กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเ
(33)

📍📣วศ.อว. จัดสนทนาประสา วศ. หนุนทักษะบุคลากรด้าน “การพูดและนำเสนอในยุคดิจิทัล”    25 สิงหาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญ...
25/08/2023

📍📣วศ.อว. จัดสนทนาประสา วศ. หนุนทักษะบุคลากรด้าน “การพูดและนำเสนอในยุคดิจิทัล”

25 สิงหาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดงานสนทนาประสา วศ. เรื่อง “การพูดและนำเสนอในยุคดิจิทัล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สหพล ยี่ตันสี Group Head ฝ่ายผลิตรายการบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสำเร็จในการพูดและนำเสนอในยุคดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้ทำได้ดีในการพูดและนำเสนอในยุคดิจิทัล ตลอดจนได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบเทคนิควิธีการนำเสนอ การเตรียมความพร้อมในการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพฯ โดยมีบุคลากร วศ. เข้าร่วมฟังการบรรยายในห้องประชุม และระบบ zoom ออนไลน์ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ.อว. ลงพื้นที่ภาคใต้ถ่ายทอดองค์ความรู้ยกระดับผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรวันที่ 21 - 25 ส.ค. 2566 กรมวิทยาศาสตร์บร...
25/08/2023

วศ.อว. ลงพื้นที่ภาคใต้ถ่ายทอดองค์ความรู้ยกระดับผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพร

วันที่ 21 - 25 ส.ค. 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน (สพ.ทช.) เดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก ปรับปรุงคุณภาพ แก้ไขปัญหาการผลิตของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับผู้ประกอบการ OTOP จากการสำรวจข้อมูลของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชทราบว่ามีผู้ประกอบการผลิตสบู่ แชมพูสมุนไพร ครีมนวดผม และเซรั่มบำรุงผิวหน้า นอกจากนี้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีการปลูกต้นโกโก้ซึ่งมีผลพลอยได้เป็นโกโก้บัตเตอร์ สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง เช่น ลิปบาล์ม สบู่ ครีมบำรุงผิว เป็นต้น วศ.อว. จึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โกโก้บัตเตอร์ในสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #เทคโนโลยีชุมชน #สมุนไพรไทย

25/08/2023
📣ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในงาน Thailand Lab 2023 🗓️ วันที่ 6 กันยายน 2566⏰ 10.00-16.00 น.📍 ณ ห้อง ...
24/08/2023

📣ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ภายในงาน Thailand Lab 2023

🗓️ วันที่ 6 กันยายน 2566
⏰ 10.00-16.00 น.
📍 ณ ห้อง MR220 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

🟢 การจัดการความเสี่ยงของผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

🟢 การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อขอการรับรอง ISO/IEC 17025:2017

🟢การยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL Checklish ในรูปแบบ Peer Evaluation

📌ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่ https://thailandlabregistration.com/Registration/ChooseTypeRegis.aspx?codeInv=THLAB1002

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สัมมนา

📍วศ.อว.จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IE...
24/08/2023

📍วศ.อว.จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ครั้งที่ 1/2566
​ วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม พร้อมด้วย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาตัดสินให้การรับรองความสามารถบุคลากรแก่ผู้ขอการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสาขา พัฒนาระบบการรับรองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้การรับรองความสามารถบุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่ได้รับการรับรอง ต่อการทำงานที่ใช้ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ ว่าบุคคลที่ได้รับการรับรอง มีความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองความสามารถบุคลากร ในสาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และสร้างโอกาสในความก้าวหน้าให้กับบุคลากรที่ได้รับการรับรอง มีความชำนาญเฉพาะด้าน หรือวิชาชีพเฉพาะ ที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ของประเทศให้มีคุณภาพและมีความพร้อมในการแข่งขันเพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

✍️🔎 วศ. เร่งขับเคลื่อนพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฎิบัติการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว. ภาคเหนือ   วันที่ 22 สิงหา...
23/08/2023

✍️🔎 วศ. เร่งขับเคลื่อนพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฎิบัติการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว. ภาคเหนือ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบและรับรอง ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ครั้งที่ 2 ณ อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

ในการสัมมนาครั้งนี้ ทีมวิจัย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบและรับรองในทุกภูมิภาค เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล นำร่องขยายระบบเชื่อมโยงในระดับประเทศ การสัมมนาครั้งนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มกลาง เพื่อพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน และ (ร่าง) พระราชบัญญัติ คุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นการส่งเสริมหน่วยตรวจสอบและรับรองตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ อีกด้วย

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

✍️🔎 วศ. ลงพื้นที่เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมหน่วยตรวจสอบและรับรองในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว.   วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร....
23/08/2023

✍️🔎 วศ. ลงพื้นที่เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมหน่วยตรวจสอบและรับรองในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา อว.

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ภาคเหนือ หารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารบริษัท ซันซวีท จำกัดและคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว

ประเด็นหารือสำคัญคือความร่วมมือในโครงการวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซันซวีท จำกัด การส่งเสริมห้องปฏิบัติการ มรภ.เชียงใหม่ ให้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

📍วศ.อว. มุ่งเน้นขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศ...
22/08/2023

📍วศ.อว. มุ่งเน้นขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจริยธรรมฯ ประกอบด้วย นางรัชดา เหมปฐวี นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) นายกรธรรม สถิรกุล นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ (กรรมการในสังกัดส่วนราชการ) และนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดี ประธานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจำกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมด้วย
ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจริยธรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการประจำปี 2566 รวมถึง พิจารณาข้อมูลจากผลการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประมวลจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ และให้คำปรึกษา แนะนำ กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2567 เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรม ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

📌วศ.อว. ขออนุญาตเผยแพร่ Quote ดีๆ เสริมแกร่งคน อว. โดย: ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึ...
22/08/2023

📌วศ.อว. ขออนุญาตเผยแพร่ Quote ดีๆ เสริมแกร่งคน อว. โดย
: ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#กรมวิทยาศาสตร์บริการ
#กระทรวงอว

✅กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้บริการทดสอบองค์ประกอบทางเฟสของแร่ วิเคราะห์โครงสร้างทางแร่วิทยา ในเทคนิคทดสอบด้วยเครื่องเ...
22/08/2023

✅กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้บริการทดสอบองค์ประกอบทางเฟสของแร่ วิเคราะห์โครงสร้างทางแร่วิทยา ในเทคนิคทดสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ ยี่ห้อ Bruker รุ่น D8 Advance

💡ผู้ที่สนใจรับบริการดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานวัสดุขั้นสูง กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
📞โทรศัพท์ : 02-201-7163 ในวันและเวลาราชการ

#กองวัสดุวิศวกรรม #กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

19/08/2023

🤩✨ภาพบรรยากาศวันที่ 19 สิงหาคม 2556 กับกิจกรรม “ยาง ยั่ง ยืน” มาแล้ววววว
😍วันนี้สนุกมากกกกกเช่นเคย เต็มทุกรอบ นักวิทย์ฯและทีมงานสู้สุดใจเพื่อความสนุกของน้องๆ เปิดรอบเพิ่มรัวๆ จัดเต็มทุกช่วงเวลา ขอบคุณทุกครอบครัว และผู้ที่สนใจทุกท่านที่มาร่วมสนุกกัน💕
📍สำหรับงาน #มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2566 พรุ่งนี้วันสุดท้าย🥹
⏰9.00-19.00น. >> มาพบกัน ห้ามพลาดน๊าาา
#มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2566 #กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ.อว. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”กระ...
19/08/2023

วศ.อว. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พุ่มดอกไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์

โอกาสนี้ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีฯดังกล่าวด้วย ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซอยโยธี กรุงเทพมหานคร

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

📌วศ.อว. ร่วมกับ สมอ. จัดกิจกรรมทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างห้อง Lab ด้านความปลอดภัยภาชนะและเครื่องใช้สำหรับอาหาร ตาม ...
18/08/2023

📌วศ.อว. ร่วมกับ สมอ. จัดกิจกรรมทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างห้อง Lab ด้านความปลอดภัยภาชนะและเครื่องใช้สำหรับอาหาร ตาม มอก. 2921-2562

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมจัดกิจกรรม “การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย มอก. 2921-2562” ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานพิธีเปิด “การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย มอก. 2921-2562” และดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการทดสอบครั้งนี้
ภาชนะเมลามีนฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยมาตรฐานบังคับตาม มอก.2921-2562 ซึ่งมีรายการทดสอบที่สำคัญในมาตรฐานนี้ คือ รายการทนกรดซัลฟิวริก และความทนน้ำเดือด และเกณฑ์การตัดสินผลิตภัณฑ์จากการตรวจพินิจลักษณะภายนอกของภาชนะเมลามีนฯ ที่ผ่านการต้มในน้ำเดือดและกรดซัลฟิวริก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันสิ่งทอ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม บริษัทอินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกันคุณภาพผลการทดสอบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าในอุตสาหกรรมภาชนะเมลามีนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

วศ.อว. ลงพื้นที่ยกระดับผู้ประกอบการสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 14 - 18 ส.ค. 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยก...
18/08/2023

วศ.อว. ลงพื้นที่ยกระดับผู้ประกอบการสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 14 - 18 ส.ค. 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน (สพ.ทช.) เดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก ปรับปรุงคุณภาพ แก้ไขปัญหาการผลิตให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากการสำรวจข้อมูลของผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ มีผู้ประกอบการผลิตแชมพูสมุนไพร ครีมนวดผม เจลล้างหน้า สบู่ และเซรั่มบำรุงผิวหน้า ผู้ประกอบการต้องการให้ วศ.อว. เข้ามาช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับสูตรการผลิตเครื่องสำอาง ส่วนผสมสารเคมีที่ใช้ในสูตรการผลิต และการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความหลากหลายผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

18/08/2023

So Sci DSS Award : วรากรณ์ ศรีชาย ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 l กรมวิทยาศาสตร์บริการ

๑๘ สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย #กรมวิทยาศาสต...
18/08/2023

๑๘ สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว #วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

📌วศ.อว. เสริมความรู้ การนำ soft power เพิ่มมูลค่า ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่...
17/08/2023

📌วศ.อว. เสริมความรู้ การนำ soft power เพิ่มมูลค่า ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก นายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากร วศ. ให้ความสนใจเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) กว่า 60 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการยกระดับยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาระบบมาตรฐานและการส่งเสริมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน จึงได้จัดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. ครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากร วศ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับผิดชอบด้านแผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทราบถึงวิธีการ แนวคิด การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ รวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาความร่วมมือและแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

📌วศ.อว. เสริมองค์ความรู้บุคลากร เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย...
17/08/2023

📌วศ.อว. เสริมองค์ความรู้บุคลากร เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” จัดโดย กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้บุคลากร วศ. ได้ทราบถึงมาตรการและแนวทางในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ได้รับเกียรติจาก นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม กว่า 30 คน ณ Abloom Exclusive Serviced Apartments แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและความรู้เบื้องต้นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า เป็นต้น รวมไปถึงการสืบค้นสิทธิบัตร จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศไทย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานในอดีตที่มีอยู่ ตลอดจนงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพื่อรองรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ วศ.อว. มีกำหนดการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “การยื่นคำขอรับ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้าและลิขสิทธ์” ในวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ณ Abloom Exclusive Serviced Apartments แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

วศ.อว. ลงพื้นที่หนุนผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.พัทลุงวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทร...
17/08/2023

วศ.อว. ลงพื้นที่หนุนผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.พัทลุง

วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยคณะทำงานกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป และกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน กองเทคโนโลยีชุมชน ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะทำงานฯ วศ. ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น การออกแบบกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพเบื้องต้น รวมถึงการพัฒนายกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเชิงลึกในการต่อยอดและออกแบบเครื่องมือสำหรับชุมชน ผลลัพธ์การดำเนินการครั้งนี้พบว่า ผู้ประกอบการสามารถลดระยะเวลาในการดองไข่เค็มจาก 15-21 วัน เหลือเพียง 6 วัน ทำให้สามารถเพิ่มกำลังในการผลิตและลดต้นทุนลง และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการวัตถุดิบตั้งต้น การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานผลอตภัณฑ์ชุมชนไข่เค็ม (มผช. 27/2550 เรื่องไข่เค็ม) รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืน

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว #เทคโนโลยีขุมชน

📍วศ.อว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางฯ” หนุน ผปก. เข้าใจกฎระเบียบตามมาตร...
17/08/2023

📍วศ.อว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางฯ” หนุน ผปก. เข้าใจกฎระเบียบตามมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 8:45 น. ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางเเท่งตามมาตรฐานสากล” ณ โรงแรมเซ็นทาราอุดร จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมยางสู่สากล ตามแผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านยางแท่งเอสทีอาร์ มีความเข้าใจในข้อกำหนด กฎระเบียบ และสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางแท่งเพื่อการส่งออก รวมไปถึงสถิติสำหรับงานทดสอบผลิตภัณฑ์ยางการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี และการจัดการเครื่องมือวัด ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางแท่งเอสทีอาร์ และการควบคุมคุณภาพการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางแท่งด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ยกระดับผลิตภัณฑ์ยางของไทยให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานยาง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร เเละทีมวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ดร.อรวรรณ ปิ่นประยูร หัวหน้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง ดร.อัจฉราวรรณ วัฒนหัตถกรรม หัวหน้ากลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 และ นางสาวภัณฑิลา ภูมิระเบียบ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานห้องปฏิบัติการยางแท่งทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 48 คน เเบ่งเป็นบุคลากรภาครัฐ 12 คน และภาคเอกชน 36 คน ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 จำนวน 3 วัน ณ โรงแรมเซ็นทาราอุดร จังหวัดอุดรธานี

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

📍วศ.อว. ร่วมกับ กฟภ. และ สำนักหอสมุดฯ ม.เกษตรฯ เสริมห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รร.วัดเทวสุนทร...
16/08/2023

📍วศ.อว. ร่วมกับ กฟภ. และ สำนักหอสมุดฯ ม.เกษตรฯ เสริมห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รร.วัดเทวสุนทร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และเจ้าหน้าที่กองหอสมุดฯ ร่วมส่งมอบห้องสมุดสีเขียวให้แก่โรงเรียนวัดเทวสุนทร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยมี นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธี ณ โรงเรียนวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 100 คน

การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กรมวิทยาศาสตร์บริการ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการคัดแยกหนังสือให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยเจ้าหน้าที่กองหอสมุดฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจห้องสมุดโรงเรียนวัดเทวสุนทร และร่วมลงข้อมูลหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติกว่า 1,000 รายการ ร่วมกับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว อีกด้วย

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

📍👏🏻วศ.อว. ร่วมแสดงความยินดี ผปก. เข้าพิธีรับโล่ฯจากการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐ...
15/08/2023

📍👏🏻วศ.อว. ร่วมแสดงความยินดี ผปก. เข้าพิธีรับโล่ฯจากการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายในงาน Technomart 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้ นางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และนางปฏิญญา จิยิพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการ “หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายปัญญา ใคร่ครวญ ประธานหมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ระดับดีเด่นในครั้งนี้
ทั้งนี้ วศ.อว. โดยกองเทคโนโลยีชุมชน ได้ดำเนินโครงการ “หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” มาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2562 - 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแปรรูปข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบข้าวรวมทั้งพืชผักสมุนไพรในพื้นที่อำเภออู่ทอง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงสถานที่ผลิตและรายการผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการแปรรูปข้าวที่ผ่านการรับรองสถานที่ผลิต ทำให้เกิดเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปที่มีมาตรฐานการผลิต และเกิดอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของจังหวัดสุพรรณบุรี การได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณของหมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืนในครั้งนี้จึงนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของนักวิจัย วศ. ในการนำองค์ความรู้ วทน. ถ่ายทอดสู่ภาคการผลิต ช่วยพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ รวมถึงยกระดับคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ

#กระทรวงอว.

⏰✨ Wow Wow Wow ภาพบรรยากาศวันที่ 15 สิงหาคม 2556 กับกิจกรรม “ยาง ยั่ง ยืน” มาแล้ววววว😍วันนี้สนุกมากกกกกเช่นเคย ไม่ว่าจะว...
15/08/2023

⏰✨ Wow Wow Wow ภาพบรรยากาศวันที่ 15 สิงหาคม 2556 กับกิจกรรม “ยาง ยั่ง ยืน” มาแล้ววววว
😍วันนี้สนุกมากกกกกเช่นเคย ไม่ว่าจะวัยไหน เราก็พร้อมต้อนรับ จะมาเป็นหมู่คณะ โรงเรียน ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน มาฝึกสมาธิม้วนๆลูกบอลยางพารา ม้วนเสร็จ พันยางพาราเสร็จ ก็สามารถนำลูกบอลที่เราทำกลับบ้านได้เลยน๊าาาา อะไรจะดีเริสขนาดนี้ 👏🏻
📍สำหรับงาน #มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2566 มีตั้งแต่วันนี้-20 สิงหาคม ถ้าพลาด..บอกเลยจะเสียดายมาก😵 >> แล้วมาพบกันน๊าาา
#มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2566 #กรมวิทยาศาสตร์บริการ

"รวมภาพทีมงานที่น่ารักภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2566"ปีนี้ทุกหน่วยงานตั้งใจขนความสนุก ตื่นเต้น พร้อม...
15/08/2023

"รวมภาพทีมงานที่น่ารักภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2566"

ปีนี้ทุกหน่วยงานตั้งใจขนความสนุก ตื่นเต้น พร้อมสร้างจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้น้องๆ แบบเต็มอิ่มและอย่างลืมแวะมาที่บูธของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีนี้มาในธีม "ยาง ยั่งยืน" Workshop สนุกๆ ของแจกเพียบ วันนี้-20 สิงหาคม 2566 อิมแพค เมืองทองธานี
#มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2566 #กรมวิทยาศาสตร์บริการ

📣🎤ประกาศๆ!! วันสุดท้ายแล้วจ้า กับงาน TechnoMart 2023 ณ Hall 12 อิมแพค เมืองทองธานี ▪︎รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และสนามท...
15/08/2023

📣🎤ประกาศๆ!! วันสุดท้ายแล้วจ้า กับงาน TechnoMart 2023 ณ Hall 12 อิมแพค เมืองทองธานี
▪︎รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และสนามทดสอบ CAV ของบูธกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้รับความสนใจจากประชาชน สถาบันการศึกษา และน้องๆ นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ วศ.อว. ยินดีที่ได้ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนโสตศึกษา จ.นครปฐม วศ.อว. เป็นการเปิดโลกทัศน์และโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับน้องๆ ผู้พิการทางการได้ยิน
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย (เล่งเน่ยยี่) สนใจเยี่ยมชมบูธ วศ.ดังกล่าว
#กรมวิทยาศาสตร์บริการ

✅กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้บริการทดสอบความสามารถรับแรงขันสลักเกลียว ปริมาณใยแก้ว การรับน้ำหนักบรรทุก ความทนอุณหภูมิท...
15/08/2023

✅กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้บริการทดสอบความสามารถรับแรงขันสลักเกลียว ปริมาณใยแก้ว การรับน้ำหนักบรรทุก ความทนอุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส ความทนสภาวะสิ่งแวดล้อมระยะเวลา 2,250 ชั่วโมง และสภาพต้านทานเชิงปริมาตร ทดสอบตามตามสเปคการไฟฟ้าอ้างอิงเลขที่ : RHDW-026/2559 และเลขที่ : RHDW-027/2559

💡ผู้ที่สนใจรับบริการดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานวัสดุขั้นสูง
กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
📞โทรศัพท์ : 02 201 7163 ในวันและเวลาราชการ

#กองวัสดุวิศวกรรม #กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

🎉⏰ภาพบรรยากาศสนุกๆ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 บูธกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับกิจกรรม “ยาง ยั่ง ยืน” 😍ในวันนี้บูธ วศ. ได้ให้การ...
14/08/2023

🎉⏰ภาพบรรยากาศสนุกๆ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 บูธกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับกิจกรรม “ยาง ยั่ง ยืน”
😍ในวันนี้บูธ วศ. ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมด้วยค่ะ ส่วนน้องๆหนูๆ ต้องบอกว่าจัดเต็มกันทั้งวันบูธเราไม่เหงาเลย
สำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ ปักหมุด📍มาที่งาน #มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2566 ตั้งแต่วันนี้-20 สิงหาคม ได้เลย…
#❤️แล้วมาพบกันน๊าาาา..
#มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2566 #กรมวิทยาศาสตร์บริการ

📌 สนามทดสอบ CAV Proving Ground ของ วศ.อว. ยังได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อว.และประชาชนอย่างต่อเนื่อง วันที่ 13 สิงหาคม 25...
13/08/2023

📌 สนามทดสอบ CAV Proving Ground ของ วศ.อว. ยังได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อว.และประชาชนอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 12 ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน "TechnoMart 2023" โดยวันนี้มีผู้บริหาร อว. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เยี่ยมบูธนิทรรศการ วศ. พร้อม สอบถามความก้าวหน้าการพัฒนาสนามทดสอบ CAV อีกทั้งประชาชน นักวิชาการสถาบันการศึกษา ชื่นชมการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนครอบครัวที่พาลูกๆ ซึ่งสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์มาสัมผัสประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่วัยเยาว์
ผู้สนใจเข้าชมงาน TechnoMart 2023 ได้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ฮอลล์ 12 อิมแพค เมืองทองธานี
#กรมวิทยาศาสตร์บริการ

13/08/2023

🎉ห้ามพลาด!!! งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2566 ในปีนี้ ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม นี้
⏰ภาพบรรยากาศสนุกๆ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556
บูธกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับกิจกรรม “ยาง ยั่ง ยืน”
#❤️แล้วมาพบกันน๊าาาา..
#มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2566 #กรมวิทยาศาสตร์บริการ

13/08/2023

⚽️คลิปวิดีโอสอนปั้นลูกบอลยาง ในบูธนิทรรศการ "ยาง ยั่ง ยืน" ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา .. ห้ามพลาด!!!!
วันนี้-20 ส.ค. 2566 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อิมแพค เมืองทองธานี

อดีตนายกชวน หลีกภัย เดินชมบูธ TechnoMart TH 2023 รวมถึงชมผลงานสนามทดสอบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ CAV ของกรมวิทยาศาสตร์บ...
12/08/2023

อดีตนายกชวน หลีกภัย เดินชมบูธ TechnoMart TH 2023 รวมถึงชมผลงานสนามทดสอบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ CAV ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในงานดังกล่าว

📌มาชมลีลาบีบอยขั้นเทพของพี่ Dr.D ..และร่วมสนุกกันได้ที่บูธ วศ.อว. "ยาง ยั่งยืน..คร๊าบบบ วันนี้-20 สิงหาคม 2566 อิมแพค เม...
12/08/2023

📌มาชมลีลาบีบอยขั้นเทพของพี่ Dr.D ..และร่วมสนุกกันได้ที่บูธ วศ.อว. "ยาง ยั่งยืน..คร๊าบบบ วันนี้-20 สิงหาคม 2566 อิมแพค เมืองทองธานี
#มหกรรมวิทยาศาสตร์

วศ.อว. ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...
12/08/2023

วศ.อว. ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2566 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห...
12/08/2023

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว

📌เริ่มแล้ว..มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2566 วศ.อว.ชวนน้องๆ เพลิดเพลินในบูธ "ยาง ยั่งยืน"เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ศูนย์แสดง...
11/08/2023

📌เริ่มแล้ว..มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2566 วศ.อว.ชวนน้องๆ เพลิดเพลินในบูธ "ยาง ยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “For Bright and Creative Generations” โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ผู้บริหารสังกัด อว. พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมคณะผู้บริหาร วศ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานฯ
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. เจ้าภาพหลัก และ วศ.อว. ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2566 วศ.อว. จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ยาง ยั่งยืน" โดยเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำยางพารา กระบวนการต้นน้ำ กลางนัำ ปลายน้ำ และชวนน้องๆ มาสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมการปั้นลูกบอลยางพาราที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกล้ามเนื้อมือสำหรับทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ จะได้สนุกกับเกมเสริมความรู้ผ่านฐานต่างๆ พร้อมรับของรางวัล และเพลิดเพลินมุมถ่ายภาพผู้พิชิตยาง กระทบไหล่กับมาสคอทตัวตึงของ วศ.ได้แก่ พี่ลีเมอร์ และ Dr.D
ห้ามพลาด!! มาสนุกกันได้ทั้งครอบครัวที่บูธกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันนี้-20 สิงหาคม 2566

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว #มหกรรมวิทยาศาสตร์2566

ที่อยู่

75/7, ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622017000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิทยาศาสตร์บริการ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นำเข้าโดย หจก.ดับบลิวที คาบิเนต เว็บไซด์ www.weifothailand.com
เข้าชมเว็บไซด์:www.weifothailand.com
กรอกข้อมูลในระบบ MSTQ ไม่ถึง 3 นาที จนท. ติดต่อมา เป็นมิติใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการจริง ๆ
มีบริการหาค่า Tar และ Talin ในเนื้อไม้ยางพารา เปล่าครับ จะเอาไม้ยางพาราสับเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับบอยเลอร์ ถ้ารู้ค่า Tar จะได้หาวิธีป้องกัน ครับ
เท่าที่ได้เข้าไปใช้บริการ​ สำหรับผมๆคิดว่าหน่วยงานนี้ดีมากนะครับ​ ให้คำแนะนำตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกันและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมให้เสมอๆ​ จากผู้ประกอบการที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาหารหลังจากที่ได้เข้ามาที่นี้ได้ความรู้มากครับ​ และที่สำคั​ญ​เป็นหน่วยงานแรกที่ไปแล้วอยากไปอีก​ ตัวผมไปมาหลายหน่วยงานแต่ประทับใจที่นี่มากครับ​ และอยากให้เป็นแบบนี้ในทุกๆหน่วยงาน​เพราะจะเป็นประโยชน์​ต่อประชาชนมากครับ​ สุดท้ายขอบคุณ​ๆเมย์, คุณชมพู่, คุณจันทร์ฉายและน้องๆทุกคนที่ช่วยเหลืออย่างจริงใจ(ใครที่อยากพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​เชิญ​เลยครับ)​รับรองไม่ผิดหวังครับ
ขอบคุณทุกเสียงตอบรับและคำชมจากงาน
DSS แกะรอยขุมทรัพย์ ศาลาแยกธาตุ
เมื่อวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562 ผ่านมา
ทุกรอยยิ้มของเด็ก และทุกคำติชม
เป็นกำลังใจให้เราพัฒนา และปรับปรุง
เพื่อการศึกษาของลูกหลานที่ดีขึ้นในอนาคต

วันนี้เราได้นำภาพวิดิโอความประทับใจ
และบรรยากาศภายในงานมาให้ชมกัน
ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลย


#กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาวช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อยู่นี่นะคะ.. ุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
ุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
ุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
มาสนุกด้วยกันนะคะ ุมทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
ุนทรัพย์ศาลาแยกธาตุ
#}