สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเลขานุการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(2)

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน  2567 เวลา 13.30 น. นายปกรณ์  ศรีเพชร เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน...
17/06/2024

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานและฝ่าย ประชุมตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2567 และชี้แจงการรายงานผลตามแผนการปฎิบัติการส่งเสริมด้านคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 รวมทั้งการรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องทำงานเลขานุการกรม ชั้น 3

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
03/06/2024

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมโครงการสัมมนาเช...
31/05/2024

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้มีผู้บริหารกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 150 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเออร์บิโน่ ชั้น 5 โรงแรม เดอะ พาลาซโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีการทำกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย
- การพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร นำไปสู่การประกวดรางวัลเลิศรัฐ
- DSD Thinking Lab สนุกคิดนวัตกรรมในองค์กร
- การนำเสนอผลงาน

27 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาเงินสำรองไว้ในกรณีฉุ...
27/05/2024

27 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาเงินสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และพิจารณาโอนเงินจัดสรรและเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยนางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

(วานนี้) วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นายชาญชัย มอดเม็ด บรรณารั...
24/05/2024

(วานนี้) วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรม มอบหมายให้ นายชาญชัย มอดเม็ด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวณัฐกานต์ เปลี่ยนกลิ่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวทานตะวัน ศิริชนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในพื้นที่กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมกองบริหารการคลัง ชั้น 4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดยมีนายอำนาจ อัตวรอนันต์ เลขานุการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประธานการประชุมฯ องค์ประชุมประกอบด้วย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นายสมภพ ตะราษี วิทยากร พร้อมคณะ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางและวันในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในพื้นที่กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2567 พิจารณากำหนดจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2567 และนำเสนอคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟฯ ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมท...
20/05/2024

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปก...
13/05/2024

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยมีนายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมฯ องค์ประชุมประกอบด้วย นายนัจมุดดีน อูมา ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง ผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/ผู้อำนวยการสำนักงาน และเลขานุการกรม/ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงาน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อดี/ข้อเสีย และพิจารณาคัดเลือกสถานที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีพุทธศักราช 2567 🛕🛕🛕🛕🛕▪️ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิก...
13/05/2024

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีพุทธศักราช 2567 🛕🛕🛕🛕🛕

▪️ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567
▪️ณ วัดวชิราลงกรณวราราม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♂️🙏🙏🙏🙏

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
05/05/2024

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
04/05/2024

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมร่วมเดินริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ ในวันแรงงานแห่งชา...
02/05/2024

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมร่วมเดินริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ ในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานร่วมกิจกรรมดังกล่าว

๒๙ เมษายน ๒๕๖๗วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร🙏🏻ทรงพร...
29/04/2024

๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

🙏🏻ทรงพระเจริญ🙏🏻
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมรดน้ำและขอพรผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่...
10/04/2024

นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมรดน้ำและขอพรผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมร่วมขอพรจากนายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๖ เมษายนวันจักรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 🙏🏻พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
06/04/2024

๖ เมษายน
วันจักรี
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 🙏🏻
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑

๕ เมษายน ๒๕๖๗วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
05/04/2024

๕ เมษายน ๒๕๖๗
วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมรับฟังการใช...
03/04/2024

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมรับฟังการใช้งานระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP และระบบแจ้งรายชื่อการเข้าร่วมสัมมนาบนระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Center) ณ หน้าห้องเลขานุการกรม ชั้น 3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒ เมษายน ๒๕๖๗วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02/04/2024

๒ เมษายน ๒๕๖๗
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมทำบุญตักบา...
01/04/2024

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายปกรณ์ ศรีเพชร เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง กระทรวงแรงงาน โดยมีนายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกิจกรรมดังกล่าว

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 331 มีนาคม วันมหาเจษฎาบดินทร์
31/03/2024

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

31 มีนาคม วันมหาเจษฎาบดินทร์

27/03/2024

สำนักงานเลขานุการกรมขอประชาสัมพันธ์สื่อภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหว(Motion Graphic) เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก

ที่อยู่

กระทรวงแรงงาน ถ. มิตรไมตรี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622453872

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด