สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
(26)

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
11/10/2020

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดกรุ Apps ดีๆ ที่ทำงานร่วมกับ Google Classroom มีมากกว่า 100 Apps ผสมผสานความสามารถต่างๆ ช่วยประหยัดการทำงานของครู สามารถแชร์ข้อมูลต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ลองศึกษา Apps ต่างๆ ดูนะครับ ได้ผลเป็นอย่างไร มาแชร์และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ร่วมกันได้ครับผม เข้าเว็บได้ที่ http://bit.ly/ggclassapp หรือ https://edu.google.com/products/classroom/apps

ติดตามข่าวสารดีๆ ได้ที่ www.fb.com/edtechstou

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
05/10/2020

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “อาชีวศึกษา ยกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ” โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา #Prสอศ.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้าน Digital literacy ร่วมกับ ICDL ทั้งสามหลักสูตร   รายละเอียด : http://bit.ly/ICDL...
16/09/2020

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้าน Digital literacy ร่วมกับ ICDL ทั้งสามหลักสูตร
รายละเอียด : http://bit.ly/ICDLOVEC3

#ICDL #OVEC #BPCD #Digital literacy

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการประเมินการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ htt...
09/09/2020
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการประเมินการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรพ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการประเมินการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ https://rtraining.net

รายละเอียด : https://bit.ly/3h9SYEp

สอบถาม : 0 2509 3654-5 ต่อ 1210-1212

#BPCD #OVEC #VEC

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา Bureau of Personnel Competency Development สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพงานพิธีมอบโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมคุ...
27/08/2020

ภาพงานพิธีมอบโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

: https://bit.ly/3lnM2qE

โดยวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

#BPCD #OVEC #VEC

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
24/08/2020

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

🚩 สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านนวัตกรรม

“OTEPC Symposium: Enhancing Teachers' Potential for Educational Innovation”

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

🚩 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียด กำหนดการ และลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี่ (จำกัดที่นั่ง จำนวน 150 ที่สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์)

(ขณะนี้การลงทะเบียนออนไลน์ครบ 150 ที่นั่งแล้ว ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายและการเสวนาผ่าน Live สดทางแฟนเพจแทนค่ะ)

🔽👇🔽

https://bit.ly/3h7sjsM

#OTEPCsymposium2020

ประกาศรายชื่อและตอบรับยืนยันเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน TOEIC สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม...
21/08/2020

ประกาศรายชื่อและตอบรับยืนยันเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน TOEIC สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สถานประกอบการ ระดับพื้นฐาน (625041002)

รายละเอียด : https://bit.ly/329HafT

ประกาศผลการคัดเลือกครู ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาและรางวัลคนดีอาชีว...
11/08/2020

ประกาศผลการคัดเลือกครู ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาและรางวัลคนดีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

http://bit.ly/3fNvqEA

#BPCD #VEC #OVEC

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEICสำหรับครูผู้สอนภาษาอังก...
05/08/2020
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEIC

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEIC
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สถานประกอบการ ระดับพื้นฐาน

รายละเอียด : https://bit.ly/3gxuuW4

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา Bureau of Personnel Competency Development สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Thai-MOOC
04/08/2020

Thai-MOOC

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #KMUTT
💻 มจธ. เปิดบทเรียนออนไลน์ให้เรียนฟรี จำนวน 17 รายวิชา
.
KMUTT001 : การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา
📍https://cutt.ly/KMUTT001
.
KMUTT002 : การออกแบบวงจรลำดับ
📍https://cutt.ly/KMUTT002
.
KMUTT003 : เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง
📍https://cutt.ly/KMUTT003
.
KMUTT004 : ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู
📍https://cutt.ly/KMUTT004
.
KMUTT005 : แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง
📍https://cutt.ly/KMUTT005
.
KMUTT006 : การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา
📍https://cutt.ly/KMUTT006
.
KMUTT007 : การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์
📍https://cutt.ly/KMUTT007
.
KMUTT008 : การผลิตรายการโทรทัศน์
📍https://cutt.ly/KMUTT008
.
KMUTT009 : การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา
📍https://cutt.ly/KMUTT009
.
KMUTT010 : การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
📍https://cutt.ly/KMUTT010
.
KMUTT011 : การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
📍https://cutt.ly/KMUTT011
.
KMUTT012 : หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
📍https://cutt.ly/KMUTT012
.
KMUTT013 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1 📍https://cutt.ly/KMUTT013
.
KMUTT014 : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล
📍https://cutt.ly/KMUTT014
.
KMUTT015 : การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
📍https://cutt.ly/KMUTT015
.
KMUTT016 : รู้รอบด้านการนำเสนอ
📍https://cutt.ly/KMUTT016
.
KMUTT017 : นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา
📍https://cutt.ly/KMUTT017
.
💥 สมัครเรียนออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ThaiMOOC.org
💥 IG : thaimooc
💥 Twitter : Thai-MOOC
💥 Line : thaimooc , tcu-mhesi
💥 Facebook : Thai-MOOC
.
โดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
.
#ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง
#MOOC #Online #Learning #Free #Courses

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22/07/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คุรุสภาประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562
http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/07/20417/

ศธ.แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำกัดจำนวนคน โดยผ่อนปรนให้จัดประชุมคนจำนวนมากได้แล้วht...
02/07/2020
ศธ.แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำกัดจำนวนคน โดยผ่อนป

ศธ.แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำกัดจำนวนคน โดยผ่อนปรนให้จัดประชุมคนจำนวนมากได้แล้ว

https://moe360.blog/2020/07/02/ศธ-แจ้งยกเลิกแนวทางการจ/

(2 กรกฎาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธ…

ศธ.360 องศา
30/06/2020

ศธ.360 องศา

Flip e-Book หนังสือ 128 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 'พลิกโฉมการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล' ความหนา 280 หน้า ออกแบบจัดพิมพ์โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนหนังสือ 127 ปี (ซึ่งหมดไปแล้ว) ไปสแกน QR code หน้า 272 อ่านได้เลย

https://www.moe.go.th/e-book/128th-MOE/

24/06/2020
DuEd

DuEd

DuEd เชิญทุกท่านเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวข้อ
การคิดเชิงออกแบบศาสตร์การสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่
Design Thinking in Education
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
เวลา 20.00-21.00 น.
โดย
👩‍🏫รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
👨‍🏫ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
👨‍🏫อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#designthinking #education #thaieducation #educator #การคิดเชิงออกแบบ

แจ้งรายชื่อผู้อบรมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่น 2รายละเอียด  http://bit.ly/...
17/06/2020
โครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่น 2

แจ้งรายชื่อผู้อบรมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่น 2

รายละเอียด http://bit.ly/vectraining63

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา Bureau of Personnel Competency Development สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Thai-MOOC
15/06/2020

Thai-MOOC

Thai MOOC การศึกษาออนไลน์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง
🎓สมัครสมาชิกไทยมู้กทุกรายวิชาเรียนฟรี🎓ThaiMOOC.org🎓
💻 สร้างความรู้ ทักษะ และต่อยอดการเรียนรู้สู่คุณวุฒิการศึกษา 💻
.
🎓เลือกดูรายชื่อวิชาบนระบบ Thai MOOC🎓
https://cutt.ly/FreeOnlineCourses
.
💻สมัครเรียนออนไลน์ที่ Thai MOOC ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)💻
.
🏢โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

#ไทยมู้ก #ThaiMOOC #Thai #MOOC #Online
#Learning #Free #Courseware #เรียนออนไลน์ฟรี

11/06/2020
Microsoft Math Solver

➕➖✖➗ แอพ "Microsoft Math Solver"
ดาวน์โหลดฟรีทั้งบน Android และ iOS
https://math.microsoft.com/en/
.
วิดีโอสาธิต https://youtu.be/BGm7I2Gek10

Supoet Srinutapong

A free app to help with school math problems. Scan, type or draw a math problem to get the answer, step-by-step instructions, video tutorials and more. Learn...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11/06/2020

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คลิป Video สอนการใช้งาน Google Classroom

📌 สร้างห้องเรียนออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมด้วยสื่อ ใบงาน
https://youtu.be/fxhgRyKff_g

📌 วัดผล ประเมินผลกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์
https://youtu.be/pA-SM_r2Ia0

📌วิธีให้นักเรียนเข้าห้องเรียน Google Classroom และ ฟีเจอร์อื่นๆ
https://youtu.be/AEgzGr9Hac0

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://gsuite.moe.go.th/g-suite-for-education/google-classroom
ขอบคุณ OBEC Channel
#MOE #OBECChannel #Google #SCurve #GSuite #GoogleClassroom

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10/06/2020

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การสร้าง E-Book ด้วยเว็บไซต์ anyflip.com

https://anyflip.com/bookcase/kykuj

ท่านใดลองสร้างได้แล้วเอามาอวดกันบ้างนะครับ

#OVEC #VEC #NitedVec #EBook #AnyFlip

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
05/06/2020

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รับสมัครวันสุดท้าย (5 มิ.ย.63)
"โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา"

รายละเอียด https://bit.ly/ICDLOVECTeachers

หากมีข้อสงสัยติดต่อ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
#DIGITALLITERACY #OVEC #VEC #BPCD

ศธ.360 องศา
02/06/2020

ศธ.360 องศา

รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยในระยะแรกนี้ ให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ หรือการคัดเลือก โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

https://moe360.blog/2020/06/02/ประกาศ-ศธ-เรื่อง-การเปิด/

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
01/06/2020

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การเข้าร่วมประชุมใน Microsoft Teams โดยไม่ต้องมีอีเมล

------ > https://bit.ly/3gNV3an

ท่านสามารถศึกษาการใช้งาน Microsoft Teams เรื่องอื่น ๆได้ที่
https://bit.ly/3a2nnB5

#Ovec #vec #nitedvec #สอศ #OvecTeams

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
27/05/2020

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

E-Book การจัดการไฟล์ PDF

ประกอบไปด้วย
1. การแยกไฟล์ PDF
2. การรวมไฟล์ PDF
3. การแปลงไฟล์ Word เป็น PDF
4. การแปลงไฟล์ PowerPoint เป็น PDF

#NitedVec #แปลงไฟล์PDF

https://anyflip.com/bookcase/dhtzh

คลิปอบรมออนไลน์ "โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์" ของห้อง OVEC ROOM 5 โดยวิทยากร นายกฤ...
26/05/2020

คลิปอบรมออนไลน์ "โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์" ของห้อง OVEC ROOM 5 โดยวิทยากร นายกฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

คลิปอบรมออนไลน์ "โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์" ของห้อง OVEC ROOM 5 #Day1 #ContentAnalysis #ZoomCloudMeeting #TrueVRoom #DEEP

สามารถรับชมย้อนหลังของทุกตอนได้ที่
https://bit.ly/tpovecroom5

ฝาก YouTube Channel กด Subscribe กดกระดิ่ง
ฝากติดตามกด Like 👍 กด Love ❤️ กด Share ⤴️ ที่ https://www.facebook.com/TouchPoint.in.th/

ด้วยนะครับ 🙏✌️😁

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
23/05/2020

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คู่มือการใช้งาน Application G Suite

https://anyflip.com/bookcase/guhme

** กำลังทยอยอัพเดท**

#OVEC #VEC #NitedVec #Google #GSuite

รับชมการสอนของครูอาชีวศึกษาในG suite for Education by GEG Thailandสามารถเข้าไปเรียนถ่ายทอดสด วันที่ 23-25 พ.ค.63 ที่ : b...
22/05/2020

รับชมการสอนของครูอาชีวศึกษาใน

G suite for Education by GEG Thailand
สามารถเข้าไปเรียนถ่ายทอดสด วันที่ 23-25 พ.ค.63 ที่ : bit.ly/gegthailand

Playlist Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLY08NEQxmV_MHf_b-VjQK0dnwm4OMiUHV

ใครอยากได้เทคนิคดีๆ และ ถามกันสดๆ จากครูที่ใช้ G Suite for Education และ ครูแอดมินโรงเรียนไหนที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เทคนิคต่างๆ (เช่น เทคนิคใน Google Classroom, Google Earth, Google My Map , Google Sites , Data Studio , Google Forms กับ คณิตศาสตร์, admin Console ต่างๆ เครื่องมือที่จะทำให้การเรียนรู้ทางไกลง่ายขึ้น และสนุกขึ้น )
เข้าไปเรียนสดได้ 3 วัน นี้ 23-25 พ.ค.63 เข้าเว็บ bit.ly/gegthailand จะมีลิงค์ให้เข้าไปเรียนผ่าน Youtube Live
ได้ยินว่าครู GEG Leader จากจังหวัดต่างๆ เค้ามีแจกเกียรติบัตรด้วย
#gegthailand
ครูแต่ละท่านสร้าง lInk youtube ไว้ใน Playlist นี้แล้วค่ะ
Playlist Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLY08NEQxmV_MHf_b-VjQK0dnwm4OMiUHV

#ครูผู้ช่วย สอศ.
22/05/2020

#ครูผู้ช่วย สอศ.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
-----------------------------------------------------------------
เขตทั่วไป
https://bit.ly/2Zp6T4l
-----------------------------------------------------------------
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
https://bit.ly/2TxJQ3E

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจ...
20/05/2020
โครงการอบรมเรียน ออนไลน์

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 ในรูปแบบการอบรมออนไลน์

สามารถตรวจสอบรายชื่อทางช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ http://bit.ly/vectraining63

และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานการอบรมออนไลน์ http://bit.ly/2yfG6wd

http://bit.ly/vectraining63

#VEC #OVEC #BPCD #vectraining63

ห้องเรียนเฉพาะทาง

S Curve Learning
20/05/2020

S Curve Learning

ขอแจ้งปรับตาราง การออกแบบการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัล ตามความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ และ Google
ไม่อยากให้พลาดซีรีย์นี้ สนุกมาก เรียนไปเล่นเกม เกียรติบัตร ทั้งครู และ เด็ก พร้อมเอาเกมไปใช้ได้ตามตัวชี้วัด ในหมวดวิทยาการคำนวณ
พบกันที่ YouTube OBEC channel หรือ FB OBEC Channel

พบกับหลักสูตรเต็มที่
https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th

20/05/2020
Thailand Microsoft in Education

Thailand Microsoft in Education

📌แนะนำแอป Shifts ใน Microsoft Teams
https://youtu.be/ZOjyKQxGmuI
✔นำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารของสถาศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ
✔ใช้เป็นแอพลงเวลาเข้างาน ออกงาน
✔สามารถระบุพิกัดที่ลงเวลาเข้างาน ออกงาน ได้
✔จัดตารางการสอนออนไลน์
✔จัดตารางเวร ต่าง ๆ ของโรงเรียน
✔สลับคาบสอน สลับเวร ต่าง ๆ

#MicrosoftTeams #เป็นทุกอย่างให้เธอ

S Curve Learning
19/05/2020

S Curve Learning

วันอังคาร ที่ 19 พ.ค.​ 63 เวลา 17.00 น. สอนสร้างเว็บไซต์ของชั้นเรียนด้วย Google Sites พร้อมตอบคำถามสดๆ โดย Google Certified Innovator และ Google Certified Trainer เข้าชมได้ที่ https://youtu.be/Vk73t6g2ftk

ตาราง Live และ อบรมทั้งหมด ตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Google ดูได้ที่ https://gsuite.moe.go.th/

18/05/2020
OBEC Channel

OBEC Channel

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ที่อยู่

ถนน รามอินทรา
Bangkok
10230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625093654

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด