สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน่วยงานราชการ, อาคารระพีสาคริก 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร, Bangkok.
(43)

เปิดเหมือนปกติ

กำหนดการลงทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ https://my.ku.th สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เฉพาะนิสิตบางเขน แล...
27/11/2020

กำหนดการลงทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ https://my.ku.th สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เฉพาะนิสิตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน เท่านั้น

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2...
25/11/2020

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรภาษาไทย) เป็นวัน จ. 7 ธ.ค. 63 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 ลงวันที่ 16 พ.ย. 63

ขั้นตอนการชำระเงินของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรภาษาไทย สามารถชำระได...
13/11/2020

ขั้นตอนการชำระเงินของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน
หลักสูตรภาษาไทย สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 63 นี้นะคะ

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ!!! ระหว่างวันที่ 16-23 พ.ย. 63 จะมีการลงทะเบียน Early Registration ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 0135510...
27/10/2020

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ!!! ระหว่างวันที่ 16-23 พ.ย. 63 จะมีการลงทะเบียน Early Registration ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 01355102 และ 01355103 นิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษรายวิชาดังกล่าวในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 โปรดศึกษารายละเอียดก่อนลงทะเบียน

ประชาสัมพันธ์ การ Drop ติด W สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ บางเขน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563👉 ขยายเวลาการ drop ...
12/10/2020

ประชาสัมพันธ์ การ Drop ติด W สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ บางเขน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

👉 ขยายเวลาการ drop ติด W ถึงวันที่ 18 ต.ค. 63
👉 ปิดปรับปรุงระบบ https://my.ku.th ในวันที่ 15 ต.ค. 63 ตั้งแต่เวลา
09.00 - 16.00 น.

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการขอสอบซ้ำซ้อน สำหรับสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 นิสิตสามารถติดต่อทำคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย...
30/09/2020

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการขอสอบซ้ำซ้อน
สำหรับสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 นิสิตสามารถติดต่อทำคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. - 30 ต.ค. 63

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการขอสอบซ้ำซ้อน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17/09/2020

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)
ปิดทำการ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 28
One-Stop Student Service Center will be closed 18 September 2020. All staff will be involved in activities honoring the Office of Educational Administration's 28th Anniversary.
ขออภัยในความไม่สะดวก (Sorry for inconvenience)

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14/09/2020

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)
ปิดทำการ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 28
One-Stop Student Service Center will be closed 18 September 2020. All staff will be involved in activities honoring the Office of Educational Administration's 28th Anniversary.
ขออภัยในความไม่สะดวก (Sorry for inconvenience)

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ!!! เรื่องประกาศขยายเวลาการ Drop W ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษ...
10/09/2020

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ!!! เรื่องประกาศขยายเวลาการ Drop W ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตปริญญาตรี
หลักสูตรภาษาไทย สามารถ Drop W ผ่านระบบ https://my.ku.th/login ได้ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563
(เฉพาะบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน เท่านั้น)

ประกาศ!!! ปรัปเปลี่ยนรูปแบบการมอบเหรียญเกียรตินิยมแก่บัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปีการศึกษา 2562
01/09/2020

ประกาศ!!! ปรัปเปลี่ยนรูปแบบการมอบเหรียญเกียรตินิยมแก่บัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปีการศึกษา 2562

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร มก.
24/08/2020

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร มก.

#การขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา ฐานข้อมูลประวัติและภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2563

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าระบบขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาได้
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2563
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
- ระดับป.ตรี : https://bit.ly/2Q9POWl
- ระดับบัณฑิตศึกษา : https://bit.ly/3aKvqV3
ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.th
ขั้นตอนที่ 3 บันทึกหน้าจอใบยืนยัน (capture) ไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่ตรวจไม่พบการขึ้นทะเบียน

ช่วงเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3-Online สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
17/08/2020

ช่วงเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3-Online
สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)ปิดทำการ ในวันที่ 18  กันยายน  2563 เพื่อให้บุคลากรเข้าร่...
17/08/2020

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center)
ปิดทำการ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 28
One-Stop Student Service Center will be closed 18 September 2020. All staff will be involved in activities honoring the Office of Educational Administration's 28th Anniversary.
ขออภัยในความไม่สะดวก (Sorry for inconvenience)

การยื่นขอจบการศึกษา (ล่าช้า)ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 13 ส.ค. – 6 พ.ย.63หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 9 ก....
12/08/2020
regis.ku.ac.th

การยื่นขอจบการศึกษา (ล่าช้า)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 13 ส.ค. – 6 พ.ย.63
หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 9 ก.ย. – 4 ธ.ค.63
นิสิตสามารถบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ
https://regis.ku.ac.th/request/
***ส่งใบขอจบล่าช้าและคำร้องขอจบล่าช้า
ที่ศูนย์บริการนิสิตฯ ชั้น 1 สำนักบริหารการศึกษา
(ค่าธรรมเนียมฯ 500 บาท)***

กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ปลดล็อคเงื่อนไข สาขา/ชั้นปี) สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ และ...
09/08/2020

กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม-ถอนรายวิชา
(ปลดล็อคเงื่อนไข สาขา/ชั้นปี)
สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 ส.ค.(13.00 น. เป็นต้นไป) ถึงวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 63

นิสิตปริญญาตรีที่ : https://my.ku.th/login
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ : https://stdregis.ku.ac.th/_Login.php

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)วันที่ 17-21 ส.ค. 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
05/08/2020

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)
วันที่ 17-21 ส.ค. 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ประกาศวันสอบ KU-EXITE ใหม่ สำหรับนิสิตที่ถูกเลื่อนการสอบอันเนื่องมาจาก Covid-19
03/08/2020

ประกาศวันสอบ KU-EXITE ใหม่ สำหรับนิสิตที่ถูกเลื่อนการสอบอันเนื่องมาจาก Covid-19

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี...
02/08/2020

ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน เท่านั้น
ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2563

👉 นิสิตลงทะเบียนที่ https://my.ku.th/std/announcement

การยื่นขอจบการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 27 ก.ค. – 11 ส.ค.63หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 24 ส.ค. – 8 ...
30/07/2020

การยื่นขอจบการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 27 ก.ค. – 11 ส.ค.63
หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 24 ส.ค. – 8 ก.ย.63
นิสิตสามารถบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ
https://regis.ku.ac.th/request/
***หลังบันทึกเสร็จแล้ว พิมพ์เอกสารใบขอจบส่งคณะตนเอง***

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการขอสอบซ้ำซ้อน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
29/07/2020

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการขอสอบซ้ำซ้อน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

การพ้นสภาพของนิสิต ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559ของนิสิตปริญญาตรี บางเขน หลักสูตรภาษาไทย ประจำภาคต้น ป...
23/07/2020

การพ้นสภาพของนิสิต ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ของนิสิตปริญญาตรี บางเขน หลักสูตรภาษาไทย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
จะดำเนินการคัดชื่อออกในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมี 4 กรณี ดังนี้

ขยายเวลาขอเงินคืน ถึง 31 ส.ค.63!!! การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตที่ชำระเงินก่อนได้รับส่วนลด COVID-19 (ไม่ร...
22/07/2020

ขยายเวลาขอเงินคืน ถึง 31 ส.ค.63!!! การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนิสิตที่ชำระเงินก่อนได้รับส่วนลด COVID-19
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า) และกรณีอื่น ๆ
(เฉพาะนิสิตบางเขนเท่านั้น ส่วนนิสิตวิทยาเขตอื่น โปรดติดต่อวิทยาเขตตนเอง)
นิสิตกรอกแบบฟอร์มขอเงินคืนฯ ที่ https://forms.gle/2W8wbpbRukahKBe77 หรือสแกน QR Coed
โดยใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (@ku.th) เท่านั้น
ภายในวันที่ 31 ส.ค. 63

🥳ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรม การสร้างคลิปวีดีโอ และระบบการเรียนการสอน(KULearn) และระบบการสอบออนไลน์(KULam)🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹ลงทะเ...
20/07/2020

🥳ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรม
การสร้างคลิปวีดีโอ และระบบการเรียนการสอน(KULearn) และระบบการสอบออนไลน์(KULam)
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
ลงทะเบียนเข้าร่วมและ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📣...https://registrar.ku.ac.th/kulearn/

//อาจารย์เข้าร่วมได้ทุกวิทยาเขต
//มี iPad ให้ใช้ตลอดการอบรม(หากไม่มี)

การพิจารณาผลการลงทะเบียนของนิสิตสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 ก.ค. 63 เฉพาะบางเขน และวิ...
19/07/2020

การพิจารณาผลการลงทะเบียนของนิสิต
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 ก.ค. 63 เฉพาะบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสนเท่านั้น

ขั้นตอนการกดเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบการเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3-Online สำหรับอาจารย์ประจำวิชา สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 -...
19/07/2020

ขั้นตอนการกดเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบการเพิ่ม-ถอนรายวิชา
KU3-Online สำหรับอาจารย์ประจำวิชา สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 ก.ค. 63 เฉพาะบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสนเท่านั้น

ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3-Onlineสำหรับนิสิต สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ก.ค. 63 เฉพาะบางเขน และวิทยาเขต...
19/07/2020

ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3-Online
สำหรับนิสิต สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ก.ค. 63 เฉพาะบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสนเท่านั้น

ช่วงเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3-Online สำหรับนิสิต อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา เฉพาะบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน ...
19/07/2020

ช่วงเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3-Online สำหรับนิสิต อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา เฉพาะบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน เท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดนี้ สามารถทำได้ที่เว็บไซต์ http://my.ku.th/ รายละเอียดดังภาพ

เหลือเวลาอีกแค่ 2 สัปดาห์สุดท้ายแล้ว * สำหรับนิสิตรหัส 59 หรือนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 * ที่ไม่ได้เข้าสอบ ...
17/07/2020

เหลือเวลาอีกแค่ 2 สัปดาห์สุดท้ายแล้ว * สำหรับนิสิตรหัส 59 หรือนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 * ที่ไม่ได้เข้าสอบ KU-EXITE ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562่ และยังไม่ได้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
ขอให้นิสิตนำผลคะแนนมายื่นภายในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2563 รายละเอียดตามรูป มิฉะนั้น สำนักบริหารการศึกษา จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

📢📢📢กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม-ถอนรายวิชา(ปลดล็อคเงื่อนไข สาขา/ชั้นปี) 15 - 19 กรกฎาคม 2563👉วันที่ 15 ก.ค. 63 ...
14/07/2020

📢📢📢กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม-ถอนรายวิชา
(ปลดล็อคเงื่อนไข สาขา/ชั้นปี) 15 - 19 กรกฎาคม 2563

👉วันที่ 15 ก.ค. 63 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีการแบ่งรอบเวลา นิสิตโปรดตรวจสอบรอบเวลาก่อนเข้าลงทะเบียนเรียน

👉👉16 - 19 ก.ค. 63 ลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอนรายวิชา ได้ทุกชั้นปีโดยไม่กำหนดเวลา

***หมายเหตุ : ยกเว้นนิสิตปี 1 ภาคปกติ สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ในช่วง KU3 Online (20 – 24 ก.ค. 63)

🔉🔉🔉ประกาศ!!! สำหรับน้องปี 1 ภาคปกติ ที่ยังไม่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ สามารถดูตารางเรียนได้แล้วที่เว็บ https://my.k...
12/07/2020

🔉🔉🔉ประกาศ!!! สำหรับน้องปี 1 ภาคปกติ ที่ยังไม่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ สามารถดูตารางเรียนได้แล้วที่เว็บ https://my.ku.th/ นะคะ

❎*** ยกเว้นนิสิตปี 1 ที่มีแผนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ***❎

🔍สาขาที่กำหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ได้แก่

▶️อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร (A21) ▶️คณะเกษตร
▶️จุลชีววิทยา (D09) คณะวิทยาศาสตร์
▶️พันธุศาสตร์ (D10) คณะวิทยาศาสตร์
▶️เตรียมแพทยศาสตร์ (D32) คณะวิทยาศาสตร์
▶️วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (E14)
▶️คณะวิศวกรรมศาสตร์
▶️นิติศาสตร์ (H06) คณะสังคมศาสตร์
▶️เทคโนโลยีชีวภาพ (K02) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
▶️พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (K03) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
▶️วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (K05) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
▶️ปรัชญาและศาสนา (L02) คณะมนุษยศาสตร์
▶️ภาษาอังกฤษ (L32) คณะมนุษยศาสตร์
▶️ภาษาญี่ปุ่น (L35) คณะมนุษยศาสตร์
▶️เทคนิคการสัตวแพทย์ (P01) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
▶️วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (T00) คณะสิ่งแวดล้อม

ปล. นิสิตอย่าลืมเข้าไปดูรูปแบบวิธีการสอนนะคะ 😊

วันที่ 12 ก.ค. 63 นิสิตที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียน ขอให้เข้าตรวจสอบวันและเวลาดำเนินการลงทะเบียนอีกครั้ง  ตามช่วง...
11/07/2020

วันที่ 12 ก.ค. 63 นิสิตที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียน ขอให้เข้าตรวจสอบวันและเวลาดำเนินการลงทะเบียนอีกครั้ง ตามช่วงเวลาต่อไปนี้

กำหนดการเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษล่าช้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
11/07/2020

กำหนดการเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษล่าช้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

📣 ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้......มาทางนี้จ้า 📣 (สำหรับนิสิตวิทยาเขตบางเขน)

🎊ภาควิชาภาษาต่างประเทศเปิดรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษล่าช้า (ออนไลน์) 🎊 สำหรับนิสิต ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 63

✳️✳️✳️ คำแนะนำ ✳️✳️✳️
1) แบบฟอร์มนี้สำหรับนิสิตภาคปกติ ที่มีความจำเป็นจะต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น
2) สำหรับนิสิตภาคพิเศษ กรุณาติดต่อโครงการต้นสังกัด เพื่อทำเรื่องขอเรียนร่วมกับหมู่ที่ต้องการจะลงทะเบียน

📌
ป.ล. 1
คำร้องนี้สำหรับนิสิตภาคปกติที่ลงทะเบียนในระบบ My KU ระหว่างวันที่ 7-19 ก.ค.ไม่ได้ และมีความจำเป็นต้องเรียนเท่านั้นนะคะ 🙏 ☺️

📌
ป.ล. 2
ในระหว่างวันที่ 15-19 ก.ค.ระบบ My KU จะเปิดให้นิสิตสามารถ ADD/DROP ออนไลน์ได้อย่างอิสระ(ไม่จำกัดชั้นปี) หากที่นั่งในหมู่เรียนยังว่างอยู่ นิสิตจะสามารถลงทะเบียนในระบบและเข้าเรียนได้เลย โดยไม่ต้องรอยื่นคำร้องนี้ค่ะ...อย่าลืมเข้าระบบไปเช็คที่นั่งว่างในแต่ละหมู่เรียนในช่วงนี้นะคะ ✌️😉

📌
ป.ล. 3
หากนิสิตมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาทาง 💻inbox นี้ หรือทาง ☎📱ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ค่ะ 👌😄

ที่อยู่

อาคารระพีสาคริก 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021180100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ สามารถรับปริญญาบัตรได้เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไรคะ
เหลือเวลาอีกแค่ 2 สัปดาห์สุดท้ายแล้ว * สำหรับนิสิตรหัส 59 หรือนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 * ที่ไม่ได้เข้าสอบ KU-EXITE ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562่ และยังไม่ได้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ขอให้นิสิตนำผลคะแนนมายื่นภายในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2563 รายละเอียดตามรูป มิฉะนั้น สำนักบริหารการศึกษา จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
เข้าระบบลงทะเบียนไม่ได้ครับ
กราบขอความกรุณาผู้รอบรู้บอกบุญหนูหน่อยค่ะ คือหนูงงมากกับการแอดดรอปล่าช้า คือหนูมีคำถามค่ะ วิชาที่เต็มแล้วหนูแอดเพิ่มได้ไหมคะ หนูโง่มากค่ะ ถามเพจไหนก็เงียบ หนูขอความกรุณาค่ะ5555 ขอบคุณค่ะ
" つ ◕_◕ ༽つ เอาregisของเราคืนมา つ ◕_◕ ༽つ " ถ้าจะล่มขนาดนี้ใช้ระบบที่มันเสถียร์กว่าเหอ ไม่มีระบบคิวอีก พอล๊อคอินได้จะกดลงทะเบียนแล้วค้างอีก คนล๊อคอินก็รอหมุนไปสิ แล้วคนข้างนอกก็รอล๊อคอินไปอีก สุดท้ายก็วนลูป 🤔🤔🤔🤬🤬🤬
ลงทะเบียนไม่ได้ค่ะ พิมพ์แล้วรหัสวิชาไม่ขึ้น พอโทรไปบอกว่าเจ้าหน้าที่มาทำงานตอน 8.30 แต่คือได้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 คือยังไงคะ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR ที่แนบมากับใบโฆษณานี้
จากภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา พบว่านิสิตหลายคนต้องทำเรื่องขอถอนล่าช้า เนื่องจากนิสิตไม่สามารถดำเนินการใด ๆ กับ KU3 Online หลังจากกดยืนยันข้อมูลครั้งแรกไปแล้วได้ จนกว่าอาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาจะดำเนินการ”ทั้งหมด” จึงจะทำรายการอีกรอบได้ (ในขณะที่เดิม หากนิสิตไม่ต้องการ นิสิตแค่เลือกที่จะไม่ส่ง KU3 ให้สทป.) นอกจากนั้น นิสิตยังไม่สามารถวางแผนการเรียนล่วงหน้าได้เลย เพราะเราไม่สามารถดูรายการวิชาที่เปิด จนกว่าจะถึงเวลาลงทะเบียน และยังมีเรื่องของตารางเรียน ที่ดูได้ยากขึ้นกว่าเดิม (ขึ้นมาแค่แถบรหัสวิชาเทา ๆ) ผมอยากเสนอให้ 1. สลับกลับไปใช้ระบบเดิม (stdregis) ในภาคต้น 2562 นี้ 2. จัดหา UX Designer มาชี้นำการปรับปรุงระบบ ISEA ในจุดต่าง ๆ ทั้งส่วนของนิสิต อาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ 3. จัดให้มีนิสิตกลุ่มนำร่อง ที่อาจจะกำหนดแบบสุ่มไม่กี่สิบคนย้ายมาใช้ระบบใหม่ หรือเสนอชั่วโมงกิจกรรมให้นิสิตอาสาเข้ามา ช่วยตรวจสอบ เสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นข้อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานระบบ ISEA ก่อนที่จะเริ่มให้นิสิตทั้งมหาวิทยาลัยใช้
กลุ่มบริษัท หลานสิน ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรม และผู้จัดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมจากบริษัทชั้นนำของโลก ที่มีความมุ่งหวังให้ธุรกิจของเราเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาผลผลิตโดยรวมของประเทศ ด้วยอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความเข้มข้นในการทำงานและสานต่อปณิธานนี้ เราจึงเฟ้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อร่วมทางสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.จัดซื้อต่างประเทศ 3 ตำแหน่ง (ป.ตรี เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม food-sci) 2.ประกันคุณภาพ 2 ตำแหน่ง (ป.ตรี เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม food-sci) สวัสดิการพนักงาน - ของขวัญช่วยเหลือพนักงานที่สมรส - ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน - เงินค่าฌาปนกิจศพ - ยาสามัญ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น - การเจ็บป่วยอันมีสาเหตุจากการทำงาน และนอกเหนือจากการทำงาน (ประกันสังคม) - การตรวจสุขภาพประจำปี - การจัดอุปกรณ์ความปลอดภัย - ประกันอุบัติเหตุรายปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-0544888 คุณสุพัตรา หรือเข้าชม เวปไซต์ได้ที่ http://www.lansingroup.com
ในฐานะนิสิตเก่า วันนี้ได้มีโอกาสไปขอเอกสารทางการศึกษา แม้อาคารสถานที่จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน แต่ความอบอุ่นใจยังเหมือนเดิมค่ะ ได้รับการอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รับรู้ได้ถึงความตั้งใจและservice mind ของเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ (จากนิสิตเก่าคณะประมง รหัส37)
วันปลดล็อคเซคพรุ่งนี้ เริ่ม9.00 หรือ 10.00 ครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2560 คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ และ คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปฏิบัติงาน ทีโอที สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ สมัครงานได้ที่เว็บไซต์ http://recruit.tot.co.th/register1/ หรือผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th > สมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.60 - 19 พ.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ประกาศเว็บไซต์