Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO

Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO TEFSO is a government office established under the Royal Forest Department to support the Thailand-EU FLEGT VPA negotiation process.

เปิดเหมือนปกติ

🎙ข่าวการประชุมคณะทำงานจัดทำ FLEGT VPA ลงแล้วในเว็บไซท์ ตามไปอ่านได้เลยค่ะ t.ly/22m1d🌳🌳🌳🎙News of the third ad-hoc working...
31/03/2021

🎙ข่าวการประชุมคณะทำงานจัดทำ FLEGT VPA ลงแล้วในเว็บไซท์ ตามไปอ่านได้เลยค่ะ t.ly/22m1d
🌳🌳🌳
🎙News of the third ad-hoc working group has been published on TEFSO website. Follow updates of our FLEGT VPA working group
at t.ly/umh2

Photos from Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO's post
31/03/2021

Photos from Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO's post

European Forest Institute (EFI)
21/03/2021

European Forest Institute (EFI)

The world is losing 10 million hectares of forest – about the size of Iceland – each year, and land degradation affects almost 2 billion hectares, an area larger than South America. In tropical countries, replanting and managing forests sustainably can advance food security, rural development and job creation. Forest restoration can also make a real impact on international climate change, biodiversity and land-related commitments.

More coordination with initiatives and programmes affecting land use - including FLEGT, REDD+, and zero-deforestation supply chain initiatives - could complement and support the implementation of restoration initiatives.

To find out more about these challenges and solutions, read our briefing https://euredd.link/restoration-briefing, and find out about our work on https://www.euflegt.efi.int/es/home and https://www.euredd.efi.int/.

#IntlForestDay
#ForestRestoration

21/03/2021
United Nations Convention to Combat Desertification

United Nations Convention to Combat Desertification

Happy International Day of Forests!

👩🏿‍🌾🫐🐗🥥🐒🪨🦎💧🐅🍏🐘🌰🐿️

Forests are vital for people and #ForNature – let's use their many gifts wisely and sustainably: https://bit.ly/3lrLyAf

#IntlForestDay 🌲 with Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
#RestorationLandRecovery

PEFC International
21/03/2021

PEFC International

Happy International Day of Forests! Let’s take this wonderful occasion to celebrate and cherish our forests around the world!

Forests cover roughly a third of our world’s land area, and they are made up of over 60,000 tree species. They clean our air, give us fresh water, give employment to 50 million people, and provide food and shelter to hundreds of millions.

But forests also have a personal meaning to so many of us. Let us know what the forest means to you!

#IntlForestDay #GenerationRestoration

21/03/2021
International Day of Forests 2021: Forest restoration – a path to recovery and well-being

By replanting and managing forests sustainably, we create space for plants and animals to thrive, promote the economy, improve the quality of food, drink, and air.
It's never too late to take action!

Happy International Day of Forests!

Restoring forests helps build a healthier world for ourselves and for future generations. By replanting and managing forests sustainably, we can help preserv...

กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมด้วย กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันป่าไม้โลกไปในวันที่ 18 มีนาคม ตามอ่านข่าวกิจกรรมฉบับเต็มได้ที่...
21/03/2021

กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมด้วย กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันป่าไม้โลกไปในวันที่ 18 มีนาคม ตามอ่านข่าวกิจกรรมฉบับเต็มได้ที่ t.ly/6w9j
🌳🌳🌳
On 18 March, the Ministry of Natural Resources and Environment and the Royal Forest Department held a celebration to commemorate the International Day of Forests.
Acknowledging the contribution of the forest to human and environmental well-being from relieving climate change, curb the loss of biodiversity, providing fresh air and clean water, as well as supporting livelihood and creating jobs in the timber sector, and many more.
For the full article of this event: http://tefso.org/en/2021/03/18/thailand-celebrated-the-international-day-of-forests/

#IDF2021 #FAO #EU #MNRE #RFD

Happy International Forests Day! วันที่ 21 มี.ค. ของทุกปีคือ วันป่าไม้โลกโดยธีมของปีนี้คือ Forest Restoration: a path to...
21/03/2021

Happy International Forests Day!
วันที่ 21 มี.ค. ของทุกปีคือ วันป่าไม้โลก
โดยธีมของปีนี้คือ Forest Restoration: a path to well-being and recovery ชี้ให้เห็นความสำคัญของป่าไม้ต่อความผาสุขของโลก และมนุษย์

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ได้จัดงานเฉลิมฉลองไปในวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป Mr. Thomas Hofer ตัวแทนจากองค์กร FAO และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกล่าวเปิดงาน และเฉลิมฉลองการฟื้นฟูป่าไม้ และการทำงานร่วมกันเพื่อปกป้อง และพัฒนาผืนป่า

เมื่อป่าไม้สุขภาพดี ป่าไม้จะสามารถให้ประโยชน์มากมาย ทั้งการบรรเทาสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวพันธ์ุ ป่าไม้ยังสามารถสร้างรายได้ ให้กับชุมชนพึ่งพิงป่า อุตสาหกรรมป่าไม้ยังจะเป็นภาคส่วนสำคัญในการสร้างงาน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

#IDF2021 #FAO #EU #MNRE #RFD #TEFSO #FLEGTVPA

Commission pledges new due diligence rules will be balanced
20/03/2021
Commission pledges new due diligence rules will be balanced

Commission pledges new due diligence rules will be balanced

The European Commission is by the end of the year set to propose new rules subjecting companies to stricter controls in a bid to encourage them to ensure suppliers respect human rights and do not harm the environment.

กรมป่าไม้
20/03/2021

กรมป่าไม้

🌳ทส. เดินหน้า วันป่าไม้โลก ร่วมฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข”🌳


วันที่ 18 มีนาคม 2564 กรมป่าไม้จัดงานวันป่าไม้โลก 2564 (International Day of Forests 2021) ภายใต้แนวคิด "Forest Restoration: A path to recovery and well - being" การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด "รัฐมีป่า ประชามีสุข" โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาเนื่องในวันป่าไม้โลก โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอการดำเนินงานด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ผลผลิตป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่า และเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ มีการนำเสนอกระบวนการเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) ให้กับประชาชนได้รับทราบ ซึ่งการจัดทำข้อตกลง FLEGT VPA จะต้องทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกันพัฒนาระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ โดยประเทศไทยได้เชิญผู้แทนจาก FAO ผู้แทนจาก EU ผู้แทนจากออสเตรเลีย และผู้แทนจากเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือทางการค้า พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของตลาดประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ส่งออกไม้จะได้ทำความเข้าใจ ตลอดจนได้ซักถามวิธีการ ขั้นตอน ข้อกำหนดต่าง ๆ จากประเทศผู้ซื้อโดยตรง ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย มีการบริหารจัดการตามแนวคิด "รัฐมีป่า ประชามีสุข"

โดยโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้เปิดเผยว่า ในขณะนี้ กระทรวงฯ มีแนวทางการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าในเวลาเดียวกัน ซึ่งการปลูกป่านั้น เป็นเรื่องง่าย แต่การดูแลป่าให้โต จนกระทั่งเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้คุณประโยชน์กับสังคมได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่า ดังนั้น การที่จะฟื้นฟูป่าไม้ให้เจริญเติบโตได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ พี่น้องประชาชนต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้ในทุก ๆ ตารางนิ้วของประเทศไทย ว่ามีความสำคัญอย่างไร ซึ่งการที่จะเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

On 18 March, the Ministry of Natural Resources and Environment and the Royal Forest Department welcomed the Ambassador o...
19/03/2021
Ministry of Natural Resources and Environment together with the Royal Forest Department welcomed the EU Ambassador and FAO representative to the International Day of Forest highlighting the role of international cooperation in forest restoration...

On 18 March, the Ministry of Natural Resources and Environment and the Royal Forest Department welcomed the Ambassador of the European Unionand FAO representative to celebrate the International Day of Forests affirming the importance of international cooperation in forest restoration.

http://tefso.org/en/2021/03/19/thailand-celebrated-the-international-day-of-forests/

#IDF #IDF2021 #FAO #EU #FLEGT

On March 18, the Ministry of Natural Resources and Environment and the Royal Forest Department organized the International Day of Forests to highlight forests’ direct services on mitigating the effects of climate change, reversing the loss of biodiversity, and the economic benefits of the forest. ...

18/03/2021
FLEGT Success Stories

รู้ไหมว่าตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ FLEGT VPA กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประสบความสำเร็จอะไรไปแล้วบ้าง เข้าไปชมได้ในวิดีโอนี้เลยค่ะ

#FLEGTVPA #FAO #EU #TEFSO

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6155675
18/03/2021
กระทรวงทรัพยากรฯ จัดงาน 'วันป่าไม้โลก' ชูแนวคิด 'รัฐมีป่า ประชามีสุข' - ข่าวสด

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6155675

'วราวุธ' นำทีมทส. จัดงานวันป่าไม้โลก 2564 ชูแนวคิด "Forest Restoration: A path to recovery and well - being" การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด "รัฐมีป่า ประชามี....

ขอขอบคุณภาพจากเพจ TOP Varawut H.E. Mr. Prikka Tapiola เอกอัครราชฑูตแห่งสหภาพยุโรป และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกร...
18/03/2021

ขอขอบคุณภาพจากเพจ TOP Varawut H.E. Mr. Prikka Tapiola เอกอัครราชฑูตแห่งสหภาพยุโรป และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมบูธ FLEGT VPA ณ งานวันป่าไม้โลก
——-
Thank you TOP Varawut page for capturing this memorable photo. H.E. Mr. Prikka Tapiola, Ambassador of the European Union to Thailand and Mr. Varawut Silpa-archa visited FLEGT VPA booth.

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา
18/03/2021

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

"รัฐมีป่า ประชามีสุข" แนวคิดขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อม เนื่องใน"วันป่าไม้โลก"

วันนี้ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึงแนวทางการฟื้นฟูป่าไม้ เนื่องในวันป่าไม้โลก 2564 (International Day of Forests 2021) ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้ประกาศให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลก โดยการจัดงานในปีนี้ กรมป่าไม้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Forest Restoration: A path to recoverชy and well - being" การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด "รัฐมีป่าประชามีสุข" โดยมีเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ผู้แทนจาก FAO ผู้แทน EU Delegation to Thailand ผู้แทนจากประเทศจีน ผู้แทนจากประเทศเกาหลีใต้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ครับ

การปลูกป่าเป็นเรื่องง่าย แต่การดูแลป่าให้โต จนกระทั่งเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้คุณประโยชน์กับสังคมได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่า ดังนั้น การฟื้นฟูป่าไม้ให้เจริญเติบโตได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ครับ

#TopVarawut #CTP #MNRE

กรมป่าไม้
18/03/2021

กรมป่าไม้

🌳ทส. เดินหน้า วันป่าไม้โลก ร่วมฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข”🌳


วันที่ 18 มีนาคม 2564 กรมป่าไม้จัดงานวันป่าไม้โลก 2564 (International Day of Forests 2021) ภายใต้แนวคิด "Forest Restoration: A path to recovery and well - being" การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด "รัฐมีป่า ประชามีสุข" โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาเนื่องในวันป่าไม้โลก โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอการดำเนินงานด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ผลผลิตป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่า และเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ มีการนำเสนอกระบวนการเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) ให้กับประชาชนได้รับทราบ ซึ่งการจัดทำข้อตกลง FLEGT VPA จะต้องทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกันพัฒนาระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ โดยประเทศไทยได้เชิญผู้แทนจาก FAO ผู้แทนจาก EU ผู้แทนจากออสเตรเลีย และผู้แทนจากเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือทางการค้า พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของตลาดประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ส่งออกไม้จะได้ทำความเข้าใจ ตลอดจนได้ซักถามวิธีการ ขั้นตอน ข้อกำหนดต่าง ๆ จากประเทศผู้ซื้อโดยตรง ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย มีการบริหารจัดการตามแนวคิด "รัฐมีป่า ประชามีสุข"

โดยโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้เปิดเผยว่า ในขณะนี้ กระทรวงฯ มีแนวทางการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าในเวลาเดียวกัน ซึ่งการปลูกป่านั้น เป็นเรื่องง่าย แต่การดูแลป่าให้โต จนกระทั่งเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาให้คุณประโยชน์กับสังคมได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่า ดังนั้น การที่จะฟื้นฟูป่าไม้ให้เจริญเติบโตได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ พี่น้องประชาชนต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้ในทุก ๆ ตารางนิ้วของประเทศไทย ว่ามีความสำคัญอย่างไร ซึ่งการที่จะเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

18/03/2021
กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

วันป่าไม้โลก การฟื้นฟู สู่แนวคิด "รัฐมีป่า ประชามีสุข"

ใครที่สนใจ ไปลงทะเบียนได้เลยนะคะ
17/03/2021

ใครที่สนใจ ไปลงทะเบียนได้เลยนะคะ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันป่าไม้โลกวันที่ 18 มีนาคม
ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับชมนิทรรศการ และรับฟังเสวนาในหัวข้อ Sustainable Trade and Forest Cooperation

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ t.ly/vqfk

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันป่าไม้โลกวันที่ 18 มีนาคม ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับชมนิทร...
16/03/2021

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันป่าไม้โลกวันที่ 18 มีนาคม
ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับชมนิทรรศการ และรับฟังเสวนาในหัวข้อ Sustainable Trade and Forest Cooperation

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ t.ly/vqfk

สมัชชาแห่งสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 21 มีนาคม เป็นวัน International Day of Forests กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้...
14/03/2021

สมัชชาแห่งสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 21 มีนาคม เป็นวัน International Day of Forests กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ น้อมรับธีมของปีนี้ Forest Restoration: A path to recovery and well-being เพื่อเฉลิมฉลองความสำคัญของป่าไม้ และหารือการทำงานขั้นต่อไปของประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ อย่างมีประสิทธิภาพ

TEFSO ได้ร่วมเข้าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ FLEGT VPA ติดตามชมกันได้ในอาทิตย์หน้าค่ะ
🌳🌲🌈

ป่าชุมชนออนไลน์
14/03/2021

ป่าชุมชนออนไลน์

🌲"9 รูปทรงต้นไม้ใหญ่" เลือกให้เหมาะกับพื้นที่และการใช้งาน"👍

🌳ขึ้นชื่อว่า “ ต้นไม้ใหญ่ ” แต่ใช่ว่าจะสามารถนำมาปลูกตามมุมต่างๆของสวนได้ทุกชนิด สิ่งสำคัญคือการเลือก ทรงต้นไม้ ที่มีรูปทรงเหมาะสมกับการใช้งานหรือลักษณะพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านร่มเงาและความงามให้ได้มากที่สุด เรามีไอเดียการเลือก ทรงต้นไม้ ลองมาดูกันค่ะ🔻

▶️ที่มา : บ้านและสวน

The Forest Survey and Assessment Division released data of forest area in Thailand of 2020. Forest area accounts for 31....
09/03/2021

The Forest Survey and Assessment Division released data of forest area in Thailand of 2020. Forest area accounts for 31.64% of land area in Thailand.

#RFD #forest #SDGgoals

📸🎙เก็บตกภาพเบื้องหลังบทสัมภาษณ์ของ อธิบดีกรมป่าไม้ คุณอดิศร นุชดำรงค์ ที่ให้โอกาส TEFSO เข้าสัมภาษณ์วันนี้เกี่ยวกับความส...
05/03/2021

📸🎙เก็บตกภาพเบื้องหลังบทสัมภาษณ์ของ อธิบดีกรมป่าไม้ คุณอดิศร นุชดำรงค์ ที่ให้โอกาส TEFSO เข้าสัมภาษณ์วันนี้เกี่ยวกับความสำคัญของ FLEGT VPA ต่อประเทศไทย และการผลักดันการทำงานของกรมป่าไม้

🌳🌳🌳

📸🎙Taking you behind the scene of the video interview shooting with Mr. Adisorn Noochdamrong, Director of the Royal Forest Department, Mr. Noochdamrong discussed the benefits of FLEGT VPA and the Royal Forest Department's works, a driving force behind the Thai-EU FLEGT VPA.

#RFD #InternationalDayofForests #TEFSO #FLEGTVPA #FAO

📣📣 19 ก.พ. - การประชุมคณะทำงานจัดทำ FLEGT VPA ครั้งที่ 2 ของปี นำไปสู่ความก้าวหน้าร่าง FLEGT VPA การแก้ไขกฎหมาย และการพั...
04/03/2021

📣📣 19 ก.พ. - การประชุมคณะทำงานจัดทำ FLEGT VPA ครั้งที่ 2 ของปี นำไปสู่ความก้าวหน้าร่าง FLEGT VPA การแก้ไขกฎหมาย และการพัฒนาระบบ เพื่อสนับสนุนการทำ และค้าไม้ถูกกฎหมายในประเทศไทย และการแบ่งปันผลประโยชน์ ให้ทุกขนาดธุรกิจได้เข้าร่วมในภาคป่าไม้ได้อย่างถูกต้อง
อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ >> t.ly/6iEL

🌳🌳🌳

19 Feb. - The second FLEGT VPA ad-hoc working group led to progress in FLEGT VPA drafting, regulatory reform, and system development, supporting legal timber trade in Thailand and benefit sharing in the timber sector to include tree growers and operators of all sizes to participate in the timber sector legally.
Read the full meeting coverage >> t.ly/VeAT

👩‍🌾👨‍🌾✌️

Photos from Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO's post
04/03/2021

Photos from Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO's post

TEFSO จะไปร่วมออกบูธเทศกาลในงานนี้ด้วยเช่นกันคะ ใครที่ว่างสามารถเข้ามาชมงานได้นะคะ :D
03/03/2021

TEFSO จะไปร่วมออกบูธเทศกาลในงานนี้ด้วยเช่นกันคะ ใครที่ว่างสามารถเข้ามาชมงานได้นะคะ :D

RECOFTC
04/02/2021

RECOFTC

Two women from #Thailand’s Nan Province share their stories as part of an assessment RECOFTC conducted to shape gender-sensitive forest policies and laws. Read their inspirational stories on how they became the first women community leaders in their village and the challenges they faced: https://www.recoftc.org/stories/women-join-village-leadership-important-moment-evolution-thai-forestry-policies

มูลนิธิรักษ์ไทย : Raks Thai Foundation European Union in Thailand WWF-Greater Mekong Open Development Thailand
#genderequity #communityforest #forestgovernance #V4MF

วันที่ 28 มกราคม คณะทำงานกลุ่มย่อยร่วมพิจารณาผลการวิเคราะห์ช่องว่างห่วงโซ่อุปทานไม้เก่าปัจจุบัน เพื่อนำเสนอคณะทำงานจัดทำ...
03/02/2021

วันที่ 28 มกราคม คณะทำงานกลุ่มย่อยร่วมพิจารณาผลการวิเคราะห์ช่องว่างห่วงโซ่อุปทานไม้เก่าปัจจุบัน เพื่อนำเสนอคณะทำงานจัดทำข้อตกลง FLEGT VPA ต่อไป อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่http://tefso.org/download/rt_swg/RT1_2021_TH.pdf

28 Jan. - the sub-working group reviewed gap analysis of the current supply chain control of reclaimed timber. The analysis will be presented to the FLEGT VPA ad-hoc working group at the next meeting. Read the full article athttp://tefso.org/download/rt_swg/RT1_2021_EN.pdf

📣📣วันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมาคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าไม้ ร่วมพิจารณาร่างแนวคิดก่อนส่งให้อียูออกความเห็น อ่านข่า...
03/02/2021

📣📣วันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมาคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าไม้ ร่วมพิจารณาร่างแนวคิดก่อนส่งให้อียูออกความเห็น อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่
http://tefso.org/download/ic_swg/IC1_2021_TH.pdf
🌲🌳👩‍🔧🧑‍🔧

📣📣On 25 January - the Import Control sub-working group reviewed the concept note before sending it to the EU for comments. Read the full article at:http://tefso.org/download/IC1_2021_EN_2.pdf
🌲🌳🧑‍🔧👩‍🔧

วันที่ 21 ม.ค. คณะทำงานจัดทำข้อตกลง FLEGT VPA จัดการประชุมครั้งแรกของปีเพื่อหารือภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์ การควบคุมห่วงโซ่...
27/01/2021

วันที่ 21 ม.ค. คณะทำงานจัดทำข้อตกลง FLEGT VPA จัดการประชุมครั้งแรกของปีเพื่อหารือภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์ การควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในที่ดินเอกชน และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเสริมความสามารถการตรวจสอบย้อนกลับไม้
อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ t.ly/rXw4

On 21 Jan., the FLEGT VPA ad-hoc working group held the first meeting of this year to discuss Product Scope annex, supply chain control on private land, and a project to develop a digital solution to strengthen timber traceability capacity.
For full article: t.ly/VYmG

ที่อยู่

TEFSO
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 561 5102

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSOผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO:

วิดีโอทั้งหมด

TEFSO : Thai-EU FLEGT SECRETARIAT OFFICE

TEFSO : Thai-EU FLEGT SECRETARIAT OFFICE

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด