Clicky

Greenoffice สำนักงานสีเขียว

Greenoffice สำนักงานสีเขียว สำนักงานสีเขียว (Green Office) กรมส่งเสริมคุ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ฉลากเขียว (The Thai Green Label Scheme)'s post
16/01/2023

Photos from ฉลากเขียว (The Thai Green Label Scheme)'s post

10/01/2023

Download แบบฟอร์ม Green Office สำหรับหมวดที่ 1 - 6ที่ช่อง Comment ค่ะ

Photos from ฉลากเขียว (The Thai Green Label Scheme)'s post
24/12/2022

Photos from ฉลากเขียว (The Thai Green Label Scheme)'s post

Photos from ฉลากเขียว (The Thai Green Label Scheme)'s post
15/12/2022

Photos from ฉลากเขียว (The Thai Green Label Scheme)'s post

🌏1 ปี มี 1 ครั้ง สำหรับองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม จับมือสร้างเศรษฐกิจเขียว สร้างองค์กรคาร์บอนต่ำ ไปด้วยกันกับเรา  👉ขอเชิญ ผู...
06/12/2022

🌏1 ปี มี 1 ครั้ง สำหรับองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม จับมือสร้างเศรษฐกิจเขียว สร้างองค์กรคาร์บอนต่ำ ไปด้วยกันกับเรา
👉ขอเชิญ ผู้ประกอบการหน่วยงาน ผู้มีความสนใจเพื่อขอรับการประเมิน การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงแรม และ ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว ผู้ค้าและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ Upcycle Circular Economy เข้าร่วมรับฟัง ชี้แจงโครงการ G-Green ระบบออนไลน์ "การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-15.30 น. ผ่านช่องทาง Zoom Cloud meeting
🌏ลงทะเบียนก่อนเลย ที่ https://forms.gle/EcifFNKiwCiT3bpE8 เพื่อเข้าร่วมและไม่พลาดทุกกิจกรรมค่ะ

🌏1 ปี มี 1 ครั้ง สำหรับองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม จับมือสร้างเศรษฐกิจเขียว สร้างองค์กรคาร์บอนต่ำ ไปด้วยกันกับเรา  ❤️👉ขอเชิญ ...
06/12/2022

🌏1 ปี มี 1 ครั้ง สำหรับองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม จับมือสร้างเศรษฐกิจเขียว สร้างองค์กรคาร์บอนต่ำ ไปด้วยกันกับเรา ❤️
👉ขอเชิญ ผู้ประกอบการหน่วยงาน ผู้มีความสนใจเพื่อขอรับการประเมิน การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงแรม และ ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว ผู้ค้าและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ Upcycle Circular Economy เข้าร่วมรับฟัง ชี้แจงโครงการ G-Green ระบบออนไลน์ "การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-15.30 น. ผ่านช่องทาง Zoom Cloud meeting
🌏ลงทะเบียนก่อนเลยนะคะ ที่ https://forms.gle/EcifFNKiwCiT3bpE8 เพื่อเข้าร่วมและไม่พลาดทุกกิจกรรม แน่นอนค่ะ

#ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
19/11/2022

#ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

กรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น  (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด...
13/11/2022

กรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (ออกตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)

👉 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ⏰ เวลา 09.30 - 16.00 น.

สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ ประชาชนผู้สนใจ

▶️ คลิกเพื่อตอบรับเข้าร่วมประชุม https://forms.gle/6Pvusvs24tC3tWRf8

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้ 3 ช่องทาง
✅ ณ กรมควบคุมมลพิษ
✅ ผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
✅ รับชมทาง YouTube กรมควบคุมมลพิษ PCD_CHANNEL

Photos from ฉลากเขียว (The Thai Green Label Scheme)'s post
08/11/2022

Photos from ฉลากเขียว (The Thai Green Label Scheme)'s post

⌛️เชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ Download เอกสารประกอบการสมัครสำนักงานสีเขียว Green Office 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังรายละเอีย...
20/10/2022

⌛️เชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ Download เอกสารประกอบการสมัครสำนักงานสีเขียว Green Office 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังรายละเอียดที่ปรากฎ หรือสอบถามผ่าน Admin ได้เลยค่ะ 🥰

07/10/2022

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวผู้เสียชีวิต และที่ได้รับบาดเจ็บ
.
จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมกราดยิง
ณ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

Photos from ฉลากเขียว (The Thai Green Label Scheme)'s post
04/10/2022

Photos from ฉลากเขียว (The Thai Green Label Scheme)'s post

21/09/2022

💐💐“เครื่องหมายฉลากเขียวเป็นเสมือนเครื่องยืนยัน ถึงความตั้งใจจริงของริโก้ ต่อนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม”...นี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจจริงจากผู้บริหาร บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองฉลากเขียวมายาวนานกว่า 15 ปี ฉลากเขียวจึงขอชื่นชมการเป็น “Ecolabel hero”ของท่าน มา ณ โอกาสนี้ 💐💐
🍀🌷"ฉลากเขียว ช่วยโลก ช่วยเรา" 🍀🌷
👉 ขอรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว Click >>> https://bit.ly/3zT7A5L
👉 ค้นหารายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฉลากเขียว Click >>> http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html
ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก ฉลากเขียว
Website Greenlabel : https://bit.ly/3q102t5
LineOA : https://bit.ly/3v8NReB
Instagram : https://bit.ly/3xjPNT3
Youtube ฉลากเขียว ประเทศไทย : https://bit.ly/3iGEqR0
#ฉลากเขียว #สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

19/09/2022

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564

01/09/2022

📢📢 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา : สังคมปลอดขยะ Zero Waste Society สร้างคุณค่าสู่เศรษฐกิจสีเขียว BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)

(large yellow diamond)วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
เวลา 8.30 - 16.00 น.

✅ ลงทะเบียนเข้าร่วม สัมมนา : สังคมปลอดขยะ Zero Waste Society สร้างคุณค่าสู่เศรษฐกิจสีเขียว BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxWarDB2_8YEBVw4yPfmC-QJ-vKPgcKJO4ufEK7pe5ROQXA/viewform

👉รีบลงทะเบียน...ก่อนวันงานกันนะครับ
(fire)(fire) รับจำนวนจำกัด 500 คน เท่านั้น!!(fire)(fire)

Z จงเจริญ 💚 น่าชื่นชมที่สุด
29/08/2022

Z จงเจริญ 💚 น่าชื่นชมที่สุด

ส่องพฤติกรรมท่องเที่ยวของ Gen Z ‘เด็กสมัยนี้’ กับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ♻
.
พฤติกรรมของกลุ่ม Gen Z ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่มีความหมายและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนรุ่นอื่น ส่วนใหญ่มองว่าการท่องเที่ยวเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะถือเป็นการได้สำรวจโลกกว้าง สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ และเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
.
สรุปลักษณะคร่าว ๆ ของ ‘เด็กสมัยนี้’ ในฐานะนักท่องเที่ยว Gen Z มาฝากกัน มีอะไรที่ผู้ประกอบการต้องรู้บ้างนั้น มาติดตามไปพร้อมกันค่ะ 🗺
.
📌 เติบโตท่ามกลางปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ☘
กลุ่ม Gen Z หมายถึงคนที่เกิดระหว่างปี 1997-2012 อายุประมาณ 10-25 ปี เป็นวัยที่เผชิญปัญหาสังคมเรื้อรัง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำ ความขัดแย้ง โรคระบาด และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก ‘ภาวะโลกร้อน’ ชัดเจน พวกเขาจึงต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่า ‘ความยั่งยืน’ จะเป็นหนทางสร้างโลกที่ดีกว่าเก่า พร้อมนำไปใช้ในการใช้ชีวิตมากขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย
.
📌 มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกในการท่องเที่ยว 🏝
การศึกษาของ TrovaTrip แพลตฟอร์มจัดการท่องเที่ยวสัญชาติอเมริกาเผยว่า นักท่องเที่ยว Gen Z รู้จักกาลเทศะ และความรับผิดชอบสูงเมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวรุ่นอื่น พวกเขารู้จักควบคุมตนเอง ไม่ต้องการสร้างปัญหาให้แหล่งท่องเที่ยวหรือเจ้าของพื้นที่ จัดอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
.
📌 อยากลองเป็นนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร 👥
นักท่องเที่ยว Gen Z ที่ใส่ใจประเด็นความยั่งยืนมองว่าการไปเที่ยวโดยมีกิจกรรมจิตอาสาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น และได้ลงมือทำเพื่อตอบแทนสังคม
.
📌 ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อทริปที่ยั่งยืนมากขึ้น 💸
Gen Z ยังคงเน้นทริปที่ราคาประหยัด สมเหตุสมผล ทั้งนี้ พวกเขาเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย สำหรับบริการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์แนวทางความยั่งยืนโดยต้องเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
.
📌 ท่องเที่ยวเพื่อตามหาประสบการณ์แปลกใหม่ 🧍‍♂🧍
เป้าหมายของการท่องเที่ยวของกลุ่ม Gen Z คือต้องการสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ มักชื่นชอบท่องเที่ยวแบบทำกิจกรรม โดยต้องเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในทางใดทางหนึ่งหรือเติมเต็มคุณค่าต่อตนเอง
.
📌 สนใจการท่องเที่ยวเมืองรองและท่องเที่ยวชุมชน 🏡
ความยั่งยืนของกลุ่ม Gen Z หมายรวมถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ พวกเขามีแนวโน้มไปเที่ยวเมืองรองมากขึ้น เนื่องจากต้องการลดภาวะนักท่องเที่ยวล้น กระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจไปยังท้องถิ่น ช่วยให้การท่องเที่ยวชุมชนเติบโตเข้มแข็ง และยังเป็นเข้าไปเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
.
ตลาดของนักท่องเที่ยว Gen Z กำลังเติบโตและกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักในไม่ช้า ผู้ประกอบการจะเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวให้รับกับความต้องการที่จะเปลี่ยนไป โอกาสที่จะมาถึงมีอะไรบ้าง ติดตามจากบทความเต็มจาก ได้ที่ https://bit.ly/3QQywLy

Photos from กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย's post
28/08/2022

Photos from กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย's post

16/08/2022

เตรียมตัวให้พร้อม !
แล้วมาพบกับ Facebook LIVE
“Coffee Shop Go Green Ep.2”
.
ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
LIVE สด ทางเพจกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
คนรักกาแฟ ห้ามพลาด !!
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล

03/08/2022

ขอเชิญร่วมรับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
.
ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2565
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#จากนภาผ่านภูผาสู่มหานที

ที่อยู่

49 พระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622985653

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Greenoffice สำนักงานสีเขียวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Greenoffice สำนักงานสีเขียว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

PR Thai Government กรมประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส กองกฎหมาย กรมสรรพากร กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กรมทรัพยากรน้ำ Thai Ministry of Education Ministry of Education (Thailand) SATI Handcraft Phaya Thai District Sapan Kwai เครือข่าย ทสม. กองบัญชาการกองอาสารักษาดิน ตชด.(ตำรวจตระเวนชายแดน) กองกองทุนและส่งเสริมความเส