณีวิทยา จำนวน 12 อัตรา

💻 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : https://gdf.thaijobjob.com/

📍 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2564

📘 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dgr.go.th/th/news-career/5211

☎ สอบถามเพิ่มเติม : 0 2666 7183 (ในวันและเวลาราชการ)

🔍 ตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง http://203.21.42.34/acc/index.html

--------------------------

Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/

#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล
#สมัครงานงานราชการ
#งานราชการ

📣 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 📣
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
🔴 ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก. (กพ.) 🔴

🔺 จำนวน 2 ตำแหน่ง 24 อัตรา 🔺

💧 นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 12 อัตรา

💧 นักธรณีวิทยา จำนวน 12 อัตรา

💻 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : https://gdf.thaijobjob.com/

📍 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2564

📘 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dgr.go.th/th/news-career/5211

☎ สอบถามเพิ่มเติม : 0 2666 7183 (ในวันและเวลาราชการ)

🔍 ตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง http://203.21.42.34/acc/index.html

--------------------------

Line : @gdf60
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgr.go.th/

#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล
#สมัครงานงานราชการ
#งานราชการ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2564https://gdf.dgr.go.th/readn...
16/06/2021
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งท

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2564

https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=187

--------------------------
Line : http://line.me/ti/p/[email protected]
Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK
Website : http://gdf.dgf.go.th/
#รู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าร่วมพัฒนาน้ำบาดาล
#กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
#GroundwaterDevelopmentFund
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2564

🤔 รู้ได้อย่างไร ตรงไหนมีน้ำบาดาล ?ก่อนเจาะบ่อน้ำบาดาล 💦สามารถประเมินความลึกและศักยภาพน้ำบาดาลเบื้องต้นก่อนเจาะได้ โดยพิจ...
16/06/2021

🤔 รู้ได้อย่างไร ตรงไหนมีน้ำบาดาล ?
ก่อนเจาะบ่อน้ำบาดาล 💦
สามารถประเมินความลึกและศักยภาพน้ำบาดาลเบื้องต้นก่อนเจาะได้ โดยพิจารณาจาก
👉 แผนที่น้ำบาดาล เพื่อทราบถึงชนิดของชั้นหิน/ตะกอนให้น้ำ ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลเบื้องต้น
👉 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลบริเวณใกล้เคียง
👉 ตำแหน่งที่ตั้ง
👉 ความลึก
👉 ปริมาณน้ำของบ่อน้ำบาดาลเดิมในพื้นที่
สามารถสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมนู บริการประชาชน คลิก
แผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัด http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/map_well.html
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/

🤔 รู้ได้อย่างไร ตรงไหนมีน้ำบาดาล ?

ก่อนเจาะบ่อน้ำบาดาล 💦
สามารถประเมินความลึกและศักยภาพน้ำบาดาลเบื้องต้นก่อนเจาะได้ โดยพิจารณาจาก

👉 แผนที่น้ำบาดาล เพื่อทราบถึงชนิดของชั้นหิน/ตะกอนให้น้ำ ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลเบื้องต้น
👉 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลบริเวณใกล้เคียง
👉 ตำแหน่งที่ตั้ง
👉 ความลึก
👉 ปริมาณน้ำของบ่อน้ำบาดาลเดิมในพื้นที่

สามารถสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมนู บริการประชาชน คลิก

แผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัด http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/map_well.html

ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/

ที่อยู่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซอยท่านผู้หญิงพหลฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

รถโดยสารประจำทาง สาย 24 63 104 114 206 522 528 545

ข้อมูลทั่วไป

น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นและเป็นแหล่งน้ำทางเลือกที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและต่อการดำรงชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก ประเทศไทยได้มีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้มากกว่า 40 ปี ในอดีตที่ผ่านมามีการใช้น้ำบาดาลเป็นปริมาณมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลในชั้นน้ำบาดาลและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้เสนอแก้ไข พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โดยผ่านรัฐสภาและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม “กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สามารถดำรงศักยภาพในการเป็นฐานของการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมาภิบาล”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626667183

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล:

วิดีโอทั้งหมด

“กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สามารถดำรงศักยภาพในการเป็นฐานของการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมาภิบาล”

Website : https://gdf.dgr.go.th/

Line : @gdf60 Youtube : http://bit.ly/2wWZsEK

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถามข้อมูลหน่อยคับ หน่วยงานที่สามารถขอ งบประมาณสนับสนุนจากกองพัฒนานํ้าบาดาล เช่น หน่วยงานรัฐ - สถาบันการศึกษา –สภาอุตสาหกรรม มีชื่อหน่วยงานอะไรบ้างคับ
ได้รับรางวัลแล้วนะคะ กระเป๋าสวยมาก ขอบคุณมากๆค่ะ
ได้รับของรางวัลจากทางเพจแล้ว ขอบคุณมากนะค่ะ😍😍😍
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ด้วยนะค่ะ บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ระบบ AC และ DC ” ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ บ้านแดดดีอ่างทอง หลักสูตรการอบรม (เน้นภาคปฏิบัติ) **จำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น** 2 วัน 3,900 บาท/ท่าน สนใจติดต่อ 086-132-2610/081-856-5121 86 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 หรือ inbox https://www.facebook.com/daddee2 ได้ที่.... #บ้านแดดดีอ่างทอง www.daddee.co.th ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะคะ
กองทุนนี้มีใว้ทำอะไร อยากทราบ