ETDA Thailand สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Transactions Development Agency

เปิดเหมือนปกติ

12/10/2020

ข้อมูลส่วนบุคคล นำไปสู่ความเสี่ยงอะไรได้บ้าง
📍 “ถูกขโมยตัวตน” เพื่อนำไปใช้ก่ออาชญากรรมหรือทำเรื่องไม่ดี
📍 “ถูกใช้ประโยชน์” ในการโฆษณาทางการเมือง การตลาด โดยเจ้าของข้อมูลไม่ได้ยินยอม
📍“ถูกขายให้บุคคลที่ 3” เพื่อใช้ประโยชน์ทางการตลาด ขายสินค้าหรือบริการที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ต้องการ
📍 “ถูกนำไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญ” จาก SMS ทางโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล
📍 “ถูกติดตาม สะกดรอย สอดแนม” ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลในอนาคตได้
.
ดังนั้น เพื่อลดควาเสี่ยง เราควร
📍 "คิดก่อนโพสต์" ก่อนจะโพสต์รูปภาพ แสดงความคิดเห็น ส่งข้อความ หรือลงคลิป บนโลกออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย
📍 จำไว้ว่า "ทุกสิ่งที่เราโพสต์และแชร์ ไม่ได้เป็นส่วนตัวอีกแล้ว" คนที่เห็นจะสามารถก๊อปปี้สิ่งที่เราโพสต์และส่งไปให้คนอื่นได้
📍 "รู้จักเพื่อนบนออนไลน์ทุกคน" ไม่ใช่ใครก็ได้ที่เราจะรับเป็นเพื่อน อย่ารับคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักมาเป็นเพื่อน โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ที่เราไม่เคยเจอเขามาก่อน
📍 "ป้องกันตนเองด้วยการใช้พาสเวิร์ดที่แข็งแกร่ง" เรียนรู้วิธีการตั้งพาสเวิร์ดที่มั่นคงปลอดภัย อย่าแชร์พาสเวิร์ดนี้กับใคร รวมทั้งพิจารณาใช้ MFA ยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (เช่น OTP, PIN)
📍 "เคารพคนอื่น" คนอื่นก็จะเคารพเรา เช่น การแชร์รูปหรือคลิปที่มีเพื่อนร่วมเฟรม รวมทั้งการกล่าวถึงสิ่งที่ไม่สุภาพกับคนอื่นบนโลกออนไลน์
📍 "อ่านรายละเอียด" ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคล เวลาซื้อสินค้าหรือบริการ ว่ามีการแจ้งวัตถุประสงค์ไปใช้หรือไม่ หรือขอข้อมูลมากเกินความจำเป็นหรือเปล่า
.
ชมต่อ คลิปชุด "ข้อมูลส่วนบุคคลกับธุรกรรมออนไลน์" https://bit.ly/2Fz9ott
.
#ข้อมูลส่วนบุคคล #GoDigitalWithETDA

12/10/2020
e-Signature ตอนที่ 1 โดย ETDA

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) หรือ e-Signature สำคัญยังไง...เห็นได้ในวันที่เกิดโควิด-19 เมื่อองค์กรต้องทำงานจากที่บ้าน สิ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้เหมือนเดิมคือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเราจะเซ็นยังไง การเซ็นจากที่ไหนก็ได้ ก็ต้องใช้ e-Signature
.
ชม "e-Signature ตอนที่ 1" โดย ETDA กันได้เลย
.
อ่านต่อ "ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 23-2563" ได้ที่ https://standard.etda.or.th/?p=11755
.
อ่านต่อ "พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)" ได้ที่ https://www.etda.or.th/getattachment/f2c20e25-bcd4-4920-a7b0-b6c350833c43/Electronic-Transactions-Act-B-E-2544-(Amendment).aspx
.
#eSignature #GoDigitalWithETDA

12/10/2020
ETDA Thailand

📍 ผู้สมัครใช้บริการ (Applicant) หมายถึง บุคคลที่สมัครใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน
.
📍 ผู้ใช้บริการ (Subscriber) หมายถึง ผู้สมัครใช้บริการที่ผ่านการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนกับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน และได้รับสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนสำหรับใช้ยืนยันตัวตนกับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน
.
#ดิจิทัลไอดี #GoDigitalWithETDA

"ดิจิทัลไอดี วันละคำ สองคำ" (ตอนที่ 7)
.
📍 ผู้สมัครใช้บริการ (Applicant) หมายถึง บุคคลที่สมัครใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน
.
📍 ผู้ใช้บริการ (Subscriber) หมายถึง ผู้สมัครใช้บริการที่ผ่านการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนกับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน และได้รับสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนสำหรับใช้ยืนยันตัวตนกับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน
.
ชมตอนที่ 1 ที่ https://www.facebook.com/281697395177177/videos/1017838551978323
ชมตอนที่ 2 ที่
https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/753497722112943
ชมตอนที่ 3 ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/332982104779899
ชมตอนที่ 4 ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/1243494012658958
ชมตอนที่ 5 ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/2748200438767720
ชมตอนที่ 6 ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/762740994271542
ชมตอนที่ 7 ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/888452078350134
ชมตอนที่ 8 ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/videos/310644523335938
ชมตอนที่ 9 ที่ https://www.facebook.com/281697395177177/videos/616631855694061
ชมตอนที่ 10 ที่ https://www.facebook.com/281697395177177/videos/354543505726579
.
อ่านทั้งหมดที่ ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ ที่ https://standard.etda.or.th/?p=10132
.
#ดิจิทัลไอดี #DigitalIdentity #DigitalID

อะไรคือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทำไมต้องมีกฎหมายฉบับนี้! อ่านต่อที่ https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/k...
12/10/2020
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : คุ้มครองหรือไม่คุ้มครอง

อะไรคือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทำไมต้องมีกฎหมายฉบับนี้! อ่านต่อที่ https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/knowledge-sharing/articles/Digital-Law/PDPA.aspx
.
#PDPA #GoDigitalWithETDA

ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ.....

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แค่หมวด 1 ก็ครอบคลุมครบวงจรเอกสารอิเล็กทรอนิ...
11/10/2020

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แค่หมวด 1 ก็ครอบคลุมครบวงจรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์...
.
ภายใต้หมวด 1 ตั้งแต่มาตรา 7 ถึงมาตรา 25 ได้รองรับการทำธุรกรรมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องต่าง ๆ โดยมีไฮไลต์ที่สำคัญคือ
.
มาตรา 7 ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด เพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
นั่นหมายถึง มาตรานี้ รองรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ไช้ได้แบบกระดาษ
.
มาตรา 8-12 ครบวงจรสำคัญ ได้แก่
.
📍 e-Document มาตรา 8 รองรับในเรื่อง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
.
📍 e-Signature มาตรา 9 รองรับในเรื่อง ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบทั่วไป ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ธุรกรรมฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 สำหรับวิธีการในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมที่ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้วิธีการอื่นใดหรือพยานหลักฐานอื่นประกอบ ในการระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อและการแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อ
.
📍 e-Original มาตรา 10 รองรับในเรื่อง เอกสารต้นฉบับ ซึ่งใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่ข้อความเสร็จสมบูรณ์และสามารถแสดงข้อความนั้นภายหลังได้ โดยความถูกต้องให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้องของข้อความนั้น
.
📍 รองรับการเปลี่ยนสื่อ ในมาตรา 10 วรรค 4 และมาตรา 12/1 เปลี่ยนจาก ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็น กระดาษ ภายใต้ ประกาศ คธอ. เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก และ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก และเปลี่ยนจาก กระดาษ เป็น ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ ประกาศ คธอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
.
📍 e-Archive มาตรา 12 รองรับ การเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
.
📍 e-Evidence มาตรา 11 รองรับ การนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปเป็นพยานหลักฐาน ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด
.
อ่านต่อที่ https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Electronic-Transactions-Act-the-Series_Ep3.aspx
.
#พรบธุรกรรม #GoDigitalWithETDA

11/10/2020
ETDA Thailand

ฝากให้อารมณ์ดีก่อนนอน พรุ่งนี้ทำงานอีกวัน แล้วได้พักกันอีกน้า
#หมีเอ็ตด้า #ETDABear #เอ็ตด้าแบร์

หมีเอ็ตด้า เต่า เต่า เต่า เต่า...
ฝากมาให้อารมณ์ดีกันนะคร้าบ
#ETDATHAILAND
#MoneyExpo2018

Jack Ma ผู้ก่อตั้ง Alibaba ต้องการสอนอะไร เพื่อจุดไฟผู้ประกอบการรุ่นใหม่...เขาได้เคยบอกไว้เมื่อครั้งไปเป็น speaker ในการ...
11/10/2020

Jack Ma ผู้ก่อตั้ง Alibaba ต้องการสอนอะไร เพื่อจุดไฟผู้ประกอบการรุ่นใหม่...เขาได้เคยบอกไว้เมื่อครั้งไปเป็น speaker ในการประชุม International Monetary Fund and the World Bank เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ว่ามีอยู่ 3 เรื่องคือ
.
1. "อย่ารอให้สังคมพร้อม"...บ่อยครั้งที่คนเรามักไม่ได้ทำตามไอเดียที่มี เพราะคิดว่าสังคมยังไม่พร้อมรับ แต่ "ถ้าทุกอย่างพร้อม คุณก็ไม่มีค่า"
.
บทเรียนนี้ก็มาจากตัว Ma เอง เพราะเมื่อเขาตั้ง Alibaba ในปี 1999 นั่นคือยุคที่น้อยคนจะใช้อินเทอร์เน็ต และน้อยไปใหญ่ที่ซื้อและขายของออนไลน์แต่ตอนนี้ Alibaba กลายเป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำธุรกิจทั้งอีคอมเมิร์ซ ดิจิทัลเพย์เมนต์ โซเชียลมีเดีย และอีกมากมาย
.
2. "ชีวิตไม่ควรจะง่าย"...ผู้ประกอบการควรจะเคยชินกับการถูกปฏิเสธ เรียนรู้ที่จะรับมือกับการถูกปฏิเสธโดยไม่เกรงกลัว "ความไม่เกรงกลัว" จะทำให้เรามองโลกในแง่ดี และเราจะไปต่อได้เมื่อต้องเจออะไรที่ยาก ๆ
.
Ma เจอกับการถูกปฏิเสธมากมายในชีวิต อย่างเมื่อเขาไม่ได้งานที่ KFC ในอดีต ซึ่งวิธีหนึ่งในการพัฒนาความไม่กลัวสำหรับเขาก็คือ ต้องเปลี่ยนความคิดหรือ mindset บางอย่าง "เมื่อคุณเป็นนักขาย คุณก็ควรบอกตัวเองว่า 'วันนี้ ชั้นไปเจอลูกค้า 10 คน ถ้าทุกคนปฏิเสธหมด ก็เป็นเรื่องปกติ' แค่นี้คุณก็กลับไปอย่างมีความสุข แต่ถ้าขายได้สักคน คุณก็ควรจะสุขสุด ๆ เพราะมันได้มากกว่าที่คุณคิด"
.
3. "อย่าเรียนแต่เรื่องความสำเร็จ"...การสร้าง Alibaba ของ Ma คือหนึ่งในเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็น "เรื่องราวของความสำเร็จ" เรื่องหนึ่ง แต่เขาไม่ได้อยากแชร์เรื่องนี้ "เราไม่ได้สอนคนว่า ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ที่ Harvard ที่ Yale ก็สอนแล้ว เมื่อคนเรียนเรื่องราวของความสำเร็จมากเกินไป เค้าจะคิดว่ามันง่ายที่จะประสบความสำเร็จ"
.
ดังนั้น สิ่งที่ Ma อยากจะสอนคือ ทำอย่างไรที่จะเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ "เราอยากจะแชร์ในเรื่องที่เราทำพลาด หรือเราล้มเหลว เรื่องแบบนี้เป็นบทเรียนที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้า" Ma บอก
.
ที่มา: "What Jack Ma wants to teach aspiring entrepreneurs" https://www.cnbc.com/2018/10/17/what-alibabas-jack-ma-wants-to-teach-entrepreneurs.html
.
#Aliababa #JackMa #GoDigitalWithETDA

อะไร ยังไง...พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แค่หมวด 1 ก็ครอบคลุมครบวงจรเอกส...
11/10/2020
พ.ร.บ.ธุรกรรมฯ เดอะซีรีส์ ตอนที่ 3

อะไร ยังไง...พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แค่หมวด 1 ก็ครอบคลุมครบวงจรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อที่ https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Electronic-Transactions-Act-the-Series_Ep3.aspx
#กมธุรกรรม #GoDigitalWithETDA

ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ.....

11/10/2020
รู้ยัง "ฟิชชิง" คืออะไร

ส่วนหนึ่งของคลิปชุด "ETDA CS05 ภัยคุกคามที่มากับอีเมล Phishing, Malware" ซึ่ง ETDA ได้จัดทำเป็นชุดความรู้ในระบบอีเลิร์นนิงภายใต้หลักสูตรอบรมดิจิทัลฟอเรนสิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่สายยุติธรรม มาตั้งแต่ปี 2558 และได้นำมาเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่ปี 2561 สามารถติดตามชุดความรู้จำนวน 5 เรื่องได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLPT2kqbuSi0psrZHcmxStWxPA_KorNImv
.
ทั้ง 5 เรื่อง ประกอบด้วยสาระสำคัญคือ
• การทำสำเนาข้อมูลดิจิทัลชนิด Volatile Data
• การทำสำเนาข้อมูลดิจิทัลชนิด Non-Volatile Data
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ E-Mail
• การตรวจสอบ E-mail Header
• การวิเคราะห์ภัยคุกคามที่มากับ E-mail เช่น Phishing, Malware
.
ก่อนชม ตามไปรู้จัก "ฟิชชิง" กันแบบย่อ ๆ
.
ฟิชชิง (Phishing) คือการล่อลวงให้ผู้ใช้งานออนไลน์หลงเชื่อเข้ามาเปิดดูเว็บไซต์ เช่น ปลอมอีเมล หรือ ส่งข้อความ พร้อมแนบลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์ปลอม โดยเนื้อความจะโน้มน้าวให้ผู้ใช้กดเข้าไปยังลิงก์ เช่น ปลอมว่ามาจากธนาคารที่ผู้เสียหายใช้บริการอยู่ แจ้งว่า ธนาคารกำลังปรับปรุงระบบ และให้ลูกค้าปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น username และ password ในการเข้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี โดยเข้าผ่านทางลิงก์ที่แนบมาในอีเมล ถ้าไม่ปรับปรุงตามกำหนดจะถูกยกเลิกบริการ
.
ถ้าผู้เสียหายหลงเชื่อ และกรอก username, password ลงในลิงก์ที่ส่งมา คนร้ายก็จะได้ข้อมูลผู้เสียหายไปใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ไปเปลี่ยนข้อมูลที่มี หรือโอนเงินได้
.
การหลอกลวงแบบฟิชชิง ยังอาศัยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด เพื่อเพิ่มโอกาสของการหลอกลวงให้สำเร็จ โดยปลอมว่ามาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อล่อหลอกให้เราเปิดลิงก์ที่แนบมา อย่างช่วงที่ผ่านก็ใช้โอกาสจาก COVID-19 (https://www.thaicert.or.th/newsbite/2020-03-25-01.html, https://www.thaicert.or.th/newsbite/2020-03-19-01.html) และช่วงนี้ก็ควรระวัง เพราะเป็นช่วงพายุหลาย ๆ ลูกเข้ามา
.
ใครอยากรู้วิธีวิเคราะห์ภัยคุกคามที่มาพร้อมลิงก์ เพื่อเรียนรู้วิธีป้องกัน ตามไปชมทั้งเรื่องได้ที่ https://youtu.be/sMeUsuZz9q8
.
#รู้ทันฟิชชิง #GoDigitalWithETDA

เราปรับหน้าเว็บไซต์ใหม่ หลาย ๆ คนอาจหาหนังสือบางเล่มไม่เจอ ขออัปเดตลิงก์หนังสือที่เราออกในปีงบประมาณ 2563 ก่อน ตามนี้เลย...
10/10/2020

เราปรับหน้าเว็บไซต์ใหม่ หลาย ๆ คนอาจหาหนังสือบางเล่มไม่เจอ ขออัปเดตลิงก์หนังสือที่เราออกในปีงบประมาณ 2563 ก่อน ตามนี้เลย เปิดไปพบอีบุ๊ก อ่านได้ทันที หรือจะดาวน์โหลดเก็บไว้ โดยกดลูกศรที่มุมขวาบน
.
หนังสือภาษาอังกฤษ
1. Threat Group Cards: A Threat Actor Encyclopedia v2.0 (เผยแพร่ ก.ค.63) ลิงก์ปัจจุบัน https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/Threat-Group-Cards-A-Threat-Actor-Encyclopedia-v2-0.aspx
2. Thailand Internet User Behavior 2019 (เผยแพร่ พ.ค. 63) ลิงก์ปัจจุบัน https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/Thailand-Internet-User-Behavior-2019_EN.aspx
3. ASEAN Critical Information Infrastructure Protection Framework (เผยแพร่ พ.ค. 63) ลิงก์ปัจจุบัน https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/ASEAN-Critical-Information-Infrastructure-Protection-Framework.aspx
4. The Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018 (เผยแพร่ เม.ย.63) ลิงก์ปัจจุบัน https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/The-Value-of-e-Commerce-Survey-in-Thailand-2018_EN.aspx
5. Thailand Internet User Profile 2018 (เผยแพร่ ก.พ.63) ลิงก์ปัจจุบัน https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/Thailand-Internet-User-Profile-2018_EN.aspx
6. APEC Framework for Securing the Digital Economy (เผยแพร่ พ.ย. 62) ลิงก์ปัจจุบัน https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/APEC-Framework-for-Securing-the-Digital-Economy.aspx
.
หนังสือภาษาไทย
1. รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562 (เผยแพร่ ส.ค. 63) ลิงก์ปัจจุบัน https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/Value-of-e-Commerce-Survey-in-Thailand-2019.aspx
2. รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 (เผยแพร่ มี.ค. 63) ลิงก์ปัจจุบัน https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/Thailand-Internet-User-Behavior-2019.aspx
3. รายงานประจำปี สพธอ. ปี 2562 (เผยแพร่ ธ.ค. 62) ลิงก์ปัจจุบัน https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/ETDA-Annual-Report-2019.aspx
.
#คลังความรู้เอ็ตด้า #GoDigitalWithETDA

ETDA จับมือ ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ เอแบค เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้โชว์ศักยภาพและแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอแผ...
10/10/2020

ETDA จับมือ ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ เอแบค เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้โชว์ศักยภาพและแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอแผนการตลาดและการ Rebrand ให้สินค้าแบรนด์ดังผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งความพิเศษของปีนี้ คือ การจัดการแข่งขันในรูปแบบ NEW NORMAL โดยทำการแข่งขัน Pitching กันผ่านระบบบ e-Meeting ระหว่างผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
.
ผลเป็นไงตามไปอ่านต่อที่ https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr/Client-Pitching-Rebranding.aspx
.
#ABAC #Rebranding #GoDigitalWithETDA

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA คือหน่วยงานที่ผลักดันให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์ได้...
10/10/2020

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA คือหน่วยงานที่ผลักดันให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์ได้มาตรฐาน (standard) เชื่อถือได้ (trust) และมั่นคงปลอดภัย (security) เพื่อให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือภาครัฐ ทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งอีคอมเมิร์ซก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมออนไลน์ที่ ETDA ได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับสถาบันการศึกษา ระดับชุมชน และระดับประชาชนทั่วไป ให้มีพื้นฐานความรู้เรื่องอีคอมเมิร์ซ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ หรืออยู่ภายในระบบนิเวศนี้ที่ร่วมกันส่งเสริมอีคอมเมิร์ซได้ เช่น การทำการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ผ่านสายด่วน 1212
.
การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการต่อยอดหลักสูตร “EASY: e-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF” (bit.ly/EASYeCommerceETDA) ของ ETDA ให้เป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐาน เพื่อนำไปเข้าสอบที่จะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ เพื่อวัดสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่จัดทำมาตรฐานอาชีพด้วยการรับรองสมรรถนะที่ครอบคลุมแล้วกว่า 800 อาชีพ
.
ผู้ที่ผ่านการอบรมทางออนไลน์จากหลักสูตรดังกล่าว สามารถเข้ารับการประเมินทดสอบสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อขอหนังสือรับรองสมรรถนะ (certificate) สู่การยกระดับทักษะความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซของคนไทยให้มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ร่วมลงทุน ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน เพราะใบรับรองสมรรถนะนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องการันตีในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อเงินกู้ของธนาคารในการกู้ยืมเงินเพื่อทำธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซได้ด้วย ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม และการขับเคลื่อนธุรกรรมออนไลน์ในประเทศไทยร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างระบบนิเวศการพัฒนากำลังคนด้านอีคอมเมิร์ซอย่างมีประสิทธิภาพ
.
อ่านรายละเอียดต่อที่
https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr/EASY-E-COMMERCE-MoU.aspx
.
#EASYeCommerce #GoDigitalWithETDA

ETDA ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีมสุดยอดที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน "Client Pitching Rebranding จับไอเดียเคลียร์การตลาด ...
10/10/2020
Client Pitching Rebranding จับไอเดียเคลียร์การตลาด ยุค Digital

ETDA ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีมสุดยอดที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน "Client Pitching Rebranding จับไอเดียเคลียร์การตลาด ยุค Digital" ให้กับ 3 แบรนด์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา อ่านต่อที่
https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr/Client-Pitching-Rebranding.aspx
.
#ABAC #GoDigitalWithETDA #Rebranding

ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ.....

ผู้สนใจ สามารถเข้าไปเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อต่อยอดความรู้ เพิ่มขีดความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ และเตรียมตัวเข้าสอบเพื่อร...
09/10/2020

ผู้สนใจ สามารถเข้าไปเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อต่อยอดความรู้ เพิ่มขีดความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ และเตรียมตัวเข้าสอบเพื่อรับใบรับรองสมรรถนะและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจในอนาคตได้ในเร็ว ๆ นี้
.
เข้าเรียนได้ฟรี ง่าย ๆ บนยูทูบที่ http://bit.ly/EASYeCommerceETDA หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://learn.ocsc.go.th/ (เลือกหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ)
.
อ่านข่าวต่อได้ที่ https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr/eCommerceeasy_ecommerce.aspx
.
#EASYeCommerce #GoDigitalWithETDA

ดีอีเอส หนุน เอ็ตด้า เปิดหลักสูตรอีคอมเมิร์ซออนไลน์ง่ายสำหรับทุกคน “EASY E-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF” ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มรายได้

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเกียรติพิธี “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดยเอ็ตด้า มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาศักยภาพของคนเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการซื้อขายทางออนไลน์ทั้งในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ คนในชุมชน รวมถึงประชาชนที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยอีคอมเมิร์ซอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต (พม.) สมาคมอีคอมเมิร์ซและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรด้านอีคอมเมิร์ซ ปูทางความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ป้อนสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล ในการลงนามครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ “EASY E-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF” ให้มีมาตรฐานเพื่อเป็นที่ยอมรับของสากล เป็นความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและธนาคารออมสิน เป็นต้น
-------------------------

#อีคอมเมิร์ซออนไลน์ง่ายสำหรับทุกคน #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES

ที่อยู่

The 9
Bangkok
10310

MRT พระราม 9

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621231234

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ETDA Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ETDA Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ETDA ให้คนไทย Go Online เพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า

เพราะธุรกรรมออนไลน์ สำคัญต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ เพจ ETDA Thailand จึงเกิดขึ้น โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นคู่คิดคนไทย ทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ มั่นคงปลอดภัย ได้มาตรฐาน และได้แนวทางในการสร้างรายได้ เช่น การทำอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสังคมดิจิทัลที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเต็มที่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถาม คะ พระเครื่อง เป็น สินค้าต้องแสดงราคา ในการขายออนไลน์ รึป่าว คะ
[https://www.facebook.com/muaythaitraning](https://www.facebook.com/muaythaitraning) ฉันคิดถูกหรือไม่ว่า 'ปกติใหม่' จะอนุญาตให้มีการไม่ปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์หรือไม่ เหมือนผู้คนในโรงยิมมวยแห่งนี้ .... เราสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล? เหงื่อออกด้วยกันเหมือนไม่มีโรคระบาด?
https://www.facebook.com/herblandandspa ซื้อของจากเพจนี้แล้วโดนโกงค่ะ ต้องทำยังไงถึงจะให้คนร้ายได้รับโทษ ไม่ให้หลอกคนอื่นอีก
กฏหมาย #PDPA กำลังมาแต่สถานที่ราชการ รวมถึงสถานศึกษาบางแห่ง ยังให้ผู้ติดต่อทำการแปลงไฟล์รวมไฟล์ออนไลน์ คือกรณีนี้ใครผิด...???
ร้องเรียนเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ไหนค่ะ
https://www.etda.or.th/content/do-in-thai-by-suthat-ronglong.html สิ่งที่สำคัญที่สุด... ไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรขึ้นมา เราเก่งขนาดไหน กระบวนการคิดเราเยี่ยมขนาดไหน ซอฟแวร์เราจะสุดยอดเท่าไหร่ แต่... จะมีผู้คนใช้ได้มากขนาดไหน .คือผู้ใช้สำคัญที่สุด... เยี่ยมขนาดไหนแต่ใช้ได้แค่เรา มันไม่ใช่นวัตกรรม
Visitors may find it useful to learn about data protection, a course by NIDA and Straits Interactive. http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/en/
ตามไปดูหน่อยนะครับ บางทีก็เกินไปhttps://www.facebook.com/460797447822517/posts/573614603207467?sfns=mo
ได้รับหนังสือแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับ จะนำความรู้ในหนังสือไปใช้อ้างอิงเวลาสอนนักเรียน
#เพื่อนพึ่งพา# ETDAforFriends#LifeGoesOn
งานบุญ #เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) #etdaforfriends #lifegoeson
รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามงานวิจัยหั้ยหน่อยครับ ขอบคุณครับ ขอหั้ยร่ำรวยกันถ้วนหน้าครับ