Clicky

Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO

Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO TEFSO was established under the Royal Forest Department with the joint financing of the Royal Thai G

เปิดเหมือนปกติ

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย✨เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและ Mentor เข้าร่วมโค...
13/01/2023

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย✨

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและ Mentor เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่ธุรกิจการค้าไม้อย่างยั่งยืนที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างโมเดลธุรกิจ (Businee Model) สู่ความยั่งยืน
✅เพื่อเพิ่มกลยุทธ์ทางธุรกิจให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
✅เพิ่มโอกาสในการระดมทุน
✅เพิ่มโอกาสในการเปิดตัวหรือขยายธุรกิจ
ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ ซึ่งมี Mentor คอยให้คำปรึกษาและดูแลแบบตัวต่อตัว

📍เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้-19 มกราคม 2566

สมัครเข้าร่วมโครงการและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://programs.bridgeforbillions.org/th/thailand-sustainable-forest-trade-incubation-program-entrepreneurs-thai/

กระบวนการ FLEGT VPA ดำเนินมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี และเข้าพัฒนาภาคป่าไม้ของไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการวางระบบจัดการห่วงโซ่อุปท...
19/12/2022
ผลสะท้อนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ VPA และแนวการดำเนินงานต่อไปของการค้าไม้ถูกกฎหมายไทย

กระบวนการ FLEGT VPA ดำเนินมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี และเข้าพัฒนาภาคป่าไม้ของไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการวางระบบจัดการห่วงโซ่อุปทานและรับรองไม้ ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของสินค้าไม้ไทยในตลาดนานาชาติ และสร้างกระบวนการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเข้มแข็งที่เปิดให้ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เข้าทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และพัฒนาธรรมาภิบาลของภาคป่าไม้ไทย

เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานต่อไป เดือน ต.ย. - ธ.ค. 2565 TEFSO เปิดแบบสอบถามเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการ FLEGT VPA และนำข้อมูลเหล่านั้นไปหารือกับหน่วยงานสำคัญของ FLEGT VPA กรมป่าไม้ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว และ RECOFTCThailand - ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ประเทศไทย

รับชมวิดีโอสรุปผลสะท้อน และมุมองข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย https://www.youtube.com/watch?v=c4pL1k3r17M

----

The FLEGT VPA has been ongoing for nine years. It has improved the Thai timber sector in various aspects, especially by establishing an efficient supply chain control and certification system, which will strengthen the position of Thai timber products on the international market. It has established and maintained a robust multi-stakeholder participatory process, enabling the government, private sector and civil societies to collaborate on regulatory reform and strengthen good governance in the Thai timber sector.

Moving forward, TEFSO launched a survey from Oct – Dec 2022 to gather stakeholders’ opinions, which would lay a foundation for the next phase plan. Building on the survey results, we also sought interviews with the Royal Forest Department, Fast-Growing Tree Association and RECOFTC to get their insightful opinions.

See the video for the summary of the survey results, views and recommendations from our stakeholders. https://www.youtube.com/watch?v=c4pL1k3r17M

กระบวนการ FLEGT VPA ดำเนินมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี และเข้าพัฒนาภาคป่าไม้ของไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการวางระบบจัดการห.....

เพื่อดำเนินการระบบ THA-TLAS กรมป่าไม้จะต้องมีกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้...
22/11/2022

เพื่อดำเนินการระบบ THA-TLAS กรมป่าไม้จะต้องมีกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้กฎหมายอื่นนอกจากกฎหมายป่าไม้ เช่น โรงงาน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 พ.ย. - สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน ร่วมประชุมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

So many questions were asked about THA-TLAS? What is it exactly? Will it burden the operators? And what will it bring to...
18/11/2022

So many questions were asked about THA-TLAS?
What is it exactly?
Will it burden the operators?
And what will it bring to the Thai timber sector?

In this Q&A, we clarify all the most asked questions. Scroll down to learn more.

หลายคนอาจยังสงสัยว่า THA-TLAS คืออะไร ??จะสร้างภาระผู้ประกอบการหรือไม่ ??แล้วมีขึ้นมาทำไม มีกลไกอะไรที่ทำให้ภาคการป่าไม้...
18/11/2022

หลายคนอาจยังสงสัยว่า THA-TLAS คืออะไร ??
จะสร้างภาระผู้ประกอบการหรือไม่ ??
แล้วมีขึ้นมาทำไม มีกลไกอะไรที่ทำให้ภาคการป่าไม้ของไทยดีขึ้น ??

ใน Q&A นี้ Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO มาไขข้อสงสัยทุกท่าน

อธิบดีกรมป่าไม้ สุรชัย อจลบุญ ร่วมพูดคุยนโยบายของกรมป่าไม้ ในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมการค้าไม้ถูกกฎหมาย ลิงค์วิ...
14/11/2022
Perspective: The Royal Forest Department and an Electronic System to Promote Legal Timber Trade

อธิบดีกรมป่าไม้ สุรชัย อจลบุญ ร่วมพูดคุยนโยบายของกรมป่าไม้ ในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมการค้าไม้ถูกกฎหมาย
ลิงค์วิดีโอ: https://www.youtube.com/watch?v=Rb1UPBzVAsE

---

Director-General of the Royal Forest Department, Surachai Achalabool discussed the role of electronic system in promoting legal timber trade
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Rb1UPBzVAsE

วิดีโอนี้มาร่วมพูดคุยกับกรมป่าไม้ถึงนโยบายและการดำเนินงานของกรมเพื่อนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาส่งเสริมกา...

ในเดือนกันยายน เสียงส่วนมากของ EU Parliament โหวตว่ากฎระเบียบใหม่ของ EU เรื่อง Deforestation-free products ควรเข้มงวดขึ้...
31/10/2022

ในเดือนกันยายน เสียงส่วนมากของ EU Parliament โหวตว่ากฎระเบียบใหม่ของ EU เรื่อง Deforestation-free products ควรเข้มงวดขึ้น ให้ European Commission พิจารณาขยายกลุ่มสินค้าที่ควบคุม
แต่ยังเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น European Commission จะนำไปพิจารณาเพิ่มจากผลการศึกษา และจะต้องพิจารณาข้อเสนอจากประเทศสมาชิก EU ด้วย
อ่านข่าวแปลฉบับเต็มที่ https://rb.gy/p3ltwe

Source: The Brussels Times https://www.brusselstimes.com/288890/european-parliament-votes-for-stricter-policy-against-deforestation

อ่านข่าวแปลฉบับเต็มที่ https://rb.gy/u9p2yk
28/10/2022

อ่านข่าวแปลฉบับเต็มที่ https://rb.gy/u9p2yk

🙋‍♀️🙋พวกเราต้องการความเห็นคุณร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินการดำเนินงาน FLEGT VPA ความเห็นของท่านมีประโยชน์เพื่อให้พวกเราน...
07/10/2022

🙋‍♀️🙋พวกเราต้องการความเห็นคุณ

ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินการดำเนินงาน FLEGT VPA
ความเห็นของท่านมีประโยชน์เพื่อให้พวกเรานำไปพัฒนากระบวนการ FLEGT VPA ต่อไป

ลิงค์: https://za7b5xpwahf.typeform.com/to/Xt9ymNKd

จดหมายข่าว TEFSO ฉบับที่ 28 ออกแล้วตามมาอ่านกันที่ https://mailchi.mp/bb6e0e1beea9/tefso-26-9050083
03/10/2022

จดหมายข่าว TEFSO ฉบับที่ 28 ออกแล้ว
ตามมาอ่านกันที่ https://mailchi.mp/bb6e0e1beea9/tefso-26-9050083

🌳 จดหมายข่าว TEFSO ฉบับที่ 28 (มิ.ย. - ก.ย. 2565) -

ในฉบับนี้พบกับ
รอบโลก: ทำความรู้จักกฎระเบียบใหม่ EU Deforestation-free products
นิเวศวิถี: ระบบ THA-TLAS สถานะและแผนการดำเนินงาน
ห่วงโซ่สีเขียว: บทสัมภาษณ์สมาคมธุรกิจไม้ และสมาคมโรงเลื่อยจักร หัวข้อความพร้อมของอุตสาหกรรมไม้ไทยต่อกฎระเบียบใหม่ EU
มุมมอง: วิดีโอสัมภาษณ์กรมป่าไม้ และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการค้าไม้ถูกกฎหมาย พบกับอธิบดีกรมป่าไม้ ผอ. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และ ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามไปอ่านกัน: https://mailchi.mp/bb6e0e1beea9/tefso-26-9050083

🌳 TEFSO Newsletter Issue 28 (Jun-Sep 2022) - https://mailchi.mp/db709f74969e/tefso-26-9050087In this issue:Around the Wo...
30/09/2022

🌳 TEFSO Newsletter Issue 28 (Jun-Sep 2022)
- https://mailchi.mp/db709f74969e/tefso-26-9050087

In this issue:
Around the World: Introduction to the new EU regulation on Deforestation-free products.
Eco Thailand: THA-TLAS, current status, and plan.
Green Trail: Interview article on the industry readiness for the new EU regulation.
Perspective: Video interview with the Royal Forest Department; Director-General, Director of the Forest Economics Office, and Director of Information and Communication Technology Center.

🌳 จดหมายข่าว TEFSO ฉบับที่ 28 (มิ.ย. - ก.ย. 2565) - ในฉบับนี้พบกับรอบโลก: ทำความรู้จักกฎระเบียบใหม่ EU Deforestation-fre...
30/09/2022

🌳 จดหมายข่าว TEFSO ฉบับที่ 28 (มิ.ย. - ก.ย. 2565) -

ในฉบับนี้พบกับ
รอบโลก: ทำความรู้จักกฎระเบียบใหม่ EU Deforestation-free products
นิเวศวิถี: ระบบ THA-TLAS สถานะและแผนการดำเนินงาน
ห่วงโซ่สีเขียว: บทสัมภาษณ์สมาคมธุรกิจไม้ และสมาคมโรงเลื่อยจักร หัวข้อความพร้อมของอุตสาหกรรมไม้ไทยต่อกฎระเบียบใหม่ EU
มุมมอง: วิดีโอสัมภาษณ์กรมป่าไม้ และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการค้าไม้ถูกกฎหมาย พบกับอธิบดีกรมป่าไม้ ผอ. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และ ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามไปอ่านกัน: https://mailchi.mp/bb6e0e1beea9/tefso-26-9050083

22 ก.ย. 2565 - การประชุมคณะทำงานจัดทำ FLEGT VPA ครั้งที่ 6 กรมป่าไม้นำเสนอการพัฒนาระบบรับรองไม้อิเล็กทรอนิกส์ และร่างกฎร...
23/09/2022

22 ก.ย. 2565 - การประชุมคณะทำงานจัดทำ FLEGT VPA ครั้งที่ 6 กรมป่าไม้นำเสนอการพัฒนาระบบรับรองไม้อิเล็กทรอนิกส์ และร่างกฎระเบียบการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกไม้

อ่านข่าวฉบับเต็มที่: https://tinyurl.com/3pjtxt3p

02/09/2022

[Scroll down for English] ครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อียู-อาเซียน นับตั้งแต่ปี 1977

สหภาพยุโรปและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นคู่เจรจาที่สำคัญระหว่างกันเรื่อยมานับตั้งแต่ปี 1977 ด้วยหลักคุณค่าและหลักการร่วมกันว่าด้วยระเบียบสากลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกาที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับ หลักพหุภาคนิยมอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผล ตลอดจนการค้าเสรีที่เป็นธรรม

ในช่วงระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา อาเซียนมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความทุ่มเทในการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคของอียู เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุข ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมเรื่องครบรอบ 45 ปี อียู-อาเซียนได้ที่: https://europa.eu/!3gMwTD
อ่านเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์อียู-อาเซียนได้ที่: https://europa.eu/!tYprWY

Road to ASEAN-EU 45 years of partnership, since 1977

The EU and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) have been dialogue partners since 1977, with the shared values and principles of a rules-based international order, effective and sustainable multilateralism, as well as free and fair trade.

During the past 45 years, ASEAN has played a huge significant role in the EU's regional cooperation efforts to create peaceful, inclusive and sustainable societies.

Read more about EU-ASEAN 45th Anniversary at: https://europa.eu/!3gMwTD
Read more about the EU and ASEAN Strategic Partnership at: https://europa.eu/!tYprWY

📢ประกาศจากกรมการค้าต่างประเทศ ปัจจุบัน (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการส่งออกไม้อยู่ระหว่างปรับแก้ กรมการค้าต่างป...
02/09/2022
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้า

📢ประกาศจากกรมการค้าต่างประเทศ

ปัจจุบัน (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการส่งออกไม้อยู่ระหว่างปรับแก้ กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความเห็นต่อร่างในลิงค์
https://www.dft.go.th/th-th/public-hearing26-08-65_ExWood

หมดเขตส่งความเห็น: 10 ก.ย. 2565

เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

Photos from RECOFTCThailand - ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ประเทศไทย's post
31/08/2022

Photos from RECOFTCThailand - ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ประเทศไทย's post

สำหรับใครที่พลาดการสัมนา ก้าวทันนโยบายและมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสามารถชมย้อนหลังไ...
31/08/2022

สำหรับใครที่พลาดการสัมนา ก้าวทันนโยบายและมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สามารถชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=beqVAT6df68

มาดูกันค่ะว่านโยบายและมาตรการใหม่ๆ ของ EU มีอะไรบ้าง ในด้านการค้ายั่งยืน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการไทยจะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้อย่างไร

📢📢 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "ก้าวทันนโยบายเเละมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป" 🇪🇺

✅ สัมมนานโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป เช่น การสอบทานธุรกิจ (due diligence) ด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม สินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (deforestation-free products) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ecodesign)

✅ รับฟังข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เเละมุมมองภาคเอกชนไทยเเละยุโรป

✅ ร่วมเสวนาเเละแลกเปลี่ยนความเห็นต่อมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเเละปรับตัว

⏱️ ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.45น. ณ ห้องสกุณตลา บอลลรูม โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ

⌨️ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://event.moc.go.th/th/event/detail/3599

หรือ

💻 รับชมผ่านทาง FB live กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

"ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย" (Thai Timber Legality Assurance System: THA-TLAS) อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยกรม...
31/08/2022

"ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย" (Thai Timber Legality Assurance System: THA-TLAS) อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยกรมป่าไม้ เพื่อใช้ออกหนังสือรับรองไม้เพื่อการค้าและส่งออก เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่อสินค้าไม้ไทยว่าได้มาอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืนทุกขั้นตอนการผลิต

ตามมาชมกันว่าระบบมีความพิเศษ และขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร รวมถึงสิ่งที่กรมป่าไม้ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์

ใกล้จะเริ่มแล้วค่ะ ตามรับชม Facebook Live ก้าวทันนโยบาย และมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ...
30/08/2022

ใกล้จะเริ่มแล้วค่ะ ตามรับชม Facebook Live ก้าวทันนโยบาย และมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งจะมีการพูดคุยเรื่องกฎระเบียบใหม่ๆ ของ EU ต่างๆ เช่น Deforestation-free Products และการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย
ชมได้ที่ page กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านล่าง

📢📢 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "ก้าวทันนโยบายเเละมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป" 🇪🇺

✅ สัมมนานโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป เช่น การสอบทานธุรกิจ (due diligence) ด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม สินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (deforestation-free products) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ecodesign)

✅ รับฟังข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เเละมุมมองภาคเอกชนไทยเเละยุโรป

✅ ร่วมเสวนาเเละแลกเปลี่ยนความเห็นต่อมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเเละปรับตัว

⏱️ ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.45น. ณ ห้องสกุณตลา บอลลรูม โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ

⌨️ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://event.moc.go.th/th/event/detail/3599

หรือ

💻 รับชมผ่านทาง FB live กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

"ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย" (Thai Timber Legality Assurance System: THA-TLAS) อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยกรม...
29/08/2022

"ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย" (Thai Timber Legality Assurance System: THA-TLAS) อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยกรมป่าไม้ เพื่อใช้ออกหนังสือรับรองไม้เพื่อการค้าและส่งออก เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่อสินค้าไม้ไทยว่าได้มาอย่างถูกกฎหมายและยั่งยืนทุกขั้นตอนการผลิต

ตามมาชมกันว่าระบบมีความพิเศษ และขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร รวมถึงสิ่งที่กรมป่าไม้ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์

ประกาศจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ "การสัมนา ก้าวทันนโยบายและมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป" วันที่ 30 ส.ค. 2565 เวลา ...
29/08/2022

ประกาศจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ "การสัมนา ก้าวทันนโยบายและมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป" วันที่ 30 ส.ค. 2565 เวลา 13:00-16:45

📢📢 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "ก้าวทันนโยบายเเละมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป"

✅ สัมมนานโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป เช่น การสอบทานธุรกิจ (due diligence) ด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม สินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (deforestation-free products) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ecodesign)

✅ รับฟังข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เเละมุมมองภาคเอกชนไทยเเละยุโรป

✅ ร่วมเสวนาเเละแลกเปลี่ยนความเห็นต่อมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเเละปรับตัว

⏱️ ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.45น. ณ ห้องสกุณตลา บอลลรูม โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ

⌨️ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://event.moc.go.th/th/event/detail/3599
หรือ 💻 รับชมผ่านทาง FB live กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

✍️ขอเชิญทุกท่าน ทั้งที่เคยหรือไม่เคยเข้าร่วมประชุม FLEGT VPA ร่วมทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ FLEGT VPA เพื่อเป...
25/08/2022

✍️ขอเชิญทุกท่าน ทั้งที่เคยหรือไม่เคยเข้าร่วมประชุม FLEGT VPA ร่วมทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ FLEGT VPA เพื่อเป็นข้อมูลให้พวกเรานำไปพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างสูงสุดต่อไป

Link: https://za7b5xpwahf.typeform.com/to/Xt9ymNKd

At the 5th APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry (MMRF5) held on 25 - 26 Aug. 2022, Thailand urged 21 membe...
25/08/2022
รมว.ทส.“วราวุธ” เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕

At the 5th APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry (MMRF5) held on 25 - 26 Aug. 2022, Thailand urged 21 members to drive the legal and sustainable timber trade.

A legal and sustainable timber trade is part of the Bio-Circular Green Economy. And it will achieve the sustainable development goals and COP 26 commitments - to reach a carbon-neutrality by 2050 and net zero emission by 2065.

Source: Thai Post, https://www.thaipost.net/public-relations-news/207185/

ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 ในปีนี้ ผมได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ .....

การประชุม APEC ด้านป่าไม้ที่กำลังมีขึ้นวันที่ 25-26 ส.ค. นี้จะมีการหารือเรื่องอะไรบ้าง ตามสรุปได้ที่ TEFSO ขอขอบคุณภาพแล...
25/08/2022

การประชุม APEC ด้านป่าไม้ที่กำลังมีขึ้นวันที่ 25-26 ส.ค. นี้จะมีการหารือเรื่องอะไรบ้าง ตามสรุปได้ที่ TEFSO

ขอขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก Thai Post : https://www.thaipost.net/public-relations-news/207185/

📣 EU เตรียมประกาศกฎระเบียบ Deforestation-Free Products ซึ่งจะเข้าควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยงจะมาจากพื้นที่ที่มีการทำลายป...
23/08/2022

📣 EU เตรียมประกาศกฎระเบียบ Deforestation-Free Products ซึ่งจะเข้าควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยงจะมาจากพื้นที่ที่มีการทำลายป่า

⁉️ ใครที่ยังสงสัยว่ากฎระเบียบนี้มีความเป็นมา เนื้อหา สินค้าที่ควบคุม และ Due Diligence อะไรอย่างไร
TEFSO ได้รวบรวมข้อมูลไว้ใน Infographic ด้านล่างแล้วค่ะ ตามอ่านกันเลย

สำหรับไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3Tmn4Jp

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจต่อ FLEGT VPA ประเทศไทยความเห็นของท่านจะถูกนำไปพิจารณา...
17/08/2022

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจต่อ FLEGT VPA ประเทศไทย
ความเห็นของท่านจะถูกนำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไปค่ะ
Link: https://za7b5xpwahf.typeform.com/to/Xt9ymNKd

TEFSO ต้องการความเห็นของคุณ 🪧

ไทย-EU ได้ดำเนินการ FLEGT VPA มาแล้วถึง 9 ปี ความสำเร็จมากมายได้เกิดขึ้นในด้านธรรมาภิบาลป่าไม้ การปฏิรูปกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

🤗เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น พวกเราต้องการได้ยินเสียงสะท้อนจากคุณ

ลิงค์แบบสอบถาม
: https://za7b5xpwahf.typeform.com/to/Xt9ymNKd

TEFSO ต้องการความเห็นของคุณ 🪧ไทย-EU ได้ดำเนินการ FLEGT VPA มาแล้วถึง 9 ปี ความสำเร็จมากมายได้เกิดขึ้นในด้านธรรมาภิบาลป่า...
15/08/2022

TEFSO ต้องการความเห็นของคุณ 🪧

ไทย-EU ได้ดำเนินการ FLEGT VPA มาแล้วถึง 9 ปี ความสำเร็จมากมายได้เกิดขึ้นในด้านธรรมาภิบาลป่าไม้ การปฏิรูปกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

🤗เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น พวกเราต้องการได้ยินเสียงสะท้อนจากคุณ

ลิงค์แบบสอบถาม
: https://za7b5xpwahf.typeform.com/to/Xt9ymNKd

3 ส.ค. - หน่วยงานป่าไม้ เกษตร และการต่างประเทศ หารือผลของกฎระเบียบใหม่ EU Deforestation-free products ต่อสินค้าไม้และเกษ...
04/08/2022

3 ส.ค. - หน่วยงานป่าไม้ เกษตร และการต่างประเทศ หารือผลของกฎระเบียบใหม่ EU Deforestation-free products ต่อสินค้าไม้และเกษตรส่งออก
อ่านข่าวฉบับเต็มที่ >> shorturl.at/gsyNX

---

3 Aug. - Govt. agencies - forestry, agriculture, and foreign affairs, discussed impacts of the new EU regulation on deforestation-free products on Thai timber and agriculture exports.
Full article >> https://tefso.org/en/govt-agencies-discussed-impacts-of-the-eu-regulation-on-deforestation-free-on-thai-agriculture-and-timber-exports/

👩‍💻🧑‍💻วันที่ 1 ส.ค. คณะทำงานกลุ่มย่อยไม้ในที่ดินรัฐ ต้อนรับหน่วยงานในพื้นที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและแก้ไขค...
02/08/2022

👩‍💻🧑‍💻วันที่ 1 ส.ค. คณะทำงานกลุ่มย่อยไม้ในที่ดินรัฐ ต้อนรับหน่วยงานในพื้นที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและแก้ไขคำแนะนำในการจัดทำหนังสือหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับไม้ไม่หวงห้าม ในที่ดิน ส.ป.ก. นัดสุดท้าย ก่อนกรมป่าไม้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ

💬ใครที่ยังสงสัยว่าไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. มีสถานะเป็นอย่าง ตามไปเช็คในสไลด์ภาพด้านล่างได้เลยค่ะ

ปัจจุบัน EU อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเตรียมประกาศใช้ร่างกฎระเบียบ Deforestation-free productsเพื่อเตรียมตัวประเทศไทยสำห...
26/07/2022

ปัจจุบัน EU อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเตรียมประกาศใช้ร่างกฎระเบียบ Deforestation-free products
เพื่อเตรียมตัวประเทศไทยสำหรับกฎระเบียบใหม่นี้ คณะทำงาน FLEGT VPA ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือป่าไม้ของไทย - EU ในระยะต่อไป
อ่านต่อได้ที่ https://tefso.org/th/elementor-17730/

1 มิ.ย. 2565 - คณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในที่ดินรัฐ กับการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาแนวทางการควบคุมห่ว...
02/06/2022

1 มิ.ย. 2565 - คณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในที่ดินรัฐ กับการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาแนวทางการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. ตามไปอ่านในภาพกันค่ะว่าแนวทางดังกล่าวมีประโยชน์ยังไงบ้าง

---

1 June 2022 - The Sub-Working Group on Supply Chain Control on Public Land met to discuss the guideline for the supply chain control of timber from government allocated land for agriculture (Sor Por Gor). Check out the image below, the benefits of this guideline to timber growers.

ที่อยู่

TEFSO, Royal Forest Department Centennial Memorial Building
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66610955379

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSOผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO:

วิดีโอทั้งหมด

TEFSO : Thai-EU FLEGT SECRETARIAT OFFICE

TEFSO : Thai-EU FLEGT SECRETARIAT OFFICE

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แชร์กิจกรรมจาก UN-REDD Initiative on Sustainable Forest Trade in the Lower Mekong Region

Thailand Virtual Tea Dialogues on the Lower Mekong in Transition: Latest Trends and Impacts of China in Forest Trade
วันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 15 น.

การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทน จากรัฐบาล เอกชน ประชาสังคม SME และสถาบันการเงิน ถึงการขับเคลื่อนการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายและยั่งยืนในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ในบริบทที่ประเทศจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่

ลงทะเบียนที่ https://fao.zoom.us/meeting/register/tJEqceisqjsrG9PoItuVFWcZrS4NpQ7Cp5cf

—-
Sharing from the UN-REDD Initiative on Sustainable Forest Trade in the Lower Mekong Region

You’re invited to join Thailand Virtual Tea Dialogues on the Lower Mekong in Transition: Latest Trenda and Impacts of China in Forest Trade

Date/time: 4 May / 3 PM

Join in the discussion on the initiatives in the lower Mekong region to build a legal and sustainable wood supply chain in the context of growing demand from China. The presentations will be led by experts and representatives from government, private sector, CSO, SMEs, and financial institutions.

Register at: https://fao.zoom.us/meeting/register/tJEqceisqjsrG9PoItuVFWcZrS4NpQ7Cp5cf
Your chance to be part of the UN-REDD Mekong Initiative, the program under FAO to protect the forest increasing its resilience against climate change.

Apply now for the National Project Assistant position.
For the job description and application process, please go to https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=2201118&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FBerlin&fbclid=IwAR1s3086SIZ-1845OJq2RYwyV_QQtuPx9y8EP7tG-dAtw40Ic_p7tzL3jeA
📣The UN-REDD Mekong Initiative is looking for a National Project Assistant, apply now until 7 May 2022 !!!

For detailed job description and application process, please go to https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=2201118&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FBerlin
TEFSO ขอสุขสันต์วัน Earth Day ที่ 22 เม.ย. กับแฟนเพจทุกคน
ต้นไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อโลกของเราเพื่อการกับเก็บคาร์บอน ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่เพียงเท่านั้นยังสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งให้ที่อยู่อาศัย นำมาแปรรูปของอุปโภค-บริโภค
การทำ-ค้า-ผลิตไม้ถูกกฎหมายและยั่งยืนจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน เพื่อการดำรงและพัฒนาผืนป่าของโลกเรา
👏การสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้เก่าด้วยตนเอง สำหรับการนำเคลื่อนไม้เก่าภายในจังหวัด ผ่านความเห็นชอบคณะทำงานจัดทำ FLEGT VPA แล้ว !!

✌️คณะทำงานเดินหน้าต่อการทบทวนกฎหมายป่าไม้ และการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองไม้

อ่านข่าวฉบับเต็มที่: shorturl.at/glqB6
18 เม.ย. - คณะทำงานกลุ่มย่อยไม้เก่าร่วมสรุปหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง สำหรับการนำเคลื่อนไม้เก่าภายในจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของไม้สามารถสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อนำเคลื่อนภายในจังหวัด ซึ่งกฎหมายไม่ได้ควบคุมในปัจจุบัน

ในการประชุมยังได้สรุปให้เริ่มพัฒนาหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง สำหรับผลิตภัณฑ์จากไม้เก่า ซึ่งเป็นอีกหนึงช่องว่างของห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบัน โดยกฎหมายไม่ได้ควบคุมให้ออกหนังสือกำกับสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้เก่า หนังสือสำแดงความถูกต้องจะช่วยเข้ามาเติมเต็มให้ผู้ประกอบการสามารถสำแดงความถูกต้องได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเคลื่อนและขายต่อไป
สุขสันต์วันสงกรานต์ ก่อนหยุดยาวนี้ พวกเราได้ร่วมประชุมวางแผนงานกับหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนการค้าไม้ถูกกฎหมายของประเทศไทย โดยการประชุมนี้ครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ และแรงงานภาคการป่าไม้ การทบทวน พ.ร.บ. ป่าไม้ และการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับรองไม้ของประเทศ

Happy Songkran! Before heading off to the long holiday, our team and the Royal Forest Department divisions met to discuss a work plan for the developments to promote the legal timber trade. The plan covers the forest industry and labor developments, a review of the Forest Act, and a national electronic system for timber verification.
Happy International Day of Forests!
Happy International Day of Forests 🌳🎉

วันนี้ที่ 21 มี.ค. เป็นวันที่ UN General Assembly ประกาศให้เป็นวันป่าไม้โลก
Theme ของปีนี้คือ "ป่าและการผลิต-บริโภคอย่างยั่งยืน" ซึ่งมุ่งชี้ให้เห็นประโยชน์รอบด้านของป่าต่อโลกและมนุษย์ และความสำคัญในการใช้สินค้าไม้จากแหล่งถูกกฎหมายและยั่งยืน

เพราะป่าไม่ได้ช่วยในการธำรงรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ช่วยสร้างอาชีพ และเป็นทรัพยากรหมุนเวียนในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และเครื่องอุปโภค-บริโภค
มาร่วมเฉลิมฉลองวันป่าไม้โลกกับพวกเรา

รับชมวิดีโอของปีนี้
https://youtu.be/NJm2jV2CE5E

และไปพบกับกิจกรรมต่างๆ และบทความดีในเว็บ https://www.fao.org/international-day-of-forests/en/
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Center of Excellence for Public Policy and Good Governance Myanmar Connect Service สำนักงานเลขานุการสภากรุงเท สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานกฎหมายและคดี กทม. วิทยุสื่อสาร สพฐ Michael J. Ferrari กองการเจ้าหน้าที่ ALRO Reshard Farmer สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง RTP Cyb IFunCam ห้องสมุดสำนักงานการปฏิรูปท