สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเลขานุการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(2)

เปิดเหมือนปกติ

5 ธ.ค. 63 เวลา 19.19 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พ...
05/12/2020

5 ธ.ค. 63 เวลา 19.19 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคล สดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

5 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เ...
05/12/2020

5 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 น.
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่...
05/12/2020

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ ท้องสนามหลวง

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไ...
04/12/2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

3 ธ.ค.63 เวลา 11.00 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางดรุณี นิธิทวีกุล) ร่วมกิจกรรม...
03/12/2020

3 ธ.ค.63 เวลา 11.00 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางดรุณี นิธิทวีกุล) ร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย การสาธิตฝึกอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน และการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านประกันสังคม ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

2 ธ.ค.63 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” โครงการ “ความสุขที่พ่อให้ แรงงานไทยในวิถีพอเพียง” ระหว่างวันที...
02/12/2020

2 ธ.ค.63 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” โครงการ “ความสุขที่พ่อให้ แรงงานไทยในวิถีพอเพียง” ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีการสาธิตฝึกอาชีพ การทำกระเป๋าจากเศษผ้า โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณแนวถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.20 น.นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน...
27/11/2020

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.20 น.
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร โดยมีผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวัน...
13/10/2020

13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุ...
07/10/2020

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมงานกฐินพระราชทานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563 โดยมีพระครูสุตธรรมาภรณ์, ผศ.ดร. (สำราญ) รองเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พร้อมด้วยตัวแทนวัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

ณ พระอารามหลวงวัดปิตุลาธิราชรังสฤกษฏิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการ รับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่...
16/09/2020

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการ รับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม เป็นประธาo

วันนี้ (อังคารที่ 15 กันยายน 2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม ร่วมมอบสิ่งของอุ...
15/09/2020

วันนี้ (อังคารที่ 15 กันยายน 2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเข้ามอบสิ่งของดังกล่าว

ประกาศเจตจำนงตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้าน...
26/08/2020

ประกาศเจตจำนงตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยนำมาตรการกำกับ เรื่อง มาตรการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฎิบัติงาน

ประกาศเจตจำนงตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้าน...
26/08/2020

ประกาศเจตจำนงตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยนำมาตรการกำกับ เรื่อง มาตรการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฎิบัติงาน

ประกาศเจตจำนงตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้าน...
26/08/2020

ประกาศเจตจำนงตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยนำมาตรการกำกับ เรื่อง มาตรการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฎิบัติงาน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จลงพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...
12/08/2020

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จลงพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

.
Photos: Thai Royal Office via Matichon

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา...
12/08/2020

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 🙏❤️🇹🇭

.
cr. เพจโบราณนานมา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอถวายพระพรชัยมงคล...
12/08/2020

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม

8 ส.ค.63 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ่ายภาพร่วมรณรงค์ตามมาตรการส...
08/08/2020

8 ส.ค.63 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ่ายภาพร่วมรณรงค์ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกระทรวงแรงงาน

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน #สวมใสเสื้อสีฟ้า_ตลอดเดือนสิงหาคม เนื่องในโอก...
04/08/2020

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

#สวมใสเสื้อสีฟ้า_ตลอดเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และ...
22/07/2020

22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ลงนามถวายพระพร และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ บริเวณโถง ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ น.ส.บันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม ร่วมวางพวง...
15/07/2020

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ น.ส.บันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ครบ 68 ปี
ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร

14 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคใ...
14/07/2020

14 ก.ค.63 เวลา 09.30 น.
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเข้ามอบสิ่งของดังกล่าว

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563...
01/07/2020

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ พระอารามหลวงวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

📍โดยสามารถโอนทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงแรงงาน ชื่อบัญชี กฐินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เลขที่บัญชี 383 - 0 - 03418 - 0

นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และข้าราชการเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวั...
09/06/2020

นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และข้าราชการ
เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช 2563

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ...
04/06/2020

วันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมพิธีดังกล่าว

ณ บริเวณโถงชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมลงนามถ...
03/06/2020

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมพิธีถว...
03/06/2020

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
เวลา 08.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

02/06/2020
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
26/05/2020

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับ นายชอง ทอง ซิ ประธานบริษัท ทีซีที กรุ๊ป จำกัด และคุณ Eric Wang บริษัท Hikvision Thailand ในโอกาสเข้าพบหารือความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด พร้อมรับมอบกล้องเทอร์โมสแกนจากบริษัท ทีซีที กรุ๊ป จำกัด จำนวน 1 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 56,000 บาท เพื่อใช้ในการวัดอุณหภูมิผู้มารับบริการและบุคลากรของ กพร. ในการคัดกรองการติดเชื้อไข้หวัดโควิด- 19 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานเลขานุการกรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนั...
26/05/2020

สำนักงานเลขานุการกรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติราชการ โดยได้รับเงินเดือนและค่าจ้างจากเงินงบประมาณของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ ภรรยา หรือสามี โดยชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ และให้มีหลักฐานประกอบการสมัคร คือสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุวัน เดือน ปีเกิด สำเนาบัตรประจำตัวและใบรับรองแพทย์ หากมีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุณานำส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาวะการทำงาน

วันนี้ (20 พ.ค. 63) นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดัง...
20/05/2020

วันนี้ (20 พ.ค. 63) นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- เครื่องดื่มคาราบาวแดงจำนวน 60 ลัง
- กาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มคาราบาว จำนวน 60 ลัง
#รวมมูลค่า 51,600 บาท

เพื่อสนับสนุนตู้แรงงานปันสุข ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันนี้ (13 พ.ค. 63) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “ตู้แรงงานปันสุข” เพื่อบรรเทา...
13/05/2020

วันนี้ (13 พ.ค. 63) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “ตู้แรงงานปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ณ บริเวณประตู 1 กระทรวงแรงงาน

(5 พฤษภาคม 2563) นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำ...
05/05/2020

(5 พฤษภาคม 2563) นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมพิธีดังกล่าว

ณ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณโถงชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

30 เม.ย.63) นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงา...
30/04/2020

30 เม.ย.63) นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 2/2563 โดยที่ประชุมพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการปรับโครงการรองรับการฝึกอบรมในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 การปรับแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน แนวทางการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภูมิภาค และมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เป็นต้น ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสถานที่ในการทำงาน จึงได้ ตระหนั...
28/04/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสถานที่ในการทำงาน จึงได้ ตระหนักถึงสวัสดิภาพของ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ ได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ อาคาร 25 ปี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 และ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ที่อยู่

กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2245 3872

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

2มีค.2563 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
ชาวสำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมพลังวันต้านคอร์รัปชัน 6 กันยา
บริษัท มูราเสะ (ไทยแลนด์)จำกัด ออกแบบเตาเผา เตาหล่อม ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ระบบท่อก๊าซ NG/LPG/Oils ระบบท่อลม ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม Tel: 02-006-2571-2, 0816433635 ** รับสมัคร : ช่างเชื่อม/ช่างประกอบ *** เงินเดือน 13,000++ -ประกันสุขภาพ -ประกันชีวิต -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ตรวจสุขภาพประจำปี -โบนัส 1 หรือ 2 ครั้ง/ปี -ค่าเดิน** -ค่าที่พัก** -เลี้ยงฉลองประจำเดือน -ท่องเที่ยวประจำปี -ปรับเงินเดือนทุกปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา https://www.facebook.com/muraseth http://www.muraseth.com http://www.murase-ro.co.jp