กองดุริยางค์ทหารเรือ

กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
(119)

เปิดเหมือนปกติ

08/01/2021
เสียงจากทหารเรือ

เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม
#วันเด็กแห่งชาติ

เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม
#วันเด็กแห่งชาติ

กองทัพเรือ Royal Thai Navy
08/01/2021

กองทัพเรือ Royal Thai Navy

🎉สวัสดีปีใหม่ 2564🎉🎉Happy New Year 2021🎉.🎷ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ 2564 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบ...
31/12/2020

🎉สวัสดีปีใหม่ 2564🎉
🎉Happy New Year 2021🎉
.
🎷ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ 2564 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ🎊
.
⚓️กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ⚓️
.
https://youtu.be/HL8UV_wZLfc

#เตรียมเอกสารให้พร้อม #แล้วเจอกันหลังเคาท์ดาวน์.#Click! เดียว... #อนาคตเปลี่ยน🎸#ก้าวสู่ปีใหม่ 🎻#ก้าวไปสู่อนาคตที่เปลี่ยน...
31/12/2020

#เตรียมเอกสารให้พร้อม #แล้วเจอกันหลังเคาท์ดาวน์
.
#Click! เดียว... #อนาคตเปลี่ยน
🎸#ก้าวสู่ปีใหม่ 🎻#ก้าวไปสู่อนาคตที่เปลี่ยนแปลง
.
⏰นับถอยหลังอีก 9 ชั่วโมง แล้วคลิกเลย www.rtnsm.com เพื่อมาร่วมเดินบนเส้นทาง #ศิลปินชั้นยอดแห่งกองทัพเรือ
.
😷รับสมัครตั้งแต่ 1 - 31 มกราคม 2564
.
#โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
#นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
#SafeAtHome

#Click! เดียว... #อนาคตเปลี่ยน🎸#ก้าวสู่ปีใหม่ 🎻#ก้าวไปสู่อนาคตที่เปลี่ยนแปลง.⏰นับถอยหลังอีก 1 วัน แล้วคลิกเลย www.rtnsm....
30/12/2020

#Click! เดียว... #อนาคตเปลี่ยน
🎸#ก้าวสู่ปีใหม่ 🎻#ก้าวไปสู่อนาคตที่เปลี่ยนแปลง
.
⏰นับถอยหลังอีก 1 วัน แล้วคลิกเลย www.rtnsm.com เพื่อมาร่วมเดินบนเส้นทาง #ศิลปินชั้นยอดแห่งกองทัพเรือ
.
😷รับสมัครตั้งแต่ 1 - 31 มกราคม 2564
.
#โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
#นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
#SafeAtHome

30/12/2020
สวัสดีปีใหม่ 2564 & Happy New Year 2021

สวัสดีปีใหม่ 2564
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
🎻ขอส่งมอบบทเพลง🎻
😷 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับ ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุก ๆ ท่าน ให้ร่วมกันอดทน และต่อสู้กับวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ #SafeAtHome😷
.
อำนวยการผลิต :
พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน
.
ควบคุมการผลิต :
นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
.
ดูแลการผลิต :
พันจ่าเอกหญิง นฤมล โพธิเวส
พันจ่าตรี ยศพล คุ้มจั่น
จ่าเอกหญิง นิลวรรณ ทองวิจิตร
.
ควบคุมวงดนตรี :
เรือโท มาโนช เหมวรรณ
.
เรียบเรียงเสียงประสาน :
จ่าเอก ทศพล สมรูปดี
.
กำกับการแสดง :
พันจ่าเอก คุณัชญ์โชติ วัฒนาสิทธิ์
จ่าเอก นพรัตน์ นารานิทัศน์
จ่าเอก อัครพล อยู่พรต
.
บันทึกภาพ :
เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
จ่าเอก มนตรี สมงาม
จ่าเอก ภานุพงศ์ ทองคำ
นักเรียนดุริยางค์ ประกาศิต ทองแท่ง
.
ลำดับภาพ :
พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
.
ไฟแสงสี :
จ่าเอก ปรัษฐพงษ์ เพชรเล็ก
.
บันทึกเสียง :
จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธุ์
.
นักดนตรี :
Piano : นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
จ่าเอก ทศพล สมรูปดี
Guitar : จ่าโท ชยพล จันทร์จวง
E.Bass : จ่าโท ภัทรวริทธิ์ คงธนาไชยโรจน์
Drum Set : จ่าโท นพดล อรุณสวัสดิ์
Flute : จ่าเอกหญิง สุธินี แก้ววิเชียร
Violin : จ่าเอกหญิง นงนภัส แตงผลดก
.
นักแสดง :
จ่าเอกหญิง กัณฑิตา เชียงแขก
จ่าเอก หญิง เบญจพร เติมประโคม
จ่าเอกหญิง สิริเรียม สุขอิ่ม
จ่าเอกหญิง ไอรดา โพธิ์เงิน
จ่าตรีหญิง สกาวรัศมิ์ ดวงสิงห์
.
ขับร้อง : We Wish You a Merry Christmas
จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย
จ่าโท ไตรสิกขา พึ่งชุมชื่น
นักเรียนดุริยางค์ วีรภัทร ลอยเจิ่ง
นักเรียนดุริยางค์หญิง ณัฐฏิการ์ ทศพล
.
ขับร้อง : สวัสดีปีใหม่
เรือตรีหญิง จิดาภา แก้วจินดา
จ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์
จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ
จ่าเอก ตรัณกฤตภาส ทวีวงศ์
นางสาวธัญวรัตม์ วงษ์ปิติรัตน์
.
ขอขอบคุณลิขสิทธิ์เพลงสวัสดีปีใหม่ จาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด
https://youtu.be/HL8UV_wZLfc

#สวัสดีปีใหม่2564
#กองทัพเรือ
#กองดุริยางค์ทหารเรือ
#COVID19

23/12/2020
We Wish You a Merry Christmas&สวัสดีปีใหม่

🎉🎄🎅🏻We Wish You a Merry Christmas 2021🎅🏻🎄🎉
🎊สวัสดีปีใหม่ 2564🎊
⚓️โดย :: กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
🎻ขอส่งมอบบทเพลง🎻
😷 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับ ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุก ๆ ท่าน ให้ร่วมกันอดทน และต่อสู้กับวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน😷
.
อำนวยการผลิต :
พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน
.
ควบคุมการผลิต :
นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
.
ดูแลการผลิต :
พันจ่าเอกหญิง นฤมล โพธิเวส
พันจ่าตรี ยศพล คุ้มจั่น
จ่าเอกหญิง นิลวรรณ ทองวิจิตร
.
ควบคุมวงดนตรี :
เรือโท มาโนช เหมวรรณ
.
เรียบเรียงเสียงประสาน :
จ่าเอก ทศพล สมรูปดี
.
กำกับการแสดง :
พันจ่าเอก คุณัชญ์โชติ วัฒนาสิทธิ์
จ่าเอก นพรัตน์ นารานิทัศน์
จ่าเอก อัครพล อยู่พรต
.
บันทึกภาพ :
เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
จ่าเอก มนตรี สมงาม
จ่าเอก ภานุพงศ์ ทองคำ
นักเรียนดุริยางค์ ประกาศิต ทองแท่ง
.
ลำดับภาพ :
พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
.
ไฟแสงสี :
จ่าเอก ปรัษฐพงษ์ เพชรเล็ก
.
บันทึกเสียง :
จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธุ์
.
นักดนตรี :
Piano : นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
จ่าเอก ทศพล สมรูปดี
Guitar : จ่าโท ชยพล จันทร์จวง
E.Bass : จ่าโท ภัทรวริทธิ์ คงธนาไชยโรจน์
Drum Set : จ่าโท นพดล อรุณสวัสดิ์
Flute : จ่าเอกหญิง สุธินี แก้ววิเชียร
Violin : จ่าเอกหญิง นงนภัส แตงผลดก
.
นักแสดง :
จ่าเอกหญิง กัณฑิตา เชียงแขก
จ่าเอก หญิง เบญจพร เติมประโคม
จ่าเอกหญิง สิริเรียม สุขอิ่ม
จ่าเอกหญิง ไอรดา โพธิ์เงิน
จ่าตรีหญิง สกาวรัศมิ์ ดวงสิงห์
.
ขับร้อง : We Wish You a Merry Christmas
จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย
จ่าโท ไตรสิกขา พึ่งชุมชื่น
นักเรียนดุริยางค์ วีรภัทร ลอยเจิ่ง
นักเรียนดุริยางค์หญิง ณัฐฏิการ์ ทศพล
.
ขับร้อง : สวัสดีปีใหม่
เรือตรีหญิง จิดาภา แก้วจินดา
จ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์
จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ
จ่าเอก ตรัณกฤตภาส ทวีวงศ์
นางสาวธัญวรัตม์ วงษ์ปิติรัตน์
.
🙏🏻ขอขอบคุณลิขสิทธิ์เพลงสวัสดีปีใหม่ จาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด

We Wish You a Merry Christmas&สวัสดีปีใหม่
https://youtu.be/9A6-DB3AbGM

#WeWishYouAMerryChristmas2021
#สวัสดีปีใหม่2564
#กองทัพเรือ
#กองดุริยางค์ทหารเรือ
#COVID19

😷กองทัพเรือ ตั้งการ์ดพร้อมรบ สยบ COVID - 19  รณรงค์กำลังพลปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบ New Normal อย่างเคร่งครัด วาดภาพโดย จ...
22/12/2020

😷กองทัพเรือ ตั้งการ์ดพร้อมรบ สยบ COVID - 19 รณรงค์กำลังพลปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบ New Normal อย่างเคร่งครัด วาดภาพโดย จ่าโท อนุพล มั่นคง

ผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ CIVID-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรส...
21/12/2020

ผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ CIVID-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID - 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ จึงได้สั่งการให้หน่วยต่างๆของ กองทัพเรือ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยให้ใช้มาตรการป้องกัน และยึดถือปฏิบัติดังนี้
1. หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ หรือเลื่อนกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ยกเว้นการออกกำลังกาย โดยให้ใช้มาตรการป้องกันโดยเคร่งครัด
2 . หน่วยงานในส่วนอำนวยการ ส่วนสนับสนุนและส่วนศึกษาในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด ให้ปรับระบบการทำงานของกำลังพลให้เป็นในลักษณะ work from home โดยให้ใช้ประโยชน์ของการลดเวลาในการเดินทางและเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้มีการกำหนดมาตราการวัดประสิทธิภาพการทำงานและผลงาน
3. หน่วยกำลังรบ หน่วยช่วยเหลือประชาชน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID - 19 ภายในหน่วย แต่ยังคงความพร้อมในการปฏิบัติการสูงสุด
4 . ให้กำลังพลกองทัพเรือ ใช้มาตรการป้องกัน COVID - 19 กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing การฆ่าเชื้อ การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหน่วยและการใช้หน้ากากอนามัย กับให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือจัดให้มีสายตรวจภายใน เครื่องตรวจวัดอาการป้องกัน COVID - 19 ดังกล่าว และหากตรวจพบกำลังพลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดังกล่าว ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัย
5. ให้กำลังพลกองทัพเรือ บันทึกสถานที่ที่เดินทางไปในแต่ละวัน และให้หน่วยเหนือแต่ละระดับ รวบรวมเก็บไว้ เพื่อใช้ในกรณีหากเกิดเป็นผู้มีความเสี่ยง หรือเป็นผู้ที่ยืนยันการติดเชื้อ จะได้สะดวกต่อการติดตามประวัติได้อย่างถูกต้อง
6. งดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID - 19 สูง ยกเว้นไปปฏิบัติราชการจำเป็น
7. กองทัพเรือจะปรับลดงบประมาณด้านการจัดหาพัสดุที่ไม่เร่งด่วน และกลับมาใช้ในการจัดหา แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกัน COVID -19 ที่จำเป็น เป็นการส่วนรวมและกระจายอุปกรณ์ ไปยังหน่วยต่างๆให้เพียงพอ
8. ให้ทุกหน่วยกำชับให้กำลังพลทุกนาย ใช้ Application ไทยชนะ เมื่อเข้าสถานที่สาธารณะต่างๆ
9 . ให้ทุกหน่วย ใช้ระบบการประชุมทางไกลเป็นหลัก ในส่วนงานเอกสารให้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ ยกเว้นที่ต้องเสนอออกไปนอกกองทัพเรือ หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือตรวจสอบแผนงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 ในรอบนี้ และพิจารณาแนวทางแก้ไข และรายงานให้ทราบในโอกาสแรก
11. สถานศึกษาให้ใช้มาตรการเข้มงวดสูงสุด และให้เรียนออนไลน์ เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้ที่ตั้ง มีการระบาดของ COVID -19
12 . ฐานทัพเรือในพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือ ให้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง กรณีพบการติดเชื้อ ให้เข้าควบคุมพื้นที่และให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร (กักตัว ตรวจเชื้อ ขนส่ง ฆ่าเชื้อ จัดอาหารและสิ่งของจำเป็น) รวมถึงดูแลพื้นที่ State quarantine
13. ให้สถานพยาบาลของกองทัพเรือ เตรียมพร้อมสูงสุด ทั้งในการป้องกันและการรักษา COVID - 19
14. ให้ผู้บังคับหน่วยตรวจและสังเกตอาการ COVID - 19 (ไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ ไม่รู้รส) ของกำลังพลในสังกัดลงไป 1 ระดับชั้น( ต่อๆกันไป) ให้ลงไปถึงกำลังพลคนสุดท้ายของกองทัพเรือ โดยดำเนินการทุกวัน หากผิดปกติให้รีบส่งตรวจทันที
15. ให้ติดตามสถานการณ์ และมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และหากได้รับการประสานขอรับการสนับสนุน ให้ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่

ผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ CIVID-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID - 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ จึงได้สั่งการให้หน่วยต่างๆของ กองทัพเรือ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยให้ใช้มาตรการป้องกัน และยึดถือปฏิบัติดังนี้
1. หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ หรือเลื่อนกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ยกเว้นการออกกำลังกาย โดยให้ใช้มาตรการป้องกันโดยเคร่งครัด
2 . หน่วยงานในส่วนอำนวยการ ส่วนสนับสนุนและส่วนศึกษาในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด ให้ปรับระบบการทำงานของกำลังพลให้เป็นในลักษณะ work from home โดยให้ใช้ประโยชน์ของการลดเวลาในการเดินทางและเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้มีการกำหนดมาตราการวัดประสิทธิภาพการทำงานและผลงาน
3. หน่วยกำลังรบ หน่วยช่วยเหลือประชาชน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID - 19 ภายในหน่วย แต่ยังคงความพร้อมในการปฏิบัติการสูงสุด
4 . ให้กำลังพลกองทัพเรือ ใช้มาตรการป้องกัน COVID - 19 กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing การฆ่าเชื้อ การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหน่วยและการใช้หน้ากากอนามัย กับให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือจัดให้มีสายตรวจภายใน เครื่องตรวจวัดอาการป้องกัน COVID - 19 ดังกล่าว และหากตรวจพบกำลังพลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดังกล่าว ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัย
5. ให้กำลังพลกองทัพเรือ บันทึกสถานที่ที่เดินทางไปในแต่ละวัน และให้หน่วยเหนือแต่ละระดับ รวบรวมเก็บไว้ เพื่อใช้ในกรณีหากเกิดเป็นผู้มีความเสี่ยง หรือเป็นผู้ที่ยืนยันการติดเชื้อ จะได้สะดวกต่อการติดตามประวัติได้อย่างถูกต้อง
6. งดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID - 19 สูง ยกเว้นไปปฏิบัติราชการจำเป็น
7. กองทัพเรือจะปรับลดงบประมาณด้านการจัดหาพัสดุที่ไม่เร่งด่วน และกลับมาใช้ในการจัดหา แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกัน COVID -19 ที่จำเป็น เป็นการส่วนรวมและกระจายอุปกรณ์ ไปยังหน่วยต่างๆให้เพียงพอ
8. ให้ทุกหน่วยกำชับให้กำลังพลทุกนาย ใช้ Application ไทยชนะ เมื่อเข้าสถานที่สาธารณะต่างๆ
9 . ให้ทุกหน่วย ใช้ระบบการประชุมทางไกลเป็นหลัก ในส่วนงานเอกสารให้ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ ยกเว้นที่ต้องเสนอออกไปนอกกองทัพเรือ หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10. ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือตรวจสอบแผนงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 ในรอบนี้ และพิจารณาแนวทางแก้ไข และรายงานให้ทราบในโอกาสแรก
11. สถานศึกษาให้ใช้มาตรการเข้มงวดสูงสุด และให้เรียนออนไลน์ เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้ที่ตั้ง มีการระบาดของ COVID -19
12 . ฐานทัพเรือในพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือ ให้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง กรณีพบการติดเชื้อ ให้เข้าควบคุมพื้นที่และให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร (กักตัว ตรวจเชื้อ ขนส่ง ฆ่าเชื้อ จัดอาหารและสิ่งของจำเป็น) รวมถึงดูแลพื้นที่ State quarantine
13. ให้สถานพยาบาลของกองทัพเรือ เตรียมพร้อมสูงสุด ทั้งในการป้องกันและการรักษา COVID - 19
14. ให้ผู้บังคับหน่วยตรวจและสังเกตอาการ COVID - 19 (ไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ ไม่รู้รส) ของกำลังพลในสังกัดลงไป 1 ระดับชั้น( ต่อๆกันไป) ให้ลงไปถึงกำลังพลคนสุดท้ายของกองทัพเรือ โดยดำเนินการทุกวัน หากผิดปกติให้รีบส่งตรวจทันที
15. ให้ติดตามสถานการณ์ และมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และหากได้รับการประสานขอรับการสนับสนุน ให้ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่

Safe at Homeขอมอบบทเพลง Safe at Home เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับ ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ และเจ้...
21/12/2020
Safe at Home

Safe at Home

ขอมอบบทเพลง Safe at Home เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับ ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุก ๆ ท่าน ให้ร่วมกันอดทน และต่อสู้กับวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เพลง Safe at Home โดย แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์

https://youtu.be/TLxlw5OibQk

Safe at Homeกองบังคับการควบคุม สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจั.....

กองทัพเรือ ขอแสดงความยินดีกับกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำ...
17/12/2020

กองทัพเรือ ขอแสดงความยินดีกับกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่พิจารณาคัดเลือกจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น รวม 563 คน และเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 ในประเภทเดี่ยวหรือทีม รวม 5 ด้าน
ในส่วนของสังกัดกระทรวงกลาโหม มีกำลังพลของกองทัพเรือได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 4 นาย ได้แก่ นักเรียนนายเรืออภิรัตน์ อุปอินทร์ โรงเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลจิรภิญญา ทัพเจริญ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ นักเรียนจ่าภาสกร ราชรัตนารักษ์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์หญิง ริลรพัชร เลาวกุล โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

กองทัพเรือ ขอแสดงความยินดีกับกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่พิจารณาคัดเลือกจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น รวม 563 คน และเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 ในประเภทเดี่ยวหรือทีม รวม 5 ด้าน
ในส่วนของสังกัดกระทรวงกลาโหม มีกำลังพลของกองทัพเรือได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 4 นาย ได้แก่ นักเรียนนายเรืออภิรัตน์ อุปอินทร์ โรงเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลจิรภิญญา ทัพเจริญ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ นักเรียนจ่าภาสกร ราชรัตนารักษ์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์หญิงริลรพัชร เลาวกุล โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

🎺ขอเชิญชม การแสดงของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ🔺Class Concert Time Line of Music🔺🎻ท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินกับการบรรเลงบทเพลงท...
15/12/2020

🎺ขอเชิญชม การแสดงของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
🔺Class Concert Time Line of Music🔺

🎻ท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินกับการบรรเลงบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราววิวัฒนาการของยุคดนตรีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน🎸

🔸วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ🔸

#ClassConcert
#TimeLineOfMusic
#โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

05/12/2020
กองทัพเรือ Royal Thai Navy

"เรือของพ่อ" การแสดงดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ จากวงดุริยางค์ราชนาวี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

"เรือของพ่อ" การแสดงดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ จากวงดุริยางค์ราชนาวี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

03/12/2020
เพลง #ความฝันอันสูงสุด กิจกรรมเทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่านาวี” ในกิจกรรมย่อย “ลำนำจาก

เพลง #ความฝันอันสูงสุด ส่วนหนึ่งของ กิจกรรม "เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่านาวี” จัดขึ้น ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

โดยมีการจัดแสดงเครื่องดนตรีพระราชทาน ๓ ชิ้น และจัดเสวนา นำโดย พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง ศิลปินแห่งชาติ อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ, เรือเอก ชาญณรงค์ แดงกูร, นาวาเอก ธนู วนะสิทธิ์ อดีตข้าราชการกองดุริยางค์ทหารเรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และมีส่วนในเหตุการณ์ อันทรงคณุค่าในการพระราชทานเครื่องดนตรี จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย นาวาเอก พฤทธิพร สุมิตร ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพ เรือกรุงเทพ (คนปัจจุบัน)

https://www.youtube.com/watch?v=mi2dYKIIJ9I

หนึ่งในกิจกรรม "เทิดไว้เหนือเกล้าพองเราเหล่าราชนาวี" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน....

⚓️❗️โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564❗️⚓️สำหรับน้องๆ ที่รักในเสียงดนต...
02/12/2020

⚓️❗️โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564❗️⚓️
สำหรับน้องๆ ที่รักในเสียงดนตรี ทั้ง ชายและหญิง มีวุฒิ ม.3 อายุ 15-18 ปี 🎉#มาร่วมเดินบนเส้นทางศิลปินชั้นยอดแห่งกองทัพเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กำลังจะเปิดรับสมัคร เตรียมตัวกันให้พร้อม รับสมัครทาง อินเตอร์เน็ต เท่านั้น
✅ที่ www.rtnsm.com✅
⚓️#โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
+++++++++++++++

⚓️การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564⚓️
+++++

📣เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม พ.ศ.2564 ทางช่องทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com
🧑🏻‍🎓รับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
👶🏻อายุ 15 -18 ปี คือ เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2546 - 31 ธันวาคม 2549
💸ชำระเงินค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
📝ตรวจสอบเอกสาร และแก้ไขเอกสาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 16.00 น.
🎷 #เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ (Woodwind)
- Flute (ชาย)
- Oboe (ชาย/หญิง)
- Clarinet (ชาย)
- Bassoon (ชาย)
- Alto Saxophone (ชาย)
- Tenor Saxophone (ชาย)
🎺 #เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass)
- Horn (ชาย)
- Trumpet (ชาย)
- Trombone (ชาย)
- Euphonium (ชาย)
- Tuba (ชาย)
🎻#เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (String)
- Violin (ชาย/หญิง)
- Viola (ชาย/หญิง)
- Cello (ชาย/หญิง)
- Double Bass (ชาย/หญิง)
🥁 #เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ (Percussion)
- Electric Bass (ชาย)
- Guitar (ชาย)
- Piano (ชาย)
🪕 #ประเภทเครื่องดนตรีไทย
- ปี่ใน (ชาย)
- ซออู้/ซอด้วง/จะเข้ (หญิง)
+++++

⚓️🔸ตอนเข้าศึกษา🔸⚓️
❌ไม่เสียค่าเทอม เรียนฟรี ตลอด 3 ปี
💰มีเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน ตามที่ทางราชการกำหนด
🏠ที่พักฟรี
🍽อาหารฟรี
🔺จะมีเสียช่วงแรกเข้า (21,250 ฿)ในส่วนของเครื่องแบบและอุปกรณ์ส่วนตัวของผู้สมัครเอง 🔺
🎻การเรียนจะเรียนทั้งวิชาสามัญ วิชาดนตรี และวิชาทหารตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการกำหนด จำนวน 3 ปี
👩🏻‍🎓จบมาจะได้รับวุฒิ ปวช. และ 🎷ได้รับการประดับยศเป็นจ่าตรี เข้ารับราชการในส่วนของกองดุริยางค์ทหารเรือ จะได้รับสิทธิสวัสดิการตามที่ทางราชการกำหนด👨‍🎓
+++++

🎺#สอบภาคถนัดทางดนตรี ผู้สมัครต้องเล่นเครื่องมือดนตรีเป็น สมัครได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น✅โน้ตสอบสามารถดาวน์โหลดได้หลังจากผู้สมัครทำการสมัคร>>ชำระเงิน>>ตรวจเอกสาร>>ลงทะเบียนวันสอบภาคความถนัดทางดนตรีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

🔺🎻รายการสอบความถนัดทางดนตรี🎸🔺

🎷เกณฑ์การสอบประเภทเครื่องดนตรีสากล (240 คะแนน)🎷

🔸เพลงบังคับความถนัดทางดนตรี 2 บทเพลง คือ Standard Classic Piece และ Study ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลระดับเกรด 5 ตามที่โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนด (100 คะแนน)

🔸เพลงตามถนัดทางดนตรี ที่ผู้สมัครเตรียมมา 1 บทเพลง (20 คะแนน)

🔸Scale และ Arpeggio (30 คะแนน)
🔹Scale Diatonic Major 1# - 4# และ 1b - 4b 2 Octaves
🔹Scale Harmonic Minor 1# - 4# และ 1b - 4b 2 Octaves
🔹Chromatic Scale 2 Octaves​

🔸อ่านโน้ตแบบฉับพลัน Sight Reading (30 คะแนน)

🔸โสตประสาทและการร้อง Ear Test (30 คะแนน)

🔸บุคลิกภาพ Personality (30 คะแนน)

🪕เกณฑ์การสอบประเภทเครื่องดนตรีไทย (240 คะแนน)🪕

🔸เพลงบังคับความถนัดทางดนตรี 1 บทเพลง (เพลงเดี่ยว 70 คะแนน)

🔸เพลงเลือก 3 บทเพลง (เลือก 1 บทเพลง) (70 คะแนน)

🔸เพลงตามถนัดทางดนตรี ที่ผู้สมัครเตรียมมา 1 บทเพลง (30 คะแนน)

🔸โสตประสาทและการร้อง Ear Test (40 คะแนน)

🔸บุคลิกภาพ Personality (30 คะแนน)​

🔹ผู้สมัครจะต้องเข้าห้องสอบเพียงคนเดียว และจะมีการบันทึกวีดีโอตลอดการสอบ🔹
++++

🏃‍♂️🏊‍♂️สอบพลศึกษา วิ่ง ว่ายน้ำ
++++

👩🏼‍⚕️ตรวจโรค และสุขภาพจิต
++++

🔷ในระหว่างการศึกษา นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จะได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง(วันละ 96 บาท)ตามที่ทางราชการกำหนด
🔸ชั้นปีที่ 3 ได้รับเงินเดือนๆ ละ 2,890 บาท
🔸ชั้นปีที่ 2 ได้รับเงินเดือนๆ ละ 2,730 บาท
🔸ชั้นปีที่ 1 ได้รับเงินเดือนๆ ละ 2,610 บาท
🔷เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ของโรงเรียนแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรีโดยได้รับเงินเดือนและสิทธิอื่น ตามที่ทางราชการกำหนด
🔷หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม โดยได้รับการับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ มีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น (ปวช. 1–3) ชั้นหนึ่ง ๆ ใช้เวลาการศึกษาประมาณ 1 ปี แต่ละปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
1. วิชาการดุริยางค์
2. วิชาทหารที่จำเป็นแก่การเป็นทหารเรือ
3. วิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสายอาชีวศึกษา
🔺หากต้องพ้นจากฐานะนักเรียนไปในระหว่างการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามจะต้องใช้เงินให้แก่กองทัพเรือตามจำนวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ปีละ 65,000 บาท เศษของปีการศึกษาให้คิดเป็น 1 ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรได้รับความปราณีจากกองทัพเรือ
++++

🔶สอบถามเรื่องอื่นๆ กรุณาส่งคำถามไว้ ทางโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดครับ
‼️ผู้สมัครสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com เท่านั้น รับสมัครตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เป็นต้นไป‼

ที่อยู่

2 กองดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
Bangkok
10700

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 475 4650

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองดุริยางค์ทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองดุริยางค์ทหารเรือ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อีกวันในรายการของท่านที่ ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ทรงเล่าถึงกองดุริยางค์ทหารเรือ
ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ท่านเล่าถึงประวัติกองดุริยางค์ทหารเรือ
เยี่ยมมาก รุ่นลุงไม่มีstyleนี้เลย เล่นแต่Bach จนนิ้วสึกคัางดำ ...
ขอเชิญชวน นายทหารประทวนทุกท่าน ร่วมสนุกกับการตอบแบบสอบถามพร้อมจับสลาก ลุ้นรางวัลต่างๆมากมาย ณ นันทอุทยานสโมสร ตั้งแต่วันที่ 2-15 ม.ค.62 เวลา 09.00-13.00 น.
ในวง มีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ ส่วนลดค่าห้อง จัดงานเลี้ยง สังสรรค์ วันเกิด รับปริญญา รวมถึงงาน บายเนียร์ ที่ นันทอุทยานสโมสร สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-8668807 , 02-4753232
อยากให้นำผลงานของเครื่องของเครื่องสาย ผสมปี่พาทย์ มาลงให้ชมบ้างครับ
ประกาศผลสอบคัดเลือกวันนี้ใช่ไหมคะ
บ้านหลังนี้ให้ทุกฯสิ่งแก่ฉัน