ธรรมเพื่อโดม - Thamfordome

ธรรมเพื่อโดม - Thamfordome ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาฯ (อมธ.)

เปิดเหมือนปกติ

แถลงการณ์พรรคธรรมเพื่อโดมต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563“ พรรคธรร...
15/10/2020

แถลงการณ์พรรคธรรมเพื่อโดมต่อเหตุการณ์การสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563

“ พรรคธรรมเพื่อโดมขอยืนหยัดเคียงข้างประชาธิปไตย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะพานพบรุ่งอรุณแห่งสิทธิ เสรีภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี และประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง “

แถลงการณ์พรรคธรรมเพื่อโดม กรณีการควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวกิจกรรรมทางการเมืองและผู้เข้าร่วมชุมนุมจากกลุ่มคณะราษฎรอีสาน 13 ต...
13/10/2020

แถลงการณ์พรรคธรรมเพื่อโดม
กรณีการควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวกิจกรรรมทางการเมืองและผู้เข้าร่วมชุมนุมจากกลุ่มคณะราษฎรอีสาน 13 ตุลาคม 2563
สืบเนื่องจากกรณีการเข้าควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองและผู้เข้าร่วมชุมนุม จำนวน 19 คน จากกลุ่ม “คณะราษฎรอีสาน” ที่ตั้งขบวนชุมนุมปราศรัยบริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรุนแรงเกินกว่าเหตุและปราศจากความชอบธรรม อีกทั้งยังการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รุนแรงและเกินกว่าเหตุนั้นส่งผลให้นักเคลื่อนไหวทางกิจกรรมทางการเมืองและผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับการบาดเจ็บแก่กายและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น พรรคธรรมเพื่อโดมขอประณามการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและต่อต้านการคุกคามสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นทุกรูปแบบจากเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขาดความชอบธรรมและไม่อาจยอมรับได้ พรรคธรรมเพื่อโดมขอสนับสนุนการชุมนุมโดยสันติวิธีและปราศจากอาวุธ ซึ่งเป็นเสรีภาพในการชุมนุมอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ และขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองรวมทั้งผู้เข้าร่วมชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวไปอย่างเร็วที่สุด
พรรคธรรมเพื่อโดมจะต่อสู้ยืนหยัดเคียงข้างเพื่อนนักศึกษาและประชาชน และขอให้เจ้าหน้าที่รัฐพึงระลึกไว้เสมอว่า หน้าที่ของท่านคือการรับใช้ประชาชน มิใช่รับใช้ผู้มีอำนาจอื่นใด

“จะยึดมั่นในอุดมการณ์ที่เรามีและต่อสู้ยืนหยัดเคียงข้างเพื่อนนักศึกษาและประชาชน”
พรรคธรรมเพื่อโดม
13 ตุลาคม 2563

24 มิถุนา ประชาเชิดก่อกำเนิด ประชาธิปไตย ในสยามคนจึง เป็นคน ทุกเขตคามสิทธิ์เสมอ สมนาม ตามคำ "ไท"ราษฎร ก่อเกื้อ ทำเพื่อรา...
24/06/2020

24 มิถุนา ประชาเชิด
ก่อกำเนิด ประชาธิปไตย ในสยาม
คนจึง เป็นคน ทุกเขตคาม
สิทธิ์เสมอ สมนาม ตามคำ "ไท"
ราษฎร ก่อเกื้อ ทำเพื่อราษฎร์
ย้ำประกาศ ย่ำสวัสดิ์ ชูชัดไว้
อธิปปัตย์ ย่อมอยู่ที่ ประชาชัย
"ประเทศไทย เป็นของ ราษฎร" *

"ประเทศนี้เป็นของ 'ราษฎร' ทั้งหลาย มิใช่ ของ 'กษัตริย์' ตามที่เขาหลอกลวง"

คลื่นลูกใหม่ที่ถูกปลุก
กำลังรุกซัดคลื่นเก่า
ความหวังอันบางเบา
กำลังเร้าให้หวนคืน

#พลังของประชาชนกำลังกลับมา
#ประเทศไทยเป็นของประชาชน
#24มิถุนา

*นายพศวัต เขียวเหมือน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ประพันธ์ บทกลอนส่วนแรก

แถลงการณ์การขอโทษจากเพจพรรคธรรมเพื่อโดม ถึงเพจ TU more sheet
02/05/2020

แถลงการณ์การขอโทษจากเพจพรรคธรรมเพื่อโดม ถึงเพจ TU more sheet

รู้หรือไม่? แม้ว่าจะรัฐธรรมนูญ 2560 จะไม่มีการวางหลักไว้ว่า ประชาชนสามารถรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา แต่รัฐธรร...
30/04/2020

รู้หรือไม่? แม้ว่าจะรัฐธรรมนูญ 2560 จะไม่มีการวางหลักไว้ว่า ประชาชนสามารถรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้วางหลักว่า ห้ามเราแสดงความต้องการถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา

เราขอเชิญชวนมาร่วมแสดงพลังของพวกเรานักศึกษาธรรมศาสตร์ กับ 15 ภาคีนักศึกษา เพื่อรวบรวมรายชื่อในการแสดงความต้องการถอดถอน สว. 250 ท่าน เพื่อรักษาความยุติธรรมและทวงคืนสิทธิของพวกเรา

หากคุณพร้อม คลิก https://www.change.org/p/ประยุทธ์-จันทร์โอชา-ล่ารายชื่อถอดถอน-ส-ว-เสรี-สุวรรณภานนท์

15 ภาคีนักศึกษา
1.มศว คนรุ่นเปลี่ยน
2.ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3.มอกะเสด
4.พะยอมเก๋า
5.กลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย
6.ลูกพ่อขุนฯโค่นล้มเผด็จการ
7.ฟันเฟืองประชาธิปไตย อาชีวะปกป้องประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย
8.ขอนแก่นพอกันที
9.ภาคีนักศึกษาศาลายา
10.กลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย
11.กลุ่มประชาคมมศวเพื่อเสรีภาพ
12.มวล.เสรี
13.กลุ่มเสรี ประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี
14.งานเสวนาที่ไม่เป็นทางการ
15.ภาคีราชมงคลเพื่อประชาธิปไตย

รู้หมือไร่! #เลือกตั้งอมธ63 มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งอมธ. อีกทั้งยังเป็นการเลือ...
25/04/2020

รู้หมือไร่!
#เลือกตั้งอมธ63
มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งอมธ. อีกทั้งยังเป็นการเลือกตั้งออนไลน์ครั้งแรกที่นักศึกษาไม่ได้อยู่มหาลัย 🥳

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ชาวธรรมศาสตร์ที่มาร่วมส่งเสริมประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยกันนะคะ 💛❤

ธรรมเพื่อโดม - Thamfordome's cover photo
24/04/2020

ธรรมเพื่อโดม - Thamfordome's cover photo

พวกเรา 'ธรรมเพื่อโดม' ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากเพื่อนๆ นักศึกษาทุกคน ทุกศูนย์ รวมถึงขอบคุณการสนับสนุนและกำลังใจจากทุกๆ คน...
23/04/2020

พวกเรา 'ธรรมเพื่อโดม' ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากเพื่อนๆ นักศึกษาทุกคน ทุกศูนย์ รวมถึงขอบคุณการสนับสนุนและกำลังใจจากทุกๆ คน ที่มีเสมอมา

พวกเราขอสัญญา เราจะยังคงรักษาปณิธานแห่งการเสียสละและทำเพื่อเพื่อนๆ นักศึกษา ต่อไป

ขอขอบคุณจากใจ 💛💙

ขณะนี้เวลา 17.00 น. หมดเวลาลงคะแนน 🚫
23/04/2020

ขณะนี้เวลา 17.00 น. หมดเวลาลงคะแนน 🚫

ขณะนี้เวลา 17.00 น. หมดเวลาลงคะแนน 🚫

ขณะนี้ระบบเลือกตั้งออนไลน์ปิดให้ลงคะแนนแล้ว
ขอขอบคุณนักศึกษาผู้มีสิทธิที่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งในครังนี้ 🙏
ติดตามการรายงานผลคะแนนได้ที่เพจ :
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**พบเห็นการกระทำที่ขัดต่อ ข้อปฎิบัติในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
***พบปัญหาในการเลือกตั้ง สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Hotline :02-5642924

#เลือกตั้งนายกอมธ2563
#ElectionTUSU2020
#เลือกตั้งออนไลน์เลือกตั้งนายกอมธ

เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ใครยังไม่ได้ไปเลือกตั้ง อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันน้าาาาา ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอมธได้ที่ ...
23/04/2020

เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ใครยังไม่ได้ไปเลือกตั้ง อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันน้าาาาา
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอมธได้ที่ 👉 https://vote.sa.tu.ac.th/

ขณะนี้เวลา 16.00 น.

เปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว นักศึกษาสามารถลงคะแนนได้ที่
https://vote.sa.tu.ac.th/ หรือ scan QR Code ด้านล่าง

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมแสดงพลัง ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อุปนายกฯ ศูนย์ลำปาง, อุปนายกฯ ท่าพระจันทร์ (หยั่งเสียง) และคณะกรรมการนักศึกษาคณะที่เข้าร่วมระบบ

**พบเห็นการกระทำที่ขัดต่อ ข้อปฎิบัติในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
***พบปัญหาในการเลือกตั้ง สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Hotline :02-5642924

#เลือกตั้งนายกอมธ2563
#ElectionTUSU2020
#เลือกตั้งออนไลน์เลือกตั้งนายกอมธ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23/04/2020

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขณะนี้เวลา 15.00 น.

เปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว นักศึกษาสามารถลงคะแนนได้ที่
https://vote.sa.tu.ac.th/ หรือ scan QR Code ด้านล่าง

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมแสดงพลัง ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อุปนายกฯ ศูนย์ลำปาง, อุปนายกฯ ท่าพระจันทร์ (หยั่งเสียง) และคณะกรรมการนักศึกษาคณะที่เข้าร่วมระบบ

**พบเห็นการกระทำที่ขัดต่อ ข้อปฎิบัติในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
***พบปัญหาในการเลือกตั้ง สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Hotline :02-5642924

#เลือกตั้งนายกอมธ2563
#ElectionTUSU2020
#เลือกตั้งออนไลน์เลือกตั้งนายกอมธ

'เพราะประชาธิปไตย เริ่มได้ด้วยมือเรา'ภายในเวลา 17.00 น. วันนี้ เพื่อน ๆ ชาวธรรมศาสตร์อย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันน้าาา...
23/04/2020

'เพราะประชาธิปไตย เริ่มได้ด้วยมือเรา'
ภายในเวลา 17.00 น. วันนี้ เพื่อน ๆ ชาวธรรมศาสตร์อย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันน้าาาาา🗳

ขณะนี้เวลา 09.00 น.

เปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว นักศึกษาสามารถลงคะแนนได้ที่
https://vote.sa.tu.ac.th/ หรือ scan QR Code ด้านล่าง

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมแสดงพลัง ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อุปนายกฯ ศูนย์ลำปาง, อุปนายกฯ ท่าพระจันทร์ (หยั่งเสียง) และคณะกรรมการนักศึกษาคณะที่เข้าร่วมระบบ

**พบเห็นการกระทำที่ขัดต่อ ข้อปฎิบัติในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
***พบปัญหาในการเลือกตั้ง สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Hotline :02-5642924

#เลือกตั้งนายกอมธ2563
#ElectionTUSU2020
#เลือกตั้งออนไลน์เลือกตั้งนายกอมธ

พวกเรา พรรคธรรมเพื่อโดมขอความร่วมมือผู้สนับสนุนพรรคทุกท่าน  งดหาเสียง และงดเคลื่อนไหวภายหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. ของวันที่ ๒๒ เ...
22/04/2020

พวกเรา พรรคธรรมเพื่อโดมขอความร่วมมือผู้สนับสนุนพรรคทุกท่าน งดหาเสียง และงดเคลื่อนไหวภายหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. ของวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จเพื่อให้การเลือกตั้งองค์การนักศึกษาเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรมตามข้อปฏิบัติในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธรรมเพื่อโดม - Thamfordome's cover photo
22/04/2020

ธรรมเพื่อโดม - Thamfordome's cover photo

พรุ่งนี้ 23 เมษายน เลือกตั้ง อมธ. กันแล้ว มาดูกันว่าทำไมต้องไปเลือกตั้ง อมธ. ?สุดท้ายนี้ เราขอเชิญชวนเพื่อน ๆ นักศึกษาธร...
22/04/2020

พรุ่งนี้ 23 เมษายน เลือกตั้ง อมธ. กันแล้ว มาดูกันว่าทำไมต้องไปเลือกตั้ง อมธ. ?

สุดท้ายนี้ เราขอเชิญชวนเพื่อน ๆ นักศึกษาธรรมศาสตร์เลือก "ธรรมเพื่อโดม เบอร์ 1" ที่มีนโยบายเป็นรูปธรรม ทำได้จริง และเคียงข้างนักศึกษาเป็น อมธ.

#letMeTHAMForU
#23เมษากาเบอร์1

พวกเราครอบครัวธรรมเพื่อโดม ขออาสาทำเพื่อชาวธรรมศาสตร์เพราะนโยบายของเรา 'เป็นรูปธรรม ทำได้จริง เคียงข้างเพื่อนนักศึกษา'#L...
22/04/2020

พวกเราครอบครัวธรรมเพื่อโดม ขออาสาทำเพื่อชาวธรรมศาสตร์
เพราะนโยบายของเรา
'เป็นรูปธรรม ทำได้จริง เคียงข้างเพื่อนนักศึกษา'

#LetMeTHAMforU
#23เมษากาเบอร์1
#กาเบอร์1ทุกศูนย์

'Game of TUSU 2020'ทุกคนพร้อมหรือยังที่จะมาเป็นชาว #ทีมออมสิน 23 เมษายนนี้ มาร่วมส่งธรรมเพื่อโดมไปเป็น อมธ. ส่งธรรมเพื่อ...
22/04/2020

'Game of TUSU 2020'

ทุกคนพร้อมหรือยังที่จะมาเป็นชาว #ทีมออมสิน 23 เมษายนนี้ มาร่วมส่งธรรมเพื่อโดมไปเป็น อมธ. ส่งธรรมเพื่อโดมไปดูแลเพื่อน ๆ นักศึกษา ด้วยการไปเลือกตั้ง เลือกออมสิน ธันยมัย เป็นนายกอมธ. กัน 👍

#ทีมออมสิน
#LetMeTHAMForU
#23เมษาเลือกเบอร์1
#เลือกตั้งอมธ63

กรรมการและทีมคุณภาพและมากประสบการณ์จากพรรคธรรมเพื่อโดม พร้อมแล้วที่จะสร้างสรรค์กิจกรรม พิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการเพื่อชาว...
22/04/2020

กรรมการและทีมคุณภาพและมากประสบการณ์จากพรรคธรรมเพื่อโดม พร้อมแล้วที่จะสร้างสรรค์กิจกรรม พิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการเพื่อชาวธรรมศาสตร์ทุกคน เพราะนโยบายของเรา เป็นรูปธรรม ทำได้จริง เคียงข้างเพื่อนนักศึกษา
23เมษานี้ เลือกธรรมเพื่อโดม เบอร์ 1 💙💛

#LetMeTHAMforU
#23เมษาเลือกธรรมเพื่อโดม
#กาเบอร์1ทุกศูนย์

#letmethamforu#23เมษาเลือกตั้งอมธ
22/04/2020

#letmethamforu
#23เมษาเลือกตั้งอมธ

#letmethamforu
#23เมษาเลือกตั้งอมธ

Thammasat University Student Union election is coming! 🔥We are THAM FOR DOME party running for the president of Thammasa...
22/04/2020

Thammasat University Student Union election is coming! 🔥

We are THAM FOR DOME party running for the president of Thammasat University Student Union.

We believe that you, THAMMASAT students, are our people and companion that we have to take care and promote a policy which is adventageous for you.
Thus, THAM FOR DOME’s policy is designed for THAMMASAT student benefits, possible to apply and always be your side. 😄
Moreover, members in our party also have working experiences in many fields will reinforce the working potential as Thammasat University Student Union.

We, "THAM FOR DOME party Number 1", are ready to do you!
And you ?
Are you ready to vote us on April 23rd , 2020 ? ☝️1️⃣

Your suggestion will be applied to be our operation. If you have any suggestion, opinion or anything you want to tell us to do for you. 💙💛

Please tell us at https://docs.google.com/forms/d/1lBsGNT1gXPIWjqQuufSzPIAbPugDq9ekOXULNrJlv00/edit

🗳 Vote “No.1 THAM FOR DOME party” in Thammasat Univeristy Student Union 2020 election on April 23rd, 2020 during 9.00 am. – 5.00 pm.
at : https://vote.sa.tu.ac.th

#LetMeTHAMForU
#TUSUSelection2020
#April23reVoteNO1

เย็นนี้ เตรียมพบกับ THE GREAT DEBATE การดีเบตครั้งสุดท้าย ของผู้สมัคร จากทั้ง 3 ศูนย์ แล้วพบกันที่ เพจ คณะกรรมการการเลือ...
22/04/2020

เย็นนี้ เตรียมพบกับ THE GREAT DEBATE
การดีเบตครั้งสุดท้าย ของผู้สมัคร จากทั้ง 3 ศูนย์

แล้วพบกันที่ เพจ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18.00-19.30

แล้วพบกัน!

#letmethamforu
#เลือกตั้งอมธ
#เลือกเบอร์1ทุกศูนย์

22/04/2020
23 เมษากาเบอร์ 1

'นโยบายที่กล่าวมานั้นมันทำได้จริง'

🎶'เลือกฉัน เลือกฉันได้ไหม ฉันจะดูแลเธอให้ดี'🎶

23 เมษายนนี้ เชิญชวนเพื่อน ๆ ชาวธรรมศาสตร์ มาเลือกตั้งออนไลน์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🗳 เลือกพรรคธรรมเพื่อโดม เบอร์ 1 ทุกศูนย์นะคะ 💙💛

Tomorrow, Let's thammasat people vote Thamfordome NO.1 for Thammasat University Student Union 🙂

#กาเบอร์1ทุกศูนย์
#ThamfordomeNumber1
#LetMeTHAMforU
#23เมษาเลือกตั้งอมธ

ลานจอดรถ ดาวอังคารเปลี่ยนไป! ปรับปรุงแล้วจ้า ลานจอดรถหน้าศกร. ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ อีกต่อไป ใต้ท้องรถไม่พังแล้ว #ธรรมศาสตร...
22/04/2020

ลานจอดรถ ดาวอังคารเปลี่ยนไป!

ปรับปรุงแล้วจ้า ลานจอดรถหน้าศกร. ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ อีกต่อไป ใต้ท้องรถไม่พังแล้ว

#ธรรมศาสตร์น่ารัก
#letmethamforu
#23เมษาเลือกเบอร์1

#letmethamforu#23เมษาเลือกตั้งอมธ
21/04/2020

#letmethamforu
#23เมษาเลือกตั้งอมธ

#letmethamforu
#23เมษาเลือกตั้งอมธ

นับถอยหลังเลือกตั้งอมธ.ออนไลน์อีก 2 วันเท่านั้น!!! อย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะ ๆ นะคะ #LetMeTHAMforU#23เมษาเลือกต...
21/04/2020

นับถอยหลังเลือกตั้งอมธ.ออนไลน์อีก 2 วันเท่านั้น!!!
อย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะ ๆ นะคะ

#LetMeTHAMforU
#23เมษาเลือกตั้งอมธ
#กาเบอร์1ทุกศูนย์

'เลือกตั้งอมธ. ง่ายๆ ทำได้ทุกที่'วันนี้ธรรมเพื่อโดม จะมาแนะนำวิธีการเลือกตั้ง อมธ. ง่ายๆให้ทุกคนเอง เพียงแค่ใช้ รหัส reg...
21/04/2020

'เลือกตั้งอมธ. ง่ายๆ ทำได้ทุกที่'

วันนี้ธรรมเพื่อโดม จะมาแนะนำวิธีการเลือกตั้ง อมธ. ง่ายๆให้ทุกคนเอง เพียงแค่ใช้ รหัส reg tu และเบอร์มือถือ เพื่อกรอกรับ รหัส OTP เพียงแค่นี้ คุณก็สามารถใช้สิทธิ ได้จากทุกที่เลย

#letmethamforu
#23เมษาเลือกเบอร์1
#เลือกออมสินเป็นนายกเลือกอู๋เป็นอุปท่า

21/04/2020

การเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องไม่เงียบเหงา!

'เพราะประชาธิปไตยเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยตัวเรา'

ธรรมเพื่อโดมขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 23 เมษายนนี้ เวลา 09.00-17.00 น.

ที่ https://vote.sa.tu.ac.th/
ตรวจสอบสิทธิของคุณได้แล้ว วันนี้

เกร็ดน่ารู้ : 33258 คือจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ทุกปีมีนักศึกษามาใช้สิทธิเพียง 3x% ของนักศึกษาทั้งหมดเท่านั้น

ปีนี้พวกเราพร้อมรึยัง ที่จะรักษาสิทธิของตัวเอง และสร้างธรรมศาสตร์ยุคใหม่ ไปพร้อมกัน

#letmethamforu
#23เมษาเลือกตั้งอมธ
#เลือกออมสินเป็นนายก
#เลือกอู๋เป็นอุปท่า
#เลือกเบอร์1ทุกศูนย์

พรรคธรรมเพื่อโดม ขอแสดงความยินดีกับ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคนนะคะ แ...
21/04/2020

พรรคธรรมเพื่อโดม ขอแสดงความยินดีกับ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคนนะคะ

แล้ว 23 เมษายนนี้ ชาวธรรมศาสตร์อย่าลืมมาใช้สิทธิเลือกตั้ง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันนะ

ตรวจสอบสิทธิ และลงคะแนนได้ที่
www.vote.sa.tu.ac.th

#letmethamforu

กรรมการและทีมงานคุณภาพจากพรรคธรรมเพื่อโดม
20/04/2020

กรรมการและทีมงานคุณภาพจากพรรคธรรมเพื่อโดม

20/04/2020
THAM FOR DOME LET ME THAM FOR U

'เป็นรูปธรรม ทำได้จริง พร้อมเคียงข้างเพื่อนนักศึกษา'

คือหลักการที่เรายึดถือในการดำเนินกิจกรรม เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 เมษายนนี้ ให้โอกาสพวกเรา ธรรมเพื่อโดม ได้ทำเพื่อคุณ

Music : https://www.youtube.com/watch?v=tOnTPW1MTZ4
#letmethamforu
#23เมษาเลือกตั้งอมธ
#23เมษาเลือกเบอร์1
#ทีมออมสิน
#เลือกออมสินเป็นนายกอมธ

กรรมการและทีมงานคุณภาพจากพรรคธรรมเพื่อโดม
20/04/2020

กรรมการและทีมงานคุณภาพจากพรรคธรรมเพื่อโดม

เอ๋ย อักษราภัค โสตะจินดาคณะ รัฐศาสตร์ ปี 3ผู้สมัครตำแหน่ง อนุกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป'ถ้าเลือกที่จะทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุ...
19/04/2020

เอ๋ย อักษราภัค โสตะจินดา
คณะ รัฐศาสตร์ ปี 3
ผู้สมัครตำแหน่ง อนุกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

'ถ้าเลือกที่จะทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุด'

เอ๋ยมองว่า การผลักดันกิจกรรมและการส่งเสริมการพัฒนาตัวเองของนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆก็สำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆนักศึกษานั้นมีพื้นที่ในการเรียนรู้และเวทีในการแสดงความสามารถของตัวเอง ในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเอ๋ยทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมากมายทั้งในคณะและนอกคณะ เอ๋ยจึงอยากเอาประสบการณ์เหล่านี้มาต่อยอดในการเข้ามาช่วยผลักดันพื้นที่เหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนได้เรียนรู้และแสดงออกซึ่งความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะ

ประวัติการทำงาน
-Staff งานรัฐศาสตร์วิชาการ 2017
-กรรมาธิการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2017
-Staff สัมมนาสภานิสิต-นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่24
-Staff งานอธิการบดีพบนักศึกษา 2017
-รองแกนโต๊ะริมเสาไฟ คณะรัฐศาสตร์
-รองเฮดฝ่ายประชาสัมพันธ์ เปิดถ้ำสิงห์ 11
-Staff Thammasat University Music Contest 2017
-ฝ่ายสถานที่ งานแรกพบคณะรัฐศาสตร์ 2018
-Staff งานสิงห์แดง-สิงห์ดำ 2018
-ฝ่ายสวัสดิการ งานสิงห์แดงสัมพันธ์ 2018
-ช่างภาพงานรับเพื่อนใหม่ 2018
-ผู้เข้าแข่งโครงการ Generation Unlimited เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม by Unicef
-ช่างภาพถ่ายภาพโปรโมทสกู๊ตเตอร์ neuron
-ประสานงานกลาง Thammasat First Meet พักรบมาพบรัก 2019
-คณะกรรมการการเลือกตั้งสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 2019
-เฮดฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่11
-ชนะเลิศโครงการแลกเปลี่ยน The Japanese Safety Management and Japanese Culture 2019
-Participants of Global Study 2019
-รองเฮดฝ่ายประชาสัมพันธ์งานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

#เอ๋ยไงไม่ใช่เอยเอ่ยเอ้ยเอ๊ย
#LetMeThamForU
#ทีมออมสิน
#23เมษาเลือกเบอร์1

แก้ว กีรติกานต์ โพธารินทร์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยนายกองค์การนักศึกษา‘ถ้ายังไม่มีใครช่วยแก้ปัญหา แก้วใจค...
19/04/2020

แก้ว กีรติกานต์ โพธารินทร์
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ผู้ช่วยนายกองค์การนักศึกษา

‘ถ้ายังไม่มีใครช่วยแก้ปัญหา แก้วใจคนนี้พร้อมช่วยเหลือเสมอนะจ๊ะ’

สวัสดีค่ะ วันนี้แก้วมาพร้อมกับความมุ่งมั่นและความทุ่มเทที่จะช่วยให้ทุก ๆ คนผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปด้วยกัน มุมมองสำหรับการเป็นผู้ช่วยนายกองค์การนักศึกษาของแก้วนั้น ไม่เพียงแต่ช่วยเหลืองานออมสินให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือทีมงานทั้งหมด ประสานงานภาคส่วนต่าง ๆ ธรรมเพื่อโดมพร้อมที่จะรับฟังคำติชมเพื่อปรับปรุงแก้ไขทุกปัญหา เสียงสะท้อนจากนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือจาก อมธ.ในฐานะตันแทนนักศึกษาจะต้องไม่ถูกเพิกเฉย และพวกเราพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างเพื่อนๆทุกคน

ประวัติการทำงาน
- ประธานโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะกรรมการชุมนุมเชียร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฝ่ายทะเบียน) ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬา ครั้งที่ 73
- คณะทำงานฝ่ายปฏิคม โครงการสัมมนาสภานิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24
- คณะทำงานฝ่ายควบคุมเวลา (Timer) ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72
- คณะทำงานฝ่ายพิธีปิด TU Freshy Games 2017 และ 2019
- คณะทำงานฝ่ายกรรมการ TU Freshy Night 2017
- คณะทำงานโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 9 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และ ครั้งที่ 10 (ภาคใต้) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะทำงานฝ่ายประสานงาน โครงการเปิดถ้ำสิงห์ครั้งที่ 11
- คณะทำงานฝ่ายดูแลศิลปิน งานสิงห์คืนถ้ำ’62 ครบรอบ 70 ปีคณะรัฐศาสตร์
- คณะทำงานฝ่ายพี่เลี้ยง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

#ไม่ใช่แก้วไหนแก้วใจนี่เอง
#เข้าคูหากาเบอร์1
#LetMeTHAMforU
#เลือกตั้งอมธ63

แสตมป์ นภสร เผื่อนโภคาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3ผู้สมัครตำแหน่ง อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ‘เราอยากทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาตัวเอง แ...
19/04/2020

แสตมป์ นภสร เผื่อนโภคา
คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ผู้สมัครตำแหน่ง อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

‘เราอยากทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาตัวเอง และพัฒนาสังคม’

แสตมป์ชอบที่จะทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ชอบที่จะทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง เพราะเราเชื่อว่าเราเป็นน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมจะรับน้ำเพิ่มเข้ามาเสมอ งานที่เราเคยทำให้สิ่งต่างๆกับเรามากมาย ไม่ว่าจะเพื่อนและคนรู้จักใหม่ๆ กระบวนการในการทำงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละฝ่าย การเตรียมงานที่มีรูปแบบงานหลากหลายไปพร้อมกัน การประสานงานกับเพื่อนร่วมงานในฝ่ายและนอกฝ่ายหรือแม้แต่องค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้แสตมป์ได้มีประสบการณ์ทำงานเป็นจำนวนมาก และในปีที่แล้วแสตมป์ก็ได้มีโอกาสในการทำงานในรูปแบบใหม่เป็นจำนวนมาก ทั้งงาน event และงานเสวนาต่างๆ แสตมป์จึงอยากทำงานที่เกี่ยวกับด้านวิชาการมากขึ้น แสตมป์อยากบอกว่าแสตมป์พร้อมที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาทุกคนอย่างจริงจัง จริงใจ และเต็มที่

- สตาฟฝ่าย timer งานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74
- สตาฟฝ่ายประสานงานกลาง เฟรชชี่เกมส์ 62
- สตาฟฝ่ายประสานงานกน. แรกพบ 62
- เฮด Backstage งานรับเพื่อนใหม่ 62
- เฮด Backstage งานเฟรชชี่ไนท์ 62
- สตาฟฝ่ายขบวนธีม งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬา ครั้งที่ 73
- สตาฟฝ่าย stage งานVoltopia : Thammasat Chinatown
- สตาฟฝ่าย exhibition งานโลกจิต
- สตาฟฝ่ายสวัสดิการ Pre-Thammasat 61 จิตอาสารักประชาชน
- สตาฟฝ่ายสถานที่ Pre-Thammasat 60 จิตอาสารักประชาชน
- สตาฟ TU100 x Emergency training
- สตาฟฝ่ายกิจกรรม กลุ่มนิติวิชาการ ปี61-62
- ทีมผู้จัดงานและ MC ดำเนินงานเสวนาวิชาการเรื่อง 'กระบวนการพิจารณาคดีอาญาก่อนชั้นศาล' โดยกลุ่มนิติวิชาการ
- สตาฟฝ่าย back stage ละคอนนิติหมายเลข 11
- สตาฟฝ่ายกิจกรรมและmc ค่ายรับน้องโต๊ะฮิจุ๋ม ปี61
- สตาฟฝ่ายสถานที่ ค่ายโดมชลสิทธิ์ครั้งที่ 2
- Facilitator ค่าย Young safe internet leader camp

#แสตมป์ว่าเชิงเทียนนี่ก็สวยเหมือนกันนะ
#เข้าคูหากาเบอร์1
#LetMeTHAMforU
#เลือกตั้งอมธ63

ที่อยู่

Bangkok
12120

เบอร์โทรศัพท์

0939673009

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ธรรมเพื่อโดม - Thamfordomeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ธรรมเพื่อโดม - Thamfordome:

วิดีโอทั้งหมด

ธรรมเพื่อโดมคืออะไร?

พรรคธรรมเพื่อโดมมีความตั้งใจแน่วแน่ ในการพัฒนา เรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งสามศูนย์ ได้แก่ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลำปาง

สิ่งที่สำคัญสำหรับเรา คือการเป็นตัวแทนนักศึกษาที่ “ใส่ใจ” นักศึกษา เป็นที่พึ่งให้นักศึกษา และเป็นกระบอกเสียงของนักศึกษา ไปสู่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย การทำสุดความสามารถ เพื่อสวัสดิการและกิจกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการเป็นอมธ. ของ “ธรรมเพื่อโดม”

และเรามั่นใจในประสบการณ์ แนวคิด และวิสัยทัศน์ ว่าเราจะสามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับนักศึกษาได้อย่างแน่นอน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บัวจักรวาล ในแนวไม่ยึดกับกระแส ใน www.ookbee.com
เศร้า เหลือเยอะไปหมด
เรียนเชิญผู้ที่จะสมัครเรียนต่อต่างประเทศ ร่วมงานสัมมนา “เทคนิคการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” ในระดับปริญญาตรี โท และเอก เช่น Harvard, Stanford, Wharton, MIT, Kellogg, Cambridge และ Imperial ณ ห้องสตูดิโอ R6 ชั้น 4 โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ (บีทีเอสชิดลม ทางออกที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 – 15.30 น. ลงทะเบียน Online ได้ที่ www.MBAThinkTank.com/event อ่านข่าวเทคนิคสมัครเข้า Top University ได้ที่ http://m.posttoday.com/biz/news/495220