สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564  พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาค...
17/12/2021

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยมี กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และนครพนม) พร้อมด้วยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ถนนวิเศษภักดี ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

16/12/2021
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.43

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.43
หัวข้อ : "การตรวจสอบโครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงานของหน่วยงานท้องถิ่นแห่งหนึ่ง"
โดย นายมิตร สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนังานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 จังหวัดสงขลา
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

No Gift Policyสตง. งดรับของขวัญหรือของกำนัลในเทศกาลปีใหม่"ปีใหม่นี้ มอบความปรารถนาดี ผ่านคำอวยพร"#สตง #nogiftpolicy #new...
16/12/2021

No Gift Policy
สตง. งดรับของขวัญหรือของกำนัลในเทศกาลปีใหม่
"ปีใหม่นี้ มอบความปรารถนาดี ผ่านคำอวยพร"

#สตง #nogiftpolicy #newyear #HNY

No Gift Policy
สตง. งดรับของขวัญหรือของกำนัลในเทศกาลปีใหม่
"ปีใหม่นี้ มอบความปรารถนาดี ผ่านคำอวยพร"

#สตง #nogiftpolicy #newyear #HNY

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่น...
15/12/2021

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้การต้อนรับ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ณ ห้องรับรอง อี.ฟลอริโอ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันรัฐธรรมนูญ10 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรกอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประ...
10/12/2021

วันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรก
อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศให้กับปวงชนชาวไทย
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

#10ธันวาคม #วันรัฐธรรมนูญ #สตง

วันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรก
อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศให้กับปวงชนชาวไทย
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

#10ธันวาคม #วันรัฐธรรมนูญ #สตง

09/12/2021
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.42

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.42
หัวข้อ : "การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน"
โดย นางชนิสา อัปมาทะ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร...
07/12/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน...
05/12/2021

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้
1. เวลา 07.30 น. : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ท้องสนามหลวง
2. เวลา 08.30 น. : พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ท้องสนามหลวง

05/12/2021

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดย นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณ...
03/12/2021

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดย นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 เช่น กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงานหรือกิจกรรม 5 ส. กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เหมาะสมและสามารถบำรุงรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมคณะข้าราชการระดั...
03/12/2021

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อหารือข้อราชการ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการตรวจเงินแผ่นดินให้กับผู้บริหาร ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

02/12/2021
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.41

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.41
หัวข้อ : "การตรวจสอบโครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกยุทธวิธีแห่งหนึ่ง"
โดย นางสาวศศิวรรณ ทรงบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจเงิน...
02/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของส่วนภูมิภาค ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกี...
30/11/2021

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมแบ่งปันความรู้การดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำโขงภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกล่าวทักทาย (Greeting remarks) ผู้เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน หัวข้อ "การตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำโขงภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Cooperative Audit on the water resources management in the Mekong River Basin in line with the implementation of sustainable development goals) ร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และภายหลังจากที่การดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตามคำเชิญของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะผู้นำโครงการฯ โดยการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ ข้อเสนอแนะ อุปสรรค ความท้าทาย และการถอดบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ แล้ว ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ ต่อไปด้วย

25/11/2021
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.40 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดย นางสาวน้อมจิตร์ สังข์ด่านจาก

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.40
หัวข้อ : "การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ระบบหลักประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ"
โดย นางสาวน้อมจิตร์ สังข์ด่านจาก ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 5
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป...
25/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติงานตามคู่มือการตรวจสอบการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 656 คน ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการเงินและปฏิบัติงานตามคู่มือการตรวจสอบการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการเงินได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น รุ่นที่ 1-2 เป็นการอบรมในส่วนกลางสำหรับข้าราชการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1-24 รุ่นละ 96 คน รวม 2 รุ่น จำนวน 192 คน สำหรับรุ่นที่ 3-4 จะเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ แบบถ่ายทอดสด (Zoom Meeting) สำหรับข้าราชการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1-15 จำนวน 456 คน โดยมีข้าราชการของสำนักวิจัย สำนักการต่างประเทศ สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 8 คน เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์

วันวชิราวุธ25 พฤศจิกายนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง กิจการเส...
25/11/2021

วันวชิราวุธ
25 พฤศจิกายน

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี

#วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ
25 พฤศจิกายน

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี

#วันวชิราวุธ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินวันที่ 25  พฤศจิกายน  2564"สตง. ห่วงใยปัญหาสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ภาย...
25/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

"สตง. ห่วงใยปัญหาสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ภายหลังตรวจพบระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการไม่ครอบคลุมสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ และการจัดทำหลักฐานเพื่อส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงของสถานพยาบาลยังไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก"

25/11/2021
ข่าวเด่นสตง.EP.7

ข่าวเด่นสตง.EP.7 - การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00-22.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน...
23/11/2021

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00-22.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะประธานองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย (ประธาน ASOSAI) ศาสตราจารย์ ดร. อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Governing Board Meeting) ครั้งที่ 75 ผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Meeting)

INTOSAI Governing Board Meeting เป็นการประชุมร่วมกันของผู้นำของสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ จำนวน 20 ประเทศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมความคืบหน้า และพิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา INTOSAI ทั้งนี้ ในการประชุม INTOSAI Governing Board Meeting ครั้งที่ 75 มีระเบียบวาระที่สำคัญ เช่น การลงมติรับรองรายงานสรุปผลกิจกรรมโดยประธาน รองประธาน และเลขาธิการ INTOSAI การลงมติรับรองสรุปผลกิจกรรมโดยคณะกรรมการเป้าหมายด้านต่าง ๆ ของ INTOSAI การลงมติรับรองรายงานสรุปผลกิจกรรมขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินระดับภูมิภาค และการลงมติรับรองรายงานจาก IDI และบรรณาธิการวารสาร INTOSAI

อนึ่ง องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีความสำคัญและมีประเทศสมาชิกมากที่สุดเป็นลำดับสอง รองจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินในระดับภูมิภาคเอเชีย ให้ทำหน้าที่เป็น INTOSAI Governing Board ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดินไทย และเป็นการยกระดับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยก้าวสู่เวทีสากลตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

18/11/2021
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.39

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.39
หัวข้อ : "การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"
โดย นางสาวน้อมจิตร์ สังข์ด่านจาก ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 5
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

18/11/2021
ข่าวเด่นสตง.EP.6

ข่าวเด่นสตง.EP.6 -การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินวันที่ 18  พฤศจิกายน  2564สตง. รุดตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลสัมฤท...
18/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
สตง. รุดตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกว่า 47 ล้านคน ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

11/11/2021
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.38

รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.38
หัวข้อ : "การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน"
โดย นางสาวน้อมจิตร์ สังข์ด่านจาก ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 5
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยพลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงิ...
11/11/2021
2564-10-20 ถึง 2564-11-10 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่ร่วมแสดงความยินดีเ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยพลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (18 กันยายน 2564) เพื่อแสดงความขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิต พร้อมทั้งหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม-10 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ คลิกที่นี่ >>> https://bit.ly/3B3nz0d

54 new photos added to shared album

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินวันที่ 11  พฤศจิกายน  2564สตง. แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ...
11/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
สตง. แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง สตง. และหน่วยงานรัฐอีก 8 แห่ง เพื่อเรียกเงินแลกความสะดวกในการนำเงินที่เทรดจากตั๋วเงินของสถาบันการเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารของสมาชิกโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบ ภายหลังได้รับหนังสือร้องเรียนของตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย พบตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน มีการตั้งกลุ่มไลน์หลอกลวงกว่า 30 กลุ่ม ผู้เสียหายกว่าหมื่นราย รวมมูลค่าความเสียหายมากกว่าพันล้านบาท

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
สตง. แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง สตง. และหน่วยงานรัฐอีก 8 แห่ง เพื่อเรียกเงินแลกความสะดวกในการนำเงินที่เทรดจากตั๋วเงินของสถาบันการเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารของสมาชิกโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบ ภายหลังได้รับหนังสือร้องเรียนของตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย พบตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน มีการตั้งกลุ่มไลน์หลอกลวงกว่า 30 กลุ่ม ผู้เสียหายกว่าหมื่นราย รวมมูลค่าความเสียหายมากกว่าพันล้านบาท

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์  บุญยัง  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อม...
08/11/2021

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการเข้าร่วมกิจกรรม The "Tomorrow’s Audit” Hackathon มิติใหม่ของการมีส่วนร่วมในการดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์ออกแบบ Platform ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรวมทั้งสิ้น 8 ทีม โดยทีม Legal Eagles ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการนำเสนอ Application ที่มีชื่อว่า Thai Budget ที่ช่วยให้ประชาชนมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามงบประมาณ รวมทั้งมี Feedback ให้ สตง. นำความเห็นของประชาชนมาประกอบการทำงานตรวจสอบในอนาคต ส่วนรางวัล รองชนะเลิศ มีสองรางวัล ประกอบด้วย ทีม BNJ ที่เน้นการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ผ่านระบบร้องเรียนออนไลน์ และทีม PPaudit ที่นำเสนอ Application ที่มีชื่อว่า Easy Check เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องมืออย่างง่ายในกระบวนการติดตามเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยทีมรองชนะเลิศทั้งสองทีมได้รับเงินรางวัลทีมละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อนึ่ง The "Tomorrow’s Audit” Hackathon เป็นหนึ่งในกิจกรรมการดำเนินงานในโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดไว้ในด้านการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนางานตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกฝังจิตสำนึกในการสอดส่องดูแลรักษาเงินแผ่นดินและสาธารณสมบัติ

ที่อยู่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานทำหน้าทีเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 1. รับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 2. อํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกรรมการ และผู้ว่าการ 3. ดําเนินการเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการ 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ 5. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 6. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ หรือข้อท้วงติง และพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 7. ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรบตรวจตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน 8. รวบรวมคําสั่งของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ที่มีถึงหน่วยรับตรวจในส่วนที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ 9. เผยแพร่ผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมอบหมาย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ในแต่ละจังหวัด มีดังนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 17/8 หมู่ที่ 2 ถนนคลองมะขามเรียง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0 3524 1163 ต่อ 113 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดนครนายก - จังหวัดสระบุรี - จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดลพบุรี - จังหวัดอ่างทอง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 43/27 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.0-3827-8145-6 ต่อ 122 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดชลบุรี - จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดจันทบุรี - จังหวัดระยอง - จังหวัดตราด - จังหวัดสระแก้ว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 สถานที่ติดต่อ : สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 เลขที่ 27/17 ถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร.0 3425 9241 - 2 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดนครปฐม - จังหวัดนนทบุรี - จังหวัดสุพรรณบุรี - จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดปทุมธานี - จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 258 ถนนกีฬากลาง ซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.0 4424 2625,0 4424 1105 #201 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดชัยภูมิ - จังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 415/70 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0 4531 3474 ต่อ 204 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดอุบลราชธานี - จังหวัดอำนาจเจริญ - จังหวัดศรีสะเกษ - จังหวัดยโสธร - จังหวัดมุกดาหาร - จังหวัดนครพนม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 9 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร.0 4222 3500 ต่อ 193 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดหนองบัวลำภู - จังหวัดสกลนคร - จังหวัดหนองคาย - จังหวัดบึงกาฬ - จังหวัดเลย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 สถานที่ติดต่อ : ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0 4323 6224 ต่อ 206 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดกาฬสินธุ์ - จังหวัดร้อยเอ็ด - จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 สถานที่ติดต่อ : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร.0 5311 2456 - 60 ต่อ 2205 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน - จังหวัดเชียงราย - จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 422 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 โทร.0 5428 4616 - 101 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดลำปาง - จังหวัดน่าน - จังหวัดแพร่ - จังหวัดพะเยา - จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 122 ถนนพิษณุโลก - วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.0 5532 2713-6 ต่อ 205 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย - จังหวัดตาก - จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 965/19 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร.0 5622 2567 ต่อ 128 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดชัยนาท - จังหวัดอุทัยธานี - จังหวัดพิจิตร - จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 260 หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร.0 3242 8078 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดเพชรบุรี - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 สถานที่ติดต่อ : ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทร.0 7727 8904 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดพังงา - จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดระนอง - จังหวัดชุมพร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 สถานที่ติดต่อ : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร.0 7534 2900-1 ต่อ 105 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดนครศรีธรรมราช - จังหวัดกระบี่ - จังหวัดตรัง - จังหวัดพัทลุง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 424 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร.0 7432 4771-5 ต่อ 206 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ - จังหวัดสงขลา - จังหวัดปัตตานี - จังหวัดสตูล - จังหวัดยะลา - จังหวัดนราธิวาส

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622718000

เว็บไซต์

www.audit.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยมี กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และนครพนม) พร้อมด้วยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ถนนวิเศษภักดี ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.43 หัวข้อ : "การตรวจสอบโครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงานของหน่วยงานท้องถิ่นแห่งหนึ่ง" โดย นายมิตร สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนังานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 จังหวัดสงขลา ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
No Gift Policy สตง. งดรับของขวัญหรือของกำนัลในเทศกาลปีใหม่ "ปีใหม่นี้ มอบความปรารถนาดี ผ่านคำอวยพร" #สตง #nogiftpolicy #newyear #HNY
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้การต้อนรับ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ณ ห้องรับรอง อี.ฟลอริโอ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรก อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศให้กับปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 #10ธันวาคม #วันรัฐธรรมนูญ #สตง
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.42 หัวข้อ : "การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน" โดย นางชนิสา อัปมาทะ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. เวลา 07.30 น. : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ท้องสนามหลวง 2. เวลา 08.30 น. : พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ท้องสนามหลวง
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.40 หัวข้อ : "การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ระบบหลักประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ" โดย นางสาวน้อมจิตร์ สังข์ด่านจาก ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 5 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 น. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติงานตามคู่มือการตรวจสอบการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 656 คน ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการเงินและปฏิบัติงานตามคู่มือการตรวจสอบการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการเงินได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น รุ่นที่ 1-2 เป็นการอบรมในส่วนกลางสำหรับข้าราชการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1-24 รุ่นละ 96 คน รวม 2 รุ่น จำนวน 192 คน สำหรับรุ่นที่ 3-4 จะเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ แบบถ่ายทอดสด (Zoom Meeting) สำหรับข้าราชการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1-15 จำนวน 456 คน โดยมีข้าราชการของสำนักวิจัย สำนักการต่างประเทศ สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 8 คน เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
รายการ รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง. EP.39 หัวข้อ : "การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" โดย นางสาวน้อมจิตร์ สังข์ด่านจาก ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 5 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน