สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ One of the Best Institutes of Aviation Medicine in ASEAN ข้อมูลเกี่ยวกับ "เวชศาสตร์การบิน" https://www.facebook.com/aviationmed?fref=ts

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนพลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถ...
11/11/2020

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน
สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้น โดยมีรองผู้อำนวยการ(๑)และ รองผู้อำนวยการ(๒) และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ร่วมเป็นเกียรติ และแสดง
ความยินดี ณ ห้องโถง สำนักงานผู้บังคับบัญชา
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ(สายงานกิจการพิเศษ) ตรวจเยี่ยม สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศพลอาก...
04/11/2020

พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ(สายงานกิจการพิเศษ) ตรวจเยี่ยม สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ(สายงานกิจการพิเศษ)
และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจการและรับฟัง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ ๒๐ปี สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
โดยมี พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ
ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมหมอตระกูล สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เปิดหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่๓๖พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหา...
27/10/2020

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เปิดหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่๓๖
พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่๓๖ จำนวน ๑๖ คน (ในกองทัพอากาศ ๑๒ คน, นอกกองทัพอากาศ ๔ คน) โดยมี
พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธี
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้อง ๕๐๔ กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ผู้รับผิดชอบ: น.อ.หญิง ลัลธริมา ธำรงโชติ
โทร.๒-๔๖๕๙ , ๐๘๑-๖๔๖-๗๙๘๗
ภาพ: ร.ต.สัชฌุกร เดือนนวล

พิธีเกษียณอายุราชการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์...
26/09/2020

พิธีเกษียณอายุราชการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ประจำปี ๒๕๖๓ พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ในการนี้ พลอากาศโท ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเกษียณอายุราชการ ในนามสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้อง๕๐๔ กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประชุมวิชาการ "๗๒ปี เวชศาสตร์การบิน" สมาคมเ...
24/09/2020

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประชุมวิชาการ "๗๒ปี เวชศาสตร์การบิน"
สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทยจัดร่วมกับ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจัดการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "
IMPACT of PANDEMIC on AVIATION MEDICINE " โดยมี
พลอากาศโท ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย
พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักนิรภัยทหารอากาศ
พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
พลอากาศตรี ธนวิตต สกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "Beyond the Horizon,Beyond COVID-19 และได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยต่างๆดังนี้ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ,กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ,ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ,ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ,ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
และมีกำหนดการประชุมวิชาการในหัวข้อ
Lesson learned from COVID-19
จากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ ๔ ท่านดังนี้
พลอากาศตรี บัณฑิต วงษ์เจริญธรรม จาก สำนักการบินพลเรือน (กพท.)
พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ (เลขาธิการแพทยสภา)
นายแพทย์ ภูมิเกียรติ สุพิทยาพร ผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)
นายแพทย์ รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข
ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น๓ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

งานวิชาการ “72 ปี เวชศาสตร์การบิน”
21/09/2020

งานวิชาการ “72 ปี เวชศาสตร์การบิน”

สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ “72 ปี เวชศาสตร์การบิน” พ.ศ.2563 ✈️“IMPACT OF PANDEMIC ON AVIATION MED...
04/09/2020

สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ “72 ปี เวชศาสตร์การบิน” พ.ศ.2563 ✈️
“IMPACT OF PANDEMIC ON AVIATION MEDICINE”

ในวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯได้ที่ QR Code

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเ...
25/08/2020

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ครั้งที่๑
พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" โดยได้รับเกียรติจาก
พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นาวาอากาศโทหญิง วราภรณ์ เกิงฝาก
ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน เข้าร่วมในพิธี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ บริเวณ
หน้าวิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรม
โรงเรียนการบิน กำแพงแสน

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สวบ.ทอ.เริ่มเปิดให้บริการการตรวจสุขภาพประ...
10/06/2020

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สวบ.ทอ.เริ่มเปิดให้บริการการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานภาคอากาศ ทอ.

เพื่อให้การตรวจสุขภาพของผู้ทำการในอากาศ ประจำปี 63 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) จึงขอแจ้งกรอบระยะเวลาในการมารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ดังนี้

08/06/2020
24/04/2020
16/03/2020
12/03/2020
03/03/2020
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ's cover photo
13/02/2020

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ's cover photo

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางด้านจิตใจ (Psychological First Aid) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในองค์กรด้...
22/10/2019

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางด้านจิตใจ (Psychological First Aid) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ในองค์กรด้านการบินตามมาตรฐานสากล กรณีอากาศยานประสบเหตุ เพื่อเยียวยาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีบาดแผลในใจเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
https://www.facebook.com/100000538894445/posts/3063735816987685?sfns=mo
จาก FB : น.ท. เดช นวลตา

12/11/2018

บรรยากาศชมนิทรรศการงาน ICASM

12/11/2018

บรรยากาศนิทรรศการแสดงงานด้านเวชศาสตร์การบิน ICASM 2018

12/11/2018

บรรยากาศงานประชุม ICASM 2018

09/11/2018
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

https://www.facebook.com/1663913140586731/posts/2078891129088928/

"ตามที่มีผู้แอบอ้างใช้ชื่อ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ส่ง sms แจ้งให้ญาติผู้ป่วยโอนเงินค่ายาผ่านรหัสพร้อมเพย์นั้น รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ขอยืนยันว่า รพ.ไม่มีนโยบายให้ผู้ป่วยหรือญาติโอนเงินด้วยวิธีดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ"

น.อ.จิรวัฒน์ ชูวงศ์ ผอ.กคผ.สวบ.ทอ. มอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรุ่นที่ 52 ณ สวบ.ทอ.
02/11/2018

น.อ.จิรวัฒน์ ชูวงศ์ ผอ.กคผ.สวบ.ทอ. มอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรุ่นที่ 52 ณ สวบ.ทอ.

น.อ.จิรวัฒน์ ชูวงศ์ ผอ.กคผ.สวบ.ทอ. มอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรุ่นที่ 52 ณ สวบ.ทอ.

งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาค...
31/10/2018

งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖ (66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018 : ICASM 2018) โดยมี พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และ พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้รับคัดเลือกจาก วิทยาลัยเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ (International Academy of Aviation and Space Medicine : IAASM) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖ (66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018 : ICASM 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบินและอวกาศจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม สำหรับในปีนี้จัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “Sharing the Sky Safely” หรือ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การบินที่ปลอดภัย” ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์การบิน ในรูปแบบการบรรยาย การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้เชิญแพทย์สาขาต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในภารกิจกู้ภัยที่ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมกับเจ้าหน้าที่หลากหลายสาขาอีกด้วย
พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “ในการประชุมที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนองานวิชาการต่างๆ เช่น การค้นพบมาตรการที่เป็นประโยชน์ในการจัดการกับความเหนื่อยล้าของนักบิน ที่ส่งผลกระทบต่อการบิน มีการค้นพบแนวทางรักษาและยาตัวใหม่ๆ ในการรักษาโรคบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีต มีมาตรการควบคุมโรคติดต่อ และลดการแพร่ระบาดของโรคระหว่างประเทศ ทำให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนผู้โดยสารเครื่องบิน เป็นต้น ในส่วนของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการดูแลป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของผู้ทำการในอากาศและพลเรือน โดยเตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการบิน รวมถึงการสอบสวนหาสาเหตุทางการแพทย์ในกรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุด้วย การจัดการประชุมในครั้งนี้ กองทัพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการบิน จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์การบินที่ก้าวหน้าทันสมัยทัดเทียมนานาอารยะประเทศ และก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ทีมแพทย์เวชศาสตร์การบินเอง จะได้ใช้เวทีนี้ในการขยายเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนั้นการจัดการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เผยแพร่ชื่อเสียง ของประเทศ ในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติต่อไป”

งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖ (66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018 : ICASM 2018) โดยมี พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และ พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้รับคัดเลือกจาก วิทยาลัยเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ (International Academy of Aviation and Space Medicine : IAASM) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖ (66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018 : ICASM 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบินและอวกาศจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม สำหรับในปีนี้จัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “Sharing the Sky Safely” หรือ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การบินที่ปลอดภัย” ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์การบิน ในรูปแบบการบรรยาย การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้เชิญแพทย์สาขาต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในภารกิจกู้ภัยที่ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมกับเจ้าหน้าที่หลากหลายสาขาอีกด้วย
พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “ในการประชุมที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนองานวิชาการต่างๆ เช่น การค้นพบมาตรการที่เป็นประโยชน์ในการจัดการกับความเหนื่อยล้าของนักบิน ที่ส่งผลกระทบต่อการบิน มีการค้นพบแนวทางรักษาและยาตัวใหม่ๆ ในการรักษาโรคบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีต มีมาตรการควบคุมโรคติดต่อ และลดการแพร่ระบาดของโรคระหว่างประเทศ ทำให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนผู้โดยสารเครื่องบิน เป็นต้น ในส่วนของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการดูแลป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของผู้ทำการในอากาศและพลเรือน โดยเตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการบิน รวมถึงการสอบสวนหาสาเหตุทางการแพทย์ในกรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุด้วย การจัดการประชุมในครั้งนี้ กองทัพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการบิน จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์การบินที่ก้าวหน้าทันสมัยทัดเทียมนานาอารยะประเทศ และก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ทีมแพทย์เวชศาสตร์การบินเอง จะได้ใช้เวทีนี้ในการขยายเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนั้นการจัดการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เผยแพร่ชื่อเสียง ของประเทศ ในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติต่อไป”

30/10/2018
น.อ.ศุภชัย  สินธวาลัย ผอ.ศลพ.สวบ.ทอ. เป็นประธานปิดการอบรมและรับมอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่...
28/09/2018

น.อ.ศุภชัย สินธวาลัย ผอ.ศลพ.สวบ.ทอ. เป็นประธานปิดการอบรมและรับมอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 51 ณ สวบ.ทอ.

น.อ.ศุภชัย สินธวาลัย ผอ.ศลพ.สวบ.ทอ. เป็นประธานปิดการอบรมและรับมอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 51 ณ สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์  ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 50
21/09/2018

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 50

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 50

กลุ่ม Dr.IAM (ดร.เอี่ยม) ของ สวบ.ทอ. ได้รับรางวัล Value Award ประเภท KM จากงานมหกรรมการจัดการความรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภา...
27/08/2018

กลุ่ม Dr.IAM (ดร.เอี่ยม) ของ สวบ.ทอ. ได้รับรางวัล Value Award ประเภท KM จากงานมหกรรมการจัดการความรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

กลุ่ม Dr.IAM (ดร.เอี่ยม) ของ สวบ.ทอ. ได้รับรางวัล Value Award ประเภท KM จากงานมหกรรมการจัดการความรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

รับมอบใบประกาศการฝึกอบรมการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาลและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ (TLS&AE) ระหว่างวันที่ 20 - 24 ส....
24/08/2018

รับมอบใบประกาศการฝึกอบรมการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาลและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ (TLS&AE) ระหว่างวันที่ 20 - 24 ส.ค. 2561 ณ สวบ.ทอ.

รับมอบใบประกาศการฝึกอบรมการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาลและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ (TLS&AE) ระหว่างวันที่ 20 - 24 ส.ค. 2561 ณ สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์  ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาลและการลำเลียงผู้ป่วยทา...
22/08/2018

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาลและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ (TLS&AE) ระหว่างวันที่ 20 - 24 ส.ค. 2561 ณ สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาลและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ (TLS&AE) ระหว่างวันที่ 20 - 24 ส.ค. 2561 ณ สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์  ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรสรีรวิทยาการบิน รุ่นที่ 12 ณ กวก.สวบ.ทอ.
16/08/2018

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรสรีรวิทยาการบิน รุ่นที่ 12 ณ กวก.สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรสรีรวิทยาการบิน รุ่นที่ 12 ณ กวก.สวบ.ทอ.

น.อ.ศุภชัย สินธวาลัย ผอ.ศลพ.สวบ.ทอ. มอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรุ่นที่ 49 ณ สวบ.ทอ.
10/08/2018

น.อ.ศุภชัย สินธวาลัย ผอ.ศลพ.สวบ.ทอ. มอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรุ่นที่ 49 ณ สวบ.ทอ.

น.อ.ศุภชัย สินธวาลัย ผอ.ศลพ.สวบ.ทอ. มอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรุ่นที่ 49 ณ สวบ.ทอ.

07/08/2018
น.อ.จิรวัฒน์ ชูวงศ์ ผอ.กคผ.สวบ.ทอ. มอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรุ่นที่ 48 ณ สวบ.ทอ.
20/07/2018

น.อ.จิรวัฒน์ ชูวงศ์ ผอ.กคผ.สวบ.ทอ. มอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรุ่นที่ 48 ณ สวบ.ทอ.

น.อ.จิรวัฒน์ ชูวงศ์ ผอ.กคผ.สวบ.ทอ. มอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรุ่นที่ 48 ณ สวบ.ทอ.

หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่น 47
22/06/2018

หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่น 47

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร สวบ.ทอ.
21/06/2018

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์  ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. รับมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ด้านบร...
15/06/2018

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. รับมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ด้านบริหาร เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ. รับมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ด้านบริหาร เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

ที่อยู่

Phahonyothin Rd.
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

+6625340112

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามทีค่ะจะฝากครรภ์ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะแนะนำทีค่ะ จะไปสิ้นเดือนนี้แล้ว