Clicky

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเ

เปิดเหมือนปกติ

วศ.อว. ร่วมกับ มรภ.ภูเก็ต จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน “ตามรอย...โอ้เอ๋ว ขนมหวานพื้นเมืองภูเก็ต” ในงาน Water festival 2022...
11/04/2022

วศ.อว. ร่วมกับ มรภ.ภูเก็ต จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน “ตามรอย...โอ้เอ๋ว ขนมหวานพื้นเมืองภูเก็ต” ในงาน Water festival 2022

​ วันที่ 11-12 เมษายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน “ตามรอย...โอ้เอ๋ว ขนมหวานพื้นเมืองภูเก็ต” ในงาน Water festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย เทศกาลวัฒนธรรมระดับประเทศ ตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย บริเวณย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต

​ “ตามรอย...โอ้เอ๋ว ขนมหวานพื้นเมืองภูเก็ต” เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหาร ด้วย วทน. ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ วทน. ต่อยอดและยกระดับอาหารพื้นเมืองให้ได้มาตรฐานจากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งผลให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

วศ.อว.จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำ วศ. เสริมสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์     วันที่ 11 เมษายน 2565 นพ.ปฐม สวรร...
11/04/2022

วศ.อว.จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำ วศ. เสริมสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2565 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วศ. ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำ วศ. เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ได้อำนวยพรให้แก่บุคลากร วศ. และครอบครัว ให้ประสบแต่ความ โชคดีมีความสุขกายสุขใจ เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาอย่างราบรื่นปลอดภัย พร้อมดูแลป้องกันตนเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งตนเองและครอบครัวต่อไป

📌กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี...
11/04/2022

📌กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สทน. ภายใต้แนวคิด “วันดีดีกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ One fine day with nuclear technology”

วันที่ 11 เมษายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน วันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ภายใต้แนวคิด “วันดีดีกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ One fine day with nuclear technology” (Better solutions for the bright future) โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วศ. ร่วมรับเสด็จฯ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

📌 วศ.อว. จัดพิธีมอบบัตรประจำตัวรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้อง...
11/04/2022

📌 วศ.อว. จัดพิธีมอบบัตรประจำตัวรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (อวศ.) เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ Online ผ่านระบบ Zoom ณ ห้อง 312 ชั้น 3 อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ(ผพศ.) กล่าวรายงาน พิธีนี้จัดขึ้นโดย กลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร(กร.) กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ รวมถึงสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ที่ได้รับการรับรอง ฯ โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการนโยบายรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 คน
2.คณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 คน
3.คณะผู้สอบ และผู้ประเมินผู้สอบ จำนวน 8 คน
4.ผู้ที่ได้รับการรับรองสาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ จำนวน 11คน
รวมทั้งสิ้น 32 คน

📌วศ.เปิดแลปต้อนรับไทยพีบีเอส พิสูจน์คุณสมบัติข้าวหอมมะลิ โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส        วันที่ 8 เมษายน 2565 ...
08/04/2022

📌วศ.เปิดแลปต้อนรับไทยพีบีเอส พิสูจน์คุณสมบัติข้าวหอมมะลิ โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส

วันที่ 8 เมษายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยดร.จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้สัมภาษณ์รายการ “รู้เท่ารู้ทัน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พร้อมเปิดเผยถึงเรื่องของผลการทดสอบตัวอย่างข้าวหอมมะลิแท้ๆ ต้องมีลักษณะอย่างไร พร้อมทั้งกลิ่นและรสสัมผัส โดยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส ซึ่ง วศ. มีบุคลากรที่ชำนาญงานและเครื่องมือทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

ทั้งนี้ วศ. มีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส และบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน เพื่อถ่ายความรู้และทักษะการทดสอบทางประสาทสัมผัสและการปฏิบัติ พร้อมกันนี้ขอชวนชวนผู้สนใจติดตามข้อพิสูจน์คุณสมบัติของข้าวหอมแท้ ข้าวหอมเทียม ได้ในรายการ “รู้เท่ารู้ทัน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นี้ เวลา 17.00 - 17.30 น. และผู้ที่สนใจทดสอบคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7000 หรือ www.dss.go.th ในวันและเวลาราชการ

วศ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ขั้นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานสำหรับผู้ประสานงาน”       กรมวิทยาศ...
08/04/2022

วศ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ขั้นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานสำหรับผู้ประสานงาน”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) ได้ดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 เพื่อให้ความรู้กับบุคคลากรภายใน รผ.วศ. จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ขั้นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานสำหรับผู้ประสานงาน ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม สท. ชั้น 3 อาคารหอสมุดฯ วศ. โดยมีนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผรผ. เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

📌วศ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เอกสารระบบคุณภาพ ISO/IEC 17065 : 2012 ของกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์”    ...
08/04/2022

📌วศ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เอกสารระบบคุณภาพ ISO/IEC 17065 : 2012 ของกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์”

​7 เมษายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) ได้ดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลากรภายใน รผ.วศ. จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เอกสารระบบคุณภาพ ISO/IEC 17065 : 2012 ของกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ขึ้น ณ ห้องประชุม สท. ชั้น 3 อาคารหอสมุดฯ วศ. โดยมี นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

💦วศ.อว. สืบสานวัฒนธรรมไทยส่งเสริมกิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ ปลอดภัยไร้โควิด"🦠    เชิญชวนทุกท่านให้ความสำคัญกับกิจกรรมท...
08/04/2022

💦วศ.อว. สืบสานวัฒนธรรมไทยส่งเสริมกิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ ปลอดภัยไร้โควิด"🦠

เชิญชวนทุกท่านให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เหมาะสม สามารถทำได้ และกิจกรรมที่ควรงด เพื่อให้ทุกท่านสนุกสนานกับการสืบสานวัฒนธรรมไทย อย่างปลอดภัยไร้โควิด

⚠️ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านยึดหลัก COVID Free Setting Universal Prevention และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด🙏🏻

07/04/2022

วศ. ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรออนไลน์โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2564
.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง (ตร.) กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรออนไลน์โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00-9.30 น. โดยมี นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ที่ปรึกษาโครงการฯ โดยโครงการฯ ช่วยผลักดัน พัฒนาเอกสารระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แก่ห้องปฏิบัติการ พร้อมให้คำแนะนำเชิงลึกในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 เอกสารคู่มือคุณภาพ เอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน จนสามารถใช้งาน และสามารถยื่นขอการรับรองห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 หน่วยงาน โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้เป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ 2565 ทางโครงการฯ จะมีการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมาย คือ 9 ห้องปฏิบัติการ และ 2 หน่วยตรวจ

#กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ #กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #DSSAcademy

กลุ่มพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบละรับรอง (ตร.) กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

เบอร์ 02-201-7445 , Email : [email protected]

📌 วศ.อว.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรออนไลน์โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2564     7 เมษาย...
07/04/2022

📌 วศ.อว.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรออนไลน์โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2564

7 เมษายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง (ตร.) กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรออนไลน์โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ที่ปรึกษาโครงการฯ โดยโครงการฯ ช่วยผลักดัน พัฒนาเอกสารระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แก่ห้องปฏิบัติการ พร้อมให้คำแนะนำเชิงลึกในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 เอกสารคู่มือคุณภาพ เอกสารขั้นตอนการดำเนินงานจนสามารถใช้งาน และสามารถยื่นขอการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 หน่วยงาน โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้เป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ 2565 ทางโครงการฯ จะมีการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมาย คือ 9 ห้องปฏิบัติการ และ 2 หน่วยตรวจสอบและรับรอง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ วางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันจักรี    6 เมษายน 2565 ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒน...
07/04/2022

กรมวิทยาศาสตร์บริการ วางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันจักรี

6 เมษายน 2565 ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ณ บริเวณปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพุทธยอดฟ้า กรุงเทพฯ

06/04/2022
วศ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริ...
05/04/2022

วศ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) ได้ดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 เพื่อให้ความรู้กับบุคคลากรภายใน รผ.วศ. จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม สท. ชั้น 3 อาคารหอสมุดฯ วศ. โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ทรงพระเจริญ 5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเ...
05/04/2022

ทรงพระเจริญ

5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

📢กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoomหลักสูตร “เศรษฐกิจหมุนเวียน-การประยุกต์ใช้ในองค...
05/04/2022

📢กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

หลักสูตร “เศรษฐกิจหมุนเวียน-การประยุกต์ใช้ในองค์กรและผลิตภัณฑ์”

ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 8.30 - 14.00 น.

📌ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่ 21 เมษายน 2565
⭐️อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย⭐️

โดยสามารถเข้าอบรมได้ที่
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/83560843184?pwd=eE9sbjM5MFJVcWk0TGlIbWd3aThDQT09

Meeting ID: 835 6084 3184
Passcode: 083569

📌วศ. อว. ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ในการประกวดรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ป...
04/04/2022

📌วศ. อว. ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ในการประกวดรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) ภายใต้แนวคิด ปลดล๊อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ Mitrtown Hall 1-2 สามย่านมิตรทาวน์

ผลงาน “การพัฒนาพื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ” โดย ดร. อรสา อ่อนจันทร์ หัวหน้าโครงการ และทีมงานกลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม ได้รับรางวัล ระดับดี สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ในการประกวดรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 (Prime Minister’s TRIUP Award for Research Utilization with High Impact 2022)

โดย วศ. ได้วิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ จากนั้นได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการจำนวน 280 คน จาก 96 บริษัท นำไปสู่การสร้างสนามทั่วประเทศกว่า 328 สนาม ใน 64 จังหวัด มูลค่าตลาด 916 ล้านบาท สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ 8,856.6 ล้านบาท เป็นการเพิ่มการใช้ยางธรรมชาติในประเทศปริมาณ 2,568 ตัน นอกจากนี้ยังได้พัฒนามาตรฐานจำนวน 2 ฉบับ คือ มอก. 2682-2558 เม็ดยางสำหรับพื้นสังเคราะห์ และ มอก. 2683-2558 พื้นสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้นวัตกรรมพื้นสนามกีฬาจากงานวิจัยทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท A พื้นลู่-ลานกรีฑา พื้นลู่ลานกรีฑาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF) ประเภท B พื้นลู่ลานกรีฑาทั่วไป และประเภท C พื้นอเนกประสงค์ ได้ถูกบรรจุลงในบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วรวม 34 รายการ (TR 9)

🛎 สาระดี by DSS.เรื่อง Eskilstuna : เมืองต้นแบบของการจัดการขยะ🗑   ปัจจุบันการจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่กับหลาย ๆ ประเทศ วั...
04/04/2022

🛎 สาระดี by DSS.
เรื่อง Eskilstuna : เมืองต้นแบบของการจัดการขยะ🗑

ปัจจุบันการจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่กับหลาย ๆ ประเทศ วันนี้เรามีตัวอย่างระบบการจัดการขยะ ของเมืองเอสคิลส์ตูน่า ประเทศสวีเดน 🇸🇪
ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น "เมืองต้นแบบของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบของโลก" 🌏

📌เรียบเรียงข้อมูลโดย :
นางจุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

๑๐ พระมหากรุณาธิคุณ ๙๐๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้าน อววน.
02/04/2022

๑๐ พระมหากรุณาธิคุณ ๙๐๕
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้าน อววน.

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง...
02/04/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า
นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Photos from กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม's post
01/04/2022

Photos from กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม's post

วศ.อว. ร่วมลงนาม การพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG     วันที่ 1 เมษายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์...
01/04/2022

วศ.อว. ร่วมลงนาม การพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG

วันที่ 1 เมษายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดสตูล โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ อว. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า ความร่วมมือของทั้ง 6 หน่วยงาน โดยการนำองค์ความรู้มาบูรณาการศาสตร์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สู่การพัฒนา จ.สตูล อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG โดยร่วมกันใช้ทรัพยากรและบุคลากรที่มีความสามารถตามภารกิจหลักของหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว.พร้อมร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ทางวิชาการในการพัฒนาอุทยาธรณีโลกสตูลให้ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก (UNESCO) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับสากล และสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากอุทยานธรณีโลก พร้อมทั้งผลักดันให้จังหวัดสตูลเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางมรดกวัฒนธรรม พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดเศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยใช้ Geopark เป็นตัวนำในการสร้าง Sustainable Development Economic Zone ให้เป็น World Destination ของประเทศไทย

ทั้งนี้ วศ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน นำความพร้อมของการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งศักยภาพของการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐานมาช่วยยกระดับจังหวัดสตูล โดยจัดแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย โครงการพัฒนาพริกไทยสุไหงอุเป และผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์เซรามิกดอกกล้วยไม้ขาวสตูลดอกไม้ประจำจังหวัด ที่ผลิตจากเนื้อดินขาวนราธิวาส และผลงานวิจัยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกและการจัดการขยะในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลอย่างยั่งยืนโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสตูล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการจัดการขยะและไมโครพลาสติกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต่อไป

ที่อยู่

75/7, ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622017000

เว็บไซต์

http://www.dss.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิทยาศาสตร์บริการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นำเข้าโดย หจก.ดับบลิวที คาบิเนต เว็บไซด์ www.weifothailand.com
เข้าชมเว็บไซด์:www.weifothailand.com
กรอกข้อมูลในระบบ MSTQ ไม่ถึง 3 นาที จนท. ติดต่อมา เป็นมิติใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการจริง ๆ
มีบริการหาค่า Tar และ Talin ในเนื้อไม้ยางพารา เปล่าครับ จะเอาไม้ยางพาราสับเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับบอยเลอร์ ถ้ารู้ค่า Tar จะได้หาวิธีป้องกัน ครับ
เท่าที่ได้เข้าไปใช้บริการ​ สำหรับผมๆคิดว่าหน่วยงานนี้ดีมากนะครับ​ ให้คำแนะนำตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกันและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมให้เสมอๆ​ จากผู้ประกอบการที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาหารหลังจากที่ได้เข้ามาที่นี้ได้ความรู้มากครับ​ และที่สำคั​ญ​เป็นหน่วยงานแรกที่ไปแล้วอยากไปอีก​ ตัวผมไปมาหลายหน่วยงานแต่ประทับใจที่นี่มากครับ​ และอยากให้เป็นแบบนี้ในทุกๆหน่วยงาน​เพราะจะเป็นประโยชน์​ต่อประชาชนมากครับ​ สุดท้ายขอบคุณ​ๆเมย์, คุณชมพู่, คุณจันทร์ฉายและน้องๆทุกคนที่ช่วยเหลืออย่างจริงใจ(ใครที่อยากพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​เชิญ​เลยครับ)​รับรองไม่ผิดหวังครับ
ขอบคุณทุกเสียงตอบรับและคำชมจากงาน DSS แกะรอยขุมทรัพย์ ศาลาแยกธาตุ เมื่อวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562 ผ่านมา ทุกรอยยิ้มของเด็ก และทุกคำติชม เป็นกำลังใจให้เราพัฒนา และปรับปรุง เพื่อการศึกษาของลูกหลานที่ดีขึ้นในอนาคต วันนี้เราได้นำภาพวิดิโอความประทับใจ และบรรยากาศภายในงานมาให้ชมกัน ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลย #DSS #กรมวิทยาศาสตร์บริการ #dssแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ #NSTFAIR2019
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาวช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อยู่นี่นะคะ..#DSSแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
#DSSแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
#dssแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
มาสนุกด้วยกันนะคะ #DSSแกะรอยขุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
#DSSแกะรอยขุนทรัพย์ศาลาแยกธาตุ