Clicky

กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความ รับผิดชอบในการกำหนดโครงการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และแผนงานประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรม/กระทรวง ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สื่อมวลชนและหน่วยงาน ต่างๆ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและกิจกรรมของหน่วยงาน จัดทำและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารหนังสือทางวิชาการต่างๆ ของกรมศิลปากรในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสืออันทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม นิตยสาร เอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม และผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบของรายการวิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมให้หน่วยงาน และประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เป็นศูนย์กลางการประสานงานเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมของกรม และให้บริการการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและการดำเนินการของกรม แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก

เปิดเหมือนปกติ

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ เมษายน ...
04/04/2022

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night at the Museum) สักการะพระพุทธสิหิงค์และชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยในอดีต ผ่านการจัดแสดง ณ พระตำหนักแดง และชมราชรถ ราชยาน ณ โรงราชรถ

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night at the Museum) งานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถ...
04/04/2022

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night at the Museum) งานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

เนื่องในงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๕ กรมศิลปากรขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่าน facebook live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ f...
04/04/2022

เนื่องในงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๕ กรมศิลปากรขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่าน facebook live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ facebook live กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๐๐ น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง นิทัศน์วัดส้มสุก : มุมมองใหม่ทางโบราณคดีแอ่งที่ราบฝาง
เวลา ๑๗.๓๐ น. การแสดงนาฏศิลป์ – ดนตรี ชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด กิระอสูรอธรรมลำพอง

04/04/2022

คลิปวิดีโอสั้นชุด : ปราสาทหินพิมายเที่ยวได้ทุกวัน
ตอน : สะพานนาคราช
จัดทำโดย : นายธนาวุฒิ คุยเพียภูมิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ มหาวิยาลัยมหาสารคาม ฝึกงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์​พิมาย จ.นครราชสีมา

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้รับมอบหมายจากนายกิ...
04/04/2022

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้รับมอบหมายจากนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ให้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๓๐ ปี ในการนี้ นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙...
04/04/2022

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดง
งานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.
ณ เวทีกลางแจ้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
รายการแสดง
๑. การบรรเลงเพลงโหมโรงครอบจักรวาล
๒. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดกิระอสูรอธรรมลำพอง
นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย ศิริพงษ์ ทวีทรัพย์

ชมฟรี *โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*

04/04/2022
กรมศิลป์ปลื้ม ปชช.อนุรักษ์โบราณสถานข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า ๗ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
04/04/2022

กรมศิลป์ปลื้ม ปชช.อนุรักษ์โบราณสถาน
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า ๗
ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

Photo News: Talent on display BANGKOK POST date 4 April 2022
04/04/2022

Photo News: Talent on display
BANGKOK POST date 4 April 2022

คอลัมน์ VRIETY: เปิดชมครั้งแรกเครื่องปั้นดินเผาแหล่งเตาบุรีรัมย์ดีที่สุดในไทยข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า ๑๐ประจำวั...
04/04/2022

คอลัมน์ VRIETY: เปิดชมครั้งแรกเครื่องปั้นดินเผาแหล่งเตาบุรีรัมย์ดีที่สุดในไทย
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า ๑๐
ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ มรดก...
04/04/2022

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ มรดกไทยประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง สถูปธรรมศาลา พุทธสถานทวารวดีที่เมืองโบราณนครปฐม โดยมีวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวปิยนันท์ ชอบศิลประกอบ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี นายอลงกรณ์ แสงนิกร สถาปนิก โดยมีนายปรัชญา รุ่งแสงทอง นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ มีประชาชนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ และช่วงเวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.สำนักการสังคีต จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี การแสดงวิพิธทัศนา
การแสดงชุดวิจิตรอมรบวรวัง การแสดงชุดลงสรงท้าวรณจักร การบรรเลงขับร้อง เหกล่อมพระบรรทม บทเห่วังหน้า การแสดงชุด บวรราชนาถบดีจักรีวงศ์ และ การแสดงละครเสภา เรื่อง ขุนช้าง - ขุนแผน ตอน หึงนางลาวทอง -
ได้นางแก้วกิริยา ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักหอสมุดแห่งชาติฯ ศูนย์นราธิปฯให้การต้อนรับผู้เข้าชม ห้องสมุดศูนย์นราธิปฯ หอสมุดปิยมหาราช...
04/04/2022

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักหอสมุดแห่งชาติฯ ศูนย์นราธิปฯ
ให้การต้อนรับผู้เข้าชม ห้องสมุดศูนย์นราธิปฯ หอสมุดปิยมหาราชรฦก
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นิทรรศการตู้ลายทอง นิทรรศการเหรียญที่ระลึก ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ มีผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น ๓๔ คน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าชมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรม "ฮีต ๑๒ ฮอยฮีตคองวัฒนธรรม : บุญผะเหวด" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
03/04/2022

ภาพกิจกรรม "ฮีต ๑๒ ฮอยฮีตคองวัฒนธรรม : บุญผะเหวด"
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี                            ...
03/04/2022

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ วัน
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ดำเนินการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่บริเวณคลังโบราณวัตถุประเภทหิน และโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ร่วมกับวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรม รณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี พระสงฆ์ สามเณรประชาชน และจิตอาสาชาวจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๓๕ คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

03/04/2022
งานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย 2565 และ การแสดงละคร

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.
การแสดงนาฏศิลป์ – ดนตรี ในงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๕
- การแสดงวิพิธทัศนา ชมละครพระบวรราชนิพนธ์
- การแสดงชุดวิจิตรอมรบวรวัง
- การแสดงชุดลงสรงท้าวรณจักร
- การบรรเลง-ขับร้อง เหกล่อมพระบรรทม “บทเห่วังหน้า”
- การแสดงชุด “บวรราชนาถบดีจักรีวงศ์”
- การแสดงละครเสภา เรื่อง ขุนช้าง ชุนแผน ตอนหึงนางลาวทอง-ได้นางแก้วกิริยา

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่าน facebook live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ facebook live กลุ่มเผย...
03/04/2022

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่าน facebook live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ facebook live กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
เวลา ๑๕.๐๐ น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สถูปธรรมศาลา พุทธสถานทวารวดีที่เมืองโบราณนครปฐม
เวลา ๑๗.๓๐ น. การแสดงนาฏศิลป์ – ดนตรี
- การแสดงวิพิธทัศนา ชมละครพระบวรราชนิพนธ์
- การแสดงชุดวิจิตรอมรบวรวัง
- การแสดงชุดลงสรงท้าวรณจักร
- การบรรเลง-ขับร้อง เหกล่อมพระบรรทม “บทเห่วังหน้า”
- การแสดงชุด “บวรราชนาถบดีจักรีวงศ์”
- การแสดงละครเสภา เรื่อง ขุนช้าง ชุนแผน ตอนหึงนางลาวทอง-ได้นางแก้วกิริยา

//สำนักศิลปากร​ที่​ ๗ เชียงใหม่​ จัดกิจกรรม​เนื่องในวันอนุรักษ์​มรดก​ไทย​ ประจำปี​พุทธ​ศักราช​ ๒๕๖๕ //
03/04/2022

//สำนักศิลปากร​ที่​ ๗ เชียงใหม่​ จัดกิจกรรม​เนื่องในวันอนุรักษ์​มรดก​ไทย​ ประจำปี​พุทธ​ศักราช​ ๒๕๖๕ //

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาเปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๕-๒๔...
03/04/2022

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
เปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ในวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑๕๘๗ ต่อ ๑๑

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ในวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๕-๒๔๑๕๘๗ ต่อ ๑๑

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น...
03/04/2022

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.
ณ เวทีกลางแจ้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

03/04/2022
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด...
03/04/2022

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ และร่วมชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน ในการนี้ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมศิลปากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมงาน
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ทั้งนี้กรมศิลปากร ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook live กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีการเปิดการเสวนา เรื...
03/04/2022

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีการเปิดการเสวนา เรื่องเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาบุรีรัมย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยมีนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรตินายโยธิน ธาราหิรัญโชติ ผู้รวบรวมเครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรี และนายปริวรรต ธรรมปรีชากร ผู้เชี่ยวชาญเครื่องปั้นดินเผาจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวิทยากรในการเสวนา ดำเนินรายการโดยนางสาวศรินยา ปาทา จากนั้นผู้เข้ารับฟังการเสวนาเข้าเยี่ยมชมห้องจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผา สมัยลพบุรี ซึ่งมีนางสาวธัชสร ตันติวงศ์ เป็นผู้นำชม ณ ห้องลพบุรี อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กรมศิลปากรจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ   ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
03/04/2022
กรมศิลปากรจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร - นสพ.พิ

กรมศิลปากรจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ […]

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ พิพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๕ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกอ...
03/04/2022

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ พิพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๕ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองโบราณคดีใต้น้ำเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน จัดการกับต้นไม้กิ่งไม้ที่หักโคนจากลมพายุฤดูร้อน บริเวณโบราณสถานค่ายเนินวง ด้านหน้าอาคาร พช.พาณิชย์นาวี และกองโบราณคดีใต้น้ำจนสำเร็จเรียบร้อย

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ได้กิจกรรมดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์ มร...
03/04/2022

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
ได้กิจกรรมดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์
มรดกไทย ๒๕๖๕ ณ โบราณสถานปรางค์สองพี่น้อง วัดสองพี่น้อง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยมีบุคลากรของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เป็นจำนวน ๑๐ คน

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเชาวนี เหล็กกล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี นางสาวสิริภา เจร...
03/04/2022

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเชาวนี เหล็กกล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี นางสาวสิริภา เจริญเขต ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ นางสาวฐิติภัทร พุงไธสง เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน นายมาโนช ไชยรัตน์ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี ณ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน ตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเดช ลีลามโนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี นายชำนาญ ภูมลี
ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านชีทวน

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา ...
03/04/2022

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยุธยา นำคณะเยาวชน คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว คณะคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนวัดไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๓๔๙ คน
โดยเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การระบาด
ของโรคติดต่อโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรีโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี                             ...
03/04/2022

สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรีโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕

เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ วัน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ดำเนินการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์
พัฒนาพื้นที่บริเวณคลังโบราณวัตถุประเภทหิน และโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรีร่วมกับวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี

คำปราศรัย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๕
02/04/2022
คำปราศรัย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

คำปราศรัย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๕

คำปราศรัย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๕ #อนุร...

ที่อยู่

กรมศิลปากร อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.finearts.go.th/promotion/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕​ เวลา ๑๐.๐๐ -​ ๑๒.๐๐ น. หอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ ในแนวคิด “วันเด็กออนไลน์หัวใจเป็นหนึ่ง” โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด​ และนางสาววาสนา งามดวงใจ​ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน​ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จัดขึ้นดังกล่าว จัดขึ้นควบคู่กันไปทั้งในสถานที่​ และในสื่ออิเล็กทรอนิกส์​ ทั้งนี้มีการจำกัดจำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน ๓๐ คน และเข้าร่วมผ่านทาง Zoom Meeting จำนวน ๔๗๐ คน นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจเข้าถึงการถ่ายทอดสดกิจกรรม​ ผ่านทาง Facebook Live จำนวนกว่า​๒,๕๐๐ ครั้ง
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร งดการแสดงรายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕ วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑
#พิพิธภัณฑ์สรรหาสาระ : บทความออนไลน์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี "วันเด็กแห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี"
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ไลฟ์กิจกรรมวันเด็กออนไลน์ วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
น้อมรำลึกพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ "ท่องเที่ยววันเด็กวิถีใหม่ ปลอดภัยแบบ New normal
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๕ ออนไลน์
กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้(วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕) เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมศิลปากร วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณโรงละครแห่งชาติ โดยมีข้าราชการ เหล่าทัพ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี กรมศิลปากรร่วมกับชมรมกองทุนพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (๗ มกราคม) เป็นประจำทุกปี โดยจัดพิธีถวายราชสักการะรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ฯ โรงละครแห่งชาติ และบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อถวายกตเวทิตาคุณ และร่วมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อบ้านเมืองและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะโรง จุลศักราช ๑๑๗๐ ตรงกับวันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๕๑ เวลา ๕ นาฬิกา ณ พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี เมื่อทรงพระเยาว์ พระองค์ประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมและทรงเริ่มศึกษาที่สำนักวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร) จากนั้นทรงศึกษาที่หอพระมณเฑียรธรรม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเรียนทั้งวิชาปืนและการทรงช้างทรงม้า เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีโสกันต์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๓ ในปีถัดมาทรงบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้ ๒๑ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๓๗๒ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ กล่าวกันว่าทรงประทับจำพรรษา ณ พระตำหนักในวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๗๕ (ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้ ๒๔ พรรษา) ทรงบังคับบัญชากรมทหารแม่นปืนหน้าปืนหลัง และญวนอาสารบ แขกอาสาจาม พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ คือทรงเป็นแม่ทัพใหญ่ยกกองทัพเรือไปรบกับฝ่ายญวนที่เมืองบันทายมาศ (เมืองฮาเตียน) เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ พระองค์โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ขึ้นเป็น “สมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงมีพระเกียรติยศเป็นอย่างพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ ๒ ดำรงตำแหน่ง กรมพระราชวังบวรสถานมงคล อีกทั้งยังมีการแก้ระเบียบราชประเพณีบางประการเพื่อให้สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ พระราชพิธีอุปราชาภิเษก ให้เรียกว่า “พระราชพิธีบวรราชาภิเษก” คำสั่งของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่เดิมใช้คำว่า “บัณฑูร” ให้เปลี่ยนมาใช้คำว่า “พระบวรราชโองการ” เป็นต้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาประทับอยู่ ณ พระราชวังบวรสถานมงคล ทรงโปรดให้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมและปฏิสังขรณ์อาคารพระที่นั่งองค์ต่าง ๆ อาทิ โปรดให้ซ่อมตำหนักฝ่ายในทั้งหมด ป้อมประตูเครื่องไม้ที่ทรุดโทรม ทรงเปลี่ยนมาเป็นป้อมประตูก่ออิฐถือปูนแทน และย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกขึ้นใหม่ในพระราชวังบวรสถานมงคล ส่วนอาคารสร้างขึ้นใหม่ได้แก่ พระที่นั่งมังคลาภิเษก และพระที่นั่งเอกอลงกฎ ลักษณะเป็นอาคารโถง มีเกยอยู่ด้านหน้า สร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งคชกรรมประเวศตั้งอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ลักษณะเป็นอาคารยอดปราสาท คล้ายกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนที่ประทับของพระองค์ โปรดให้สร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบฝรั่ง มีนามว่า “พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์” ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น มีบันไดทางขึ้นทั้งด้านหน้าอาคารและภายในอาคาร ส่วนที่ประทับของพระองค์อยู่ชั้นบน แบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือห้องสมุดและห้องทรงพระอักษร ส่วนที่สองคือห้องรับแขก ส่วนที่สามคือห้องเสวย (ต่อมาเป็นห้องประดิษฐานพระบรมอัฐิ) ส่วนที่สี่คือ ห้องพระบรรทมและห้องฉลองพระองค์และสรงพระพักตร์ จากการที่พระองค์ทรงงานที่เกี่ยวกับการทหาร จึงมีการสร้างโรงปืนใหญ่ โรงทหาร คลังสรรพาวุธ และตึกดิน บริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอก และพื้นที่บริเวณริมน้ำโปรดให้สร้างเป็นโรงทหารเรือ อีกทั้งโปรดให้สร้างพลับพลาสูง บริเวณกำแพงด้านทิศตะวันออกของพระราชวังบวรสถานมงคล สำหรับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมทหาร โดยสร้างตามแบบพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ในพระบรมมหาราชวัง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีอยู่หลายประการ ทั้งด้านการทหาร ด้านศาสนา ด้านการดนตรีและวรรณกรรม กล่าวคือ ในด้านการทหารนั้นพระองค์ทรงว่าจ้างนายทหารอังกฤษ ชื่อ โทมัส ยอร์ช น็อกส์ (Thomas George Knox) มาฝึกทหารปืนใหญ่ในวังหน้า ในขณะที่ด้านกิจการทหารเรือ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือพระองค์แรก และได้ปูพื้นฐานการจัดการด้านทหารเรือให้เป็นไปตามแบบอย่างสากลของอารยประเทศ ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการต่อเรือ พระองค์ทรงศึกษาวิธีการต่อเรือจากชาวต่างประเทศ เรือที่พระองค์ทรงต่อขึ้นสำเร็จในช่วง พ.ศ. ๒๔๐๖ มีนามว่า เรือยงยศอโยชฌิยา รวมทั้งพระองค์ทรงสั่งซื้อเรือจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในสังกัดวังหน้าเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้พระองค์ทรงมีกองทัพเรือของพระองค์เอง เรียกว่าทหารเรือวังหน้า พระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านการศาสนา พระองค์โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดหงสาราม (วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร) วัดศรีสุดารามวรวิหาร วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) และวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร พระราชกรณียกิจด้านการดนตรีและวรรณกรรม เป็นผลสืบเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดการดนตรีและนาฏศิลป์ กล่าวคือ พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์ระนาดทุ้มเหล็ก จัดให้เล่นประกอบกับระนาดแบบเดิม รวมขึ้นเป็นวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ และยังคงเป็นแบบแผนที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพระองค์ทรงอุปการะศิลปินอยู่หลายท่าน เช่น สุนทรภู่ (บรรดาศักดิ์ สุนทรโวหาร) ครูมีแขก (บรรดาศักดิ์ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ) และ คุณพุ่ม (ธิดาพระยาราชมนตรี (ภู่ ภมรมนตรี) กวีหญิงในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ ๓-๕) พระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกประการหนึ่งคือ การทรงแคน แอ่วลาว ทรงพระราชนิพนธ์คำกลอนแอ่วลาวไว้อยู่หลายฉบับ เช่น บทแอ่วเรื่องนิทานนายคำสอน เป็นต้น ในช่วงปลายพระชนม์ชีพ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอาการประชวรด้วยโรควัณโรค พ.ศ. ๒๔๐๘ พระอาการประชวรก็ทรุดหนักลงตามลำดับ ทำให้พระองค์ต้องเสด็จกลับจากวังสีทา เมืองสระบุรี กลับมาประทับที่พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ในพระบวรราชวัง กระทั่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ในวันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๖ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จุลศักราช ๑๒๒๗ เวลาเช้าย่ำรุ่งแล้ว ๓ นาฬิกากับ ๓ บาท ตรงกับวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปสรงน้ำพระบรมศพ เจ้าพนักงานได้อัญเชิญพระบรมศพสถิตอยู่ในพระโกศทองคำ จากนั้นจึงแห่มาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยในพระบวรราชวัง และโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการเฉพาะสังกัดกับฝ่ายพระบวรราชวังโกนศีรษะเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เรียกพระศพว่า “พระบรมศพ” และให้จัดงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนงานพระบรมศพเทียบเท่าพระมหากษัตริย์ งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง ภายหลังเสร็จสิ้นงานพระบรมศพ ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ กระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระอัฐิกรมพระราชวังบวร ๔ พระองค์ ไปประดิษฐานในหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ อ้างอิง กรมศิลปากร. กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: โพรดักส์, ๒๕๔๙. __________.พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: สมาพันธ์, ๒๕๕๖.
องค์ความรู้ : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี เรื่อง “วันเด็กแห่งชาติ”
เป็นความคิดเห็นของผมคนเดียว ผมไปถ่ายที่วัดศิริไอยสวรรค์ พระนาคปรกชัดชัด แต่บังเอิญมีกระปุกยา เมื่อเมษาไปถ่ายใหม่ กระปุกยาหายไป ทำให้คิดว่าไม่ใช่พระไภษัชยคุรุแน่นอน และผมย้อนกลับไปดูภาพเก่าตอนที่ถ่ายณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี เจอองค์หนึ่งหน้าตาเหมือนคนเขมรมากน่าจะเป็นพระไภษัชยคุรุ มากกว่า ท่านผู้รู้ผมผิดยังไง ช่วยแก้ไข ขอบคุณมาก
องค์ความรู้ เรื่อง สงกรานต์ แผ่นดินพระจอมเกล้าฯ ตอนที่ ๓ นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๐๕ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ออกประกาศวันมหาสงกรานต์ที่มีรายละเอียดมากขึ้น จากเดิมที่มีเนื้อความว่าด้วยวันมหาสงกรานต์ และวันสำคัญประจำปีนั้น ๆ ปรากฏว่าได้โปรดให้ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงคำนวณด้วยพระองค์เอง และในประกาศมหาสงกรานต์ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๐๕ เป็นต้นมา โปรดให้แจ้งกำหนดวันสำหรับพระราชพิธีต่าง ๆ ด้วย ดังความว่า “...ใน ปีจอจัตวาศกนี้ วันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ วันหนึ่ง วันอาทิตย์ เดือน ๑๐แรม ๑๓ ค่ำวันหนึ่ง เปนวันประชุมถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา วันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๓ ค่ำ เปนวันจะทำพระราชพิธีจรดพระนังคัล ให้ราษฎรลงมือทำนาภายหลังวันนั้น ตั้งแต่วันศุกร เดือน ๖ ขึ้น ๔ ค่ำไป ห้ามมิให้ลงมือทำนาก่อน ฤๅในวันนั้นตลอดพระราชอาณาเขตร์ พระราชพิธีจองเปรียงในปีจอจัตวาศกนี้ ยกโคมวันพุธ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ลดโคมวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๓ ค่ำ ณวันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรมค่ำ ๑ เปนวันชีพ่อพราหมณ์จะได้ทำพระราชพิธีกฤติเกยาณพระเทวสถาน พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน ๒ ครั้ง แลพระราชพิธีสารท แลพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวาย แลพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ คงทำในวันคืนแลเดือนขึ้นแรมนั้นๆ ตามเคยเหมือนอย่างทุกปี...” และมีในประกาศสงกรานต์ปีขาล อัฐศก พุทธศักราช ๒๔๐๙ ความตอนหนึ่งว่า “...ในกลางเดือน ๖ นั้นมีแต่ราชการฉัตรมงคล คือในพระบรมมหาราชวังนี้ จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตร ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันเสาร์เดือน ๖ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ วันอาทิตย์เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม วันจันทร์เดือน ๖ แรมค่ำหนึ่ง เปนการมงคลสำหรับพระราชวังตามปี...” พระราชพิธีที่ปรากฏในประกาศดังกล่าว บางพระราชพิธีมีมาแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บางพระราชพิธีเพิ่งเกิดมีขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นคราวแรก อย่างเช่น พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน หรือพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งมีที่มาอยู่ในหนังสือ พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระปิยมหาราช ความว่า “....ธรรมเนียมแต่ก่อนมีมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเปลี่ยนปีใหม่ถึงเดือนหกพนักงานข้างหน้าข้างในบรรดาซึ่งรักษาเครื่องราชูปโภคและรักษาตำแหน่งหน้าที่มีพระทวารและประตูวังเป็นต้น ต้องทำการสมโภชเครื่องราชูปโภคและตำแหน่งซึ่งตนรักษาคราวหนึ่ง ข้างฝ่ายหน้าแต่ก่อนมาถึงมีสวดมนต์เลี้ยงพระด้วยก็มี แต่ข้างฝ่ายในนั้นมีแต่เครื่องสังเวยเครื่องประโคม แล้วร้อยดอกไม้เป็นตาข่ายอุบะมาลัยแขวนตามกำลังมากและน้อย เป็นส่วนของเจ้าพนักงานทำเอง หาได้เกี่ยวข้องเป็นการหลวงไม่ ครั้นมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกในวันพฤหัสบดีเดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีกุนตรีศก จุลศักราช ๑๒๑๓ จึงทรงพระราชดำริว่าวันบรมราชาภิเษกนั้นเป็นมหามงคลสมัย ซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองย่อมนับถือวันนั้นว่าเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล แต่ในกรุงสยามนี้เฉยๆ อยู่มิได้มีการนักขัตฤกษ์อันใด ครั้งนี้การบรมราชาภิเษกของพระองค์เฉพาะตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานเคยสมโภชเครื่องสิริราชูปโภคแต่เดิมมา ควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศล ซึ่งพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคล...” ในปี พุทธศักราช ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา โปรดเกล้าฯ ให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และเฉลิมฉลอง ซึ่งได้เป็นแบบอย่างในเวลาต่อมา ประกาศวันสงกรานต์ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๐๕ มาจนสิ้นรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ราษฎรว่าด้วยเรื่องของชีวิตและการปฏิบัติตน เช่นในประกาศมหาสงกรานต์ ปีขาลอัฐศก มีว่า “...เมื่อวันคืนเดือนปีล่วงไปๆ ดังนี้ อายุของมนุษย์ทั้งปวงในโลกครั้งนี้ประมาณ ๘๐ ปีแลต่ำลงมากว่านั้นก็หมดไปสิ้นไป ใกล้ต่อเวลาที่จะถึงแก่ความตายเข้าไปทุกวันๆ สั้นเข้าไปทุกเวลา ความตายไม่เลือกหน้าว่าผู้ใด เปนคนจนคนมีผู้ดีแลไพร่ชาวบ้านชาววัด ไม่ล่วงพ้นจากความตายได้เลย ก็แลสัตว์ทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงย่อมรักชีวิตหมดด้วยกัน กลัวตายไม่อยากตายเปนธรรมดา ถึงกระนั้นก็ไม่ล่วงความตายไปได้ตามปราถนา ชีวิตของมนุษย์ทั้งปวงของสัตว์ทั้งปวงน้อยนักน้อยหนามีแต่หมดไปสิ้นไป เหมือนหนึ่งน้ำในแม่น้ำน้อยในคราวระดูแล้ง มีแต่แห้งไปหมดไปถ่ายเดียว ก็อายุของมนุษย์ทั้งหลายสัตวทั้งหลายน้อยนัก ควรที่ผู้เปนคนดีมีปัญญาจะพึงเบื่อหน่ายเกลียดชัง แล้วรีบเร่งประพฤติการดีการชอบ ที่เปนที่ตั้งสุขประโยชน์แก่กันให้มากโดยเปนการเร็วการด่วน เหมือนคนที่ศีร์ษะเพลิงไหม้ รีบร้อนหาน้ำเครื่องเย็นดับเพลิงในศีร์ษะนั้น การประพฤติชอบดี เปนคุณเปนประโยชน์แก่กันแลกัน ซึ่งสำเร็จเปนที่พึ่งพำนักของสัตว์ทั้งปวง ที่นักปราชญ์เปนอันมากเห็นว่าชอบดีพร้อมกันนั้น คือความเมตตากรุณาแลสงเคราะห์อนุเคราะห์เผื่อแผ่ความสุขให้แก่กัน ทั้งในหมู่มนุษย์แลหมู่สัตว์ แลตั้งตนไว้ให้เต็มพร้อมด้วยความดีความชอบ๑๐ อย่าง คือไม่ฆ่าสัตว์เปนให้ตาย ไม่ลักฉ้อทรัพย์ของผู้อื่น ไม่ประพฤติผิดในที่ๆ ไม่ควรล่วง เปนผู้ถือสัตย์ไม่กล่าวเท็จฬ่อลวงให้ผู้อื่นหลงไม่พูดยุยงส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกร้าวกัน ไม่พูดคำหยาบให้เจ็บร้อนใจผู้อื่น ไม่พูดเพ้อเจ้อเปล่าจากประโยชน์ ไม่มุ่งหมายอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นด้วยความมักได้ ไม่มีผูกใจเจ็บจนถึงแช่งให้ผู้นั้นตาย ย่อมตริตรองด้วยปัญญาที่ชอบ ไม่ถือมั่นตามความเห็นผิดทางดีทางชั่ว การประพฤติชอบดี ๑๐ อย่างดังว่ามานี้ เปนความดีความชอบมีสำหรับโลกตั้งอยู่เสมอ จะมีผู้ถือก็ดีไม่มีใครถือก็ดี ก็คงมีอยู่อย่างนั้นไม่แปรผันยักเยื้องเปนอย่างอื่นไปเลยเปนอันขาด นอกจากนี้ ยังทรงขยายความถึงการประพฤติตนตามหลักพุทธศาสนาเพิ่มเติมไปอีก ในขณะเดียวกัน ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่ประชาราษฎรในการนับถือศาสนา ดังประกาศมหาสงกรานต์ ปีมะโรงสัมฤทธิศก พุทธศักราช ๒๔๑๑ “... อนึ่งการแสวงหาแลถือสาสนา ซึ่งจะเปนที่พึ่งของตนในชาตินี้ ก็เปนการดีสมควรเปนที่ยิ่งแล้ว ควรที่ท่านทั้งปวงทุกๆ คนจะตริตรองใคร่ครวญด้วยปัญญาตนเอง เมื่อเห็นคุณประจักษ์ว่า สาสนาใดในหมู่ใดพวกใด จะเปนที่พึ่งได้ควรแก่ปัญญาแล้ว ก็จงถือแลปฏิบัติตามสาสนานั้นโดยน้ำใจตนเอง อย่าถือด้วยการตื่นการเกณฑ์ แลการเล่าลือแลว่าธรรมเนียมเคยถือสืบๆ มา ฤๅอาการที่ไม่เห็นมาว่ามาขู่ให้กลัวให้ดีใจ ก็อย่ามีความพิศวงต่อเหตุต่างๆ แล้วถือตามทำตาม เมื่อได้ที่พึ่งนับถืออันงามดีควรแล้ว จงประกอบความเลื่อมใสให้มากจึงปฏิบัติตาม ก็จะมีความเจริญดีแก่ตนทุกๆ คนนั้นแล...” เทศกาลสงกรานต์ นับเป็นช่วงเวลาสำคัญของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีต ถือกันว่าเป็นช่วงเวลาของการเข้าสู่ศักราชใหม่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงรอบรู้ในสรรพวิทยา ทรงศึกษาในศาสตร์ต่างๆ อย่างรอบด้าน ได้ทรงให้ความสำคัญกับช่วงเวลาดังกล่าว จึงโปรดให้ออกประกาศสงกรานต์ในเวลาจะเข้าสู่ศักราชใหม่ เพื่อจะทรงแสดงวันเวลาที่ถูกต้อง ด้วยมีพระราชประสงค์จะไม่ให้ราษฎรทั้งหลายเกิดความเข้าใจผิด ทรงให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่จะเกิดป้องกันการตื่นตระหนก และที่สำคัญ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงมีพระบรมราโชวาท โดยทรงอ้างอิงคติทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิต ทั้งยังทรงมีพระราชกระแสตักเตือน ด้วยทรงหวังให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และเป็นการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ในชีวิตของประชาราษฎรทั้งหลาย เรียบเรียง/ภาพ : วสันต์ ญาติพัฒ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ภาพประกอบ : ถนนสนามไชย ถนนเส้นแรกๆ ในพระนคร มีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซ้ายมือคือพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ตรงข้าม คือสนามไชย ที่มา : พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จ. พระราชพิธีสิบสองเดือน.กรุงเทพฯ : แสงดาว, ๒๕๕๖. พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จ. รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๘.