สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา - EduSandbox

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา - EduSandbox พื้นที่การสื่อสารและสร้างการรับรู้
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
EudSandbox

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อักษรย่อ สบน. ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย และจัดตั้งเป็นสำนักภายในตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562

• ติดตามข่าวอื่น - www.edusandbox.com
• คุยกับเรา - m.me/EducationSandbox
• กลุ่มเฟซบุ๊ก - bit.ly/Edb-Group

ฉันมีความฝัน เธอก็มีความฝัน เรามาร่วมสร้างฝันให้เป็นจริงโอกาส 'ทอง' ขอ

งการเปลี่ยนแปลง มาร่วมเป็น "ร่องรอยหลักฐาน" ของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ด้วย พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

23/03/2024

จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงานวิชาการ “ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ 67” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองจัดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องฯอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม - https:...
01/03/2024

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองจัดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม - https://www.edusandbox.com/1st_mar_2024_rayong/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
@ไฮไลท์@ผู้ติดตาม

20/12/2023
SISAKET FORUM 2023 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดการความรู้เพื่อการจัดมหกรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวั...
09/11/2023

SISAKET FORUM 2023
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดการความรู้เพื่อการจัดมหกรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดศรีสะเกษ

• เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
• สร้างกำลังใจ ให้กับ ผอ.และครูต้นเรื่อง ในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี
ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2566 โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Sandbox Sisaket

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม - https://www.edusandbox.com/9-11th-nov-2023-ssk-forum/

---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
@ไฮไลท์@ผู้ติดตาม

รับชมย้อนหลังการประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 (เต็มเวลา) เมื...
09/11/2023

รับชมย้อนหลัง
การประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 (เต็มเวลา) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live
วิดีโอ - https://fb.watch/oc5mXePd9K/
เอกสารประกอบ - https://bit.ly/40stU3T

อ่านเพิ่มเติมที่ - https://www.edusandbox.com/9th-nov-23-pumath/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

09/11/2023

การประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 (เต็มเวลา) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live
เอกสารประกอบ - https://drive.google.com/drive/folders/1Oi4N9d_Zsz7sRu67jl1O9ysHaWnbXjCM?usp=sharing
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

มูนิธิสยามกัมมาจล กสศ. คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวทีแลก...
09/11/2023

มูนิธิสยามกัมมาจล กสศ. คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุดประสบการณ์จากการปฏิบัติของ ผอ.และครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
🤝🏻 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ผ่านช่องทาง Facebook Live : Sandbox Sisaket
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/sandboxsisaket/posts/pfbid02mxCqRYbKv1XQTe2jrY7gSmYTCfTNdxGicC79tEzgD55iX4ARxw4rfmFPEYfAdwwfl
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

08/11/2023

สบน. จะจัดทำคลิปวิดีโอและเอกสาร สำหรับการรับชมย้อนหลังเต็มเวลา ในวันพรุ่งนี้ครับ

นอกจากไลฟ์สดของ สบน. วันนี้แล้ว สามารถรับฟังการชี้แจง "การรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิ...
08/11/2023

นอกจากไลฟ์สดของ สบน. วันนี้แล้ว สามารถรับฟังการชี้แจง "การรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย "การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2567" ทางเพจ บพท. ได้อีกทาง ในวันที่ 9 พ.ย. 66 เวลา 10.00 - 12.00 น.

📢📢หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง "การรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย "การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2567"

🎯ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
⏰ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.

🌈🌈กิจกรรมประกอบด้วย🌈🌈

🌟 (10.00-10.15น.) ชี้แจงทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงาน กรอบงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

🌟 (10.16-11.15น.) ชี้แจงหลักคิด โจทย์วิจัย เป้าหมาย และตัวชี้วัด ของกรอบการวิจัย พร้อมบรรยาย “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์” โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผอ. กรอบการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

🌟 (11.16-12.00 น.) ตอบข้อซักถาม

------------------------------------------------------------------

🎥 งานชี้แจงเผยแพร่ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Live (งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. )

😊ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน https://forms.gle/hSYduhXHJLBJLaVE7 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.

------------------------------------------------------------------

#การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

ขออภัยผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมกิจกรรมวันนี้ด้วยครับ เกิดปัญหาทางเทคนิคในการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กทาง สบน. จะจัดทำคลิปวิดีโอและเอ...
08/11/2023

ขออภัยผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมกิจกรรมวันนี้ด้วยครับ เกิดปัญหาทางเทคนิคในการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กทาง สบน. จะจัดทำคลิปวิดีโอและเอกสาร สำหรับการรับชมย้อนหลังเต็มเวลา ในวันพรุ่งนี้ครับ🥹🥹

การประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live

🤝🏻 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ผ่านช่องทาง
1️⃣ ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meetings
Link : https://us02web.zoom.us/j/86852955742?pwd=ZkZYZS9iYTBKYWl6RGFMM3kwVnJ1dz09
2️⃣ ผ่าน Facebook Live : สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา – EduSandbox

อ่านต่อได้ที่นี่! : https://www.edusandbox.com/7th_sep_23_full_proposal/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

การประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เ...
07/11/2023

การประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live

🤝🏻 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ผ่านช่องทาง
1️⃣ ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meetings
Link : https://us02web.zoom.us/j/86852955742?pwd=ZkZYZS9iYTBKYWl6RGFMM3kwVnJ1dz09
2️⃣ ผ่าน Facebook Live : สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา – EduSandbox

อ่านต่อได้ที่นี่! : https://www.edusandbox.com/7th_sep_23_full_proposal/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

01/11/2023

📢📢ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย "การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2567
---------------------------------------
❤️หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567

📌กรอบวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

🎯แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)”

📮สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2566 ปิดรับเวลา 15.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น.)

🧡 ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบการวิจัย "การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmua.or.th/?p=10175 และ ผ่านระบบ NRIIS https://nriis.go.th/

💻ผู้สนใจจะยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้องแนบไฟล์ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และโครงการย่อยตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป ทั้ง file word และ pdf และรายละเอียดงบประมาณ ในรูปแบบ Excel ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบเอกสารแสดงพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ประวัติคณะผู้วิจัย และเอกสารอื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดตามประกาศทุน

-------------------------------------

📢 หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย "การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2567

🎯ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
⏰ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.

😊ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน https://forms.gle/hSYduhXHJLBJLaVE7 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 12.00 น.

-------------------------------------

#การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา


Sandbox
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมจัดตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอ่านต่อได้ที่นี่! - https://www.edusandbox.com/pre-education-buri...
27/10/2023

จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมจัดตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

อ่านต่อได้ที่นี่! - https://www.edusandbox.com/pre-education-burirum/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

4 ความท้าทายการปฏิรูปการศึกษา 6 ข้อเสนอก้าวข้ามความท้าทายของภาคีเพื่อการศึกษาไทยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอ่านต่...
25/10/2023

4 ความท้าทายการปฏิรูปการศึกษา 6 ข้อเสนอก้าวข้ามความท้าทายของภาคีเพื่อการศึกษาไทยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อได้ที่นี่! - https://www.edusandbox.com/25th_oct_23_suggestions/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

24/10/2023
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารแ...
23/10/2023

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึ...
13/10/2023

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20/09/2023
15/09/2023

ขอเชิญชวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ในวันที่ 15 ก.ย. 66 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Facebook LIVE สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา - EduSandbox

ลงทะเบียนเข้าร่วม - https://fb.me/e/1snqTO675
---------
อ่านเพิ่มเติมที่ - https://www.edusandbox.com/12th-sep-24-guide-evaluating...
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

ขอเชิญชวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ...
13/09/2023

ขอเชิญชวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ในวันที่ 15 ก.ย. 66 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Facebook LIVE สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา - EduSandbox

ลงทะเบียนเข้าร่วม - https://fb.me/e/1snqTO675
---------
อ่านเพิ่มเติมที่ - https://www.edusandbox.com/12th-sep-24-guide-evaluating-educational-achievement
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

🔥เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว !! Workshop ของงาน FutureEd Fest 2023เสริมความรู้ พร้อมเครื่องมือ How to มากมายรีบลงทะเบียน ด่วน !...
08/09/2023

🔥เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว !! Workshop ของงาน FutureEd Fest 2023
เสริมความรู้ พร้อมเครื่องมือ How to มากมาย
รีบลงทะเบียน ด่วน !! ก่อนเต็ม 💥
👉ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ที่ : https://bit.ly/3qZTWhB
✨พบกับวิทยากรชั้นนำจากประเทศไทยและต่างประเทศ ที่จะมา Up Skills | เติมเครื่องมือ | How to และเติมแรงบันดาลใจไปด้วยกันกับพวกเขาเหล่านี้
🎯4 เรื่องสำคัญ (4 Pillars) นวัตกรรมทางการศึกษา
1️⃣ Innovation and Edtech
2️⃣ Maker Education
3️⃣ Future Skills
4️⃣ Future of Work
🔺มาเจอกันกับงาน FutureEd Fest ติดบูทส์ไอเดีย เติมเครื่องมือ ขยายขีดจํากัดของการเรียนรู้
ติดบูทส์ไอเดีย เติมเครื่องมือขยายขีดจำกัดของการเรียนรู้
📍 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 นี้
📍 มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร
เพิ่มเติมความรู้ และประสบการณ์ตามความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เครื่องมือการศึกษา เน้นการให้ความรู้แบบ How to ที่ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ สอบถามและนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรง
🖥️ ลงทะเบียนเข้างานฟรี https://www.futureedfest.com/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม โปรดติดต่อเรา
อีเมล : [email protected]

#มหกรรมการศึกษา #นวัตกรรมการศึกษา #การศึกษายุคใหม่

08/09/2023

4 ป. ภาพอนาคตการศึกษาของไทย
โดย นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผอ.สบน.

กล่าวถึง ภาพอนาคตการศึกษาของไทย ต้องมีอย่างน้อย 4 ป. ในานแถลงข่าว FutureED Fest งานเฉลิมฉลองระดับประเทศที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา

ป. ที่ 1 เป้าหมาย - จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมสู่อนาคตทั้งโลกอาชีพและโลกการเรียนรู้
ป. ที่ 2 เปิดกว้าง - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ เข้ามาร่วม การจัดการศึกษา เปิดรับเทคโนโลยีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ป. ที่ 3 ปลุกพลัง - ปลุกพลังคนจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ป. ที่ 4 ปลดล็อค - สิ่งที่เป็นอุปสรรคเพื่อปัญหาต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม https://bit.ly/3Yvu0Xy

02/09/2023

ที่อยู่

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66949985062

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา - EduSandboxผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา - EduSandbox:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด