กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ทุกปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย กองบริการการศึกษา บริการด้วยหัวใจ

เปิดเหมือนปกติ

***ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ที่ reg.ssru.ac.th *** #www.ssru.ac.th   #www.reg.ssru.ac.th #www.admission.ac.th
27/11/2020

***ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#www.reg.ssru.ac.th
#www.admission.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24/11/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยและงดการเรียนการสอน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
www.ssru.ac.th

กองทุนกยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
23/11/2020

กองทุนกยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

🗣🗣ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแจ้งกำหนดการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กยศ. และ กรอ.
ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ทุกชั้นปี ชั้นปีที่ 1 - 5 (รหัสนักศึกษา 63 - 59) (ทุกศูนย์การศึกษา)
ในวันที่ 7,8,9,14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 ดังนี้
👉นักศึกษารหัส 63 (ปี 1) วันที่ 7 ธันวาคม 2563
👉นักศึกษารหัส 62 (ปี 2) วันที่ 8 ธันวาคม 2563
👉นักศึกษารหัส 61 (ปี 3) วันที่ 9 ธันวาคม 2563
👉นักศึกษารหัส 59,60 (ปี 4 - ปี 5) วันที่ 14 ธันวาคม 2563
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
เอกสารที่ผู้กู้ยืมต้องเตรียม และจัดเรียงตามลำดับ ดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้กู้ยืม
2. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
3. ใบแจ้งหนี้ ภาคเรียนที่ 2/2563 เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
4. ใบรายงานการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
(ข้อ 3. และ ข้อ 4. พิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์งานทะเบียนและวัดผล https://reg.ssru.ac.th/)
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม 2 ฉบับ เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - ใบเปลี่ยนนามสกุล ผู้กู้ยืม
(กรณี ชื่อ - นามสกุล ไม่ตรงกับระบบ e-Studentloan) อย่างละ 2 ฉบับ
7. ผู้กู้ยืมต้องดำเนินการในระบบ e-Studentloan ดังนี้
7.1 กรอกเลขที่ใบแจ้งหนี้
7.2 กรอกวันที่คำนวนใบแจ้งหนี้
7.3 กรอกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
และบันทึกในระบบ e-Studentloan ก่อนวันมาเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 02 160 1354,02 160 1528

One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา
18/11/2020

One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา

แจ้งวันหยุดให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

❌ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 เคาน์เตอร์หยุดให้บริการเนื่องจากรัฐบาลอนุมัติให้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ

✅ ในช่วงปิดเทอม เคาน์เตอร์ one stop service เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -16.00 น.

❌ วันเสาร์ที่ 14 ,21, 28 พฤศจิกายน 2563 เคาน์เตอร์หยุดให้บริการเนื่องจากปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563

🙏🙏🙏🙏ผู้ใช้บริการเคาน์เตอร์ one stop service โปรดตรวจสอบวัน เวลา ก่อนเข้ารับบริการด้วยนะคะ
🙏🙏🙏🙏ขออภัยในความไม่สะดวกในโอกาสนี้🙏🙏🙏🙏

*หยุดให้บริการทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

***กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 *** #www.ssru.ac.th   ...
10/11/2020

***กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ***
#www.ssru.ac.th
#www.reg.ssru.ac.th
#www.admission.ac.th

***กำหนดการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รอบที่ 8/2563 ตรวจสอบผลส...
09/11/2020

***กำหนดการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รอบที่ 8/2563 ตรวจสอบผลสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#www.reg.ssru.ac.th
#www.admission.ac.th

Dek-D's TCAS สอบติดไปด้วยกัน
08/11/2020

Dek-D's TCAS สอบติดไปด้วยกัน

เกรดใครผ่าน มีคณะที่สนใจ ลุยเลย!
.
กำหนดเกรดเบาๆ ตั้งแต่ 2.0-2.5 ขึ้นไป สำหรับ TCAS64 รอบ PORT มรภ.สวนสุนันทา ปีนี้รับมากถึง 5,380 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.dek-d.com/tcas/56397/
.
#webdekd #dekdTCAS #dek64

One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา
03/11/2020

One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา

ประกาศกิจกรรมวิชาการภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

✅ เปิดเทอม วันที่ 1 ธ.ค.63 (นักศึกษาภาคปกติ/พิเศษ จ.-ศ.) และวันที่ 6 ธ.ค. 63 (นักศึกษาภาคพิเศษ ส.-อา)
http://www.reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/calendar_630.pdf?v=20200228

✅ ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 11 พ.ย. 63 - 23 ม.ค.64 ❌หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
❌หากไม่พบใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน โทร.021601163

✅ ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาที่กำหนด วันที่ 11 พ.ย.63 - 23 ม.ค.64)
http://www.reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/calendar_632_edit.pdf?v=20201001

✅ ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)
⭐️รหัส 56-61ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา วันที่ 11 พ.ย.63 - 23 ม.ค.64
⭐️รหัส 62 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา วันที่ 19 พ.ย.-23 ม.ค.64
⭐️รหัส 63 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา วันที่ 25 พ.ย.-23 ม.ค.64
*** นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนก่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้
(ตามประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID ฉบับที่ 4)
*** คู่มือการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง http://www.reg.ssru.ac.th/downloads/manual/manual_free_enroll_student.pdf?cache=none

✅ วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา วันที่ 25 ก.พ.64
❌ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่กำหนด วันที่ 25 ก.พ.64

*****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบไว้ได้เลยค่ะ******
http://www.reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/calendar_630.pdf?v=20200228
http://www.reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/calendar_632_edit.pdf?v=20201001

27/10/2020
*****กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ที่ re...
19/10/2020

*****กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th ดังนี้***
#www.ssru.ac.th
#www.reg.ssru.ac.th
#www.admission.ac.th

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
16/10/2020

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอประกาศวันส่งสัญญากู้ยืม ปีการศึกษา 2563 ผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ.
ของผู้กู้ยืมรายใหม่ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่จะขอกู้ยืมเป็นปีแรก
และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาเคยกู้
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.
ให้ผู้กู้ยืมส่งเอกสารตามวันที่กำหนด ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ขอให้มาตรงวันของคณะ/วิทยาลัยตนเองเท่านั้นนะคะ
สามารถตรวจสอบได้จากประกาศด้านล่างนี้
ผู้กู้ยืมสามารถศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบ e-Studentloan
และเอกสารประกอบสัญญา ได้จากลิงค์ที่แนบมานี้
https://drive.google.com/drive/folders/1u1RCdMKn309201tuy-B2zGXDXVT43ynB?usp=sharing

หมายเหตุ
ขอให้นักศึกษามาให้ตรงตามวัน เวลา ตามคณะ/วิทยาลัย ของตนเอง
ไม่รับตรวจเอกสารของนักศึกษาที่มาไม่ตรงตามวันและเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

พรุ่งนี้งดการเรียนการสอน#ssru
15/10/2020

พรุ่งนี้งดการเรียนการสอน
#ssru

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14/10/2020

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มีข่าวประกาศจากธนาคารกรุงเทพครับ

***กำหนดการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รอบ 7/2563 ตรวจสอบผลสำเร...
14/10/2020

***กำหนดการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รอบ 7/2563 ตรวจสอบผลสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#www.reg.ssru.ac.th
#www.admission.ac.th

One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา
10/10/2020

One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา

📣📣📣แจ้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนตุลาคม 2563
ส่วนในวันอื่นๆ ยังเปิดให้บริการตามปกติค่ะ

***เคาน์เตอร์ One Stop Service หยุดให้บริการทุกวันอาทิตย์และวันหยุดขัตฤกษ์***

🙇🙇ขอภัยในความไม่สะดวกในโอกาสนี้

#ssru.ac.th

One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา
07/10/2020

One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา

📣📣แจ้งกำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2563

👩‍🏫เงื่อนไขและขั้นตอนการยื่นคำร้อง :
✅1. นักศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา ให้ตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรที่ http://reg.ssru.ac.th กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/คณะที่สังกัด

✅2. นักศึกษาส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามประกาศกิจกรรมวิชาการกำหนด

✅3. นักศึกษาชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

✅4. นักศึกษาต้องถ่ายรูปชุดครุยที่ "ร้านสุนันทาโฟโต้ " ตามที่นัดหมาย กรณีนักศึกษารุ่นตกค้างต้องถ่ายรูปก่อนส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 3 วันทำการ เนื่องจากฝ่ายทะเบียนฯ ต้องใช้ไฟล์รูปถ่ายชุดครุยมาลงฐานข้อมูลเพื่อออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา (กรณีที่ฝ่ายทะเบียนฯยังไม่ได้รับไฟล์รูปถ่าย นักศึกษาจะยังไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

✅5. สำหรับนักศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ และชื่อ-สกุล กรุณาติดต่อเขียนคำร้องที่เคาน์เตอร์ one stop service ก่อนมหาวิทยาลัยตรวจสอบผลสำเรํจการศึกษา (กรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษาได้)

✅6. นักศึกษาสามารถส่งคำร้องได้ภาคเรียนละ 1 ครั้งเท่านั้น

✅7. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

👇👇ดาวน์โหลดคู่มือการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ตามลิงค์ http://1ab.in/cxi

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
06/10/2020

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศ
ONE STOP SERVICE ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปิดบริการชั่วคราว)
เนื่องด้วยวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคาน์เตอร์ One stop service ปิดให้บริการ 1 วัน จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา
06/10/2020

One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา

📣📣📣📣ประกาศกิจกรรมวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
02/10/2020

ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา

เปิดระบบจองวันขอสำเร็จการศึกษา 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
👇👇👇
https://ssru-bamshop.com/?product_cat=%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a2

**กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขอยกเลิกรายวิชา (W) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่  reg.ssru....
01/10/2020

**กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขอยกเลิกรายวิชา (W) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ reg.ssru.ac.th**
#www.ssru.ac.th
#www.reg.ssru.ac.th
#www.admission.ssru.ac.th

01/10/2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
#ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคู่มือการสมัครสอบคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบท...
30/09/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือการสมัครสอบคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)
#เปิดระบบให้สมัครวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เว็บไซต์ฝ่ายรับเข้าศึกษา http://admission.ssru.ac.th/
#สอบถามรายละเอียดได้ที่ 021601261, 021601380

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
26/09/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข้ามถนนปลอดภัยข้ามทางม้าลาย 3 มิติในสวนสุนันทา

วันที่ 26 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการ "ข้ามถนนปลอดภัยข้ามทางม้าลาย 3 มิติ (STREET HERO)" ณ บริเวณประตูทางออกมหาวิทยาลัย ฝั่งถนนราชวิถี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรของธนาคารออมสิน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมในพิธีเปิดงานและกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ‬ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากธนาคารออมสิน

จุดประสงค์หลักของการทำ “ทางม้าลาย 3 มิติ” ก็คือ การทำให้ทางข้ามถนนเป็นที่สะดุดตา เห็นได้ชัดเจน และกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับรถลดความเร็วลงเพื่อหยุดให้คนข้ามถนนไปก่อนได้ทันเวลา ซึ่งตามกฎจราจรขณะที่มีคนข้ามถนนในทางข้ามผู้ขับรถต้องหยุดให้คนข้ามก่อน แต่ทั้งคนข้ามและคนขับจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด แม้ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของคนข้ามก็ตาม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ
www.ssru.ac.th
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สสสร.
25/09/2020

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สสสร.

ประกาศแจ้ง
การเปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษรอบวันที่ 10,11,12,17,18 ตุลาคม 2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56-62
ในรูปแบบ Online Conference

เปิดให้จองในระบบออนไลน์
วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สามารถลงทะเบียนได้ที่ :
http://langilpcssru.com/langilpc2-stutraining/
การชำระค่าลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ
สามารถชำระค่าลงทะเบียนอบรมและส่งหลักฐานยืนยันการอบรม
ได้ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2563 (เท่านั้น)
โดยวิธีการโอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร หรือ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร มายัง
ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเลขที่ : 074-778-402-3
ชื่อบัญชี : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พร้อมส่งหลักฐานการโอนมายังลิงค์ด้านล่างนี้ ( ต้อง Login Gmail หรือ E-mail มหาวิทยาลัย***) https://forms.gle/HcJFaDLWNsN4Lhon7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
หมายเหตุ
*** สำหรับนักศึกษาที่ ไม่มี E-mail มหาวิทยาลัย ให้ Add Line เพื่อขอเปิดใช้ E-mail มหาวิทยาลัย ได้ที่ Line : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคพิเศษ(รอบที่ 1) ระดับ...
24/09/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
ภาคพิเศษ(รอบที่ 1) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
#สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/
#มหาวิทยาลัยเปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/
#สอบถามรายละเอียดได้ที่ 021601261 , 021601380

***เผยข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติติดอันดับชั้นนำประเทศ มีค่าความเข้มแข็งของบทความวิจัย สูงเป็นอันดับ1ของไท...
24/09/2020

***เผยข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติติดอันดับชั้นนำประเทศ มีค่าความเข้มแข็งของบทความวิจัย สูงเป็นอันดับ1ของไทย และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก****

"สวนสุนันทา" ก้าวขึ้นไปอยู่บนเวทีระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ หลังมีข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติเปิดเผยออกมาจาก SciVal ยืนอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยด้านเศรษฐศาสตร์และการประกันภัยมีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย ด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศไทย แถมมีค่าเฉลี่ยความเข้มแข็งของบทความวิจัย หรือ FWCI ต่อคนสูงที่สุดในประเทศ และสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกที่กำหนดไว้อีกด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก Webometrics Ranking สถาบันจัดอันดับระดับโลกจากประเทศสเปน ให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทยมาถึง12 สมัย ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลจาก SciVal ซึ่งทำการประมวลผลความสามารถของหน่วยงานวิจัยกว่า 18,900 แห่งและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก 231 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า "สวนสุนันทา" เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติอยู่ในระดับสูงของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ย FWCI ต่อคนสูงที่สุดในประเทศและสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกที่กำหนดไว้ โดยมีข้อมูลอันดับที่เผยแพร่ดังนี้
#ด้านเศรษฐศาสตร์และการประกันภัย มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย รองจากจุฬาและมหิดล โดยมีค่าเฉลี่ย FWCI สูงเป็นที่ 1 ของประเทศ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก
#ด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศไทย รองจากมหิดล จุฬา และธรรมศาสตร์ โดยมีค่าเฉลี่ย FWCI สูงเป็นที่ 1 ของประเทศ และสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกเช่นกัน
#ส่วนสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยภาพรวมนั้น แม้จะอยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศไทยก็ตาม แต่ถือได้ว่าอยู่นำหน้ามหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมหลายแห่งด้วยกัน ที่สำคัญก็คือมีค่า FWCI สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยและสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกเช่นกัน
ค่า FWCI คืออะไร
สำหรับค่า FWCI นั้น Field-Weighted Citation Impact เป็นหน่วยวัด (Metrics) ความเข้มแข็งของบทความวิจัย ซึ่งให้ความหมายของ Field-Weighted Citation คือ The ratio of citations received relative to the expected world average for the subject field, publication type and publication year หมายถึง อัตราส่วนระหว่างจำนวนการอ้างอิงที่เกิดขึ้นจริง กับจำนวนการอ้างอิงที่คาดว่าจะได้รับจากค่าเฉลี่ยบทความในสาขาวิชาการเดียวกัน หากค่าเฉลี่ยมากกว่าหนึ่ง แสดงว่ามีการอ้างอิงสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก ตัวเลข 1.06 หมายถึง การอ้างอิงสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก ทั้งนี้ค่า FWCI มีบริการอยู่ในแพลทฟอร์ม SciVal และฐานข้อมูล Scopus
SciVal คืออะไร
SciVal คือแพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เปิดบริการในปี 2552 ในชื่อว่า SciVal Spotlight เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยหนึ่งๆ โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus
SciVal ทำการประมวลผลความสามารถจากสถาบันวิจัยมากกว่า 18,900 แห่งและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก 231 ประเทศทั่วโลก(อ้างอิง https://www.scival.com/) เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบความสามารถและผลงานวิจัยและวิชาการของทุกระดับภายในหน่วยงาน หรือ ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับใช้วิเคราะห์ว่าองค์กรนั้นมีจุดเด่นงานวิจัยด้านใดบ้าง ด้วยการวัดความเป็นเลิศ (Research Excellence) หรือสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร และสามารถเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างองค์กรได้ พร้อมทั้งช่วยจัดทำรายงานวิเคราะห์ความสามารถจากผลงานวิจัยและวิชาการ ในรูปแบบ Visualization matrix สำหรับหน่วยงานวิจัยหนึ่งๆ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้กำหนดนโยบาย และแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย
สรุป SciVal คือ เครื่องมือที่มีความสามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลดิบผลงานวิจัยตีพิมพ์ของหน่วยงานวิจัยหนึ่งๆ จากทั่วโลกได้อย่างอัตโนมัติ ระบบประมวลผลข้อมูลตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เช่น จำนวนบทความวิจัย (Publications) จำนวนการได้รับการอ้างอิง (Citations) รวมทั้งข้อมูล Benchmarking, Collaboration
………………………………..
ขอบคุณที่มา https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11299-scival
ขอบคุณข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/noppadol.psu
ขอบคุณข้อมูล/ภาพจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

23/09/2020
สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ สวนสุนันทา

#เรียนอะไรไม่ตกงาน #ตอบโจทย์สังคม #เป็นวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

👉เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมกัน 1 ตุลาคม นี้ค่า

📌📌 #เรียนอะไรไม่ตกงาน #ตอบโจทย์สังคม #เป็นวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนสุนันทา มรภ.อันดับ 1 👉👉 เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1 ตุลาคมนี้

💥💥 สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ เรามีที่เดียวในประเทศที่รวมเอาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในวุฒิเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ และบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ปฏิรูปการสอนโดยมีอาจารย์ทำหน้าที่เป็นโค้ช ให้นักศึกษาได้เลือกตามความถนัดและความสนใจ

❤️❤️ ปีนี้เป็นปีแรกที่สาขาวิชาของเรารับทุกแผนการเรียนที่เทียบเท่า ม.6 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความตั้งใจจริงเข้ามาเรียน โดยไม่ปิดกันสิทธิทางการศึกษา

👉👉เปิดรับสมัครเรียนต่อ TCAS64 รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคมนี้ รับมากที่สุด 60 คน น้องๆควรมารอบนี้เพราะมีโอกาสมากที่สุด

📌📌แต่เพื่อให้น้องๆที่มีความตั้งใจจริงไม่พลาด ไม่ตก พี่ๆจึงเปิดกลุ่ม Pre-entrance พี่ช่วยติวให้น้องสอบติดที่นี้ตั้งแต่รอบแรก (กลุ่ม line) มาขอเข้ากลุ่มได้เลยตอนนี้ที่ Inbox รับแค่ 60 คนนะ

🧡🧡 กลุ่มนี้พี่จะช่วยแนะนำทุกขั้นตอน ทั้งวิธีสมัครเข้าระบบ TCAS กลาง การสมัครสอบสาขาวิชา การเตรียมตัวสอบ การทำพอร์ต เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ให้ติด เทคนิคเตรียมตัวของเด็กสายศิลป์ สายวิทย์ ปวช กศน. สอบถามเส้นทางการเดินทาง และที่สำคัญมีพี่ๆดูแลส่วนตัวอีกด้วย ไว้เป็นกำลังใจช่วงสำคัญในชีวิต (เพราะพี่เคยผ่านมาก่อน)

#สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
#เพราะการส่งเสริมสุขภาพคือหัวใจของเรา
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่อยู่

1 Uthongnok Rd. 3rd Floor President Officer Wachira Dusit
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 16:00 - 18:00
จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 16:00 - 18:00
อังคาร 08:30 - 15:30
พุธ 16:00 - 18:00
พุธ 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 16:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
ศุกร์ 16:00 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 15:30
เสาร์ 08:30 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มาสมัครกันเยอะๆๆ นะค่ะ #ฝ่ายรับเข้าศึกษา
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยและมีพระราชวินิจฉัย เลื่อนกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครได้มีหนังสือ ขอเลื่อนฯ เนื่องจากมี นักศึกษาและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งจริงอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่น้ำท่วมแต่ยังมีกลุ่มนักศึกษาอีกไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัย และอาจจะไม่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีฯ ตามกำหนดการเดิมพวกเรายินดีที่จะรอให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปก่อน #ฉันรักในหลวง#
นักศึกษาปีสุดท้ายที่ต้องสอบโทอิค ไม่ผ้านหลายคน มหาวิทยาลัยไม่มีแนวทางช่วยเหลือเลยหรือ เรียนมาแล้วขาดเพียงวิชาเดียว มหาวิทยาลัยควรหาทางช่วยนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย
ทำไม มหาลัยเปิดให้เด็กลงทะเบียนเรียน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา หรือเพียงเพราะคุณอยากให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ทัน ต้องมาลงเรียนซัมเมอร์ มันเป็นภาระของผู้ปกครองมากมาย ต้องการคำตอบมาก ใครก็ได้มาไขข้อข้องใจให้ด้วยค่ะ
รับสมัครเพิ่มเติม รอบ 5 บางสาขาวิชา ใครสนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะ ที่ www.admission.ssru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 26 มิ.ย. 2562
🙏ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่าา 🙏 📌บริษัท แชทสติ๊ค จำกัด📌 ✅ตามหาน้องฝึกงาน 3 ตำแหน่งจ้าาาา 🤩สาขา บางแค หรือ สามพราน 🤩 #GraphicDesigner #CharacterDesigner #CopyWriter #ฝึกงาน #ฝึกงานกราฟิก #กราฟิกดีไซน์ #Content รายละเอียดตามภาพเลยน้าาาาาา 😍
คิดไม่ออกให้บอกครู แต่ถ้าอยากมีคู่ให้มาหาเราที่สวนนัน ระหว่างแฟน "ติดเพื่อน" กับ "ติดเกม" คุณจะเลือกอะไร? ติดตามชม"Cupid ปิดหน้าจอ เจอหน้าจริง"ได้ที่ https://mello.me/video/70563 #Cupidปิดหน้าจอเจอหน้าจริง #MelloThailand TubTim SSRU cute girl Ssru Cuteboy