Clicky

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดสอนหลั

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. สภานักศึกษา ภาค กศ.พบ. จัดการประชุมสภานักศึกษา ภาค กศ.พบ. สมัยสามัญ คร...
28/01/2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. สภานักศึกษา ภาค กศ.พบ. จัดการประชุมสภานักศึกษา ภาค กศ.พบ. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ โดยมี องค์การบริหารนักศึกษา, สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาค กศ.พบ. เข้าร่วมชี้แจงนโยบายด้านการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา, ผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และแผนการดำเนินกิจกรรมในห้วงระยะเวลาที่เหลือของปีการศึกษา 2565 ให้ ผศ.ขจิตพรรณ อมรปาน รองอธิการดี, คณาจารย์ที่ปรึกษา, บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา, คณะที่ปรึกษา และผู้แทนหมู่เรียนได้รับทราบ ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในอนาคต

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็น ประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ผศ.ขจิตพรรณ อมรปาน รองอธิการบดี เป็น ประธานการประชุม และประธานกล่าวปิดการประชุม ในวันนี้

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้...
27/01/2023

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้

1) กีฬาว่ายน้ำ รายการ 602 กรรเชียง 50 ม. ชาย ไม่ผ่านรอบคัดเลือก ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

2) กีฬาE-sports ทีมชาย รอบแรก (64 ทีม) ทีม มรภ. พระนคร ชนะมรภ.ชัยภูมิ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3) กีฬาE-sports ทีมชาย รอบสอง (32 ทีม) ทีม ม.อุบลราชธานี มรภ. พระนคร ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4) กีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 71 กก. รับเหรียญทองแดง ณ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว

5) เปตอง เดี่ยวชาย และ เดี่ยวหญิง shooting ไม่ผ่านรอบ 16 ทีม สุดท้าย ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้

1) กีฬาว่ายน้ำ รายการ 602 กรรเชียง 50 ม. ชาย ไม่ผ่านรอบคัดเลือก ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

2) กีฬาE-sports ทีมชาย รอบแรก (64 ทีม) ทีม มรภ. พระนคร ชนะมรภ.ชัยภูมิ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3) กีฬาE-sports ทีมชาย รอบสอง (32 ทีม) ทีม ม.อุบลราชธานี มรภ. พระนคร ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4) กีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 71 กก. รับเหรียญทองแดง ณ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว

5) เปตอง เดี่ยวชาย และ เดี่ยวหญิง shooting ไม่ผ่านรอบ 16 ทีม สุดท้าย ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

PNRU NEWS ฉบับที่ 263
27/01/2023

PNRU NEWS ฉบับที่ 263

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 บรรยากาศการการประชุมผู้จัดการทีม กีฬาE-sports และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง...
26/01/2023

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 บรรยากาศการการประชุมผู้จัดการทีม กีฬาE-sports และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้
1) กีฬาว่ายน้ำ รายการ 502 ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย ไม่ผ่านรอบคัดเลือก ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
2) กีฬาแบดมินตัน คู่ผสม รอบ 64 ทีม มรภ. พระนคร แพ้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
3) กีฬาเซปักตะกร้อ เดี่ยวชาย มรภ.กำแพงเพชร ชนะ มรภ.พระนคร ณ อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
4) กีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 71 กก. มรภ.พระนคร แพ้ มรภ.ร้อยเอ็ด (รอบรองชนะเลิศ) ได้เหรียญทองแดง ณ โรงเรียนชุมชนสามพร้าวและ
5) กีฬาทุ่มน้ำหนัก รายการ 305 ชิงชนะเลิศ ไม่ผ่านรอบคัดเลือก ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 บรรยากาศการการประชุมผู้จัดการทีม กีฬาE-sports และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้

1) กีฬาว่ายน้ำ รายการ 502 ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย ไม่ผ่านรอบคัดเลือก ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

2) กีฬาแบดมินตัน คู่ผสม รอบ 64 ทีม มรภ. พระนคร แพ้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

3) กีฬาเซปักตะกร้อ เดี่ยวชาย มรภ.กำแพงเพชร ชนะ มรภ.พระนคร ณ อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

4) กีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 71 กก. มรภ.พระนคร แพ้ มรภ.ร้อยเอ็ด (รอบรองชนะเลิศ) ได้เหรียญทองแดง ณ โรงเรียนชุมชนสามพร้าวและ

5) กีฬาทุ่มน้ำหนัก รายการ 305 ชิงชนะเลิศ ไม่ผ่านรอบคัดเลือก ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

PNRU NEWS ฉบับที่ 262
26/01/2023

PNRU NEWS ฉบับที่ 262

PNRU News ฉบับที่ 261 วันที่ 26 ม.ค. 66
26/01/2023

PNRU News ฉบับที่ 261 วันที่ 26 ม.ค. 66

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 บรรยากาศการการประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ...
25/01/2023

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 บรรยากาศการการประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้
1) กีฬา เปตอง คู่ผสม แพ้รอบ 16 ทีม สุดท้าย ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
2) กีฬา แบดมินตัน เดี่ยวชาย รอบ 128 ทีม มรภ.นครปฐม ชนะ มรภ.พระนคร ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
3) กีฬา มวยไทยสมัครเล่น รุ่น มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย มรภ.พระนคร แพ้ มรภ.สงขลา (รอบก่อนรองชนะเลิศ) ณ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
4) กีฬา เซปักตะกร้อ เดี่ยวชาย มรภ.นครปฐม ชนะ มรภ.พระนคร ณ อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว และ
5) กีฬา แบดมินตัน คู่หญิง รอบ 64 ทีม มรภ.พระนคร แพ้ ม.บูรพา ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 บรรยากาศการการประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้

1) กีฬา เปตอง คู่ผสม แพ้รอบ 16 ทีม สุดท้าย ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

2) กีฬา แบดมินตัน เดี่ยวชาย รอบ 128 ทีม มรภ.นครปฐม ชนะ มรภ.พระนคร ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

3) กีฬา มวยไทยสมัครเล่น รุ่น มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย มรภ.พระนคร แพ้ มรภ.สงขลา (รอบก่อนรองชนะเลิศ) ณ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว

4) กีฬา เซปักตะกร้อ เดี่ยวชาย มรภ.นครปฐม ชนะ มรภ.พระนคร ณ อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว และ

5) กีฬา แบดมินตัน คู่หญิง รอบ 64 ทีม มรภ.พระนคร แพ้ ม.บูรพา ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ และการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
25/01/2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ และการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 4901 อาคาร 4 ชั้น 9 อาคารเรียนและอำนวยการ 25 มกราคม 2566

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566
25/01/2023

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

24 มกราคม 2566 บรรยากาศการการประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัย...
24/01/2023

24 มกราคม 2566 บรรยากาศการการประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้

1) กีฬาว่ายน้ำ รายการ 301 ฟรีสไตล์ 50 ม.ชาย (ไม่ผ่านรอบคัดเลือก) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

2) กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. มรภ.จันทรเกษม ชนะ มรภ.พระนคร ณ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว

3) กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 71 กก. มรภ.พระนคร ชนะ มรภ.เชียงราย ณ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว

4) กีฬาขว้างจักรหญิง รายการ 106 ชิงชนะเลิศ ผ่านเข้ารอบ 8 คน สุดท้าย ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 บรรยากาศการการประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ...
23/01/2023

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 บรรยากาศการการประชุมผู้จัดการทีมกรีฑา และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้
1) เปตอง เดี่ยวชาย และเปตอง เดี่ยวหญิง (ไม่ผ่านรอบแรก) ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
2) ว่ายน้ำ รายการ 206 กบ 50 ม. ชาย ไม่ผ่านรอบคัดเลือก ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
3) การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 3*3 มรภ.พระนคร แพ้ ม.ธุรกิจบัณฑิต ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4) การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส มรภ.พระนคร แพ้ ม.เกษตร (ไม่ผ่านรอบแรก) ณ อุดรธานีฮอลล์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้...
23/01/2023

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้
1) การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก มรภ.พระนคร แพ้ มรภ.กำแพงเพชร (ไม่ผ่านรอบแรก) ณ อุดรธานีฮอลล์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

2) การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบแรก มรภ.พระนคร แพ้ ม.ขอนแก่น (ไม่ผ่านรอบแรก) ณ อุดรธานีฮอลล์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

3) การแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 3*3 รอบแรก
ม.ศิลปากร ชนะ มรภ.พระนคร รอบสอง มรภ.พระนคร ชนะ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอบสาม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง แพ้ มรภ.พระนคร ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2566 บรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีม ประเภทกีฬาแบดมินตัน เซปักตะกร้อ เปตอง ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล...
23/01/2023

ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2566 บรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีม ประเภทกีฬาแบดมินตัน เซปักตะกร้อ เปตอง ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล 3*3 เทเบิลเทนนิส และการตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนักมวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมพิธีเ...
23/01/2023

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับในนามชาวจังหวัดอุดรธานี , รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีระพงศ์ รองปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาฯ, รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) อธิการบดีมหาวิทยาลัย 122 แห่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า "ดอกจานบ้าน เชียงเกมส์" โดยนำเอาดอกไม้ประจำจังหวัด คือดอกทองกวาว หรือดอกจานใน ภาษาพื้นถิ่น และแหล่งอารยธรรมโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มาเป็นชื่อในการแข่งขัน ภายใต้ปรัชญาการแข่งขันที่ว่า "Spirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา" อันมีความหมาย ว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งมวล ร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งสิ่งที่อยู่เหนือชัยชนะใน การแข่งขัน ก็คือมิตรภาพและความสมัครสมานสามัคคีกัน นอกจากนี้ยังได้นำ "คุณทองโบราณ" มาเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชคในการแข่งขันกีฬา นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการชูเอกลักษณ์อัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี สร้างสีสันพิธีเปิด โดยจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม พ.ศ. 2566 มีการแข่งขันจำนวน 35 ชนิดกีฬา มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย ผศ.ขจิตพรรณ อมรปาน ในนามหัวหน้าคณะนักกีฬา ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจำนวนทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ เซปักตระกร้อ, บาสเก็ตบอล 3x3, เทเบิลเทนนิส, อีสปอร์ต , แบดมินตัน, ขว้างจักร, ทุ่มน้ำหนัก, ว่ายน้ำ, มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น และเปตอง นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น 70 คน

📣📣📣 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ ประจำปี 2566ตรวจสอบได้ที่ https://std-aff.pnru.ac.th/detail/782
23/01/2023

📣📣📣 ประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ ประจำปี 2566

ตรวจสอบได้ที่ https://std-aff.pnru.ac.th/detail/782

ประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ ประจำปี 2566

ตรวจสอบได้ที่ https://std-aff.pnru.ac.th/detail/782

⚽️ ส่งกำลังใจเชียร์ ให้กับนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครลงทีมแข่งขันฟุตบอลกับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6ในวันพฤหัสดบดีท...
23/01/2023

⚽️ ส่งกำลังใจเชียร์ ให้กับนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลงทีมแข่งขันฟุตบอลกับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ในวันพฤหัสดบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนนทบุรี

PNRU NEWS ฉบับที่ 260
23/01/2023

PNRU NEWS ฉบับที่ 260

PNRU NEWS ฉบับที่ 259
23/01/2023

PNRU NEWS ฉบับที่ 259

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
20/01/2023

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาหลายสาขาวิชาเลยค่าาา#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร #รับสมัค...
19/01/2023

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาหลายสาขาวิชาเลยค่าาา

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
#รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2566

📣📣📣 สภานักศึกษาภาค กศ.พบ.จัดการประชุม สภานักศึกษาภาค กศ.พบ.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565📍 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566ตั้งแต...
19/01/2023

📣📣📣 สภานักศึกษาภาค กศ.พบ.
จัดการประชุม สภานักศึกษาภาค กศ.พบ.
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565

📍 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 3)
อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

19 มกราคม 2566 (บรรยากาศ) คณาจารย์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาส่งนักกีฬาเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเท...
19/01/2023

19 มกราคม 2566 (บรรยากาศ) คณาจารย์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาส่งนักกีฬาเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ                   เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงกา...
18/01/2023

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ
เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล
หลักสูตร Application Essential (รอบ 2)

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้โอวาสนักกีฬา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจิตพรรณ อมรปาน รองอธิก...
17/01/2023

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้โอวาสนักกีฬา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจิตพรรณ อมรปาน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้นำ คณาจารย์ บุคลากร ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เพื่อรับโอวาท และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา ที่ส่งเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม (ดอกจานบ้านเชียงเกมส์) ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประเภทกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันมีดังนี้ กรีฑา-ขว้างจักร/ทุ่มน้ำหนัก , เทนนิส , เทเบิลเทนนิส , บาสเกตบาล 3 x 3 , แบดมินตัน , มวยไทยสมัครเล่น , มวยไทยสากล , ว่ายน้ำ , E-Sport , เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย และเปตอง ณ ห้องประชุมสมันตเนตร อาคารเรียนและอำนวยการ (อาคาร 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยศูนย์ข้อมูลและการบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณ...
17/01/2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยศูนย์ข้อมูลและการบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในกิจกรรม SWK EDUCATION EXPO 2023 “โลกกว้างทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน” เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมยอห์นบอสโก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง โดยมี ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ หล้าพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ดร.อภิรดี สุขมิลินท์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.นิพนธ์ สุวรรณกูฏ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัล อาจารย์.ดร.วรินทร์น่า สิริพุทธรักษ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) ผศ.อรรถพร พฤทธิพงษ์ สาขาการจัดการทั่วไป และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ในครั้งนี้

📣📣📣 ขอเชิญชม และส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษาUniversity tournamen...
17/01/2023

📣📣📣 ขอเชิญชม และส่งกำลังใจเชียร์
นักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา
University tournament ครั้งที่ 8

⚽️ รอบ 16 ทีม
#มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบกับ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนามฟุตบอล (หญ้าเทียม)
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

📣📣📣 ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปีใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2566...
16/01/2023

📣📣📣 ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2566

ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 31 มกราคม 2566
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโถงชั้นล่าง
อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นนักศึกษาภาคปกติ

โดยนักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา
หรือ บัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแสดงตนรับบัตรลงคะแนนเสียงต่อหน้าคณะกรรมการ

** นักศึกษาได้รับคิวอาร์โค้ด 1 กิจกรรม (เป็นกิจกรรมหลัก) **

ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ
ประจำปี 2566

ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ในวันที่ 31 มกราคม 2566
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้องโถงชั้นล่าง
อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ

ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นนักศึกษาภาคปกติ
โดยนักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแสดงตนรับบัตรลงคะแนนเสียงต่อหน้าคณะกรรมการ

** นักศึกษาได้รับคิวอาร์โค้ด 1 กิจกรรม (เป็นกิจกรรมหลัก) **

ยังไม่มีที่เรียน ยังไม่รู้จะเรียนอะไร ยังไม่รู้จะเรียนที่ไหนเปิดใจมาเรียนกับเราสิ #นิเทศศาสตร์ราชภัฏพระนคร เรียนแล้วทำงา...
16/01/2023

ยังไม่มีที่เรียน ยังไม่รู้จะเรียนอะไร ยังไม่รู้จะเรียนที่ไหน
เปิดใจมาเรียนกับเราสิ #นิเทศศาสตร์ราชภัฏพระนคร เรียนแล้วทำงานเป็น เด่นชัดในวิชาชีพ ปี 2566 ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ทันสมัยแน่นอน

PNRU NEWS ฉบับที่ 256
16/01/2023

PNRU NEWS ฉบับที่ 256

[11 ม.ค. 2566] องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช...
13/01/2023

[11 ม.ค. 2566] องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดทูตกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี "TRU Ambassador 2022" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดทูตกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 "TRU Ambassador 2022" ขอขอบคุณ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้เกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมชมและเชียร์การประกวด
ขอขอบพระคุณครับ✨🙏
✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━
#องค์การนักศึกษา65
#ทูตกิจกรรม65
#ราชภัฏพระนคร

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post
13/01/2023

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร's post

PNRU News ฉบับที่ 255 วันที่ 13 ม.ค. 66
13/01/2023

PNRU News ฉบับที่ 255 วันที่ 13 ม.ค. 66

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขอขอบพระคุณ #องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ได้ให้เ...
13/01/2023

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอขอบพระคุณ #องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ได้ให้เกียรติ PNRU Ambassador 2022👑✨
ทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลพิเศษ⭐️
ในการประกวด TRU Ambassador 2022
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ❤️
✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━
#องค์การนักศึกษา65
#ทูตกิจกรรม65
#ราชภัฏพระนคร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจิตพรรณ อมรปานรองอธิการบดี...
13/01/2023

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจิตพรรณ อมรปานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมมอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับครู และหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะสนับสนุนของขวัญฯ ได้แก่
1. ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิจเลจ
2. สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
3. ชุมชนบางบัว
เพื่อหน่วงยงานได้นำของขวัญนี้ ไปจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ต่อไป

PNRU News ฉบับที่ 254 วันที่ 13 ม.ค. 66
12/01/2023

PNRU News ฉบับที่ 254 วันที่ 13 ม.ค. 66

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจิตพรรณ อมรปานรองอธิการบดี...
12/01/2023

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจิตพรรณ อมรปานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมมอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับครู และหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะสนับสนุนของขวัญฯ ได้แก่
1. โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนทบุรี
2. โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ
3. โรงเรียนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
4. โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี
5. หมู่บ้านสวนกีฬารามอินทรา กรุงเทพฯ
6. หมู่บ้านแดนทอง
เพื่อให้ครู และหน่วงยงานได้นำของขวัญนี้ ไปจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ต่อไป

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งนักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับอุด...
11/01/2023

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ส่งนักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา University Tournament ครั้งที่ 8
(UNIVERSITY TOURNAMENT 2022)
ณ สนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

#ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) พบกับ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (ม.ปทุมธานี)

#ผลการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) แพ้ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (ม.ปทุมธานี)
ไปด้วย 0 : 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยศูนย์ข้อมูลและการบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะวิทยาก...
11/01/2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยศูนย์ข้อมูลและการบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โดยมี ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ หล้าพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ธนิดา ศุภรังสรรค์ อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะวิทยาการจัดการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน และครูแนะแนว ในครั้งนี้

PNRU News ฉบับที่ 253 วันที่ 12 ม.ค. 66
11/01/2023

PNRU News ฉบับที่ 253 วันที่ 12 ม.ค. 66

ที่อยู่

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุ
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625448456

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณ นักศุึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ้น 61 หมู่ 2

1) นางสาวชนาภา โสตะ
2) นายกิตติพงษ์ บุนเงิน
เรื่อง การพัฒนาระบบผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยใช้อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม
ได้รับรางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM2022 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
#รางวัลนำเสนอระดับดี
#รางวัลบทความวิจัยระดับดีเด่น
#ขอแรงสนับสนุนหน่อยครับ
"โพสนี้ยาวหน่อยครับ แต่อยากให้อ่านจริงๆ"🙏🏻

คือพี่เขาชื่อ มีนา เป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขาเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญา
ส่วนทางบ้านแม่และยาย พิการทางสายตาและหู
จริงๆแกเป็นคนตจว.แต่อยู่นั้นหางานทำไม่ได้
เนื่องจากความพิการเลยตัดสินใจขึ้นมาเรียนเพราะมองว่าการศึกษาอาจช่วยให้ชีวิตเขาและครอบครัวดีขึ้น ปกติแกร้องเพลงอยู่ตรงตลาดหลังมอเวลา5-6โมงถึง2-3ทุ่ม

เงินที่ใช้ทุกวันนี้คือเงินที่ได้จากการร้องเพลงอย่างเดียว ทางบ้านไม่ได้ส่งเงินให้ เพราะลำบากเหมือนกัน วันไหนที่ร้องได้ก็มีข้าวกิน ส่วนวันที่แย่สุดคือไม่มีเงินกินข้าวเลยต้องทนฝืนร้องเพลงได้กินมื้อแรกคือหลังร้องเสร็จ ตอนไปร้องที่ตลาดไม่เคยโดนว่าน่ะ แต่ถูกมองด้วยสายตาเหยียดมากกว่า สายตาที่มองแล้วทำให้เรารู้สึกแย่ พี่เขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ได้ร้องเพลง พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไร พี่มีความฝันคืออยากเป็นนักร้องตามร้านอาหาร พี่ชอบในการร้องเพลง

(คิดดูดิคนๆนึง ที่ต้องต่อสู้กับความพิการของตัวเองการเป็นLGBQ เพื่อให้สังคมยอมรับในตัวเองและเป็นความหวังของครอบครัวให้หลุดจากกรอบความจน ความลำบากอ่ะ ใจพี่เขาแม่งแกร่งขนาดไหน🙏🏻)
สามารถช่วยเหลือพี่เขาได้ผ่านเลขบัญชี
0710204493 กรุงไทย ชาลิตา อุตส่าห์

ขอบคุณที่อ่านจนจบน่ะครับ❤️
#ฝากแชร์หน่อยน่ะครับ
#ขอความช่วยเหลือ
#ช่วยหางานตามความเหมาะสม
#และความพิการของพี่เขาทีครับ
#ที่เขาเคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้ว 2 #ครั้ง
#วอนสังคมช่วยเหลือที
#ขอบคุณครับ
#ขอแรงสนับสนุนหน่อยครับ
"โพสนี้ยาวหน่อยครับ แต่อยากให้อ่านจริงๆ"🙏🏻

คือพี่เขาชื่อ มีนา เป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขาเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญา
ส่วนทางบ้านแม่และยาย พิการทางสายตาและหู
จริงๆแกเป็นคนตจว.แต่อยู่นั้นหางานทำไม่ได้
เนื่องจากความพิการเลยตัดสินใจขึ้นมาเรียนเพราะมองว่าการศึกษาอาจช่วยให้ชีวิตเขาและครอบครัวดีขึ้น ปกติแกร้องเพลงอยู่ตรงตลาดหลังมอเวลา5-6โมงถึง2-3ทุ่ม

เงินที่ใช้ทุกวันนี้คือเงินที่ได้จากการร้องเพลงอย่างเดียว ทางบ้านไม่ได้ส่งเงินให้ เพราะลำบากเหมือนกัน วันไหนที่ร้องได้ก็มีข้าวกิน ส่วนวันที่แย่สุดคือไม่มีเงินกินข้าวเลยต้องทนฝืนร้องเพลงได้กินมื้อแรกคือหลังร้องเสร็จ ตอนไปร้องที่ตลาดไม่เคยโดนว่าน่ะ แต่ถูกมองด้วยสายตาเหยียดมากกว่า สายตาที่มองแล้วทำให้เรารู้สึกแย่ พี่เขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ได้ร้องเพลง พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไร พี่มีความฝันคืออยากเป็นนักร้องตามร้านอาหาร พี่ชอบในการร้องเพลง

(คิดดูดิคนๆนึง ที่ต้องต่อสู้กับความพิการของตัวเองการเป็นLGBQ เพื่อให้สังคมยอมรับในตัวเองและเป็นความหวังของครอบครัวให้หลุดจากกรอบความจน ความลำบากอ่ะ ใจพี่เขาแม่งแกร่งขนาดไหน🙏🏻)
สามารถช่วยเหลือพี่เขาได้ผ่านเลขบัญชี
0710204493 กรุงไทย ชาลิตา อุตส่าห์

ขอบคุณที่อ่านจนจบน่ะครับ❤️
#ฝากแชร์หน่อยน่ะครับ
#ขอความช่วยเหลือ
#ช่วยหางานตามความเหมาะสม
#และความพิการของพี่เขาทีครับ
#ที่เขาเคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้ว 2 #ครั้ง
#วอนสังคมช่วยเหลือที
#ขอบคุณครับ
#ขอแรงสนับสนุนหน่อยครับ
"โพสนี้ยาวหน่อยครับ แต่อยากให้อ่านจริงๆ"🙏🏻

คือพี่เขาชื่อ มีนา เป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขาเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญา
ส่วนทางบ้านแม่และยาย พิการทางสายตาและหู
จริงๆแกเป็นคนตจว.แต่อยู่นั้นหางานทำไม่ได้
เนื่องจากความพิการเลยตัดสินใจขึ้นมาเรียนเพราะมองว่าการศึกษาอาจช่วยให้ชีวิตเขาและครอบครัวดีขึ้น ปกติแกร้องเพลงอยู่ตรงตลาดหลังมอเวลา5-6โมงถึง2-3ทุ่ม

เงินที่ใช้ทุกวันนี้คือเงินที่ได้จากการร้องเพลงอย่างเดียว ทางบ้านไม่ได้ส่งเงินให้ เพราะลำบากเหมือนกัน วันไหนที่ร้องได้ก็มีข้าวกิน ส่วนวันที่แย่สุดคือไม่มีเงินกินข้าวเลยต้องทนฝืนร้องเพลงได้กินมื้อแรกคือหลังร้องเสร็จ ตอนไปร้องที่ตลาดไม่เคยโดนว่าน่ะ แต่ถูกมองด้วยสายตาเหยียดมากกว่า สายตาที่มองแล้วทำให้เรารู้สึกแย่ พี่เขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ได้ร้องเพลง พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไร พี่มีความฝันคืออยากเป็นนักร้องตามร้านอาหาร พี่ชอบในการร้องเพลง

(คิดดูดิคนๆนึง ที่ต้องต่อสู้กับความพิการของตัวเองการเป็นLGBQ เพื่อให้สังคมยอมรับในตัวเองและเป็นความหวังของครอบครัวให้หลุดจากกรอบความจน ความลำบากอ่ะ ใจพี่เขาแม่งแกร่งขนาดไหน🙏🏻)
สามารถช่วยเหลือพี่เขาได้ผ่านเลขบัญชี
0710204493 กรุงไทย ชาลิตา อุตส่าห์

ขอบคุณที่อ่านจนจบน่ะครับ❤️
#ฝากแชร์หน่อยน่ะครับ
#ขอความช่วยเหลือ
#ช่วยหางานตามความเหมาะสม
#และความพิการของพี่เขาทีครับ
#ขอแรงสนับสนุนหน่อยครับ
"โพสนี้ยาวหน่อยครับ แต่อยากให้อ่านจริงๆ"🙏🏻

คือพี่เขาชื่อ มีนา เป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขาเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญา
ส่วนทางบ้านแม่และยาย พิการทางสายตาและหู
จริงๆแกเป็นคนตจว.แต่อยู่นั้นหางานทำไม่ได้
เนื่องจากความพิการเลยตัดสินใจขึ้นมาเรียนเพราะมองว่าการศึกษาอาจช่วยให้ชีวิตเขาและครอบครัวดีขึ้น ปกติแกร้องเพลงอยู่ตรงตลาดหลังมอเวลา5-6โมงถึง2-3ทุ่ม

เงินที่ใช้ทุกวันนี้คือเงินที่ได้จากการร้องเพลงอย่างเดียว ทางบ้านไม่ได้ส่งเงินให้ เพราะลำบากเหมือนกัน วันไหนที่ร้องได้ก็มีข้าวกิน ส่วนวันที่แย่สุดคือไม่มีเงินกินข้าวเลยต้องทนฝืนร้องเพลงได้กินมื้อแรกคือหลังร้องเสร็จ ตอนไปร้องที่ตลาดไม่เคยโดนว่าน่ะ แต่ถูกมองด้วยสายตาเหยียดมากกว่า สายตาที่มองแล้วทำให้เรารู้สึกแย่ พี่เขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ได้ร้องเพลง พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไร พี่มีความฝันคืออยากเป็นนักร้องตามร้านอาหาร พี่ชอบในการร้องเพลง

(คิดดูดิคนๆนึง ที่ต้องต่อสู้กับความพิการของตัวเองการเป็นLGBQ เพื่อให้สังคมยอมรับในตัวเองและเป็นความหวังของครอบครัวให้หลุดจากกรอบความจน ความลำบากอ่ะ ใจพี่เขาแม่งแกร่งขนาดไหน🙏🏻)
สามารถช่วยเหลือพี่เขาได้ผ่านเลขบัญชี
0710204493 กรุงไทย ชาลิตา อุตส่าห์

ขอบคุณที่อ่านจนจบน่ะครับ❤️
#ฝากแชร์หน่อยน่ะครับ
#ขอความช่วยเหลือ
#ช่วยหางานตามความเหมาะสม
#และความพิการของพี่เขาทีครับ
#ขอแรงสนับสนุนหน่อยครับ
"โพสนี้ยาวหน่อยครับ แต่อยากให้อ่านจริงๆ"🙏🏻

คือพี่เขาชื่อ มีนา เป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขาเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญา
ส่วนทางบ้านแม่และยาย พิการทางสายตาและหู
จริงๆแกเป็นคนตจว.แต่อยู่นั้นหางานทำไม่ได้
เนื่องจากความพิการเลยตัดสินใจขึ้นมาเรียนเพราะมองว่าการศึกษาอาจช่วยให้ชีวิตเขาและครอบครัวดีขึ้น ปกติแกร้องเพลงอยู่ตรงตลาดหลังมอเวลา5-6โมงถึง2-3ทุ่ม

เงินที่ใช้ทุกวันนี้คือเงินที่ได้จากการร้องเพลงอย่างเดียว ทางบ้านไม่ได้ส่งเงินให้ เพราะลำบากเหมือนกัน วันไหนที่ร้องได้ก็มีข้าวกิน ส่วนวันที่แย่สุดคือไม่มีเงินกินข้าวเลยต้องทนฝืนร้องเพลงได้กินมื้อแรกคือหลังร้องเสร็จ ตอนไปร้องที่ตลาดไม่เคยโดนว่าน่ะ แต่ถูกมองด้วยสายตาเหยียดมากกว่า สายตาที่มองแล้วทำให้เรารู้สึกแย่ พี่เขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ได้ร้องเพลง พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไร พี่มีความฝันคืออยากเป็นนักร้องตามร้านอาหาร พี่ชอบในการร้องเพลง

(คิดดูดิคนๆนึง ที่ต้องต่อสู้กับความพิการของตัวเองการเป็นLGBQ เพื่อให้สังคมยอมรับในตัวเองและเป็นความหวังของครอบครัวให้หลุดจากกรอบความจน ความลำบากอ่ะ ใจพี่เขาแม่งแกร่งขนาดไหน🙏🏻)
สามารถช่วยเหลือพี่เขาได้ผ่านเลขบัญชี
0710204493 กรุงไทย ชาลิตา อุตส่าห์

ขอบคุณที่อ่านจนจบน่ะครับ❤️
#ฝากแชร์หน่อยน่ะครับ
#ขอความช่วยเหลือ
#ช่วยหางานตามความเหมาะสม
#และความพิการของพี่เขาทีครับ
ขออนุญาติแอดมินนะคะ
ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ
💡สนใจงาu อยากมีsายได้เพิ่ม
สามารถสมัครผ่านไลน์
Line : (มี @ ด้วยนะคะ)
ตามหาคนในรูปครับ ได้เรียน อยู่ใน วิลัยราช รึป่าวครับ

ขออนุญาตเจ้าของ รูปเจ้าของเฟส ด้วยนะครับ ถ้าไม่ใชตัวจริงหรือโดนแฮกรูปไป แสดงตัวติดต่อมาได้ครับ ถ้าเป็นตัวจริงนะครับ
มีใครมาสอบ #ภาคข. #ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อแข่งขันฯ เข้า #รับราชการ #กรมพัฒนาที่ดิน บ้างครับ?
.
ตำแหน่ง
1. #นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2. #นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
3. #เศรษฐกรปฏิบัติการ
4. #นิติกรปฏิบัติการ
5. #นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
6. #นักสำรวจดินปฏิบัติการ (ป.โท)
.
ในวันอาทิตย์ ที่ 16มกราคม 2565
เวลา 09:00 - 15.30 น.
ณ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
.
#สอบไปเรื่อยกับปออาร์ม #สอบไปเรื่อย กับ #ปออาร์ม
and
https://www.facebook.com/POARMandExam
มีใครรู้จักหรือติดต่อคนนี้ได้ช่วยบอกเขาติดต่อหาเราทีค่ะ
กัณฐมณี เชื้อเคน
0660917760
PK Residence อพาร์ตเมนต์ บริการให้เช่าห้องพักบนถนนแจ้งวัฒนะ แถว มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนคร

ห้องพักสะอาด ราคาย่อมเยา
พร้อมเฟอร์นิเจอร์และ free WiFi

ติดต่อ คุณธานี 0862709711
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบ Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2565
📣 ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ :: https://aic.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=436
🗓 ปฏิทินการรับสมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/home/info/calendar/03
📢 สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร :: https://admission.pnru.ac.th/home/info/open/03
💵 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและอัตราค่าลงทะเบียนเรียน :: https://admission.pnru.ac.th/home/info/payment/03

หมายเหตุ...
ประกาศรับสมัคร รอบ Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2565 ::http://aic.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/10/51dfef0df6841ecc47559b0d23dad416.pdf
ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ :: https://aic.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=370
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :: 0 2544 8046

ขอบคุณข้อมูล : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต NT Cloud Legendary Dmapwa RAB11KG สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเ ทีมฟุตซอลการประปาส่วนภูมิภ JICA GLO + UHC Project Phase 2 กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร 僑委會在泰國 OCAC in Thailand ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Acade สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ : Po สำนักกฎหมาย กรมทางหลวงชนบท