แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ

แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ บริการด้านข้อมูลสินค้าอันตราย หน่วยงานที่ให้บริการด้านข้อมูลสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ การเท่าเรือแห่งประเทศไทย
(2)

เปิดเหมือนปกติ

บรรยากาศ​การฝึกอบรม​หลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรือ รุ่นที่ 11" สำหรับพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื้อห...
20/08/2020

บรรยากาศ​การฝึกอบรม​หลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรือ รุ่นที่ 11" สำหรับพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื้อหาเน้นๆ หลับไม่ลงกันเลยทีเดียวเชียว

จากเหตุการณ์ระเบิดในที่เกิดขึ้นในท่าเรือเมืองเบรุตเมื่อคืนวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น สื่อหลายสำนักรายงานถึงต้นเ...
06/08/2020

จากเหตุการณ์ระเบิดในที่เกิดขึ้นในท่าเรือเมืองเบรุตเมื่อคืนวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น สื่อหลายสำนักรายงานถึงต้นเหตุความเสียหายรุนแรงไปที่แอมโมเนียมไนเตรตจำนวนกว่า 2,500 ตัน

ทำให้คนเกิดกังวลถึงสถานที่ที่เก็บสินค้าอันตรายไว้มากๆ และแน่นอนย่อมคิดถึงท่าเรือกรุงเทพของเราเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งอาจนึกประมาณไปว่า หากเกิดเหตุระเบิดลักษณะเดียวกันในบ้านของเราแล้วความเสียหายจะกินวงกว้างไปขนาดไหน

ดังนั้นแล้ว เรามาลองดูความเป็นจริงของแอมโมเนียมไนเตรตในท่าเรือกรุงเทพกันก่อนดีกว่า

Ammonium nitrate เป็นสารประกอบที่มีสมบัติเป็นตัวออกซิไดส์ มีสมบัติอันตรายหลักคือเป็นตัวเติมออกซิเจนในปฏิกิริยาเผาไหม้สารอินทรีย์ทำให้เกิดปฏิกิริยารวดเร็วจนถึงขั้นระเบิดอย่างรุนแรงได้

ข้อกำหนดการขนส่งระหว่างประเทศจัดให้แอมโมเนียมไนเตรตเป็นสินค้าอันตราย โดยมีการจำแนกไว้หลายประเภทตามสมบัติความอันตราย ดังนี้

Class 1.1D, UN0222, AMMONIUM NITRATE (วัตถุระเบิด)

Class 5.1, UN2067, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN1942, AMMONIUM NITRATE (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN2426, AMMONIUM NITRATE, LIQUID hot concentrated solution (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN3375, AMMONIUM NITRATE SUSPENSION intermediate for blasting explosives (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN3375, AMMONIUM NITRATE EMULSION intermediate for blasting explosives (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN3375, AMMONIUM NITRATE GEL intermediate for blasting explosives (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 9, UN2071, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (สารอันตรายเบ็ดเตล็ด)

นอกจากนี้ยังมีแอมโมเนียมไนเตรตที่มีสภาพอันตรายสูงจนไม่อนุญาตให้ขนส่งตามข้อกำหนดสากล

เนื่องจากท่าเรือกรุงเทพมีการจำแนกสินค้าอันตรายออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับความเสี่ยงดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มความเสี่ยงสูงมาก ไม่อนุญาตให้ทำการขนถ่ายหรือบรรทุกลงเรือในเขตท่าเรือกรุงเทพ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มความเสี่ยงสูง ให้ทำการขนถ่ายหรือในเขตท่าเรือกรุงเทพได้ แต่ไม่รับฝากเก็บหรือไม่อนุญาตให้ทำการบรรจุตู้ในเขตท่าเรือกรุงเทพ ต้องนำออกจากเขตท่าเรือกรุงเทพทันทีที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ หรือบรรทุกลงเรือโดยตรง

กลุ่มที่ 3 กลุ่มความเสี่ยงต่ำ ให้ทำการขนถ่ายหรือทำการบรรจุตู้สินค้าในเขตท่าเรือกรุงเทพได้ โดยสามารถวางพักในเขตท่าเรือกรุงเทพได้ไม่เกิน 5 วันทำการ

แอมโมเนียมไนเตรตซึ่งมีความเสี่ยงแต่ละประเภทต่างกันจึงถูกจัดอยู่ได้ทั้ง 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ Class 1.1D, UN0222, AMMONIUM NITRATE (วัตถุระเบิด) กลุ่มนี้จะห้ามขนส่งผ่านท่าเรือกรุงเทพ

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ แอมโมเนียมไนเตรตที่เป็น UN1942, UN2067, UN3375 สามารถขนถ่ายผ่านท่าเรือกรุงเทพได้ แต่จะไม่สามารถฝากเก็บในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพได้ ต้องดำเนินพิธีการขนถ่ายข้างลำเรือทั้งขากเข้าและขาออก ปัจจุบันยังมีการยกเว้นให้ฝากเก็บได้ในกรณีที่น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม

กลุ่มที่ 3 ได้แก่ Class 9, UN2071, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER เนื่องจากเป็นแอมโมเนียมไนเตรตที่ขนส่งในสภาพที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาแตกตัว ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด แต่ยังคงมีกลิ่นและไอพิษออกมาเล็กน้อย จึงถูกจัดเป็นสินค้าอันตรายที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถฝากเก็บได้ในเขตท่าเรือกรุงเทพได้ไม่เกิน 5 วันทำการ

จากข้อมูลข้างต้น จึงมีแอมโมเนียมไนเตรตกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำและแอมโมเนียมไนเตรตที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,000 กิโลกรัมฝากเก็บในท่าเรือกรุงเทพไม่เกิน 5 วันทำการเท่านั้น

และจากสถิติที่ผ่านมา ท่าเรือกรุงเทพรับฝากเก็บ Class 9, UN2071, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER ในปี 2561 จำนวน 2 ตู้ หรือ 40 ตัน เท่านั้น และมีการขนถ่ายแอมโมเนียมไนเตรตข้างลำเรือปีละประมาณ 4 ตู้ หรือ 100 ตัน

ขณะที่ท่าเรือกรุงเทพมีสินค้าอันตรายประเภทตัวเติมออกซิเจน (Class 5.1) ปีละประมาณ 1,300 ตันเท่านั้น เกือบทั้งหมดเป็นการขนถ่ายข้างลำเรือ มีการวางพักในพื้นที่คลังสินค้าอันตรายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในกรณีที่ต้องมีการรับฝากเก็บแอมโมเนียมไนเตรตที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม ท่าเรือกรุงเทพจะนำมาฝากเก็บในพื้นที่เฉพาะของคลังสินค้าอันตรายโดยไม่นำออกจากตู้สินค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการยกขนและให้เป็นไปตามหลักการแยกเก็บสินค้าอันตรายตามข้อบังคับ IMDG Code
เมื่อตัวแทนเจ้าของสินค้ามารับมอบ จะดำเนินการส่งมอบแอมโมเนียมไนเตรตโดยตรงที่หน้าตู้สินค้าหรือส่งมอบทั้งตู้สินค้าได้ทันที

อย่างไรก็ดี ในปี 2563 นี้ ท่าเรือกรุงเทพกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ

ซึ่งจะมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขนถ่ายสินค้าอันตรายลงตามสภาพแวดล้อมและข้อบังคับสากลที่เปลี่ยนไป

โดยจะมีการยกเลิกข้อยกเว้นที่รับฝากเก็บสินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2 ที่น้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัมออกไป

ในอนาคตจึงจะยังคงเหลือแต่แอมโมเนียมไนเตรตกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำและแอมโมเนียมไนเตรตที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สากลเรื่อง Limited Quantity และ Excepted Quantity ซึ่งมีความปลอดภัยตามมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศเท่านั้นที่ฝากเก็บในท่าเรือกรุงเทพภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด

และสามารถฝากเก็บได้แค่ในระยะเวลาที่จำกัดเพียง 5 วันเท่านั้น

หากท่านสงสัยในมาตรการความปลอดภัยในการบริการสินค้าอันตรายของเราติดต่อขอรับได้ที่แผนควบคุมสินค้าอันตรายหรือดาวน์โหลด https...
05/08/2020

หากท่านสงสัยในมาตรการความปลอดภัยในการบริการสินค้าอันตรายของเรา

ติดต่อขอรับได้ที่แผนควบคุมสินค้าอันตราย
หรือดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1pXM3YEjPusrlowlSk8aWhCzWku1Wbm5A/view?usp=sharing

ประกาศ!!! คสอ. ขอเพิ่มช่องทาง การติดต่อยื่นข้อมูลบัญชีสินค้าอันตรายขาเข้า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 ซึ่งเป็...
24/03/2020

ประกาศ!!! คสอ. ขอเพิ่มช่องทาง การติดต่อยื่นข้อมูลบัญชีสินค้าอันตรายขาเข้า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้
1. ยื่นบัญชีฯ - ทาง E-mail : [email protected]
- Line Official ตาม QR CODE ด้านล่างนี้
2. เมื่อทำการยื่นบัญชีฯ ตามช่องทางข้างต้นที่เพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรฯแจ้ง 02 269 3148 หรือ แจ้งทาง Line Official
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มีเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าอันตรายอีกมากมายที่เราควรรู้
16/03/2020

มีเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าอันตรายอีกมากมายที่เราควรรู้

การส่งออกหรือนำเข้าสินค้าทางการเกษตรบางรายการอาจอยู่ในเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช ซึ่งจะต้องมีการรมยาเพื่อกำจัดแมลงที่อาจปะปนอยู่ในสินค้าทางการเกษตรนั้น ในการขนส่งในระบบตู้คนเทนเนอร์นั้นจะนิยมใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นพื้นที่ปิดสำหรับรมสารเคมีในระหว่างการขนส่งเพื่อประหยัดกระบวนการและใช้เวลาที่ยาวนานในการขนส่งเพื่อการรมยาไปในตัว

แต่เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการกำจัดศัตรูพืชนั้นมีสมบัติตามการจำแนกความอันตรายทางการขนส่ง ดังนั้นตู้ที่รมยานั้นจะถูกกำหนดให้ต้องระบุข้อมูลทางดารขนส่งเป็น "UN 3359, fumigated cargo transport unit, class 9" แม้ว่าตู้สินค้านั้นจะไม่มีสินค้าอันตรายบรรจุอยู่ก็ตาม ซึ่งตู้สินค้ารมยามีข้อบังคับพิเศษของ IMDG Code ดังต่อไปนี้

1. การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2. การติดเครื่องหมายเตือน
3. เอกสารข้อมูลของตุ้สินค้ารมยา

ตู้ที่บรรจุสินค้าอันตรายและรมยาด้วย นอกจากจะต้องปฏิบติตามข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอัยนตรายนั้นแล้ว จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับพิเศษของตู้สินค้ารมยาด้วย

นอกจากนี้ยังมีข้อปฏิบัติพิเศษอื่นๆ เช่น การบรรทุกบนเรือ การพักตู้สินค้าหลังการรมยา เป็นต้น

แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ มีมาตรการป้องการการระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยนะครับเรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน ใช้ห...
13/03/2020

แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ มีมาตรการป้องการการระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยนะครับ

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน ใช้หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ นะครับ

การส่งออกหรือนำเข้าสินค้าอันตรายผ่านท่าเรือกรุงเทพและแหลมฉบัง ต้องยื่นข้อมูลและเอกสารตามระเบียบของ กทท. นะครับ
06/03/2020

การส่งออกหรือนำเข้าสินค้าอันตรายผ่านท่าเรือกรุงเทพและแหลมฉบัง ต้องยื่นข้อมูลและเอกสารตามระเบียบของ กทท. นะครับ

ในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลฆ่าเชื้อมีองค์ประกอบหลักเป็นแอลกอฮอลไม่มีพิษ ซึ่งโดยมากจะเป็น Ethanol หรือ Isopropanol ความเข้มข้นอย่างต่ำๆ ก็ 70% ซึ่งแน่นอนว่าจุดวาบไฟของสารละลายนี้จะสูงไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส หมายความว่าของเหลวนี้ "ไวไฟ"

เมื่อทำการขนส่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสินค้าอันตรายต่างๆ ดังนี้
1. ข้อมูลสินค้าอันตราย ต้องจำแนกสินค้าอันตรายตามลักษณะขององค์ประกอบที่ใช้ เช่น UN1170, ETHANOL SOLUTION (ETHYLALCOHOL SOLUTION), Class 3 , PGII
2. กรณีบรรจุในขวดหรือถังที่ใหญ่กว่า LQ เช่น UN1170, PGII จะมีขนาด LQ ที่ 1 Litres จะต้องใช้ภาชนะที่ได้มาตรฐานตามการรับรอง (UN Packaging Mark) รวมถึงบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกที่ใช้ด้วย เช่น กล่องกระดาษ ลังไม้ ก็ได้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้วย
3. บรรภัณฑ์ชั้นในต้องติดฉลากและระบุข้อมูลตามข้อกำหนด GHS บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกต้องติดฉลากสินค้าอันตรายประเภท 3 ของเหลวไวไฟ และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับการขนส่ง
4. เมื่อทำการขนส่ง ต้องแจ้งข้อมูลสินค้าอันตรายตามข้อบังคับการขนส่งแก่ผู้รับขนส่งด้วย

นอกจากนี้ จะต้องจัดทำเอกสาร MSDS ตามมาตรฐานของ GHS ให้เรียบร้อยเพื่อสื่อข้อมูลความอันตรายแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดย MSDS จะต้องสามารถแสดงให้แก่ผู้ที่ได้รับสินค้าจนไปถึงผู้บริโภคได้ทันที (ทำ QR Code ตอบโจทย์มาก)

เบื้องต้นก็เท่านี้ครับ

การขนส่ง SAMPLE ครับ
08/01/2020

การขนส่ง SAMPLE ครับ

การขนส่ง SAMPLE ที่เป็นสินค้าอันตราย

ตามปกติการขนส่งสินค้าอันตรายในมาตรฐานของสหประชาชาตินั้นจำเป็นจะต้องสื่อความอันตรายของสินค้าอันตรายที่ส่งนั้นๆ ทุกครั้ง แต่ในการขนส่งสินค้าอันตรายบางกรณีอาจไม่สามารถระบุประเภทความเป็นอันตรายได้อย่างชัดเจน ข้อบังคับในเรื่องของการจำแนกประเภทสินค้าอีนตรายนั้นจึงอาจมีการกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้

หนึ่งในข้อยกเว้นในการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศก็คือ การขนส่งตัวอย่าง (Sample) ซึ่ง IMDG Code มีข้อบังคับในข้อบังคับที่ "2.0.4 Transport of samples" ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่กล่าวถึงการขนส่งตัวอย่างสำหรับการทดสอบซึ่งมีสมบัติความความอันตรายไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ดี จะต้องระบุหมายเลข UN และประเภทความอันตรายที่เด่นชัดแบบชั่วคราว รวมถึงใช้ชื่อทางการขนส่งให้เป็นไปตามประเภทความอันตรายของสินค้าอันตรายนั้นๆ โดยต้องระบุคำว่า "SAMPLE" ลงไปด้วย ทั้งนี้ขั้นตอนการขนส่งจะต้องขนส่งตัวอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วย เช่น ต้องไม่เป็นสินค้าอันตรายที่ห้ามขนส่ง ไม่ใช่วัตถุระเบิดหรือวัสดุกัมมันตรังสี ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 2.5 ก.ก. ไม่ใช้หีบห่อร่วมกับสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

การขนส่งในข้อยกเว้นนี้ ไม่ใช้สำหรับกรณี "Commercial Sample" ดังที่หลายท่านเข้าใจ เนื่องจากข้อยกเว้นเรื่องตัวอย่างจะมุ่งเน้นไปที่การจำแนกความอันตรายที่ไม่ชัดเจนของสินค้าที่ขนส่ง ซึ่งคนละกรณีกับการขนส่งตัวอย่างของสินค้าทางธุรกิจที่สามารถจำแนกความอันตรายได้อย่างชัดเจน

บรรยากาศ​การฝึกอบรม​ ​"การจัดการสินค้าอันตรายตาม​ IMDG​Code​ รุ่นที่​ 3"เนื้อหาเข้มข้นทีเดียว
18/12/2019

บรรยากาศ​การฝึกอบรม​ ​"การจัดการสินค้าอันตรายตาม​ IMDG​Code​ รุ่นที่​ 3"

เนื้อหาเข้มข้นทีเดียว

12/12/2019
แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ
12/11/2019

แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ

การท่าเรือฯ ขอเชิญบริษัท หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายตามข้อกำหนด IMDG Code รุ่นที่ 3"
(Handling of Dangerous Goods under IMDG Code) ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง (รุ่นละ 30 คน)

ณ ห้องฝึกอบรมกองพัฒนาบุคคล อาคารสำนักงานการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ

สมัครได้ที่ https://forms.gle/Lu5qywowvqHxo4Ur5
(วันนี้ถึง 29 พ.ย. 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1pXWMHcPoFuXbpso8HcpYMmHg4TcsbHj0

ค่าลงทะเบียน 5,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสาร และค่าอบรม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2693148, 02-2693558, [email protected], [email protected]

**ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย*

การท่าเรือฯ ขอเชิญบริษัท หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายตามข้อกำหนด ...
18/10/2019

การท่าเรือฯ ขอเชิญบริษัท หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายตามข้อกำหนด IMDG Code รุ่นที่ 3"
(Handling of Dangerous Goods under IMDG Code) ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง (รุ่นละ 30 คน)

ณ ห้องฝึกอบรมกองพัฒนาบุคคล อาคารสำนักงานการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ

สมัครได้ที่ https://forms.gle/Lu5qywowvqHxo4Ur5
(วันนี้ถึง 29 พ.ย. 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1pXWMHcPoFuXbpso8HcpYMmHg4TcsbHj0

ค่าลงทะเบียน 5,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสาร และค่าอบรม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2693148, 02-2693558, [email protected], [email protected]

**ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย*

การรฝึกอบรมหลักสูตร​ "การจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรือ" สำหรับพนักงานการท่าเรือแห่ง​ประเทศไทย​ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม ...
08/08/2019

การรฝึกอบรมหลักสูตร​ "การจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรือ" สำหรับพนักงานการท่าเรือแห่ง​ประเทศไทย​ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

บรรยากาศ​การฝึกอบรมกลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายตามข้อกำหนด IMDG Code" ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม​2562
24/07/2019

บรรยากาศ​การฝึกอบรมกลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายตามข้อกำหนด IMDG Code" ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม​2562

ภาพบรรยากาศการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การแก้ไขระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีการการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเ...
17/07/2019

ภาพบรรยากาศการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การแก้ไขระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีการการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

3 ก.ค. 2562 การซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย​และเหตุฉุกเฉิน​เกี่ยวกับ​สารเคมี​ของท่าเรือกรุงเทพ
15/07/2019

3 ก.ค. 2562 การซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย​และเหตุฉุกเฉิน​เกี่ยวกับ​สารเคมี​ของท่าเรือกรุงเทพ

14/06/2019

หลักสูตรฝึกอบรม IMDG Code รุ่นที่ 2 ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครคบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว สนใจเข้าอบรมรุ่นที่ 3 ติดตามข่าวจากหน้าเพจได้ครับ น่าจะจัดในช่วง เดือน พ.ย. - ธ.ค. 62 ครับ

แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ's cover photo
27/04/2019

แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ's cover photo

ปิดรับสมัคร---------การท่าเรือฯ ขอเชิญบริษัท หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสินค้...
23/04/2019

ปิดรับสมัคร---------การท่าเรือฯ ขอเชิญบริษัท หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายตามข้อกำหนด IMDG Code รุ่นที่ 2"
(Handling of Dangerous Goods under IMDG Code) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง (รุ่นละ 30 คน)

ณ ห้องฝึกอบรมกองพัฒนาบุคคล อาคารสำนักงานการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ

สมัครได้ที่ https://goo2url.com/D1FWo
(วันนี้ถึง 12 ก.ค. 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo2url.com/W8H06

ค่าลงทะเบียน 5,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสาร และค่าอบรม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2693148, 02-2693558, [email protected], [email protected]

**ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย*

ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อร่างระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีการการนำเข้าแล...
03/04/2019

ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อร่างระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีการการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมและดูงานการจัดการสินค้าอันตรายของท่...
27/03/2019

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมและดูงานการจัดการสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการขนส่งสินค้าอันตราย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

19/03/2019
Dangerous Cargo Control Section

แผนกควบคุมสินค้าอันตราย เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบกลุ่มของสินค้าอันตราย ที่ต้องการนำเข้า/ส่งออกผ่านท่าเรือกรุงเทพ อีก 1 ช่องทาง http://dgbkp.in.th เพียงทราบ UN No. ก็สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าอันตรายได้แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ทาง FB หรือ โทร 02-2693148

อบรมการจัดการสินค้าอันตราย
20/09/2018

อบรมการจัดการสินค้าอันตราย

ขอเชิญเพื่อนพนักงานการท่าเรือฯ ลูกจ้าง พนักงานบริษัทในบริเวณใกล้เคียง นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมที่บูธแผนกควบคุมสินค้...
05/09/2018

ขอเชิญเพื่อนพนักงานการท่าเรือฯ ลูกจ้าง พนักงานบริษัทในบริเวณใกล้เคียง นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมที่บูธแผนกควบคุมสินค้าอันตราย ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปี 2561 ที่ห้องนิทรรศการ อาคารบี ชั้น 1 งานนี้มีของรางวัลสำหรับกิจกรรมมากมาย อย่าลืมมาพบกันนะครับ

เนื่องในโอกาส "งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม" ของการท่าเรือฯ แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ขอเชิญทุกท่านร่ว...
04/09/2018

เนื่องในโอกาส "งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม" ของการท่าเรือฯ แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมตอบคำถาม, like & share ลุ้นรับของที่ระลึกจากท่าเรือกรุงเทพ จำนวน 2 รางวัล
เพียงกดไลค์ที่เพจแผนกควบคุมสินค้าอันตราย และ
แชร์โพสต์นี้เป็นแบบสาธารณะ แล้วตอบคำถามใต้โพสต์นี้ว่า "ขอให้ยกตัวอย่างสินค้าอันตรายที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณมา 1 อย่าง"
ยกตัวอย่างเช่น "น้ำมันเบนซิน 91 เป็นสินค้าอันตราย" ร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่ 6 ก.ย. 61 เวลา 12.00 น. จับสลากผู้โชคดีและประกาศผลเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน

เริ่มแล้ว การฝึกอบรมการจัดการสินค้าอันตรายตาม IMDG Code รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม​ 2561ที่ห้องฝึกอบรม 1 อาคา...
28/08/2018

เริ่มแล้ว การฝึกอบรมการจัดการสินค้าอันตรายตาม IMDG Code รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม​ 2561ที่ห้องฝึกอบรม 1 อาคาร B การท่าเรือแห่งประเทศไทย​

16/08/2018

หลักสูตรการจัดการสินค้าอันตรายตาม IMDG Code
ปิดรับสมัครวันที่ 20 ส.ค. 61
เหลือที่นั่ง 4 ที่
ท่านที่สนใจ รีบสมัครด่วนนะครับ

12/07/2018
HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ร่วมกับ กองพัฒนาบุคคล จัดหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการอุบัติจากสินค้าอันตราย ให้กับพนักงานฯ วันที่ 12-13 ก.ค. 61 หลักสูตรนี้เน้นที่ความรู้เบื้องต้นของสารเคมีและสินค้าอันตราย ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดการอุบัติเหตุ การทดลองปฏิกิริยาของสารเคมี วิธีการระงับเหตุเบื้องต้น รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ

กพบ. ร่วมกับ ฝบส. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการอุบัติเหตุจากสินค้าอันตราย รุ่นที่ 3 สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้าอันตราย และผู้ที่เกี่ยวข้องจาก ทกท. จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 1 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4 และได้เรียนเชิญ คุณศราวุธ ปิ่นมุข และ คุณศักดิ์สิทธิ์ มิตรสมาน มาเป็นวิทยากรบรรยาย

เก็บตกบรรยากาศการฝึกอบรม "การจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรือ  รุ่นที่ 8" เมื่อวันที่ 25-27 มิ.ย. 2561
09/07/2018

เก็บตกบรรยากาศการฝึกอบรม "การจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรือ รุ่นที่ 8" เมื่อวันที่ 25-27 มิ.ย. 2561

การท่าเรือฯ  ขอเชิญบริษัท หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายตามข้อกำหนด...
05/07/2018

การท่าเรือฯ ขอเชิญบริษัท หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายตามข้อกำหนด IMDG Code" (Handling of Dangerous Goods under IMDG Code) ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง (รุ่นละ 30 คน)

ณ ห้องฝึกอบรมกองพัฒนาบุคคล อาคารสำนักงานการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ

สมัครได้ที่ https://goo.gl/mMjXCi
(วันนี้ถึง 20 ส.ค. 61)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/Lvc7MZ

ค่าลงทะเบียน 5,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสาร และค่าอบรม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2693148, 02-2693558, [email protected], [email protected]

**ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย**

แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ร่วมกับ กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายตามข้อกำ...
29/06/2018

แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ร่วมกับ กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายตามข้อกำหนด IMDG Code" ให้กับบริษัท หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรมฯ สำนักงานใหญ่การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้น 4

การฝึกอบรมเป็นไปตามข้อกำหนด IMDG Code chapter 1.3 โดยใช้เนื้อหาตามหลักสูตร Handling of Dangerous Goods in Port Areas - Advanced Course (SPD4) ในโครงการ the Sustainable Port Development in the ASEAN Region Project) โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดำเนินโครงการร่วมกับสมาคมท่าเรืออาเซียน

ค่าลงทะเบียนคนละ 5,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(รวมค่าฝึกอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเอกสารเรียบร้อยแล้ว)

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่
https://goo.gl/mMjXCi
(ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ส.ค. 61)

และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่
https://goo.gl/Lvc7MZ

รับจำนวนจำกัดที่ 30 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2693148, 02-2693558, [email protected], [email protected]

ที่อยู่

คลองเตย
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 19:00 - 19:00
จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 18:00 - 19:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 18:00 - 19:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 18:00 - 19:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 18:00 - 19:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
เสาร์ 18:00 - 19:00
เสาร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022693148

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดการบรรจุ