กองดุริยางค์ทหารเรือ

กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
(27)

03/07/2020
การจัดการความรู้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดการความรู้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง การทำเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าโดยใช้วิธีแบบวิถีชาวบ้าน
⚓️🏝🦀🐚🦞🏝⚓️
https://youtu.be/8gt7oc7g5mY

การจัดการความรู้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

29/05/2020
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดการความรู้ของ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกภาคสนามของ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ”

จัดทำโดย คณะทำงานการจัดการความรู้ของ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

#KnowledgeManagement
#การจัดการความรู้
#กองดุริยางค์ทหารเรือ
#โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
#นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
#ฝึกภาคสนาม

19/05/2020
"เสด็จเตี่ย" วันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันอาภากร

วันอาภากร ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
.
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงได้รับสมัญญาเป็น องค์บิดาแห่งกองทัพเรือ ซึ่งทหารเรือยกย่องและเทิดทูนพระเกียรติคุณอย่างสูงสุด เนื่องจากพระองค์ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือและนำความเจริญมั่นคงและรุ่งเรืองมีสมรรถภาพสู่กองทัพเรือเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป ทำให้ทัพเรือไทยทันสมัยมีมาตรฐาน และเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศ
.
กองทัพเรือจึงกำหนดให้ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันอาภากร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เพื่อเป็นการเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน
.

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อ 19 ธันวาคม 2423 เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
.
ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษ ทรงมีจุดประสงค์แรงกล้าจะฝึกให้ทหารเรือไทยเดินเรือทะเลได้อย่างชาวต่างประเทศ และสามารถรบทางเรือได้ เนื่องจากอดีตประเทศไทยต้องว่าจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้บังคับการเรือโดยตลอด
.
ภายหลัง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำเร็จการศึกษา และเข้ารับราชการทหารเรือแล้ว พระองค์ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติในโรงเรียนนายเรือ ทรงเป็นครูสอนนักเรียนนายเรือ และริเริ่มการใช้ ระบบการปกครองบังคับบัญชา ตามระเบียบการปกครองในเรือรบ คือแบ่งให้นักเรียนชั้นสูงบังคับบัญชาชั้นรองลงมา
.
นอกจากนี้ยังทรงจัดเพิ่ม วิชาสำคัญสำหรับชาวเรือขึ้นเพื่อให้สำเร็จการศึกษา สามารถเดินเรือ ทางไกลในทะเลน้ำลึกได้แก่ การเดินเรือ ดาราศาสตร์ ตรีโกณมิติ อุทกศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต ฯลฯ
.
เมื่อ พ.ศ.2462 พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ โดยนำ เรือหลวงพระร่วง จากประเทศอังกฤษ เข้ามายังกรุงเทพมหานคร นับเป็นครั้งแรกที่นายทหารเรือไทยเดินเรือได้ไกลข้ามทวีป
.
ที่สำคัญพระองค์ทรงเป็นหัวเรี่ยวหัวเเรงที่สำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเห็นความสำคัญและโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวังเดิม ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ เมื่อ 20 พ.ย. 2449 ทำให้กิจการทหารเรือมั่นคง (กองทัพเรือยึดวันดังกล่าวเป็น วันกองทัพเรือ)
.
จากที่พระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เล็งเห็นการไกล พระองค์ได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานที่ดินบริเวณอำเภอสัตหีบ เพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือ เนื่องจากทรงพิจารณาว่า อ่าวสัตหีบเป็นอ่าวขนาดใหญ่น้ำลึกเหมาะแก่การฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโดได้ และเกาะน้อยใหญ่ที่รายล้อมรอบสามารถบังคับคลื่นลมได้ดี อีกทั้งเรือภายนอกเมื่อแล่นผ่านพื้นที่จะไม่สามารถมองเห็นฐานทัพได้
.
ด้านการแพทย์ ทรงศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังและใช้เวลาหลังทรงเกษียณเสด็จไปรักษาโรคแก่ประชาชนด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนจีน จนกระทั่งชาวจีนย่านสำเพ็งซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเรียกพระองค์ท่านว่า "เตี่ย" (พ่อ) ซึ่งต่อมาทหารเรือได้เรียกพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" ขณะที่คนไข้ชาวไทยมักเรียกพระองค์ว่า "หมอพร"
.
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงประชวร และสิ้นพระชนม์ ในขณะที่ประทับอยู่ที่หาดทรายรี ปากน้ำเมืองชุมพร เมื่อ 19 พฤษภาคม 2466 เวลา 11.40 น. ยังความโศกเศร้ามาสู่บรรดาทหารเรือยิ่งนัก

Cr. กองทัพเรือ Royal Thai Navy
#วันอาภากร
#พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
#เมดเลย์เพลงพระนิพนธ์
#ดาบของชาติ
https://youtu.be/D4DdinAki40

"เสด็จเตี่ย" วันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

18/05/2020
เมดเลย์ ดาบของชาติ -- ดอกประดู่ -- เดินหน้า-อัลบั้มด้วยรักจากใจนาวี

วันอาภากร

วันอาภากร ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
.
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงได้รับสมัญญาเป็น องค์บิดาแห่งกองทัพเรือ ซึ่งทหารเรือยกย่องและเทิดทูนพระเกียรติคุณอย่างสูงสุด เนื่องจากพระองค์ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือและนำความเจริญมั่นคงและรุ่งเรืองมีสมรรถภาพสู่กองทัพเรือเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป ทำให้ทัพเรือไทยทันสมัยมีมาตรฐาน และเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศ
.
กองทัพเรือจึงกำหนดให้ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันอาภากร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เพื่อเป็นการเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน
.

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อ 19 ธันวาคม 2423 เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
.
ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษ ทรงมีจุดประสงค์แรงกล้าจะฝึกให้ทหารเรือไทยเดินเรือทะเลได้อย่างชาวต่างประเทศ และสามารถรบทางเรือได้ เนื่องจากอดีตประเทศไทยต้องว่าจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้บังคับการเรือโดยตลอด
.
ภายหลัง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำเร็จการศึกษา และเข้ารับราชการทหารเรือแล้ว พระองค์ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติในโรงเรียนนายเรือ ทรงเป็นครูสอนนักเรียนนายเรือ และริเริ่มการใช้ ระบบการปกครองบังคับบัญชา ตามระเบียบการปกครองในเรือรบ คือแบ่งให้นักเรียนชั้นสูงบังคับบัญชาชั้นรองลงมา
.
นอกจากนี้ยังทรงจัดเพิ่ม วิชาสำคัญสำหรับชาวเรือขึ้นเพื่อให้สำเร็จการศึกษา สามารถเดินเรือ ทางไกลในทะเลน้ำลึกได้แก่ การเดินเรือ ดาราศาสตร์ ตรีโกณมิติ อุทกศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต ฯลฯ
.
เมื่อ พ.ศ.2462 พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ โดยนำ เรือหลวงพระร่วง จากประเทศอังกฤษ เข้ามายังกรุงเทพมหานคร นับเป็นครั้งแรกที่นายทหารเรือไทยเดินเรือได้ไกลข้ามทวีป
.
ที่สำคัญพระองค์ทรงเป็นหัวเรี่ยวหัวเเรงที่สำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเห็นความสำคัญและโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวังเดิม ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ เมื่อ 20 พ.ย. 2449 ทำให้กิจการทหารเรือมั่นคง (กองทัพเรือยึดวันดังกล่าวเป็น วันกองทัพเรือ)
.
จากที่พระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เล็งเห็นการไกล พระองค์ได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานที่ดินบริเวณอำเภอสัตหีบ เพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือ เนื่องจากทรงพิจารณาว่า อ่าวสัตหีบเป็นอ่าวขนาดใหญ่น้ำลึกเหมาะแก่การฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโดได้ และเกาะน้อยใหญ่ที่รายล้อมรอบสามารถบังคับคลื่นลมได้ดี อีกทั้งเรือภายนอกเมื่อแล่นผ่านพื้นที่จะไม่สามารถมองเห็นฐานทัพได้
.
ด้านการแพทย์ ทรงศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังและใช้เวลาหลังทรงเกษียณเสด็จไปรักษาโรคแก่ประชาชนด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนจีน จนกระทั่งชาวจีนย่านสำเพ็งซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเรียกพระองค์ท่านว่า "เตี่ย" (พ่อ) ซึ่งต่อมาทหารเรือได้เรียกพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" ขณะที่คนไข้ชาวไทยมักเรียกพระองค์ว่า "หมอพร"
.
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงประชวร และสิ้นพระชนม์ ในขณะที่ประทับอยู่ที่หาดทรายรี ปากน้ำเมืองชุมพร เมื่อ 19 พฤษภาคม 2466 เวลา 11.40 น. ยังความโศกเศร้ามาสู่บรรดาทหารเรือยิ่งนัก

Cr. กองทัพเรือ Royal Thai Navy
#วันอาภากร
#พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
#เมดเลย์เพลงพระนิพนธ์
#ดาบของชาติ
#เดินหน้า
#ดอกประดู่
https://youtu.be/GDA7n1aMxZY

เมดเลย์ เพลงพระนิพนธ์ใน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดาบของชาติ -- ดอกประดู่ -- เดิน...

12/05/2020
เพลงวอลซ์นาวี

เพลงวอลซ์นาวี
เนื้อร้อง : สกนธ์ มิตรานนท์
ทำนอง : สมยศ ทัศนพันธ์
อำนวยการผลิต : พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข
ควบคุมการผลิต : นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์
ที่ปรึกษา : นาวาเอก อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ
เรียบเรียงเสียงประสาน : จ่าเอก ทศพล สมรูปดี
ควบคุมวงดนตรี : เรือโท มาโนช เหมวรรณ
ขับร้อง : จ่าตรีหญิง ณัฐรดา ทองสงกุลภัทร
จ่าตรีหญิง เอกธีรา เกียรติวงรางกูร
Piano : จ่าโทหญิง ไหมแพร ศิริสาร
Guitar : จ่าโทหญิง ไตรสิกขา พึ่งชุมชื่น
E.Bass : จ่าเอกหญิง สิริเรียม สุขอิ่ม
Drumset : จ่าเอกหญิง กัณฑิตา เชียงแขก
ควบคุมวงดนตรีไทย : เรือเอกหญิง สาทิพย์ น่วมศิริ
จะเข้ : พันจ่าเอกหญิง ธัญรัศม์ แถมมีทรัพย์
ซออู้ : จ่าเอกหญิง สุกัญญา เปรมปรี
ขิม : จ่าเอกหญิง ศุภากร สกุลพิทักษ์
เปิงมาง : จ่าตรีหญิง กัญญกุลณัช ลาวเกษม
บันทึกภาพ : เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
พันจ่าโท เตชทัต ผลอาจ
จ่าเอก มนตรี สมงาม
จ่าเอก เพิ่มศักดิ์ คมสัน
จ่าเอก ปรัษฐพงษ์ เพชรเล็ก
ลำดับภาพ : พันจ่าโท เตชทัต ผลอาจ
จ่าเอก ปรัษฐพงษ์ เพชรเล็ก
บันทึกเสียง : จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธุ์

09/05/2020
Spasskaya Tower Festival

ดุริยางค์ราชนาวีไทย... ในเพลงรัสเซีย
.
ทางการรัสเซีย ได้เผยแพร่ภาพคลิปการแสดงของ ดย.ทร. ร่วมกับอีก 12 ชาติ ที่ร่วมบรรเลงเพลง Katyusha เนื่องในวันแห่งชัยชนะของรัสเซีย (Victory Day) เมื่ิอ 9 พ.ค.63 ซึ่งชาติที่นำคลิปมาแสดง ได้แก่
- Thailand
- Ireland
- Great Britain
- Norway
- Belarus
- Kazakhstan
- Mexico
- Armenia
- Italy
- Malaysia
- Switzerland
- China
.

นอกจากนี้ ดุริยางค์ทหารเรือ ยังได้รับเชิญจากรัสเซีย ให้เข้าร่วมการแสดงมหกรรมดนตรีทหารนานาชาติ ประจำปี 2563 ณ จัตุรัสแดง กรุงมอสโก ระหว่าง 28 ส.ค. - 6 ก.ย.63 (International military music festival 2020 “SPASSKAYA TOWER) อีกด้วย
.

ทั้งนี้ ทางการรัสเซียได้นำวีดิโอนี้ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์งานแสดงมหกรรมดนตรีทหารนานาชาติ ประจำปี 2563 ณ จัตุรัสแดง กรุงมอสโก และนำมาใช้ในงานวัน victory day ดังกล่าว

ที่มา: FB - Office of Thai Naval Attache to Moscow

День Победы — это наш всеобщий праздник! Праздник, который объединяет поколения и страны, несмотря на обстоятельства!

Иностранные участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» также поздравляют вас в этот великий день и исполняют популярную во всём мире советскую песню «Катюша» (музыка — Матвей Блантер, слова — Михаил Исаковский), ставшую одним из неформальных символов Великой Отечественной войны.

Мы благодарим вас, дорогие друзья! С праздником! 🎉

🇬🇧

The Great Victory Day is celebrated all over Russia, taking every tiny spot onboard. It unites generations and countries notwithstanding any circumstances.

Foreign participants of the Spasskaya Tower International Military Music Festival also want to extend their congratulations, performing the world-famous Soviet song Katusha (music by Matvei Blanter, lyrics by Mikhail Isakovskiy). This song has become one of the most popular unofficial symbols of the Great Patriotic War.

Thank you our dear friends!

18/04/2020
We are the world

กองดุริยางค์ทหารเรือขอมอบบทเพลง We are the world เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุกๆ ประเทศทั่วโลก ให้ร่วมกันอดทน และต่อสู้กับวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

We are the world
By Michael Jackson/Lionel Richie
For Saxophone Quartet
#อำนวยการผลิต : พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข
#ควบคุมการผลิต : นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์
#ที่ปรึกษา : นาวาเอก อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ
#ควบคุมวงดนตรี : เรือตรี บรรเทิง หอมประเสริฐ
#SopranoSaxophone : จ่าเอก พรนรินทร์ สุดสงวน
#AltoSaxophone : จ่าเอกหญิง นารีนารถ ปะกิระนา
#TenorSoxophone : จ่าเอก กิตติคุณ เทศขำ
#BaritoneSaxophone : จ่าเอก ไกรศร เนียมหอม
#บันทึกภาพ : เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
จ่าเอก เพิ่มศักดิ์ คมสัน
จ่าเอก มนตรี สมงาม
จ่าเอก ปรัษฐพงษ์ เพชรเล็ก
#ลำดับภาพ : พันจ่าโท เตชทัต ผลอาจ
#บันทึกเสียง : จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธุ์

#WeAreTheWorld
#SaveatHome
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#แล้วเราจะผ่านไปด้วย
#โควิด19
#StayAtHome
#COVID19

26/03/2020

#ร่วมใจผ่านไปด้วยกัน #COVID19
ทหารเรือร่วมให้กำลังใจ ประชาชนคนไทย
ให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
#เป็นกองทัพเรือที่ประชาชน เชื่อมั่น เเละภาคภูมิใจ
+++++
#อำนวยการผลิต : พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข
#ควบคุมการผลิต : นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์
#ที่ปรึกษา : นาวาเอก อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ
#คำร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง : จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ
#ควบคุมวงดนตรี : เรือตรี ภูวดล นุตตานนท์
จ่าเอก ทศพล สมรูปดี
จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ
#บันทึกภาพ : เรือเอก ธนัช วัฒนมงคล
เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
พันจ่าโท เตชทัต ผลอาจ
จ่าเอก ปรัฐพงษ์ เพชรเล็ก
#ลำดับภาพ : พันจ่าโท เตชทัต ผลอาจ
#บันทึกเสียง : จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธุ์
#ขับร้อง : จ่าเอก ธีรวัฒน์ แก้วศิริ
จ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์
จ่าเอก เสกสรรค์ เกตุวิเชียร์ไชย์
จ่าเอกหญิง ธนัตชนก คลังสิน
จ่าโทหญิง ไตรสิกขา พึ่งชุ่มชื่น
นางสาว ธัญวรัตม์ วงษ์ปิติรัตน์
#Piano : จ่าเอก ทศพล สมรูปดี
#Guitar : จ่าเอก เสกสรรค์ เกตุวิเชียร์ไชย์
#ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก : Facebook : กองทัพเรือ Royal Thai Navy ส่วนข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณี COVID-19 กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ และ กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
+++++
เหตุการณ์ในวันนี้ แม้จะดูโหดร้าย
ขออย่าร้อนใจ ตื่นตัวไว้เท่านั้น
ให้ความร่วมมือ ทุกมาตรการ
ห่างกันสักพัก ในช่วงนี้
โปรดอย่าร้อนใจ เสพข่าวอย่างมีสติ
ค่อยๆ คิด อย่าหวาดกลัว
หมั่นดูแลตัวเอง และคนในครอบครัว
งดเที่ยว งดออกทัวร์ ไปทุกที่
อดทนอีกไม่นาน จะผ่านพ้นไปด้วยดี
เพียงหนึ่งกําลังที่มี มาร่วมใจ
แม้จะยากเย็นเพียงใด
แม้จะลําบากสักเท่าไหร่
จะจับมือกันไว้ประเทศไทยของฉัน
เชื่อว่าทุกดวงใจคนไทยรักกัน
จะผ่านพ้นเหตุการณ์อย่างแน่นอน

🎉⚓️ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563⚓️🎉
06/03/2020

🎉⚓️ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563⚓️🎉

🙏🏻โรงเรียนดุริยางคทหารเรือ🙏🏻❌ขอประกาศยกเลิก❌⚓️การจัดการแสดงฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 18 มี...
04/03/2020

🙏🏻โรงเรียนดุริยางคทหารเรือ🙏🏻
❌ขอประกาศยกเลิก❌
⚓️การจัดการแสดงฝึกภาคสนาม นดย. ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 18 มีนาคม 2563 ในพื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร 😷สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้😷
.......................
😷ด้วย กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)เป็นโรคที่อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย😷
.......................
😷เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงการระบาดของไวรัสที่อันตรายตัวนี้ได้
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมชมการแสดงเป็นสำคัญ
😷ดังนั้นโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือจึงจำเป็นที่จะต้องแจ้งขอยกเลิกการจัดการแสดง เพราะเราตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมชมเป็นหลัก ไม่สามารถให้ผู้เข้าร่วมชมมาเสี่ยงในสถานการณ์วิกฤติของโรคระบาด Covid - 19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการจัดการแสดงอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมชมการแสดงทุกท่าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมการแพร่กระจายโรคติดต่ออันตรายจากไวรัส COVID-19 😷
.......................
🙏🙏 ทางโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือต้องขออภัย พี่น้องประชาชนที่มีความตั้งใจมาร่วมชมการแสดงของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏 หวังเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
😷 #SafetyFirst
😷 #ปลอดภัยไว้ก่อน
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

03/03/2020

⚓️ทหารเรือมาแล้ว⚓️
🔸#ยกทัพมาเยือนถิ่นอีสาน🔸
⚓️โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ⚓️
🔺ขอเชิญชม การแสดงฝึกภาคสนามของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562
⚓️พื้นที่ภาคอีสาน
🔺ระหว่างวันที่ 13 - 18 มีนาคม 2563
🔸#ชมฟรี🔸
🎷🔹🎻🔹🎸🔹🥁🔹🎺
⚓️🔸 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา เวลา 19.00 น.
⚓️🔸 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เวลา 16.30 น.
⚓️🔸 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เวลา 19.00 น.
⚓️🔸 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
ณ หอประชุม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวลา 19.00 น.
⚓️🔸 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เวลา 19.00 น.

🏃‍♂️🏊‍♂️ #เกณฑ์การสอบพลศึกษา🔺การสอบพลศึกษา🔺🏃‍♀️​​ #วิ่ง/จับเวลา 👱🏻‍♂️ชาย  800 เมตร 👩🏻‍🦰หญิง 400 เมตร (5 คะแนน)​​🏊‍♀️ #ว่...
27/02/2020

🏃‍♂️🏊‍♂️ #เกณฑ์การสอบพลศึกษา
🔺การสอบพลศึกษา🔺
🏃‍♀️​​ #วิ่ง/จับเวลา 👱🏻‍♂️ชาย 800 เมตร 👩🏻‍🦰หญิง 400 เมตร (5 คะแนน)
​​🏊‍♀️ #ว่ายน้ำ/จับเวลา 👱🏻‍♂️ชาย 50 เมตร 👩🏻‍🦰หญิง 25 เมตร (5 คะแนน)
สอบในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัวเวลา 08.00 น. สอบเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ให้ผู้สมัครแต่งกายชุดกีฬาและเตรียมค่าธรรมเนียมการใช้สระว่ายน้ำจำนวน 50 บาทมาชำระในวันดังกล่าว

⚓️ทหารเรือมาแล้ว⚓️🔸#ยกทัพมาเยือนถิ่นอีสาน🔸⚓️โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ⚓️🔺ขอเชิญชม การแสดงฝ...
25/02/2020

⚓️ทหารเรือมาแล้ว⚓️
🔸#ยกทัพมาเยือนถิ่นอีสาน🔸
⚓️โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ⚓️
🔺ขอเชิญชม การแสดงฝึกภาคสนามของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562
⚓️พื้นที่ภาคอีสาน
🔺ระหว่างวันที่ 13 - 18 มีนาคม 2563
🔸#ชมฟรี🔸
🎷🔹🎻🔹🎸🔹🥁🔹🎺
⚓️🔸 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา เวลา 19.00 น.
⚓️🔸 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เวลา 16.30 น.
⚓️🔸 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เวลา 19.00 น.
⚓️🔸 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
ณ หอประชุม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวลา 19.00 น.
⚓️🔸 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เวลา 19.00 น.

🏥การตรวจโรค แต่งกายชุดนักเรียน พร้อมบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชน พร้อม ณ บริเวณชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก(ฉุกเฉิน) โรงพยาบา...
25/02/2020

🏥การตรวจโรค แต่งกายชุดนักเรียน พร้อมบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชน พร้อม ณ บริเวณชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก(ฉุกเฉิน) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น. ผู้สอบต้องเตรียมเงินเป็นค่าตรวจร่างกาย ชาย 530 บาท/หญิง 600บาท (กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจโรคจะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก)
เส้นทางการเดินทาง
🚝รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)ที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล ได้แก่ สถานีวงเวียนใหญ่จากนั้นท่านสามารถใช้บริการ รถโดยสารประจำทาง ขสมก. สาย 76 เพื่อเดินทางมาโรงพยาบาล โดยมาลงป้ายหน้าโรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า
🚇สถานีรถไฟฟ้า MRT ที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล ได้แก่ สถานีท่าพระ
🚌สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก.
สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่ผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สาย 20 ท่าน้ำพระสมุทรเจดีย์ ท่าน้ำท่าดินแดง
สาย 21 วัดคู่สร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาย 37 แจงร้อน ตลาดมหานาค
สาย 57 วงกลมเดอะมอลล์ท่าพระ บางขุนนนท์
สาย 76 อู่แสมดำ ประตูน้ำ
สาย 82 พาหุรัด,สนามหลวง ท่าน้ำพระประแดง
สาย 105 ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ท่าน้ำคลองสาน
สาย 120 ท่าน้ำมหาชัย ท่าน้ำคลองสาน

ที่อยู่

2 กองดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
Bangkok
10700

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 475 4650

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองดุริยางค์ทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองดุริยางค์ทหารเรือ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อีกวันในรายการของท่านที่ ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ทรงเล่าถึงกองดุริยางค์ทหารเรือ
ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ท่านเล่าถึงประวัติกองดุริยางค์ทหารเรือ
เยี่ยมมาก รุ่นลุงไม่มีstyleนี้เลย เล่นแต่Bach จนนิ้วสึกคัางดำ ...
ขอเชิญชวน นายทหารประทวนทุกท่าน ร่วมสนุกกับการตอบแบบสอบถามพร้อมจับสลาก ลุ้นรางวัลต่างๆมากมาย ณ นันทอุทยานสโมสร ตั้งแต่วันที่ 2-15 ม.ค.62 เวลา 09.00-13.00 น.
ในวง มีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ ส่วนลดค่าห้อง จัดงานเลี้ยง สังสรรค์ วันเกิด รับปริญญา รวมถึงงาน บายเนียร์ ที่ นันทอุทยานสโมสร สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-8668807 , 02-4753232
อยากให้นำผลงานของเครื่องของเครื่องสาย ผสมปี่พาทย์ มาลงให้ชมบ้างครับ
ประกาศผลสอบคัดเลือกวันนี้ใช่ไหมคะ
บ้านหลังนี้ให้ทุกฯสิ่งแก่ฉัน