ห้องข่าวมอเตอร์เวย์ , Motorway Channel Thailand

ห้องข่าวมอเตอร์เวย์ , Motorway Channel Thailand แหล่งข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการถนนมอเตอร์เวย์ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ช่องทางติดต่อ :- fanPage : ห้องข่าวมอเตอร์เวย์ หรือ Motorway Channel Thailand line : motorways Tel : 1586 กด 7
(58)

เปิดเหมือนปกติ

รายงานสภาพจราจรทล.9 (บางปะอิน - บางพลี)- กม.33+000 มุ่งหน้าบางปะอิน(ชะลอตัวบริเวณทางลงด่วนจตุโชติ - ด่านชั่งลำลูกกา)  ปร...
31/10/2020

รายงานสภาพจราจร
ทล.9 (บางปะอิน - บางพลี)
- กม.33+000 มุ่งหน้าบางปะอิน(ชะลอตัวบริเวณทางลงด่วนจตุโชติ - ด่านชั่งลำลูกกา)
ปริมาณรถมาก รถชะลอตัว ท้ายแถว 5.0 กม.

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูลกรณีรถเสีย ทล.9 (บางปะอิน-บางพลี)กม.20+300 มุ่งหน้าบางพลีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เปิดการจราจรตาม...
25/10/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
กรณีรถเสีย ทล.9 (บางปะอิน-บางพลี)
กม.20+300 มุ่งหน้าบางพลี
เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เปิดการจราจรตามปกติทุกช่องทาง

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูลรถเสีย ทล.9 (บางปะอิน-บางพลี)กม.20+300 มุ่งหน้าบางพลีเจ้าหน้าที่ปิดการจราจร 2 ช่องทางซ้ายเพื่อดำเนินการเคล...
25/10/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
รถเสีย ทล.9 (บางปะอิน-บางพลี)
กม.20+300 มุ่งหน้าบางพลี
เจ้าหน้าที่ปิดการจราจร 2 ช่องทางซ้ายเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้าย การจราจรติดขัด ท้ายแถว 4 กม.
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูลทล.7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด)กม.49+000 สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง มุ่งหน้ามาบตาพุดรถชะลอตัว หนาแน่น ก่อนถึง S...
23/10/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
ทล.7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด)
กม.49+000 สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง มุ่งหน้ามาบตาพุด
รถชะลอตัว หนาแน่น ก่อนถึง Service Area. เป็นระยะทาง 3 กม.
แนะนำเลือกใช้เส้นทางอื่นจะได้รับความสะดวกกว่า และขออภัยในความไม่สะดวก

#สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

เเจ้งเป็นข้อมูลรถเสีย ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)กม.105+900 มุ่งหน้ามาบตาพุด กีดขวางการจราจร 1 ช่องทางซ้ายการจราจรติดขัด ท้า...
23/10/2020

เเจ้งเป็นข้อมูล
รถเสีย ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)
กม.105+900 มุ่งหน้ามาบตาพุด
กีดขวางการจราจร 1 ช่องทางซ้าย
การจราจรติดขัด ท้ายแถว 4 กม.
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูล ทล.9 (บางปะอิน-บางพลี)กม.33+000  มุ่งหน้าบางปะอิน(ชะลอตัวบริเวณทางลงด่วนจตุโชติ - ด่านชั่งลำลูกกา)  ปริมา...
23/10/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
ทล.9 (บางปะอิน-บางพลี)
กม.33+000 มุ่งหน้าบางปะอิน(ชะลอตัวบริเวณทางลงด่วนจตุโชติ - ด่านชั่งลำลูกกา)
ปริมาณรถมาก รถชะลอตัว ท้ายแถว 5 กม.
แนะนำเลือกใช้เส้นทางอื่นจะได้รับความสะดวกกว่า และขออภัยในความไม่สะดวก

#สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

เเจ้งเป็นข้อมูลอุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)กม.98+000 มุ่งหน้ามาบตาพุด เจ้าหน้าที่ถึงจุดเกิดเหตุแล้วการจราจรติดขัด ...
21/10/2020

เเจ้งเป็นข้อมูล
อุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)
กม.98+000 มุ่งหน้ามาบตาพุด
เจ้าหน้าที่ถึงจุดเกิดเหตุแล้ว
การจราจรติดขัด ท้ายแถว 1 กม.
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

เเจ้งเป็นข้อมูลอุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)กม.98+000 มุ่งหน้ามาบตาพุด กีดขวางการจราจร 2 ช่องทางซ้าย การจราจรติดขัด...
21/10/2020

เเจ้งเป็นข้อมูล
อุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)
กม.98+000 มุ่งหน้ามาบตาพุด
กีดขวางการจราจร 2 ช่องทางซ้าย
การจราจรติดขัด ท้ายแถว 3 กม.
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

เเจ้งเป็นข้อมูลรถเสีย ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)กม.9+000 มุ่งหน้ามาบตาพุด กีดขวางการจราจร 1 ช่องทางซ้าย เจ้าหน้าที่กำลังเร่...
19/10/2020

เเจ้งเป็นข้อมูล
รถเสีย ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)
กม.9+000 มุ่งหน้ามาบตาพุด
กีดขวางการจราจร 1 ช่องทางซ้าย เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายรถ
การจราจรติดขัด ท้ายแถว 2 กม.
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

📢 ประกาศแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 📢แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จะดำเนินการปรับปรุงจุดเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพถนนแน...
16/10/2020

📢 ประกาศแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 📢
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จะดำเนินการปรับปรุงจุดเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพถนนแนวแผงกั้นจราจร (Barrier)
บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง 1 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - บางพลี
ระหว่าง กม.51+600 - กม.51+950 ด้านเกาะกลาง ปิดช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ช่อง 17 และปิดช่องจราจร 1 ช่องทางด้านขวา ทิศทางมุ่งหน้าบางพลี , ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางด้านขวา ทิศทางมุ่งหน้าบางปะอิน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึง 21 ธันวาคม 2563
จึงขอได้โปรดระมัดระวัง และเผื่อเวลาเดินทาง
ขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

ห้องข่าวมอเตอร์เวย์ , Motorway Channel Thailand's cover photo
13/10/2020

ห้องข่าวมอเตอร์เวย์ , Motorway Channel Thailand's cover photo

เเจ้งเป็นข้อมูลอุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)กม.15+300 มุ่งหน้ากรุงเทพ เจ้าหนาที่ปิดการจราจร 2 ช่องทางซ้าย เร่งดำเนิ...
11/10/2020

เเจ้งเป็นข้อมูล
อุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)
กม.15+300 มุ่งหน้ากรุงเทพ
เจ้าหนาที่ปิดการจราจร 2 ช่องทางซ้าย เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของ
การจราจรติดขัด ท้ายแถว 4 กม.
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูล กรณีอุบัติเหตุ กม.34+900 มุ่งหน้าบางปะอิน ปิดการจราจร 1 ช่องทางขวา เวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเค...
09/10/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
กรณีอุบัติเหตุ กม.34+900 มุ่งหน้าบางปะอิน
ปิดการจราจร 1 ช่องทางขวา
เวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้าย
ปริมาณรถมาก รถชะลอตัว ท้ายแถว 5 กม.

แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก
สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูล กรณีอุบัติเหตุ กม.2+000 มุ่งหน้าบางปะอิน ปิดการจราจร 2 ช่องทางซ้าย เวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเค...
07/10/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
กรณีอุบัติเหตุ กม.2+000 มุ่งหน้าบางปะอิน
ปิดการจราจร 2 ช่องทางซ้าย
เวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้าย
ปริมาณรถมาก รถชะลอตัว ท้ายแถว 2 กม.

แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก
สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูลทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด) กม.7+200 มุ่งหน้ากรุงเทพปิดการจราจรบนสะพานต่างระดับทับช้าง (เดิม) เพื่อทำการซ่อมแซ...
07/10/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด) กม.7+200 มุ่งหน้ากรุงเทพ
ปิดการจราจรบนสะพานต่างระดับทับช้าง (เดิม) เพื่อทำการซ่อมแซม รถตั้งแต่ 6 ล้อ ไปบางปะอินให้ชิดซ้ายใช้ช่องทางเบี่ยงที่ กม.7+200

ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูลมีอุบัติเหตุบนทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กม.32+800 มุ่งหน้าบางปะอินปริมาณรถมาก รถชะลอตัว ท้ายแถว 6 กม. เนื่องจา...
07/10/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
มีอุบัติเหตุบนทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กม.32+800 มุ่งหน้าบางปะอิน
ปริมาณรถมาก รถชะลอตัว ท้ายแถว 6 กม. เนื่องจากผู้ใช้ทางชะลอดูเหตุการณ์ดังกล่าว
แนะนำให้ผู้ใช้ทางโปรดอย่าชะลอดูเหตุการณ์ เพราะจะทำให้รถติดสะสมมากยิ่งขึ้น

แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก
สายด่วนมอเตอร์เวย์โทร 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูล กรณีอุบัติเหตุ กม.32+400 มุ่งหน้าบางปะอิน ปิดการจราจร 2 ช่องทางขวา เวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเค...
06/10/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
กรณีอุบัติเหตุ กม.32+400 มุ่งหน้าบางปะอิน
ปิดการจราจร 2 ช่องทางขวา
เวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้าย
ปริมาณรถมาก รถชะลอตัว ท้ายแถว 4 กม.

แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง📢กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวงโครงการบูรณะสะพานทางแยกต่างระดับทับช้าง RAMP 0605 บนท...
06/10/2020

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง📢
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
โครงการบูรณะสะพานทางแยกต่างระดับทับช้าง RAMP 0605 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
แจ้งปิดสะพานต่างระดับทับช้าง(เดิม) เพื่อทำการซ่อมแซม
ที่ กม.7+200 มุ่งหน้ากรุงเทพ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด)
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 24.00 น.
รถตั้งแต่ 6 ล้อ ไปบางปะอินให้ชิดซ้ายใช้ช่องทางเบี่ยงที่ กม.7+200 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด) มุ่งหน้ากรุงเทพ
ขออภัยในความไม่สะดวก และเผื่อเวลาในการเดินทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1586 กด 7 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทล.9 (บางปะอิน-บางพลี)กม.64+000 มุ่งหน้าบางพลี เนื่องจากมีน้ำท่วมขัง ถ.บางนา-ตราด มุ่งหน้าบางนา ทำให้มี...
05/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทล.9 (บางปะอิน-บางพลี)
กม.64+000 มุ่งหน้าบางพลี เนื่องจากมีน้ำท่วมขัง ถ.บางนา-ตราด มุ่งหน้าบางนา ทำให้มีรถติดสะสมเข้ามาในสายทาง ท้ายแถว 5 กม.
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

ทล.7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด)กม.109+100 มุ่งหน้ามาบตาพุดมีรถชะลอตัว เนื่องจากอุบัติเหตุเป็นระยะทาง 3 กม. แต่สามารถเคลื่อนตัว...
03/10/2020

ทล.7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด)
กม.109+100 มุ่งหน้ามาบตาพุด
มีรถชะลอตัว เนื่องจากอุบัติเหตุ
เป็นระยะทาง 3 กม. แต่สามารถเคลื่อนตัวได้ไม่หยุดชะงัก
** ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการ **

ข้อมูลเพิ่มเติมมีอุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)กม.8+200 มุ่งหน้ามาบตาพุด เจ้าหนาที่ปิดการจราจร 1 ช่องทางซ้าย การจราจ...
01/10/2020

ข้อมูลเพิ่มเติม
มีอุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)
กม.8+200 มุ่งหน้ามาบตาพุด
เจ้าหนาที่ปิดการจราจร 1 ช่องทางซ้าย
การจราจรติดขัด ท้ายแถว 3 กม.
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูลมีอุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)กม.8+200 มุ่งหน้ามาบตาพุด กีดขวางการจราจร 3 ช่องทางซ้าย การจราจรติดขัด...
01/10/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
มีอุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)
กม.8+200 มุ่งหน้ามาบตาพุด กีดขวางการจราจร 3 ช่องทางซ้าย
การจราจรติดขัด ท้ายแถว 1 กม. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)กม.7+200 มุ่งหน้ากรุงเทพมีงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ปิดการจรา...
30/09/2020

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง
ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)
กม.7+200 มุ่งหน้ากรุงเทพ
มีงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง
ปิดการจราจรบนสะพานต่างระดับทับช้าง(เดิม)
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่กู้ภัย คอยอำนวยการจราจร
โปรดวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทาง
สอบถามเพิ่มเติม1586กด 7

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง📢กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวงโครงการบูรณะสะพานทางแยกต่างระดับทับช้าง RAMP 0605 บนท...
30/09/2020

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง📢

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
โครงการบูรณะสะพานทางแยกต่างระดับทับช้าง RAMP 0605 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
แจ้งปิดสะพานต่างระดับทับช้าง(เดิม) เพื่อทำการซ่อมแซม
ที่ กม.7+200 มุ่งหน้ากรุงเทพ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด)
ในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 24.00 น.

รถตั้งแต่ 6 ล้อ ไปบางปะอินให้ชิดซ้ายใช้ช่องทางเบี่ยงที่ กม.7+200 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด) มุ่งหน้ากรุงเทพ
ขออภัยในความไม่สะดวก และเผื่อเวลาในการเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1586 กด 7 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ้งเป็นข้อมูลกรณีอุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)กม.57+400 มุ่งหน้ามาบตาพุดเจ้าหน้าที่กำลังเร่งขนย้าย(น้ำยาปรับผ้านุ่...
28/09/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
กรณีอุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-มาบตาพุด)
กม.57+400 มุ่งหน้ามาบตาพุด
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งขนย้าย(น้ำยาปรับผ้านุ่ม)
และทำความสะอาดผิวจราจร
ปิดการจราจร 3 ช่องทางซ้าย
ปริมาณรถมาก รถชะลอตัว ท้ายแถว 7 กม.
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูลกรณีอุบัติเหตุ กม.62+900 มุ่งหน้าบางพลีปิดการจราจร 2 ช่องทางกลางเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเคลื่อ...
28/09/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
กรณีอุบัติเหตุ กม.62+900 มุ่งหน้าบางพลี
ปิดการจราจร 2 ช่องทางกลาง
เวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้าย
ปริมาณรถมาก รถชะลอตัว ท้ายแถว 4 กม.

แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

รายงานสภาพจราจรทล.7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด)กม.0+000 มุ่งหน้ากรุงเทพ การจราจรติดขัดเนื่องจาก ถ.พระราม 9 มีปริมาณรถมาก ท้ายแถ...
28/09/2020

รายงานสภาพจราจร
ทล.7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด)
กม.0+000 มุ่งหน้ากรุงเทพ การจราจรติดขัด
เนื่องจาก ถ.พระราม 9 มีปริมาณรถมาก ท้ายแถว 6 กม.
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง📢กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวงโครงการซ่อมสะพานต่างระดับทับช้าง(เดิม) จะทดลองเปิดใช้...
26/09/2020

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง📢

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
โครงการซ่อมสะพานต่างระดับทับช้าง(เดิม) จะทดลองเปิดใช้ช่องทางเบี่ยงชั่วคราวไปบางปะอิน
ที่ กม.7+200 มุ่งหน้ากรุงเทพ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด)
วันที่ 27 ก.ย. 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น.
โปรดวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1586 กด 7 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ้งเป็นข้อมูลทล.9 (บางปะอิน - บางพลี)กม.31+000 มุ่งหน้าบางปะอิน (ทางออกลำลูกกา)มีปริมาณรถมาก ท้ายแถว 9 กม. เนื่องจากถนน...
25/09/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
ทล.9 (บางปะอิน - บางพลี)
กม.31+000 มุ่งหน้าบางปะอิน (ทางออกลำลูกกา)
มีปริมาณรถมาก ท้ายแถว 9 กม. เนื่องจากถนนลำลูกกามีรถเทรลเลอร์จอดเสีย(เคลื่อนย้ายแล้ว)
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

อุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด) กม.43+600 มุ่งหน้ากรุงเทพ กีดขวางการจราจร 2 ช่องทางกลาง เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ ม...
22/09/2020

อุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด) กม.43+600 มุ่งหน้ากรุงเทพ กีดขวางการจราจร 2 ช่องทางกลาง เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ มีรถชะลอตัว เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร แต่สามารถเคลื่อนตัวได้ ไม่หยุดชะงัก

แจ้งเป็นข้อมูลทล.7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด)กม.0+000 มุ่งหน้ากรุงเทพ การจราจรติดขัด เนื่องจาก ถ.พระราม 9 มีปริมาณรถมาก ท้ายแถ...
21/09/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
ทล.7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด)
กม.0+000 มุ่งหน้ากรุงเทพ การจราจรติดขัด เนื่องจาก ถ.พระราม 9 มีปริมาณรถมาก ท้ายแถว 7 กม.

แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูลมีรถเสีย ทล.9 (บางปะอิน-บางพลี)กม.30+500 มุ่งหน้าบางปะอิน (ทางออก ถ.ลำลูกกา) การจราจรติดขัด ท้ายแถว 8 กม.เ...
16/09/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
มีรถเสีย ทล.9 (บางปะอิน-บางพลี)
กม.30+500 มุ่งหน้าบางปะอิน (ทางออก ถ.ลำลูกกา) การจราจรติดขัด ท้ายแถว 8 กม.
เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

อุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด) กม.83+800 มุ่งหน้ากรุงเทพ กีดขวางการจราจร 2 ช่องทางซ้าย มีรถชะลอตัว เป็นระยะทาง 3 ก...
15/09/2020

อุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ - มาบตาพุด) กม.83+800 มุ่งหน้ากรุงเทพ กีดขวางการจราจร 2 ช่องทางซ้าย มีรถชะลอตัว เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร แต่สามารถเคลื่อนตัวได้ ไม่หยุดชะงัก

รายงานสภาพจราจรทล.9 (บางปะอิน-บางพลี)กม.64+000 มุ่งหน้าบางพลี เนื่องจากออก ถ.บางนา-ตราด มุ่งหน้าบางนาการจราจรติดขัด ทำให...
15/09/2020

รายงานสภาพจราจร
ทล.9 (บางปะอิน-บางพลี)
กม.64+000 มุ่งหน้าบางพลี เนื่องจากออก ถ.บางนา-ตราด มุ่งหน้าบางนาการจราจรติดขัด ทำให้มีรถติดสะสมเข้ามาในสายทาง ท้ายแถว 4 กม.
แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

แจ้งเป็นข้อมูลมีอุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-บามตาพุด) กม.57+700 มุ่งหน้ากรุงเทพ การจราจรติดขัด ท้ายแถว3กม.เจ้าหน้าที่กำลังด...
12/09/2020

แจ้งเป็นข้อมูล
มีอุบัติเหตุ ทล.7 (กรุงเทพ-บามตาพุด)
กม.57+700 มุ่งหน้ากรุงเทพ การจราจรติดขัด ท้ายแถว3กม.
เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ แนะนำผู้ใช้ทางเลือกใช้เส้นทางอื่น และขออภัยในความไม่สะดวก

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

ที่อยู่

Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

โดย :- ฝ่ายเทคโนโลยีอำนวยการจราจร กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องข่าวมอเตอร์เวย์ , Motorway Channel Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องข่าวมอเตอร์เวย์ , Motorway Channel Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด