Siriraj Conference

Siriraj Conference แหล่งรวมโครงการประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมระยะสั้น ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯร่วมจัดขึ้น Siriraj Conference เป็นแหล่งรวมโครงการประชุมวิชาการ (academic conference) และการฝึกอบรมระยะสั้น (short training course) ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีส่วนร่วมในการจัดขึ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชา ทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การแพทย์ทางเลือก เทคนิกการแพทย์ กายภาพบำบัด เภสัชวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ การศึกษาแพทยศาสตร์ ฯลฯ
ผู้สนใจสามารถเข้ามาเลือกลงทะเบียนจองที่นั่งล่วงหน้าได้
ท่านสามารถวางแผนการฝึกอบรม เพื่อเสริมทักษะและรับความรู้ที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพของท่านได้ที่นี่ โทร 02-4192673-5 , www.sirirajconference.com
(58)

เปิดเหมือนปกติ

📌ปักหมุดไว้เลยครับวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. เรามีนัดกันนะครับมาเรียนรู้กันว่า Precision Medicineช่วยใ...
07/05/2021

📌ปักหมุดไว้เลยครับ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. เรามีนัดกันนะครับ

มาเรียนรู้กันว่า Precision Medicine
ช่วยในการรักษามะเร็งได้อย่างไร
ในหัวข้อ Comprehensive Cancer Treatment Service

** ลงทะเบียนฟรี 💢 ภายใน 14 พฤษภาคม 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

👉คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/e/BAmhRotXCNs3SzK9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

📌ปักหมุดไว้เลยครับ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. เรามีนัดกันนะครับ

มาเรียนรู้กันว่า Precision Medicine
ช่วยในการรักษามะเร็งได้อย่างไร
ในหัวข้อ Comprehensive Cancer Treatment Service

** ลงทะเบียนฟรี 💢 ภายใน 14 พฤษภาคม 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

👉คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/e/BAmhRotXCNs3SzK9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020-2021 Episode 11หัวข้อ " Comprehensive Cancer Treatment Service...
29/04/2021

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020-2021 Episode 11

หัวข้อ " Comprehensive Cancer Treatment Service "

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

การเสวนานี้จะให้ความรู้ล่าสุดกับผู้ชมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและมุมมองใหม่ๆ ที่มีความสำคัญสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง การอภิปรายจะแสดงให้เห็นถึงการนำเวชศาสตร์ตรงเหตุ (precision medicine) มาใช้ปฏิบัติจริง ใช้ในการรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราช และมุมมองของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคต สำหรับประเทศไทย

** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 14 พฤษภาคม 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/BAmhRotXCNs3SzK9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020-2021 Episode 11

หัวข้อ " Comprehensive Cancer Treatment Service "

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

การเสวนานี้จะให้ความรู้ล่าสุดกับผู้ชมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและมุมมองใหม่ๆ ที่มีความสำคัญสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง การอภิปรายจะแสดงให้เห็นถึงการนำเวชศาสตร์ตรงเหตุ (precision medicine) มาใช้ปฏิบัติจริง ใช้ในการรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราช และมุมมองของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคต สำหรับประเทศไทย

** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 14 พฤษภาคม 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/BAmhRotXCNs3SzK9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

26/04/2021

๑๓๓ ปี โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช

ย้อนไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในที่ชุมชนรวม ๔๘ ตำบล ครั้นโรคร้ายเสื่อมถอยลง โรงพยาบาลจึงได้ปิดทำการ หากแต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่า โรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พสกนิกรและผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร แต่การจัดตั้งโรงพยาบาลนั้นเป็นการใหญ่ จำเป็นต้องมีคณะกรรมการเพื่อจัดการโรงพยาบาลให้สำเร็จ

ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลถาวรแห่งแรก ณ บริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนแรกเริ่มในการดำเนินการ

ในระหว่างที่เตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ฯ พระราชโอรสอันประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้ประชวรโรคบิดสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๓๐ ยังความอาลัยเศร้าโศกแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ยิ่งนักถึงกับทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้มีโรงพยาบาลขึ้น ครั้นเสร็จงานพระเมรุแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อโรงเรือนและเครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานพระเมรุนำไปสร้างโรงพยาบาล ณ บริเวณวังหลังดังกล่าว นอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ฯ แก่โรงพยาบาลอีกด้วย

ในระยะแรกคณะกรรมการจัดสร้างโรงพยาบาล ได้จัดสร้างเรือนพักผู้ป่วยขึ้น ๖ หลัง และเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล” หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “โรงพยาบาลวังหลัง” โดยทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยไข้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณของไทย

ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนแพทย์อย่างเป็นทางการ และพระราชทานนามว่า “ราชแพทยาลัย” ซึ่งเป็นนามดั้งเดิมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบัน

ในระยะที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม พระยาชัยนาทนเรนทร) ทรงเป็นผู้บัญชาการราชแพทยาลัยได้ทรงโน้มน้าวพระทัย สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก) ให้สนพระทัยวิชาแพทย์ โดยเสด็จพระราชดำเนินศึกษาต่อด้านสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกาเป็นเบื้องต้น และทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตในเวลาต่อมา นอกจากนี้ทรงเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลไทยเจรจากับมูลนิธิร็อกกิเพลเลอร์ เพื่อยกระดับการศึกษาแพทย์ให้ถึงขั้นปริญญาและปรับปรุงกิจการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศิริราชในหลาย ๆ ด้าน

โรงพยาบาลศิริราช ได้พัฒนาเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาตามลำดับ ด้วยพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในราชวงศ์จักรีและยังได้รับการสนับสนุนกิจการทั้งปวงจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปด้วย

ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราช ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐ นับเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์
#siriraj #ศิริราช #ศิริราช133ปี #26เมษายน #กำเนิดโรงพยาบาลศิริราช

26/04/2021
กิจกรรมภาคประชาชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุทำอย่างไร

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย

"ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุทำอย่างไร"

โดย รศ.พญ. ปิยะภัทร เดชพระธรรม
26 เม.ย. 2564 10.00 - 11.00 น.

👍 จบไปแล้วนะครับ สำหรับ EP.10📌สำหรับผู้ที่พลาดการรับชมการถ่ายทอดสด สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ SirirajLIVE ครับหรือค...
24/04/2021

👍 จบไปแล้วนะครับ สำหรับ EP.10

📌สำหรับผู้ที่พลาดการรับชมการถ่ายทอดสด สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ SirirajLIVE ครับ

หรือคลิกที่นี่ https://sirirajlive.com/Event/Detail/C2zbvskKl4YVRDdw

#SICMPH
#siriraj
#SirirajLIVE

🧓📌ปักหมุดไว้เลยครับวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. เรามีนัดกันนะครับ" ติดเชื้อในกระแสเลือด หัวใจหยุดเต้น "Cr...
19/04/2021

🧓📌ปักหมุดไว้เลยครับ
วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. เรามีนัดกันนะครับ

" ติดเชื้อในกระแสเลือด หัวใจหยุดเต้น "
Critical Challenge in Elderly
📌ในหัวข้อ Myth of Sepsis and Cardiac Arrest in Elderly

** ลงทะเบียนฟรี 💢ภายใน 23 เมษายน 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

👉คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/C2zbvskKl4YVRDdw

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

🧓📌ปักหมุดไว้เลยครับ
วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. เรามีนัดกันนะครับ

" ติดเชื้อในกระแสเลือด หัวใจหยุดเต้น "
Critical Challenge in Elderly
📌ในหัวข้อ Myth of Sepsis and Cardiac Arrest in Elderly

** ลงทะเบียนฟรี 💢ภายใน 23 เมษายน 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

👉คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/C2zbvskKl4YVRDdw

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

📌ปักหมุดไว้เลยครับวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.ร่วมรับฟังวิธีการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินใน EP.10 👏" หัวใจหย...
16/04/2021

📌ปักหมุดไว้เลยครับ
วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ร่วมรับฟังวิธีการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินใน EP.10 👏

" หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน #รู้เร็ว = #รอด "

** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 23 เมษายน 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

👉คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/C2zbvskKl4YVRDdw

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

📌ปักหมุดไว้เลยครับ
วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ร่วมรับฟังวิธีการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินใน EP.10 👏

" หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน #รู้เร็ว = #รอด "

** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 23 เมษายน 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

👉คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/C2zbvskKl4YVRDdw

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020-2021 Episode 10หัวข้อ " Myth of Sepsis and Cardiac Arrest in E...
29/03/2021

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020-2021 Episode 10

หัวข้อ " Myth of Sepsis and Cardiac Arrest in Elderly "

ในวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

เนื้อหาครอบคลุม เรื่อง The Myth of Sepsis in The Elderly ในปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุได้เข้ารับการรักษาด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจำนวนมาก ทั้งนี้การตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคทำได้ยากเนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปและอาการแสดงที่ไม่จำเพาะเจาะจง โดยการนำเสนอครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้ฟังเข้าใจแนวทางการวินิจฉัยโรคตลอดจนการรักษาภาวะติดเชื้อในผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังการบรรยายสามารถให้การรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Cardiac Arrest in Elderly เนื้อหาจะกล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงในโรงพยาบาล โดยเน้นข้อมูลการดูแลที่จำเพาะและสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงโอกาสพัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ในอนาคต

** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 23 เมษายน 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/C2zbvskKl4YVRDdw
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020-2021 Episode 10

หัวข้อ " Myth of Sepsis and Cardiac Arrest in Elderly "

ในวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

เนื้อหาครอบคลุม เรื่อง The Myth of Sepsis in The Elderly ในปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุได้เข้ารับการรักษาด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจำนวนมาก ทั้งนี้การตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคทำได้ยากเนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปและอาการแสดงที่ไม่จำเพาะเจาะจง โดยการนำเสนอครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้ฟังเข้าใจแนวทางการวินิจฉัยโรคตลอดจนการรักษาภาวะติดเชื้อในผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังการบรรยายสามารถให้การรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Cardiac Arrest in Elderly เนื้อหาจะกล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงในโรงพยาบาล โดยเน้นข้อมูลการดูแลที่จำเพาะและสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงโอกาสพัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ในอนาคต

** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 23 เมษายน 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/C2zbvskKl4YVRDdw
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

👏จบไปแล้วนะครับ สำหรับ EP.9👉สำหรับผู้ที่พลาดการรับชมการถ่ายทอดสด สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ SirirajLIVECare for Hea...
20/03/2021

👏จบไปแล้วนะครับ สำหรับ EP.9

👉สำหรับผู้ที่พลาดการรับชมการถ่ายทอดสด สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ SirirajLIVE

Care for Healthy Aging👍
#เพราะผู้สูงอายุคือคนที่เราห่วงใย
#SICMPH
#CareForHealthyAging
#Geriatric #Elderly

"ข้อควรรู้ที่ต้องใส่ใจ 🧓 ดูแลอย่างไร ในผู้ป่วยสูงอายุ"Geriatric Clinic: The Multidisciplinary Care Team for Improving th...
16/03/2021

"ข้อควรรู้ที่ต้องใส่ใจ 🧓 ดูแลอย่างไร ในผู้ป่วยสูงอายุ"

Geriatric Clinic: The Multidisciplinary Care Team for Improving the Elderly Outcomes and Their Quality of Life👏

📌ปักหมุดไว้เลยครับ
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 19 มีนาคม 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

💢อีก 3 วันเท่านั้นครับ รีบลงทะเบียนเลย
👉คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/wlKxMirnAe9Lc3gd

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

💢นับถอยหลังกันนะครับ"ทำไมผู้สูงอายุ 🧓 ต้องได้รับการดูแลเป็นทีม หาคำตอบได้ใน EP.9"Geriatric Clinic: The Multidisciplinary...
11/03/2021

💢นับถอยหลังกันนะครับ
"ทำไมผู้สูงอายุ 🧓 ต้องได้รับการดูแลเป็นทีม หาคำตอบได้ใน EP.9"

Geriatric Clinic: The Multidisciplinary Care Team for Improving the Elderly Outcomes and Their Quality of Life👏

📌ปักหมุดไว้เลยครับ
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.
** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 19 มีนาคม 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

👉คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/wlKxMirnAe9Lc3gd

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020-2021 Episode 9หัวข้อ " Geriatric Clinic: The Multidisciplinary...
04/03/2021

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020-2021 Episode 9

หัวข้อ " Geriatric Clinic: The Multidisciplinary Care Team for Improving the Elderly Outcomes and Their Quality of Life "

ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

เนื้อหาครอบคลุมการทำงานระหว่างกันของสหสาขาวิชาชีพในคลินิกผู้สูงอายุ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพ การเริ่มต้นพัฒนาคลินิก รวมถึงการเชื่อมโยงคลินิกทั้งจากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ นำไปสู่การให้บริการผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลถึงการให้บริการผู้ป่วยใน และการดูแลต่อเนื่องในชุมชนอย่างเป็นระบบ

** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 19 มีนาคม 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/wlKxMirnAe9Lc3gd
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020-2021 Episode 9

หัวข้อ " Geriatric Clinic: The Multidisciplinary Care Team for Improving the Elderly Outcomes and Their Quality of Life "

ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

เนื้อหาครอบคลุมการทำงานระหว่างกันของสหสาขาวิชาชีพในคลินิกผู้สูงอายุ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพ การเริ่มต้นพัฒนาคลินิก รวมถึงการเชื่อมโยงคลินิกทั้งจากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ นำไปสู่การให้บริการผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ อันจะส่งผลถึงการให้บริการผู้ป่วยใน และการดูแลต่อเนื่องในชุมชนอย่างเป็นระบบ

** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 19 มีนาคม 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/wlKxMirnAe9Lc3gd
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

"หู คอ จมูก" ความเสื่อม ความเสี่ยง ที่ต้องระวัง อยากรู้ใช่ไหมครับลงทะเบียนไว้เลยครับ** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 19 กุมภาพันธ์ ...
17/02/2021

"หู คอ จมูก" ความเสื่อม ความเสี่ยง ที่ต้องระวัง

อยากรู้ใช่ไหมครับลงทะเบียนไว้เลยครับ
** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564
แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

📌ปักหมุดไว้เลยครับ แล้วพบกัน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนคลิก https://sirirajlive.com/Event/Detail/doD3rEiPFn18YwtV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📨LINE​ ID: @sirirajconference
📱โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

"หู คอ จมูก" ความเสื่อม ความเสี่ยง ที่ต้องระวัง

อยากรู้ใช่ไหมครับลงทะเบียนไว้เลยครับ
** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564
แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

📌ปักหมุดไว้เลยครับ แล้วพบกัน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ลงทะเบียนคลิก https://sirirajlive.com/Event/Detail/doD3rEiPFn18YwtV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📨LINE​ ID: @sirirajconference
📱โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

Timeline Photos
10/02/2021

Timeline Photos

#งานประชุมวิชาการ #SICMPH
.
ฮัลโหลๆ มีข่าวดีจะมาบอกประชาชนทั่วไปและชาวศิรราช วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 14.00 น.
จะมี Facebook live ในเพจงานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช
โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องภาวะสมองเสื่อมเเละการป้องกันในผู้สูงอายุ
.
ถ้าเพื่อนๆสนใจหัวข้อใดเป็นพิเศษช่วยกดถูกใจ , รักเลย , ห่วงใย , ฮ่าๆ เพื่อบอกให้เรารู้หน่อยนะ
หรือถ้ามีคำถามอื่นๆพิมพ์มาใต้ Comment ได้เลย

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Episode 8หัวข้อ " Hearing, Sniffing and Sleeping Problems in O...
04/02/2021

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Episode 8

หัวข้อ " Hearing, Sniffing and Sleeping Problems in Older People "
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาทางหู คอ จมูก ในผู้สูงอายุมีความหลากหลาย เช่น หูอื้อ หรือหูตึง การรับกลิ่นลดลง นอนกรน มะเร็งในช่องปาก ผู้ดูแลควรใส่ใจ สังเกตอาการตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อรักษาร่วมกับฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้สูงอายุปลอดภัยและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม

** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/doD3rEiPFn18YwtV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Episode 8

หัวข้อ " Hearing, Sniffing and Sleeping Problems in Older People "
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาทางหู คอ จมูก ในผู้สูงอายุมีความหลากหลาย เช่น หูอื้อ หรือหูตึง การรับกลิ่นลดลง นอนกรน มะเร็งในช่องปาก ผู้ดูแลควรใส่ใจ สังเกตอาการตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อรักษาร่วมกับฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้สูงอายุปลอดภัยและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม

** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน **

คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/doD3rEiPFn18YwtV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4
#ประชุมวิชาการ #ประชุมวิชาการประจำปี #SICMPH #ศิริราช

จบไปแล้วนะครับสำหรับการประชุมวิชาการ Siriraj Neuroscience Annual Conference ครั้งที่ 10 ในวันที่ 28-29 มกราคม 2564 โดยรู...
29/01/2021

จบไปแล้วนะครับ

สำหรับการประชุมวิชาการ Siriraj Neuroscience Annual Conference ครั้งที่ 10 ในวันที่ 28-29 มกราคม 2564 โดยรูปแบบงานในปีนี้เป็น virtual conferenc และ video on demand ครับ

วันนี้เรามีภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้รับชมกันครับ

ท่านที่พลาดโอกาสในการเข้าร่วม งานนี้ สามารถติดตามข่าวสารการประชุมสำหรับสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NeuroSiriraj ครับผม

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 19.00-20.30 น.เชิญรับชม Facebook Live ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 256...
24/01/2021

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 19.00-20.30 น.

เชิญรับชม Facebook Live ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2564 COVID-19: มุ่งสร้างโลกที่มีสุขภาวะและความเท่าเทียม

“มหาวิทยาลัยมหิดล : ภูมิปัญญาและนวัตกรรมไทยสู้โควิด-19”
“Wisdom and Innovation against COVID-19”

วิทยากร
1.ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2.ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
3.ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
4.ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
5.รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
6.รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สปสช. www.facebook.com/NHSO.Thailand/

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 19.00-20.30 น.

เชิญรับชม Facebook Live ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2564 COVID-19: มุ่งสร้างโลกที่มีสุขภาวะและความเท่าเทียม

“มหาวิทยาลัยมหิดล : ภูมิปัญญาและนวัตกรรมไทยสู้โควิด-19”
“Wisdom and Innovation against COVID-19”

วิทยากร
1.ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2.ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
3.ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
4.ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
5.รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
6.รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สปสช. www.facebook.com/NHSO.Thailand/

ที่อยู่

2 ถนนพรานนก บางกอกน้อย
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624192673

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

การประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Siriraj Conferenceผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Siriraj Conference:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ดีมากเลยค่ะ
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001.... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 30 ได้ที่นี่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/sivirtue/activity/activity_Chommum/Front-Proj-PhatanaJidBanRaiva.html